Utan fungerande betalningssystem, båtar och lastbilar uppstår svält!

Daimler-Lastwagen, 1896.

Det var amerikanskt fläsk och smör som förändrade utgången av kriget i  Sovjet till stor del. Det här är föga känt men tyskarna hade tagit cirka 70 procent av de bördiga jordarna så folket i Sovjet svalt, skriver Mr Lai i detta inlägg. 

Vi lever just nu i en värld som står inför stora förändringar, och dessa har redan börjat mitt framför våra ögon men tyvärr ser de flesta inte vad som sker. I Frankrike pågår en långsam revolution – folk i gula västar protesterar mot landets President. Macron är en man som är en marionett för bankirfamiljen Rothschilds och han sprattlar som de vill från sina palats.
Bolivia har genomfört en relativt oblodig kupp mot sin President som flytt till México. Bra eller dåligt inte vet jag det kommer historien att visa upp. Mycket pågår och i Hong Kong börjar nu den kinesiska armén att synas på gatorna vilket är ett tecken i skyn om stora händelser.
Men det som är stort i det tysta är de enorma frågor som rör ekonomier och världens tillgångar. Det talas om att det saknas pengar i landet Saudi och de behöver enorma injektioner av nytt kapital. De köper vapen för enorma summor och glöm inte att de har en befolkning på över 30 miljoner nu och de ökar den fort. All mat som dessa 30 miljoner skall äta måste importeras och det kostar.

Världen idag har egentligen bara två ledare av betydelse och som har verklig makt och det är Trump i USA och Putin i Ryssland. Alla de andra är ett plan längre ner – även den kinesiska ledningen. Kina är till stora delar en kuliss som saknar de verkliga maktverktygen. Kan man inte mätta sin befolkning utan enorma inköp av mat från andra kontinenter är man alltid två eller trea.
Länder som Egypten och Algeriet köper enorma mängder säd från Ukraina och Kanada för att mätta sina svällande befolkningar. Pengar de inte har men får via andra OLJELÄNDER. Om oljan faller i pris då blir det magert i dessa länder och då kommer revolutionerna fort.
Men vi måste lyssna på vad som sker med ekonomin i USA för den är under isen helt och hållet. Man har överförbrukat sina krediter och just nu börjar man få reda på att siffror om landets verkliga tillstånd börjar sippra ut. President Trump vill man ha bort, och den verkliga bakomliggande orsaken är att han kommer att skuldbelägga de som ställt till det här under så lång tid. Man är rädda för hans kommande handlande. President Trump till skillnad från de föregående startar inte heller några krig.

Fru Pelosi har en lön på 170 tusen dollar om året som talman i det amerikanska parlamentet. Hur har hon kunnat få ihop en redovisad förmögenhet på 140 miljoner dollar utan att vara korrupt? Det är detta det handlar om att politiker satt sina privata ekonomier före landets, och därmed utarmat USA. En som förstår det här är Putin och så här sa han häromdagen: ”The Dollar Enjoyed Great Trust Around The World. But For Some Reason It Is Being Used As A Political Weapon, Imposing Restrictions. Many Countries Are Now Turning Away From The Dollar As A Reserve Currency. US Dollar Will Collapse Soon.”
Förstår ni vad detta innebär? Det är en varning för sammanbrott i handel och att i många länder blir det SVÄLT. Varför blir det svält frågar nog många sig? Här nedan kommer svaret.
För att länder skall kunna handla med varandra behövs ett betalningssystem (remburser) och om detta inte fungerar då kan man inte köpa och sälja mellan olika länder. Det var detta system som höll på att gå åt pipen 2008 under finanskrisen.
Remburs är en betalningsform som anses vara den säkraste i internationell handel. En remburs är ett ovillkorligt åtagande från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren då säljaren presenterar de dokument och uppfyller de villkor som är angivna i rembursen.

Om det värsta skulle inträffa och vi får en dollarkollaps vilket inte är en orimlighet då kan vi förvänta oss händelser som ingen idag kan överblicka. Får inte en säljare betalt för sina varor och här gäller det hela skeppslaster med säd eller andra förnödenheter då kommer han inte heller att leverera.
Slutar dollarn att fungera som internationellt betalningsmedel då kommer också handeln att upphöra. Det finns ungefär 40,000 fartyg i världen som levererar varor från olika kontinenter till andra dito. All handel bygger på förtroende banker emellan och systemet med remburser. Saknas förtroendet vilket det gjorde 2008 då stoppas all internationell handel.

Svält

Vad är verklig svält för någonting? Jo, det är den verkligt avgörande politiska kraft som finns. Den som styr livsmedelstillverkning och distribution är den som har den avgörande makten i sin hand. Utan mat kan ingen styra ett folk. Den som sitter på denna produkt kan alltid få sin vilja igenom.
Låt mig få ge er ett lite känt exempel från andra världskriget. Tyskland under Hitler anföll Sovjetunionen i juni 1941 och de vann slag efter slag och tog runt fyra miljoner krigsfångar på ett halvår. Hur många ryssar som stupade vet ingen men troligen kring två miljoner under denna tid?
Sovjetunionen var på väg att förlora kriget när USA kom in i det under december 1941. Därmed ändrades spelplanen. USA kunde under 1942 överföra enorma mängder med vapen till Sovjet via de fartygskonvojer man skickade till Murmansk och Archangelsk.
Men något som var viktigare för ryssarna än vapnen var det konserverade smöret och fläsket som kom i jättelika mängder med fartygen. Denna mat hjälpte de uthungrade soldaterna att återfå krafterna och särskilt på sjukhusen att få de skadade att bli friska igen. Det var amerikanskt fläsk och smör som förändrade utgången av kriget i Sovjet till stor del. Det här är föga känt med tyskarna hade tagit cirka 70 % av de bördiga jordarna så folket i Sovjet svalt.

Den Franska revolutionen i slutet på 1700 – talet var en revolution med utgångspunkt i att folket svalt. Det var svälten som startade det hela och inga höga ideal. Så här är det i land efter land där befolkningarna inte fått tillräckligt att äta man kastar då ut sin överhet. På den tid när Robespierre i Frankrike sände 100 – tals aristokrater till giljotinen var länders befolkningar mycket mindre än idag, och vår planet hade max en miljard människor – idag är vi snart åtta gånger fler.
Att vi kan försörja dessa jättebefolkningar är ett konststycke med insatser av gödning och kemikalier och stora maskiner. Man producerar enorma mängder av olika grödor med hjälp av gödsel gjort av olja och naturgas bl.a. Man besprutar fälten med kemikalier mot skadeinsekter produkter som ofta kommer från andra länder.
Brasilien är världens största producent av sojabönor. Dessa bönor växer på enorma arealer i särskilt de norra delarna av landet. Man har nu byggt två nya järnvägar där för att föra ut sina produkter till kusten för export. Dessa nya linjer är 120 mil respektive 80 mil långa så ni förstår att det handlar om enorma mängder som lastas ut från hamnarna.
Dessa bönor används sedan som foder åt kossor i Europa och även i Sverige – det kallas för kraftfoder. Men hela världen köper dessa bönor och kineserna vill ha så mycket det går att få. Kineserna äter gärna fläsk men de har drabbats tillsammans med flera andra länder av Afrikansk svinpest vilket gör att deras grisar dör. Därför importerar Kina nu allt fläsk som finns att få tag på i hela världen. Man köper från USA och från oss här i Europa vilket gör att priserna här på fläskkött stiger enormt och fort – det är bara att kolla priserna nästa gång ni är i er butik.
Kinas ledning är livrädd för att det inte ska finnas mat i butikerna för de vet då att deras dagar är räknade.

Din mat

Har ni någon gång funderat över det ni har på ert matbord varifrån det kommer och hur det kommer dit. Jag ska ge er en hint om vad som gör att vi kan leva som vi gör och det heter dieselolja. Det är detta drivmedel som gör att vi kan ha färsk mjölk och flingor till frukost. Vårt bröd och smör likaså samt allt annat vi äter har kommit till oss tack vare denna brännolja.
För de tusentals miljoner människor som bor i städerna kommer allt de äter inkörandes med lastbilar till grossister och butiker. Men det börjar med att traktorer harvar – sår och plöjer åkrarna. Sedan skördas det och LASTBILAR HÄMTAR DESSA VAROR OCH KÖR DET TILL FABRIKER SOM TILLVERKAR DINA FLINGOR SOM SEDAN PAKETERAS I KARTONGER SOM BLIVIT DITKÖRD FRÅN EN FABRIK OSV.

Modern Scania lastbil. Av Midnight Runner.

Allt det vi äter ingår i en lång kedja av transporter. Allt drivs av dieselolja och lastbilar och tåg är det som utför dessa transporter. Är det importerade varor kommer de med båt eller flyg vilka också drivs av olja. Hela dessa system är mycket känsliga för störningar och särskilt av störningar i betalningssystemen.

Svält ligger cirka en vecka bort i städer och samhällen om det bryter samman i banker och betalningar. Ingen levererar om han inte vet att han får betalt. Tänk er butiker utan varor och folk i massor som vill handla. Då ligger anarkin nära och snabbt upphör det civiliserade samhället att existera. Det är detta man nu varnar för och det kan komma mycket snabbare än någon kan ana.

Mr Lai

Våldsamma protester i Macrons Frankrike

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Jorden har haft otaliga istider! Ingår i sakens natur!

Skillnaden i orientering mellan den magnetiska (Nm) och geografiska (Ng) nordpolen.

Hysterin kring vår levnad började för några årtionden sedan med att man varnade för en ny istid. Sedan blev det global uppvärmning och vice president Al Gores skräckvisioner. Nu har vi klimatkris. En klimatkris som politiker utnyttjar på alla vis. Att höja skatter på grund av klimatet är bra säger de. Att försämra både det ena och det andra gör man för klimatet. Mycket är humbug och politiskt dravel, skriver Mr Lai i detta inlägg.

Vad är det som sker, och hur kan det hända det vi ser och känner?

Vår planet är i förändring och det sker just nu, och många känner det som sker – ännu fler läser och hör om förändringarna. Det är stora händelser som nu är på väg. Det fanns en rysk forskare som en gång sa att när naturen är i uppror sker detsamma med oss människor. Vi sitter samman, och det är väl kanske inte så konstigt då vi är en produkt av vår Moder jord.
Världen är orolig och människorna reser sig runt om och vill se politiken i nya banor. Vi får se vad det här slutar. Den överhet som idag styr som de själva vill är på väg att försvinna. Det är en ny Fransk revolution som sprider sig runt om på planeten men ännu är den rätt fredlig.
Människor lider och orättvisorna är enorma. De väldigt rika med sina lyxjakter och slott mm är en skam mot livet och en fördelning som bör vara mer jämn. Kommunism har försökt lösa det här likaså socialisterna men de har i princip bara gjort allt sämre. Den enda lösning ligger i att man förstår religion och följer budskapen i alla de olika religioner som finns.

Ni vet alla det där om att komma genom nålsögat. Det är girighet och makt som förstör allt. Men detta betyder inget nu för vi är på väg mot något som aldrig förr har skett i människans historia även om den är tusentals år. Men för vår planet har det kommande redan skett många gånger.
Vi lever i en tidsperiod där vår jord är på väg att förändra villkoren för liv på ett mycket brutalt sätt. När det här inträffar vet ingen men troligen sker det inom den tidsperiod vi nu lever – troligen snarare än senare. Vi människor kan inget göra för att stoppa det som sker då det ligger över våra möjligheter. Greta bokstavsflickan och de andra hysterikor som tror sig kunna göra något är på fel spår. Det som ska hända är kan man säga på guds nivå.
Vad som sker är helt naturligt men med enorma KONSEKVENSER FÖR ALLT LEVANDE. Det har skett förr och planeten har överlevt detta säkert flera gånger vilket kommer att ske även nu. Men några åtta miljarder människor kommer det inte att finnas. Troligen enbart några hundra miljoner kommer långsiktigt att kunna överleva åtminstone en tid.

Nu till vad som är på gång, och ni ska veta att jag är ingen forskare, inte heller någon vulkanexpert eller meteorolog. Jag är bara en nyfiken människa med ett mycket bra minne. Vår planet med dess enorma hav och dess strömmar styrs till stor del av planetens magnetism.
Vi har väderlek och vi har klimat vilka är olika storheter. Vi har en geografisk nord- och sydpol. Vi har likaså en magnetisk nord- och sydpol. De magnetiska polerna har inget att göra med de geografiska då de är en mänsklig produkt på våra kartor.
Vår sol är vårt solsystems mittpunkt och den förser oss med ljus, värme och magnetisk strålning. Solen är ingen klocka utan en form av levande materia som varierar över tid. Den brinner mer eller mindre och därmed förändras utstrålningen som vi på vår planet tar emot över tid vilket också är det som förändrar livets förutsättningar på Jorden.

Över tid har Jorden haft mängder av istider och däremellan varma perioder. Det skrivs om att man har identifierat runt 130 istider och de är ungefär 100 – 130 tusen år långa, och värmeperioderna däremellan varar ungefär 12,000 år. Ganska korta i förhållande till istidernas längd. Men så ska det visst vara. Den sista istiden slutade för cirka just 12,000 år sedan om det nu skulle ha någon betydelse. Något annat man vet är att en ny istid börjar visst med en rejäl värmeperiod. Något man också vet är att när solen minskar sin utstrålning så blir det färre solfläckar. Så har det varit de senaste åren – få solfläckar. Den magnetiska strålningen från solen är nu ganska svag vilket betyder att vi får mer instrålning från andra källor än solen.
Men något som också sker och som är den verkliga storheten i den förändring som sker är att just att de magnetiska polerna har börjat förflytta sig. Det här är grunden till vår planets olika kriser.
Runt 1990 började man kunna mäta att den nordliga magnetiska polen började flytta sig från den plats den legat norr om Kanada vid deras öar däruppe. Den rörde sig mot den geografiska nordpolen och dit kom den fram för några år sedan, och sedan dess är den på väg mot norra centrala Sibirien. Idag har den sedan länge passerat den geografiska nordpolen och befinner sig nu på väg från nordpolen och den rör sig med cirka 150 meter per dygn eller cirka 60 kilometer per år.
Samma sak sker nere vid sydpolen. Vad betyder då det här? Det betyder att den jättelika flytande metallklump vi har i mitten av vår planet förflyttar sig och det är detta vi kan mäta som den magnetiska nord- och sydpolen.

När den 1 200 mil stora magnetiska FLYTANDE METALLKLUMP i mitten av Jorden och SOM ÄR MÅNGA TUSEN GRADER VARM FLYTTAR SIG SKAPAS YTTERLIGGARE FRIKTIONSVÄRME. Det är denna värme som nu sakta stiger uppåt och som smälter isarna vid polerna – de smälter isen underifrån. Detta har man sett när man borrar ner i polarisarna vid sydpolen att det är sörja och lera under de stora inlandsisarna vid sydpolen.
Såg ett program på TV där en person på Svalbard sa just att isen smälter här men underifrån. När denna polförflyttning sker så påverkar det bl a. Golfströmmen som för varmt vatten från söder mot norr och oss här i Europas norra del. Hur det påverkar vet vi inte förutom att fisket vid Grönland blivit helt enormt bra sägs det.
Ni har hört om att nordostpassagen nu är isfri en stor del av året vilket bara för 50 år sedan var en omöjlighet. En stor norsk kryssningsbåt har med passagerare gått hela sträckan fram till Barents hav från Norge. Lastfartyg går nu där dagligen.
Det har börjat mullra och röka ur vulkaner i Sibirien. Vulkaner som varit tysta mycket länge. Runt om Stilla havet finns ju det man kallar eldringen av vulkaner. Ett flertal stora vulkaner i USA på västkusten har börjat att få forskare att oroa sig och USA håller nu noggrann koll på sina instrument.

Det finns de som varnar för en mycket stor jordbävning i havet utanför den amerikanska västkusten. Vår planet är i rörelse och det påverkar oss alla. Skulle en stor jordbävning ske i havet utanför Kalifornien blir det global påverkan.
Att vårt väder varierar år för år och likaså årtionde till årtionde det vet alla. Men hur klimatet – det långsiktiga – förändras det vet vi mycket mindre om. Men helt klart är att den magnetiska förändringen också förändrar klimatet. Hur dock är svårt att se än men något vi kan observera är att USA och Kanada har haft några riktigt kalla vintrar nu, och i år har vintern startat mycket tidigt och det har varit mycket kallt redan i centrala USA. Man ska haft under minus 20 grader i delar av norra mellanvästern med stora skördeskador. En blöt vår har också tagit sin del av skördarna.
Vad vi ska veta är att haven och strömmarna är klimatets början. Haven rör sig på grund av magnetiska strömmar. När vulkanerna och jordbävningarna skakar vår jord då förstår vi människans litenhet. Hysterin kring vår levnad började för några årtionden sedan med att man varnade för en ny istid. Sedan blev det global uppvärmning och vice president Al Gores skräckvisioner. Nu har vi klimatkris. En klimatkris som politiker utnyttar på alla vis. Att höja skatter på grund av klimatet är bra säger de. Att försämra både det ena och det andra gör man för klimatet. Mycket är humbug och politiskt dravel.

De verkliga kriserna är istället hur vi förstör vår miljö. Skitar ner haven. Plundrar skogarna. Dödar djuren. Men den viktigaste effekt som hotar oss är den enorma överbefolkning som nu sker. Vi hotas också av vår egen dumhet där vi förstör vår värld med antibiotika. Städerna växer hejdlöst men inget produceras i städer att äta – det ska komma utifrån. Våra politiker rustar för krig och enorma belopp som skulle kunna användas bättre förbrukas till inget. Var finns de politiker som törs säga att nu har städerna växt färdigt?
Människorna är olyckliga och man använder droger för att kunna leva i allt större utsträckning. Narkotika och annat förstör samhällena. Tron på en religion är för många borta och Sodom och Gomorra ÄR NU EN VERKLIGHET.

Gott folk! Ett litet svar har ni fått på den fråga jag ställde i början. Lycka till i eländet!

Mr Lai

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Flasktvätt på hög nivå!

Foto: Helena Palena

Mitt uppi allt elände som händer med världen och speciellt med Sverige lever man på med sitt liv. Den här lilla flaskan rymmer bara 18 ml och ibland vill jag återanvända dessa. Hur ska man kunna tvätta en sån liten sak? Ut på nätet för att leta små flaskborstar och finner en djungel i olika dimensioner för slangar och rör. Hade ingen aning om att det fanns så små borstar. Vet bara att normalstora flaskborstar är synnerligen opraktiska eftersom dom inte tar rundningen på flaskorna upptill. Och skulle jag köpa en sån där pytteborste skulle den i alla fall inte kunna göra rent i rundningen.

Men då hittade jag ett tips att man ska lägga skruvar och små spikar i flaskan. Letade fram ett gäng med nubb och en och annan liten skruv och spik. I med det och diskmedel och hett vatten i flaskan. Skakade rejält upp och ner och hit och dit så det skummade ordentligt. Och sen skölja i hett vatten några gånger. Jädrans vad rena flaskorna blev. De blev som nya! Det kallas återbruk. Mycket bra för en som avskyr att kasta fungerande saker. Nästa gång jag har problem med en större flaska tänker jag ta större muttrar och spikar och slänga i och ruska runt! När saker och ting fungerar och man löser ett problem då blir man glad och lycklig! Gud så bra!

…….

Publicerat i Tips! | Märkt , , , , , , , , | 5 kommentarer

Suezkanalens och arabvärldens oljemakt minskar! Nordostpassagen ovanför Sibirien knyter ihop Ryssland och USA

Ställer er nästa fråga: Vad exporterar Turkiet för något som är en strategisk produkt? Svaret är ingenting, skriver Lasse i detta inlägg.

Ja, den där Brage han kunde ta i han, och hans profetiska syner är både rätt och fel liksom det mesta vi tror oss kunna se i vår framtid.

Vad som ska hända vet faktiskt ingen, och det vi kan gissa oss till ger ofta ungefär hälften rätt oberoende av vad du kommer fram till. Det vill säga ett nollsummespel.

Adolf Hitler blev årets man 1938 i tidningen Time – vad tidningens utgivare såg var en hård men mycket duglig ledare i Tyskland. Ni vet alla vad det blev av den gubben. Tänk så jäkla fel man kunde ha. Lika med den älskade lille Far i Moskva Josef Stalin som han kallades (Josef Stålmannen) när han bedrev politik. Han var också en massmördare av sitt folk och fler – ja, tänk hur fel det kunde bli han som hyllades av så många kommunister och medlöpare.

Att President Trump överraskar det kan alla konstatera men likt en del kända idag så har han överraskat mycket positivt. För till skillnad från Nobelpristagaren i Fred Barak Obama så har Trump inte startat några krig. Han har dragit sig undan krigens politiska agenda och istället försökt att komma överens genom avtal. Detta är en sann affärsmans strategi. Trump är i grunden ingen yrkespolitiker utan han är en affärsman. Det är detta faktum som gör honom så svårförståelig för journalistiken. De vet inte hur de ska läsa av honom och därmed så missförstår man hans politik.

Vad vi i Europa måste lära oss är – ATT OM VI VILL HA ETT STORT STARKT MILITÄRT FÖRSVAR DÅ SKA VI SJÄLVA BYGGA UPP OCH BETALA FÖR DETTA – USA:s FOLK VILL INTE LÄNGRE GÖRA DET och bära kostnaderna för Nato. Detta är en bitter läxa för mången Europeisk politiker – särskilt den griniga Merkel i Tyskland.

Det som pågår och som är en sur pastill i våra politikers munnar är att man numera kommer att bli tvungen att förlita sig på vår egen förmåga i så mycket. Att USA drar sig tillbaka och lämnar ett tomrum efter sig som nu någon eller några andra ska fylla upp det kostar nog mycket mer än vad det senare kommer att smaka.

Varför tror ni att USA börjar lämna det korrupta och blodiga Saudi Arabien åt sitt eget öde?  Svaret är att man vet att olja inte är någon framtida vara med det strategiska innehåll den haft. USA håller på att ställa om och de har nyligen byggt en mycket stor LNG anläggning i Louisana och en till ska byggas. 10,000 – tals människor får nu jobb där. LNG = flytande naturgas minus 160 grader. De nya energislagen och klimatanpassning minskar dag för dag Saudiernas makt över energin.

Ja, vad som komma ska vet vi inte men för den som vill förstå skall följa trender istället för i just det området kan vi se förändringarna. Låt oss se en trend som få skriver om och det är nordostpassagen ovanför Sibirien där nu fartygen börjar att gå en stor del av året i isfria vatten och som spar mellan två till tre veckors transporttid mellan Asien och västra Europa. Ställ er frågan – kommer därmed Suezkanalens betydelse att finnas kvar i den omfattning den haft? Svaret är enkelt – naturligtvis inte! Därmed minskar ytterligare arabvärldens inflytande över politiska stora frågor. I så mycket sker det här nu men allmänhetens kunskaper om vad som händer i det stora är mycket liten. Men Trump begriper det här för han är affärsman.

Ställer er nästa fråga: Vad exporterar Turkiet för något som är en strategisk produkt? Svaret är ingenting. Har Turkiet numera ett strategiskt läge? Svaret är Nej. Har Turkiet någon som helst framtida betydelse? Svaret är mycket liten. I ett Nato där USA försvinner allt mer vem vill då ha Turkiet som medlem?  Nej, du får inget svar men troligen vill ingen ha med Turkarna att göra.

Om USA lämnar Mellanöstern åt sitt eget öde att lösa så betyder det ingenting över tid. Däremot att Ryssland har det mesta i råvaror och nu även en ny transportled det betyder mycket mer. På sikt kommer vi att se att USA och Ryssland inte är fiender utan att de har mycket gemensamt. Svårt för gamla kommunister att smälta. Europa ligger mitt emellan det är en trend att minnas.

Lasse

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Hur kan någon människa hoppas på Trump!

USA krigar för att behålla petrodollarn! Utan olja och gas står sig ett modernt samhälle slätt. Ingenting fungerar.

Vi bevittnar den finala akten i ”Imperiets svanesång”. Vi skådar dödsryckningarna hos det amerikanska krigarimperiet. Själva imperiet har i praktiken redan rasat samman. Frågan om vad som händer med USA återstår att se, skriver Brage Norin i sitt sista inlägg till mig.

Inlägget skickades 21 april kl 12:14. Sen blev det tyst. Inte så konstigt med tanke på att han gick ur tiden den 7 maj. RIP! Sov i ro!

KAOS ÖVERALLT. ETT NYTT GLOBALT PUSSEL ÄR PÅ VÄG ATT LÄGGAS

EN SERIE POLITISKA METEORITNEDSLAG HAR SKAKAT VÄRLDEN

USA:s agentnät i Nordkorea utplånades hösten 2017. Hela Asien skakade till.
+ USA:s 16-åriga krig i Afghanistan slutar i ett förödande amerikanskt nederlag.
+ USA:s gigantiska ansträngning att krossa Syriens regim har misslyckats totalt.
+ USA:s bestialiska massmord i Irak ha slutat i en moralisk jättekatastrof.
+ USA:s plan att omvandla Libyen till en vasallstat har slutat i ett fiasko.
+ USA:s politik i Libanon är ännu ett grymt politiskt misslyckande.
+ USA:s försök till statskupp i Turkiet gick käpprätt åt helvetet.
+ USA:s försök att bli kvitt Mohammed bin Salman blev nästa storfiasko.
+ USA har på nolltid förlorat två nyckelallierade – Saudiarabien och Turkiet.

ÄNNU VÄRRE:
+ USA har påskyndat ”en strategisk allians av Guds nåde” – Kina och Ryssland
+ USA har krossat ”den transatlantiska alliansen” – alliansen mellan USA och EU.
+ USA har på några få år förlorat nästan hela sitt politiska inflytande i Afrika.
+ Många rapporter visar att förtroendet för USA har skadats svårt i hela världen.

GALENSKAPERNA BARA FORTSÄTTER:
+ Egypten hotas med sanktioner om landet köper ryska stridsflygplan.
+ Den franska flygplanstillverkaren – jätteföretaget Airbus – hotas av stämningar.
+ Skräcklarm om Boeings otroliga nonchalans mot flygsäkerheten skakar världen.
+ Europas ledande energibolag hotas gång på gång på grund av Nord Stream 2.
+ Den tyska bilindustrin hotas ständigt och jämnt av amerikanska handelstullar.
+ USA trycker nya bergskedjor av dollar UTAN att finna köpare för US-bonds!!!

VARFÖR SER INGEN DET JAG SER?
USA drar sig tillbaka. Målet är en militärdiktatur i USA. Det är ju därför som handelsavtal, militära nedrustningsavtal, säkerhetspolitiska avtal, avtal som reglerar frekvensfördelningar i eterrymden, urgamla internationella avtal som rör posttrafiken i världen – rubb och stubb sägs upp.

Vi bevittnar den finala akten i ”Imperiets svanesång”. Vi skådar dödsryckningarna hos det amerikanska krigarimperiet. Själva imperiet har i praktiken redan rasat samman. Frågan om vad som händer med USA återstår att se.

Kommer världens mest kända freds- och konfliktforskare professor Johan Galtung att få rätt ännu en gång? Han förutspår att krigarimperiets kollaps blir en upprepning av det Spanska imperiets sammanbrott. Efter ett blodigt inbördeskrig övergår USA till en tyst och brutal diktatur.

En helt ny tidsålder är på väg. Vad som än händer är vi på väg mot världsfred. En värld i fred är en underbar värld jämfört med en värld i krigstillstånd. Jubla och var glad. Även om födslovåndorna blir svåra är framtiden mycket ljus. Även om terrorn kommer att piska oss ännu en stund syns fredens ljus redan i tunneln. Homo Sapiens har äntligen lärt sig sluta kriga.

Det övergår mitt förstånd att någon människa kan hoppas på Trump. Varför ser så få det extremt snabba sönderfallet i USA? Varför förstår vi inte att USA tok-trycker luftpengar – fullt medvetna om att det ekonomiska systemet kraschar. USA styr medvetet mot ättestupan – The Fiscal Cliff. Naturligtvis förstår Wall Streets finansiella ”elit” att dollarns respirator snart kommer att stängas av. De kör vidare i full rulle tills systemet kraschar. Allt är ju så enastående övertydligt.

Det militärindustriella komplexets mål, finanselitens mål, den israeliska lobbyns mål – alla har samma mål i sikte – en militärdiktatur i USA. Planen kommer emellertid inte att gå som maktens demoner hoppas på. De kommer att begå sitt sista STORA misstag.

PLANEN KOMMER ATT LYCKAS – MEN INTE MED ETT STARKT USA

United States of America kommer att splittras. USA kommer att omvandlas till ett helvete på jorden. Det är i detta nationella nödläge som beslutet att sälja tillbaka Alaska till Ryssland fattas. En mycket sargad statsbildning reser sig så småningom ur askan. Dollarn överlever men förvandlas till en nationell valuta bland alla andra – typ Mexikanska pesos. Så kommer det att gå.

Jag fattar inte varför inte fler lämnar USA innan det är för sent. Orkestern i Washington spelar för att ingjuta hopp. Det gjorde även orkestern på Titanic. In i det sista hoppas människorna. Kanske är det vår flockinstinkt som förlamar oss.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

P.S. Vem ska nu läsa statistik och sammanfatta vad som händer? D.S.

…….

Publicerat i Pengar, Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Massmigration det effektivaste vapnet för att utplåna ett folk

Invandringen till Europa består huvudsakligen av välfärdsmigranter som inte är flyktingar som svenska politiker och Media falskeligen hela tiden påstått. De är till övervägande del män i sina bästa år som valt att parasitera på de svenska trygghets- och bidragssystemen, eller bli ankarbarn för senare anhöriginvandring, i stället för att stanna i sitt eget fosterland, försvara och bygga detta, skriver Lasse Wilhelmson.

Lasse Wilhelmsons tal på Mynttorget den 10 mars 2019

Till dig som kommit till Sverige som välfärdsmigrant eller ljugit för att få uppehållstillstånd, vill jag säga: Skulle du vilja att ditt eget fosterland invaderades av människor med en annan etnicitet och främmande kultur utan ambitioner att anpassa sig till ditt lands traditioner och lagar, för att njuta frukterna av dina förfäders arbete, på bekostnad av ditt eget folk? Om svaret är nej, så kanske du förstår att du måste återvandra, om vi inte skall få ett inbördeskrig i Sverige. Detta helt oavsett vad vi tycker om varandra som individer. Vi svenskar har samma rätt som alla andra folk att värna vår kultur, vårt land och dess fortbestånd. Vi är en mycket liten minoritet i världen jämfört med de betydligt större etniska grupper som nu översvämmar vårt land.

Massmigration är det effektivaste vapnet för att utplåna ett folk och en nation EU, FN och globalisterna, med Rothschild och Soros i spetsen, har arrangerat massmigrationen till Europa. Splittrade folk och upplösta nationalstater är en förutsättning för deras NWO. Sverige befinner sig idag i detta krig. Inflödet till Sverige från utomeuropeiska kulturer i syfte att blanda upp den svenska homogena folkstammen och successivt byta ut den pågår för fullt.

Inför valet 2014 uppmanade statsminister Fredrik Reinfeldt svenska folket att ”öppna sina hjärtan”. Finansminister Anders Borg meddelade cyniskt omvärlden och de som bekrigar Mellanöstern och Nordafrika, att vi nu har en ”win-win” situation, där ”de” skapar flyktingar och ”vi” tar emot dem. Underförstått att detta är en lönsam historia för bägge.

Invandringen till Europa består huvudsakligen av välfärdsmigranter som inte är flyktingar som svenska politiker och Media falskeligen hela tiden påstått. De är till övervägande del män i sina bästa år som valt att parasitera på de svenska trygghets- och bidragssystemen, eller bli ankarbarn för senare anhöriginvandring, i stället för att stanna i sitt eget fosterland, försvara och bygga detta. I den krigshandling som massmigrationen innebär, är det rimligt att fråga hur många av dessa män som i själva verket är soldater.

Sedan 1980 har Sverige beviljat totalt närmare 2,5 miljoner uppehållstillstånd. Det motsvarar nästan var fjärde person av vår nuvarande befolkning på drygt 10 miljoner.
Enbart sedan 2012 beviljades uppehållstillstånd motsvarande ett nytt Göteborg och ett nytt Malmö tillsammans. Ingenting tyder på att den nuvarande regeringen planerar en minskad migration framöver – tvärt om.
I år kan de totala kostnaderna för invandringen komma att motsvara en tredjedel av statsbudgeten. Sveriges kommuner och landsting har idag enorma ekonomiska problem på grund av migranterna. Att detta tillsammans drabbar den svenska befolkningen torde vara en självklarhet.

Enbart bidrag till migranter dränerar det svenska välfärdssystemet. Enligt skatteverket har 30-50 procent av invandrarna falska och flera identiteter som var och en ger rätt till olika bidrag. Missbruk och fusk med bidrag sker speciellt på svenska låginkomsttagares och fattigpensionärers bekostnad.
Du som tillhör den svenska politikeradeln och har valt att tjäna Den djupa staten i stället för det folk som valt dig. Du som är journalist i gammelmedia och har valt att angripa kritiker av etablissemanget, i stället för att kritiskt granska detsamma. Du som ingår i kultureliten och har valt att lyfta fram främmande kulturer, i stället för att bevara och utveckla den svenska. Den djupa stat som ni horar åt består av Bonnierimperiet, Schipstedkoncernen och Wallenbergsfären med mera och är en del av den maffia av globalister som först har bekrigat Mellanöstern och Afrika och därefter arrangerat den massmigration som vi nu ser utvecklas till en demografisk förändring av vårt land av tidigare ej skådat slag ochsom inom några årtionden riskerar att göra oss svenskar till en minoritet i vårt eget land.

Denna globalistiska maffia kontrollerar ekonomiproduktionen i Väst genom det Centrala bankväsendet och Rotschildkoncernens dominans av Federal Reserv. Men även ideologiproduktionen via kontroll av Hollywood, Media och kultursektorn i Väst.

I denna maffia saknas så gott som helt araber eller individer som kallar sig för muslimer. I stället använder sig globalisterna främst av arabiska muslimer och afrikaner som frontsoldater i sitt migrationskrig mot det vita Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet.

För att manipulera och kontrollera vårt tänkande använder och förvanskar globalisterna religioner och ideologier, samt stämplar sedan stigmatiserande epitet på allt som hotar deras makt. Den politiska höger/vänster skalan är deras främsta konstruktion för att splittra folken.

Den av globalisterna arrangerade massmigrationen har skapat ett Sverige med snabbt växande parallella samhällen av migranter som tillför kulturfrämmande element såsom hedersvåld mot kvinnor, barnäktenskap, polygami, offentliga böneutrop, klanröstning i allmänna val och ovilja att anpassa sig till svenska seder och bruk.

Vi har fått en ny typ av kriminalitet såsom gruppvåldtäkter av ”svennehoror”, som i själva verket kan betraktas som krigsbrott, överfallsstölder av gamla och försvarslösa svenskar, samt regelrätta krig mellan invandrargäng. De parallella samhällena har även försett globalisternas ISIS i Mellanöstern med proportionellt sett flest legosoldater från Europa, som riskerar att fortsätta sin verksamhet när de nu återvänder till Sverige.

Till alla er i det svenska etablissemanget vill jag säga: De åsiktskorridorer som ni skapat under de senaste 10 till 15 åren, smutskastar, stigmatiserar och gör varje kritiker av er gränslösa invandringspolitik till samhällets paria, är ingenting annat än pissrännor som ni riktar mot de fosterlandsvänner som värnar sitt eget land, sin egen kultur och sitt eget folk.

Vi skall heller inte glömma den Djupa statens lakejer i Sverige som genom sin försåtliga lobbyverksamhet oftast initierar dreven mot oliktänkande. Det gäller till exempel organisationer som Svenska kommittén mot ”antisemitism” (SKAM) och Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Det europeiska judiska Paideia med säte i Sverige, inrättat med medel från Göran Perssons tidigare regering och som har påtagit sig en ledande roll i att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land, samt Myndigheten för sionistisk ideologiproduktion – Forum för levande historia – vars chef anser att det inte finns någon svensk kultur.

Särskilt värt att notera är det samarbete som sker centralt mellan muslimska och judiska organisationer för bägges särintressen.

Och sist men inte minst har vi Expo/Afa/Pikatus som, under ledning av Robert Aschberg, helt öppet bedriver åsiktsregistering och förser Media med uppgifter som används för smutskastning av sverigevänner – vilket de får offentliga priser för – i stället för att ställas inför rätta.

Vi skall aldrig glömma Bechir Rabani, den unge palestiniern som bildade gruppen Swedish Girls also Matters, som ett svar på gruppen Black Lives Matters, i solidaritet med alla våldtagna ”svennehoror”. Han hävdade den djupa förståelsen av att Palestina tillhör palestinierna och Sverige tillhör svenskarna. När han blev anklagad av sina egna för att vara en så kallad Husblatte, kontrade han med att hellre är jag Husblatte än Bonnierblatte. Han axlade den mantel som alltför få svenska män tagit på sig och varnade för att Sverige är på väg att bli ett nytt Mellanöstern. Han konfronterade även Robert Aschberg Den djupa statens dörrvakt no 1, innan han tragiskt avled under oredovisade omständigheter. Frid över hans minne.

Det folk och det land som våra politiskt valda ombud är satta att tjäna har de i själva verket förrått med hjälp av det hycklande mantrat om ”allas lika värde”, som bland annat lett till att svenskar av ekonomiska skäl tvingas avstå från tandvård alltmedan illegala välfärdsmigranter får tandvård för 50 kr, utan att ens behöva styrka sin identitet, eller faktiska tillgångar i hemlandet.

Men det slutar inte där. Det är värre än så. Det är i själva verket ett folkmord på oss svenskar enligt FN:s definition, eftersom det är planerat och sker i syfte att successivt byta ut och ersätta de etniska svenskarna med utomeuropeiska etniciteter och kulturer. Det är en upplösning av hela vår nation.

Till alla sverigevänner vill jag säga: Nu har vi knutit näven i byxfickan tillräckligt länge. Vi skall bespara våra barn och barnbarn frågorna: Varför gjorde ni ingenting? Varför lät ni våra förfäders arbete med att bygga vårt land förstöras? Varför gick ni inte samman i en enad front mot dem som förrådde vårt land? Hur kunde ni leva era liv utan att ta kamp för era nära och kära? Vad blev det av er?

Åsiktskorridorerna i Sverige grundar sig på Frankfurtskolan. Denna nya socialism omfattar urartad feminism, så kallad anti-rasism, invandrares och minoriteters särintressen, samt allt som ryms inom HBTQ. Den förespråkar upplösning av könstillhörigheten, av familjen och av nationen, samt att den individuella identiteten ersätter den kollektiva. I Sverige har det sedan 20 år i praktiken inneburit att vi har haft en minoriteternas diktatur. Den politiska korrektheten – PK-ismen – upprätthålls genom att de som kontrollerar Media har tolkningsföreträdet när det gäller att sätta de politiska epitet på meningsmotståndare som bäst passar den egna ståndpunkten.

Resultatet har blivit att invandringskritiker stämplats som ”rasister och/eller nazister”. Det är i den första åsiktskorridoren. Här räcker det med att peka på effekterna av invandringen för att bli utstampad. I den andra åsiktskorridoren finns de som även tar upp orsakerna till massmigrationen. De stämplas med de mest tabubelagda epiteten som ”antisemiter” och ”förintelseförnekare”, helt enkelt eftersom de pekar på globalisterna, där det finns ett dominerande inslag av personer som kallar sig för judar. Som om det är sverigevännernas fel.

Det kanske mest kända exemplet på detta är SD:s före detta riksdagsledamot Anna Hagvall som, förtjänstfullt för första gången under 2000-talet, i en motion förra mandatperioden kritiserade monopoliseringen inom Media. Eftersom det sätter fokus på Bonnier och Schipsted, så blev hon stämplad i deras Media som ”antisemit”, trots att hon inte hade skrivit en enda rad om judar i sin motion.

Dessa epitet har lett till beröringsskräck, en rädsla för att bli besmutsad av andra, en ovilja att enas om att rädda Sverige i kamp för yttrandefrihet för alla. Låt oss växa upp och sluta med det tramset och i stället gå samman i en enhetsfront som skulle kunna utgöras av följande paroller:

Sverige tillhör svenskarna
Bekämpa Globalismen
För nationellt oberoende
Bekämpa folkutbytet
Återvandring för dem som inte passar in
Till manifestationer med denna plattform kan olika organisationer och partier ansluta sitt stöd och deras representanter och eller oberoende talare fritt utveckla olika perspektiv på parollerna.

Stå upp för allas yttrandefrihet – utan undantag. Ner med den skönsmässiga lagen Hets mot folkgrupp, som främst riktar sig mot etniska svenskars yttrandefrihet. Det är vår gemensamma skyldighet mot oss själva och våra ättlingar att ta kamp för vårt kära fosterland och vårt folk. Låt oss enas i en front med utgångspunkt i att Sverige tillhör svenskarna.

PS1 När jag lyssnade på talet till morgonkaffet, upptäckte jag ett fel. Jag kallade Bechir Rabanis White Girls also Matters (WGM) för Swedish Girls also Matters. Men jag ändrar inte i texten. Sagt är sagt och kanske ger felet Bechirs arbete ytterligare ett perspektiv. DS

PS2 Jag fick en tänkvärd reaktion om att ”För nationell oberoende och internationell solidaritet” kan vara ett tillägg, eftersom det ju gäller även för andra nationer som Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Venezuela. DS

Lasse Wilhelmson

Läs mer på Lasses hemsida

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , | 42 kommentarer

Lätt att manipulera rädda människor

Först var det flyktingpolitik. Vi fostrades att öppna hjärtan åt vuxna ekonomiska migranter, majoritet män som kom till Sverige. Vi fick lära oss att analfabeter var läkare, ingenjörer och sjuksköterskor, skriver Bianca på Facebook.

Vetenskap får inte styra klimatpolitik

Det är nämligen farligt. Det är farligt att förlita sig på kunskap och forskning.

Jag håller med. Det är det absolut det effektivaste sättet att styra, indoktrinera och manipulera människor med är rädslan. Hysteri. Starka känslor. Och dessvärre har vi nu förlorat en hel generation av unga människor som har fallit offer för vidriga lögner och påhitt.

Först var det flyktingpolitik. Vi fostrades att öppna hjärtan åt vuxna ekonomiska migranter, majoritet män som kom till Sverige. Vi fick lära oss att analfabeter var läkare, ingenjörer och sjuksköterskor. Vi fick lära oss att öppna våra hjärtan åt män vara status och bakgrund vi vet ingenting om och som sedan bedrog oss.

Vi fick veta att flyktingbarn var egentligen vuxna män tack vare vetenskapliga och medicinska undersökningar. Men det fick man självklart inte säga utan att jagas, hängas ut, smutskastas och förföljas av de som så hysteriskt ömmade för dessa män och ville återigen fostra oss i att känslor väger mer än vetenskap. Medicinska undersökningar är osäkra. Men känslor är självklart betydligt säkrare eller hur?

Jag kommer ihåg att jag hade sjuklig rädsla för cancer och hiv när jag var i 20-årsåldern. Så pass att jag trodde att jag var döende i cancer. Det spelade ingen roll om läkare lade fram bevis om att jag var frisk. Problemet var min fokusförflyttning. Jag hamnade i en kris då jag inte hade bearbetar mina krigsupplevelser och kroppen klarade inte av det. Jag plågades av dåligt samvete eftersom jag klarade mig när många av mina vänner och jämnåriga dog och våldtogs. Vad jag försöker säga är att det vi ser idag är ett utstuderad och systematisk metod som går ut på att vilseleda och flytta fokus från vår vardag. Vi mår inte bra, vi känner oro och rädsla. Vi alla ser att vårt samhälle blir otryggare och att Sverige är inte längre starkt ekonomiskt och socialt men vi gör allt för att undvika prata om det och förneka det. Det spelar ingen roll om bomben eller handgranat smäller till utanför din fina villa eller ditt barn rånas brutalt. Inte heller om din dotter våldtas eller någon i din familj blir skjuten på gatan, om din stackars gamla mor rotar i sopcontainer för att hitta mat och din sjuke fars blöjor tejpas fast på din kropp och de tillsammans fryser ihjäl på en ålderdomshem, din son misshandlas av ett gäng kriminella ungdomar eller om du utsätts för stenkastning på en kvällspromenad.

Du har lärt dig att frukta för isen som smälter. Du har lärt dig att du är Hitler om du vill att  Sverige inte ska ha öppna gränser och införa reglerad flyktingmottagning. Du har indoktrinerats med att att känna skuld och ångest för något du inte har gjort är din moraliska plikt. Du har lärt dig att du är god och rättvis om du är irrationell och låter dina känslor och din svaghet styra dig.

Grattis! Din framtid ser ljus ut.

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , | 22 kommentarer