Statskapitalism och merkantilism! JFK – The Speech That Killed Him

Papperspengar utan värde?

”FED är Federal Reserve System ett amerikanskt företag som inte har något med den amerikanska staten att göra. FED ägs av privata bankirer många från Europa, och de äger rätten att utge dollars som betalningsmedel. Men dessa dollar är ingen valuta utan en skuldsedel och den har inget med USA:s stat att göra. Den saknar reserver och den ger enorma inkomster till de privata bankirer som äger företaget. Så när du har en dollar då har du ett ekonomiskt krav på FED och inget annat, skriver Lasse i detta inlägg.

Merkantilism och statskapitalism är på ett ungefär samma sak, dock inte exakt men det räcker för som utgång för att beskriva det som idag händer över hela världen. Statskapitalism där det kollektiva går före det individuella, och som är en ekonomisk metod socialisterna använt sig av. Det som idag sker och har skett är dess motsats, och även detta är ett misslyckande.

Den ekonomiska åskådning som till delar användes här i Europa 1500 – 1700 – talet var merkantilismen, under dessa 300 år hade vi ett system vilket i princip är ett sätt för statsmakten (då kungamakten) att sträva efter överskott i handelsbalansen med andra länder. Man ville lagra ädla metaller. Man ville vara skuldfri. Detta gällde för enskilda som för hela länder. Man begränsade importen, och ville ha så hög export som möjligt för att kunna ha stora reserver av myntmetall som silver och guld. Att äga guld och silver var målet för statsmakterna. Det gav makt.
Handel som drevs med Kina via de olika östasiatiska rederier och kompanier som fanns i Europa på denna tid betalade i Kina med silver för de varor som där inköptes. Många fartyg på väg till Kina växlade till sig silver i staden Cadiz i Spanien. Man sålde där varor och fick silver sedan bar det av till Kina. Guld och silver var pengar inget annat.

Hemländerna ville ha lyxvaror men statsmakten strävade efter positiv handelsbalans och såg mycket restriktivt på lyximport som kaffe, te, siden och porslin mm. Det rådde som man idag säger begränsningar av valutaexport, och tänk detta rådde i Sverige ända fram till 1980 – talet.  Ni kanske inte minns den tid för dryga 40 år sedan då regeringen Palme införde kontroller av utresande från Sverige, där man på bl a Arlanda genomförde i särskilda bås ”fickning” av utresande från Sverige. Tullpersonal kollade vad du förde med dig ut för summor max 6 000 kronor var visst beloppet. Kreditkort var på den tiden mycket begränsade. Det var en form av statskapitalism för att skydda vår valutas styrka. Var själv med om att en tullgubbe räknade sedlarna i min plånbok.

Som de flesta med kunskaper vet så är allt vi sysslar med beroende av energi. Det spelar ingen roll vad vi än gör förutom att göra ingenting så behövs energi i någon form. Energi kostar pengar. Slavar är en energiform som användes under årtusenden men inte ens de är gratis för de måste ha ett minimum av kläder, mat, dryck o s v för att kunna utföra de sysslor, det arbete man vill få gjort. I det gamla Rom behövde varje välbeställd familj cirka 20 slavar som ett minimum. Slavar för personlig vällevnad var lyx. Lyx för eliten då som nu.

Att bygga hus, skulpturer, vägar, hamnar, fartyg – ja precis vad som helst för det behövs energi. Det är bristen på energi som hållit jordens befolkning nere under årtusendena. Man har helt enkelt inte haft energi nog för att kunna öka ländernas storlek på befolkning. I det gamla Rom kunde stadens storlek bli så hög som ungefär en miljon redan för 2 000 år sedan. Det berodde på att man förfinat sina ekonomiska system till en fulländning med dåtidens resurser. Men det klappade ihop efter några hundra år. London på den tiden liksom Paris hade några tusen innevånare.
Mat är energi och maten till Rom kom i form av säd från Sicilien och från Egypten. Guldet man betalade med kom från sina slavstater och de som betalade tribut. Tribut är avgift eller skatt.
Nedgången började med att Roms mynt innehöll allt mindre silver och guld. Man präglade dem likadant men andelen värdemetall i mynten blev allt lägre. Idag kallar vi det för inflation, och det har nu blivit så konstigt att våra statsmakter säger att inflation är bra det. Men då var man tvungen att späda ut guldet för att Roms utgifter blev större än dess inkomster. När länder idag hamnar i den situationen då trycker man bara mer papperspengar eller digitala dito så länge det nu kan gå.

Inflation är egentligen att värdet på det du sparar blir mindre, valutan försvagas. Är inflationen två procent och du har en ränta på tre procent och skatt på räntan som det varit här i vårt land nu under lång tid med 30 procent på inkomst av räntan så har du inte vunnit någonting, det har gått jämt ut. Men nu har du ingen ränta alls – kanske till och med att du får betala någon tiondels procent för att ha dina pengar på banken. Det råder deflation och det innebär att varorna går ned i pris vilket gör att dina sparpengar nu ger positiv effekt för dig personligen. Så just nu vinner du på det du sparat men om detta vill man inte tala.

Inflation är bra för ”kungen” statsmakten då det sänker det reala värdet på de skulder de har. Men för dig som person är inflation ett elände. Inflation + hög arbetslöshet kallas för stagflation och skall vara förspelet till en depression. Deflation som driver ner priserna på varor är bra för dig men besvärligt för statsmakten som därmed måste betala för det verkliga värdet på sina skulder. Deflation är en minskning av penningmängden i bankerna. Folk får inte eller vill inte låna och därmed minskar antalet pengar ute i systemet. Man kan enkelt säga så här att varför köpa något idag som blir billigare i morgon. Vi har deflation i vårt land nu på väldigt mycket olika varor.

I vårt land idag ligger det till som så att vi har deflation på allt utom inom bostadsmarknaden där det råder inflation, och det här är ett fenomen som aldrig tidigare varit. Det har varit på detta sätt sedan finanskollapsen 2008 och det kommer att pågå till den dag då hela systemet faller samman och den dagen ser ut att närma sig snabbt nu. Fasligheter har blivit som ett kedjebrev köp och se priset gå upp sälj och köp något bättre dyrare o s v. Men någon kommer att sitta med Svarte Petter snart.

För att återgå till energi vilket är allts ursprung och där förklarningarna till vad som sker finns. Varför kommer inte guld och silver att sjunka i pris? Svaret är att utvinningskostnaderna för dessa metaller är idag detsamma som det pris vi betalar för guld och silver. Bara ett fåtal gamla gruvor utvinner med vinst. Det kostar enormt att producera guld. I Sydafrika är gruvorna på 2 000 meters djup och det kostar energi att jobba på den nivån.
Ja, men priset på olja har ju gått ner nu kan man konstatera! Javisst men detta beror inte på ett överskott av olja utan på ett underskott av kunder. Oljan har blivit för dyr för många och då slutar man köpa. När priset faller börjar man köpa igen, och så efter en tid går oljan upp i pris och så börjar vi om denna process som P A Numminen så väl sjungit om ”Som en gummiboll boll kommer jag tillbaka till dig”. Priset studsar upp och ner och det är där världen befinner sig idag.

Detta är en mycket svår situation för de som vill investera för man vet inte hur marknaden utvecklar sig och då avstår man sina investeringar och satsar på något annat istället. Några aktier som blivit mycket populära att sätta sina pengar i nu är kasinon. Det är bara det att där tillverkas inte något att sälja. Men inför varje större depression syns spel och nöjesmarknaden vara en bra investering.

Låt oss gå tillbaka till jordens befolkning för där kan man väl se vad energi betyder för befolkningens storlek. Så länge vi bara hade ved och träkol höll sig folkens totala storlek över lång tid på några hundra miljoner på hela planeten. Sedan kom stenkol och ångmaskinerna och därmed började ökningen av befolkningarnas storlek att accelerera snabbt. När oljan kom till vår hjälp runt 1860–talet fanns det ungefär en miljard människor på planeten. På 1930–talet fanns det två miljarder och nu är vi på väg mot åtta miljarder människor. En del har det mycket bra idag precis som de rika i Rom med sina 20 slavar. Har du mycket pengar kan du leva väldigt gott nu med allt vad pengar kan ge dig i form av lyx och förströelser. Det är väl någon miljon som kan leva det absoluta lyxlivet idag och några hundra miljoner som lever i väldig lyx. Sedan har du ett par miljarder människor som lever rätt goda liv emedan resten så där en fem miljarder lever från lägre standard till ren fattigdom. De fattiga är flest och de blir allt fler. Ju mindre energi du har råd med ju lägre är din standard – enkelt det är energi som ger dig ett gott liv.

För att leva ett något så när drägligt liv är mat en grundpelare. Att kunna äta sig mätt när man är hungrig och utöver det kunna dricka något gott och äta lite extra som en hamburgare eller gå på en restaurang är för flertalet människor på denna planet en ouppnåelig dröm. För dem är att få mat för dagen vad de sliter för hela tiden. Barn till de fattiga får inte heller någon utbildning vilket håller dem kvar i fattigdom och okunskap. De blir offer på fler sätt än att bara vara fattiga.
De två miljarder människor som lever i västsamhällets system där de allra flesta av oss kan både äta och dricka sig nöjda, och liksom författaren till dessa rader bli för stor. Vi har det bra vi har både mat och dryck i överflöd därför vi har energi och kunskaper. Denna energi gör att vi kan producera enorma mängder livsmedel enkelt billigt och likaså distribuera dem i våra samhällen. Inte är det väl undra på att snart hela Afrika vill upp till Europas överflöd från fattigdom och slit. De ser vad vi har och de har nästan ingenting utom mängder av barn. Där saknas det grundläggande för den stora allmänheten.

Med energi från främst olja har vi på 100 år drygt gått från ett bondesamhälle till ett högteknologiskt dito där våra förfäder inte skulle känna igen sig idag. Vi lever nu till 80 års ålder, och snart kan det vara 100 år som gäller som en generell ålder för befolkningarna i våra länder. Det kan till och med inom inte allt för lång tid bli så att folk rätt många upplever sin 150-års dag. Teknik går framåt och genetik likaså. Här kommer de rika att leva längst då de kan betala för sig. Men det finns ett men och det är energi för olja är en ändlig resurs, och i det gamla Rom fanns också denna akilleshäl då genom att man använde sig av träkol på vintern för att värma sig. Det brändes så mycket kol att träden i stora delar av Italien försvann och man måste börja kola ända långt upp i norra Italien. Vilket gjorde kolet dyrt och därmed förbrukades allt mindre. I detta fanns också början på slutet för Rom. Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig – det gällde redan då. Början till slutet på något är när samma vara går upp och ner i pris väldigt mycket för det påvisar obalansen. Ja, nu till huvudfrågan vad är det jag vill påvisa med det här skrivandet och med de historiska parallellerna jag visar upp? Svaret på detta är följande.

Energi är det som behövs för att bygga välstånd – billig energi bygger och dyr energi det motsatta och den billiga oljans tid är över den är slut. Det kommer under lång tid att finnas energi (olja) men den blir allt dyrare över tid vilket leder till enorma sociala spänningar mellan de som har och de andra som inte har vilket vi redan nu upplever med de stora strömmarna av ekonomiska flyktingar från norr mot söder både på de amerikanska kontinenterna liksom här från Afrika mot norr.
Överbefolkningen går inte att stoppa. Bristen på mat kommer att även drabba de som idag har det rätt bra. Svält kommer att bli vanligt.
Produktionskostnaderna för livsmedel kommer att stiga enormt.
Kapital som finns idag investerat kommer inte att ge avkastning då det saknas energi för att driva företagens tillväxt vidare i den mängd som behövs. Kapital kommer att slockna och inte ge avkastning utan försvinna. Det här gäller i första hand obligationsmarknaden men kommer att efter tid även drabba aktier.  Bara någon liten störning i jordens livscykel som ett större vulkanutbrott eller bävning, tsunami liknande kommer nu när världen byggts ihop bli mycket förödande.

Att kunna driva ekonomisk politik blir mycket svårt då vissa företag är större än nationer och kräver särregler och de utnyttjar alla de möjligheter de har att vara osolidariska med de nationer de länder där de verkar. De blir mycket mäktiga. De står över lagar. Vår mänskliga teknologi har utvecklats enormt på 100 år men våra ekonomiska grundregler och kunskaper de baseras fortfarande på tänkare från 1800–talet. Deras ekonomiska teorier är förlegade för gamla och felaktiga. Banksystemen är gjord för något som då inte fanns och de bygger på utnyttjande inte på ett ansvar och ett tjänande av sina länder och dess befolkningar.
Merkantilismen är borta den är död. Likaså den socialistiska modell med statskapitalism är till det stora död försvunnen men det finns reliker kvar som måste bort för det allmännas goda. Ta dessa statsbanker som är ägda av finansfurstar utan hemländer. Där finns en avart som inget gott för med sig. Ta statsbankernas statsbank i Basel (BiS). Vem tjänar den, och vad gör FED i USA för dels USA:s befolkning men för världen i övrigt? De dollar FED ger ut, och som inte är en sedel utan en privat banks note vilket är en skuldförbindelse har den gjort något gott?

FED är Federal Reserve System ett amerikanskt företag som inte har något med den amerikanska staten att göra. FED ägs av privata bankirer många från Europa, och de äger rätten att utge dollars som betalningsmedel. Men dessa dollar är ingen valuta utan en skuldsedel och den har inget med USA:s stat att göra. Den saknar reserver och den ger enorma inkomster till de privata bankirer som äger företaget. Så när du har en dollar då har du ett ekonomiskt krav på FED och inget annat.

1913 när FED kom till då fick du ett guldmynt på en unz för 20 dollars, och en kostym kostade då 20 dollar i USA. Idag kostar samma guldmynt 1 200 dollars och en kostym också runt den summan. Vad är vunnet med den balansen? De som vunnit är de som kunnat vara skuldsatta de har stulit pengar från de sparande genom inflationen.

FED tar betalt från den amerikanska staten för att de utger deras betalningsmedel dollar. 1963 började president Kennedy att från USA:s finansdepartement utge statliga dollars. De såg likadana ut men det stod sedel (Bill) på dem och inte Note. Dessutom hade de ett rött sigill vilket gjorde att de syntes. När han gav denna presidentorder (executive order 11110) att kringgå FED då blev han mördad några veckor senare. Det första beslut som den nye presidenten Johnson gjorde var att dra tillbaka de dollar som USA själv tryckte. Han gick FED:s ärende. De två viktigaste ägarna av FED är Rothschilds och Rockefellers. De har också varsin del av statsbankernas bank BiS i Schweiz.

Lasse

As soon as Kennedy was assassinated the sovereign money debt free notes were pulled out of circulation and his Executive Order 11,110, June 4, 1963, ordering the Treasury to print debt free money was discontinued.

Mer om Kennedys dollar här!

…….

Detta inlägg publicerades i Pengar, Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Statskapitalism och merkantilism! JFK – The Speech That Killed Him

 1. pogust skriver:

  En utmärkt beskrivning av vårt predikament, presenterat på ett föredömligt sätt! Ett själv-organiserande system som uppstått ur upptäckten av fossilbränslet och vår genetiskt betingade drift att föröka oss så långt tillgänglig energi tillåter.

  Gilla

 2. Courtenay Barnett skriver:

  Unlike – say Zimbabwe – which printed a lot of money under President Mugabe ( backed by nothing) – this led to hyper-inflation; US can print fiat paper money endlessly since via the IMF and World Bank structures the inflation is exported to borrower countries which then incur debts which they cannot pay and their currencies and ultimately their living standards are devalued and depressed. This process used to be largely confined to mainly Southern Hemisphere countries; now the process is moving more and more into Northern Hemisphere countries.

  Fiat money cannot be printed endlessly – but for now….

  That is the reality of the world we live in.

  Gilla

 3. Helena Palena skriver:

  It is so sad what is happening to the world. Soon all countries will be in the BIS-bankingnet. The world then will be a dying fish! I think Syria and Iran still are outside. No wonder there is heavy bombardments on thoose countries. There is a speaking picture on Ellen Hodgson Browns book Web of debt. Take a look! Search the net. 🙂

  Gilla

 4. Helena Palena skriver:

  It is so sad what is happening to the world. Soon all countries will be in the BIS-bankingnet. The world then will be a dying fish! I think Syria and Iran still are outside. No wonder there is heavy bombardments on thoose countries. There is a speaking picture on Ellen Hodgson Browns book Web of debt. Take a look! Search the net. 🙂

  Gilla

 5. hllviken skriver:

  lll

  Gilla

 6. hllviken skriver:

  Det verkar som om samhällsutvecklingen planerats för länge sedan av hemliga nätverk!?!

  I denna bok, som går att läsa på denna länk, står exakta förutsägelser om president Trump.

  Skrivet i slutet av 1800-talet!

  http://archive.org/stream/barontrumpsmarve00lock#page/n7

  Gilla

 7. hllviken skriver:

  Eller var det tvärtom så att Donald Trump valde att bygga Trump Tower på just den adress som nämndes i boken?

  Gilla

 8. Helena Palena skriver:

  hllviken! Visst är det märkligt! Men kanske inte. Trump yngsta son heter Barron Trump. Allt som sker är planerat. Trump är kontrollerad och framtagen. Alla skulder han haft har Rotschild efterskänkt! Så visst är karln utvald. Läs det här igen.
  https://parnassen.wordpress.com/2018/03/12/ar-chabad-illuminati-ormens-huvud-ar-trump-medlem/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.