Brage Norin: David Wilkerson blev mördad!

Brage Norin höjdareHär kommer ett inlägg från Brage Norin – fysiker och forskare. Han skriver om en känd pastor i USA som fick den kristna högern att se rött. Norin tror  på klimathysterin. Det gör inte jag. Tror att det är solen som bestämmer klimatet. Och det har ändrat sig förr många gånger under resans gång: IPCC avslöjade som ett gäng kriminella bedragare!

DAVID WILKERSONS OMSKAKANDE ”SYNER”

Den kristna pastorn David Wilkerson föddes 1931 i Indiana. Hans religiösa budskap var unikt. Han hade sin första ”andliga syn” redan i unga år i slutet av 50-talet. I en tidning läste han om hur en poliosjuk person knivskars till döds av drogmissbrukare i New York. Han upplevde att en inre röst bad honom att söka upp de som var inblandade i detta vansinnesdåd. Denna resa slutade med att David Wilkerson skrev sin första bok Korset och stiletten (1962). Boken översattes till massor av språk och nytrycktes i flera omgångar. Många miljoner böcker såldes snabbt i världen. Ingen kristen författare har fått uppleva en så enastående boksuccé.

David Wilkerson blev med denna bok en av de mest kända kristna pastorerna i hela världen. Den organisation som byggdes upp för att hjälpa narkomaner efter Wilkersons modell finns idag på över ett tusen platser. Miljoner kristna beundrar djupt Wilkersons modiga och ovanligt framgångsrika arbete bland narkomaner. Wilkerson själv upplevde framgången med ödmjukhet. Han var orubbligt övertygad om att allt var den ”Helige Andes” verk.

När David Wilkerson under sommaren 1973 mottog sin andra ”andliga syn” i livet, de syner som så småningom resulterade i boken Synen – tvekade han. Gång på gång försökte hans kristna vänner övertala honom att inte ge ut boken. Han varnades för att sprida ”självupp-fyllande profetior”, men han var helt övertygad om att även dessa nya andliga syner var gudomligt inspirerade. Efter mycket stor vånda tog han beslutet. Han publicerade boken Synen, trots att han visste att han riskerade hela sin otroliga karriär som kristen pastor.
Synen är svårläst för en person som bara är intresserad av Wilkersons andliga syner. Han ansträngde sig oerhört för att finna någon slags logik i de andliga budskap som kväll efter kväll strömmade över honom. Dessutom försökte han finna stöd för sina märkliga syner i Bibeln. Att vaska fram vad Wilkerson mottog för andliga syner är därför inte så enkelt. Mot slutet av sitt liv när han mottog ännu fler syner – de som beskriver USA:s nära förestående fall – valde han att publicera synerna nästan utan kommentarer.
Jag har nedan sammanställt och kommenterat några av Wilkersons syner ur boken ”Synen”. Därefter kommer ett urval av hans senare syner från olika publikationer.
* Alldeles framför oss ligger en världsvid ekonomisk förvirring. Detta var vad jag tydligast såg. … Jag ser en total ekonomisk förvirring, som först drabbar Europa (eller något land i dess närhet) och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och kort därefter alla andra länder.

* Jag tror vi får bevittna hur många av detta lands största och populäraste företag kommer att gå i konkurs. Jag ser enorma svårigheter uppstå för kreditföretagen.

* Priserna på guld stiger till astronomiska summor, men sjunker snart igen. Silver blir också en mycket dyrbar metall, vars priser stiger hejdlöst. … Det fluktuerande och osäkra priset på guld och silver är en del av totalbilden av den ekonomiska förvirring som skall gripa världen.

* Förenta Staterna får skulden. Fastän ekonomiska aktioner i Europa utlöser den kommande depressionen, lägger de flesta länder skulden för det som sker på Amerika.

* Runt om i världen blir det drastiska förändringar i väderleken som slår alla rekord. … Världen ska snart se början på födslovärkarna genom historiens mest drastiska väderför-ändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat.
* USA kommer att drabbas av historiens mest tragiska jordskalv. En dag kommer denna nation att vackla under trycket av den största nyhet i hela den moderna historien. Otvivel-aktigt så kommer det att bli en av de mest omtalade jordbävningar som någonsin ägt rum. Ett annat jordskalv möjligen i Japan kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser inte minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent.
MIN KOMMENTAR: Den 11:e mars 2011 inträffade ett av de starkaste jordskalven i modern tid i Japan. Tusentals japaner dränktes av havet och flera kärnkraftsreaktorer slogs ut.
* Jordbävningar kommer att bli främsta orsaken till all fruktan …. Jorden kommer bokstavligen att skaka. Ett otal jordbävningar kommer att äga rum runt om i världen.
MIN KOMMENTAR: Jordbävningen utanför Indonesiens kust 2004 skapade en tsunami som dränkte en kvarts miljon människor i världen. Jordbävningen i Haiti 2006 lade hela huvud-staden i ruiner med 200 000 döda som följd. Jordbävningen vid Japans kust 2011 dränkte nära 20 000 japaner. Alla dessa tre förödande jordbävningar har inträffat under de senaste tio åren!
I boken ”Stöt i basunen” från 1987 skrev David Wilkerson: ”Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Olje- fälten i mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt mot himlen som en varning för det som kommer att komma.”
MIN KOMMENTAR: Operation ”ökenstorm” i Kuwait startade i slutet av januari 1991. Då brann oljefält i mellanöstern både dag och natt. Röken förmörkade himlen i månader och stora områden av Himalayas vita snö blev mörk. Wilkersons ord är helt sensationella.
I boken ”America´s Last Call” från 1998 skrev David Wilkerson: ”Gud har redan bestämt en tid då han kommer att börja föröda Amerikas ekonomi och vår livsstil. …Under en predikan den 18 oktober 1987 i Times Square Church, varnade jag vår församling att aktiemarknaden kommer att åka på en riktig smäll. Jag upplevde Anden väldigt nära och han manade mig att säga detta. …om jag ville se bevis för att Gud tänkte döma eko-nomin så skall du i morgon måndag gå ner till Wall Street. Jag berättade detta för försam-lingen under söndagen och inbjöd alla som ville följa med. Många följde med och väntade”.
MIN KOMMENTAR: Just denna måndag den 19:e oktober – 1987 så föll börsen med ¼ i värde på bara några timmar. Det blev total panik. Denna dag kallas ”den svarta måndagen”. Många församlingsmedlemmar fick bevittna ett mirakel som ingen kunde föreställa sig.
Samma år 1998 skrev David Wilkerson följande: ”Jag tror att inom en inte alltför lång framtid så kommer hela kvarter i amerikanska städer att vara fullsmockade med skyltar som säger: Hus till salu! Det kommer bara att finnas en massa säljare men inga köpare. Hela bolånemarknaden i USA kommer att gå omkull.”
MIN KOMMENTAR: Bolånekraschen i USA inträffade några år senare!
27:e sept. 2001 skriver Wilkerson om ett mirakel som inträffat i hans församling. Under sensommaren 2001 blev David Wilkerson och hans kolleger i Times Square Church i New York City ”varnad av Gud” – enligt egen utsaga. En olycka var på väg och kyrkans pastorer upplevde en intensiv olust. Församlingen inställde alla inbokade möten och avbokade alla gästpredikningar. Detta hade aldrig hänt tidigare! Församlingen manades i stället till bön.
Hela församlingen ”bad i tårar” för sin nation och sin stad – i hela sex veckor före den elfte september. De kände på sig att någonting skulle ske och att det handlade om extrem ondska. På morgonen den elfte september bekräftades farhågorna. Katastrofen i New York skakade världen. Att be i en och en halv månad utan att någonting hände – och sedan plötsligt få upp-leva den mest ofattbara ondska på ett så fasansfullt sätt, det glömmer ingen församlingsmed-lem någonsin. Times Square Church låg alldeles i närheten av Tvillingtornen – så otroligt.
Låt mig citera Wilkersons egen beskrivning – på engelska – av vad som hände:
”There was one night when we sat for one hour in total silence and nobody could move. I re-member putting my hands on my knees to stop them from trembling because of the awesome presence of God.”

We were crying out to God and then the Holy Spirit spoke clearly that it was happening
because a tragedy was coming – a calamity was coming to this city and to the nation and
we didn’t know what it was. Suddenly a calamity struck the nation … here in New York.”

MIN KOMMENTAR: Jag blir förstummad när jag läser detta.

Ödesartikeln ”TORNEN HAR FALLIT …” 8:e oktober 2001.
Fyra veckor efter New York katastrofen skriver Wilkerson artikeln ”Tornen har fallit – men vi missade budskapet”. Han skriver i denna artikel: “en sak kan jag försäkra er om: Gud blev inte tagen på sängen. Han känner till tankarna hos alla människor, inräknat varje härskare, despot och terrorist. … Ingen händelse på jordens yta äger rum utan Hans känne-dom, utan Hans tillåtelse, och vid tillfällen – utan att Han själv ligger bakom”.

Wilkersons ställningstagande väckte enorm bestörtning inom den “kristna” högern i USA. Han varnade också för krig och därmed frontalkolliderade Wilkerson med Bushregeringens militära planering i Mellanöstern. Han hade skaffat sig oerhört farliga fiender. David Wilker-sons liv förändrades i ett slag. Det förhållandevis trygga liv som han kunde njuta av som ledande pastor i superkyrkan Times Square Church var över.
Wilkerson utsattes för intensiva påtryckningar efter publiceringen av denna artikel. Han vacklade några år. Han skrev artiklar som tog upp frågan om det var muslimska extremister som låg bakom terrordåden i New York. Han övervägde om detta möjligen kunde vara sant.
Men plötsligt förändrades scenen. En fasansfull sanning hade uppenbarat sig för Wilkerson. Han fattade ett ödesdigert beslut. ”Vad som än händer” – lovade han att se till att hela sanningen ska komma fram. Han skrev att han redan hade ordnat det så, att ingenting ska kunna förhindra detta. Vi har ännu inte hört det sista ordet från Wilkerson – detta har han lovat.
7/3 – 09 David Wilkerson: ”Ett allvarligt brådskande profetiskt budskap” ”Jag känner mig starkt manad av den Helige Ande att sända ut detta brådskande budskap till hela min mail-lista och till alla våra vänner och kristna ledare över hela världen.”
”En skakning kommer som kommer att beröra hela jorden. Den kommer att bli så kraftig att varenda en av oss kommer att skakas om. I 10 år har jag varnat om att det kommer 1000-tals bränder i New York. Den elden kommer att övertäcka stora områden och även New Jersey och Connecticut. Flera av de största städerna i USA kommer att få uppleva våldsamma upp-lopp och stora bränder liknande dem vi skådat i Watts, Los Angeles för några år sedan.”
”Det kommer att bli upplopp och eldar i städer över hela jorden, Det kommer att komma ödeläggelse och vandalisering här i Times Square, New York City. Det vi skådar nu är inte en recession, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. Gud dömer nu Amerikas överflö-dande synder, men inte bara Amerikas utan alla nationers. Han bryter ner hela grunden nu.”
”Obs! Jag vet inte när det här kommer att ske, men jag vet att det inte ligger långt borta.
Nu har jag lättat min börda för dig. Gör nu med detta budskap precis som du vill.”

MIN KOMMENTAR: Wilkerson framför detta budskap till hela hans väldiga kontaktnät i världen. Han kände sig manad av ”den Helige Ande” att göra så. Han följde sin inre röst.

DAVID WILKERSONS ”EKONOMISKA VISION”
”Om jag någonsin hört något från Gud i mitt liv är det denna gång. Jag HÖRDE det!”

”Mycket snart kommer en nation i Europa … att ställa in betalningarna på sina statslån. När detta händer kommer Mexiko att göra samma sak om TVÅ VECKOR! Mexiko är skyldig över 100 miljarder dollar – varav 80 procent är lån i amerikanska banker. USA kommer inte att drabbas svårt när nationen i Europa … (statskonkursar). Det är tyska, schweiziska och franska banker som får ta stöten. Men Mexiko drar med USA i avgrunden.”

”Från det ögonblick som den första nationen i Europa … ställer in betalningarna…har vi två veckor på oss att ta ut våra pengar från banken. När bankerna i USA öppnar dagen efter den mexikanska konkursen, kommer 15 miljarder dollar per timme att läcka ut ur banksystemet. Innan dagen är över förklarar USA att bankerna stänger verksamheten ….”

SEX MÅNADER AV SKRÄCK:”Jag har aldrig i ett offentligt tal sagt vad jag nu skriver…”.

”Vi går in i en halvårsperiod när helvetet brakar lös i USA. Hela USA:s
arme måste kallas in för att skydda nationen från ett totalt sönderfall.

Alldeles nyligen såg jag i en syn hur förtvivlade människor vandrade omkring helt förlamade eftersom de inte kunde ta ut pengar från banken.

Nu ska jag ge alla er som vill lyssna ett råd. När det första landet i väst
ställer in betalningarna, ta omedelbart ut ”every dime you have” – varje
slant du har. Bankerna kommer att vara stängda i ett halvt år i USA.

* Plundringar och bränder kommer att förgöra vårt land.
* Vår nation kommer aldrig mera att bli sig lik igen.
* Ur ruinerna kommer landet så småningom att resa sig.”

MIN KOMMENTAR: Ordvalet är hårresande. Wilkerson skriver att han aldrig offentligt har sagt något liknande. Han skriver dessutom att han ”HÖRDE” detta budskap från Gud!

Wilkerson skrev många gånger i extremt provocerande klartext.
Wilkerson ser girighet som en dödssynd. Han betraktar de snabbt framväxande megakyrkorna i USA, som sprider ”framgångsevangeliet” (Gud vill att du ska bli rik) som djävulens försök att vilseleda de kristna. Det är inte att undra på att Wilkerson väcker oerhört starka känslor. Han drar sig inte för att skriva i klartext – detta evangelium ”är skrivet i självaste helvetet”.

Wilkerson är fullständigt orädd. Hans ordval i följande citat måste vara oerhört provocerande: ”Jag kan säga er att den amerikanska drömmen mycket snart kommer att förvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det kommer att ske mycket hastigt och ingen kommer egentligen att kunna förklara hur det gick till”.

April 27, 2011: VAR DENNA BLOGG WILKERSONS SISTA ”SYN”?
Så här formulerade David Wilkerson sina sista skrivna ord (citat från slutet av hans blogg):
“Till dem som går genom dödsskuggans dal – hör på dessa ord: Gråten kommer att vara några mörka hemska nätter, … och i det mörkret kommer du snart att höra Fadern viska “Jag är med dig”. Jag kan inte säga dig varför just nu, men en dag kommer allt att bli klart. Du kommer att förstå att det var en del av min plan. Det var ingen olycka. … “
Sedan han skrivit denna blogg körde han och hans fru – samt en tredje person – med Wilker-sons bil hem till bostaden i Texas. David själv körde bilen. Denna färd slutade mycket illa. Dagen efter hans död spreds nyheten “David Wilkerson dödad i en bilolycka” över hela världen. Man hisnar när man läser Wilkersons sista skrivna mening i livet “Det var ingen olycka”. Det är helt uppenbart – David Wilkerson kände på sig att någonting skulle hända. Han visste att hans bortgång var nära förestående. Wilkersons son berättade senare att hans far känt på sig att han kommer att lämna jordelivet före sin cancersjuka fru – så blev det.
MIN KOMMENTAR: På alla platser i bibeln där det står om dödsskuggans dal finns inte en enda mening som påminner om ”Det var ingen olycka”. Han skrev sin blogg på morgonen in-nan han satte sig i bilen. Han kommenterade faktiskt sin egen bortgång – så sanslöst ofattbart!
Att manipulera en bil så att den styr över i fel vägfil är enkelt. Gör man detta framför en stor lastbil skadas eller dödas bara personerna i bilen. Om en sådan olycka arrangeras på en väg med endast två mötande filer utan mellanräcke – är en dödlig frontalkollission nästan ound-viklig. Om det dessutom finns stabila vägräcken vid sidan av vägen går det inte att komma undan. Exakt så såg det ut vid Neches River bridge 16 mil från Dallas i Texas där ”olyckan” inträffade.

Wilkerson fångades i en dödsfälla. Platsen var noga utvald. Journalister som fotograferade “olycks-platsen” skrev att det inte liknade en olycksplats. Träfiberskivor var utlagda i en lång rad längs den ena körfilen och brädor var staplade ihop tvärs över den andra vägfilen. Det syntes tydligt att allt var arrangerat. I panik hade träbråten lagts ut – innan journalister började anlända.

Boken Synen är för mig en gåta.
Klimatforskare varnar för en planetär överhettning med katastrofala följder för livet på jorden. Rader av kända ekonomer skriver att reglerna för världens börser och banker måste förändras i grunden för att undvika en kollaps av världsekonomin. Många historiska experter varnar för att de sociala konsekvenserna kommer att bli dramatiska. USA:s fall som supermakt skrivs det om dagligen. Social oro sprider sig i världen. Wilkersons syner förefaller idag realistiska.

Under 70-talet däremot uppfattades Wilkersons spådomar i boken Synen som rena galenska-pen. Att han vågade publicera sina syner trots att hans vänner varnade honom, är för mig en gåta. Wilkerson tvekade inte – trots att han visste att många kolleger skulle vända honom ryggen och trots att han riskerade sin framtid som pastor.

Den “kristna” högerns viktigaste lögn om Wilkerson.
WorldNetDaily anses av många vara ”Obamas hatcentral” och kolumnisten Janet Porter är personifieringen av detta hat. Hon hittade på den historia som alla ”kristna” inom Tea Party rörelsen tar upp för att misskreditera Wilkerson – lögnen om ”de 3 000 smörgåsarna”. Hon påstod att Wilkersons församling redan hade gjort i ordning alla dessa smörgåsar natten innan attacken mot Tvillingtornen. Denna lögn var naturligtvis enkel att kontrollera. Inga smörgåsar stod färdiga på morgonen den elfte september. Församlingen dementerade detta rykte, men trots det beskylldes Wilkerson för att ha ljugit om smörgåsarna. Denna lögn upprepas i massor av artiklar som den ”kristna” högern publicerar. Hatets krafter gömmer sig bakom en lögn som de själva hittat på – så utomordentligt sjukt.

Angreppen mot Wilkerson är många. ”Han begick självmord eftersom han sviktade i sin kristna tro” – är en vanlig kritik. Sanningen är den rakt motsatta. Han blev mördad på grund av sin kristna tro på ”vägen, sanningen och livet” – att sanningen betyder mera än livet självt.

Wilkersons andliga syner skakar om hela den kristna världen.
Överallt i hela världen finns det människor som har läst om David Wilkerson eller hört talas om honom. Hans budskap diskuteras i massor av länder. Ingen kristen pastor har berört så många. Han har verkligen skakat om. Debatten är mycket intensiv även i Norden. (Jag har själv blivit intervjuad av tidningen Dagen om Wilkersons bok ”Synen”).

Jag undervisade många år om jordens klimat under 1980-talet och 1990-talet. Jag vet med absolut säkerhet att under 1970-talet, när Wilkerson skrev boken Synen, var det mycket få forskare i världen som var övertygade om att jordens klimat skulle urarta på grund av den stigande koldioxidhalten i atmosfären. Idag är denna kunskap ordentligt vetenskapligt underbyggd, men i början av 70-talet fanns denna fråga inte med i den offentliga debatten.

Bokens fasansfulla budskap passade inte in i tiden. Det var som om åskan slog ner från en klarblå himmel. Boken föll mycket riktigt snart i glömska, men i början av 2000-talet dam-mades den av och började läsas på nytt. Boken nytrycktes i många omgångar och idag debatteras den bland miljoner kristna världen över.

Wilkersons senare oerhört dramatiska andliga syner diskuteras i första hand på nätet. Dessa budskap skrämmer. Många upplever att Wikerson svär ner en förbannelse över sitt eget hemland USA. Hans syner om den ekonomiska kollaps som väntar världen skrämmer vettet ur många kristna. Nästan alla reagerar med förvirring inför hans syner.

Hur ska Wilkersons syner bedömas?
Hans budskap är solklart. Synerna, som han betraktar som “den Helige Andes” budskap, beskriver Harmageddon på jorden. Hela världen kommer att skakas i sina grundvalar.

”Det vi skådar nu är inte en recession, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. Gud dömer nu Amerikas överflödande synder, men inte bara Amerikas utan alla nationers. Han bryter ner hela grunden nu”.

Han har publicerat sina uppenbarelser i böcker, artiklar och blogginlägg. Publikationerna är Wilkersons egen ”uppenbarelsebok”. Det är ett faktum att han framfört samma andliga syner under hela sitt långa liv. Raden av händelser som redan inträffat – händelser som Wilkerson så träffsäkert har förutspått – återkommer naturligtvis inte i hans senare syner. Men varningarna om en kommande klimatkatastrof, om en global finansiell härdsmälta och om det sociala kaos som snart kommer att drabba världen återkommer ständigt.

Blev Wilkerson senildement?
Jag har många gånger försökt få igång en dabatt om David Wilkerson med kristna personer. Detta har visat sig vara mycket svårt. Jag har flera gånger mött reaktionen att Wilkerson kanske blev senildement mot slutet och att detta må vara honom förlåtet.

Men faktum är att Wilkerson under hela sitt liv höll fast vid sina profetior – även de mest dramatiska! Första gången han publicerade ett budskap i så extrema ordalag som “Ett all-varligt brådskande profetiskt budskap” från 7/3 2009, var så tidigt som 1992.

Wilkerson’s “profetiska budskap” 7-e september 1992:
30 dagar av förbannelse kommer att drabba New York. En katastrof som världen aldrig har sett tidigare. Gud kommer att bryta ner fundamenten.

Det kommer att bli obeskrivligt våld och plundring. Våldet kommer att bli så fruktansvärt att hela världen kommer att schockas. Våra gator i staden kommer att fyllas med militär.

Ett tusen bränder kommer samtidigt att drabba hela staden. … hela New York kommer att ödeläggas. Brandbilar kommer inte att ha en chans.

Tåg och bussar kommer att skjutas i spillror. Affärsägarna kommer att fly staden från kaoset. Strax därefter kommer New York att konkursa. Staden kommer…att bli en fattigdomens stad.

Hans mest ödesmättade syner kan således inte bortförklaras med åldersdemens!
David Wilkerson avskydde skränig rockmusik. Det var mycket sång och musik i Wilkersons kyrka Times Square Church. Kör och orkester var normala inslag och som regel visades sångtexter upp på stora skyltar för att alla besökare skulle kunna sjunga med – och alla sjöng med. Kyrkan var känd för sitt folkhav av människor från många länder. Ofta närvarade personer från över 100 nationer vid kyrkans möten. Wilkerson tyckte om andlig musik – men han ogillade rockmusik.
Wilkersons syn på ”kristen rockmusik” har det skrivits mycket om. En artikel som han publicerade den 3:e augusti 1987 har fångat min uppmärksamhet. Några dagar innan han skrev denna artikel hade Wilkerson inbjudits till en kristen musikfestival. Han hade blivit personligt inbjuden av ledaren för denna festival – ”the star performer”. Han anlände till föreställningen full av ”kärlek” till denne person, till de kristna musikerna och till de cirka 3 000 unga människor som kommit till föreställningen. Den inledande predikan gjorde Wilkerson glad och de första andliga sångerna gillade han.
Men så förändrades allt. Sångaren skrek plötsligt i mikrofonen ”Jesus kommer – han kommer genom skyarna – var redo!”. Sången hette ”Crack The Skies”. Rök vällde nu fram på scenen, trumslagen virvlade och ljuset började pulsera. Hela folkmassan ”went wild” – kom i extas. Wilkerson chockades och föll till golvet och grät. Han reste sig upp och tittade ännu en gång på scenen. ”Jag blev dödsförskräckt av vad jag såg i Anden. Jag såg demoner resa sig upp vid scenen! Jag hörde Satan skratta! … Det var den värsta manifestationen jag någonsin sett av Satan – värre än det värsta jag någonsin bevittnat på New Yorks gator.”
Wilkerson försökte bana sig fram till scenen för att nå någon mikrofon så att han kunde ropa ut sin avsky inför detta sataniska spektakel. Men han kunde inte ta sig igenom folkmassan. Wilkerson fick en andlig chock – en upplevelse han aldrig skulle glömma.
Wilkerson slängde ut sin TV. ”Jag profeterar här och nu att tiden snart är inne när kristna måste göra sig av med sin TV” – skrev Wilkerson. Han upplevde en intensiv olust när han bläddrade runt i de amerikanska TV-kanalerna. Under Wilkersons senare år skriver han många gånger att han uppfattar detta medium som djävulens viktigaste redskap för att fördärva människor. Speciellt avskydde han pornografiska filmer som började visas i vissa TV-kanaler under 80-talet. I boken Synen hade han varnat för vad som skulle hända inom detta område. Jag citerar ett stycke ur Synen:
” Inom en icke alltför avlägsen framtid kommer de mest ondskefulla censurförbjudna porr-filmerna att visas på vissa TV-kanaler efter midnatt. …Om barnen lämnas utan tillsyn behöver de bara trycka på en knapp för att se de mest djävulska scener av sexuell perversion”. Under början av 70-talet existerade inte ens tanken på att grov pornografi skulle visas i TV. Idag är detta – ”efter midnatt” – vanligt förekommande i många länder i världen.
Den tysta andakten. En person beskriver på nätet en händelse som inträffade i Times Square Church någon gång under 2008. Under Wilkersons predikan förändrades plötsligt stämningen i kyrkan och Wilkerson började stilla tala om Andens närvaro. Han ombad hela församlingen att vara tyst och satte sig ner på en stol. Inte ett enda ljud hördes. Tystnaden blev total trots att massor av människor var närvarande. I hela sex minuter rådde en obeskrivlig stillhet. Därefter reste sig Wilkerson och gick fram till podiet och förklarade att andakten var över. Den person som berättar om händelsen var djupt skakad. ”It was incredible” – skriver han.
Led Wilkerson av homofobi? Följande meningar finns att läsa i boken Synen: ”Jag har sett saker i min syn som gör att jag fruktar för mina barns framtid. Jag menar vilda kringströvande hopar av homosexuella män, som öppet antastar oskyldiga barn i parker, … Dessa attacker av sodomistiska hopar …”.
Wilkersons ordval är föraktfullt. Att komma på orden ”vilda kringströvande hopar” eller ”sodomistiska hopar” är nästan ofattbart. Orden andas inte mänsklig värme – tvärtom! Ingen kan förneka detta. Så aggressivt uttrycker man sig under inga omständigheter.
Varför skrev inte Wilkerson i samma dramatiska ordalag om den utbredda pedofilin inom den katolska kyrkan? I hela världen har präster i denna kyrka gjort sig skyldiga till de mest vidriga sexuella övergrepp mot barn. Kyrkan har till råga på allt försökt dölja denna extremt obehag-liga sanning. Wilkerson var väl medveten om detta. Han har flera gånger skrivit om incest och pedofili inom kyrkan, men de texter jag har funnit är skrivna med mänsklig värme. Han sörjer djupt över att sådana övergrepp även förekommer inom pingstkyrkor.
I min föreställningsvärld är den katolska kyrkans långvariga försök att tysta ned skandalen bland det värsta som inträffat i hela kyrkohistorien. Våldtäkterna har pågått under mycket lång tid och de har varit vanligt förekommande i många länder i hela världen. Den katolska kyrkan har i praktiken accepterat de systematiska sexuella övergreppen – genom sin tystnad. Jag fattar inte att den katolska kyrkan överlever en sådan moralisk mega-katastrof.
Spåmannen Wilkerson. När Wilkerson uppmanade församlingens medlemmar att följa med honom till Wall Street för att bevittna hur Gud skulle straffa USA:s ekonomi – inträffade ett otroligt mirakel ”den svarta måndagen” (19:e okt 1987). ”Den Helige Ande” hade uppmanat honom att framföra detta budskap till församlingen under hans predikan den 18:e okt. Nyheten om Wilkersons spådom spreds som en löpeld på Wall Street. Frågorna haglade över Wilkersons kansli. Vad händer?
Wilkerson agerade då som en spåman. Han slog fast att fallet skulle fortsätta men händelse-utvecklingen blev den rakt motsatta. Det blev börsuppgång. Han skriver då att han överväger om alla de som kritiserat honom möjligen hade rätt – att han blandar samman sina egna värde-ringar med sina andliga syner. Han skriver om detta problem mycket ärligt och öppet. Att agera som någon slags andlig börsanalytiker var ett märkligt personligt misstag.
Egentligen är denna händelse mycket skadlig för Wilkersons trovärdighet. Han lärde sig efter många år att sluta dra egna slutsatser av sina syner. Mot slutet kommenterade han bara sina syner med några få ord i stil: ”Nu har jag lättat min börda för dig. Gör nu med detta budskap precis som du vill”. I Wilkersons bok Synen upprepar han ofta orden ”detta är vad jag tydli-gast såg” när han beskriver sina syner. På andra ställen i boken saknas liknande kommentarer och gränsen mellan Wilkersons syner och hans personliga uppfattningar blir otydlig.

Wilkersons mest dramatiska syner om USA:s nära förestående fall – bland annat hans ”eko-nomiska vision” – är däremot med absolut säkerhet en andlig syn. ”Om jag någonsin hört något från Gud i mitt liv är det denna gång. Jag HÖRDE det!” Orden kan inte missförstås.

Tänk om David Wilkersons syner slår in.
Hur ska man i så fall förbereda sig? Wilkerson själv skriver: “If possible lay in store a thirty-day supply of non-perishable food, toiletries and other essentials. In major cities, grocery stores are emptied in an hour at the sign of an impending disaster”. Översatt: ”Skaffa dig en månads förråd av hållbar frukt, toalettartiklar och andra förnödenheter. Bara någon timme efter att folk börjat förstå att katastrofen är på väg, kommer matvaruaffärerna att tömmas”.

Det var ord och inga visor. Wilkerson är – bortom varje tvivel – övertygad om att hans syner är från Gud. Han ger därför viktiga råd åt alla som vill lyssna. Att han i första hand riktar sig till den amerikanska befolkningen är uppenbart. I hans syner ser han förtvivlade människor som dras med i plundringar av varuhusen runtom i hela USA.

Wilkerson varnar för att sätta sig i skuld. I stället rekommenderar han människor att amortera bort sina skulder så snabbt som möjligt. David Wilkerson uppmanade folk att ta ut alla sina pengar ur bankerna – ”every dime you have” – så fort som möjligt när krisen slår till i Europa.
Vi har bara två veckor på oss innan bankerna i USA slår igen.

Att USA:s mest kända kristna pastor framför ett sådant budskap är faktiskt sensationellt i kubik. Hundratusentals amerikaner har läst denna Wilkersons varning och väldigt många kristna i USA har ett djupt förtroende för honom. Om något budskap från David Wilkerson kan beskyllas för att vara en ”självuppfyllande profetia” – så är det detta budskap.

Wilkersons syner ser ut att slå in.
Hälften av alla ungdomar under 25 år i hela södra Europa är utan arbete. Den sociala välfärden kollapsar i land efter land. Bankväsendet och börserna har på kort tid förvandlats till perverterade spelhålor. Pengar tjänas på spekulation – inte på hederligt arbete. Flera Nobelpristagare i ekonomi varnar för en global finansiell härdsmälta. Röda Korset förbereder sig för det kaos som snart drabbar södra Europa med full kraft.

Folk börjar sätta på sig skygglapparna. Vi vill inte se verkligheten – trots att den är så uppenbar och övertygande. Den globala finansiella krisen knackar på dörren. Det blir ett socialt kaos utan like. Människans girighet håller på att slå sönder alla försök att bygga fungerande samhällen. En kollaps av världsekonomin är oundviklig.

Wilkersons beskriver nästan kusligt exakt den utveckling som nu äger rum i världsekonomin. Dollarns dominerande ställning som världsvaluta är snart över. Hela vårt monetära system knakar i fogarna. Även hans syner om den kommande klimatkatastrofen håller på att gå i uppfyllelse. David Wilkersons andliga syner är på väg att slå in!

Martin Luther King har gått till historien för sitt berömda tal: ”I have seen the promised land…”. David Wilkersom kommer att gå till historien för sina märkliga”andliga syner”.
De avslutade sitt liv på samma sätt. Bägge föll offer för den mänskliga ondskan.

”Bjässen” – ett praktexempel på hur vi kan blunda för verkligheten.
Det var en gång en berömd expert på ben som fick en ovanlig gåva. Han fick motta ett väldigt lårben från en utdöd jättedinosaurie. Trots att han kunde både se och ta på det enorma benet insåg han inte att det kom från ett djur som inte fanns längre. Tanken att Gud skapat ett djur som plötsligt dog ut var så främmande att hans hjärna blockerades. Gud hade skapat allt till den gudomliga människan behag. Ingenting Gud skapat kunde förändras med tiden och naturligtvis kunde inga djur försvinna från jordens yta.

Experten placerade det väldiga lårbenet i en garderob. Han kallade benet för ”bjässen”. Efter femtio år hade benet eroderat och fallit sönder till småbitar. Någon städade garderoben och benet var borta för alltid. Endast några skisser av benet finns kvar. Experten missade chansen att bli den första människan som upptäckte dinosaurier – 50 år före alla andra.

Det är precis på samma sätt med Wilkersons syner. Tanken att det finns personer som får motta ”syner” om framtiden är totalt främmande för väldigt många människor. Det spelar ingen roll om bevisen är helt uppenbara – som i Wilkersons fall. Vi blundar.

Den elfte september 2001 förändrades Wilkersons liv.
David Wilkersons berättelse om vad som hände i Times Square Church hela sex veckor före terrordådet i New York – är en helt otrolig läsning. Pastorerna som bad tillsammans fick alla vara med om ett gastkramande mirakel. ” … vi satt i en hel timme i total tystnad och ingen kunde röra sig. Jag själv fick lägga händerna på mina knän för att få stopp på skakningarna i mina ben – på grund av den intensiva närvaron av Gud.”

Efter att ha bett för sitt land och för sin hemstad i en och en halv månad utan att någonting hände, inträffade plötsligt det värsta terrordådet i hela USA:s historia mitt framför näsan på församlingen. Det finns många kyrkor i New York men Times Square Church var den kyrka som låg närmast Tvillingtornen. Det går knappast att ta till sig att detta verkligen är sant. Hän- delsen måste ha varit omskakande ”ända in i märgen” på varje församlingsmedlem.

Times Square Church fick tillstånd att sätta upp ett hjälpläger nära den plats där Tvillingtor-nen hade stått. Många frivilliga i kyrkan jobbade dygnet runt med hjälparbete. Tusentals män-niskor var i chocktillstånd och den ångest som kyrkans hjälparbetare fick möta kan inte beskrivas med ord. ”Var finns Gud i allt detta fruktansvärda lidande” – sådana religiösa frågor ställdes gång på gång till David Wilkerson och många andra församlingsmedlemmar.

Artikeln ”Tornen har fallit – men vi missade budskapet” slog ner som en bomb i USA.
I artikeln från den 8:e oktober 2001 – formulerade Wilkerson de ord som kom att förändra hela hans liv. ”Gud blev inte tagen på sängen. Han känner till tankarna hos alla människor, inräknat varje härskare, despot och terrorist. … Ingen händelse på jordens yta äger rum utan Hans kännedom, utan Hans tillåtelse, och vid tillfällen – utan att Han själv ligger bakom”.
Hur kunde David Wilkerson formulera sig på det sättet?
Det är helt uppenbart – Wilkerson var inte övertygad om att det var muslimska terrorister som låg bakom terrordådet i New York! I flera artiklar som Wilkerson skrivit framgår detta klart.
Wilkersons många andliga syner om USA:s nära förestående sammanbrott liksom de varningar ”från Gud” som församlingens pastorer fick uppleva sex veckor före den elfte september pekar i en annan riktning. David Wilkerson hela andliga intuition fick honom att ta avstånd från Bush:s planerade krig. Han vägrade att ansluta sig till krigshetsarna i Pentagon.

WTC7-skyskrapans kollaps har chockat miljoner människor.
Det var inte bara Tvillingtornen som störtade samman och omvandlades till en grushög den elfte september i New York. Det var en tredje jättelik skyskrapa ”WTC7” som helt plötsligt kollapsade. Hela den väldiga byggnaden faller samman lika snabbt som en sten som faller fritt ner mot marken. Ingenting bromsade fallet det var ett ”fritt fall” – uttryckt med fysikens språk. WTC7 var CIA:s högkvarter i New York! Skyskrapan kollapsade mitt på dagen. Många kameror filmade fallet. Observera att inget plan hade träffat denna skyskrapa!

Den absolut enda fysikaliska förklaringen är att byggnaden sprängdes. Rester av sprängämnet nanotermit har påträffats i stoftet efter skyskrapan. Rader av välkända kemister och fysiker i världen har bekräftat dessa chockerande analysresultat. Stoftet har analyserats på flera olika vetenskapliga laboratorier med samma resultat. Det betyder att WTC7 apterades med sprängmedel minst en månad före (!) terrordådet i New York. Denna sanning skakar nu världen.

David Wilkerson var långt ifrån ensam som ifrågasatte.
Omkring 400 professorer, 250 piloter, 1 400 ingenjörer och arkitekter och 400 läkare har offentligt ställt sig bakom kravet på en ny oberoende utredning av vad som egentligen hände i New York den elfte september 2001. Massor av artister och musiker liksom folk som tidigare jobbat inom den amerikanska säkerhetstjänsten ställer samma krav. Aldrig i hela USA:s historia har något liknande inträffat.

Wilkerson följde med mycket noga och han var inte rädd. Hans ställningstagande blev snabbt känd i USA. Han inbjöds att ställa sig bakom kravet på en ny utredning men han valde att gå sin egen väg. Han lovade att hela sanningen ska komma fram ”vad som än händer”. Detta löfte kostade David Wilkerson livet – och han anade det.

Bushregeringens militära anfall mot Irak hade aldrig kunnat genomföras om inte USA blivit attackerat av ”fienden”. Alla internationelllt accepterade regler för krigföring förbjuder militärt våld annat än i självförsvar. FN hade garanterat försökt stoppa kriget. Inget land hade kunnat stödja USA i ett regelrätt anfallskrig mot Irak – om inte USA först blivit angripet.
Det fanns bara en enda möjlighet att starta kriget. USA måste utsättas för ett angrepp!

När Bush ropade ”Den som inte är med oss är mot oss” förstod Wilkerson hur allvarligt läget var. Han reagerade med djup bestörtning mot krigshetsarna i Pentagon. I flera artiklar och i hans bloggar som lästes av miljoner kristna över hela världen, spred han buskapet om fred på jorden. Krig föder krig, våld föder våld, hat föder hat – det finns inget slut på ondskans cirkel. Krig är djävulens politik. Guds politik är fred. Wilkersons äkta kristna ställningstagande väckte farligt ont blod. Han hade skaffat sig värsta tänkbara fiender – krigets vänner.

Omkring 40 år tidigare framförde en annan pastor Martin Luther King nästan identiskt samma religiösa budskap som David Wilkerson. Den gången gällde det Vietnamkriget. Den ”kristna” högern välsignade kriget. King fick betala ett högt pris för sitt ställningstagande – sitt eget liv.
Wilkersons ”olycka” diskuteras på nätet ( Några citat ur debatten – fritt översatta). * Vad som slår mig är vad han skrev i sin sista blogg: ”Det var ingen olycka” – och strax därefter blev han inblandad i en trafikolycka. Det var en mycket ovanlig sista blogg … som om han visste att han skulle dö.

* Samma dag som han rapporterades död i en olycka, skrev han ”det var ingen olycka” vilket ställer frågan – vem dödade honom och varför? Det är mycket intressant att notera att så många kommentarer till hans You Tube-publikationer har tagits bort från nätet … Ta reda på vilka som ligger bakom försöken att tysta honom så får vi reda på vilka som tystade honom för gott. Det var med säkerhet ingen normal ”olycka”.
* Jag förstod flera månader före olyckan att pastor Wilkerson kände på sig att någonting ödesdigert var på gång. Han kände på sig att hans liv var hotat …
Den ”kristna” högerns lögn – Wilkerson begick självmord – rör upp starka känslor. * Jag … finner det så enastående respektlöst att anklaga – eller ens antyda – att Wilkerson medvetet skulle vilja skada sig själv, sin egen fru, andra medtrafikanter, sin egen familj … Självmord och mord på kära medmänniskor är inte den väg som Wilkerson valde i livet.

Helvetet släpptes lös under Bush:s tid som president. I storleksordningen tio tusen irakiska barn sprängdes i bitar under de amerikanska bombning-arna av Irak. I västvärlden fick vi nästan enbart se missilerna som avfyrades från krigsfartygen. Det liknade ett nyårsfyrverkeri. Bilderna från nedslagsplatserna skonades vi från.
Under Bush-regeringen inträffade det som ingen hade trott vara möjligt – ohygglig tortyr organiserades i stor skala av USA. ”Det är okay med skendränkningar som förhörsmetod” hävdade representanter för Bush-regeringen. När Nobelpristagaren i litteratur Harold Pinter höll sitt Nobeltal tystnade världen. Pinter höll sitt tal från sin rullstol. Han led av cancer. Han avslöjade en så motbjudande sanning att alla som lyssnade till hans tal mådde illa. Det blev så märkligt tyst. Bara några kommentarer om hans Nobeltal fanns att läsa i pressen i västvärlden.
David Wilkerson var inte känslomässigt död. Han var en hel varm människa. George Bush är den första president i USA:s historia som påstod att han var tillsatt av Gud. Wilkerson lät sig inte övertygas. Han gick sönder i sitt inre när han såg det blanka hat som släpptes lös under Bush-epoken. ”Guds vägar äro outgrundliga” – så tänkte Wilkerson när han formulerade de ödesmättade meningarna – ”Ingen händelse på jordens yta äger rum utan Hans kännedom, utan Hans tillåtelse, och vid tillfällen – utan att Han själv ligger bakom”.
David Wilkerson tappade precis alla illusioner. Han svor ned en förbannelse över sitt hemland som ingen kristen pastor någonsin gjort. Släng ut TV-n och skapa frid i hemmen. Det kristna budskapet går inte hem hos den rika medelklassen. Vänd er till de nödlidande och till de fat-tiga. Girigheten har ingen plats i himlen. Han levde efter mottot – vägen, sanningen och livet.
Den ”hela sanning”, som vi fortfarande väntar på, kommer att ställa Bushadministrationen till svars. Bushregeringen var Guds bestraffning av en nation som fallit lika djupt som ”Sodom och Gomorra” under biblisk tid. Händelserna den elfte september 2001 i New York såg han som Guds varning till USA – ”men vi missade budskapet”. Wilkersons sista tio i livet år blev en fruktansvärd prövning. Han hade fått leva om han bara lovat att vara tyst. Men för Wilker-son var detta att kapitulera för lögnen. Han valde sanningens väg – men priset blev högt.
Det är fler än Wilkerson som har sjunkit ned i djupaste sorg.
Mahatma Gandhi ägnade hela sitt liv åt Indiens frigörelse. Han drömde om ett enat Indien där alla olika folkslag och alla olika religiösa trosinriktningar skulle kunna leva i fred med varandra. Hans väg var ”icke våld”. Han betraktade människans inre kärlek som ett vapen starkare än alla vapen tillsammans. Hans fredliga väg har fått honom att gå till historien.

Men hans drömmar krossades av verkligheten.  Hela nationen splittrades och blodet forsade. ”Indien är ännu inte moget för självständighet” konstaterade han uppgivet. Mahatma Gandhi sjönk ner i djup sorg.

Nelson Mandela gick i spetsen för de svartas frigörelse från de vitas rasförtryck. Trots alla åren i fängelse fortsatte han att predika förlåtelsens budskap. Han dröm förverkligades till slut. Den nationella förlåtelseakt som han organiserade i Sydafrika fick världen att bländas. Vilket historiskt bevis för att mänsklig kärlek kan besegra även den värsta form av hat.

Men Sydafrika blev inte det paradis som Mandela hade drömt om. Kriminalitet ökade och hans organisation ANC skakades av konflikter. Hans egen fru blev åtalad för mord på en ung pojke som rekryterats som angivare av rasistregimen. AIDS slog till i landet lika fasansfullt som pesten. Mandelas drömmar grusades mitt framför hans ögon. I djup sorg fick han bevittna en utveckling som inte infriade hans förhoppningar.

David Wilkerson har gjort en enastående livsinsats bland narkomaner i världen. Wilkerson promenerade rakt in i de farligaste sociala miljöer som tänkas kan. Han uppsökte de mest ökända narkotikagangsters i New York för att predika det kristna budskapet. Några år senare hade han byggt upp en hjälporganisation för narkomaner, som nu finns etablerad på över ett tusen platser i världen. Wilkerson stängde inte in sig själv i någon kyrka. Han bekymrade sig för nödlidande människor – inte bara i ord utan även i handling.

Men även Wilkersons drömmar grusades. Han såg klarare än de flesta den ondska och den gi-righet som nu är på väg att sätta hela världen i brand. Han såg skeendet som ett resultat av Satans härjningar på jorden. När han bevittnade ”framgångsevangeliets” framgångar i USA krossades han inombords. David Wilkerson sjönk ned i djupaste förtvivlan.

Men Wilkerson gjorde även något mycket ovanligt. När David Wilkerson upplevde att ”den Helige Ande” talade till honom så framförde han budskapet även om hans syner föreföll totalt galna. Han gjorde det trots att han förstod att han skulle bli betraktad som mentalt sjuk. Genom sina ”andliga syner” lämnade han över budskapet att Harmageddon är nära föreståen-de till hela den kristna världen. Ingen har någonsin formulerat sig i tal eller i skrift så som han gjorde. Hans profetiska budskap fascinerar och oroar många miljoner kristna.

Mitt syfte med denna artikel
Wilkersons litterära produktion är oerhört omfattande. Jag har i denna artikel valt ut de syner som inte direkt berör religiösa frågor. Självklart är detta urval mitt personliga urval. Jag har försökt lyfta fram de syner som den ”kristna” högern i USA till varje pris vill tysta ner.

Man måste sätta in Wilkerson i sitt historiska sammanhang för att kunna förstå den oerhörda press han utsattes för under den senare delen av sitt liv. Därför ramlade jag in på kontroversiella politiska frågor. Men Wilkerson levde under denna omskakande tid och det var då hans liv förändrades i grunden. Mitt syfte med denna artikel är att motarbeta den mörkläggning av David Wilkerson budskap, som ondskans krafter ägnar sig åt.

Personliga reflexioner.
David Wilkerson predikade i över 50 år. Han snurrade runt med bibelcitat i all oändlighet. Att citera och tolka skrifter som är nära 2000 år gamla i en hel livscykel, måste rimligen ha påver-kat hela hans tänkande. De värderingar och den kultur som präglar dessa gamla bibeltexter är mycket främmande för dagens samhälle. Det patriarkala tänkandet genomsyrar hela bibeln.

Eva skapades av ett revben från Adam. Hennes namn skulle vara ”maninna”. Hon var gjord av mannen och hon var en gåva till mannen. Mannen var en kopia av Gud – kvinnan var en kopia av mannen. Mannens säd skulle inte ”spillas till marken”. Kvinnan var mannens egen-dom. Denna fruktansvärda patriarkaliska syn på kvinnan genomsyrar hela Bibeln, även nya testamentet. Kvinnan ska vara tyst i församlingen – enligt aposteln Paulus. Hon har tystats i kyrkorna i nästan två tusen år. (Den första tre kvinnliga prästerna vigdes i Sverige 1960).

Jag gick ur Svenska Kyrkan i unga år på grund av avsky för Bibelns syn på kvinnan. Jag känner ett instinktivt och djupt förakt mot alla kulturer och religioner som värderar kvinnan som en andra klassens medborgare. Jag har vuxit upp i en frikyrka där jag aldrig såg en kvin-na predika som pastor. De fick berätta om sin personliga ”frälsning” – men där gick gränsen.

David Wilkersons värderingar inom många områden är om man ska uttrycka sig lindrigt – gammelmodiga. Hans syn på homosexualitet var kränkande. Hans syn på skilsmässor och abort var intolerant. Hans Gud var mycket sträng. Det var få som passerade Wilkersons nålsöga. Jag ogillar dessa gammeldags värderingar.

Men jag är djupt omskakad av Wilkersons syner.
Det är helt sanslöst hur han har kunnat förutspå så många händelser som slagit in. Man måste kortsluta hela hjärnan om man förnekar detta. Jag kan inte förklara varför, men jag är helt övertygad om att han kommer att få rätt.

Mycket få av de ”syner” som jag tar upp i denna skrift handlar om religion. Att en djupt kris-ten pastor publicerar syner om vad som kommer att ske med klimatet och världekonomin är mycket ovanligt. Att inför miljoner människor i världen föra fram budskapet att ett regelrätt inbördeskrig snart kommer att bryta ut i USA – det är verkligen unikt!

Hans första bok ”Korset och stiletten” gav upphov till en film där den berömda sångaren Pat Boone spelade David Wilkerson. Det kommer att bli fler filmer. Hans andra bok ”Synen” och hans syner om USA:s kommande fall är ett otroligt utmanande material.

Slutord
Albert Einstein tog aldrig illa vid sig personligen när hans vetenskapliga teorier ifrågasattes. Men han tog illa vid sig när folk hävdade att han var ateist. Einstein använde ofta ordet ”Der Alte” (den gamle) i stället för Gud, när han skrev om den gåtfulla kraft som ligger bakom universums skapelse. Isaac Newton skrev mera om religion än om naturvetenskap. Newton var sannolikt det förra årtusendets allra största geni. En hel serie av naturvetenskapens giganter ansåg sig vara ”religiösa” – även om nästan ingen var aktiv inom någon kyrka.

I min föreställningsvärld betyder religiösa namn och titlar eller olika religiösa sedvänjor ingenting. Vi har alla begåvats – eller bestraffats – med fri vilja. Vi har alla ett inre mörker och ett inre ljus inom oss. Ingen mental utveckling hade kunnat äga rum utan denna fria vilja. Det var det inre ljuset, som Wilkerson kallade ”den Helige Ande”, som framförde det budskap som Wilkerson nu lämnat efter sig. Hans synnerligen dystra spådomar kommer tyvärr att slå in.

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

intressant svd svd svd svd sr

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Brage Norin: David Wilkerson blev mördad!

 1. Varg i Veum skriver:

  Problemet med syner som folk har är att de i efterhand går att placera in där det passar. Nostradamus synder har ju ”förståtts” först när händelser som passar dem har tolkats in. Sen att man fick använda ganska mycket fantasi för att få dem att passa är ju talande (ta t.ex. hans förutsägelse om ”Hister” och ”Hitler”) Att nostradamus var tvungen att skriva sina syner i rappakaljaform kan jag förstå, men att en modern människa inte talar klarspråk ger inte trovärdighet.

  När jag läser denna historia så slås jag av hur otydliga hans visioner är. Varför ger guden syner som är så oexakta? Vad är poängen liksom? Vad har guden att vinna på att förmedla gåtor som för de flesta kristna är meningslösa?
  Ta 9/11 t.ex. han berättar likt uppenbarelseboken bara att han såg ditten och datten, inte varför det hände. Inte såg han ens att det var flygplan som användes och att det var muslimer som skulle göra det, inte helt oviktiga saker i sammanhanget.

  Det har för övrigt gått mer än två veckor sen grekland föll, och vad jag kan se så funkar USA i princip som förr. (att den kapitalistiska ekonomin inte kan hålla i evighet är faktiskt ingen tanke som bara han kommit på) Sen det här med jordbävningar, hur långt tidsperspektiv arbetar han efter?

  Varför är gud så ointelligent? Eller är han bara djävulsk? Vill han inte rädda alla sina barn? Varför håller han på med dessa barnsliga lekar om att ”den som förstår förstår, den som inte förstår vill inte förstå”? Varför anser den onde guden att bara utvalda ska förstå? Varför driver han folk till sin gamla ängels famn?

  Det skulle vara intressant och få veta om alla hans syner. även de som inte slagit in – speciellt de som inte slagit in! – Varför har de inte gjort det? Vad är meningen med att ha massor med syner där de flesta(?) är falska?

  Problemet med religion är att folk tycks tro att de saker som beskrivs där beskriver våran tid snarare än tiden och de närmast sörjande då religionen skapades.

  Gilla

 2. Helena Palena skriver:

  Varg i Veum: Känner mig lika kritisk som du. Människan famlar och förlitar sig på en gud som förmodligen inte ens finns. Vad mer kan människan göra? Vi är komna hit men utan innehållsförteckning och bruksanvisning i bagaget. De flesta måste ha något att tro på. En del blir fanatiska. Det är synd om människan.
  Ja, det kommer att bli misär men det får tillskrivas det bedrägliga banksystem vi alla lever under. Kan inte se att gud har någon påverkan över det. Det är helt enkelt mänsklig ondska och girighet som är orsaken plus aspirationen på total maktkontroll.

  Gilla

 3. stefan skriver:

  Varg i V .Jag undrar bara om det var någon som såg ”muslimer” fälla tornen. Vad jag vet så är det ända så kallade beviset dessa pass som hittades oförstörda bland allt annat som var total förstört även svarta lådorna så det förefaller ytterst märkligt.
  Vad som jag kanske missförstod dig du kanske inte försöker pådyvla att det var ”muslimerna” bakom det.

  Gilla

 4. Varg i Veum skriver:

  Alltså, jag vet inte. Jag önskar av mitt hela hjärta att det vore en konspiration från USAs regering och/eller underrättelsetjänster. Det skulle passa så fint i min syn på människan som art (har som inga högre tankar om oss). Jag har läst och sett mycket av det som skeptikerna har producerat. Sen har jag även läst ”New American Century´s” manifest som funnits på nätet sen 1997. Jag har sett hur Wolfowich, Cheney och Rumsfeldts namn raderats bort från den tankesmedjans hemsida. strax efter 9/11, och sett citatet som Wolfowich fällde i slutet av 80-talet om att USA och världen behövde en katastrof i paritet med Pearl Harbor för att hans och hans likars världsbild skulle kunna realiseras.

  Men samtidigt har jag sett vad galen religion är kapabel till tack vare att religion har sån hög aktning hos massan (istället för att betraktas som den privata hobby det är). Just nu för tillfället lutar jag mer åt galna islamister dock (som förvisso kan vara USAs verktyg eller att man medvetet ignorerat dem för att låta den samhällsform som mörkermännen vill ska framträda) religion är den ultimata grunden för att producera ondska. USAs mörkermän kan förvisso mycket enkelt manipulera religösa massor, muslimska som kristna.

  Jag är en konspirationsteoretiker av rang, men jag vet inte egentligen vilken teori jag tror på mest, det pendlar fram och tillbaka :).Min grundinställning är dock att människan som art är självisk i grund och botten och att inga spärrar finns för att tillskansa sig makt. När man ser människan som en massa så är människan i grunden ond.

  Cyniker? moi? 😉

  Gilla

 5. stefan skriver:

  Bara en sådan sak som att USA: ”regimen” frakta stål skrotet till Kina akut snabbt och av det materialet byggde de sedan ett krigs skepp som minne (howe moron is that?). Har glömt namnet på denna faktiskt kala och fula båt. Men det spelar ingen roll, jag litar inte på infon ,jag ser bara till det som inte kan passa ihop.
  Och så måste man väl se saker och ting annars är man ju bara ledd som ett litet får. Jag litar inte på några källor annat en de som verkställer det som fråga sätts och det är ju den informationen som inte fyller kraven för att passa ihop, men finns det andra sätt att se saker så lär mig dessa tillväga- gångs-sätt.
  Som jag sagt förut alla som riktar sitt liv för att bestämma över andra är sinnes sjuka.

  Gilla

 6. ÅMÅL skriver:

  Här går man på djupet av den kristna tron:
  http://mormonlady.se/

  Mycket intressanta diskussioner ur andlig synpunkt, men
  att diskutera banksters och sionister som styr världen –
  även många kristna – är tabu.

  Gilla

 7. elina skriver:

  Om syner och religion kan jag nog inte säga något om men att pengarna är osäkra i banken har han rätt i. Kopierar en mening från min blogg, ett inlägg om pengar: ”One of the latest reports from the IMF discusses a super taxation of 10% on savings in the Eurozone. That would solve the debt problem in most sovereign countries. It would be an alternative of higher taxes or spending cuts.”
  Så, dags att se över sina pengar i banken? Är säker på att Regeringen hoppar på av solidaritet om det skulle hända.

  Gilla

 8. Helena Palena skriver:

  Stefan: Hur kunde man hitta M Attas pass på gatan när allt annat brann upp. Hur kunde WTC7 rasa efter flera timma utan att ett plan flög in i det? Hur kunde ett flygplan göra ett så stort hål i Pentagon? Hur kunde muslimer kapa plan och flyga in i världens mest bevakad luftrum? Det är något som inte stämmer här. Eller hur? Tack för info om nanotermitskrotet.

  Gilla

 9. Helena Palena skriver:

  Varg i Veum: Människan är sig själv närmast. För övigt se svar ovan till Stefan. Jag har mitt klart för mig vilka som gjorde dådet.

  Åmål: Om riktiga sanningar får man inte tala nej.

  Elina: En bail-in kommer även här. Klart våra små fega tomtar gör som husse säger. Du kanske vill vara med i bankgrupper på facebook. Jag är med i fyra stycken. Mycket intressanta diskussioner där och mycket fin information om läget. Snart imploderar systemet och den som börjar bunkra förnödenheter är inte alls helt fel ute.

  Gilla

 10. stefan skriver:

  Helena så är det det är för mycket som inte stämmer, så förtroendet för USA ”regimen” + andra regimer även den slasken som representerar oss svenskar oavsett bredd i politiken och hmm allt för tarva personer behövs inte nämna några namn för alla borde ju känna till dessa kräk.

  Gilla

 11. Helena Palena skriver:

  Stefan: Du behöver inte nämna dom tarvliga! Vet vilka du menar. Känner med min radar. Har man sett hålet i Pentagon och det har jag gjort förstår man att det var något större robotliknande som var i farten. Alla bilder är borta. Man vill inte visa sånt. Dessutom såg jag i rapporteringen på TV när det hände hur man kånkade gudltackor in i en vit mercaliknande buss. Vitklädda män med plastmössor på skallen – såna där som Reinfeldt och Co har när dom gör arbetsplatsbesök. Borta på nätet. Kan aldrig ses mer.

  Dock undrar jag om det var drönare som flög in i tornen. Hur fick dom annars muslimerna att flyga mot sin egen död?

  Gilla

 12. Kurramaja skriver:

  Hej Åmål. Vill du veta mer om kristen tro-kan du inte läsa dig till det på en sida som handlar om mormonism. De må kalla sig kristna, men deras lära skiljer sig oerhört mycket från den bibelkristna, att den helt enkelt är ngt annat.
  Ska jag rekommendera en sida så här på rak arm…får det bli http://www.bibelfokus.se

  Ha det gott

  Gilla

 13. Carl Toothman skriver:

  Our planet Earth, is simply an oil and gas planet. The oil and gas gathered in all the ”Black Holes” of galaxies. Since we humans crave for money money money,..our world still goes around,..but is now shrinking at a fast rate, due to all the pumping and fracking taking place,…for the sake of the Green Back Dollar. Those living on the weath that the Black Gold has given them….care less about the future of our children and Mother Nature.(life) As the Earth shrinks,…all hell will break loose,. As we are in the process of killing our planet,…a dying Earth will present us with the Mother of all chaos both imaginable and unimaginable. We are all in the midst of experiencing the most unique moment of life as we know it…..it is dying right before your eyes. As Bob Dylan says in one of his lines….”Now is the time for your tears.”.

  Gilla

 14. LARZ GUSTAFSSON skriver:

  David Wilkerson är en av de förkunnare jag uppskattat och uppskattar allra mest.
  Andra är Jimmy Swaggart, Kenneth E Hagin och Arne Imsen. Dessa har betytt och betyder massor för mig.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.