Sverige är nu en fascistisk diktatur! Banker+Företag+Staten=Sant!

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske diktator 1922-1943.

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske diktator 1922-1943.

Ett inlägg som förtjänar att repriseras om och om igen! L Andersson benar ut. Have and behold! 

Vad är fascism och varifrån kommer fascismen

Benito Mussolini skapade fascismen i Italien under 1920 – talet och fascism är en treenighet mellan storbanker och storföretag samt de som äger statsmakten. Tre storheter med ett gemensamt mål och en likadan gemensam viljeinriktning. Metoden de använder sig av kallas för korporativism vilket innebär att man ser samhället som en helhet och man har inga ras- eller religionsstrider.
Något att fundera över är att av Italiens då (1920 -1940) cirka 40 – tusen Judar var  10 000  av dem medlemmar i fascistpartiet. Mussolini hånade Tyskland och Nationalsocialisterna på 1930 – talet för deras rasism särskilt mot Judar. Antisemitism förekom inte under fascismen i Italien i någon avgörande betydelse.
Fascism är i grunden ett ekonomiskt system för att bygga ett nationellt samhälle och till mångas förvåning fanns en judisk fascistiskt tidning La Nostra Bandiera (”Vår Fana”). Det fanns också en jude som var minister i Mussolinis regering – Ettore Ovazza hette han. Mussolini umgicks med Judar privat och han var inte antisemit.
Under de cirka 20 år som fascisterna dominerade den Italienska politiken med sin ledare il Duce (Mussolini) så fanns det en Kung och ett parlament och fackföreningar. Mussolini var ingen diktator på det sätt man lätt tror. Han var alltså inte enväldig diktator utan han företrädde det som var treenighetens intressen och därmed dominerade han makten. Han framförde treenighetens diktat.
Statsmakten i Italien tillhörde fascisterna, den ekonomiska makten tillhörde de stora bankerna och de stora företagen, och det var de som drog in kapitalet till staten. Detta är treenigheten där företagen fick stöd av staten när de hade problem, bankerna likaså och där banker och företag gav bidrag till fascisterna som ägde statsmakten så de kunde bedriva sin politik.
Känns detta igen idag – svaret är naturligtvis JA.
Staten håller usla banker under armarna när de går dåligt. När de går bra då slipper de betala tillbaka vad staten gett dem. Storföretag får igenom både lagar och sänkta avgifter när så behövs, och de ger sedan de partier som gjort det för dem bidrag. När sedan partibossarna slutar väntar fina jobb hos banker eller hos storföretagen. Detta är fascism, inget annat än fascism för fascism har inget att göra med ras eller religion utan är ett ekonomiskt system.
Här är en definition av fascism som finns på nätet.
”Som politisk åskådning är korporativismen nära besläktad med konservatismens organiska tendenser och förespråkar ett teknokratiskt styrelseskick under elitens ledning, vilket anses gynna de olika samhällsgrupperna mer än en demokrati av egalitär modell. Historiskt har korporativistiskt styre förespråkats av fascistiska rörelser genom deras ideologiska motstånd mot både individualism och egalitärism och istället betonas olikhet, symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende”.
Idag har Europa och även Sverige blivit den form av diktatur som fascismen skapade i Italien vi är nu fascistiska diktaturer. Värre kommer det att bli.

Skillnaden på fascism – nationalsocialism – kommunism
Nationalsocialismen var ju en politisk rörelse främst i Tyskland där dess ledare Adolf Hitler byggde sin politik på extrem nationalism med blods rötter i riket. Man var inte Tysk utan att ha det från sina förfäder åtminstone i fem generationer tillbaka. Antisemitismen var troligen nationalsocialismens viktigaste punkt – man hatade det Judiska, allt som var Judiskt inklusive religionen som är basen för levnadsreglerna inom Judendomen. Till skillnad från fascismen så var ras och religion toppviktig för nazismen.
Nationalsocialism bygger på en princip som kallas för Fuhrerprincip det är helt enkelt att ledaren är allsmäktig och fullständig diktator. Denna ledarprincip omfattade även den Sovjetiska kommunismen då på 1930 – 1940 – talet där Josef Stalin var av samma skrot och korn som sin vän Adolf Hitler.
Från mitten av 1930 – talet samarbetade Tyskland med Sovjetunionen inom många områden. Det gällde export från Sovjet till Tyskland av råvaror i enorma mängder, och det var så att Tyskland hyrde stora övningsområden i Sovjet för att där träna sina flygare och pansarsoldater. Detta var förbjudet efter första världskriget att göra i Tyskland.
Josef Stalin höll tal inför de sina både i radio och på partiets möten där han berömde Tyskland men särskilt Hitler och nationalsocialismen som han ansåg var en början på att de skulle bli kommunister. Många tidningar under 1930 – talets senare del i Sovjet innehöll artiklar från Stalin om det fina förhållandet med Tyskland.
1938 – skrev man ett förbund mellan dessa två stormakter som kallas för Molotov – Ribbentrop pakten och som var en öppen del samt med en mycket hemlig bilaga. I den hemliga bilagan där fanns början till det kommande II världskriget. Det gav Sovjet tillstånd från Tyskland att inta och behålla de Baltiska staterna samt Finland och hela Nordkalotten. Men även områden öster och söder om Polen. Men den stora vinsten för Stalin var att han skulle få halva Polen.
Inte undra på att Stalin gillade Hitler.
Så blev det krig och man delade på Polen i september 1939, och Sovjet anföll Finland men där gick man på moppe i november 1939. Det blev en fred i början av 1940 men Stalin fick inte vad han ville ha fullt ut. Sedan anföll Tyskland Europa och vann kriget över Frankrike och många andra länder våren 1940. I Frankrike fanns då ett mycket starkt kommunistparti som fick order från Moskva att stödja de tyska nazisterna i Frankrike och deras ockupation – det här vet nästan ingen om idag. De Franska kommunisterna var totalt rådvilla.
Men Moskva stödde Hitler och det här är en tidsperiod fram till 22 juni 1941, när sedan Hitler bryter alla löften till Stalin och anfaller Sovjet med ett enormt krig.
Då försvinner Stalin och är borta i nästan två veckor då han fick ett sammanbrott. När han kommer tillbaka står Tyska trupper långt in i Sovjetunionen och det är då som Stalin presenterar sin nya politik.
Han säger då att de Tyska fascisterna har anfallit Sovjet. Inte de Tyska nazisterna vilket det var utan nu är det de Tyska fascisterna som är fienden. Han kunde ju som den diktator han var inte erkänna att han blivit lurad av sina vänner nazisterna utan att det var fascister som nu var banditerna.
Så sedan dess har kommunister och deras vänner kallat nazister för fascister och blandat bort korten enbart för att skydda Stalin, och så sker än i denna dag att man kallar folk, partier, länder för fascister utan att de är det. Fascister har använts som en omskrivning för ras och religions ideologi vilket det aldrig i verkligheten varit.
Så låt oss då sammanfatta
Fascism är en treenighet mellan ett lands storbanker, storföretag och statsmakten de som innehar den.
Nationalsocialism är en extrem form av nationellt tänkande där blodsbanden är avgörande och där det finn en enväldig ledare, ledarprincipen. Nationalsocialismen var för Tyskland först och främst, och deras Tyskland nazisternas Tyskland var uber alles och skulle styra överallt helst i hela Världen ansåg de.
Kommunismen under Stalin var också byggd på en ledarprincip men där inte blodet var avgörande utan att man tillhörde det kommunistiska partiet var det viktiga. Kommunismen byggde då på en internationalism där deras vilja och mål var den totala internationella kommunismen.

Ja, hur blev det nu då
Nationalsocialismen dog i och med krigets slut 1945 och de märkliga raslagarna från 1935 som kallas för Nürnberg lagarna försvann för alltid. Ingen kan på allvar tro att nazismen någonsin kommer tillbaka.
Den Stalinistiska kommunismen är också borta för alltid liksom de stödpartier de hade i olika länder. Denna politiska rörelse visade sig vara impotent. Det blev bara mord och elände de åstadkom trots sina goda tankar från början.
Men fascismen däremot den lever idag och då menar jag Mussolinis skapelse från 1920 – talet.
Fascismen den har nu tagit över EU och styret av EU, och alla de ledande personerna där är idag fascister. De kallar sig inte för fascister, och många av dem begriper nog inte heller att de i verkligheten är fascister. Men den politik som bedrivs är utan tvekan äkta fascism som i grunden är ett ekonomiskt system. Treenigheten är idag dominerande i EU och dess medlemsländer.
Därmed är också Sverige idag ett fascistiskt land, och det styrs av ett antal partier som utesluter ett oppositionsparti genom en allmängiltig överenskommelse som i princip gör landets parlament onödigt.
December överenskommelsen är i grunden äkta fascism där treenigheten mellan de som företräder staten och storbankerna samt storföretagen visar sin vilja att bestämma utan att gå via vårt parlament.
Detta är fascism. De som styr oss är de facto fascister

L Andersson

…….

Detta inlägg publicerades i Pengar, Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Sverige är nu en fascistisk diktatur! Banker+Företag+Staten=Sant!

 1. EXAKT SÅÅÅ är det!!! Tack för detta, L. Andersson & Helena!!! Lättare att veta var man är om man har en KARTA!!!

  Gilla

 2. Olle Gill skriver:

  Håller med föregående inlägg från Sven Erik Forslin, detta har jag försökt att tala om för 50 tals bekanta, men ingen har lyssnat utan utgått från att; Fascism är lika som Nazism, men att kommunism är fredligt och sunt vilka vill alla väl,….
  Lika förbannat, med en karta går många vilse p g a felaktig instruktion,…vart norr och söder ligger.

  Gilla

 3. Hahahaaa, Olle, MITT – i – PRICK: ”Lika förbannat, med en karta går många vilse p g a felaktig instruktion,…vart norr och söder ligger” Många har Kartan upp och ner till och med, och tror att den är rättvänd, då den stämmer med deras uppfattningar. Tro gör allt, vett´u!
  HAHAHAHAAAA

  Gilla

 4. Att nationalsocialismen som massrörelse är död behöver väl knappast sägas. Men att gå så långt som att nationalsocialismen är död som ide, låter som svart propaganda i mina öron.

  Länge leve ett befriat och enat Norden!

  Gilla

 5. Josef Boberg skriver:

  Länge leve medborgarna i Sverige som befriade från makthavarna.

  Gilla

 6. Gustav_Vasa skriver:

  Skulle nog påstå att det är demokratin som är dagens fascism. Plutokratins fikonlöv, dvs de rikas spektakel för att lura massorna att de har inflytande. Varför skulle annars demokratin vara förevändningen för att bomba arabländerna och ersätta deras ledare med detta system? Bland alla demokratiska länder så finns det inte ett högstående land levnadskvalitetsmässigt som kontrollerar sina pengar utan BIS och IMFs överhet. Demokratin kontrollerar inte pengaskapandet, till skillnad från Tredje Riket som bröt med fiatsystemet och eliminerade arbetslösheten och möjliggjorde för tyska arbetare att kunna åka på kryssning i Atlanten.
  ”Antisemitismen var troligen nationalsocialismens viktigaste punkt”
  Om så var fallet så skulle ju inte Hitler ha låtit judar nå höga poster i partiet som Adolf Eichmann som från 1930 var chef för SS. Han skulle heller inte ha låtit ha en jude som sin privata chaufför eller låta tiotusentals judar vara medlemmar av Wehrmacht. Nationalsocialismens viktigaste punkt var alltså inte att hata judar utan troligtvis att bli en fri nation, att bryta med den internationella kabbal som ville underkasta sig det spirande Tyskland, som tack vare det monetära frigörelsen hotade att rasera de internationella elementens makthegemoni.
  Detta är den enda av ideologierna fascism, demokrati och kommunism som ville och verkligen bröt sig fri från ränteoket. Men på den segrande sidan i WW2 Stod inte det kristna Tyskland, utan frimurarna Roosevelt/Truman, Churchill och Stalin så det europa vi ser idag är resultatet av den vinnande sidans önskan. I folkvandringarnas tid kan det vara läge att fråga sig om det var rätt sida som vann kriget…

  Gilla

 7. Helena Palena skriver:

  Gustav Vasa: Skulle nog tro att du har skrivit en mycket bra kommentar! Kanske den bästa någonsin! 🙂

  Gilla

 8. Michael Thudén skriver:

  Ligger mycket i att vi har ett fascistiskt system.

  Men det finns en hierarki inom treenigheten bankerna, företag och politiker.

  I toppen finns banksystemet som skapar skuldslavar. Under dem finns företagen som oftast är skuldslavar till bankerna. Under dem finns politiker som bara kan ha sin position om de slickar företagen men framför allt slavägarna, bankerna i röven. Om politikerna tvingas välja mellan att rädda företagen eller bankerna så väljer politikerna att rädda slavägarna – dvs bankerna.

  Gilla

 9. Helena Palena skriver:

  Michael: Tack för uppbenandet av det hela! Banken i topp självklart! Skrämmande men sant. En bank ska väl vara som vilket företag som helst. Funkar det inte på marknaden får den göra konkurs. Sjukt att slavarna ska gå in och rädda hela tiden.

  Gilla

 10. orglasse skriver:

  Har ni sett att ikväll säger EU kommissionen att Svensk lag inte längre behöver gälla utan att nu kan man hoppa över den och låta migrationsverket göra som de vill. Upphandlingar och andra regler, lagar behöver inte följas säger EU.
  Vart har vi kommit på några veckor.
  Gränserna stormas.

  Gilla

 11. orglasse skriver:

  Till Gustav Wasa

  Adolf Eichmann var en enkel Överstelöjtnant inom SS inte dess chef. Hans funktion var att han delvis tjänstgjorde som sekreterare åt Oberstgruppenfuhrer Reinhard Heydrich som var näst högste chef för SS under Himmler. Eichmann var senare under kriget efter 1942 den som fick ansvaret för transporterna av Judar till lägren och dödsfabrikerna. Men han var aldrig någon egentlig höjdare inom SS. Han var en SS byråkrat på medelnivå.
  Här är graderna uppifrån ner till Eichmann i SS
  Reichsfuhrer
  Oberstgruppenfuhrer
  Obergruppenfuhrer
  Gruppenfuhrer
  Brigadfuhrer
  Standartenfuhrer
  Obersturmbahnfuhrer – vilken var den grad Eichmann hade.

  Vid Wannsee konferensen utanför Berlin vintern 1942 då man tog beslutet om den slutgiltiga lösningen då var Eichmann sekreterare och ansvarig för att de höjdare som där deltog fick det de skulle ha.
  Att Eichmann skulle vara Jude är en totalt felaktig uppgift – det du menar är att Heydrich skulle haft judiskt blod via en mormor som var halv Judinna det kan ha varit sant, men lika gärna fel.
  När det gäller Hitlers privata chaufförer var ingen av dem ens i närheten att ha varit Judar.
  Julius Schreck var den förste men han dog av järnhinneinflamation1936, och då kom Erich Kempke istället och han var Hitlers chaufför 1936 – 1945. Ingen av dem var som sagt Judar.
  Om du skall skriva om historia måste du veta vad du skriver om annars blir det inge bra.

  Gilla

 12. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Briljant och klarläggande artikel ang skillnaderna mellan fascism, nazism och kommunism! Sverige har länge varit en kryptofascistisk stat enligt artikelns definitioner. Skaffa och läs den enormt informativa och intressanta boken ”Sverige, en synarkistisk modell” av framlidne Tore Fredin som hann slutföra detta utomordentliga historiska verk innan han dog. I boken berättar han hur Hjalmar Branting och unge blivande kung Gustav V var kompisar på Beskowska skolan i Stockholm och sedermera ungefär samtidigt medlemmar i Frimurareorden där de också kom i sällskap med den samtida ledaren inom Wallenbergklanen. Sverige har sedan dess varit en nominell representativ demokrati med socialdemokratisk ledning men de facto styrt av politiken, finansvärlden och storindustrin i raffinerad samverkan. Skaffa och läs denna bok och se hela bilden från början, innan den planerade totalitära fällan slår igen!

  Hur frimureriet påverkat det som skulle bli det Socialdemokratiska partiet långt innan Mäster Palm eller Hjalmar Branting finns beskrivet på nätet i en blogg som ni hittar om ni på Google söker begreppet Socialdemokraternas ruttna historia. Där hittar ni en artikelserie om ca 8 kronologiska berättelser som berättar hur rörelsen uppstod och utvecklades. Vi som har varit inlurade i ordenssammanhang rekommenderar den allmänhet som mestadels är komplett okunnig om vad som sker bakom kulisserna att ta del av den informationen så kommer många frågetecken att rätas ut. Det gäller att se vad som sker i det som synes ske innan det är för sent. Om nuvarande race mot ett totalitärt Sverige fortsätter utan att ifrågasättas så kommer vi att lämna ett grymt arv till våra barn och barnbarn. Sanningen ska göra er fria !

  Gilla

 13. Josef Boberg skriver:

  Jan-Ola – allt som har en början har ett slut.

  Gilla

 14. luftwaffe skriver:

  Svensken och dess politiker är ZOG slavar många av dom är själva är judar liksom hela massmedia inklusive televisionen.

  Gilla

 15. Johan Wiking skriver:

  Finnans systemet bör nationaliseras under ett demokratiskt parlament, och staten och företagen ska skiljas åt. Många uppgifter som idag ligger hos fack eller företag ska tas över av staten istället. För att garantera att systemet håller så ska man inrätta en basinkomst som är dräglig (Just nu 12′ – 15’000 kr per vuxen och 6’000 per barn.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.