Kinas förändrade sjöfart

Båt i Kina.

Försörjningen av den jättelika befolkningen, 1,3 miljarder människor, kan bli ett stort och överhängande problem. Går det att försörja 22 procent av världens befolkning på 7 procent av världens åkermark, skriver Mister Lai i sitt andra temporära gästspel.

För er som vill förstå utan att lyssna till vulgär propaganda så skall jag här ge er lite fakta om hur saker och ting verkligen ser ut. Vi kan först som sist konstatera att vi lever i en mycket orättvis värld där kapital finns i mängder på vissa håll, och helt saknas hos andra vilka verkligen behöver mer resurser. Men så ser det ut och så kommer det att vara.

Vilket liv du skall få beror på vad du föds, och vilka som är dina föräldrar och naturligtvis i vilket land! Föds du i ett rikt land blir du gammal – föds du någon annanstans blir du 50 år ungefär.

Vi kan också vara helt säkra på att nästa stora krig blir en fortsättning på Hitlers utrotningskrig. Vi har blivit för många på vår planet och det sätter idag agendan hos politiken inåt för det är inget man talar om utåt. Frimureriet säger att vi skall vara max 500 miljoner på planeten, och vi är snart 16 gånger så många. Tror ni de rika och de mäktiga vill att en flod av fattiga skall äta upp planetens resurser.

Georgia Guidestones. Första punkten av tio: Det ska bara finnas 500 miljoner människor på jorden.

Resurser är det som militära beslutsfattare vill ha och de finns idag i enorma mängder på vissa håll, och vad som är en militär resurs kan vara mycket svårt för icke insatta att förstå. Men stora befolkningar i städer är ingen resurs om ni förstår det hela utan en belastning i krig.

Låt oss nu se på en av de krigförande länderna i det kommande stora kriget. Det vill säga Kina. Kina måste gå i krig för att överleva. Man har inte det man behöver. Det gäller allt från råvaror till mat. Man har därför en mycket långsiktig strategi för att vinna sitt krig.

Låt mig börja med sjöfart vilket är ett av de viktiga strategiska områden som militären är mycket noga med att kontrollera i detalj. Det skedde en förändring av Kinas sjöfart omkring 2014 och som få funderar över. Vad var då denna händelse för något och varför skedde den.

Så här ligger det till: Världens redare när de bygger nytt vill ha så mycket AI som möjligt ombord på sina båtar de bara kan få genom att minska besättningarna och därmed lönekostnaderna. Vad är det då för AI man vill ha? Jo, det är automatiserad drift och artificiell intelligens i en blandning som gör fartygen både personalmässigt små och lasterna jättelika. Se på Mærsk- rederiernas nya serie med deras containerbåtar som nu tar runt 20 tusen kontar per fartyg.

Men kineserna gör nu tvärtom de bygger fartyg som vi gjorde på 1960 – 70 – talet med lite teknik och stora besättningar! Varför? Jo, en kinesisk matros tjänar 500 kronor i månaden. Man kan ha stora besättningar och ändå vara billiga på sina tjänster. Detta är ett strategiskt beslut.

Men hemma i Kina med den nya femårsplanen finns målet att skära ner stålindustrins kapacitet med 100-150 miljoner ton och planer på att minska antalet anställda inom kol- och stål med 1,8 miljoner har man annonserat.

Detta är också ett strategiskt beslut då man förstår att Kinas export av stål inte längre kommer att tolereras av övriga nationer i vår värld. Man kan inte låta folk leva på löner om 500 kronor per månad och konkurrera med andra länder där arbetare har vettiga löner.

Här nedan kommer lite uppgifter som kan vara av intresse.

Av världens 500 största multinationella företag har över 400 investerat i Kina. Vanligtvis behåller det utlandsägda företaget kontrollen över både vinsterna och det tekniska kunnandet och exploaterar gladeligen den disciplinerade, lågavlönade kinesiska arbetskraften. En del experter menar att av produkter för 100 kronor stannar bara 20 till 25 kronor i Kina.

År 2007 låg Kina på tredje plats i världsekonomin efter USA och Japan men före Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Ändå utgör Kinas produktion bara 5,3 procent av hela den globala produktionen. USA:s andel är 28,5 procent.

Försörjningen av den jättelika befolkningen, 1,3 miljarder människor, kan bli ett stort och överhängande problem. Går det att försörja 22 procent av världens befolkning på 7 procent av världens åkermark.

Av Kinas befolkning lever fortfarande 47 procent på mindre än 2 dollar om dagen. 220 miljoner av 900 miljoner bönder beräknas befinna sig under fattigdomsstrecket, och av dessa är 40 miljoner enligt officiell statistik helt utan jord, utan pengar, utan arbete och utan socialt skyddsnät. 500 miljoner kineser saknar godtagbart dricksvatten.

Det finns mycket att fundera över hur och var något kommer att brista men en sak är säker och det är att den kinesiska DIKTATUREN FÖRR ELLER SENARE BRISTER MED EN SMÄLL.

Mister Lai

 

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

57 kommentarer till Kinas förändrade sjöfart

 1. Courtenay Barnett skriver:

  The argument about China and war could also be made comparatively with the US:-
  Iran
  Iraq
  Libya
  And now – Venezuela

  All propelled by a US desire to dominate the globe’s largest supplies of oil.
  Then – we has mass migrations because of mainly wars or pursuit of better opportunities and a better life.
  That is the world in which we live.

  Gilla

 2. Helena Palena skriver:

  Barnett: Yes! The ones in charge rules both China and the US! It is hard to grip unless one knows about the money and how it´s all conducted.

  Gilla

 3. Helena Palena skriver:

  Fick ändra rubrik och ingress annars fick inte inlägget vara kvar på facebook. Det bröt mot deras communityregler. 🙂 Gick inte att dela i alla fall. Sånt här får man tydligen inte skriva om.

  Gilla

 4. bjornwiklund skriver:

  Väcker tankar…..
  ..
  Gated kommunities torde vara vara nära osv……
  kasnke den massinvandring som sker till europa inte är för att hjälpa alla dessa som lider av krig och elände utan en dubbel Freud…
  – vi hjälper inte de som ”flyr” skulle vi hjälpa dessa skulle de stanna kvar
  – vi hjälper inte våra äldre och framgent fler utan tvärtom

  Frågor på det ?

  Gilla

 5. Helena Palena skriver:

  Brix Beltandroad
  15 tim ·
  ÄR KINAS NYA SIDENVÄG EN SKULDFÄLLA?
  Dags att skilja fakta från fantasi!
  Hussein Askary *

  Under 2018 riktades en störtflod av kritik mot Kinas Belt & Road Initiative (BRI), den stora satsningen på ”nya sidenvägar” som ska underlätta förbindelserna inom och mellan Eurasien och Afrika med hjälp av modern infrastruktur, som järnvägar, motorvägar, hamnar, flygplatser, kraftverk, dammar, kanaler och telekommunikationsnätverk. BRI har redan omskapat de internationella ekonomiska förbindelserna i synnerhet i den s.k. utvecklingssektorn och sätter fart på den ekonomiska utvecklingen och fattigdomsbekämpningen i många länder runt om världen med en kraft som inte går att hejda.
  Misstänksamhet och kritik mot Kina från nyhetsmedier och politiska krafter i väst är inget nytt, men nu kläs den i andra ord. BRI framställs som ett sätt att lura utvecklingsländer att skuldsätta sig genom stora infrastrukturprojekt för att Kina ska kunna dra politiska och strategiska fördelar, framför allt när dessa länder sedan inte kan betala tillbaka lånen de fått från Kina.

  Detta låter ju inte alltför långsökt, med tanke på den skurkroll som kineser, ryssar och andra icke-europeiska regelmässigt tilldelas i väst, inte bara i James Bond-filmer. Vi förväntas inte heller granska ”fakta” som vi blir serverade av etablerade experter och nyhetsmedier, som inte sällan på ett eller annat sätt är kopplade till eller till och med avlönade av staten.
  Och varifrån kommer kritiken? Den kommer oftast inte från experter på ekonomi i USA eller Europa, utan från säkerhetsexperter och geopolitiska analytiker som har liten eller ingen kunskap om ekonomi.

  Debtbook Diplomacy, ”skuldfälla-diplomati” , lanserades som begrepp i en rapport beställd av USA:s utrikesdepartement, som kom ut i maj 2018. Den rapporten användes sedan av amerikanska UD för att ringa i alla varningsklockor i hela världen om vilka konsekvenser Kinas BRI kunde få. Etablerade nyhetsmedier rapporterade vad rapporten hade ”kommit fram till” som om det var fakta. Men rapportförfattaren, en ung akademiker vid namn Sam Parker, som samma år hade avlagt sin magisterexamen på Belfer Center for Science and International Affairs vid Harvard Kennedy School, saknade kända ekonomiska meriter och hade inte heller publicerat någonting om ekonomin vare sig i Kina eller något annat land. Han kom i stället till Harvard efter att ha tjänstgjort flera år på USA:s departement för inrikes säkerhet!

  Sri Lanka: Inget ”paradexempel”

  Experterna och medierna har aldrig presenterat några egentliga belägg för vad de påstår är Kinas strategiska ”avsikter”. Det som de beskyller Kina för är snarare en projektion på Kina av de europeiska ländernas eget koloniala förflutna, som egentligen inte har någonting med Kinas faktiska historia eller utrikespolitik att göra.
  Det enda exemplet på vad man hävdar är den kinesiska modellen, som man hela tiden återkommer till, är hamnen i Hambantota i Sri Lanka. Parker menar att Kinas övertagande av hamnen i Hambantota ska lyftas fram i alla sammanhang som ett ”paradexempel” på hur Kina tänker behandla andra länder. Vilken betydelse denna hamn har för Sri Lankas nu aktuella och framtida utvecklingsplaner bryr man sig inte om. Det enda man säger är att chansen att hamnen skulle generera intäkter ända från början var lika med noll, och att Kina pumpade in pengar i hamnen med den enda avsikten att sedan kunna lägga beslag på den.
  Projektet, till en kostnad av sammanlagt 1,1 miljarder dollar, var inte en kinesisk idé, utan en del av den lankesiska regeringens plan för att avlasta den enda större hamnen i landet, Colombo Harbor Port, genom att anlägga en ny hamn och bygga ett industriområde i dess närhet. Den planen gick tillbaka till 2002, långt innan BRI var påtänkt. Att bygga kraftverk och anlägga nya industriområden var ett led i satsningen ”Regaining Sri Lanka”, med tonvikt på att stimulera den ekonomiska aktiviteten i landets södra del.
  Arbetet med att anlägga hamnen i Hambantota påbörjades 2008 av China Harbour Engineering Company och Sinohydro Corporation. Projektet finansierades till 85 procent genom ett lån från China Export-Import Bank. Hamnen öppnades formellt för kommersiell trafik 2010, men godshanteringen blev inte den förväntade. De låga intäkterna och betydande finansieringskostnaderna gjorde att hamnmyndigheten i Sri Lanka 2016 tecknade ett avtal med innebörden att det statliga kinesiska holdingbolaget China Merchants Port skulle få leasa 70 procent av hamnen i 99 år och få en 85-procentig ägarandel i hamnen och industriområdet, mot att man förband sig att fortsätta investera i en uppgradering av faciliteterna där. Det kinesiska bolaget skulle investera ytterligare 700-800 miljoner dollar i utvecklingen av hamnområdet. Syftet med avtalet var att lätta på skuldbördan för Sri Lanka.
  Kritikerna utgår från att Sri Lanka alltid kommer att förbli ett fattigt land utan industri, modernt jordbruk eller annan modern ekonomisk verksamhet som skulle ställa krav på en modern infrastruktur, som denna hamn. Dessutom nämns det nästan aldrig att merparten av den kommersiella sjöfarten mellan Ostasien och Europa passerar förbi bara 6-9 sjömil söder om Sri Lankas sydkust, och att den lankesiska ekonomin uppenbarligen skulle kunna dra fördel på olika sätt av de enorma handelsvolymer som färdas genom dessa vatten. Hamnanläggningen i Hambantota har alla möjligheter att kunna erbjuda sjöfartsrelaterade tjänster såsom skeppsklarering, omlastning av gods med mera samt har ett utmärkt läge för industrier som kan dra fördel av den direkta tillgängligheten till världsmarknaden.
  Ena stunden beskrivs Hambantota som ett meningslöst och dyrt projekt, andra stunden som en betydande strategisk tillgång för det expanderande Kina.

  Gav Kina lån till Sri Lanka till ett projekt som var dömt att bli ett affärsmässigt fiasko, bara för att sedan kunna ta hamnen i beslag när lånet förföll till betalning? Absolut inte. Men det är det som Parker vill få oss att tro.
  Finns det någon annan rimlig förklaring? I den mån som just detta specifika exempel skulle vara utslag av en allmän trend, så är det att det visar att de internationella finansinstitutionerna och deras allierade ställer sig helt kallsinniga till utvecklingsländers önskan om att ta sig ur fattigdom och ekonomisk underutveckling. Parker skriver själv att Sri Lanka, efter ett förödande, decennielångt inbördeskrig, ”vände sig till Japan, Indien, IMF, Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken med en förfrågan om finansiering för att anlägga en betydande hamn i det outvecklade Hambantotaområdet, men nekades finansiering på grund av frågetecken kring mänskliga rättigheter och affärsmässig bärkraft.” Kina sa inte nej till Sri Lanka, utan hjälpte till att göra verklighet av ett mål som landet självt hade satt upp.
  En viktig ekonomisk poäng som vår tids journalister och ”experter” inte tar hänsyn till, är att infrastrukturens värde inte främst ligger i dess förmåga att generera finansiell avkastning; den avgörande betydelse som infrastruktur har för varje lands utveckling till en modern ekonomi ligger i att den höjer produktiviteten i hela den nationella ekonomin. ”Avkastningen på investeringen” är inte avgifterna som kan tas ut från dem som brukar infrastrukturen ifråga, utan intäkterna som flyter in till de produktiva industri- och jordbruksföretag som drar nytta av denna infrastruktur. Vi ska återkomma till detta.

  Fakta i målet

  Afrika. Den ”bild” som målas upp i den anti-kinesiska rapporteringen motsägs av fakta. Till exempel framgår det av den väldokumenterade forskning som gjorts av China Africa Research Initiative vid Johns Hopkins-universitetets School of Advanced International Studies (SAIS-CARI) , att merparten av de afrikanska skulderna inte är till Kina, utan till västländer och västligt dominerade institutioner som IMF och Världsbanken.
  I sin vitbok om mötet i Peking i september 2018 med Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) skriver SAIS-CARI: ”Vi konstaterar att kinesiska lån för närvarande inte är en betydande orsak till skuldsvårigheter i Afrika. Många länder har ändå tagit stora lån från Kina och andra. Nya FOCAC-låneutfästelser kommer sannolikt att ta med Afrikas växande skuldbörda i beräkningen.” Kina lånade enligt vitboken ut 133 miljarder dollar till Afrika under perioden 2000-2016, med ett mycket stort belopp på 30 miljarder dollar 2016, efter FOCAC-mötet i Johannesburg 2015. Många afrikanska länder har fått lån från Kina, men i bara tre fall – Djibouti, Kongo-Kinshasa och Zambia – är Kina den största långivaren. I Kamerun, på fjärde plats vad gäller andelen kinesiska lån i förhållande till den totala utlandsskulden, är andelen kinesiska lån mindre än en tredjedel.
  Pakistan. Pakistan är ett land som har suttit fast i en skuldfälla i många år, men det är inte Kina som är fordringsägare utan stater och finansinstitutioner i väst. Och, som vi ska visa nedan, om det är någonting som ska kunna hjälpa Pakistan att ta sig ur denna fälla, så är det samarbetet med Kina om att bygga den kinesisk-pakistanska ekonomiska korridoren, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

  I sin Debtbook Diplomacy-rapport, under rubriken ”USA:s intressen på spel”, låter Sam Parker den imperialistiska undertonen i rapporten träda i dagen. Som ”punkt 1” slår Parker fast att ”Kinas expanderande regionala inflytande och tillgång till hamnar i Sydasien och Stilla havet på sikt kan ändra den regionala maktbalansen bort från USA:s effektiva dominans till sjöss”. Värre blir det i punkt 2: ”Kinas lån underminerar USA:s möjligheter att använda sitt eget ekonomiska bistånd till att gynna USA:s säkerhetspolitiska målsättningar. Detta bistånd har gett USA ett kraftfullt medel att främja sina intressen i Pakistan rörande kärnvapensäkerhet och terrorismbekämpning.”
  Parker, liksom de flesta i väst med en kritisk inställning till Kina, beskyller Kina för att underminera västvärldens strategiska grepp över världen, genom att försvåra för västvärlden att använda ekonomiskt bistånd och lån för att kontrollera andra länder för strategiska syften. Ett märkligt argument!

  Idag är det enskilda stater organiserade i den s.k. Parisklubben (nästan uteslutande västländer) och multilaterala långivare med IMF och internationella storbanker i spetsen som är Pakistans största långivare, inte Kina, enligt Pakistans officiella statistik . 2018 uppgick Pakistans utlandsskuld till drygt 95 miljarder dollar, och skuldåterbetalningar (ränta och amorteringar) beräknas 2022-2023 belöpa sig till 31 miljarder dollar. Under innevarande budgetår kommer Pakistan att betala 4,2 miljarder dollar till dessa huvudsakligen västliga långivare. Skuldtjänsten på lånen till CPEC inleddes 2018, men utgörs av knappt 80 miljoner dollar i amorteringar, enligt uppgifter i den pakistanska dagstidningen The Dawn.

  Mot den bakgrunden är det rätt ironiskt att den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo, som basar över det departement som beställde Parkers rapport, i juli 2018 varnade IMF angående en förfrågan från den pakistanska regeringen om ett nödlån på 12 miljarder dollar. ”Förstå mig rätt. Vi håller ögonen på IMF”, sa Pompeo i en intervju på CNBC. ”Det finns ingen anledning att IMF-dollar, förknippade med de USA-dollar som är en del av IMF:s långivning, ska gå till att lösa ut kinesiska obligationsinnehavare eller Kina direkt”, sa Pompeo.

  IMF, och därmed de västliga långivarna i Parisklubben, har aktivt blandat sig i Pakistans ekonomiska politik och suveränitet genom olika omförhandlingar av skulderna och de lånevillkor som alla IMF-lån är förenade med, med hjälp av mekanismer som Extended Fund Facility. Den senaste faciliteten i Pakistans fall var ett lån 2016 på 6,4 miljarder dollar. Ett villkor var att budgetunderskottet inte fick överstiga 4,2 procent, något som i princip omöjliggör statligt finansierade investeringar i infrastruktur. Ett annat var en nedskalning av Pakistans egna utvecklingsplaner med ca 1,6 miljarder dollar. Följden blir, som överallt annars där IMF och Världsbanken går in med sina s.k. räddningspaket, att skulden växer sig ännu större och ekonomin backar ännu mer, eftersom landet ifråga inte tillåts bygga upp en bas för framtida tillväxt. När nya lån går till att betala gamla skulder så spär det bara på den totala skuldsättningen.

  Pakistans växande utlandsskuld är en direkt följd av landets enorma handelsunderskott. Varje år de senaste fem åren har underskottet varit minst 23 miljarder dollar, och det ökar dramatiskt. De viktigaste exportvarorna är textilier och livsmedel (huvudsakligen ris). Pakistan har också haft en fordonsindustri. Livsmedel är känsliga för prisfluktuationer, och textil- och fordonssektorerna är inte längre konkurrenskraftiga på grund av den dåliga energiförsörjningen i landet. Pakistans största importvaror (och orsaken till den negativa handelsbalansen och därav utlandsskulden) är olja, naturgas och raffinerade oljeprodukter (bränsle). Det är där Kinas insats genom CPEC kommer att spela den största rollen eftersom det förutom transportkorridorerna är just på energisidan som Kina koncentrerar sina investeringar, när man bygger den kinesisk-pakistanska ekonomiska korridoren .

  Budgetåret 2017-2018 uppgick Pakistans import till 60,86 miljarder dollar, vilket var 2,6 gånger mer än exporten, som inbringade 23,22 miljarder dollar, med ett rekordstort handelsunderskott på 37,64 miljarder dollar som följd. Importen dominerades återigen av energi (olja och gas), till ett belopp av 14,43 miljarder dollar. Pakistan har lånat från bland annat västerländska banker för att finansiera sina köp av petroleumprodukter på den internationella marknaden. Den 3 augusti 2018 uppgav den pakistanska tidningen Express Tribune att den brittiska Standard Chartered Bank (SCB) skulle ge ett affärslån till Pakistan på 200 miljoner dollar till 4,2 procents ränta för att finansiera import av flytande naturgas. SCB är en av Pakistans största långivare, som enbart 2016-2017 lånade 1,1 miljarder dollar till landet. För att förstå hur viktigt det är för Pakistan att utveckla en egen kraftproduktion, kan man se på följande siffror: Den totala installerade kapaciteten för produktion av elkraft är 25.000 MW (2017) med en genomsnittlig förbrukning på 19.000 MW. Energislagen är: 1. Olja och gas: 14.635 MW (64,2 procent). 2. Vattenkraft: 6.611 MW (29 procent). 3. Kärnkraft: 1.322 MW (5,8 procent).

  Det står helt klart att om Pakistan, som varje år importerar olja och gas för 13-14 miljarder dollar, ska ha en chans att ta sig ur den ekonomiska krisen och skapa förutsättningar för en framtida blomstrande industrisektor, så är det absolut nödvändigt att man satsar stort på att öka den egna kraftproduktionen. Och det är det som Kina nu hjälper till med. Följande investeringar på energisidan är antingen färdigställda, under byggnad eller under förhandling: kolkraftverk (8.580 MW), vattenkraft (2.700 MW), andra värmekraftverk, däribland gaseldade (825 MW), solkraft (900 MW), vindkraftsparker (350 MW). Den förväntade nya kraftproduktionskapaciteten uppgår till sammanlagt 13.355 MW, att jämföra med Pakistans nuvarande installerade kapacitet på 25.000 MW.

  Den sammanlagda kostnaden för denna nya kraftproduktion (inklusive kolutvinning och kraftnät) beräknas till 23-30 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär två års import av olja och gas, och mindre än hälften av det årliga handelsunderskottet.

  Men i internationella medier fortsätter man att peka ut Kina som problemet, och det händer att rena falsarier kastas in i medieelden som om de var fakta. Den pakistanska tidningen The News International basunerade till exempel ut i en rubrik den 29 september 2017, att ”Pakistan ska betala tillbaka 100 mdr dollar till Kina till 2024”. Utan att ge någon förklaring till denna absurda siffra påstod man: ”Till 2024 måste Pakistan betala tillbaka 100 miljarder dollar till Kina, av en total investering på 18,5 miljarder dollar, som Kina i form av banklån har investerat i 19 snabbavkastande projekt huvudsakligen på energiområdet inom ramarna för China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). ”Artikeln återkommer aldrig till detta hårresande påstående och ger ingen förklaring till siffrorna.
  I Dagens Industri den 20 augusti 2018 påstod Johan Nylander att: ”Under de tre senaste åren har Pakistan lagt på sig skulder till Kina på runt 270 miljarder dollar.” Nylander hänvisar till ”analyshuset IHS Markit” som sin källa, men där hittar vi inga sådana siffror . Siffran 270 miljarder dollar står heller ingenstans att finna eftersom Pakistans samlade skuld till hela världen är mindre än 100 miljarder dollar. Men läsaren av DI förväntas bara svälja dessa uppgifter eftersom de kommer från en av de etablerade nyhetsmedierna.

  Produktiva krediter kontra skulder

  Sambandet mellan satsningar på avancerad infrastruktur och höjd produktivitet i hela ekonomin har påvisats allra tydligast av studier som gjorts på USA:s egen ekonomi.
  I alla frågor som rör långivning är den viktigaste frågan som måste ställas inte hur lånevillkoren ser ut (räntesatser, betalningsfria perioder eller löptider) utan vad lånet ska användas till. Det handlar om skillnaden mellan ”pengar” och ”krediter”. Skillnaden ligger i vad som är ändamålet med utgivningen av nya pengar resp. krediter. Man ser det tydligt i den nu rådande, katastrofala penning- och finanspolitiken i det trans-atlantiska området.

  Centralbankerna i USA, EU och Japan, ”the big three”, har sedan slutet av 2008 skapat i runda slängar 13-14 biljoner dollar i nya pengar (genom det som kallas ”kvantitativa lättnader”), och har därutöver pumpat in likviditet i bankerna i form av tillfälliga lån motsvarande ytterligare många biljoner dollar. Men ingenting av dessa pengar – varken pengar i omlopp eller i elektronisk form – har getts ut för något ekonomiskt syfte, inte heller för handel. De har getts ut enkom för ett finansiellt syfte: att förse dessa länders storbanker med tillräckligt mycket kapital och likviditet för att de ska kunna hålla näsan ovanför vattenytan trots massiva förluster och osäkra fordringar.
  Krediter däremot, som ges ut av stater, är en skuld som staten ifråga tar på sig, och som ”betalas tillbaka” med ”ränta” genom den generellt höjda produktivitet som den kommande generationen kommer att åtnjuta. Kort sagt, det är den höjda framtida produktiviteten som är säkerheten för den utgivna krediten.

  Total faktorproduktivitet

  Det finns ett starkt samband mellan kreditgivning till nya infrastrukturprojekt och den så kallade totala faktorproduktiviteten. Den senare parametern är ett försök att mäta den andel av den ekonomiska tillväxten som beror på tekniska framsteg. Den högsta årliga produktivitetstillväxten i USA inföll, med detta mått mätt, under de perioder då man gjorde de största investeringarna i infrastruktur som byggde på ny teknik – ny transportteknik för vägbyggen, kanaler, järnvägar och så småningom rymdfärder, kraftproduktionsteknik, vattenbyggnadsteknik, kommunikationsteknik. Allra snabbast ökade den totala faktorproduktiviteten under 1930-talet, med 3,3 procent årligen, tack vare president Franklin D. Roosevelts New Deal och Four Corners-programmet, med sina stora infrastruktursatsningar. Detta enligt en rapport från U.S. National Bureau of Economic Research från 2013. Stapeldiagrammet visar total faktorproduktivitet i USA-ekonomin (årlig tillväxt per decennium)

  Ett i tiden mera närliggande exempel på detta nära samband är Kinas makalösa ekonomiska tillväxt de senaste 20 åren. En utomordentligt hög investeringstakt i vattenregleringar, kärnkraftsutbyggnad och på andra tekniskt avancerade infrastrukturområden – att Kina efter en tioårig satsning plötsligt hade fler kilometer höghastighets- och magnetsvävarräls än resten av världens länder tillsammans är ett i mängden av hyllade exempel – har gett mycket höga tillväxttakter i total faktorproduktivitet och i ekonomisk tillväxt och framåtskridande över huvud taget. Sedan 2008 har Kinas största statliga banker också skapat krediter motsvarande ca 12-13 biljoner dollar, lika mycket som de ovan nämnda västerländska bankerna. Skillnaden är att Kina förvandlade dessa krediter till realekonomiska värden och en högre produktivitet och välfärd för sin befolkning. Hur Kina har hanterat det egna landets ekonomiska utveckling smittar av sig på landets förbindelser med andra länder.

  Bryter med västländernas koloniala attityd

  Det är påfallande hur vanligt det är att politiker, akademiker och skribenter i Europa och USA talar till och om utvecklingsländerna och deras representanter i en nedlåtande ton, som om de var barn som inte kan tala för sig själva. Det skvallrar om hur djupt rotad den koloniala attityden, ”den vite mannens börda”, alltjämt är i västvärlden. Afrikaner framställs underförstått, och ibland helt ogenerat, som mindre vetande krakar, som de förslagna kineserna lätt kan lura skjortan av.

  I en intervju nyligen på China-Africa Podcast förklarade W. Gyude Moore, tidigare minister för offentliga arbeten i Liberia och andre stabschef åt det landets president, den afrikanska synen på kinesisk hjälp med finansiering, utifrån sin egen erfarenhet av att ha förhandlat med Kina om många infrastrukturprojekt. Han sa: ”När Kina framställs som den här stora, stygga aktören, som är bakslug och överhopar länder med skulder, så tänker man bort nästan all medverkan från ländernas egen sida. Det är nästan som om de afrikanska länderna är naiva och inte begriper vad som händer och Kina slår blå dunster i ögonen på dem. Man nästan infantiliserar afrikaner och afrikanska ledare. … På grund av den begränsade mängd pengar som kommer från internationella finansinstitutioner måste länder som Liberia söka sig åt ett annat håll. … Ett av de få länder som faktiskt är berett att tala med ett land som Liberia, som kanske inte har det bästa kreditryktet, efter att just ha fått lån för nästan 5 miljarder dollar uppsagda, är Kina. … För ett land som Liberia är det helt omöjligt att förlita sig enbart på Världsbanken eller Afrikanska utvecklingsbanken för finansiering av infrastruktur – det går bara inte.”

  Som ett förtydligande av skillnaden mellan skuldsättning och investeringar i framtiden, tillade Moore: ”Om länderna ska kunna betala tillbaka sina skulder måste deras ekonomier ha kommit dithän att de faktiskt genererar intäkter, och utan infrastruktur går det inte. Det är som med hönan och ägget.”
  Moore bemötte användningen av hamnen i Hambantota som exempel på kinesisk finansieringspolitik: ”Alla hänvisar till hamnen i Sri Lanka, men Kina har lånat ut miljardtals med dollar. Att hamnen i Sri Lanka är det enda exemplet som folk kan dra upp, det tycker jag visar att detta Sri Lanka-exempel, detta enstaka fall, inte kan tas för hela sanningen om hur Kina vinner sina partner.”

  Industrialiseringstrappan: Vart går USA och Europa?

  De farhågor som många känner inför BRI och det nya paradigm som det håller på att skapa i de internationella förbindelserna är obefogade. Det är felaktiga föreställningar om ekonomi och maktförhållanden mellan länder som driver USA och många länder i EU till att inta denna negativa hållning till BRI.
  Man kan likna industrialiseringsprocessen vid en smal trappa. Kina och många utvecklingsländer klättrar uppåt i trappan, medan USA och EU är på väg nedåt, mot avindustrialisering. Båda parter kommer till en punkt där de möts öga mot öga mitt i trappan, och spärrar vägen för varandra. Det är här som spänningarna stiger. Det är här som den ena sidan måste bestämma sig för att gå samman med den andra och röra sig åt samma håll, vilket skulle underlätta för båda att röra sig fritt.
  Dessutom skulle båda parter vinna på att bredda trappan så att alla får plats, eller, som president Xi säger när han beskriver Kinas utvecklingspolitik, ”göra kakan större”, så att alla kan få sin rättmätiga del, i stället för att kivas om en krympande kaka.

  * Hussein Askary är styrelseledamot i Belt and Road Executive Group for Sweden (BRIX), http://www.brixsweden.com

  Paul Gallagher och Jason Ross bidrog med material till denna artikel.

  Översättning till svenska: Astrid Sandmark

  Gilla

 6. Olle Gill skriver:

  Jaha,..nu tror jag att Helena närmar sig den verkliga sanningen, om vem som kommer att vara
  en verklig fara för världsfreden.
  Allt för många har företag i sina länder som ägs och delägs av Kina,..Vilka kan ställa enorma
  ekonomiska krav på bolagen först och länder sen,..Att vara doktorand i ekonomi eller historiker
  för att förstå vilka krav Kineserna kan komma med vid, ekonomisk kris inom Kina, obetalda
  lån och ekonomisk bindningar till Kina som dröjer,..då kommer hårdhänta krav att visa sig,…
  Parallellt kan ju också Ryssarna ha vissa kompanjons känslor med Kina, vid en hotande världsfred, då de är rå grannar och dominerar hela kontinenten.
  Hemska tanke,..då är det tur att vi har våra ställningar på Gotland som kan oskadliggöra
  en invasion från det hållet,…
  ha ha ha,..man måste dock småle vid tanken om ett försvar från vår sida som skulle få dessa
  två att rygga tillbaka,..

  OAG

  Gilla

 7. Courtenay Barnett skriver:

  Gill,
  Having regard for the two observations/commentary below ( read and view and listen) – then what would you have the ‘developing countries’ do:-
  1. Remain poor; or
  2. Continue with the IMF or World Bank borrowing structures and repayment terms – which have served more to impoverish than to empower; or
  3. Embrace the Chinese third alternative.

  Which one; and – what is your practical alternative?

  ” BRI is presented as a way to deceive developing countries to leverage through major infrastructure projects to enable China to draw political and strategic benefits, especially when these countries cannot then repay the loans they received from China.”

  Gilla

 8. Brage Norin skriver:

  KINA HAR VUNNIT VÄRLDEN. USA HAR FÖRLORAT VÄRLDEN.
  Kina är idag Afrikas hjärta.
  Tusentals infrastrukturprojekt över hela den afrikanska kontinenten håller steg för steg på att lyfta denna världsdel upp ur fattigdom och elände. De fasansfulla krigens epok närmar sig ett slut. Massor av folk i Afrika har redan börjat drömma. Ljusa framtidsdrömmar förändrar historien.
  Under de senaste nio åren i rad – har Kina varit Afrikas största handelspart. Det är ett rent mirakel – den totala handeln (import och export) mellan Kina och Afrika har ökat med ofattbara 30 % varje år – under ett helt årtionde!!!

  Kina är idag Asiens hjärta.
  Asien är i särklass jordklotets största sammanhängande landmassa. Massor av länder har redan anslutit sig till mänsklighetens allra vackraste dröm – ”den nya sidenvägen”. Land efter land efter land efter land … omfamnar detta lysande fredsprojekt. På en ”historisk sekund” har handeln med Kina exploderat. Jag nämner bara kortfattat några viktiga länder i Asien.

  + I ett helt årtionde har Kina varit MALAYSIAS största handelspart (import och export). Under 2018 uppgick Kinas import från Malaysia till hela 20 % av landets totala export.

  + Kina importerade hela 27 % av SÖDRA KOREAS totala export under 2018. Lägg till Hong Kongs siffra – närmare 8 %. Över en tredjedel av södra Koreas export gick i fjol till Kina och Hong Kong. Jämför med USA:s import från södra Korea – 12 %. Södra Koreas export sker nästan enbart till asiatiska länder (handelsdata nedan:)

  + NEW ZEELANDS export till Kina är hela 2,5 gånger store än exporten till USA. Nästan ingen kan tro detta. Allt som händer I Asien går så fruktansvärt fort. Handelsbanden skapar fred i Asien. USA:s krigshetsande politik är över – den har slutat I ett katastrofalt nederlag i hela Asien.
  Ingen kan ifrågasätta officiella handelsdata.
  New Zeeland´s och södra Korea´s export framgår nedan:

  • Below are 5 of New Zealand’s top trade partners in form of export – 2018.
  China: US$9.6 billion (24.9% of New Zealand’s total exports)
  Australia: $5.7 billion (14.8%)
  United States: $3.7 billion (9.6%)
  Japan: $2.4 billion (6.3%)
  South Korea: $1.2 billion (3.1%)

  • Below are 5 of South Korea’s top trade partners in terms of export – 2018.
  China: US$162.2 billion (26.8% of total South Korean exports)
  United States: $73.1 billion (12.1%)
  Vietnam: $48.6 billion (8%)
  Hong Kong: $46 billion (7.6%)
  Japan: $30.6 billion (5.1%)

  ÄVEN JAPAN HANDEL MED KINA HAR EXPLODERAT.
  År 2018 blev Kina Japans största importör (19.5 % av Japans totala export). Hong Kong importerade 4,7 % av den japanska exporten. Södra Korea importerade över 7 % av Japans export i fjol. Endast 19 % av Japans export gick till USA. Bara på ett par årtionde har Japans handel med omvärlden förändrats i grunden. Nu är det Asien som gäller – i första hand Kina.

  KINA ÄR I SÄRKLASS STÖRST I NÄSTAN HELA VÄRLDEN.
  Kinas export av varor är idag nästan dubbelt så stor som USA:s varuexport, men även Kinas import av varor från massor av länder i världen har stigit som en raket. Kinas handel med omvärlden – exklusive USA – går nästan jämnt ut. (Det gigantiska kinesiska handelsöverskottet är ett rent USA-fenomen).

  HELA VÄRLDEN BERÖRS.
  BRASILIEN – Sydamerikas i särklass största land – talat i klartext (handelsdata nedan:)
  • Below are 5 of Brazil’s top trading partners in terms of export – 2018.
  China: $64.2 billion (26.8% of Brazil’s total exports)
  United States: $29.1 billion (12.1%)
  Argentina: $15 billion (6.2%)
  Netherlands: $13.1 billion (5.4%)
  Chile: $6.4 billion (2.7%)

  HANDEL SKAPAR FRED.HANDEL SKAPAR FRED. HANDEL SKAPAR FRED.
  ”Det finns inte två länder med Mac Donalds som någonsin har krigat med varandra” – ett lustigt faktum. Men det ligger ett stort korn av sanning i detta yttrande. Till och med en död höna vet att handel skapar ett ömsesidigt beroende och samarbete. Det är därför som CIA till varje pris försökt avskärma EU från öst. Men alla försök har gått åt helvetet. Redan i slutet av detta år 2019 öppnas kranarna för både Nord Stream 2 och Turk Stream 2. Länderna i östra och södra Europa står på rad och väntar på den billiga och pålitliga ryska gasen.

  USA:s IMPERIUM HAR I PRAKTIKEN REDAN KOLLAPSAT.
  Ingen vill vara med och döda längre. Hela krigarimperiet har rasat samman. I stället rymmer CIA i panik från alla sina slaktplatser – i Irak, i Syrien, i Afghanistan, i Libyen, … En större utrikespolitisk katastrof går inte att tänka sig. USA kan inte starta ett nytt storkrig. Landet är snabbt på väg att omvandlas till ett kokande helvete.

  Världens mest kända freds- och konfliktforskare professor Johan Galtung är absolut säker. Det är inte bara USA:s imperium utan även modernationen USA som kommer att gå i graven” senast år 2020”. Idag ser hundratals historiker och ekonomer och författare – precis samma skeende.

  Jag skulle kunna skriva samma fantastiska framgångssaga om Ryssland som jag skrivit om Kina ovan. Den ”strategiska alliansen” mellan Kina och Ryssland räddar världen från krig. Vi är faktiskt på väg att få världsfred. Det ofattbara är att jordens sista krigarimperium kollapsar redan i år. Detta känns nästan overkligt – men vänta får ni se. Johan Galtung kommer att få rätt ännu en gång.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

  Gilla

 9. Andersson skriver:

  Vem har ljugit ihop denna artikel? Timbro? Patrik med kompisar?

  Gilla

 10. Karl W skriver:

  Så mycket dårfinkeri och falska påstående att det inte är värt att kommentera. Tala om verklighetsfrämmande konspirationsteorier. Glöm inte, i morgon kommer de små gröna rymdtrollen och fixar allt.

  Gilla

 11. Karl W skriver:

  Bilden med ”Båt i Kina” är en av Hong Kongs mer välkända sightseeing farkoster.

  Gilla

 12. bjornwiklund skriver:

  För att vara ärliga bör vi ta i beaktande att Kina för att klara befolkningsexplosionen införde ”ett barn per familj” vilket naturligtvis gjort att explosionen uteblivit. Dock som ett brev på posten har kulturen/preferensen bland människor gjort att andelen män är vida överstigande kvinnor med vad detta innebär. Dock jobbar man med detta. Väcker tankar om hur vi inomEU agerar speciellt visavi MENA-länder…

  Gilla

 13. Karl W skriver:

  @Bjornwiklund. För det första var ”befolkningsexplosionen” faktiskt inte det primära skälet till ettbarnspolitiken. Dessutom blev i realiteten ettbarnspolitiken defacto en tvåbarnspolitik. Det primära skälet var att man på familjenivå inte klarade av de stora familjerna ekonomiskt, och det ledde till korruption och illegala farliga aborter, med utpressning och ibland våld i sitt spår. Sedan föds det normalt, inte bara i Kina, 7% till 8% mer pojkar än flickor i världen naturligt. Kvinnoöverskottet är en lögn därför att befolkningsökningen har gjort att det finns ett överskott på kvinnor, helt enkelt därför att kvinnor i Kina söker en man som är äldre än dom själva. Det bekräftas av Kinas traditionella ”matchmakers” som för samman potentiella framtida par. Dom har tre gånger så många kvinnor som letar en man än män som letar en kvinna på böckerna. Kom ihåg att alla som var med lever idag, och bor man som jag i Kina är det bara att fråga vad som hände. Otrevligt hur propagandan förvrider sanningen.

  Gilla

 14. bjornwiklund skriver:

  107…det jag läser är 103–106 WW samt slutet av 1980-talet 108 I Kina de senaste siffrorna är 123/100 (2010)

  Gilla

 15. Helena Palena skriver:

  70 miljoner kineser bor i grottor.
  A teacher in China prepares dinner in the cave he calls home, near Ziyun in the country’s

  https://offgridquest.com/homes-dwellings/building-methods/chinese-caves?fbclid=IwAR1nL-ndw7mEXvc4yVkF60nVUFQAvCpUd8hkiER4qVvcFuFNnTsnmumTrSs

  Gilla

 16. bjornwiklund skriver:

  I Kina finns 50 miljoner för få kvinnor….

  Gilla

 17. Helena Palena skriver:

  Karl W! Bilden på båten är i alla fall en båt. Och inlägget handlar om sjöfart. Turister är också ”varor”. Bara för att man bor i Kina behöver man väl inte vara expert på vad som sker. Har du ett helikopterseende över vad som sker? Tror du ser mindre som är mitt i smeten. 🙂

  Gilla

 18. Helena Palena skriver:

  Karl W! Snacka om att slå in en öppen dörr! ”För det första var ”befolkningsexplosionen” faktiskt inte det primära skälet till ettbarnspolitiken.” Problemen som följde med många barn = befolkningsexplosionen!
  Sen har vi en annan aspekt! Pojkar är mer värda än flickor sorgligt men sant. Fy fan!

  Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är den naturliga könsfördelningen att det föds 105 pojkar på 100 flickor. Men i Indien och Kina där det förekommer könsselektiva aborter och där pojkar värderas högre än flickor, beräknas det idag finnas 80 miljoner fler pojkar och män.

  https://demokraatti.fi/kvinnounderskott-i-indien-och-kina-leder-till-manniskohandel/

  Gilla

 19. Helena Palena skriver:

  Som ni kanske märker går det nu inte att länka inlägget till Facebook. Tror det är automatiska robotar som orsakar problemet. Eller så får man inte skriva om Kina och världshandeln. Så länka detta på andra sajter ni som kan! Tack på förhand. 

  https://parnassen.wordpress.com/2019/02/07/kinas-forandrade-sjofart/

  Gilla

 20. Brage Norin skriver:

  DEN ANDRA STORA VÄRLDSDEPRESSIONEN ÄR SNART HÄR.
  Denna gång drabbas västvärlden i första hand. I särklass värst drabbas USA, men United Kingdom kommer också att gå under. Inom några få år existerar inte statsbildningen USA längre – inte i den form som vi lärt känna..USA – as we know it – is gone. På hemmaplan i Europa kommer UK att slitas i bitar. USA och UK kraschar tillsammans.

  Hela västra och södra EU kommer att förlamas av den lavin av bankkrascher som nu är på väg. Norge, Finland och Island klarar sig bäst. Inom några få år återhämtar sig emellertid Tyskland och återtar sin ställning som Västeuropas ekonomiska lokomotiv. Det märkliga tyska folket är på väg att bli EU:s enda ekonomiska stormakt.

  Frankrike kommer att koka över av anti-amerikanska stämningar. CIA:s femtekolonn kommer att möta ett liknande öde som Mussolini och hans pack efter andra världskriget. Det franska folket kommer att rensa rent i ett utbrott av nationellt raseri.

  Hela västra Europa möter ungefär samma öde som Östeuropa efter Sovjetunionens sammanbrott. Detta mörka scenario är oundvikligt. Sverige ligger illa till. CIA:s quislingar har skadat vårt land fruktansvärt..

  ÄR NI BLINDA?
  Ser ni inte att UK kokar? Ser ni inte att Frankrike är på väg att koka över? Spanien spricker i sina beståndsdelar. Landet är på väg att omvandlas till en konfederation. Inledningen av den andra stora världsdepressionen är redan här. Italien är i recession. En hel serie av länder inom EU är snabbt på väg i samma riktning.

  VAKNA!!!
  Asiens länder exploderar ekonomiskt. Den ekonomiska utvecklingen är enorm. Alliansen Kina-Ryssland är en hisnande historisk process. Väst har förlorat Turkiet. Hör och häpna – väst har förlorat både Saudiarabien OCH Förenade Arabemiraten. USA:s imperium har kollapsat!!!

  VAR VÄNLIG VAKNA: Öst tar över världen medan solen går ned i väst. .

  Gilla

 21. Andersson skriver:

  Helt riktigt Brage Norin, Ryssland och Kina kompletterar varandra ekonomiskt. Den brist på jordbruksmark Kina lider av finns i Ryssland, detsamma med naturtillgångar och den brist på konsumentvaror som Sovjetunionen led brist av produceras i Kina som förser både väst och Ryssland med dessa. Den period då Sovjetunionen missbedömde datateknikens betydelse är över. En tid då man genom teknikexportförbud kunde haka av Sovjetunionen från slutet av 60-talet fram till kollapsen sista åren på 80-talet är över. Nu har giriga kapitalistoligarker avindustrialiserat USA och stora delar av Västeuropa genom att flytta industrin till låglöneländer som t.ex. Kina men dessa har nu börjat få panik när de insett att de inte kan kontrollera varken Kina eller Ryssland. Därför har oligarkernas språkrör som MSM med sina medier som SVT, Schibsteds och Bonniers börjat sprida aggressiv propaganda mot både Kina och Ryssland. Eftersom det nu även dykt upp alternativa medier på internet har det även påbörjat en infiltrationsprocess där Timbro med hangarounds som den nyliberala sionisten Patrik med kompisar bedriver propagandaverksamhet. Tillvägagångssättet är att iklä sig en invandrar- och muslimfientlig dress som täckmantel för att framföra globalistiska, sionistiska och nyliberala idéer på diverse bloggar de driver. Man kan även starkt misstänka att de på dessa under diverse alias deltar i sina egna kommentarsfält och naturligtvis även aktivt kommenterar på andra bloggar. Vem vet kanske även signaturen Andersson är skriven av Patrik? De säger ju själva att det finns självhatare bland de sina så vem vet.

  Gilla

 22. Brage Norin skriver:

  ETT ABSOLUT SÄKERT TECKEN I TIDEN.
  Antalet internationella studenter som söker sig till USA:s universitet har MINSKAT med nära 10 % mellan åren 2016 och 2018 (2018 Open Doors education report).

  Observera att närmare 360 000 kinesiska studenter finns på ”US colleges”. Antalet kinesiska studenter i USA har femdubblats de senaste 12 åren. Men nu händer något dramatiskt. Helt plötsligt har USA:s antikinesiska politik skapat mycket stora spänningar. I stället för att bevilja femåriga visa har Trump infört ett-åriga visa för studenter som läser teknik och naturvetenskap. Hör och häpna – politiska frågeformulär måste fyllas i. Detta uppfattas som extremt obehagligt.

  Kinesiska studenter svämmar även över universiteten i United Kingdom. Antalet doktorander vid brittiska universitet uppgår till hela 100 000 av det totala antalet 350 000 ”full-time postgraduates”.

  ANTALET UTLANDSSTUDENTER I BÅDE KINA OCH RYSSLAND EXPLODERAR.
  I Ryssland var antalet utlandsstudenter 140 00 år 2012. Fem år senare 2017 hade siffran stigit till 230 000 studenter. Studieåret 2019 – 20 beräknas antalet studenter uppgå tlll 310 000. Målet är att nå över 700 000 utlandsstudenter år 2025. Massor av folk jobbar med denna gigantiska utbildningssatsning.

  En storsatsning pågår just nu med att öka studentutbytet mellan Kina och Ryssland. Studieåret 2016/17 läste 13 500 kinesiska studenter i Ryssland. Siffran kan vara fördubblad redan läsåret 2020/21.

  LÅT MIG CITERA EN VARNING FRÅN MOODYS (för några dagar sedan)
  The Moody’s warning comes several months after a dustup between Canada and Saudi Arabia resulted in the kingdom yanking the scholarships of Saudi students studying in Canada. The impact of such a move by China would be far greater, Moody’s warns in its report, because there are 15 times as many Chinese students in Canada.

  Moody’s notes Chinese students make up nearly two-thirds of the international student body at the University of Toronto, more than one-third at the University of British Columbia and almost one-fourth at McGill University. SLUT CITAT

  SAMMANFATTNING:
  Vi bevittnar en mega-satsning på utbildningen I Kina och Ryssland – både av inhemska studenter och utlandsstudenter. Allt är extremt noga planerat. En tsunami av studenter väller varje år in till hela världens universitet och våg efter våg kommer tillbaka. Det handlar om framtidstro och kärlek till sitt eget land. Det handlar om stolta nationella drömmar.

  Samtidigt håller hela skolsystemet i USA på att haverera. USA:s ungdomar får inga jobb trots studier. HÄLFTEN av ungdomar under 25 år tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar eftersom de inte kan försörja sig själva eller bilda en ny familj, Hela studielånssystemet håller på att haverera. Flera hundra tusen ungdomar kan inte betala av sina studieskulder. Skulderna har skenat över 1 400 miljarder dollar. Denna bubbla kan bli den första som briserar.

  Man måste vara tom i skallen om man inte fattar.
  Vi bevittnar ”Imperiets Svanesång”

  Gilla

 23. Karl W skriver:

  @Helena Palena Jo – bor man i Kina har man oändligt mycket bättre insyn och kunskap om vad som verkligen händer, än om man sitter isolerade på andra sidan jorden och bara får propagandan. ”helikopterseende” absolut – ja.

  Gilla

 24. Karl W skriver:

  @bjornwiklund Om du plockar bort extremfallen, som att i en del länder föds tre gånger mer pojkar än flickor osv, då får du ungefär 107. Sedan måste du förstå hur siffrorna är uppbyggda. Det finns ett kvinnoöverskott statistiskt, minnen från svunna tider, men det rör sig om många gamla människor. Dessutom var förhållandena otroligt dåliga i det gamla Kina så männen dog tidigt, kvinnorna överlevde. Bäst information får man om man går till Kinas traditionella äktenskapsförmedlare. Dom har typiskt tre gånger så många kvinnor som söker en man än män som söker en kvinna för äktenskap. Idag finns ett kvinnoöverskott i Kina, men inte i samma åldersgrupp.

  Gilla

 25. Karl W skriver:

  @Helena Palena Sant, det är en båt, men sammanhanget framställer det som en nutida normal kinesisk båt, med det är det inte. Det är en turistattraktion i Hong Kong. Båten är nybyggd, men efter planer som flod och kustbåtar var byggda för flera hundra år sedan. Kina hade under Amiral Zheng He (鄭和 1371-1433 ), som seglade ända till Afrika för handel och upptäckter, mycket stora oceangående fartyg. Hans 1405 expedition omfattade 27,800 man, 62 stora fartyg och 190 mindre. De största fartygen hade 9 master och var 127 meter långt och 52 meter brett. Det säger mer om Kinas maritima historia än en turistbåt i Hong Kong.

  Gilla

 26. Karl W skriver:

  @Brage Norin ”Vi bevittnar en mega-satsning på utbildningen I Kina och Ryssland” Sant, bor man i Kina som jag upplever man detta första hand. Vetgirigheten är enorm. Jag jobbar som volontär i att praktisera engelska i Kina, man blir fullständigt nedtagen av entusiasm utan gränser. Det påstås att 20% av alla doktorander i världen är kineser. 92% av alla i Kina är 100% positivt entusiastiska till framtiden. Det märks rent handgripligt. Kina ligger 10 till 15 år före USA i det mesta när det gäller tillämpning, transport, elektronik, energi, miljö, man nästa känner utvecklingen dag för dag.

  Gilla

 27. Karl W skriver:

  @Helena Palena ”Som ni kanske märker går det nu inte att länka inlägget till Facebook” Facebook är ett USA företag som numera är ett av USA’s primära propagandakanaler. Därför försöker man stoppa allt som motsäger den falska bilden man torgför att Kina är något slags diktatur med ett förtryckt folk. USA bedriver alltmer uppenbart förkrigspropaganda när det gäller Kina. Bonniers, SR/SVT och MSM är propagandakanalerna i Sverige, precis som Hitler en gång använde tyska media för sin propaganda. Lyckligtvis har vi webben idag.

  Gilla

 28. Karl W skriver:

  @Helena Palena ”Problemen som följde med många barn = befolkningsexplosionen!” Falskt. Det problem man i första hand var ute efter att åtgärda var fattigdom och misär på familjenivå. Familjen kunde inte försörja så många barn. ”Pojkar är mer värda än flickor sorgligt men sant.” Falskt. De flesta par vill idag av någon anledning ha flickor. Förr var det nödvändigt att ha en son som tog över jordbruket och försörjde de äldre. Flickorna flyttade hemifrån när dom gifte sig. Det Kina är nu borta. ”Kina där det förekommer könsselektiva aborter” Falskt. Förr fanns det ingen metod att fastställa könet innan födseln. Idag förekommer inga könsrelaterade aborter. Inget sjukhus eller doktor skulle våga sig på det. ”beräknas det idag finnas 80 miljoner fler pojkar och män”, andra påstår 50 men dom finns i de äldre leden. Äktenskapsförmedlare har typiskt tre gånger så många kvinnor som söker en man än män som söker en kvinna idag. Det finns ett mansunderskott i lämplig giftasålder.

  Gilla

 29. Karl W skriver:

  @Mister Lai ”Jo, en kinesisk matros tjänar 500 kronor i månaden” Falskt. Han, eller hon, tjänar omkring 4,000 i månaden. ”den disciplinerade, lågavlönade kinesiska arbetskraften” Falskt Med köpkraft invägt tjänar en knegare 2 gånger så mycket som samma svensk. En ingenjör 4 gånger så mycket. Ett ungt par kan vara skuldfria på 10 år och äga sitt eget hem och bil. Helt omöjligt i Sverige. ”Går det att försörja 22 procent av världens befolkning på 7 procent av världens åkermark.” Det går bra därför att odlingsbar mark är inte samma som åkermark. Kina har dessutom enorma arealer ännu inte uppodlade. ”Av Kinas befolkning lever fortfarande 47 procent på mindre än 2 dollar om dagen” Falskt. Jag lever själv på omkring 2 dollar om dagen (Exakt USD 1.92162 förra året, jag för bok), och lever otroligt gott, det inkludera både god mat och gott vin. Stora delar av Kinas befolkning har självhushållning och byteshandel, dom behöver inte köpa något. Lögn, förbannad lögn och statistik. Speciellt när det används som propaganda.

  Gilla

 30. Helena Palena skriver:

  Karl W: I och med inlägget om Kina är nu min blogg portad på facebook. Alla inlägg jag länkat genom åren dit kan bara jag se. Vi får se hur länge det håller i sig. Man kan bli blockad några dagar till en månad. Så visst har det hänt något på facebook. Det har hårdnat. Jag får ha kvar min sida på facebook och göra allt som vanligt men min blogg och dess innehåll får inte synas. Makten har full koll. Det är då ett som är säkert.

  Gilla

 31. Helena Palena skriver:

  Karl W! Sista spiken i kistan! Hur går det nu med konkurrensen! Ska Bonnier äga alla tidningar i Sverige? Finns det ingen sosse som opponerar sig längre? Marita Ulvskog var är du? 🙂

  Medievärlden
  Bonnier News och Amedia köper Mittmedia, det skriver bolaget i ett internt meddelande till Bonniers personal.

  https://www.medievarlden.se/…/klart-bonnier-koper-mittmedia/

  Gilla

 32. Helena Palena skriver:

  Andersson! Bra kommentar: ”Nu har giriga kapitalistoligarker avindustrialiserat USA och stora delar av Västeuropa genom att flytta industrin till låglöneländer som t.ex. Kina men dessa har nu börjat få panik när de insett att de inte kan kontrollera varken Kina eller Ryssland. Därför har oligarkernas språkrör som MSM med sina medier som SVT, Schibsteds och Bonniers börjat sprida aggressiv propaganda mot både Kina och Ryssland. Eftersom det nu även dykt upp alternativa medier på internet har det även påbörjat en infiltrationsprocess där Timbro med hangarounds som den nyliberala sionisten Patrik med kompisar bedriver propagandaverksamhet.”

  Patrik? Menar du Patrik Oksanen? 🙂

  Gilla

 33. Brage Norin skriver:

  OCH DET BLEV MORGON ÄNNU EN DAG I PEKING.
  Klockan var 04.30 tidigt på morgonen. Det var ännu inte ljust ute. Jag såg från mitt fönster i ”Labour Hotel” hur tvåcylindriga traktorer fullastade med tegel anlände till Peking. Traktorerna spydde ut rök vid varje kolvslag. Vagnar var överlastade med tegel. Vid femtiden på morgonen strömmade det in traktorlass efter traktorlassl. Detta såg jag någon gång under hösten år 1999.

  Fem år senare såg jag det ofattbara – hela Peking var förvandlad. Motorvägar med vackra alléer, massor av s k ”science park”, parker där äldre sträckte på sig och övade yoga. … Allt detta såg med mina egna ögon. Jag såg ett folk med drömmar och framtidstro.

  Jag färdades i bil längs extremt förfallna vägar till Shanxi-provinsen många gånger. Efter några år färdades jag samma sträcka längs hypermoderna motorvägar. Från början fastnade vi i kilometerlånga köer med lastbilar som var överfyllda med kol. Några år senare såg vi inte en enda lastbil. Däremot såg vi flerfiliga järnvägar i horisonten med jättemånga vagnar fulla med kol. Ett lok i fören som drog och ett i baken som sköt på. Trafiken flöt fram och tillbaka hela tiden.

  Sju år senare såg jag samma fenomen i Ho Hot i Inre Mongoliet. Vägnät, broar, elnät och hela storstäder förvandlades mitt framför mina ögon. Allt gick på en historisk sekund.

  VAD ÄR DETTA FÖR FOLK???
  Pyramiderna må vara mäktiga men den kinesiska muren är så enorm att man bara gapade. Hur i helvete är detta bygge möjligt – tänkte jag ofta. Det kinesiska silket är ett rent mirakel. Det kinesiska porslinet är oändligt vackert. Vilken historia det kinesiska folket har. Väst lyckades nästan krossa denna kultur – men inte helt. Inte ens med hjälp av opium kunde det kinesiska folket kuvas. Mao enade landet och hatet exploderade i USA.

  THE NEW SILK ROAD.
  Kärt barn har många namn. (One Belt One Road – ”OBOR – eller ”Belt and Road Initiative – ”BRI”).
  Jag föredrar namnet ”Den Nya Sidenvägen” på svenska. Egentligen är projektet ett spindelnät som håller på att förena Asien, Europa, Mellanöstern och Afrika – den så kallade ”gamla världen”.

  Ingen kraft i universum kan stoppa folk som börjar drömma vackra drömmar. När miljarder människor i öster börja marschera åt samma håll förändras världen på nolltid. Hela projektet förutsätter fredligt samarbete. Den nya sidenvägen skapar förbindelser mellan kulturer och folk – den skapar fred..

  ONDSKAN I VÄST – CIA/NATO.
  Land efter land efter land omvandlas systematiskt till slaktplatser. Massor av städer läggs i ruiner. Sverige är ett av krigarimperiets vasallstater. Oj vad vi blev glada. Vi fick äntligen delta med vårt eget stridsflyg i Libyen. SVT visade många stolta inslag i TV om Sveriges ”fredsbevarande insatser” i NATO:s regi. Jas Gripen fick äntligen öva på riktigt,

  Sverige skickade sina fredskämpar till NATO:s slaktplats i Afghanistan. Sveriges roll i Syrien var att välkomna krigsflyktingar efter legoarmén ISIS framfart. Oj vad ”den fria världen” kämpade mot ISIS. Massor av länder var med och bombade i Syrien. Landet lades i ruiner – precis som Irak, Somalia, Afghanistan och Libyen. Ett pärlband av länder som obehagade CIA bombades sönder och samman – allt i ”fredsbevarande syfte”.

  När Putin snällt i TV meddelade att även Ryssland skulle vara med i kampen mot ISIS tystnade hela den sjuka värden. Vilken oändlig skam. Efter tre månaders rysk hjälp var ISIS infrastruktur i spillror. Den vidriga västvärlden stönade av hat – oj vad civilbefolkningen får lida. .

  Nu är det äntligen fred i Syrien. Det syriska folket fick hjälp av Ryssland, av Iranska hjältar, av Hezbollahs soldater från Libanon. Hela västvärldens slaktararmé krossades.Nu äntligen kan flyktingarna börja återvända i stor skala. Landet är räddat undan ondskans strypgrepp.

  OJ VAD ODJURET I VÄST HATAR RYSSLAND OCH KINA OCH IRAN OCH SYRIEN OCH …
  Odjuret vädrar nu nytt färskt blod i Venezuela. Odjurets härjningar i Asien är över för gott. Odjurets härjningar i Afrika är snart över. En sista blodsorgie i Syd- och Mellanamerika hägrar. Med hjälp av droger och vapen förbereds de nya folkslakterna.

  SNART ÄR ONDSKANS DEMONER BESEGRADE – MYCKET SNART.
  Det spelar ingen roll om CIA:s femtekolonn i Sverige fortfarande härjar vilt. Det sönderljugna svenska folket är faktiskt icke skyldiga inför Gud. Vi är bara människor. Vi förstod inte bättre. Inget folk kan förstå om de duschas med lögner från morgon till kväll.

  Att Helena Palena inte censurerar några kommentarer i sin Blogg – är mycket vackert inför Gud – men fy fan vad hon retar upp ondskans krafter. TACK Helena för att du släpper fram sanningar på nätet. När jag träffar Sankte Per ska jag fixa så att du får en lyxlägenhet på andra sidan – jag lovar.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

  Gilla

 34. hllviken skriver:

  @ Helena
  det går snabbt åt fel håll med samhällsinfo i Sverige!
  Bonniers monopol
  Du och Ingrid Carlqvist avstängda från Facebook
  Granskning Sverige helt utraderad!

  http://juliacaesar.blog/2019/02/08/podden-som-youtube-stoppade-sa-punkterar-du-en-egohumanist/

  Gilla

 35. Helena Palena skriver:

  hllviken! Nej, vi är inte avstängda från facebook. Det är min blogg som inte får synas där. Jag kan skriva på facebook. Min sida är kvar. Kollade just på Ingrids sida där. Den är kvar.
  Här är GS på twitter:

  Gilla

 36. bjornwiklund skriver:

  ”Som ni kanske märker går det nu inte att länka inlägget till Facebook. Tror det är automatiska robotar som orsakar problemet. Eller så får man inte skriva om Kina och världshandeln. Så länka detta på andra sajter ni som kan! Tack på förhand.”

  Ingrid Carlqvist verkar vara pesona non grata på FB…. de kanske bara gör som Google söker ett par ord och efter det STOPP!!

  Gilla

 37. bjornwiklund skriver:

  Försökte länka denna blog/sida till FB:
  ”Warning: This Message Contains Blocked Content
  Your message couldn’t be sent because it includes content that other people on Facebook have reported as abusive.”

  Gilla

 38. bjornwiklund skriver:

  Länkat till Twitter, reddit r/PoliticsAll, Pocket

  Gilla

 39. hllviken skriver:

  Granskning Sveriges material, många timmar videos, är helt raderat från Youtube!

  Gilla

 40. Helena Palena skriver:

  Björn! Kunde du länka till twitter o s v?

  Gilla

 41. Helena Palena skriver:

  Björn! Visst är det märkligt! Inget inlägg går längre att länka till facebook! Allt kan väl inte vara stötande. Nä, det är nya tiden som redan är här!

  Gilla

 42. bjornwiklund skriver:

  Det är viktigt att försöka hitta vad FB triggar på och undvika sådana ord eller länkar

  Gilla

 43. bjornwiklund skriver:

  Ligger på reddit osså

  Gilla

 44. Brage Norin skriver:

  MOHAMMED BIN SALMAN HAS NOW ”CIRCLED THE WAGONS”..
  För ett år sedan skrev den världskända journalisten Pepe Escobar att detta skulle kunna inträffa. . Artikeln – ”Don’t expect Trump to send in the cavalry if MBS has to circle wagons” – som publicerades i Asia Times väckte stor uppmärksamhet i världen. Pepe förutspådde att ”MBS” kanske skulle tvingas att gå i försvarsställning mot väst.

  I slutet av år 2018 inträffade det som knappast någon trodde vara möjligt. Saudiarabien har valt väg – den nya sidenvägen. Men detta är inte nog. Förenade Arabemiraten UAE har anslutit sig.Detta politiska lappkast förändrar hela Mellanöstern. Det handlar om ett historiskt blixtnedslag.

  Pakistan omfamnas nu av både Kina och Saudiarabien – och de har mycket pengar – liksom UAE. Pakistan räddas undan en finansiell katastrof. China-Pakistan Economic Corridor – CPEC – är en av hörnpelarna i den nya sidenvägen. Saudiarabien blir bryggan mellan Asien och Afrika.

  Kina och Ryssland avskyr alla regionala konflikter. Freden i Mellanöstern närmar sig med stormsteg. Nu har det komplicerade regionala pusslet äntligen klarnat. Freden i Palestina närmar sig med stormsteg. Freden i Jerusalem är tröskeln till en värld i fred. Sanningen om ”nine-eleven” kommer att fungera som en fredskatalysator i Mellanöstern.

  USA går under hand i hand med United Kingdom. Vilken underbar värld som väntar. Men vi måste först passera ett stort mörker i hela den förljugna världen – USA:s imperium. Låt oss hoppas på det bästa. Föreställningen Imperiets Svanesång går mot den finala akten. Den nya ”multipolära” världen föds – värkarna blir svåra.

  Gilla

 45. Brage Norin skriver:

  NÄR FALLER DEN FÖRSTA DOMINOBRICKAN?
  Kina kommer under inga som helst omständigheter att sälja sina amerikanska ”bonds” för att störta den amerikanska ekonomin i avgrunden – inte så länge som handeln med USA skapar så enorma handelsöverskott. I fjol slutade handelsöverskottet en bra bit över 300 miljarder dollar – en djävulsk massa pengar. Endast en dåre tror på att Kina välter den första dominobrickan.

  Saudiarabien säljer inte heller stora mängder av bonds. Saudiarabien, Ryssland och Kina har samordnat sin oljepolitik. Det ligger i allas intresse att dollarns fall sker under någorlunda ordnade former för att undvika ett totalt kaos i världen. Faktum är att Saudiarabien redan accepterat att ändra sina planer på att göra sig av med US-bonds – garanterat efter kinesiska påtryckningar.

  Det kan vara FED själv som startar lavinen av bankkollapser – om de fattar ett ödesdigert beslut. Fortsätter de att trycka upp trillioner av luftdollar (sker genom några knapptryckningar) – kommer oundvikligen förtroendet för dollarn att kollapsa. Då inleds panikförsäljningen av bonds – vilket leder till dollarns kollaps. FED:s beslut är oundvikligt. Alla andra vägar är stängda. De är tvingade att trycka nya ”fiat-pengar”. Men var startar den lavin av bankkollapser som leder till dollarns fall???

  Deutsche Bank styrs av USA;:s kriminella finansiella ”elit”. De tyska storbankerna är dränkta av bonds. Men att tro att dessa banker begår självmord först är synnerligen naivt.

  Det kan mycket väl bli Italien som fäller den första dominobrickan. Det kan bli privata fondförvaltare som grips av panik efter att ha insett det oundvikliga. Ett är absolut säkert – banklavinen startar i södra Europa eller någonstans i närheten. Skulle CIA frysa de saudiska tillgångarna på Wall Street kan det bli den saudiska kronprinsen MBS som välter den första brickan.

  REDAN I ÅR 2019 SMÄLLER DET.
  Observera att skeendet är mycket nära förestående. Den sensationella enighet som visades under Trumps tal till nationen fick världen att gapa. Vad har hänt??? En serie möten bakom lykta dörrar har ägt rum. FED har provat alla vägar – kvantitativ lättnad – kvantitativ åtstramning – räntehöjningar och Trump har beslutat om enorma skattelättnader för företagen – allt för att köpa tid. Men ingenting kan lösa USA:s dilemma. Landets skuld exploderar.

  Förtroendet för dollarn är redan nu på väg att falla i hela världen. Inom ett år är den andra STORA världsdepressionen över oss. Vi måste inse det oundvikliga.

  GULD.
  Guld kommer att väga tungt i morgondagens valutakorg. Ett internationellt kontrollorgan kommer att tillsättas för att guldreserverna i bankvalven ska kunna besiktigas. Hur de nationella valutorna kommer att vägas in i valutakorgen kommer att påverkas av ländernas guldinnehav.
  .
  Ingen behöver tveka – USA:s guld är stulet. Det är därför ingen politiker – inte ens någon president i USA – fått tillstånd att kontrollera USA:s guldinnehav på över 50 år!!!

  Kina kommer garanterat att visa upp över 20 tusen ton av skinande guld. Inspektörerna kommer att vara skakade efter denna historiska besiktning. Kinesiska yuan kommer att väga mycket tungt i den valutakorg som styr världshandeln inom några få år.

  KINAS SKULDSÄTTNING.
  Mytomaner av alla slag spekulerar vilt om Kinas skuldsättning. De nämner inte ett ord om att huvuddelen av landets skulder är kopplade till bostadslån och företagslån till banker i Kina som alla är under statlig kontroll. Med ett pennstreck kan dessa skulder skrivas ner – tack vare att den kinesiska staten bestämmer. Endast Kina klarar av ett sådant beslut.

  Det är värre att sitta på bergskedjor av amerikanska bonds – över ett tusen miljarder dollar enligt officiella uppgifter. Jag har läst på tillräckligt – siffran är grovt felaktig. En stor del av Kinas inköp av guld har skett i smyg genom att sälja bonds. Flera guldexperter är helt övertygade om detta.

  Så ingen fara – den kinesiska skutan seglar tryggt. Det är den amerikanska skutan som snart går under. Den läcker redan som ett såll.

  Gilla

 46. Brage Norin: Du har intressanta inlägg. Hur kommer det sej att Norge, Finland och Island kommer lindrigare undan vid kommande bankkrasch?

  Gilla

 47. Pingback: Kommande dollarkrasch – Faller en faller alla! | Helena Palena

 48. Brage Norin skriver:

  + Islands stoppade bankmaffians försök att plundra landet för all framtid – ett synnerligen gott betyg till Islands folk.
  + Norges folk har oljefonderna OCH en egen stolt kultur som inte krossats av Hollywood. Norges alla fjordar är den bästa livförsäkring som tänkas kan.
  + Finlands folk är det mest naturliga och naturnära folket i Norden – vid sidan av Islands folk. Landsbygden lever. Detta är ett mycket tydligt friskhetstecken.

  Finlands folk har passerat många tunga historiska perioder. Folket har härdats. Precis samma gäller Norges folk. Minnena efter det andra världskriget lever kvar överallt från södra till norra Norge. Att Norge har en oljefond är mycket unikt. Nästan inget land i väst har beslutat något liknande. (Om Sverige hade inrättat en ”järnfond” hade även vi klarat den kommande finanskraschen betydligt bättre).

  SVERIGE ÄR FÖRLORAT. Strindbergs ”Hemsöborna”, Evert Taubes visor, Astrid Lindgrens Pippi Långström, Dan Anderssons dikter – all stor kultur har dukat under. Amerikaniseringen har fördärvat vårt land fullständigt. En ”rövhålskultur” av det djävligaste slag har tagit över.

  Jag respekterar djupt alla former av äkta kärlek, men det vi får skåda i TV är extremt ovärdigt. När en människa utklädd till indian plötsligt rusar upp i publiken och vilt grymtande och hojtande springer fram med bar rumpa – då dog jag. När en mycket känd person (Gardell) kommenterar att hans rumpa var ”djupt kluven” – då spydde jag i anden. Ingen i publiken protesterade En mera satanisk förnedring av indianernas kultur går inte att tänka sig. Jag blev tyst. Det var ren satanism i mina ögon.

  Sverige har inte en promilles chans att klara den kommande finanskraschen. Det skjuts dygnet runt i vårt land. De mest djävulska våldsbrott som tänkas kan har blivit vardagsmat. Drogberoende ”kändisar” går som en följetång i Aftonspyan och Häxpressen. Mord efter mord efter mord – på CIA:s alla TV-kanaler. Laglösa stadsdelar brer ut sig i rekordfart. Fientligheterna exploderar mitt framför ögonen. Polis, brand- och ambulanspersonal utsätts för stenkastning överallt där hatet exploderat. Observera – det finns inte en promilles chans att undvika katastrofen!!!.

  LYSSNA PÅ MITT RÅD.
  Ni som är unga – fly till Island, Norge eller Finland. Sverige sjunker obönhörligen ner i avgrunden. Flytta för era barns skull.

  Ett halvbra alternativ – flytta till glesbygden i Norrland. Lämna städerna där helvetet håller på att krossa både skolor och sjukvård. Flytta från hathärdarna där vapen och droger krossar allt. Än en gång – gör det för era barns skull.

  Det vi gjort andra har vi gjort mot oss själva – så fungerar den himmelska lagstiftningen. Folk med drömmar går en vacker framtid till mötes. Folk utan drömmar går under. Det vi skådat i Svenska Akademin, det vi skådat i Svea Rikes Riksdag, det vi skådar i skolan – nästan allt vi skådar i vårt land – vittnar om Sveriges tragiska utveckling. Vi är ett sjukt land inför Gud i himlen – vilken nationell katastrof.
  .
  Det dröjer minst ett årtionde innan vårt land börjar helas efter den andra stora världsdepressionen. Den närmaste framtiden blir nattsvart i vårt land. Genom att ställa upp i NATO:s ”fredsbevarande insatser” krossade vi oss själva. Inga oljefonder kan rädda oss. Det är kört.. .

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

  Gilla

 49. Karl W skriver:

  @Brage Norin Själv har jag redan flytt. Världen är full av vackra, vänliga, fredliga länder och folk. Det finns ingen anledning att stanna i ett av de värsta. Jag har mycket kontakter över hela världen, jag är mycket berest, och jag lovar, smutskastade länder som Nordkorea är idag klart bättre att bo i än Sverige. Den bild som statliga och statligt finansierad media målat upp är falsk, grovt falsk. Sverige kommer inte att helas på några tio år, det kommer att bli värre och kommer att ta århundraden, om det kommer att ske alls.

  Gilla

 50. Lösningen på alla de här problemen är mycket enkel och lättillgänglig. 7 personer i Sverige röstade för lösningen på alla de här problemen.

  Gilla

 51. Brage Norin skriver:

  Det ”Vetenskapliga partiet” kan få en 8:e röst på ett villkor – sluta svamla om Nixons skytteltrafik tur och retur till månen för ett halvt århundrade sedan. Kryp till korset och erkänn att oraklet från norr vet vad han talar om. Jag lovar på heder och samvete den åttonde rösten vid nästa riksdagsval – men bara på detta villkor / Brage

  Gilla

 52. Mongo Ström skriver:

  Vad var rubriken från början som inte platsade på facebook?

  Gilla

 53. Helena Palena skriver:

  Kina måste gå i krig för att överleva

  Gilla

 54. Karl W skriver:

  Det har inte behövts de senaste 5,000 åren eller längre tillbaka så sannolikheten är knappast stor. Militärdiktaturen USA däremot bli alltmer trängd. Där finns en stor risk. Det är därför Kina och Ryssland tvingas uppgradera sitt försvar. USA däremot har varit i krig 222 år av sin 239 åriga existens, man har över 1,000 militära baser runt jorden. 20 hangarfartyg, 60,000 anställda bara för att spionera och värdens största propagandasystem i bruk. USA har öppnat krig med dussintals länder bara de senaste åren. Nära 200,000 stridande personal utomlands. Tala om risk

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.