Därför blev Abraham Lincoln och John Kennedy mördade! Läs Lincolns brev!

abe-lincolnSätter man sig in i hur pengar skapas och vilka som kontrollerar förstår man att Abraham Lincoln och John F Kennedy blev mördade. Båda blev skjutna i huvudet!

Det finns mycket bra på Facebook. Det här kom upp under Se dina minnen. För tre år sedan delade Jan Gustafsson det här. Det borde vi alla läsa flera gånger och lägga på minnet. Tar även med kommentarerna som är mycket bra.
Det här brevet om hur pengar skall/måste fungera skrev Abraham Lincoln några veckor innan han mördades 1865. Citatet hämtat ur boken ”Pengar – ett miljöproblem” av Göran Hjort och och Johan Sandwall. När man läser igenom brevet så förstår man att det knappast råder några tvivel om varför Lincoln blev mördad.

”Pengar är en lagenlig företeelse och skapandet av den ursprungliga utgåvan av pengar ska upprätthållas med exklusiv ensamrätt av det nationella parlamentet. Kapital har sin givna plats och rätt till allt skydd. Sett ur ett strukturellt och socialt perspektiv är mäns arbetslöner viktigare än räntelönen från pengar.
Ingen plikt är mer angelägen för regeringen än plikten den har gentemot befolkningen att förse den med en sund och enhetlig valuta samt att reglera cirkulationen av bytesmedlet så att arbete beskyddas från en bristfällig valuta och att handel underlättas genom billiga och säkra byten.

Det tillgängliga förrådet av guld och silver är otillräckligt för att tillåta utgivning av mynt med ett givet värde eller en pappersvaluta växlingsbar i mynt i den mängd som krävs för att tillfredsställa befolkningen.
Någon annan form för penningutgivning måste skapas och andra möjligheter än att växla till mynt måste utvecklas för att förhindra onödiga variationer av papperspengars värde eller något annat alternativ till pengar med ett givet värde som kan komma att användas.

Regeringen måste och kan möta behovet av pengar hos ett växande antal människor som strävar efter en högre levnadsstandard. Sådana behov kan tillfredsställas genom att ge ut en nationell valuta och krediter från ett nationellt bankväsende.
Ett bytesmedel som sätts i omlopp och som ges ut och backas upp av regeringen kan regleras på ett bra sätt och en för stor utgåva kan undvikas genom att –då det behövs – dra in pengar ur cirkulation genom skatter, fondering eller på annat sätt.

Regeringen har makten att reglera sin valuta och nationella krediter. Regeringen ska stå bakom sin valuta och krediter samt nationella banktillgodohavanden. Ingen enskild person ska behöva lida av att förlora pengar genom sänkt penningvärde eller bankkonkurser. En regering som har makten att skapa och ge ut valuta och krediter i form av pengar och som har rätten att dra in både valutan och krediter ur cirkulation genom beskattning eller på annat sätt behöver inte och ska inte låna kapital med ränta som ett sätt att finansiera statligt arbete och offentlig verksamhet.

Regeringen ska skapa, ge ut och sätta i cirkulation all den valuta och krediter som behövs för att tillfredställa regeringens utgifter och konsumenternas köpkraft.
Det är inte bara regeringens suveräna rätt att skapa och ge ut pengar det är även regeringens största kreativa möjlighet.
Genom att ta till sig dessa principer kan en efterlängtad önskan uppfyllas för ett gemensamt medium. Skattebetalare sparar väldiga belopp, nedskrivningar och växlingar, finansiering av alla slags verksamheter, underhållet av en stabil regering och önskat framåtskridande samt förvaltningen av statens finanser blir alla frågor av rent praktisk administration.

Folket kan förses och blir försedda med en valuta lika säker som deras egen regering. Pengar slutar att vara herre och blir istället mänsklighetens tjänare. Demokrati kommer att utvecklas och få övertaget över pengarnas makt”.

Abraham Lincoln

Några månader efter publiceringen av brevet blev Lincoln mördad.

Gunnar Martin Aronsson Väldigt fin text! Abe rocks!!
Sprider vidare till min FB-sida Ekologisk ekonomi.
(Har även tipsat om Pers bok.)

Göran Lundgren Ord och inga visor! Monetärt finansierad ekonomi i motsats till lånebaserad ränteekonomi (centralbanksekonomi). Lincoln genomförde ju ambitiöst sina avsikter, vilket stod honom dyrt, varpå ”ordningen” sedan snabbt återställdes till privatbankirernas fördel. Tipsar Per om Lincolns brev. Tror inte han har sett det. Tack Jan!

Tomas Zevassus Samma hände med JF Kennedy… Under ett tal inför den amerikanska tidningen Publishers Association i New York, 27 April, 1961, avslöjade JF Kennedy att det fanns ett hemligt sällskap som styrde USA.
1963 den 4 juni undertecknar JF Kennedy ett presidentdokument, Executive Order 11110, som förändrar tidigare president Truman Executive Order 10289 och innebar att FED hade monopol på att trycka pengar i USA. Detta gav president JF Kennedy möjlighet att trycka egna pengar för att styra landet som var kopplade till silverfoten, d.v.s. motsvarande värdet i silver. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han tryckte USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve. JF Kennedy ville få bort Rothschild dominerade FED från Amerikas finanssystem. Några månader senare den 22 november blev han mördad.

Tomas Zevassus 1790 kom en tysk bankman från Tyskland till USA. Hans namn var Mayer Amschell Rothschild och han plan var att få kontroll över nationens pengar genom Alexander Hamilton som var lobbyist i president George Washingtons Cabinett. Rothschild fick igenom den första centralbanken i USA.
-1811 röstade kongressen ut banken.
-1812 förklarade England krig mot USA och kriget startade med hjälp av finansiering av Rothschild.
Rothschilds plan var att USA skulle bygga upp en skuld till Rothschilds bank för att finansiera kriget.
Rothschild kontrollerade redan Bank of England och ville nu få tillbaka kontrollen över USA:s banksystem. Amerikanska mot England finansierades av Rothschilds bank på båda sidorna. USA byggde då upp en skuld hos Rothschild och den första centralbanken återuppstod 1816 och Rothschild hade kontrollen av flöde av pengar i den amerikanska staten. 1832 sa president Jackson att Rothschilds bank skulle kastas ur pengasystemet och skulle återgå till det amerikanska folket. 1833 såg president Andrew Jackson till att kontrollen över pengarna skulle föras tillbaka till egna amerikanska banker. Rothschild fick nu panik och orsakade en ekonomisk depression i landet. President Jackson reagerade skarpt och ville kasta ut Rothschild från landet. 1835 försökte någon skjuta presidenten men han klarade sig. Jackson gick ut offentligt och sa att det var Rothschild som låg bakom försöket på mordet. 1836 lyckades presidenten att kasta ut Rothschild bank ur landet. 1841 blev John Tyler president och återinförde Rothschilds bank som Bank of USA. 1860 blev Abraham Lincoln president. Abraham ville ha lån för att finansiera det amerikanska inbördeskriget 1861. Han skulle få låna pengarna till en ränta på 24 till 36 %. Abraham blev förbannad och började trycka sina egna räntefria pengar som nu blev tillgång till både privata och offentliga lån. Detta gjorde att den amerikanska ekonomin växte. 1863 varnade Abraham Lincoln Tsaren av Ryssland att se upp med Rothschild som nu höll på att etablera en central bank i Ryssland. 1865 blev Abraham Lincoln mördad två månader före krigets slut. 1881 blev James A. Garfield president och han motsatte sig bankkoncentrationen som centralbanken utgjorde. Efter det talet blev han också mördad.

1891 blev det en stor ekonomisk depression i USA igångsatt av Rothschild. Denna nedgång fördjupades 1907 när skuldkrisen på redan tagna lån började stiga. Nu började även andra aktörer och andra banker som hade skapat sina förmögenheter på oljeindustrin. Dessa oljemagnater var JP Morgan och Rockefeller. Jacob Schiff var en annan bankman som fick chansen att påverka ekonomin i USA. Det uppstod en bankpanik och folk började plocka ut sina pengar. JP Morgan gick ut offentligt och deklarerade att hans bank höll på att gå i konkurs. Om alla tog ut sina pengar skulle banken krascha. Det visste bankirerna. Resultatet blev en massa uttag från banksystemet. Detta tvingade bankerna att ringa in sina lån. Konkurser, repressions- och finansiell turbulens uppstod. 1907 sade Jacob Schiff inför New Yorks handelskammare: ”Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella paniken i sin historia.” I president Woodrow Wilson valkampanj ville bankkartellerna att han skulle skriva ett lagförslag som skulle göra det lättare att bilda en centralbank. Bankartellerna samlades på JP Morgan egendom Jekyll Island, Georgia. Där utarbetade de Federal Reserve Act, FED. Detta första förslag röstades det om i kongressen 22 december 1913 när de andra kongressmedlemmarna var hemma och firade jul. Dagen efter på morgonen undertecknade Woodrow Wilson lagen. Denna lag innebar att kontrollen över pengarna i USA gick från kongressen till den privata bankeliten.

Tomas Zevassus Bankerna fick fri tillgång att trycka pengar genom FED. Dessa pengar lånar de sedan ut till det amerikanska folket med ränta. Enligt USA:s konstitution, står det att endast kongressen har makt över USA’s pengar. Ägarna i FED hade ett samband mellan de olika bankerna genom hemliga avtal och blandad äktenskap mellan släkterna. De egentliga ägarna skulle hållas hemliga. Men de ekonomiska ägarna, grundarna i Federal Reserve Banks FED, bestod av Rothschild, J P Morgan, Warburg och Rockefeller.
President Wilson skrev i sin biografibok, The New Freedom,
“Shall we try to get the grip of monopoly away from our lives, or shall we not? Shall we withhold our hand and say monopoly is inevitable, that all that we can do is to regulate it? Shall we say that all that we can do is to put government in competition with monopoly and try its strength against it? Shall we admit that the creature of our own hands is stronger than we are? We have been dreading all along the time when the combined power of high finance would be greater than the power of the government. Have we come to a time when the President of the United States or any man who wishes to be the President must doff his cap in the presence of this high finance, and say, ”You are our inevitable master, but we will see how we can make the best of it?”
We are at the parting of the ways. We have, not one or two or three, but many, established and formidable monopolies in the United States. We have, not one or two, but many, fields of endeavor into which it is difficult, if not impossible, for the independent man to enter. We have restricted credit, we have restricted opportunity, we have controlled development, and we have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated, governments in the civilized world—no longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and the duress of small groups of dominant men.” (Woodrow Wilson, The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People)

Helena Palena Klart dom blev mördade. Tänker på Hitler i sammanhanget. Han startade också egna pengar och fick fart på Tyskland och sånt går ju inte för sig. Att han blev utmanövrerad på banan hör också till historien (fast det får vi ju inte lära oss i skolan eller se på tv förstås). Tyskland var inte rustat för krig. Men NWO grunnade på vem som skulle gå mot vem först: Hitler eller Stalin. Jävla ränkspel med bankirer som rycker i trådarna.

Helena Palena Lincoln visste att nybyggarna inte skulle klara sig om dom måste betala ränta. Det var nog slitsamt ändå och många dukade under. Därför skapade han räntefria greenbacks. En fin man! Vila i frid kära människa!

Göran Lundgren Per L tyckte det var jättekul att läsa Lincoln brev! Tack till Jan Gustafsson för den saken!

Jonathan Müller Tack Jan och tack Tomas för den historiska sammanfattningen

Göran Lundgren Tack Be Ji för David Ickes syn på ”rädsla”. Utan att vara direkt religiöst lagd, påminner det mig om ett bibelcitat, Matt 10:26-31, som är värt att minnas. Jesus säger: ”Var alltså in­te rädda för dem. Det finns ingen­ting gömt som in­te skall kom­ma i da­gen och ingen­ting dolt som in­te skall bli känt. Vad jag säger er i mörk­ret, det skall ni säga i dags­lju­set, och vad jag vis­kar i ert öra, det skall ni ro­pa ut från ta­ken. Var in­te rädda för dem som kan döda krop­pen men in­te kan döda själen. Fruk­ta i stället ho­nom som kan förgöra både själ och kropp i hel­ve­tet. Säljs in­te två spar­var för en kop­par­slant? Men ing­en av dem fal­ler till mar­ken ut­an att er fa­der vet om det. Och på er är till och med hårstråna räkna­de. Var alltså in­te rädda: ni är mer värda än ald­rig så många spar­var.”

Skulle nästan kunna vara detta forums devis: ”Det finns ingen­ting gömt som in­te skall kom­ma i da­gen och ingen­ting dolt som in­te skall bli känt.”

abraham-lincoln-med-mordarenHär står Abraham – den godmodige – flankerad av två frimurare. Männen sänder signaler. De har stoppat in högra händerna innanför jackan likt Napoleon. Kan det vara mördaren John Wilkes Booth till höger? Ja, det kan det.

…….

Detta inlägg publicerades i Pengar, Politik och märktes , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Därför blev Abraham Lincoln och John Kennedy mördade! Läs Lincolns brev!

 1. Sofia skriver:

  RONALD REAGAN var en lurig typ. Han såg till att Bedrägerikommittén växte – hör på tyska hur den svenska makteliten lurade det svenska folket:
  (Den ryske försvarsministern förvånades över hur lättlurat det svenska folket var ; ”zombifierat”)
  Sverige avhandlas efter ca 20 minuter in i filmen.

  http://www.imdb.com/title/tt4749508/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

  Gilla

 2. Benny skriver:

  Bankvampyrerna och den s.k finanssektorn parasiterar på den reala ekonomin och har sedan länge gjort den större än de varor och tjänster som produceras! Detta att ”skapa” pengar av luft är och förblir ett luftslott och för att förhindra att luftslottet avslöjas i all sin ömklighet startar man krig efter krig och plundrar länders tillgångar. Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien, Ukraina är väl bara de senaste 15 årens skörd. I USA börjar situationen närma sig kokpunkten då medelklassen som traditionellt varit samhällets stöttepelare hastigt håller på att försvinna. Pengarna hamnar hos den 1% som alltid skott sig på andras arbete och företagsamhet. Ingen ändring kommer att ske förrän företagare och vanliga jobbare inser vem som är deras gemensamma fiende dvs storkapitalet och de multinationella företagen som plundrar ut både människor och jorden i sin hunger efter mer pengar och makt. I Sverige har vi en fd fackpamp som bytt sida och är numera en av springpojkarna till bankirernas krig, vilket ju resan till Saudiarabien visar, där givetvis vapenaffärer står högst upp på agendan, givetvis bakom lyckta dörrar!

  Gilla

 3. Lasse Anckarman skriver:

  LOL! Så det heter att Hitler blev ”utmanövrerad” nu? 😉 I vilket fall så är faktiskt Hitler den som lyckats hålla bankeliten stången längst. Kanske är det därför all form av nationalism anses så farlig nu?

  https://parnassen.wordpress.com/2016/09/16/i-tyskland-bodde-manga-miljoner-judar-gokungen-israel-var-inte-meningen/
  https://americanfreepress.net/bush-rockefeller-rothschild-hitler/

  Gilla

 4. Helena Palena skriver:

  Benny: Tack för en bra kommentar. Mycket bra sammanfattning. 🙂

  Gilla

 5. Helena Palena skriver:

  Lasse: Släpp Hitler för en stund och se bankernas makt genom historien.

  Gilla

 6. Pingback: Skapa pengar | corneliadahlberg

 7. Lasse Anckarman skriver:

  Du tror väl inte att det där är några nyheter för mig? Hitlers roll är av avsevärd vikt om vi ska kunna förstå hur systemet ska kunna utmanövreras. 😉
  Dessutom är det viktigt att vi förstår bakgrunden till medias nidbild av nationalismen, ”once bitten twice shy”. Man lär så länge man lever och man lever så länge man lär. 🙂

  Här finns en mängd läsvärda kommentarer:

  https://janmilld.wordpress.com/2016/10/22/tyskland-6-versailles/comment-page-1/#comment-18653

  På tal om de 1 procenten, vilka kan det vara?

  http://arabnyheter.info/sv/2013/03/10/br-who-are-the-1/

  Gilla

 8. Helena Palena skriver:

  Ja! Men vi kan lära även av Lincoln oc Kennedy.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.