Nya tider! Nya begrepp!

Förändringens tid sedan 60 talet, då var det synnerligen ovanligt med ”karar” att röra disken och leka med kattungar. Då skulle man vara maskulin som man.

 Detta är en sann historia från Norrbo byn i Hälsingland, på 60-talet. God fortsättning på sommaren.
Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Nya tider! Nya begrepp!

 1. hellertz skriver:

  Ha ha ha, den var bra…

  Pia

  PS. Har du drabbats av virus på Facebook. Min FB-sida är helt låst. Jag kan inte använda den.

  Det kom ett meddelande på Meddelandefunktionen om en video av Ole Dammegård, som jag naturligtvis ville se, så jag klickade. Sen dess blev FB helt galet. Så klicka inte…

  Gilla

 2. educaremm skriver:

  Olle Gill:…”Förändringens tid sedan 60 talet, då var det synnerligen ovanligt med ”karlar” att röra disken och leka med kattungar. Då skulle man vara maskulin som man.”..

  Rolig teckning….

  Att män i alla tider har velat mobba andra män för vad som kan tolkas och ses som olika sorter och slag av svagheter, eller vad som tilltros vara olika former av vekheter, som då kan yttra sig i en alltför stor mjukhet, eller alltför stor ömhet, och som därmed kan tolkas som opassande för en maskulinitets, eller för en manlighets nödvändighet att i alla sammanhang kunna värja mot detta, som en ren nödvändighet…

  Denna nödvändighet består då i att istället, med nödvändighet kunna främja en maskulin beslutsamhet, en manlig starkhet, med förmågor att vara fasta, målinriktade, att kunna genomdriva eventuella svåra beslut, slutföra svåra eller komplicerade uppdrag eller projekt, (t ex bygga hus, bygga bil, bygga samhälle?, och då både i vardag, men inte minst särskilt då i krigiska situationer av olika slag, det är nog en verklighet….

  Kanske alltså särskilt i krigstider, eller särskilt vid tänkbara kommande krig, samt återblickande på genomförda krig, samt andra verkligheter som handlar om särskilt manliga och maskulina behov av att kunna övervinna rädslor, övervinna tveksamheter, besegra veligheter eller modlösheter och andra tendenser till att vilja tveka, backa, fly undan från eller vilja ge upp, virra sig bort från, eller riskera förlora förmågor till en beslutsam frimodighet, till famåtanda och det som vill värnas som manligt och maskulint olika sammanhang…

  Vid krigföringar så är det ju främst manliga krigare i en fiendekonstellation, en fiendestam eller en fiendenation, som vill besegras och slås ut….När deras ledare, deras hövding, deras kung eller deras president, är slagen, så är spelet förlorat…

  De kvarvarande gamlingarna, både kvinnor och män, dödades ofta därför att dessa då inte kunde användas som slavarbetskraft…
  Men de kvarvarande yngre, både pojkar och flickor, de som inte var krigande part, togs då ofta som slavarbetskraft…

  Slavar kunde placeras i både höga och låga funktioner och positioner, i en besegrad stam, eller i en besegrad nation…samt göras följsamma, göras lydiga, göras underdåniga till en segrarmakts viljor, önskningar, villkor och krav. Ofta ville nog dessa proppas fulla med hat mot sina egna tidigare stammar, för att därmed kunna bli lydiga, trogna och pålitliga slavar till de nya härskarna, som besegrat deras förra folkstam…

  Så, en fråga som man skulle kunna ställa är om en genomgående s.k. feminism, och även en s.k. feministisk nation, i självaste verket egentligen är en besegrad nation`?…
  Där männen då är besegrade, samt där flickor och unga kvinnor vill lyftas till skyar, samt fram till olika s.k. politiska maktpositioner, (kanske för att därmed riktigt förnedra de kvarvarande männen i nationen..?…)…

  Allting går att se på ur olika perspektiv…

  Men, frågan är hur pass långvariga feministiska nationer, eller hus pass livskraftiga feministiska nationer egentligen är…

  En feminism som vill mena sig kunna tillägna sig maskulinitet och manlighet, och därigenom anse sig vara lika värd som män samt anse sig vara frigjord, (från framför allt barnafödande, moderlighet, ömhet, vekhet, mjukhet), det är nog i en förlängning kanske egentligen ett recept på, (eller en krigsmetod…), för att en (besegrad) nation, eller en folkstam, eller kultur riskerar att självdö inom endast några få generationer, genom att i själva verket gräva sin egen grav…? (Kanske främst då genom ett drastiskt minskat barnafödande eller genom utpräglat förlorade förmågor att kunna ta hand om sina barn…)…

  Så, genom historiens gång har det nog funnits ganska så naturliga behov av, samt viljor till, att hylla maskulinitet och manlighet, hos en manlig del av en befolkning…(och därtill försöka att undvika att besmittas av för mycket mjukhet, vekhet, velighet, ömhet, eller av rädslor, svagheter och fegheter av olika slag, bl a då genom att avstå att beblanda sig med kvinnlighetens domäner….)…

  (Inom t ex en ortodox judendom, och ortodoxa rabbiner, så finns tydligen utpräglade angelägenheter att inte beblanda kvinnor och män? Varken på bussar, på trottoarer, eller i hemmens domäner?…Samt att verkligen föredra att låta pojkar och flickor gå i olika klasser, och andra sätt att markera, förtydliga och beskydda, samt försvara olikheterna mellan män och kvinnor, pojkar och flickor…Säkert är detta verkligen insiktsfulla och intressanta fenomen…Dessutom föder också då t ex ortodoxa rabbinska familjer i allmänhet väldigt många barn, (samt även ofta också andra s.k. ortodoxa läror eller religioner, t ex då mormonkyrka, eller pingstkyrka, eller s.k. leastadianerna osv. ..).. ..

  Det finns alltså olika sidor och olika aspekter på det mesta här i tillvaron… .

  Gilla

 3. educaremm skriver:

  Ps.

  Alltså viljor att förnedra, bespotta, håna, förlöjliga samt att beskylla för ondska, elakhet, dumhet, även mindrevärdighet och allehanda former av kränkande behandlingar, är historiska beteendemönster gentemot besegrade folkstammar, folk och nationer från segrarmakters, eller segrarstammars sidor….
  Redan i det gamla Egypten, fanns ju tillfångatagna, eller besegrade folkstammar, som användes i slavarbete, och som där behandlades mycket hånfullt och mycket föraktfullt, samt bespottades och piskades och drevs till dödsarbete…
  Dessa psykologiska, och sociala, beteendemönster, kan kanske även de förklaras med behov av, samt viljor till, att kunna inneha makt, därför att i just maktlösa tillstånd, så förlorar människor sin livsvitalitet, sina livsviljor och sina livskrafter…
  Så olika folkstammar, av alla de olika slag, både afrikanska, asiatiska, europeiska, amerikanska ( t ex indianer), samt även orientaliska, och de har alla varit krigiska samt omvartannat segrande och omvartannat förlorande…

  Även i GT finns ju en känd och gammal berättelse om en slav, som gör uppror i Egypten och som tillsammans med de sina flyr just från Egyptiskt slavarbete, och erövrar sin frihet, samt svär på att aldrig, aldrig mer vilja utsätta sig för riskser att bli förslavade…..

  Gilla

 4. educaremm skriver:

  Ps.

  Precis som staten vill promota en feminism, (som vill härma en maskulinitet och en manlighet, som ideal), och förespråka kvinnors s.k. frihet, självständighet och oberoende genom eget beskattningsbart lönearbete, (som menas ge flickor och kvinnor ett ekonomiskt oberoende i relation till sina fäder, makar, bröder och söner), så verkar det som att det idag från statens propgandainstitutioners sidor, och från olika offentliga etablissemangs sidor, samt olika massmediers sidor, verkligen finns en angelägenhet om att försöka att neutralisera männens maskulinitet och manlighet, i samhället… (om dessa män alltså önskar betrakta sig själva som s.k. – moderna män – …)…

  De moderna männen menas då behöva bli befriade från sina maskulinitetsideal och manlighetsideal, där ett både mans- och fadersideal skall närma sig en mer ömsint moderlighet i sin utformning…Detta då för att fäder, och äkta män, skall kunna anses vara goda … (istället då för att vara som forna tiders fäder och äkta män, kanske lite mer strikta, kanske lite mer strama och kanske lite mer stränga, samt då lite mer självdisciplinerade, som ett socialt ideal..)….

  (Men, delar av dessa sociala ingenjörskonstförsök till neutraliseringar av män kanhända faktiskt kan medföra negativa företeelser som konsekvenser…. Kanske kan dessa maskulinitetsneutraliserande försök, då faktiskt vara delaktiga i att framskapa olika slag och grader av pedofili…Vem vet…).

  Det hela är mycket märkligt…

  En modernitet vill i sig gärna innefatta och innehålla en sexfixering, en stor fokus i största allmänhet på sex …Både inom skolor och inom det offentliga rummets alla kanaler, filmer, tv-serier, barn-tv program….Sex vill både direkt och indirekt uppmärksammas, inte minst då särskilt till ungdomar genom diverse kanaler, inte minst kanske då inom en vulgariserad och rå rock- och popmusik…

  Där menas då en s.k. frigjord och modern sexighet vara det viktigaste av allt, vilken kanske också i sin tur kan bidra till risker för ungdomarna, av olika sorter och slag… Vem vet….. …

  Så mycket som det rapporteras om våldtäkter och övergrepp, t ex inom idrottsverksamhet, skolverksamhet och dagis, samt då på rockfestivaler, och överallt där barn och ungdomar befinner sig, så borde kanske vuxensamhället vilja försöka att dra konsekvenser av dessa fenomen…

  Kanske genom att minska en fokusering på sex i det massmediala och i det allmänna och politiska rummet vore en underlättande eller en skyddbefrämjande åtgärd…..

  Det verkar gärna vilja spridas en allmän föreställning om att mer eller mindre de flesta flickor och kvinnor i det moderna samhället är utsatta för övergrepp eller för våldtäkt….Sådana föreställningar, inbillningar eller sådana fantasier, är inte bra om det i själva verket visar sig vara någonting som inte stämmer med en verklighet…
  ……

  Personrån och våld, mord, rån, prostitution, sexövergrepp, överfall och gängmördande aktiviteter, är ändå förhållandevis begränsade företeelser i de flesta samhällen och befolkningar…

  Om sådana händelser ges en oproportioneligt stor uppmärksamhet i det massmediala rummet, ( inte minst inom en underhållningsindustri, filmindustri, teater, konst, samt en reklamindustri osv. ..), så riskerar det att kunna skapa felaktiga bedömningsförmågor hos många medborgare….

  Det är ungefär på liknande sätt som med handikappade personer som med kriminella personer av olika kategorier, samt prostituerade, hbtq-personer eller andra grupperingar som just i relation till en majoritetsbefolkning oftast är mycket små grupperingar….

  Också då t ex föräldrar som misshandlar sina barn, eller där olika former av tvångsgifte kan förekomma, och också då omskärelse av olika slag osv., så är dessa företeelser ändå förhållandevis och i relation till en majoritetsbefolkning, mindre grupperingar …

  Olika typer av grupperingar som är små i förhållande till en majoritet, borde kanske därför inte ges en överdrivet stor massmedial uppmärksamhet…. vilket alltså ofta ändå ges i det s.k. moderna samhället, med dess sexfokuserade och sexfixerade agendor…..

  En följd av sådan fokuering kan bli att en allmän misstro sprids i samhället, eller att felaktiga antaganden eller felaktiga bedömningar och inkorrekta omdömen om och kring människor lätt kan göras, både av och om människor…

  En allmän misstänksamhet och misstro kan bli en genomgripande tendens, där okända människor då överallt och i alla sammanhang, kan bedömas felaktigt och inkorrekt…(..och fördomsfullt..)…

  Detta är ju naturligtvis inte bra för några människor i något samhälle…

  (…Under vissa historiska skeden har s.k. inbillningar, felaktiga antaganden och felaktiga bedömningar kunnat skapa fullkomlig hysteri i hela samhällen…
  Det har kunna skapas fullkomlig panik och halvt om halvt drivit fram mer eller mindre ett slags kollektivt vansinne, med hemska konsekvenser som följd…
  T ex då under de s.k. häxprocesserna i både Skandinavien och i hela Europa, men även i andra sammanhang…)…

  En allmän social oro kan lätt spridas där alla hyser misstro mot alla och där alla misstänker alla, vilket alltså kan anses vara någonting socialt riskfyllt för alla samhällen att drabbas av…

  Människor som då faktiskt varken är kriminella, mördare, rånare, narkomaner, alkoholister, prostituerade, våldtäktsmän, hbtq-personer, pedofiler, misshandlade som barn eller barnmisshandlare, osv., eller människor som inte tillhör några kategorier som då menas vara mer eller mindre s.k. – skyddade minoritetsgrupperingar – , kan då riskera att i ett sådant allmänt samhälleligt misstroklimat mot allt och alla, utsättas för, samt själva begå, grava felbedömningar och inkorrekta omdömen om sina medmänniskor…

  Då kan människor antas vara både det ena eller det andra eller det tredje, som de då inte i en verklighet alls egentligen är ….

  När det förmedlas en felaktig föreställning i ett samhälle, genom att det framförs felaktiga proportioner kring hur stora, (… i en verklighet alltså små…), olika avvikande s.k. minoritetsgrupperingar verkligen är, så förloras lätt förmågor hos medborgare att kunna göra korrekta bedömningar och korrekta omdömmen om människor…De riskerar istället att kunna göra vilda och fantasifulla inibillningar om andra människor som inte stämmer med verkligheten….

  Detta sociala fenomen är verkligen inte någonting önskvärt för varje samhälle som vill kunna behålla en någorlunda nykter syn, sunda omdömesförmågor och ett gott förstånd, när det gäller att kunna både göra korrekta förståelser, riktiga omdömen, samt kunna hysa en balanserad, sansad och respektfull tilltro till sina medmänniskor….

  Alltså varje samhälle som önskar ha förmågor till sunt förnuft, det samhället behöver uppmärksamma felaktiga proportioner när det gäller att beskriva olika medborgargrupperingar i det offentliga rummet…

  Och särskilt de små grupperingar av olika slag som då är avvikande i förhållande till en stor majoritet av medborgare, och när dessa små grupperingar ges alltför stor uppmärksamhet i relation till sin storlek….

  Missbedömningar, vilda fantasier, groteska antaganden, misstro, eller falska beskyllningar, är inte önskvärda för några oskyldiga människor att riskera att utsättas för… och särskilt inte för de människor som inte själva tillhör någon avvikande s.k. minoritetsgruppering…

  (Vilket då majoriteter i de flesta befolkningar alltså inte gör….. )….

  Dessa företeelser, av förhållandevis små grupperingar som avviker från en majoritetspopulations livstilar och livsföringar, men som ges stor uppmärksamhet i antingen ett massmedialt rum, i ett kyrkligt rum eller i ett politiskt offentligt rum, riskerar medföra att många människor kan få för sig att de som är små grupperingar i samhället i själva verket är majoriteterna i ett sådant samhälle…

  Vilket då alltså blir en inkorrekt och en förvriden beskrivning av verkligheten…

  Gilla

 5. Helena Palena skriver:

  educaremm! ”Olika typer av grupperingar som är små i förhållande till en majoritet, borde kanske därför inte ges en överdrivet stor massmedial uppmärksamhet…. vilket alltså ofta ändå ges i det s.k. moderna samhället, med dess sexfokuserade och sexfixerade agendor….”
  Om man känner till vad NWO planerar så förstår man varför abnormiteter får synas i överflöd i media. Allt ska luckras upp: familjen, samhället och nationen. Du känner väl till Georgia Guidestones. Du känner väl till Kalergiplanen. Om inte – googla och läs på. 😛

  Gilla

 6. educaremm skriver:

  Tack för hänvisningar Helena Palena…

  Nej, kände inte till Georgia Guidestones….

  Verkligen både märkligt och intressant…

  Ger förklaringar…

  Kalgeriplanens drömmande drömmare, och deras vilda och högflygande önskningar, har jag dock sett lite av….

  Gilla

 7. Helena Palena skriver:

  educaremm! Det som sker är meningen och går enligt plan. Kolla upp prinsessan Habsburga (moderat) i riksdagen.

  Lena Särnstedt: Vad rör sig i huvudet hos våra valda EU-parlamentariker? Vilken ledstjärna gäller?1950 presenterade den franske utrikesministern och frimuraren Robert Schuman ett förslag till en europeisk kol- och stålgemenskap (EKSG).

  Detta förslag, som kom att kallas för “Schumandeklarationen”, förverkligades två år senare och var den första av flera överstatliga institutioner som kom att bli den Europeiska Unionens grundpelare. Vägen till överstatlighet doldes med obegripliga fördrag. enligt greve Richard Coudenhove Kalergi.

  Riktningen är ett Paneuropisk elitiskt och klassindelat samhället utan nationer och antivitt artificiellt uppblandat folkslag med likartad hudfärg

  Vad berättar EU:s historia. En historia där avsikten döljs i obegripliga fördarg där nationella självständighet beskärs och klyftor ökar i nedskärning och social avrustning steg för steg. Ett nytt handelsavtal som beskär grundläggande friheter för nationell självständighet.

  Krigen i Mellanöstern har lösgjort en massiv folkförflyttning som George Soros aktivt stöder som ”Open Society”” http://www.oikonomia.info/?p=38557

  VISIONEN FRÅN ULTRAHÖGERN : DET PANEUROPEISKA KLASSINDELADE…
  OIKONOMIA.INFO

  I denna artikel finns lite kompletterande information. http://varstundisverige.blogspot.se/…/eu-del-av-den-nya…

  EU: del av den Nya Världsordningen. Kalergiplanen
  Tio anledningar att upplösa EU ”Europas nationer bör…
  VARSTUNDISVERIGE.BLOGSPOT.COM

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Walburga_Habsburg_Douglas

  Walburga Habsburg Douglas – Wikipedia
  Walburga Maria Helene Elisabeth Franziska Habsburg Douglas, född von Habsburg-Lothringen 5 oktober 1958…
  SV.WIKIPEDIA.ORG

  Gilla

 8. kao skriver:

  Hehe. Den var ju bra :D.
  Själv växte jag upp i en familj på 50-60-talet där min pappa och mamma delade lika på hushållssysslorna. Min pappa älskade hushållsarbete, men var definitivt ingen toffel, som man kanske skulle kunna tro – och att vara tillsammans med mamma hela tiden var hans grej…. I min familj var det en självklarhet att de samarbetade gällande alllting. Därför har också min bror blivit likadan som pappa och jag själv ställt samma krav på mina ex, vilket dock aldrig har fungerat…..

  //Kao

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.