Massmigration det effektivaste vapnet för att utplåna ett folk

Invandringen till Europa består huvudsakligen av välfärdsmigranter som inte är flyktingar som svenska politiker och Media falskeligen hela tiden påstått. De är till övervägande del män i sina bästa år som valt att parasitera på de svenska trygghets- och bidragssystemen, eller bli ankarbarn för senare anhöriginvandring, i stället för att stanna i sitt eget fosterland, försvara och bygga detta, skriver Lasse Wilhelmson.

Lasse Wilhelmsons tal på Mynttorget den 10 mars 2019

Till dig som kommit till Sverige som välfärdsmigrant eller ljugit för att få uppehållstillstånd, vill jag säga: Skulle du vilja att ditt eget fosterland invaderades av människor med en annan etnicitet och främmande kultur utan ambitioner att anpassa sig till ditt lands traditioner och lagar, för att njuta frukterna av dina förfäders arbete, på bekostnad av ditt eget folk? Om svaret är nej, så kanske du förstår att du måste återvandra, om vi inte skall få ett inbördeskrig i Sverige. Detta helt oavsett vad vi tycker om varandra som individer. Vi svenskar har samma rätt som alla andra folk att värna vår kultur, vårt land och dess fortbestånd. Vi är en mycket liten minoritet i världen jämfört med de betydligt större etniska grupper som nu översvämmar vårt land.

Massmigration är det effektivaste vapnet för att utplåna ett folk och en nation EU, FN och globalisterna, med Rothschild och Soros i spetsen, har arrangerat massmigrationen till Europa. Splittrade folk och upplösta nationalstater är en förutsättning för deras NWO. Sverige befinner sig idag i detta krig. Inflödet till Sverige från utomeuropeiska kulturer i syfte att blanda upp den svenska homogena folkstammen och successivt byta ut den pågår för fullt.

Inför valet 2014 uppmanade statsminister Fredrik Reinfeldt svenska folket att ”öppna sina hjärtan”. Finansminister Anders Borg meddelade cyniskt omvärlden och de som bekrigar Mellanöstern och Nordafrika, att vi nu har en ”win-win” situation, där ”de” skapar flyktingar och ”vi” tar emot dem. Underförstått att detta är en lönsam historia för bägge.

Invandringen till Europa består huvudsakligen av välfärdsmigranter som inte är flyktingar som svenska politiker och Media falskeligen hela tiden påstått. De är till övervägande del män i sina bästa år som valt att parasitera på de svenska trygghets- och bidragssystemen, eller bli ankarbarn för senare anhöriginvandring, i stället för att stanna i sitt eget fosterland, försvara och bygga detta. I den krigshandling som massmigrationen innebär, är det rimligt att fråga hur många av dessa män som i själva verket är soldater.

Sedan 1980 har Sverige beviljat totalt närmare 2,5 miljoner uppehållstillstånd. Det motsvarar nästan var fjärde person av vår nuvarande befolkning på drygt 10 miljoner.
Enbart sedan 2012 beviljades uppehållstillstånd motsvarande ett nytt Göteborg och ett nytt Malmö tillsammans. Ingenting tyder på att den nuvarande regeringen planerar en minskad migration framöver – tvärt om.
I år kan de totala kostnaderna för invandringen komma att motsvara en tredjedel av statsbudgeten. Sveriges kommuner och landsting har idag enorma ekonomiska problem på grund av migranterna. Att detta tillsammans drabbar den svenska befolkningen torde vara en självklarhet.

Enbart bidrag till migranter dränerar det svenska välfärdssystemet. Enligt skatteverket har 30-50 procent av invandrarna falska och flera identiteter som var och en ger rätt till olika bidrag. Missbruk och fusk med bidrag sker speciellt på svenska låginkomsttagares och fattigpensionärers bekostnad.
Du som tillhör den svenska politikeradeln och har valt att tjäna Den djupa staten i stället för det folk som valt dig. Du som är journalist i gammelmedia och har valt att angripa kritiker av etablissemanget, i stället för att kritiskt granska detsamma. Du som ingår i kultureliten och har valt att lyfta fram främmande kulturer, i stället för att bevara och utveckla den svenska. Den djupa stat som ni horar åt består av Bonnierimperiet, Schipstedkoncernen och Wallenbergsfären med mera och är en del av den maffia av globalister som först har bekrigat Mellanöstern och Afrika och därefter arrangerat den massmigration som vi nu ser utvecklas till en demografisk förändring av vårt land av tidigare ej skådat slag ochsom inom några årtionden riskerar att göra oss svenskar till en minoritet i vårt eget land.

Denna globalistiska maffia kontrollerar ekonomiproduktionen i Väst genom det Centrala bankväsendet och Rotschildkoncernens dominans av Federal Reserv. Men även ideologiproduktionen via kontroll av Hollywood, Media och kultursektorn i Väst.

I denna maffia saknas så gott som helt araber eller individer som kallar sig för muslimer. I stället använder sig globalisterna främst av arabiska muslimer och afrikaner som frontsoldater i sitt migrationskrig mot det vita Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet.

För att manipulera och kontrollera vårt tänkande använder och förvanskar globalisterna religioner och ideologier, samt stämplar sedan stigmatiserande epitet på allt som hotar deras makt. Den politiska höger/vänster skalan är deras främsta konstruktion för att splittra folken.

Den av globalisterna arrangerade massmigrationen har skapat ett Sverige med snabbt växande parallella samhällen av migranter som tillför kulturfrämmande element såsom hedersvåld mot kvinnor, barnäktenskap, polygami, offentliga böneutrop, klanröstning i allmänna val och ovilja att anpassa sig till svenska seder och bruk.

Vi har fått en ny typ av kriminalitet såsom gruppvåldtäkter av ”svennehoror”, som i själva verket kan betraktas som krigsbrott, överfallsstölder av gamla och försvarslösa svenskar, samt regelrätta krig mellan invandrargäng. De parallella samhällena har även försett globalisternas ISIS i Mellanöstern med proportionellt sett flest legosoldater från Europa, som riskerar att fortsätta sin verksamhet när de nu återvänder till Sverige.

Till alla er i det svenska etablissemanget vill jag säga: De åsiktskorridorer som ni skapat under de senaste 10 till 15 åren, smutskastar, stigmatiserar och gör varje kritiker av er gränslösa invandringspolitik till samhällets paria, är ingenting annat än pissrännor som ni riktar mot de fosterlandsvänner som värnar sitt eget land, sin egen kultur och sitt eget folk.

Vi skall heller inte glömma den Djupa statens lakejer i Sverige som genom sin försåtliga lobbyverksamhet oftast initierar dreven mot oliktänkande. Det gäller till exempel organisationer som Svenska kommittén mot ”antisemitism” (SKAM) och Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Det europeiska judiska Paideia med säte i Sverige, inrättat med medel från Göran Perssons tidigare regering och som har påtagit sig en ledande roll i att göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land, samt Myndigheten för sionistisk ideologiproduktion – Forum för levande historia – vars chef anser att det inte finns någon svensk kultur.

Särskilt värt att notera är det samarbete som sker centralt mellan muslimska och judiska organisationer för bägges särintressen.

Och sist men inte minst har vi Expo/Afa/Pikatus som, under ledning av Robert Aschberg, helt öppet bedriver åsiktsregistering och förser Media med uppgifter som används för smutskastning av sverigevänner – vilket de får offentliga priser för – i stället för att ställas inför rätta.

Vi skall aldrig glömma Bechir Rabani, den unge palestiniern som bildade gruppen Swedish Girls also Matters, som ett svar på gruppen Black Lives Matters, i solidaritet med alla våldtagna ”svennehoror”. Han hävdade den djupa förståelsen av att Palestina tillhör palestinierna och Sverige tillhör svenskarna. När han blev anklagad av sina egna för att vara en så kallad Husblatte, kontrade han med att hellre är jag Husblatte än Bonnierblatte. Han axlade den mantel som alltför få svenska män tagit på sig och varnade för att Sverige är på väg att bli ett nytt Mellanöstern. Han konfronterade även Robert Aschberg Den djupa statens dörrvakt no 1, innan han tragiskt avled under oredovisade omständigheter. Frid över hans minne.

Det folk och det land som våra politiskt valda ombud är satta att tjäna har de i själva verket förrått med hjälp av det hycklande mantrat om ”allas lika värde”, som bland annat lett till att svenskar av ekonomiska skäl tvingas avstå från tandvård alltmedan illegala välfärdsmigranter får tandvård för 50 kr, utan att ens behöva styrka sin identitet, eller faktiska tillgångar i hemlandet.

Men det slutar inte där. Det är värre än så. Det är i själva verket ett folkmord på oss svenskar enligt FN:s definition, eftersom det är planerat och sker i syfte att successivt byta ut och ersätta de etniska svenskarna med utomeuropeiska etniciteter och kulturer. Det är en upplösning av hela vår nation.

Till alla sverigevänner vill jag säga: Nu har vi knutit näven i byxfickan tillräckligt länge. Vi skall bespara våra barn och barnbarn frågorna: Varför gjorde ni ingenting? Varför lät ni våra förfäders arbete med att bygga vårt land förstöras? Varför gick ni inte samman i en enad front mot dem som förrådde vårt land? Hur kunde ni leva era liv utan att ta kamp för era nära och kära? Vad blev det av er?

Åsiktskorridorerna i Sverige grundar sig på Frankfurtskolan. Denna nya socialism omfattar urartad feminism, så kallad anti-rasism, invandrares och minoriteters särintressen, samt allt som ryms inom HBTQ. Den förespråkar upplösning av könstillhörigheten, av familjen och av nationen, samt att den individuella identiteten ersätter den kollektiva. I Sverige har det sedan 20 år i praktiken inneburit att vi har haft en minoriteternas diktatur. Den politiska korrektheten – PK-ismen – upprätthålls genom att de som kontrollerar Media har tolkningsföreträdet när det gäller att sätta de politiska epitet på meningsmotståndare som bäst passar den egna ståndpunkten.

Resultatet har blivit att invandringskritiker stämplats som ”rasister och/eller nazister”. Det är i den första åsiktskorridoren. Här räcker det med att peka på effekterna av invandringen för att bli utstampad. I den andra åsiktskorridoren finns de som även tar upp orsakerna till massmigrationen. De stämplas med de mest tabubelagda epiteten som ”antisemiter” och ”förintelseförnekare”, helt enkelt eftersom de pekar på globalisterna, där det finns ett dominerande inslag av personer som kallar sig för judar. Som om det är sverigevännernas fel.

Det kanske mest kända exemplet på detta är SD:s före detta riksdagsledamot Anna Hagvall som, förtjänstfullt för första gången under 2000-talet, i en motion förra mandatperioden kritiserade monopoliseringen inom Media. Eftersom det sätter fokus på Bonnier och Schipsted, så blev hon stämplad i deras Media som ”antisemit”, trots att hon inte hade skrivit en enda rad om judar i sin motion.

Dessa epitet har lett till beröringsskräck, en rädsla för att bli besmutsad av andra, en ovilja att enas om att rädda Sverige i kamp för yttrandefrihet för alla. Låt oss växa upp och sluta med det tramset och i stället gå samman i en enhetsfront som skulle kunna utgöras av följande paroller:

Sverige tillhör svenskarna
Bekämpa Globalismen
För nationellt oberoende
Bekämpa folkutbytet
Återvandring för dem som inte passar in
Till manifestationer med denna plattform kan olika organisationer och partier ansluta sitt stöd och deras representanter och eller oberoende talare fritt utveckla olika perspektiv på parollerna.

Stå upp för allas yttrandefrihet – utan undantag. Ner med den skönsmässiga lagen Hets mot folkgrupp, som främst riktar sig mot etniska svenskars yttrandefrihet. Det är vår gemensamma skyldighet mot oss själva och våra ättlingar att ta kamp för vårt kära fosterland och vårt folk. Låt oss enas i en front med utgångspunkt i att Sverige tillhör svenskarna.

PS1 När jag lyssnade på talet till morgonkaffet, upptäckte jag ett fel. Jag kallade Bechir Rabanis White Girls also Matters (WGM) för Swedish Girls also Matters. Men jag ändrar inte i texten. Sagt är sagt och kanske ger felet Bechirs arbete ytterligare ett perspektiv. DS

PS2 Jag fick en tänkvärd reaktion om att ”För nationell oberoende och internationell solidaritet” kan vara ett tillägg, eftersom det ju gäller även för andra nationer som Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Venezuela. DS

Lasse Wilhelmson

Läs mer på Lasses hemsida

…….

Det här inlägget postades i Politik och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Massmigration det effektivaste vapnet för att utplåna ett folk

 1. Olle Johansson skriver:

  Detta är så himla läskigt. Nu måste svenskarna bestämma sig – vilken framtid vill de ha för sina barn och barn-barn?? Det räcker inte längre att stå på Mynttorget och hålla föredrag, eller skriva insändare, debattartiklar, m.m.

  Gillad av 3 personer

 2. hllviken skriver:

  Allt har en historisk bakgrund:

  http://mileswmathis.com/greta.pdf

  Gillad av 2 personer

 3. hllviken skriver:

  ll

  Gillad av 2 personer

 4. slaszlos skriver:

  Sverige är ett rasistiskt,antisemit och terrorland orsakat just av statens slav och människohandeln med blandningen av politiska flyktingar,enligt Genève Konventionens bedömning 1951 med lyxsökare,kriminella,agents och spionnätverkets enorma skaror av angivare i främmande makers tjänster i suggan av landsförrädare med flyktingspionagets effekter . Den antisionist och antisemit socialliberala världsordningen förespråkare under FN och EU paraplyskydd finansierar judeutrotningen och bidrar ekonomisk till terrorregimer och terrororganisationernas operationer i Mellanöstern och Världen över….Sverige är hot mot Fred och Säkerheten i Europa på sin ansvarslösa invandringspolitik på bekostnad av säkerhetspoitik , såväl i inrikes , liksom utrikespolitik i vilket högutbildade invandrare med politisk flyktinstatus diskrimineras och analfabeter utbildas till terrorister. Invandringens mål är påverka,förändra , härska och störta den fria världens s k judisk-kristna civilisationers grundpelare och grundvärderingarna i frihetsidealen….Det är civilisationernas sammandrabbningar vilket förändrar mänsklgheten och Världen samt öppnar Pandoras ask för spridningen av ondskan.

  Gillad av 1 person

 5. th68 skriver:

  Hej Lasse,
  det finns enormt mycket påståenden i denna text som behöver faktagranskas men källor saknas helt. Ange källorna tack så att vi som läs detta sagolika hopkok av globalistisk konspiration mixat med rädsla för Sveriges utplånande får en chans att se om vi läsare kan dra samma slutsatser som du har gjort. Till och med Hollywood fick sig en släng av sleven i din text. Det var länge sedan jag läste något om Hollywoods skadliga ideologiska påverkan. Just det ord du använder ”ideologiproduktion” för att kristisera Hollywwood brukar användas om vissa andra stater i mindre smickrande ordalag. Jag tänker framförallt på Nord Korea, Kina och Saudi.I dessa stater används just ideologiproduktion för att skydda det man anser vara typiskt Nordkoreanskt, Kinesiskt och Saudiskt. Kännetecknande för dessa stater är också den minimala invandringen av människor som frivilligt söker sig dit i hopp om att förbättra sina liv.
  Har du själv funderat på vems eller vilkas ideologiproduktion du stödjer genom att publicera denna text? Det går inte att svara på den frågan eftersom källona saknas.
  Det finns en hel del man kan kritisera i den Svenska invandringspolitiken allt ifrån volymtal till bristande handlingskraft och idéer vad gäller integration och assimililering men om man som du gör använder ord som krigshandlingar och inbördeskrig samt talar om en organiserad internationell agenda bakom utplånanandet av Europeiska nationalstater och har Robert Aschberg som främsta representant i Sverige för detta i skrivande stund…ja då får du räkna med att många placerar en foliehatt – modell globen – på ditt huvud till dess att du skakar fram dina källor för den här texten.

  Gilla

 6. slaszlos skriver:

  Varsågod och sätt foliehatten på mitt huvud , men sanning är sanning och för källan står jag själv med mina 36 års livserfarenhet i Sverige som politisk flykting och svensk medborgare. Ni bör läsa igen min kommentar och läs mellan raderna . Jag förstår att Ni ser annorlunda om verkligheten än jag vilket bedöms av mig enkelt att Ni saknar min erfarenhet . Ideologin och praxisen är sammangjuten liksom kopplas delvis dagens Sverige till 1930-talets Nazityskland och delvis följaktiglen efter 1945-talet Östeuropa – för mig kvittar vilket som hels – under min foliehatt båda får plats , eftersom landet är delat mellan de två politiska krafterna…Jag är jag i min analys utan några s k ” källor ” , vilket Ni vill att jag uppger , undantag att jag kom och fick politisk flyktingstatus 1983 och blev svensk medborgare 1987 , särbehandlat av staten med diskriminering och förföljelse med kränkningen av mina frihets och mänskliga rättigheter liksom olik i vilket beskrevs mycket träffande i denna artikeln och gör skillnaden . Mitt svar byggs på denna synvinkeln om min svensk erfarenhet , i ett land som förlorat sin själ och drabbas av frustation och desperation på sitt eget skapat maskineriet som leds av blinda av de synskadade . Min stora bedrift är i mina över 70 år i vilket mer av hälften upplevde i en totalitär kommunistisk diktatur och resten i tvåfasade landet mellan helvetet och paradiset…Ironin är att Ni kan aldrig förstår mina rader eftersom Ni saknar grunden till min erfarenhet och återstår anklagelsen riktat mot mig såväl som ” ideologiproduktion ” , liksom med mixat ” globalistisk konspiration ”…Jag tackar ödmjukt alla som deltagit i mina 36 år här att förstå den innersta kretsen av ondskans anatomi… Tack för uppmärksamheten !

  Gillad av 2 personer

 7. hej san skriver:

  Gillad av 1 person

 8. Nellie skriver:

  th68

  Du får väl ändå skilja på ett tal med begränsad tid och en doktorsavhandling. I mina böcker och artiklar finns källor. Om du mot förmodan skulle bli nöjd med talet härvidlag skulle det bli dubbelt så långt och snarare vara ett inlägg på ett vetenskapligt seminarium än ett tal på Mynttorget. Vad har du själv för ”källor” i ditt inlägg? Kolla själv och redovisa vad som är felaktigt med källor så du slipper ”foliehatt”… Jag tänker inte bre dina mackor i detta sammanhang. Det får du göra själv.

  Gillad av 2 personer

 9. Lasse Wilhelmson skriver:

  Nellie är alltså Lasse Wilhelmson som är dålig på att förstå alla finesser med tekniken 🙂

  Gillad av 1 person

 10. hllviken skriver:

  Måste ses!

  Gillad av 2 personer

 11. hllviken skriver:

  Helena, det är bra när det bekräftas av aktörerna själva.

  Artikeln visade sanningen.

  Gillad av 1 person

 12. Helena Palena skriver:

  Ja! Det är klart. Men det skadar inte att se Trump och hans farsa en gång till. 😛

  Gillad av 2 personer

 13. Nellie skriver:

  nellie/kommentaren här är från petechoonlee…

  Gilla

 14. slaszlos skriver:

  Matteus Evangelium 11: 27 ! Amen !

  Gilla

 15. hllviken skriver:

  Matteus 11 : 27:

  ”Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd”.

  Gillad av 1 person

 16. hllviken skriver:

  II

  Gilla

 17. hllviken skriver:

  👺 👺 👺 👺 👺 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪

  Okontrollerad invandrings konsekvens:

  http://uvell.se/2019/10/11/dod-eller-inte-dod/

  🤡 🤡 🤡 🤡 🤡

  Gillad av 1 person

 18. hllviken skriver:

  ⛪️ ⛪️ ⛪️ ⛪️ ⛪️ Se länkar under videon på tuben.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.