Dödens budbärare Henry Kissinger och Zbig Brzeziński  snart glömda! London och Washingtons betydelse minskar för varje dag

The truth goes to oil and it has its roots in the relationship between former CIA director George Bush Senior’s family and Saudi Arabian intelligence chief Prince Bandar bin Sultan also named “Bandar Bush” by the Bush clan.

The truth goes to oil and it has its roots in the relationship between former CIA director George Bush Senior’s family and Saudi Arabian intelligence chief Prince Bandar bin Sultan also named “Bandar Bush” by the Bush clan.

”Utöver dessa vapen finns något som heter EMP- eller HEMPvapen och som är kärnvapen som ger en elektromagnetisk puls (stöt) vilket förstör alla elnät och datasystem för gott. Bilar och spisar, radio och TV mm, försvinner för alltid. Måste ersättas med nya efter en attack.”

Lång genomgång av världsläget kommer här: Ledarskap eller bristen på ledare, och där det goda ledarskapet saknas, skriver Andersson.

Den värld vi lever i är under stor förändring, de maktcentra vi har haft vittrar nu sönder mycket snabbt. Städer som London och Washington – New Yorks betydelse minskar för varje dag. De kabaler som därifrån styrt över så mycket förlorar nu delar av sin makt, eller som i vissa frågor, dessa personer som är en del av kabalerna blir helt irrelevanta.

Män som varit maktens budbärare blir snabbt glömda som Henry Kissinger, Zbigniew Kazimierz Brzeziński m.fl. Det finns en hel drös av dessa dödens budbärare. Män som startat krig och vill krig.

För de flesta av oss så känner vi nog att världen faller ihop runt om oss och att allt är under omprövning. Låt mig ge er ett exempel: Våldsamma afroamerikanska kravaller har brutit ut i St. Louis, Missouri, efter att en 18-årig afroamerikan skjutits till döds av polis. Bara för en dryg vecka sedan sköts där två poliser i ett attentat. USA landet som är ute i hela världen och sprider sitt budskap kan inte ens sköta sitt eget lands affärer. Detta är hyckleri av första graden.

Ja nog är det en röra överallt, och jag tänkte här påminna er om vad som pågår och som kan komma att ske när som helst. Det värsta är att det kan bli som så att flera av dessa olika eländen kommer samtidigt eller på rad. Vi saknar det goda ledarskapet.

Håll i er för nu börjar vi.

1. Termonukleära vapen

Ja ni bör veta alla vad kärnvapen är för något – men vet ni vad de kan ställa till med, och hur mycket förstörelse de olika typerna av dessa vapen är kapabla till?

Kärnvapen är en typ av vapen vars sprängladdning får sin energi från fission, eller från olika kombinationer av fission och fusion, av atomkärnor, till skillnad mot konventionella vapen, vars sprängladdningar får sin energi från kemiska processer.

Tre olika användningssätt finns det för dessa vapen. Men det viktigaste är hotet om att använda vapnen, och det anser jag ligger utanför det jag skriver om här. Så egentligen är det fyra användningsområden varav tre är skarpa. Dessa beskrivs nedan.

Strategisk, taktiskt, operationellt (lokalt). Det strategiska är de stora bomberna (megatonbomber) som skickas med de tunga ICBM raketerna som är interkontinentala. De riktas mot stora centra och städer där allt förstörs. Ofta har en ICBM uppemot 20 kärnladdningar med sig. Dessa vapen ligger under särskilda kommandon. De taktiska är lite mindre och används mot både militära och civila mål där hamnar och broar kraftverk mm, (stora några hundra kiloton bomber) som skall förstöras. Dessa vapen finns hos de stora militära stabernas kommando centraler som Nato m.fl. De mindre kärnvapnen är de som militära förband kan skjuta med artilleri och lätta raketer på ett slagfälts område för att slå ut stora trupp ansamlingar (de är på något kiloton). Finns nere på nivån arméchefer, generaler, generallöjtnanter men de måste först få order uppifrån att använda vapentypen.

Utöver dessa vapen finns något som heter EMP- eller HEMPvapen och som är kärnvapen som ger en elektromagnetisk puls (stöt) vilket förstör alla elnät och datasystem för gott. Bilar och spisar, radio och TV mm, försvinner för alltid. Måste ersättas med nya efter en attack. Levande varelser skadas eller dödas inte. HEMP betyder höghöjds elektro magnetisk puls och den här typen av vapen utvecklar nu länder som Nord Korea m.fl. Dessa vapen kontrolleras på samma sätt som de strategiska vapnen genom särskilda kommandocentraler.

USA har ett särskilt kärnvapenkommando direkt underställt Presidenten. Troligen har de andra kärnvapenmakterna likadana system.

Sedan finns en typ av kärnvapen ytterligare, och det är en sort som ger en fruktansvärt hög gammastrålning vilket dödar allt levande inom ett område, men all infrastruktur och annat människorna skapat är kvar helt. Tvärtemot EMP-vapnen alltså. Denna typ av vapen skadar inte material eller hus mm – den dödar bara allt levande. Detta är politiska vapen underställda den politiska överheten.

Kärnvapnen kan levereras via satelliter, missiler – robotar, flyg, artilleri, från U-båtar osv. Om ett kärnvapenkrig bryter ut kommer inget därefter att vara som det varit för de som överlever. Vi förs tillbaka minst 100 år. De långsiktiga skadorna blir enorma och mänskligheten som den ser ut försvinner för alltid. Ett kärnvapenkrig är en omöjlighet filosofiskt men ändå rustar man för fullt.

Vilka länder har då kärnvapen, USA – Ryssland – Kina – England – Frankrike – Pakistan – Indien – men även Israel och Saudiarabien kan ha dem. Sydafrika hade sex bomber men dessa försvann när landet bytte ledning. Iran försöker skaffa sig kärnvapen liksom Nordkorea. Sverige utvecklade på 1950–talet operativa mindre kärnvapen men dessa kom aldrig i produktion då vi istället hamnade under USA:s skydd mot Sovjetunionen.

Allt fler länder vill ha kärnvapen och Saudi–Arabien och Iran är två av dessa länder som nu sätter in stora kapital i denna militära rustning. Krigsrisken mellan dessa länder är mycket stor.

Att Indien lyckades bygga upp sin industri till kärnvapen producerande sägs vara genom att de köpt sig kapaciteten via vapenaffärer där hemliga sidokontrakt gav dem möjlighet att köpa det nödvändiga uranet samt teknologin och kunskaperna. Det land som här nämns är Sverige, och den stora Boforsaffären som skall ha varit täckmanteln för affärens genomförande.

2. Kärnkraft och olyckor.

Det finns i vår Värld cirka 500 civila kärnreaktorer för att tillverka elektrisk ström. De finns i många länder, och bara ett land har bestämt sig för att stänga ner sin kärnkraft och det är Tyskland. Det finns även ett stort antal militära centra där reaktorer finns men detta är hemligt så det går bara att försöka förstå att de finns när man reflekterar över kärnteknologins påverkan på vår planet.

Japan hade mer än 50 reaktorer vilka nu ligger nere ur tjänst sedan den stora olyckan drabbade Fukushima där fyra stycken reaktorer blev förstörda efter en tsunami. Ett par av dem exploderade och två brann. De två ytterligare reaktorer som fanns på området stängdes ner liksom alla andra Japanska reaktorer. Det här är den värsta olycka som vår värld så här långt råkat ut för men allt har tystats ner. Men sanningen är på väg att komma fram eftersom skadorna nu blir synliga. Men Japan har inte bestämt om de skall sluta med kärnkraft. I dagens läge använder Japan istället för kärnkraft kol, olja naturgas som ersättning för att producera elektrisk ström.

Ytterligare två olyckar har skett som vi känner till och det är vid Three mile Island, Harrisburg i USA där det var en olycka som man lyckades begränsa men området är än i denna dag ett stängt område. Sedan har vi den stora olyckan nere i Tjernobyl, Ukraina som spred sitt radioaktiva avfall över halva Europa, och där åtminstone en expert på området säger att cirka 1½ miljon människor dött i sviterna av nedfallet.

Skulle kärnkraftverk bli mål i ett krig så blir det Armageddon direkt.

Något vi bör tänka på är att avfallsfrågan från kärnkraften är olöst. Dessutom är kärnkraft och kärnvapen siamesiska tvillingar. Man behöver kärnkraft för att ha kärnvapen.

Det finns ytterligare en olycka som skett som är av betydelse och det är från ett lager i Washington State i nordvästra USA där ett militärt lager för avfall från kärnvapenindustrin skall ha brunnit på 1950–talet. Troligen har fler stora olyckor skett men som ingen känner till då de tystats ner.

Vi har ju också åtminstone två olyckor där flygplan med kärnvapen ombord störtat och där bomberna än i denna dag saknas. Detta gäller även ett antal ubåtar som gått under med manskap och vapen. Dessa ubåtar och dess vapen ligger på stora djup idag. En av dessa ubåtar, en rysk finns på botten utanför Norska kusten i jämnhöjd med Narvik. Vad som sker med de saknade kärnvapnen över tid är väl svårt att veta. Men båtarna var kärnkraftsdrivna så de har också en reaktor vilken troligen är trasig.

3. Vapenaffärer och pengar

Den militära upprustningen är enorm och det hotar inte bara länder och folk utan mänsklighetens överlevnad. Med de pengar som läggs på vapen kunde svält och sjukdomar utrotas på bara något år för summorna är gigantiska. Vapenaffärer är försäljning av död och skit. Om något illustrerar det här är det väl vår svenska affär med Saudi–Arabien.

Man kan fundera över varför ett land som Sydafrika var så villiga att köpa ett stridsflygplan som Jas–Gripen av Sverige. Man hade inga fiender och man hade inget behov av ett så avancerat stridsflygplan. Ändå köpte man planet för stora pengar som behövts till annat i detta segregerade land. På undertecknad verkar det som någon form av kompensation för att de Socialdemokratiska Regeringarna i Sverige gav ANC så stora ekonomiska bidrag under deras lågintensiva krig i Sydafrika gentemot Apartheid styret som var där tidigare. Krig och pengar, ja ni vet, muta och köp.

4. Låt oss titta på ekonomin i vår Värld.

Högst upp på de som bestämmer över hur det ser ut med ekonomierna finns en bank få hört talas om den heter The Bank of Internationell Settlements (BiS). Den finns i Basel i Schweiz och den är Riksbankernas Riksbank. Den är privatägd och de som är med i denna bank har en andel (rösträtt) var som Sverige och som Tyskland osv. Det som är uppseendeväckande är att här finns två privata banker med, och som har samma status som hela länder och det är finanshuset Rothschilds ochf amiljen Rockefeller de har varsin rösträtt. Svensk deltagare är vår riksbankschef med en röst. Den här banken tillkom efter det första Världskriget för att fördela (rovet) krigsskadeståndet som Tyskland skulle betala för att de startat det första världskriget. Idag är banken den som tar de stora besluten om hur de ska se ut i vår Värld. Här fattas de avgörande besluten.

Men vissa länder som Ryssland – Kina – Indien – Sydafrika – Brasilien (Brics) bildar nu egen bank (AIIB) på sidan om BiS, och där i den nya banken vill allt fler länder nu vara med. Här ser man hur makten över ekonomierna flyttas österut och där USA – EU minskar i betydelse. Det som heter den Trilaterala kommissionen och dess makt urgröps nu snabbt. De trilaterala är USA – EU – Japan, och de svenska deltagarna i den här Kabalen är Jacob Wallenberg, Carl Bildt och Urban Ahlin.

Den nya Asian Infrastructure Investment bank(AIIB) kommer att förändra vår värld. Den kommer att bli likvärdig med BiS, IMF och World bank som nu är instrument för USA – EU:s ekonomiska makt. Makten flyttar. Tror ni man vill ge upp denna makt man idag har utan att slåss för den? Kan det vara detta slag vi bevittnar nu dagligen på finanssidorna i tidningarna. Kan denna strid snart övergå i en militär dito – ja säger undertecknad med de personer som nu sitter i de politiska ledningarna för många av världens länder är kanske ett krig deras väg att behålla sin makt och därmed sina förmögenheter.

Något som borde skrämma EU redan nu är att Euron förlorat cirka 35 % av sin köpkraft gentemot dollarn på bara 10 månader. Europa går bakåt men börserna reagerar åt motsatt håll de går upp på detta besked. VANSINNET ESKALERAR. Börserna är manipulerade och vi kan förvänta oss att detta kommer att leda till mycket stora förluster när verkligheten kommer ikapp manipulationen.

5. Vad är pengar för något?

Jo, riktiga pengar är Guld och Silver – allt annat är egentligen bara substitut för Guld. Papperspengar är ju bara papper vad som än står på dem. Står det 100 någonting är det ändå bara en papperslapp. Allt mer av det guld som finns köps av länder, företag och människor i Asien. Det finns rapporter om att USA:s guldreserver är tömda.

Den viktigaste utgivaren av papperspengar är den privata amerikanska banken Federal reserve system (FED). De är inte federal bank utan en privat bank, och den har inga reserver utan de sedlar de står dollar på är ingen tillgång utan en skuldsedel. Du som har dollarsedlar har en fordran på en bank som saknar tillgångar. Det finns 10 finansfamiljer som äger FED – de är sju finanshus från Europa och tre från USA. Observera att även här är namnen Rothschilds och Rockefellers med.

Det vi nu sett under några år är att aktiemarknaden stigit i värde eftersom räntorna sänkts. Den dag man måste höja räntorna spricker denna bubbla vilket den kan göra ändå. Obligationer är nu utan räntor och då vill få investera i dem. Kina som varit en stor köpare av obligationer internationellt köper mycket selektivt numera.

En politisk bomb finns i dessa börser och där obligationsbörserna är 100 gånger större än aktiedito. Här finns mycket att fundera över och vad som sker när det sker blir ett fullkomligt kaos.

6. Statsfinanser.

Många länder är idag så skuldsatta att de aldrig kan betala tillbaka sina skulder. Ser man på de enorma mängder med obligationer som man sålt så kommer det inte att kunna betalas tillbaka. Länder i den situationen är Grekland – Italien – Spanien – Portugal och några till men överst på denna statsfinansiella dynghög finns USA. USA:s samlade skulder är gigantiska. De är av olika sorter. Låt oss därför se vad de är. USA:s handelsbalans har under mer än ett årtionde gått med stora underskott varje månad och man kan enkelt säga att de köper för 50 miljarder dollar mer än de säljer för varje månad, och just nu ökar handelsunderskottet igen – det här har varit ohållbart i åratal. En självreglering kommer förr eller senare och den går inte att stoppa. Konsekvenserna då blir att USA:s levnadsstandard kommer att minska rätt mycket och hastigt. Kommer deras befolkning att acceptera detta?

USA:s budgetunderskott är gigantiskt – av tre använda dollar i deras budget är nu två lånade dito. Man lånar via obligationer som FED köper eller man tar upp direkta lån som FED ger. Men FED har inga pengar så de tillverkar nya efter behov – den samlade skulden här har passerat 18 trillioner dollar. Skulden ökar nu med mer än tre miljarder dollar per dygn.

Trots den höga skulden råder brist på pengar hos allmänheten och köpkraften faller därmed råder deflation i många länder. Priserna på varor faller. Men det råder inflation på fastighetspriser. Det här är en konsekvens av bankernas politik att man bara lånar ut där stora säkerhet anses finnas.

De största skulden USA har är dock en skuld som ökar år för år trots att ingen ännu fått något för skulden. Det är nämligen beslutade åtaganden som skall komma och där USA:s folk ska få olika sociala förmåner. Storleken på dessa ännu icke utbetalad förmåner är på mer än 50 trillioner dollar. USA:s budget ligger i nivå fyra trillioner dollar. Men till det finns hemliga militära utgifter som inte redovisas. Man behöver inte vara ekonom för att inse att det man sysslar med i USA är ohållbart. Dom är konkursmässiga sedan länge.

Det finns något som kallas för skuggbanker – ja vad är då en skuggbank? Så här fungerar det. En vanlig bank vill inte låna ut mindre belopp till vanligt enkelt folk för räntan är så låg att bankens intjäningsförmåga gentemot sina aktieägare blir för låg på arbetande kapital. Därför skapar man skuggbanker som man kan få låna av direkt ända av uppemot ett par hundra tusen i vårt land. Dessa skuggbanker har massor av namn men rent generellt är deras räntor mycket höga. Har sett årsräntor uppemot 25 – 30 % på lån från dem. De har skuggbankerna får sitt kapital från de vanliga bankerna. Förr kallades sådant här för bondfångeri.

Dollarn och med den kommer många valutor kommer att krascha och efter den smällen är det mesta i upplösning.

Guld och silver blir då återigen det enda med stabilt värde.

7. Lögner – Falsk statistik – Propaganda

Om man upprepar lögnen tillräckligt många gånger blir den en sanning! Vilka är det som ljuger idag? Svaret på den frågan är massmedia och politiker.

Nästa fråga blir då varför? Svaret på det blir att de måste. Den som börjar tala sanning försvinner väldigt fort från den tjänst de haft. I USA har mer än 200 höga officerare blivit avskedade de senaste åren. De har fått gå med motivering av det ena eller det andra. Förr var det alltid förhör i försvarskommittén när en General fick sparken. Nu åker de bara ut ibland har flera fått kicken samma dag. Det är likadant inom media där mången god journalist försvunnit och blivit tyst. Budskapet är var tyst – annars är du en belastning som skall bort – de här är inte demokrati utan maktfullkomlighet. Men vi lever i en plutokrati vilket är de rikas styre.

Propagandan idag är hutlös oförskämd och uppenbar. Man demoniserar de som inte vill vad makten önskar. Låt oss se på två färska exempel. De första är hur man behandlat Sverigedemokraterna, det andra är hur man behandlar Ryssland och dess ledare Putin. Lögner om dessa är legio och inget har varit propagandisterna främmande att ljuga ihop om dessa. Vi kommer att få se resultatet av det så småningom. Det som gör det svårt numera för propagandan att bita är alla de media som finns alternativt på nätet. Där finns verkligheten, där finns sanningen även om man måste söka efter den.

Ett exempel på vad propaganda är – det flygplan som sköts ner över Ukraina i fjol – man har ännu inte kunnat komma med en ärlig förklaring om vad som skedde. Däremot det plan som störtade över Alperna på onsdagen det kunde man ge förklaring till efter ett dygn. Där saknas också den ena svarta lådan vilket det inte gör i det störtade planet över Ukraina. Sanningen är nog den som många sagt att planet sköts ner för att skylla på ryskt luftvärn när det var ett plan från Ukraina som sköt ner det av misstag. Man trodde det var Putins plan på väg tillbaka från Brasilien.

8. Låt oss titta på enskilda länder.

Saudi – Arabien en diktatur med ambitioner att sprida sin religion Wahhabism. En medeltida grym religion där man halshugger människor och stympar dem. Landet är en familjediktatur som kommer att falla sönder. Landet har en befolkning på snart 30 miljoner och där kan man försörja max ett par miljoner resten man äter och dricker är import. Tillväxt på befolkningen ligger på enorma 10 %. Ohållbart.

Saudierna bedriver krig via Proxi i bl.a. Syrien och Irak. Landet är en varböld. Folket är krigiskt. Yemen är en sydlig granne till Saudi – Arabien och nu i dagarna attackerad av Saudisk militär beroende på att styret i Yemen är Shiamuslimsk och Saudierna är Sunni – Wahabiter. Yemen har länge varit en krutdurk, och inte är det bättre nu. Kan leda till bråk med Iran som är Shiamuslimskt till övervägande del. Detta är en Hot spot.

Yemen är ett strategiskt land för därifrån dess hamnstad Aden kontrollerar man infarten från syd till Röda havet och i förlängningen Suez kanalen. Detta land skall nu utsättas för ett krig från en samlad arabisk krigsmakt med Saudierna i ledning.

Iran är ett land i stark militär uppbyggnad. De har ambitioner att ta mer makt i Mellanöstern via Shiastyret i Irak och Assad (Alawiterna) i Syrien. Iran håller också på med kärnvapen uppbyggnad. Mycket kan ske vid Irans gränser som ligger granne med sju länder bl.a. Irak och Turkiet. Iran är ett starkt land men inte ett krigiskt folk historiskt.

Ukraina och kriget där är väl bara inne i en uppladdningsfas och att det där blir mer krig är nog ingen omöjlighet. Något som kan oroa med Ukraina är att om IS krigarna i Irak och Syrien måste fly då flyr de först till Turkiet men sedan upp mot Ukraina. Kan bli mycket bekymmer på sikt för Europa och Ryssland.

Grekland är ju ett kapitel för sig själv. Har finns många orsaker till elände. Ekonomin i första hand men även deras förhållande till Turkiet. Grekland kommer troligen att lämna EU och Euron.

Det finns ett antal länder där krig pågår eller som kommer att börja. Dessa länder är enligt min mening följande. Kriget i Syrien fortsätter och kan komma att sprida sig ner mot Jordanien och den Israeliska gränsen. Kriget i Irak mot IS är ännu inte avslutat och när det sker är svårt att veta något om. Mycket här handlar om Iran och Turkiet. Libyen som bombades sönder och samman av Nato/UN och där familjen Gaddafi avlägsnades lider nu av sekteristiskt krig där olika klaner slåss om makt och olja.

Kriget i Yemen kommer väl att utvidgas liksom kriget i Libyen som bara fortsätter. Kriget i Ukraina kommer med all sannolikhet att starta om och sprida sig.

Flyktingar från alla dessa krig söker sig mot Europa och här utarmar de ländernas sociala skyddsnät för sina befolkningar med sociala och politiska konsekvenser ännu ingen tagit på allvar, men kommer att bli tvungna att göra det efter detta års olika val bl.a. i England.

Ett land som Libanon översvämmas av flyktingar från Syrien. Bara de med pengar kan ta sig vidare mot Europa. Libanon har ju sedan 1948 redan mängder av Palestinska flyktingar och nu kommer nya. Troligen får Libanon stora ekonomiska bidrag från Saudi – Arabien och Gulfstaterna i hjälp liksom Egypten fått det.

USA stödde upproren i den Arabiska våren och nu går Saudi – Arabien och dess bundsförvanter emot USA:s vilja och stöder regimerna istället. Just i det läget säger Sverige nej till vapenexport till Saudi – Arabien vilket i deras ögon måste ses som att Sverige är ett lydrike åt USA.

9. Olja och Peak oil.

Många länder som varit exportörer av råolja är idag importörer och det gäller stora länder som bl.a. Indonesien. Nordsjöoljan har peakat och där minskar produktionen nu år för år. De enda länder som ökar sin export är länderna vid Persiska Viken.

Vi läser ju hur mycket olja USA producerar och att de skall bli exportörer. Det här är osanning och rent ljug. Av USA:s förbrukning på runt 15 miljoner fat olja per dygn så är mer än hälften import än i denna dag.

Snart infinner sig (några år) tiden då bristen på olja blir helt uppenbar. Det stora fältet i Saudi – Arabien som heter Ghawar har ända sedan 1950 – talets början producerat cirka fem miljoner fat per dygn men nu är detta fält inne i sin slutperiod och då kommer detta att märkas. Att vi just nu har ett lågt pris på olja beror på att konjunkturerna i världen är dålig och att priset varit högt. När priset nu sänkts kommer förbrukningen att öka och med det priset. Peak oil är här för att stanna.

Vi kommer att kunna förvänta oss krig om denna resurs – det vill säga fler krig. Det krig som pågår i Libyen är ett krig om olja.

10. Krig vi kan vara säkra på kommer.

IS krig i Mellanöstern fortsätter ända till dess de blir ivägjagade till Turkiet. IS krig i Afrika runt Sahara kommer också att fortsätta tills de blir besegrade för gott vilket tar några år.

USA – Natos krig via Ukraina mot Ryssland är väl det som oroar mest. I USA ser det ut som om krigets hökar är de som styr. Victoria Nuland på denna sida Atlanten, och Dick Cheney och senator John McCain i USA. Men att ett krig kommer här är nog redan beslutat om. Dessa personer är galningar helt uppenbart.

Något som vi bör lära oss mer om är det som kallas för Krigspartiet och Fredspartiet i USA. Det handlar om icke existerande partier men där mäktiga personer och grupper har formerat sig i olika frågor. Det här är kabaler med makt.

Att EU som organisation skulle i nuvarande form kunna överleva ett krig i Ukraina syns omöjligt. Tyskland är beroende liksom Finland av Ryssland. Politisk motvilja för det Krig USA vill ha mot Ryssland är stort och sprider sig. Tjeckerna och Ungrarna motsätter sig vad som USA företar sig i Ukraina.

11. Sjukdomar – pandemier

Något som är väldigt besvärligt och oroande är de nya sjukdomar som kommer. För 30 – år sedan drygt kom Hiv/ Aids och nu har vi fått Ebola som dragit fram i väst Afrika. Men Malaria och många av de sedan tidigare kända sjukdomarna får nya smittvägar som Dengufeber. I och med att befolkningarna blir större så muterar många sjukdomar nu, och det ser ut att kunna bli svårt att bekämpa en del av dem. Dengufeber finns ju idag i tre olika former varav två typer av den är livshotande.

Man kan komma ihåg den farsot som drog fram som en pandemi 1918 som kallades Spanska Sjukan och som då dödade mer än 50 miljoner människor på något år. Det var en typ av förkylning. Kan hända igen.

12. Våra hav

Världens hav är idag mycket ansträngda av allt det avfall som där dumpas. Dagligen sköljs tonvis upp på stränderna än mer faller mot bottnarna och där utgör en fara för bottenlivet. Gifter och tungmetaller dumpas i haven. Haven fiskas ut och försörjningen för många försvinner när de stora trålarna sveper av kustområdena runt Afrika med sina jätte trålar och där inga lagar gäller.

Den som inte tar miljöfrågorna på allvar förstår inte vår planets framtid. Se nu på vad man försöker sig på med dessa GMO utsäden man vill lagstifta om. USA har redan gjort det. Det är ett vansinne. GMO produkter är en väg mot människornas utplånande tillsammans med djurens.

Sjöröveriet är omfattande och på många sätt men även det gamla sättet att plundra fartyg har ökat i vår värld.

Haven får ta emot allt mer av människans avfall och ändå ökar vi uttagen av havens förnybara resurser vilket inte är hållbart och där detta kommer att leda till konflikter. Mangroveträsken på många platser vilka är havens barnkammare förstörs. Många av havens djurarter är redan nu på väg att försvinna genom fiske och jakt.

13. Väder

Den som har minne för stormar orkaner och andra väder fenomen vet att vår jords väderlek varit mycket underligt nu ett antal år. I Australien hade man några års enorm torka som slutade med två års stormar där stora delar av landet låg under metervis med vatten. Detta hade i sin tur stora konsekvenser på landets odlingar och djurliv.

Kalifornien har haft torka nu i fem år, och under detta år tar vattnet där slut. Redan nu i mars vet man att årets torka blir den värsta så här långt. Vattnet är nu en dyr handelsvara i Kalifornien som är USA:s viktigaste kornbod. Kalifornien står för 40 % av all matproduktion i USA. Vissa grödor som mandel och valnötter odlas 90 % i Kalifornien, och det är många olika produkter som nu det kommer att bli brist på.

Brasilien och flera andra länder som México lider också av torka som varat fler år.

Bara för ett par veckor sedan drog den största orkan som drabbat öriket Vanatu fram över öarna och förstörde deras samhällen.

USA:s östra delar har nu under två år haft mycket kallt och dessutom snörekord på många platser. De stora sjöarna har varit helt tillfrusna denna vinter.

Här i Nordeuropa har vintrarna sedan många år tillbaka blivit allt mildare. Den lokala miljön far mycket illa av dess ovanliga väder förhållanden.

14. Klimat

Kan det vara så att människans påverkan nu blivit så stor att det påverkar själva klimatet? Många är det som säger att det är på det sättet. Överbefolkning, överutnyttjande av planetens resurser, skövling av skogar och plundring av haven. Flyget släpper ut avgaser på hög höjd.

När vulkaner sprutar ut sina ask moln vet vi att det påverkar vårt klimat och väder men kanske alla dessa gaser som flygplanen spyr ut hela tiden gör detsamma – det är bara så att vi inte vill erkänna det.

Vi ser och vi vet att något är galet ändå vill ingen och kan ingen göra något åt det. Gör man något så drabbas ekonomin och folk förlorar sina jobb och inkomster. Det är en självgående dödspiral vi är inne i som för oss allt djupare ner i miljö och klimat konsekvenser vi inte förstår magnituden av på sikt.

15. Religion

Staden Jerusalem är för tre av de viktigaste religionerna på vår planet en huvudstad. För judendomen liksom för kristendomen vilken från början är en lära för det judiska folket så är den själva huvudstaden för tron. För de med tron på islam är Jerusalem dess tredje viktigaste plats då Muhammed skall ha lämnar jordelivet i denna stad.

Här finns enorma spänningar och det är själva centrum för det som skiljer dessa tre religioner åt och som påvisar religionernas fanatism för oss.

Naturligtvis finns stora spänningar och krigsorsaker på andra håll i världen mellan olika religiösa idéer.

Indien med sin övergripande tro på hinduism har varit i krig flera gånger med Pakistan och deras religion som är islam. Det har varit krig mellan religioner.

Flera krig och svåra oroligheter sker mellan de två huvudgrupperna inom Islam vilka är sunni och shia där en undergrupp till sunni vilken är wahhabism är mycket aggressiv.

I länderna Burma och Thailand är det strider mellan islams följeslagare och buddister.

På Nordirland har det under mycket lång tid pågått ett lågintensivt krig mellan katoliker och protestanter. Just nu är det där rätt lugnt men själva orsaken till konflikten finns kvar.

Hela mellanöstern är en krigszon där religioner står mot varandra och där religionen används för att driva krig.

16. Slutsatser

Människan, det vill säga du och jag, har tillsammans med alla andra kört ner våra huvuden i sanden som strutsarna sägs göra när de inte längre vet vad de ska ta sig till.

Det jag skrivit om här är bara en bråkdel av allt elände som finns runt om oss och som vi inte ser. Mängder av svåra frågor rapporteras aldrig eller tonas ner. Det värsta drabbar ändå alltid de fattigaste de med minst resurser att rädda sig. När ebolan drog fram i Liberia denna vinter kunde vi på TV se deras elände när de låg på gatorna och sträckte ut sina armar efter hjälp.

Så till en personlig fråga vad gör du för dig och din familj för att skydda er från en mycket osäker nära framtid. För ni förstår väl vart allt är på väg när ekonomin bryter samman och alla andra svårigheter därmed kommer i dagen med brister på det vi idag tar för givet.

Vi kan enligt min syn förvänta oss ett flertal krig ytterligare där de efterhand ökar i storlek och där allt fler länder och allt större dito blir indragna.

Vi kan också begripa om vi tänker till lite att mycket av det vi önskar oss är en omöjlighet att få bara inom en generation. Där är man lycklig om det finns mat så det räcker. Tyvärr blir det som så att det blir omöjligt att bibehålla den standard vi idag har i västvärlden.

Befolkningsminskning kommer att bli ett resultat och medelåldern sjunker dramatiskt.

Det är det här man vet om man får information via de stora kabalerna där bara de rika och de mäktiga har tillträde till. Bilderberg-kabalen diskuterar dessa frågor, och det gör man med all säkerhet också inom ett antal andra kabaler. Man har också lösningen på ett av de stora problemen, och om det kan man läsa på The Georgia Guidestones där det första budet är som följer vilket avslutar denna artikel.

”Vi skall aldrig mer tillåta att Jordens befolkning överskrider 500 miljoner”. Något svar på vart de ytterligare sju miljarderna ska ta vägen står det inget om.

Andersson

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Dödens budbärare Henry Kissinger och Zbig Brzeziński  snart glömda! London och Washingtons betydelse minskar för varje dag

 1. Oavlåtliga APPLÅÅÅDÅSKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR för denne Andersson!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jag har läst mycket om tillståndet i världen, men ngt. bättre, klargörande har jag aldrig tidigare upplevt!”!! DOCK, presenterades inte mer ä ngn. promille av alla dödliga problem som vi mänskor skapat. MEN det var tillräckligt för att räcka till ett politiskt omedelbart beslut som lyder: HÄST & VAGN & GENUINT SJ’ÄLVHUSHÅLL TILL ALLA FAMILJER PÅ JORDEN – nu!!! ..

  Gilla

 2. Kalle skriver:

  Intressant. Vid 9/11 är det inte osannolikt att man använt sig av en teknik att pulverisera materia. All materia är vågor. Börjar man titta på detta så är det inga hårda material utan vågrörelser. Små, små ständiga rörelser i enorma hastigheter. Mycket tyder på att man med denna teknik helt enkelt uppläste atomstrukturen på WTC. För hur kan vi annars besvara frågan vart allt material tog vägen?

  Kärnkraften borde vi inte behöva om våra forskare slutade be till bankirerna och istället vågade gå sin egen väg. Det finns vågor i hela universum som kan ge oss fri energi, men varför skulle man vilja ha någonting som är gratis? Storfinansen säljer hellre läsk än att människor tar vatten ur kranen.

  Olof Palme var en dubbel natur. Hans agitation var marxistisk men man vet att han också hade starka kopplingar till bl.a. USA. Stefan Thorsell har antytt att vapenaffärer kan ligga djupt begravet på havets botten, likväl som andra initierade forskare om vad som verkligen hände Estonia.

  Världsekonomin styrs av ekonomer och företagsledare som alla lärt sig att allt ska växa med 5-10% per år. Gör det inte det så är något fel. Vi skapar då inbyggda ”fel” i världsekonomin eftersom denna strävan leder till enormt risktagande.

  Vad är pengar? Kanske skulle vi ställa frågan: Hur kan det komma sig att både muslimer och kristna inte historiskt fick befatta sig med pengar? Är det en slump att bara judar fick hålla på med pengar eller är våra skrifter just utformade så att bara vissa, utvalda, ska kunna befatta sig med pengar? Det är ingen slump att när våra ekonomier blev baserade på papperspengar att de enda som hade tillåtelse att arbeta med pengar, som var först ut, kanske 200 års försprång, också blev de som kunde dominera olika skeenden genom sin ekonomiska makt.

  Statsfinanserna är ett kapitel för sig. USA har mycket mer i skuld än vad du skriver ovan. Med noll % i ränta är USA’s framtida åtaganden helt omöjliga att hålla. Det blir antingen hyperinflation eller så får befolkningen ingen sjukvård av den kvalitet de räknat med. Sverige ståtar med en låg statsskuld men det är inte sant. Skulle vi beräkna framtida skuld såsom USA räknar skulle vi inte vara i bättre finansiellt skick än de är. Räkna med högre skatter på de som har pengar och mycket sämre välfärd då allt fler ska dela på den.

  Propaganda. Ja, det är allt som dagens media ägnar sig åt. Spy ut propaganda.

  Sverige är nog det land med sämst prognos, vilket beror på takten med vilken försämringen sker. Vi är dock så små att påverkan på systemet är litet. USA kommer att sänka det.

  Olja, vad är olja? Är det växter som under högt tryck och syrefattig miljö lagrat energi som vi idag kan plocka fram? Eller är det något som ständigt bildas genom de processer som sker under tryck i relation till jordens inre? Ändå är det onödigt med tanke på att det finns fri energi i vågorna som omger oss.

  Krig. I närtid har vi haft 4 större krig. Första världskriget som var ett krig att stoppa det enormt framgångsrika Tyskland som var ett hot mot Storbritanniens hegemoni som tyvärr sedan utvecklades till att bli ett krig som betalning för att skapa Israel. Ryska revolutionen som var ett krig att största Tsaren och dess antisemitiska regim. Andra världskriget, som helt var ett krig att för evigt ta död på den germanska själen. Irakkriget för att hålla militärindustrin igång och slå ut Israels fiender.

  Sjukdomar är med all sannolikhet en del i vår förgörelse. Om vi tror att kärnvapnen har utvecklats till någonting hemskt då ska vi inte tveka att de biologiska vapnen är minst lika utvecklade.

  USA vill dominera våra hav. Med 3000 kustnära baser runtom i världen gör man det idag.

  Vi går mot kallare tider.

  Vem har skrivit de skrifter som så många kristna och muslimer följer? Vilket var syftet?

  Gilla

 3. Michael Thudén skriver:

  Citat:
  ”Jo, riktiga pengar är Guld och Silver – allt annat är egentligen bara substitut för Guld. ”

  Guld är en vara – mao guld är en bytesvara – dvs det samma som byteshandel – mao guld är inte pengar. Jag tror inte världen behöver falla tillbaka till byteshandel igen.

  Guld är dessutom en bristvara som 99,99% av världens befolkning inte har. Dessa 99,99% kommer få tigga efter om få låna guld av den lilla klick som sitter på guldet.

  Dessutom måste en guldmyntfot bygga på samma skuldsedelssystem som dagens (om du nu inte menar att man ska ha guldpungar runt halsen och/eler säta ett frimärke på guldet och hoppas att det kommer fram med posten om man t.ex köper något genom posten.

  En guldmyntfot måste ha samma ha en centralbank som sysslar med clearingen. Beskrev det här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2011/08/29/guld-ar-inte-pengar/

  Gilla

 4. Maja Dacke skriver:

  Pust! En mycket bra sammanfattning. Och värt att tänka vidare på den två sista frågorna.

  Och vi har haft vår fina tid i Sverige vilket jag är tacksam över … och hade önskat även dem som kommer efter oss men … ‘Min’ Gudom säger till mig: ‘Sitt still i båten och ro den iland!’ Vilket är lättare sagt än gjort. Om man försöker följa de tio budorden och undviker de sju dödssynderna kan man kanske få kraft att ro …

  Gilla

 5. xmaverickx skriver:

  Kärnkraftsolyckan i Fukushima var ingen olycka det var en medveten handling, och syftet var att ta livet av de flesta av jordens befolkning. Med radioaktiviteten som nu är spridd över hela klotet kommer miljontals att dö i cancer.
  TA ER TID TILL ATT LYSSNA på denna kvinna som vet vad hon talar om.
  Hon nämner också att många tyska piloter (innan den senaste ”olyckan” i alperna hände) har blivit sjuka.

  Gilla

 6. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Heja Helena som har ett bra forum för framförande av fritt änkande som motvikt till den massiva desinformation som fulmedia matar medborgarna med!
  Till Andersson (förf av artikeln ovan): Betr innehav av kärnvapen så finns Israel med i denna liga.
  Mordechai Vanunu satt 18 år i israeliskt fängelse för att ha avslöjat deras kärnvapenprogram som de testade i Kalahariöknen i Södra Afrika. Mängder av information om detta finns att tillgå. De sionistiska hökarnas beslutsamhet att använda resurserna är ett effektivt påtryckningsmedel mot även ”stormakternas” politiker som därmed blir gisslan i Israels marsch mot förverkligande av den s k Kivunimn-planen – ett Stor-Israel mellan Nilen och Eufrat.
  Till Kalle: Det som felaktigt kallas ”Den ryska revolutionen 1917” var en statskupp i St Petersburg som finansierad av amerikanska bankirer genomfördes av sionistiska yrkesrevolutionärer som tränats i USA för uppgiften. Gedigen information ang detta finns ända sedan 1920-talet men har i
  modern utbildning presenterats som ”de ryska böndernas och arbetarnas spontana resning mot
  överheten”. Resultatet blev många årtiondens helvete för det arma folket i ett experiment där globalisterna testade principer för storskalig maktutövning inför det planerade övertagandet
  av makten över hela världen. Denna erövring pågår nu för fullt och den s k kapitalismen är tvilling med det som kallas socialismen – båda är verktyg för att uppnå målet världsherravälde. Samma krafter styr båda sidor som därmed blir nyttiga idioter i den stora planen genom att bara se ”sin” del i det som sker. Kolla texten på ”The Georgia Guidestones” och läs boken ”Globaliseringsfällan” av Hans-Peter Martin och Harald Schumann. Majoriteten av befolkningen har tappat förmågan att se vad som sker i det som synes ske och därför ligger Sverige tyvärr långt framme i loppet mot den kommande slavstaten. Numeera får vi ingen egentlig KUNSKAP i våra utbildningar, så kunskapen måste var och en numera skaffa genom egna ansträngningar. Kunskap är styrka och ingen egenskap som makthavare önskar hos sina undersåtar. Kunskapens tvilling är sanning och sanningen ska göra er fria. Lycka till!

  Gilla

 7. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Känner ni till sidan http://www.leurenmoret.info ? Kolla en artikel http://www.leurenmoret.info/currents/donetsk-nuclear-explosion-html Det som beskrivs i denna artikel verkar vara välkänt utomlands, men såvitt känt har det aldrig kommenterats i Sverige.

  Gilla

 8. Sverker skriver:

  Om man som Andersson, räknar upp diverse hot, och samtidigt lyckas utelämna den gemensamma nämnaren, sionistisk judendom, så är man en slug desinformatör!
  Det är näppeligen inte längre möjligt att vara så ovetande om detta, utan att det är en medveten taktik att utelämna roten till det onda.
  T.ex uttalandet att Tyskland startade första världskriget, är så infamt att det trotsar beskrivning.
  De som verkligen startade första världskriget är dom du inte vill/vågar nämna!
  De som startade FED, är dom du inte vill/vågar nämna!
  De som ligger bakom 911, är dom du inte vill/vågar nämna!
  O.s.v i en oändlig rad av giriga, krigiska, falskflagg-operationer.
  Jan-Ola Gustavsson tar upp det extremt viktiga faktumet, att det var samma gäng som låg bakom den s.k ”ryska revolutionen”
  Hur är man skapt om man inte kan se den röda(Rothschild) tråden?

  Gilla

 9. Michael Thudén skriver:

  Historiebeskrivningen är nästintill utsuddad och därför är det, såsom Sverker påpekar, det viktigaste att lyssna på det som aldrig sägs och gräva där. Något som kanske inte är helt klart är historien kring Bank of England och utvecklingen av vår sk Parlamentariska ”demokrati”.

  I Stephen Zarlengas bok “Lost science of money” skriver Zarlenga faktisk väldigt rakt av vad som skedde vi Engelska revolutionen på 1600.talet.

  Zarlenga berättar hur judar som blev utkastade från Spanien 1492 bosatte sig i Holland och därifrån började ”bomba” England med biblar predikande Calvinism.

  ”The Jewish press of Joseph Athias “claimed to have printed so many Bibles in English that every servingmaid and ploughboy might aspire to own one,” wrote Van Dillen.16 Herbert Bloom puts the number of Athias Bibles at one million, with destinations of England and Scotland. Sending a million Bibles to England had far reaching political effects and Athias was not the only Bible printer. The most notable was Rabbi Manasseh Ben Israel (1604-1657), who began printing in 1627.”

  Detta var avgörande för den Engelska revolutionens uppkomst:

  ”In the mid 1600s lifting this ban became the main objective of sev-eral European Jewish communities acting in concert. Their advance landing party was the over onemillion Bibles that Amsterdam’s Jewish printers sent into England during the prior 30 years, described in Chapter 9. As Hobbes indicated, the Bibles played a major role in undermining the monarchy. ”

  Judarna var utkastade sedan 1200-talet från England och blev efter revolutionen insläppta igen (varvid Bank of England startades – startskottet för Pundet som härskarvaluta – jmf att Federal reservs skapades när Paul Warburg flyttade från Tyskland till USA – startskottet till dollarhegemonin)

  Varför då Calvin? Jo, som Zarlenga också beskriver:

  ”Calvinism’s legalization of usury would be very important to the Jews, condoning their primary monetary activity at that time. ”

  Calvins lära predikade också att ekonomi gick ut på att konkurrera och att samarbete och moralens åsidosättande. Zarlenga skriver:

  ”Calvinism also introduced a doctrine promoting competition. Performance of the terms of agreed upon contracts became the overriding determinant of commercial justice apart from the contents of the contract, or any unfair circumstances which led to their being accepted. This led to an ever widening gulf between morality and the law. The study of economics would eventually come to reject considerations of morality! ”

  Och den som sattes upp att leda revolutionen, Cromwell, var på vippen att bli en judisk Jesus, Zarlnga skriver:

  ”OLIVER CROMWELL AS THE MESSIAH!
  Concurrently with Menasseh’s delegation, a group of “Asiatic Jews” led by Rabbi Ben Ayabel arrived “on a secret mission to conduct an undercover investigation into whether or not Oliver Cromwell was the Messiah,” wrote D’Blossiers ”

  Som sagt – först skapades Bank of England som grund för Storbritanniens imperievälde. Och iom FED:s skapande 1913 skapades grunden för USA:s dollarvälde när USA tog över från Britterna. Och regissörerna var samma grupp vid båda tillfällena.

  Kopplar man ihop Bank of Englands skapande med utvecklingen av den parlamentariska ”demokratin” får man en än större bild av vilken lögnaktig ”demokrati” vi lever under.. Det är bara ett sätt att maximera parasitismen och utsugningen av skuldslavarna.

  Ekonomiprofessor Michael Hudson beskrev det historiska tusenåriga cykliska förloppet i det skuldslavssamhället som de ”utvalda” håller i så här.

  1) Människorna i samhället skuldförslavas och samhället hamnar i en diktatur styrd av de som äger skuldslavarna

  2)Skuldslavarna har gjort demokratisk revolt och fått skuldsaneringar

  3)Skulder har ansamlats och nya skuldslavar skapats varvid samhället hamnat i punkt 1) igen

  Så finansmakten har alltid strävat efter diktatur medan “pöbeln” strävat efter skuldavskrivningar och demokrati enligt Hudson.

  Men det fanns en brist för finansmakten i att vara för envälde och diktatur. När finansmakten skuldsatte t.ex när en kung dog skulden med kungen. För att överbrygga det problemet började finansmakten stödja demokratin. Då kunde finansmakten skuldlägga en stat istället och göra skulden tidsmässigt obegränsad och göra alla i samhället till skuldslavar genom staten. Hudson skriver:

  ““Anyone who gave credit to a prince knew that the repayment of the debt depended only on his debtor’s capacity and will to pay. The case was very different for the cities, which had power as overlords, but were also corporations, associations of individuals held in common bond. According to the generally accepted law each individual burgher was liable for the debts of the city both with his person and his property.”

  The financial achievement of parliamentary government was thus to establish debts that were not merely the personal obligations of princes, but were truly public and binding regardless of who occupied the throne. This is why the first two democratic nations, the Netherlands and Britain after its 1688 revolution, developed the most active capital markets and proceeded to become leading military powers. What is ironic is that it was the need for war financing that promoted democracy, forming a symbiotic trinity between war making, credit and parliamentary democracy which has lasted to this day.”

  Rekommenderar hela artikeln:
  “Debt Slavery – Why It Destroyed Rome, Why It Will Destroy Us Unless It’s Stopped”

  Gilla

 10. orglasse skriver:

  England och dess Bank of Englands storhet kom först när Opiumhandeln tog fart i början på 1800 – talet. Man odlande opium i Indien och sålde drogen i Kina. Ungefär sex miljoner kilo opium gick varje år till Kinas opiumrökare.
  Allt skedde med den Engelska Kronans välsignelse.
  Förmögenheterna som skapades där genom droghandeln började på 1700 – talets mitt och de stora Engelska slotten och herrgårdarna byggdes därefter genom inkomsterna från de ostasiatiska kompanier som sålde opium.
  Så när England förbjöd slavhandel så började man sälja droger istället till Kina.
  Det Engelska kungahuset liksom det Holländska har byggt sina förmögenheter på slavar och droger, det vill säga kriminell verksamhet.
  Likadant är det med det Belgiska Kungahuset där Kungen som privat egendom ägde Kongo. Detta Kongo som var ett par tusen gånger så stort som hela Belgien det ägdes av Kungen av Belgien långt in på 1900 – talet.
  Det Spanska kungahuset plundrade hela Centralamerika på guld och råvaror men eftersom Engelsmännen var bättre soldater och sjömän så förlorades det Spanska inflytandet över Centralamerika. Det sista som föll var Cuba i början på 1900 – talet när USA gick i krig mot Spanien och tog både Cuba och Filipinerna i Stilla Havet av Spanjorerna.
  Det Svenska Kungahuset ägde en ö i Karibien som heter Saint-Barthélemy. Det var en slav ö – dit forslade de Svenska slavskeppen (12 stycken) slavar från Afrika som sedan såldes till Amerika. De svenska slavskeppen gick med treuddig marin flagg det vill säga de var under kronans skydd.
  Flera av de stora förmögenheterna i Sverige särskilt på västkusten byggdes genom denna människohandel.
  Att säga att finansmakten alltid strävat efter diktatur är en grov förenkling.
  Det är Kungahusen som varit de grymmaste de som tagit det de vill ha och berikat sig själva i första hand. Finanshusen har under Kungarna fått härja som Kungen önskat sig. Se bara på alla de krig som utkämpas av folken för Kungarnas rikedom.
  Otaliga är de finansfurstar som utmanat sin Kungs välde och rikedom för att finna sig i att sitta i en håla i ett fängelse.
  När Louis den XV av Frankrike blev bjuden på fest hos sin Finansminister och denne serverade maten på tallrikar av Guld var hans saga slut. Kungen hade inga guldtallrikar men han blev ägare till de som Finansministern haft.
  Så kan det gå.
  Historia är intressant
  Ekonomisk historia är inte bara intressant det är svårt och förenklingar legio bland allmänheten.

  Gilla

 11. Helena Palena skriver:

  Svar till Sverker från Andersson:

  På två ställen i min artikel nämner jag familjen Rothschilds.

  Att jag skulle vara desinformatör är inte bara en oförskämdhet utan ett bevis på att Sverker bör köpa glasögon.

  Tyskland startade faktiskt det första Världskriget, och det var på grund av detta som Tysklands Kaiser måste gå, och landet blev en republik. Skriver också om att Tysklands krigsskadestånd (rovet) skulle delas via den nya banken BiS i Basel där bl.a. Finanshuset Rothschilds har en andel.

  Mycket underlig kommentar om FED sätt på dig glasögonen karl och läs vad jag skriver.

  9/11 nämner jag inte ens då det bara är en bagatell i historien, om än en viktig sådan. Vad min artikel vill peka på är det usla ledarskapet som finns i vår värld. Det du vill ha är ett fördömande av det du kallar för Judarna. Det får du inte från mig – busar finns det fler av i Historien och en av de största var en liten Fransman från Korsika som hette Napoleon vars framfört dödade miljoner.

  Vi ska inte heller glömma vår egen hjältekung Gustav den II Adolfs framfart i Tyskland där 25 % av befolkningen dog under 30 åriga kriget. Ingen av dessa var det du kallar för Judar.

  När du skriver på det sättet måste du sätta dig in först i vad Judendomen är för något – det är en religiös tro och inget annat. Sedan måste du lära dig vad semiter är för något + en massa annan mycket intressant historia.

  Många med dålig utbildning skriker på att Judarna är busarna i vår Värld – detta är bara dumheter. Judar är precis som Kristna eller Islamister en grupp religiösa människor, en del bra andra dåliga.

  Men jag vet vad du egentligen menar det är det som kallas för Askenazijudar, och är ett slaviskt folk från området norr om Kaspiska havet som övergick till religionen Judendomen på 1200 – talet. Men de är rent genetisk Ryssar, de har bara den Judiska tron. Har inga fysiska släktband med de semitiska Judarna från Medelhavets östra strand.

  De var Askenazijudarna som spred sig i Europa från öst mot väst under århundradena fram till att Hitler i princip utrotade dem efter Wannsee konferensen i början på 1942.

  Så låt oss då titta på det du kräks mest över vilket verkar vara den sionistiska Judendomen. Ja det är en i princip nationalsocialistisk politisk religiös rörelse som startade i Tyskland i slutet på 1800 – talet. Sionismen är inte bra den är hatisk och brutal.

  De verkligt religiösa Judarna de ultrakonservativa erkänner inte staten Israel fast de bor där. De erkänner inte sionismen som Judendom – visste du det. Däremot erkände de Palestina och dess ledare Yassir Arafat som landets överhuvud.

  Arafat var en släkting till Stormuftin av Jerusalem al-Husseini.

  Denne man var allierad med Adolf Hitler under II Världskriget.

  Sionismen var av FN fram till 1992 en rörelse stämplad som rasistisk. De tog bort denna stämpel som belöning för att Israel höll sig borta från Gulfkriget 1991.

  Familjen Rothschilds är sionister och askenazijudar.

  De är inte genetiska Judar från början utan har Ryska gener.

  Här får det vara nog men läs på och var mindre fördömande när du saknar verkliga kunskaper.

  Allt är inte svart eller vitt det finns mycket som är grått där mellan och busar finns det överallt.
  Andersson

  Gilla

 12. Michael Thudén skriver:

  Skuldslaveri är alltid diktatur och, såsom Michael Hudson skrev, blev införandet av demokratin ett sätt för finansmakten att se till att skulderna kunde vältas över till staten och bli eviga. Det var ett sätt att göra hela samhället till skuldslavar åt finansparasitismen genom skatten. Ett argument som du totalt missar vilket gör att jag blir riktigt misstänksam mot din avsikt. Att blunda för skulden och parasitismens roll i historien är legio och du gör det väldigt öppet.

  Vidare håller jag med dig i ditt resonemang om droger. Men även här missar du en hel del.
  Afghanistan – det tredje opiumkriget

  De drivande i det var Ostindiska kompaniet vars ägarbild också är ganska klarlagd. Vidare sköttes opiumhandeln i Kina av familjen Sassoon – kolla upp honom (om det nu inte är så att du medvetet missat honom).

  Ostindiska kompaniet hade en armé som var dubbelt så stor som den den Brittiska. Det var Ostindiska kompaniet som styrde monarkin och parlamentet i Storbritannien – inte tvärtom om som du försöker påskina. från Ted Neds utmärkta bok som han laddas ned gratis här:
  http://www.gangsofamerica.com/read.html

  ”the East India Company is historically significant because it was quite simply the most powerful corporation that has ever existed. Imagine a private company so unaccountable it conducts its own criminal trials and runs its own jails, so dominant it possesses an army larger than any other organized force in the world, and so predatory that for more than two centuries it squeezes the economy of the richest country in the world until observers report that some regions have been “bled white.” The King is dependent on periodic “loans” from the company. A third of Parliament owns stock in it, and a tax on its tea constitutes ten percent of the government’s revenues. A 250,000-man army (twice the size of Britain’s) fights the company’s wars, and the four out of five soldiers in that army who are “sepoys,” i.e. Indians, are kept in line by punishments such as “blowing away”strapping an offending soldier across the mouth of a cannon and firing the weapon. ”

  Vilka som skötte huvuddelen av slavhandeln och slavplantagen i t.ex Brasilien är också helt klarlagt. Kolla nedan video med den svarte professorn Tony Martin

  Så, jo jag håller med dig. Historia är intressant – i ditt fall är det mest intressanta det du INTE skriver. När det som tystas ned blir legio är det det i tystnaden man ska lyssna.

  Gilla

 13. Pingback: Sverker! Andersson är ingen desinformatör! | Helena Palena

 14. Pingback: Kriget i Ukraina har pågått i åtta år och är planerat sen länge! Hur länge har Sverige varit med i Nato? | Helena Palena

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.