Sanningen om planeten Mars! Stoppa alla rymdlögner

Mars är den fjärde planeten från solen och solsystemets näst minsta planet. Den har fått sitt namn efter den romerska krigsguden Mars och kallas ibland för "den röda planeten" på grund av sitt rödaktiga utseende. Wikipedia

Mars är den fjärde planeten från solen och solsystemets näst minsta planet. Den har fått sitt namn efter den romerska krigsguden Mars och kallas ibland för ”den röda planeten” på grund av sitt rödaktiga utseende. 

OBAMAS RYMDMYTOMANI – MÄNNISKOR PÅ MARS

Jag avskyr att Sveriges Television visar förljugna filmer om en amerikansk marslandare som körs runt på Mars yta år efter år. CIA-agenten som låsas sitta vid en dator och styra denna landare har bra betalt för att ljuga – men hela världens läskunniga astrofysiker vet att det är en lögn. Hur länge ska vi få vänta innan sanningen kommer fram?, skriver Brage Norin, fysiker och kinakännare.

GODE GUD – STOPPA ALLA RYMDLÖGNER

SANNINGAR OM PLANETEN MARS
Trycket i atmosfären på planeten Mars är cirka en hundradel av trycket på jorden. Trots den tunna atmosfären kan ”marslandare” bromsas upp genom friktionen i atmosfären. Uppbromsningen (från cirka 13 000 km/h) sker inledningsvis genom att den tunna marsatmosfären bromsar ner farten väsentligt.

Därefter får fallskärmar ta vid och bromsa ner farten ytterligare och förhoppningsvis få marslandaren att börja dala vertikalt ner mot Mars yta – som fallskärmshoppare på jorden. Fallskärmar underlättar för marslandare att landa vertikalt ner mot Mars yta.

Krockkuddar är en kompletterande teknik. Eftersom atmosfären är så tunn är det svårt att få ner farten tillräckligt före själva landningen. Risken är stor att elektronik skadas om landningen blir för våldsam. Krockkuddar designade för landning på Mars har använts.

OBAMAS RYMDMYTOMANI – MÄNNISKOR PÅ MARS
Hur ska vi kunna bo på en planet där trycket är nära noll?
* Minsta lilla läckage i någon modul där astronauter ska vistas leder till en katastrof.
* Precis allt syre som ska andas måste transporteras dit.
* All mat måste transporteras dit.
* Det är inte ovanligt med sandstormar som täcker hela planetens yta – stormar som kan vara i flera dygn. Det enda som syns i våra teleskop är de högsta (slocknade?) vulkanerna.
* Hur ska människor kunna leva på en planet som saknar magnetfält? Vi utsätts ju för ett mördande solljus.

VARFÖR I HELVETE MÅSTE MÄNNISKOR LJUGA?
USA kan ju inte ens ta sig till eller från ISS som snurrar runt bara några få mil från jordens yta. Det är ju Ryssland som sköter alla transporter av folk och material till och från ISS – sedan många år!

Jag avskyr att Sveriges Television visar förljugna filmer om en amerikansk marslandare som körs runt på Mars yta år efter år. CIA-agenten som låsas sitta vid en dator och styra denna landare har bra betalt för att ljuga – men hela världens läskunniga astrofysiker vet att det är en lögn. Hur länge ska vi få vänta innan sanningen kommer fram?

Nixons månresor är historiens mest dyrköpta lögn. Tusentals människor har tjänat stora pengar på att ljuga människorna rakt upp i ansiktet. Tusentals TV-stationer och radiostationer har tjänat massor av pengar på att föra fram USA:s rymdlögner.

Månen saknar HELT atmosfär!!!
Inbromsningen av en månlandare kräver bränsle hela tiden. När månlandaren släpps fri från ”moderskeppet” ska den bromsas från cirka 6 000 km/h ner till noll. Under hela uppbromsningen måste landaren vara under kontroll. Den kan lätt börja vobbla. Den kan lätt börja rotera. Det är djävulskt komplicerat att bromsa upp farkosten ända fram till landning – och klara själva landningen. En ”mjuklandning” på månen är extremt komplicerat.

Kinesiska Changé3 lyckades mjuklanda på månen för ett par år sedan. Detta var en enorm framgång. Vi kanske får hem material från månen om några år. I så fall bör Kina skicka ett litet prov till CIA-agenterna som terroriserar NASA. Även NASA är ett offer för den amerikanska maktelitens terror.

Gode Gud – hjälp oss. Stoppa lögnerna om rymden, Vi vill leva i en värld av sanning. Varför tillåter du att ondskan ljuger om rymden? Jag förstår det inte.

Brage Norin

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Därför blev Abraham Lincoln och John Kennedy mördade! Läs Lincolns brev!

abe-lincolnSätter man sig in i hur pengar skapas och vilka som kontrollerar förstår man att Abraham Lincoln och John F Kennedy blev mördade. Båda blev skjutna i huvudet!

Det finns mycket bra på Facebook. Det här kom upp under Se dina minnen. För tre år sedan delade Jan Gustafsson det här. Det borde vi alla läsa flera gånger och lägga på minnet. Tar även med kommentarerna som är mycket bra.
Det här brevet om hur pengar skall/måste fungera skrev Abraham Lincoln några veckor innan han mördades 1865. Citatet hämtat ur boken ”Pengar – ett miljöproblem” av Göran Hjort och och Johan Sandwall. När man läser igenom brevet så förstår man att det knappast råder några tvivel om varför Lincoln blev mördad.

”Pengar är en lagenlig företeelse och skapandet av den ursprungliga utgåvan av pengar ska upprätthållas med exklusiv ensamrätt av det nationella parlamentet. Kapital har sin givna plats och rätt till allt skydd. Sett ur ett strukturellt och socialt perspektiv är mäns arbetslöner viktigare än räntelönen från pengar.
Ingen plikt är mer angelägen för regeringen än plikten den har gentemot befolkningen att förse den med en sund och enhetlig valuta samt att reglera cirkulationen av bytesmedlet så att arbete beskyddas från en bristfällig valuta och att handel underlättas genom billiga och säkra byten.

Det tillgängliga förrådet av guld och silver är otillräckligt för att tillåta utgivning av mynt med ett givet värde eller en pappersvaluta växlingsbar i mynt i den mängd som krävs för att tillfredsställa befolkningen.
Någon annan form för penningutgivning måste skapas och andra möjligheter än att växla till mynt måste utvecklas för att förhindra onödiga variationer av papperspengars värde eller något annat alternativ till pengar med ett givet värde som kan komma att användas.

Regeringen måste och kan möta behovet av pengar hos ett växande antal människor som strävar efter en högre levnadsstandard. Sådana behov kan tillfredsställas genom att ge ut en nationell valuta och krediter från ett nationellt bankväsende.
Ett bytesmedel som sätts i omlopp och som ges ut och backas upp av regeringen kan regleras på ett bra sätt och en för stor utgåva kan undvikas genom att –då det behövs – dra in pengar ur cirkulation genom skatter, fondering eller på annat sätt.

Regeringen har makten att reglera sin valuta och nationella krediter. Regeringen ska stå bakom sin valuta och krediter samt nationella banktillgodohavanden. Ingen enskild person ska behöva lida av att förlora pengar genom sänkt penningvärde eller bankkonkurser. En regering som har makten att skapa och ge ut valuta och krediter i form av pengar och som har rätten att dra in både valutan och krediter ur cirkulation genom beskattning eller på annat sätt behöver inte och ska inte låna kapital med ränta som ett sätt att finansiera statligt arbete och offentlig verksamhet.

Regeringen ska skapa, ge ut och sätta i cirkulation all den valuta och krediter som behövs för att tillfredställa regeringens utgifter och konsumenternas köpkraft.
Det är inte bara regeringens suveräna rätt att skapa och ge ut pengar det är även regeringens största kreativa möjlighet.
Genom att ta till sig dessa principer kan en efterlängtad önskan uppfyllas för ett gemensamt medium. Skattebetalare sparar väldiga belopp, nedskrivningar och växlingar, finansiering av alla slags verksamheter, underhållet av en stabil regering och önskat framåtskridande samt förvaltningen av statens finanser blir alla frågor av rent praktisk administration.

Folket kan förses och blir försedda med en valuta lika säker som deras egen regering. Pengar slutar att vara herre och blir istället mänsklighetens tjänare. Demokrati kommer att utvecklas och få övertaget över pengarnas makt”.

Abraham Lincoln

Några månader efter publiceringen av brevet blev Lincoln mördad.

Gunnar Martin Aronsson Väldigt fin text! Abe rocks!!
Sprider vidare till min FB-sida Ekologisk ekonomi.
(Har även tipsat om Pers bok.)

Göran Lundgren Ord och inga visor! Monetärt finansierad ekonomi i motsats till lånebaserad ränteekonomi (centralbanksekonomi). Lincoln genomförde ju ambitiöst sina avsikter, vilket stod honom dyrt, varpå ”ordningen” sedan snabbt återställdes till privatbankirernas fördel. Tipsar Per om Lincolns brev. Tror inte han har sett det. Tack Jan!

Tomas Zevassus Samma hände med JF Kennedy… Under ett tal inför den amerikanska tidningen Publishers Association i New York, 27 April, 1961, avslöjade JF Kennedy att det fanns ett hemligt sällskap som styrde USA.
1963 den 4 juni undertecknar JF Kennedy ett presidentdokument, Executive Order 11110, som förändrar tidigare president Truman Executive Order 10289 och innebar att FED hade monopol på att trycka pengar i USA. Detta gav president JF Kennedy möjlighet att trycka egna pengar för att styra landet som var kopplade till silverfoten, d.v.s. motsvarande värdet i silver. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han tryckte USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve. JF Kennedy ville få bort Rothschild dominerade FED från Amerikas finanssystem. Några månader senare den 22 november blev han mördad.

Tomas Zevassus 1790 kom en tysk bankman från Tyskland till USA. Hans namn var Mayer Amschell Rothschild och han plan var att få kontroll över nationens pengar genom Alexander Hamilton som var lobbyist i president George Washingtons Cabinett. Rothschild fick igenom den första centralbanken i USA.
-1811 röstade kongressen ut banken.
-1812 förklarade England krig mot USA och kriget startade med hjälp av finansiering av Rothschild.
Rothschilds plan var att USA skulle bygga upp en skuld till Rothschilds bank för att finansiera kriget.
Rothschild kontrollerade redan Bank of England och ville nu få tillbaka kontrollen över USA:s banksystem. Amerikanska mot England finansierades av Rothschilds bank på båda sidorna. USA byggde då upp en skuld hos Rothschild och den första central banken återuppstod och 1816 Rothschild hade kontrollen av flöde av pengar i den amerikanska staten. 1832 sa president Jackson att Rothschilds bank skulle kastas ut pengarsystemet skulle återgå till det amerikanska folket.1833 såg president Andrew Jackson till att kontrollen över pengarna skulle föras tillbaka till egna amerikanska banker. Rothschild fick nu panik och orsakade en ekonomisk depression i landet. President Jackson reagerade skarpt och ville kasta ut Rothschild från landet. 1835 försökte någon skjuta presidenten men han klarade sig. Jackson gick ut offentligt och sa att det var Rothschild som låg bakom försöket på mordet. 1836 lyckades presidenten att kasta ut Rothschild bank ur landet. 1841 blev John Tyler president och återinförde Rothschilds bank som Bank of USA. 1860 blev Abraham Lincoln president. Abraham ville ha lån för att finansiera det amerikanska inbördeskriget 1861. Han skulle få låna pengarna till en ränta på 24 till 36%. Abraham blev förbannad och började trycka sina egna räntefria pengar som nu blev tillgång till både privata och offentliga lån. Detta gjorde att den amerikanska ekonomin växte. 1863 varnade Abraham Lincoln Tsaren av Ryssland att se upp med Rothschild som nu höll på att etablera en central bank i Ryssland. 1865 blev Abraham Lincoln mördad två månader före krigets slut. 1881 blev James A. Garfield president och han motsatte bankkoncentrationen som centralbanken utgjorde. Efter det talet blev han också mördad.

Tomas Zevassus 1790 kom en tysk bankman från Tyskland till USA. Hans namn var Mayer Amschell Rothschild och han plan var att få kontroll över nationens pengar genom Alexander Hamilton som var lobbyist i president George Washingtons Cabinett. Rothschild fick igenom den första centralbanken i USA.
-1811 röstade kongressen ut banken.
-1812 förklarade England krig mot USA och kriget startade med hjälp av finansiering av Rothschild.
Rothschilds plan var att USA skulle bygga upp en skuld till Rothschilds bank för att finansiera kriget.
Rothschild kontrollerade redan Bank of England och ville nu få tillbaka kontrollen över USA:s banksystem. Amerikanska mot England finansierades av Rothschilds bank på båda sidorna. USA byggde då upp en skuld hos Rothschild och den första central banken återuppstod och 1816 Rothschild hade kontrollen av flöde av pengar i den amerikanska staten. 1832 sa president Jackson att Rothschilds bank skulle kastas ut pengarsystemet skulle återgå till det amerikanska folket.1833 såg president Andrew Jackson till att kontrollen över pengarna skulle föras tillbaka till egna amerikanska banker. Rothschild fick nu panik och orsakade en ekonomisk depression i landet. President Jackson reagerade skarpt och ville kasta ut Rothschild från landet. 1835 försökte någon skjuta presidenten men han klarade sig. Jackson gick ut offentligt och sa att det var Rothschild som låg bakom försöket på mordet. 1836 lyckades presidenten att kasta ut Rothschild bank ur landet. 1841 blev John Tyler president och återinförde Rothschilds bank som Bank of USA. 1860 blev Abraham Lincoln president. Abraham ville ha lån för att finansiera det amerikanska inbördeskriget 1861. Han skulle få låna pengarna till en ränta på 24 till 36%. Abraham blev förbannad och började trycka sina egna räntefria pengar som nu blev tillgång till både privata och offentliga lån. Detta gjorde att den amerikanska ekonomin växte. 1863 varnade Abraham Lincoln Tsaren av Ryssland att se upp med Rothschild som nu höll på att etablera en central bank i Ryssland. 1865 blev Abraham Lincoln mördad två månader före krigets slut. 1881 blev James A. Garfield president och han motsatte bankkoncentrationen som centralbanken utgjorde. Efter det talet blev han också mördad.

1891 blev det en stor ekonomisk depression i USA igångsatt av Rothschild. Denna nedgång fördjupades 1907 när skuldkrisen på redan tagna lån började stiga. Nu började även andra aktörer och andra banker som hade skapat sina förmögenheter på oljeindustrin. Dessa oljemagnater Var JP Morgan och Rockefeller. Jocob Schiff var en annan bankman som fick chansen att påverka ekonomin i USA. Det uppstod en bankpanik och folk började plocka ut sina pengar. JP Morgan gick offentligt och deklarerade att hans bank höll på att gå i konkurs. Om alla tog ut sina pengar skulle banken krascha. Det visste bankirerna. Resultatet blev en massa uttag från banksystemet. Detta tvingade bankerna att ringa in sina lån. Konkurser, repressions och finansiell turbulens uppstod. 1907 sade Jacob Schiff inför New Yorks handelskammare: ”Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella paniken i sin historia.” I president Woodrow Wilson valskampanj ville bankkartellerana att han skulle skriva ett lagförslag som skulle göra det lättare att bilda en centralbank. Bankartellerna samlades på JP Morgan egendom Jekyll Island, Georgia. Där utarbetade de Federal Reserve Act, FED. Detta första förslag röstades det om i kongressen 22 december 1913 när de andra kongressmedlemmarna var hemma och firade jul. Dagen efter på morgonen undertecknade Woodrow Wilson lagen.
Denna lag innebar att kontrollen över pengarna i USA från kongressen till den privata bankeliten.

Tomas Zevassus Bankerna fick fri tillgång att trycka pengar genom FED. Dessa pengar lånar de sedan ut till det amerikanska folket med ränta. Enligt USA:s konstitution, står det att endast kongressen har makt över USA’s pengar. Ägarna i FED hade ett samband mellan de olika bankerna genom hemliga avtal och blandad äktenskap mellan släkterna. De egentliga ägarna skulle hållas hemliga. Men de ekonomiska ägarna, grundarna i Federal Reserve Banks FED, bestod av Rothschild, J P Morgan, Warburg och Rockefeller.
President Wilson skrev i sin biografibok, The New Freedom,
“Shall we try to get the grip of monopoly away from our lives, or shall we not? Shall we withhold our hand and say monopoly is inevitable, that all that we can do is to regulate it? Shall we say that all that we can do is to put government in competition with monopoly and try its strength against it? Shall we admit that the creature of our own hands is stronger than we are? We have been dreading all along the time when the combined power of high finance would be greater than the power of the government. Have we come to a time when the President of the United States or any man who wishes to be the President must doff his cap in the presence of this high finance, and say, ”You are our inevitable master, but we will see how we can make the best of it?”
We are at the parting of the ways. We have, not one or two or three, but many, established and formidable monopolies in the United States. We have, not one or two, but many, fields of endeavor into which it is difficult, if not impossible, for the independent man to enter. We have restricted credit, we have restricted opportunity, we have controlled development, and we have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated, governments in the civilized world—no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and the duress of small groups of dominant men.” (Woodrow Wilson, The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People)

Helena Palena Klart dom blev mördade. Tänker på Hitler i sammanhanget. Han startade också egna pengar och fick fart på Tyskland och sånt går ju inte för sig. Att han blev utmanövrerad på banan hör också till historien (fast det får vi ju inte lära oss i skolan eller se på tv förstås). Tyskland var inte rustat för krig. Men NWO grunnade på vem som skulle gå mot vem först: Hitler eller Stalin. Jävla ränkspel med bankirer som rycker i trådarna.

Helena Palena Lincoln visste att nybyggarna inte skulle klara sig om dom måste betala ränta. Det var nog slitsamt ändå och många dukade under. Därför skapade han räntefria greenbacks. En fin man! Vila i frid kära människa!

Göran Lundgren Per L tyckte det var jättekul att läsa Lincoln brev! Tack till Jan Gustafsson för den saken!

Jonathan Müller Tack Jan och tack Tomas för den historiska sammanfattningen

Göran Lundgren Tack Be Ji för David Ickes syn på ”rädsla”. Utan att vara direkt religiöst lagd, påminner det mig om ett bibelcitat, Matt 10:26-31, som är värt att minnas. Jesus säger: ”Var alltså in­te rädda för dem. Det finns ingen­ting gömt som in­te skall kom­ma i da­gen och ingen­ting dolt som in­te skall bli känt. Vad jag säger er i mörk­ret, det skall ni säga i dags­lju­set, och vad jag vis­kar i ert öra, det skall ni ro­pa ut från ta­ken. Var in­te rädda för dem som kan döda krop­pen men in­te kan döda själen. Fruk­ta i stället ho­nom som kan förgöra både själ och kropp i hel­ve­tet. Säljs in­te två spar­var för en kop­par­slant? Men ing­en av dem fal­ler till mar­ken ut­an att er fa­der vet om det. Och på er är till och med hårstråna räkna­de. Var alltså in­te rädda: ni är mer värda än ald­rig så många spar­var.”

Skulle nästan kunna vara detta forums devis: ”Det finns ingen­ting gömt som in­te skall kom­ma i da­gen och ingen­ting dolt som in­te skall bli känt.”

abraham-lincoln-med-mordarenHär står Abraham – den godmodige – flankerad av två frimurare. Männen sänder signaler. De har stoppat in högra händerna innanför jackan likt Napoleon. Kan det vara mördaren John Wilkes Booth till höger? Ja, det kan det.

…….

Publicerat i Pengar, Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Insamling till den rullstolsbundna gruppvåldtagna kvinnan! Sjunnesson intervjuar Julia Caesar

rullstolEn våldtäktsman är en för mycket! Fem på en handikappad kvinna finns det inte ord för!

När en rullstolsbunden kvinna gruppvåldtogs i Visby 2 okt 2016 uppstod en debatt om de fem utländska gärningsmännen. Många ville hjälpa kvinnan och en insamling anordnades kvickt. Generösa privatpersoner skänkte 140 000 kr på 10 dagar. Jan Sjunnesson höll i det hela och intervjuar här släktingar till offret, Carina Sandelius och Julia Caesar. Vilken tur att det finns alternativ till MSM! Kolla på det här! Don´t miss! En lisa för själen mot Lisbeth Åkermans smackande i Aktuellt.

Jan Berkeskär:  ”Detta är bland det märkligaste jag varit med om. En rullstolsbunden kvinna blir våldtagen i timmar av 5 asylanter. FI samlar till demonstration FÖR gärningsmännen. SVT och SR berättar om demonstrationen men inte varför? Hur kan detta vara möjligt!?”

Camilla Sandelius är med i intervjun. Hon som vågade sig på att ljuda upp och organisera en yttring till förmån för offret – den gruppvåldtagna kvinnan. Direkt gick tidningarna ihop sig på Gotland och kallade alla för rasister. Feministerna startade naturligtvis en demonstration mot rasism och för invandring. Sa inte ett ljud om offret. Vi har sett det förut. Det hände en våldtäkt i Bollnäs för några år sedan. Snabbt en demonstration mot rasism och för invandring. Den våldtagna flickan och hennes familj fick lämna köpingen. På den bogen är det. Och nu kommer IS-krigare hem som ska få körkort  och förtur till lägenheter. De måste ju belönas när dom halshugger folk! Nä! Direkt i häktet ska dom!

Från Journalisten: ”Vi har upplevt en mindre storm”
18 OKTOBER, 2016
Efter en misstänkt gruppvåldtäkt har stämningen varit hätsk på Gotland. I förra veckan gick Gotland Medias tre redaktioner ihop i flera gemensamma publiceringar mot hat och våld. Sedan dess har de upplevt en mindre storm via sociala medier och mejl från något som verkar vara högerextrema kretsar (min fetning), skriver Klas Granström.

Sjunnesson frågar Julia i slutet av intervjun om han tror att det behövs fler gruppvåldtäkter innan folk börja vakna upp. Det tror inte jag. Det hela kommer att eskalera eftersom det ingår i agendan. Framtiden är inte ljus.

Här om åtta på en kvinna! Ett inlägg som lästs av över en miljon. Bara på en dag kom 307 518 besök!

https://parnassen.wordpress.com/2012/03/14/atta-pa-en-kvinna-valdtakten-i-mariannelund-vi-ska-hamta-en-tjej-och-knulla/

Uppdatering! Är Sjunnesson en sionistagent!
”Det kanske mest i ögonfallande är hans “like” av Paideia, alltså den pro-israelisk judiska organisation som applåderar och stöder den invasion av asylister som håller på att förstöra Nordeuropa – vilket var vad som drabbade den rullstolsbundna kvinnan i Visby i början på oktober 2016.”

Ställde en direkt fråga till Sjunnesson på facebook: Är du sionistagent? Nej, svarade han. Frågade igen: Är du sionist? Han svarade: Israelvän.

…….

 

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Donald Trump vägrar salutera Big Pharma! Varnar för vacciner! Vill drogtesta Hillary!

trumpMYCKET SKA MAN HÖRA INNAN ÖRONEN FALLER AV – MEN NU HAR DET HÄNT, skriver Brage Norin, fysiker och kinakännare.
CITAT
Trump föreslår att bägge presidentkandidaterna ska drogtestas inför debatten på onsdag.
– ”Jag tycker att vi båda ska drogtestas före debatten, det gör jag”, säger han enligt ABC News.
– ”Vi borde drogtestas före debatten – för jag vet inte vad som var på gång med henne sist. I början av hennes senaste debatt, var hon alldeles taggad men i slutet var hon helt slut – hon önskade bara ”Ta mig härifrån”. Hon tog sig knappt till sin bil”.
Hillary riskerar att gå in i väggen.
Trump kör vidare som ett skenande ånglok. I delstat efter delstat fyller han enorma arenor med åhörare. Trump har bestämt sig för att sätta dit ”landets mest lögnaktiga kvinna”. Clintonlägret har mycket stora problem. Hillary blir mentalt golvad av Trumps fasansfulla anklagelser. Många obehagliga sanningar har hunnit ifatt henne. Hon vacklar. Klarar hon av att fortsätta kampanjen? Klarar hon av ännu en offentlig debatt mot Trump? Klarar hon av slutspurten inför presidentvalet?

VAD HÄNDER?
Massmedias gigantiska baktalskampanj mot Trump saknar historiskt motstycke i hela USA:s historia. Hur är det möjligt att Trump trots denna enorma kampanj inte har sopats undan från den politiska arenan? Jag är helt förstummad – Trump verkar vara helt immun mot den VÄLDIGA baktalskampanjen!

BEVITTNAR VI ETT ÄKTA MIRAKEL?
* Hur är det möjligt att det republikanska partiets presidentkandidat berättar sanningen om ISIS – att Obama och Hillary Clinton har skapat ISIS – att Obama och Hillary är ISIS viktigaste kort?
* Hur är det möjligt att det republikanska partiets presidentkandidat påstår att skyskraporna i New York som kollapsade den elfte september 2001, var ett resultat av ”controlled demolition” – (att de sprängdes)?
* Hur är det möjligt att det republikanska partiets presidentkandidat berömmer Syriens president för regimens kamp mot ISIS?
* Hur är det möjligt att det republikanska partiets presidentkandidat helt öppet berömmer Rysslands president Putin för Rysslands insatser mot ISIS?

TRUMP BINDER IHOP FRÅGAN OM ISIS.
ISIS är Obamas och Hillary Clintons verk. Syriens regim och Ryssland gör ett bra jobb som krossar denna organisation. Han säger vidare – i tal efter tal – att ISIS terror kommer att krossa USA om Hillary Clinton vinner presidentvalet. Budskapet att den amerikanska regeringen har skapat ISIS och att den nuvarande regeringen i landet tänker låta tusentals terrorister från ISIS invadera USA, framförs i varje tal av Trump.

NÅGONTING INOM MIG FÅR MIG ATT TRO
Vi bevittnar ett äkta mirakel. Någon annan förklaring till att jag och det republikanska partiets presidentkandidat delar samma politiska åsikter kan jag inte finna. Detta kan ingen logik i världen förklara.
MICHAEL MOORE – ”Trump will win”. Kommer han att få rätt?
Eller – kommer han att mördas?

Brage NorinBrage Norin – Skogså Tankesmedja

En till som tror att Trump är det bättre alternativet: Health Ranger.

”This election cycle has left millions of Americans undecided, but when it comes to health liberty and rights – it’s clear that Hillary Clinton is not the better choice. While Clinton has accepted thousands of donations from pharmaceutical corporations, Donald Trump refuses to heil to Big Pharma. From speaking out on vaccine risks to challenging Obamacare, Trump could change the healthcare in America for the better.”

P.S. Trump varken röker eller dricker. Han vill vara ett föredöme för sina barn. D. S.

…….

 

Publicerat i Pengar, Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Vore det något bevänt med SD skulle dom ställt sig bakom Anna Hagwall!

I inlägget om I Tyskland bodde många miljoner judar pågår en intensiv debatt i kommentarsfältet. Brage Norin får på moppe av Lasse och Lars! De tycker att han skriver fabler och inte har det klart för sig vad som hände under andra världskriget o s v.

Så här skriver Lars Lindeberg: ”Enligt svenska judar idag så finns det inget svenskt folk, jag kan inte hitta videon där en judinna på ett föredrag där tom Sveriges Kung var närvarande, uttalade just de orden! Vi svenskar var/är ett löskefolk till skillnad från judarna som kallar sid det judiska folket!
Det förhåller sig precis tvärtom! Det finns inget judiskt folk utan enbart en judisk religion! Tala om en enorm fräckhet som judarna besitter! Där satt den svenske Kungen och teg som en kastrat!”
Om jag inte minns fel heter hon Ingrid Lomfors som höll föredraget.

https://www.youtube.com/watch?v=aX0viW2IusY

För att förstå vad som sker måste man känna till banksystemet. Alla krig är bankers war.
Lars Lindeberg: ”Amerika är under judisk kontroll sedan 1913 minst, då Federal Bank startades! De flesta Amerikaner tror att det är en ”governement” bank! Men den ägs av privatpersoner! Så inskränkta är Amerikanerna!”

Kontrollen inträdde tidigare. När engelsmännen for från förtryck till Amerika på 1600-talet så följde bankirerna efter. Inbördeskriget skedde främst för att bankirerna skulle tjäna pengar. Federal Reserve är varken federalt eller har några reserver. Det är rätt. Men inskränkta är nog inte amerikanerna. De är grundlurade. Liksom vi! Vem äger Riksbanken?

Man kan inte dra alla judar över en kam. Föredrar att kalla dom som styr för sionister. Det finns även judar som inte har en aning om vad som pågår. Liksom jag är kristen men inte tror ett dugg på skiten. Teodor Herzl & Co bestämde redan i slutet på 1800-talet att det skulle vara 6 miljoner i förintelsen. Sionisterna gömmer sig bakom ordet jude på det att ingen törs säga ett ljud emot av rädsla att bli brännmärkt i ankdammen och det fungerar.

Bonnier styr samtalsordningen i Sverige. De är otadliga! Senast nu med Anna Hagwall. Nu vet vi vilka det är som har makten i ankdammen. Vore det något bevänt med SD skulle dom ställt sig bakom henne. Och friserat den dåligt underbyggda motionen. Och sagt: Vi gör om! Vi gör rätt! Vi återkommer! Anna har vårt stöd. Istället är SD bla ha bla ha! En ny blomma i 7-klövern varken mer eller mindre.

Vi går mot ett tredje storkrig för att bankerna och MIK kräver det. Ekonomin kontrollerar politiken. Det borde väl vara tvärtom om det vore något bevänt med den s k demokratin.

Den som vågar sig på att ändra på ordningen får en kula i skallen! Abe Lincoln skapade en greenback som nybyggarna skulle få låna utan ränta! Abe förstod att annars skulle dom inte mäkta med att bygga sig en framtid. Ungefär som Gustav Wasa som lät svedjefinnarna slippa skatten under fem år. John F Kennedy tänkte ta tillbaka pengaskapandet till konstitutionen igen. Men se det fick han inte. Båda blev mördade!

Trollkarlen från Oz handlar om det fraudulenta banksystemet och utsugningen av människorna. Frank Baum vågade inte skriva det rakt ut så han gjorde en saga. Om det kan ni läsa i Bankerna och skuldnätet.

För noviser som inte vet ett skit om vad som förevarit och pågår finns det bra information:
Under Skorpionens Tecken av Jüri Lina
Bankerna och skuldnätet (Web of debt) Eller H Brown
The Money Masters av Bill Still
Novemberrevolutionen av Dan Josefsson (som belyser hur det gick till när Sverige avreglerades på ett kuppartat sätt utan att media skrev om det).

Vi behöver en False Flag för att få igång kriget!

http://whatsupic.com/news-politics-world/1476440192.html

…….

Publicerat i Pengar, Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

Trump spelar med livet som insats! Vinner han tänker han avslöja vilka som låg bakom 9/11!

Donald John Trump, född 14 juni 1946 i New York, är en amerikansk företagsledare som är styrelseordförande och vd för konglomeratet Trump Organization.

Donald John Trump, född 14 juni 1946 i New York, är en amerikansk företagsledare som är styrelseordförande och vd för konglomeratet Trump Organization.

Donald Trump lever farligt. Säga vad man vill om karln så försöker han rädda Amerika. Och dom som i sin hjärntvättade enfald tror att Hillary är lösningen är helt fel ute. Amerika är ett kapat land. Det är Georg Soros & Co som genom hans Open Society bl a förstör land efter land – byter ut nationalism mot globalism – på det att NWO kan införas. Vi får hoppas att det skiter sig på upploppet som kommer efter valet i november. Blir det Trump så kommer Obama sitta kvar. Trump leder stort i mätningarna men det får inte komma fram.

Så här skriver Lasse: ”Allt liknar nu spelet som gav oss det första världskriget. Har just lyssnat på amerikansk hemsida från Greg Hunter och hans gäst. Där framkommer att efter sista debatten mellan Hillary och Donald har det inte varit några undersökningar som presenterats förutom den som Drudge gjorde där Trump vann stort.

Man säger att Trump ligger före med 15 – 20 % och att detta inte får rapporteras. Man säger också att det inte blir något val om Trump ses vinna.
Man sa att den amerikanska krigsmakten de senaste dagarna övar både flyg- och robotangrepp med kärnvapen i Nevada öknen.

Man sa här att det Trump nu gör vet han är med sitt liv som insats.
Han kommer om han vinner att utreda korruption och vilka som låg bakom 9/11 och de är livrädda för honom. Vad är sant inte vet jag. Men att det pågår stora händelser vi inget vet något om det är säkert. Tiden fram till valet avgör mycket men vinner Trump blir det tiden fram till överlämnandet av presidentmakten den 20 januari som blir otroligt farlig. Man sa att alla bör ha en förberedelse på vad som kan ske”.

Folk på gatan har en åsikt som inte får komma fram. Våra medier är styrda. Hillary Clinton vill ha alla frågor serverade innan.  Clintons kampanj styr vad media ska mata allmänheten med. Clintons kampanj berättar för media vad de ska skriva ut, vilka frågor de ska ställa, vad de ska censurera och avsluta. Journalister som arbetar för CNBC, är CNN, NYT, etc har inte tillåtelse att delta i något som liknar äkta journalistik. Deras berättelser är skapade i förväg. Allt är iscensatt och konstruerat. Spelet är riggat på varje nivå.

Erkänd tysk journalist – Udo Ulfkotte –  avslöjar hur västmedia styrs av underrättelsetjänster och finansintressen. Hur artiklarna kommer färdigskrivna och journalisterna bara sätter sitt namn under.

Så mycket vet vi! Hillary stöder ISIS. Hon är för öppna gränser och stöder Black Lives Matters kriminalitet över lag och ordning. Hillary vill tömma Syrien för Israels skulle och blir hon president blir det krig mot Iran.

Trump står för det motsatta det räcker långt.

P.S. Tänk om Trump också bara spelar för galleriet! Tänk om han också är en Soroslakej! Ja, men det lär ju framtiden verkligen visa. Blir det business as usual – ja, då vet vi ju hur landet ligger! D.S.

Här en amerikan som har det klart för sig!

…….

 

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Trump naglar dit Clintons! Uppsynen på Bill! Kommer inte på Aktuellt!

Trump naglar dit Clintons! Kommer inte på Aktuellt! Är Bill Clinton en horbock eller inte? Skulle tro det. Han verkar gilla att vara otrogen i alla fall! I did not have sex with that woman – Miss Lewinsky – ljög han hela världen rakt upp i snytet! Fick oralsex i Vita Huset! I Ovala rummet. Han utgjöt sin sperma på Amerikas helgedom. Vilken gris! De är så sataniskt korrupta! Please kan ingen ta bort dom!

Uppsynen på Bill!

P.S. Om Hillary blir president får Vita Huset en First Lady som är våldtäktsman. D. S.

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer