Reinkarnation: Vi har ett andligt väsen inom oss! Vattnets framgångssaga!

VI ÄR BARA PÅ TILLFÄLLIGT BESÖK I KROPP – VI HAR VARIT MED MÅNGA GÅNGER FÖRR!

Brage Norin – fysiker och kinakännare – skriver om reinkarnation.

När vi blir till är vi bara ett befruktat ägg med diametern 0,15 mm. Precis allt som blir oss finns programmerat i denna första livscell. Vi är så små när vi blir till, att vi inte syns med blotta ögat. Allt från våra tänder till våra hårstrån finns färdigt programmerade i denna allra första mirakelcell. Vi har utvecklats under mycket lång tid. Gör vi en släktforskning som sträcker sig 400 miljoner år tillbaka i tiden hamnar våra släktingar i havet. Livet är ofattbart. I det ögonblick vi blir till ryms hela mänskligheten i en hink. Man hisnar inombords.

En hel serie av mänsklighetens allra största tänkare tror på reinkarnationen. Det gäller både framstående vetenskapsmän, författare, filosofer och politiker. Flera av det förra årtusendets allra största genier som sir Isaac Newton och Leonardo da Vinci delade denna tro. Listan på stora tänkare som trott på reinkarnationen är utan slut.

Vad innebär denna religiösa övertygelse? Den innebär att man är övertygad om att människan inte enbart är ett paket av kött och blod. Vi har ett slags andligt väsen inom oss. Vi pendlar mellan liv i kropp och liv i en andlig värld som existerar parallellt med vår fysiska värld.

Jag har personligen mycket svårt att förstå att man kan tro på reinkarnationen på grund av några logiska skäl. I min föreställningsvärld kan man inte dela en sådan tro om man inte själv fått vara med om mirakel som golvat en mentalt. Jag har golvats så många gånger att jag äntligen tagit till mig denna tro. ”Ta mig fan” – vi är i grunden andliga varelser – så otroligt! Jag har märkligt nog blivit fullständigt övertygad. För er som bara tror på järnspett – läs nedanstående text om vatten: Det borde räcka som ”gudsbevis”.

VATTEN – SKAPELSENS UNDERVERK

Den som inte blir ”religiös” när man studerar vatten saknar fantasi. Vattnets framgångssaga på jorden är helt sanslös. Albert Einstein skrev mycket om religiösa frågor. Han kallade ofta Gud för Der Alte – den gamle. Om det är sant att den gamle har skapat allt, så tror jag att vatten måste betraktas som ett av den gamles allra största underverk.

* Nästan alla vätskor blir lättare när temperaturen stiger. Vatten är ett utomordentligt märkligt undantag. Värms vatten från noll grader blir vattnet först tyngre! Vid +4 grader är vattnet som tyngst och sjunker till botten. Värms vattnet ytterligare blir det lättare och stiger till ytan. Denna otroliga egenskap hos vattnet stabiliserar temperaturen nära botten i alla hav och sjöar. Utan denna mirakelegenskap hos vattnet, hade nästan inga livsformer som existerar på jordens yta uppkommit.

* Nästan alla vätskor blir tyngre när de kyls ner och stelnar – övergår i fast form. Vatten är ett mycket märkligt undantag. Vatten som fryser till is blir lättare och flyter ovanpå (!) vattnet. Om inte isen flöt på vattnet hade liv på jorden inte existerat.

* Vatten har en fullständigt enastående förmåga att leda värme och att lagra värmeenergi. Dessa unika egenskaper gör att vattnet på jorden kan lagra väldiga mängder energi, trots att temperaturen bara varierar mellan noll och cirka 25 grader. Vattnet kan därigenom stabilisera hela jordens klimat – både i hav och på land. Vattnets förmåga att skapa ett stabilt klimat är avgörande för alla fantastiska variationer av liv som utvecklats på jorden .

* Vattnets ångbildning kräver en nästan ofattbar mängd energi. Ingen annan vätska kan mäta sig med vatten. Att förånga vatten är extremt energikrävande. Temperatur-regleringen hos alla kallblodiga och varmblodiga djur, hade varit omöjlig utan denna egenskap hos vattnet. Krokodilen andas med öppen mun för att reglera temperaturen. Kängurun slickar sina framben för att de tunna blodkärlen ska kunna kyla ner kroppen när saliven förångas. Människan svettas. Vattnets unika förmåga att kyla när det förångas har haft stor betydelse för livets utveckling.

* Vattnets förångning skapar även regncykeln på jorden. Landmassorna duschas regelbundet av regn, som bildas av det förångade vattnet. Vid förångningen från de salta haven avskiljs saltet och nederbörden blir till sötvatten. Nästan allt liv som skapats på jorden är beroende av detta vatten – livets dryck. Vattnets förångning och ångans kondensation till nederbörd har varit helt avgörande för nästan alla livsformer på land som utvecklats på vår planet”.

* En del av vattnet har kommit till jorden från kometer. När vi dricker vatten dricker vi delvis smält komet. Vilken science fiction historia – det låter som en saga, men sagan är sann.

”Döden” är vår största missuppfattning.

Döden existerar inte – det finns bara födelse. Livet i den andliga världen är fantastisk. Vi hör egentligen hemma i den andliga världen. Den fysiska världen är bara tillfällig. Vi är bara på besök i vår kropp. Vi har alla varit med om många livscykler. Vi är här för att steg för steg utvecklas till hela varma människor.

Vi har begåvats (eller bestraffats) med fri vilja. Vi har fått den märkliga friheten att välja mellan gott och ont. Detta leder automatiskt till strider av alla slag. Ondska och hat skapar konflikter. Men utvecklingen av mänsklig kärlek hade inte varit möjlig utan denna märkliga tudelade ”fria vilja”. Vi är här för att lära oss att sluta hata – det är livets mening.

Nelson Mandela lärde oss en viktig läxa. Vi måste förlåta varandra. Hela världen bländades av hans budskap. Trots obeskrivligt hat som riktades mot den del av befolkningen som hade mera pigment än de ”vita” – rekommenderade han människorna att förlåta varandra. Det var stort. Det var rätt väg att vandra. Hämnden är fel väg.

Jag ser den historiska utvecklingen genom ett slags filter.

Jag ser det mesta som en kamp mellan gott och ont. Jag ser att diktaturer delar in världen i intressesfärer. Jag ser inte Putins Ryssland som något gott. Jag ser inte heller Kina som ett godhetens imperium – absolut inte. Men jag ser glasklart ett imperium som är desperat:  USA. Över hela jordens yta skapar detta imperium kaos. Det är ondskan som tillåts härja fritt.

Elfte-september-dåden i USA var en attack mot USA:s egna befolkning för att motivera kriget om Iraks olja. Nedskjutningen av det civila flygplanet över östra Ukraina var också ondskans verk. CIA höll i trådarna för detta illdåd. CIA är idag världens farligaste terrororganisation. Nästan varenda terrorregim som tillsatts i världen efter andra världskriget bär CIA:s signum. Johan Galtung – den välkända norska fredsforskaren – konstaterade detta faktum helt öppet. Nästan allt helvete på jorden under de senaste 50 åren bär CIA:s stämpel.

Någon gång måste vi vakna upp. USA och Sovjetunionen var inte det goda och det onda på jorden. Bägge supermakterna strävade efter världsherravälde. Sovjetunionen kollapsade mitt framför våra ögon utan att någon enda historiker kunde förutspå sönderfallet. Nu sker strax sammanbrottet av den sista militära supermakten på jorden – USA. Ondskan kommer inte att segra som många tror. Det blir inte ett tredje världskrig. Det blir i stället fred på jorden!

FREDEN ÄR PÅ VÄG – långsamt men säkert!

Det behövs ingen kristallkula för att inse att de tusenåriga krigens tid snart är över. Det ändrade klimatet kommer att sätta stopp för de militära krigen. Vi har bara sett början av det nya klimatet. Den ökade avdunstningen från världshaven på grund av det allt varmare ytvattnet kommer snart att drabba hundratals miljoner människor. Förödande översvämningar och torka kommer att piska fler och fler nationer. Fullständigt kaos blir följden. Vi har fått en yttre fiende som kommer att tvinga oss att sluta fred.

Översvämningarna i Pakistan och Australien för några år sedan är tydliga varningssignaler. Jordbruket i norra Afrika har redan drabbats fruktansvärt. I grunden är det det förändrade klimatet som driver flyktingströmmarna rakt ut i Medelhavet. Folk flyr på allt som kan flyta. Medelhavet har förvandlats till en grotesk marin begravningsplats.

Sverige har en unik historisk chans. Sverige har en av världens högsta försäljning av vapen per capita, vapen som bevisligen används i krig överallt i världen. Vi är en av världens största exportörer av död, men vi har mörkat denna sanning mentalt. Det är dags att våra svenska politiker vaknar. Ordet ”försvarsindustri” smakar inte längre så bra i munnen.

Ingen normal människa vill betala skatt till den värsta formen av mänskligt hat – krig. Hatet behöver vapen för att kunna döda medan kärleken går obeväpnad. Detta lärde oss Mahatma Gandhi. Vi måste lägga ner den svenska krigsindustrin så snart som möjligt. Vi har en unik chans att ta ett första historiskt steg som alla nationer förr eller senare måste ta. Någon annan väg mot fred finns inte. Vilken ära att få bo i ett land som först lägger ned sina vapen.

För att vi ska kunna skapa en bättre värld måste vi ringa ut lögnens makt i jordens alla hörn. Vi vill inte längre leva i en förljugen värld full av hat. Vi vill alla andas sanning. Det finns inga ”dom och vi” – vi är alla lika. När vi inser detta kommer vi att skapa en mycket fin värld.

I min föreställningsvärld kan man se in i framtiden – jag menar då den närmaste framtiden. En av många som har fått denna unika gåva är David Wilkerson. Hans framtidsvision kommer att slå in med ett hundra procents säkerhet. Jag är absolut säker. Framtiden kommer med slutgiltigt facit – men jag lovar – Wilkerson har redan fått se facit. Jag citerar Wilkerson:

”SEX MÅNADER AV SKRÄCK: Jag har aldrig i ett offentligt tal sagt vad jag nu skriver….”

”Vi går in i en halvårsperiod när helvetet brakar lös i USA. Hela USA:s arme måste kallas in för att skydda nationen från ett totalt sönderfall.

Alldeles nyligen såg jag i en syn hur förtvivlade människor vandrade omkring helt förlamade eftersom de inte kunde ta ut pengar från banken.

Nu ska jag ge alla er som vill lyssna ett råd. När det första landet i väst ställer in betalningarna, ta omedelbart ut ”every dime you have” – varje slant du har. Bankerna kommer att vara stängda i ett halvt år i USA.

* Plundringar och bränder kommer att förgöra vårt land.

* Vår nation kommer aldrig mera att bli sig lik igen.

* Ur ruinerna kommer landet så småningom att resa sig.” Slut citat.

En ekonomisk härdsmälta är oundviklig.

När Bill Clinton var president var dollarn betydligt starkare än Euron. Nu är dollarn 30 – 35 procent svagare än Euron. En sådan dramatisk ändring av valutakurser mellan dominerande valutor har nästan aldrig inträffat. Vad har hänt?

Sedelpressarna i USA har gått varma. Mängden dollar har ökat kraftigt. ”Utspädningseffekten” förklarar den extrema kursförändringen. Flygplanslaster med nytryckta dollar skickades till Irak och försvann i korruptionens fickor. Flygplanslaster med dollar flögs till Afghanistan. Krigsherrarna blev stormrika. Korruptionen ”exploderade” i Afghanistan.

Tusentals politiker i världen har smorts upp av dollar. Husni Mubarak – chefen för Egyptens tortyrregim – blev ägare till över 400 miljarder dollar! Han var expert på att spara. Han blev en av världens rikaste personer. Han belönades rikligt för sin följsamhet.

Det kostar en hel del om man vill skapa kaos i hela den muslimska världen. Tiotusentals krigare ska ha sina löner. Sedelpressarna i USA körs nu dygnet runt. Hela det globala finanssystemet knakar i sina grundvalar. Ett nytt system är ett måste – dollarn måste överges.

Det första steget har nu tagits av ”BRICS”-länderna – en ny världsbank och en frigörelse från dollarn i världshandeln. Brasilien, Ryssland, Indien, China och Sydafrika har berett vägen genom detta initiativ. Snart följer andra länder från Sydamerika, Afrika och Mellanösternn efter. Iran kommer också snart att ta steget. Halva världens befolkning är snabbt på väg att befria sig från dollarns terror.

Det amerikanska militärkomplexet är desperat. Nu eller aldrig – ett nytt storkrig behövs. Störta världen in i kaos. Det är bråttom. Men detta kommer att misslyckas! Tro mig eller ej – ondskan kommer inte att segra.

Jag ser exakt samma skeende som Wilkerson i min kristallkula. Den stora bankkrisen startar i Europa men sprider sig snabbt. Dollarn faller och USA ställer till slut in betalningarna. Bankerna slår igen. Vi står inför ett sammanbrott av världens sista supermakt och detta fall kommer att beröra oss alla. Det blir kolsvart före gryningen – men det kommer en gryning. Vi kommer att vakna upp i en ny värld. En tusenårig fred är på väg. Det blir som vi hört många gånger i vintermörkret.

Nyårsnattens dikt blir verklighet: Ring klocka ring i bistra nyårsnatten. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningen till oss som famla. Ring ut, ring ut de tusen krigens år, ring in den tusenåriga fredens rike! Vi kan väl åtminstone hoppas på att det blir så.

Brage Norin höjdare

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

DN DN

…….

Detta inlägg publicerades i Kuriosa, Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Reinkarnation: Vi har ett andligt väsen inom oss! Vattnets framgångssaga!

 1. Bergfalken skriver:

  PROFETIAN I 1 TESSALONIKERNA ÄR SPÄNNANDE …..”NÅRHELST DE SÄGER FRED OCH SÄKERHET SKALL PLÖTSLIG UNDERGÅNG KOMMA ÖVER DEM ”

  Gilla

 2. Josef Boberg skriver:

  I den senare delen av radioprogrammet ”2Det Gäller Livet 1994 !” – så är jag helt överens med Brage om att Wi i grund och botten är odödliga = ””Döden” är vår största missuppfattning.

  Gilla

 3. anders skriver:

  20 symptom på uppvanande:

  Gilla

 4. Rune skriver:

  ”Vad innebär denna religiösa övertygelse?”
  ————————-
  Jag anser inte att detta är religiöst. Jag tror på reinkarnationen och är övertygad om den andliga dimensionen bakom materien. Jag anser att detta tillhör naturen som behöver forskas om för att vi skall få veta mer. Men jag är inte religiös.

  Gilla

 5. Bengt skriver:

  Brage Norin: Jag bara undrar om du menar den amerikanske Pastorn David Wilkerson som skrivit boken ”Synen” 1973?
  Har läst boken som är skrämmande i sin precision. Men det du skriver står inte i ”Synen”. Var står dina citat? D Wilkerson dog i början av 2011.

  Gilla

 6. Maja Dacke skriver:

  Rune, jag håller helt med dig. Även jag är andlig men inte religiös. Religioner är påhittat av människor för att hålla koll på mer eller mindre okunnigt folk och därmed skaffa sig makt över de uppskrämda skarorna. När jag var mitt i tonåren och ingen kunde svara på mina frågor ansåg jag mig ateist – och beslöt att Naturen var min gudom. Och jag tror att jag var på rätt spår. Eller hur, Helena?

  Gilla

 7. Brage Norin skriver:

  Svar till ”Bengt”. Jag menar den kristna pastorn David Wilkerson som skrev boken ”Synen”. Han har skrivit en serie böcker och ett nästan oändligt antal artiklar som finns tillgängliga på nätet. De citat av Wilkerson som jag återgav i min artikel kommer från en av hans senare bloggar. För dem som är intresserade av att läsa om denna märkliga kristna pastor – läs texten nedan:

  KORT HISTORIK – DAVID WILKERSON Den kristna pastorn David Wilkerson föddes 1931 i Indiana. Hans religiösa budskap var unikt.
  Han hade sin första ”andliga syn” redan i unga år i slutet av 50-talet. I en tidning läste han om hur en poliosjuk person knivskars till döds av drogmissbrukare i New York. Han upplevde att en inre röst bad honom att söka upp de som var inblandade i detta vansinnesdåd. Denna resa slutade med att David Wilkerson skrev sin första bok ”Korset och stiletten” (1962). Boken översattes till massor av språk och nytrycktes i flera omgångar. Många miljoner böcker såldes snabbt i världen. Ingen kristen författare har fått uppleva en så enastående boksuccé.

  David Wilkerson blev med denna bok en av de mest kända kristna pastorerna i hela världen. Den organisation som byggdes upp för att hjälpa narkomaner efter Wilkersons modell finns idag på över ett tusen platser. Miljoner kristna beundrar djupt Wilkersons modiga och ovanligt framgångsrika arbete bland narkomaner. Wilkerson själv upplevde framgången med ödmjukhet. Han var orubbligt övertygad om att allt var den ”Helige Andes” verk.

  När David Wilkerson under sommaren 1973 mottog sin andra ”andliga syn” i livet, de syner som så småningom resulterade i boken Synen – tvekade han. Gång på gång försökte hans kristna vänner övertala honom att inte ge ut boken. Han varnades för att sprida ”självuppfyllande profetior”, men han var helt övertygad om att även dessa nya andliga syner var gudomligt inspirerade. Efter mycket stor vånda tog han beslutet. Han publicerade boken Synen, trots att han visste att han riskerade hela sin otroliga karriär som kristen pastor.

  Jag har nedan mycket kort kommenterat några av Wilkersons syner ur boken ”Synen”. Därefter kommer ett urval av hans senare syner från olika publikationer.

  * ”Runt om i världen blir det drastiska förändringar i väderleken som slår alla rekord. … Världen ska snart se början på födslovärkarna genom historiens mest drastiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat”.

  * ”USA kommer att drabbas av historiens mest tragiska jordskalv. En dag kommer denna nation att vackla under trycket av den största nyhet i hela den moderna historien. Otvivelaktigt så kommer det att bli en av de mest omtalade jordbävningar som någonsin ägt rum. Ett annat jordskalv möjligen i Japan kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser
  inte minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent.”

  MIN KOMMENTAR: Den 11:e mars 2011 inträffade ett av de starkaste jordskalven i modern tid i Japan. Tusentals japaner dränktes av havet och flera kärnkraftsreaktorer slogs ut.

  * ”Jordbävningar kommer att bli främsta orsaken till all fruktan …. Jorden kommer bokstavligen att skaka. Ett otal jordbävningar kommer att äga rum runt om i världen.”

  MIN KOMMENTAR: Jordbävningen utanför Indonesiens kust 2004 skapade en tsunami som dränkte en kvarts miljon människor i världen. Jordbävningen i Haiti 2006 lade hela huvud-staden i ruiner med 200 000 döda som följd. Jordbävningen vid Japans kust 2011 dränkte nära 20 000 japaner. Alla dessa tre förödande jordbävningar har inträffat under de senaste tio åren!

  I boken ”Stöt i basunen” från 1987 skrev David Wilkerson: ”Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Oljefälten i mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som kommer att komma.”

  MIN KOMMENTAR: Operation ”ökenstorm” i Kuwait startade i slutet av januari 1991. Då brann oljefält i mellanöstern både dag och natt. Röken förmörkade himlen i månader och stora områden av Himalayas vita snö blev mörk. Wilkersons ord är sensationella.

  I boken ”America´s Last Call” från 1998 skrev David Wilkerson: ”Gud har redan bestämt en tid då han kommer att börja föröda Amerikas ekonomi och vår livsstil. …Under en predikan den 18 oktober 1987 i Times Square Church, varnade jag vår församling att aktiemarknaden kommer att åka på en riktig smäll. Jag upplevde Anden väldigt nära och han manade mig att säga detta. …om jag ville se bevis för att Gud tänkte döma ekonomin så skall du i morgon måndag gå ner till Wall Street. Jag berättade detta för församlingen under söndagen och inbjöd alla som ville följa med. Många följde med och väntade”.

  MIN KOMMENTAR: Just denna måndag den 19:e oktober – 1987 så föll börsen med ¼ i värde på bara några timmar. Det blev total panik. Denna dag kallas ”den svarta måndagen”. Många församlingsmedlemmar fick bevittna ett mirakel som ingen hade kunnat föreställa sig.

  Samma år 1998 skrev David Wilkerson följande: ”Jag tror att inom en inte alltför lång framtid så kommer hela kvarter i amerikanska städer att vara fullsmockade med skyltar som säger: Hus till salu! Det kommer bara att finnas en massa säljare men inga köpare. Hela bolånemarknaden i USA kommer att gå omkull.”
  MIN KOMMENTAR: Bolånekraschen i USA inträffade några år senare!

  27:e sept. 2001 skriver Wilkerson om ett mirakel som inträffat i hans församling. Under sensommaren 2001 blev David Wilkerson och hans kolleger i Times Square Church i New York City ”varnad av Gud” – enligt egen utsaga. En olycka var på väg och kyrkans pastorer upplevde en intensiv olust. Församlingen inställde alla inbokade möten och avbokade alla gästpredikningar. Detta hade aldrig hänt tidigare! Församlingen manades i stället till bön.

  Hela församlingen ”bad i tårar” för sin nation och sin stad – i hela sex veckor FÖRE den elfte september. De kände på sig att någonting skulle ske och att det handlade om extrem ondska. På morgonen den elfte september bekräftades farhågorna. Katastrofen i New York skakade världen.

  Att be i en och en halv månad utan att någonting hände – och sedan plötsligt få uppleva den mest ofattbara ondska på ett så fasansfullt sätt, det glömmer ingen församlingsmedlem någonsin. Times Square Church låg alldeles i närheten av Tvillingtornen – så otroligt.

  Låt mig citera Wilkersons egen beskrivning – på engelska – av vad som hände:
  ”There was one night when we sat for one hour in total silence and nobody could move. I re-member putting my hands on my knees to stop them from trembling because of the awesome presence of God”.

  We were crying out to God and then the Holy Spirit spoke clearly that it was happening
  because a tragedy was coming – a calamity was coming to this city and to the nation and
  we didn’t know what it was. Suddenly a calamity struck the nation … here in New York.”

  MIN KOMMENTAR: Jag blir förstummad när jag läser detta.

  Ödesartikeln ”TORNEN HAR FALLIT …” 8:e oktober 2001.
  Fyra veckor efter New York katastrofen skriver Wilkerson artikeln ”Tornen har fallit – men vi missade budskapet”. Han skriver i denna artikel: “en sak kan jag försäkra er om: Gud blev inte tagen på sängen. Han känner till tankarna hos alla människor, inräknat varje härskare, despot och terrorist. … Ingen händelse på jordens yta äger rum utan Hans kännedom, utan Hans tillåtelse, och vid tillfällen – utan att Han själv ligger bakom”.

  Wilkersons ställningstagande väckte enorm bestörtning inom den “kristna” högern i USA. Han varnade också för krig och därmed frontalkolliderade Wilkerson med Bushregeringens militära planering i Mellanöstern. Han hade skaffat sig oerhört farliga fiender. David Wilkersons liv förändrades i ett slag. Det förhållandevis trygga liv som han kunde njuta av som ledande pastor i superkyrkan Times Square Church var över.

  Wilkerson utsattes för intensiva påtryckningar efter publiceringen av denna artikel. Han vacklade en tid. Men plötsligt förändrades scenen. En fasansfull sanning hade uppenbarat sig för Wilkerson. Agenter som varit med om planeringen av terrordåden i New York hade biktat sig inför David Wilkerson. Wilkerson orkade inte leva med den kusliga insikten att attacken mot Tvillingtornen i New York var ett verk av Bushadministrationen. Om han varit tyst hade han fått leva – men hans levde efter mottot ”livet, sanningen och vägen”.

  ”Vad som än händer” – lovade han att se till att hela sanningen ska komma fram. Han skrev att han redan hade ordnat det så, att ingenting ska kunna förhindra detta. Vi har ännu inte hört det sista ordet från Wilkerson. David Wilkersons chockerande sanning om elfte-septemberdåden i New York kommer att publiceras när tiden är mogen. Detta beslut kostade Wilkerson livet.

  Gilla

 8. Josef Boberg skriver:

  Brage – som princip ALLA sådana här böcker (bibelboken inkluderad) har enbart medverkat till att ont blivit värre och värre i världen.

  Varför ?

  Därför att det finns som princip ingen som helst balans mellan att beskriva hur det är – och vägvisning om hur det alternativt kan bli. Att be till en av människosläktets pyramidmakthavare påhittad = uppfunnen gudDomare är ju utsiktslöst att leda till något annat än att förslösa wår energi.

  Men så länge som det finns Liv så finns det hopp för människosläktet – som jag ser det.

  Så ifall Wi varje dag förgyller wåra egna liv med att fullt ut vara vänner med oss själva = minskar eller eliminerar självkritiken – så löser det sig nog med det mesta här i den här jämmer- och glädjedalen = då finns det mycket goda förutsättningarna för att det skall bli mindre av jämmerdal och mycket mera av glädjedal – tror jag… = är jag rätt säker på.

  Finns det överhuvudtaget något i någon människas liv som är viktigare än att vara vän med sig själv på alla plan fysiskt och mentalt – och då ej minst sexuellt ?

  Gilla

 9. Helena Palena skriver:

  Maja: Självklart! Montesuma hade Solen som gud. Det skulle vi också ha istället för att krysta fram en monogud och hans enfödde son. Naturen är grejen till 100 procent! 😛

  Gilla

 10. anders skriver:

  Den psykologiska aspekten av dagens situation analyseras med en sakral underton:

  Gilla

 11. stefan skriver:

  Naturen är bara ett ting utan ande

  Gilla

 12. stefan skriver:

  Annars är naturen med anden om man vill.

  Gilla

 13. stefan skriver:

  Känslan hör till anden tankar med ord till tingen. Var och en har sn tro helst från sitt egna sinne vilket nog är ändå ovanligt så vi använder smma ord.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.