Vad blir motsvarigheten till Tyska Blitzen 1939 – 1942 i det kommande kriget? Little boy! Fat man!

Little boy - bomben som förstörde staden Hiroshima 6 auagust 1945. Fat man hette bomben över Nagasaki. Gulliga namn som skulle ge det hela hela lite mänskligare trodde skaparna.
Little boy – bomben som förstörde staden Hiroshima 6 augusti 1945. Fat man hette bomben över Nagasaki. Gulliga namn som skulle ge det hela ett lite humanare drag  trodde nog skaparna. Vilken cynism!

Kan inte sluta tänka på bomberna över Hiroshima och Nagasaki! Vilket övergrepp! Japan hade redan kapitulerat. Ändå fällde man bomberna med glädje! Och efteråt kom soldaterna hem som hjältar till USA. I tv-program fick överlevande japaner skaka tass med bombfällarna! Man gjorde gräddtårtor i form av atombomben! Som om världen blev bättre sen bomberna föll och  förstörde två städer med enorma lidanden som följd. Människorna lever i sviterna än. Det var ett test rakt av! Harry S Truman och hans likar fick nog en chock när dom gick in i Dödens Rike.

Vi lever fortfarande under krigshot! Vi vet vilka som måste ha krig för att kunna bevara sitt sjuka petrodollarsystem. Så det kommer i någon form. Frågan är bara hur och var det blir. Vi får fråga Historikern som här ger en mycket bra och förmodligen mycket sann analys:

Strategisk synpunkt

Nästa krig blir ett anfall i rymden mot satelliter av olika slag med laser och missiler. Samtidigt anfall med taktiska kärnvapen mot fiendens försvar. EMP vapen och datorkrig måste synkroniseras med alla andra vapensystem. Det civila samhällets ekonomiska och logistiska funktioner förstörs genom datasabotage. Elsystemen förstörs av EMP chocker och bilar tåg el, info, allt stannar av och tystnar inom bara en minut över slagfältet som i ett nytt krig kommer att vara hela norra halvklotet.

Vid ett antal tillfällen under historien har militära makter kunnat genomföra enorma fälttåg som totalt slagit ut större eller åtminstone jämnstora förband med minimala förluster för sig själva.

Detta har i många fall sedan gett de besegrade en klar fördel då självgodheten inom de styrkor som vunnit de inledande slagen har lett till att paralysera förbandens utveckling till nyare metoder både strategiskt som taktiskt.

Men man behöver inte gå långt bakåt i historien för att finna detta syndrom för det är verkligen ett syndrom där förband som varit segrande blir de förlorande på grund av sin självgodhet. Detta är ju inget i de kämpande leden som sker utan rent av enbart i högre officersleden.

En av de dummaste åtgärder Adolf Hitler gjorde var utnämningen av 17 stycken Fältmarskalkar efter invasionen i väst 1940. De flesta av dessa blev marskalkar blev rena besvikelser senare och den största av dem var Rommel. Hans framgångar i Afrika med sin kår byggde till nästan 100 % på information han hade tillgång till på grund av mycket slappa förhållanden hos en förbindelseofficer i Cairo.

Det var en amerikansk officer som sände rapporter hem till Washington vilka kunde avlyssnas och läsas av en Tysk informationsbataljon. Dessa uppgifter låg sedan till grund för Rommels både strategiska som taktiska förbands förflyttningar. När sedan detta förband blev utslaget försvann Rommels magiska kunnande. Han blev ju också befriad från det förnedrande nederlaget i Tunisien då han tagits hem strax innan och General von Thoma fick bära hundhuvudet för kapitulationen där nästan 300 tusen Tyska soldater blev tillfångatagna.

Det Rommel sedan åstadkom på västfronten 1944 var inget märkligt utan snarare ett led av misstag avsiktliga eller inte är svårt att veta. Han blev ju med tiden rätt fientligt inställd till den som befordrat honom från en enkel infanterigeneral till denne fantastiske Pansar fältmarskalk han senare blev omskriven som.

Stalingrad och det vansinniga som där hände beror också på hybris och självgodhet. Det Tyska förband som slogs här var den 6; armén som hade haft som befälhavare den utomordentligt duglige Generalfältmarskalk Walter von Reichenau men han omkom under början på 1942 och ersattes av en stabsofficer som var Friedrich Paulus. Generalen Paulus var en strateg och logistikgeneral men absolut inte ett frontbefäl av den kaliber som behövdes i kriget vid Volga och Stalingrad. Han befordrades till Fältmarskalk någon dag innan han kapitulerade och det var den första Tyske Generalfältmarskalk som någonsin levande gett upp.

Under de sex och en halv månaderna striderna pågick vid Stalingradområdet deltog över två miljoner man från båda sidor, 2 000 stridsvagnar, 26 000 kanoner och 2 000 flygplan. Striderna pågick under 200 dagar och man räknar med att i fickan vid Stalingrad dödades över 200 000 tyskar. Man lyckades evakuera 34 000 man med flygplan. Sex tyska divisioner förintades utanför inringningen. Tysklands allierade på östfronten, rumäner, ungrare och italienare, förlorade fyra arméer, vilket innebar bortåt 450 000 man som dödades, skadades eller tillfångatogs. Axelmakternas förluster vid Stalingrad var cirka 850 000 döda, sårade och tillfångatagna, och av dessa var det cirka 480 000 som dödades. Tyskarna hade fått hjälp av 50 000 sovjetiska frivilliga i Stalingrad.

De sovjetiska förlusterna beräknades till över 485 000 döda och 650 000 sjuka och skadade men dessa siffror för Sovjet är för hela södra fronten och inte bara Stalingrad. Mer än 40 000 sovjetiska civila förlorade livet i striderna om Stalingrad. Efter det katastrofala nederlaget vid Stalingrad hade tyskarna lyckats evakuera över en miljon man från Kaukasusområdet som hotades att ”förintas”. Mellan november 1942 och februari 1943 förlorade axelmakterna 32 divisioner som totalt tillintetgjordes. Ytterligare 16 divisioner förlorade mellan 50 och 75 procent av sina soldater. Längs hela östfronten förlorade axelmakterna sammanlagt 100 divisioner och 1,5 miljoner man under samma period.

Det här är en Strategisk synpunkt åsikt av enorm betydelse. Det var inte bara yta Tyskland förlorade utan sin krigsmakt till betydande del. Bara materialen i som gick förlorad i Stalingrad var cirka 6 månaders total produktion i det Tyska riket som helhet.

Före Tunisien och Stalingrad var Tyskland segrande på de flesta fronter och länder där de var i krig.

På bara några månader var allt förändrat och det började med slaget vid El Alamein och slaget om Atlanten som Tyskland förlorade och sedan efter dessa inledande slag kom dessa katastrofer och beseglade stormakten Tysklands öde. Varför?

Vad visar det på det jag beskriver för er – jo det visar att först planering för krig är enormt viktigt men än mer vilka som skall föra befäl och vilka trupper man har till sitt förfogande. Något att här se på är hur det gick för de Engelska trupperna i Afrika före Montgomery blev befälhavare. De gick uselt. Generalerna höll till ett par mil bakom fronten och därmed förlorade de känslan för sina förband. Detta ändrade Monty på och hans officerare skulle finnas i frontlinjen som därmed blev mycket viktig för hans officerskår.

De mest dugliga officerarna finns alltid där trupperna är och inte på någon stab några mil från krigets område. Generalöverste Guderian, Generalfältmarskalk von Manstein, General Patton, och många fler de befann sig nästan alltid längst fram med sina förband vilket gjorde att de snabbt kunde ge de rätta orderna när förändringar behövdes.

Så nu över till dagens situation och en fundering över morgondagens krig. Vad blir motsvarigheten till de Tyska Blitzkriget 1939 – 1942 i det kommande kriget? Ett svar är att det inte blir ett manöverkrig som många tror. Manöverkrig är ett tänkande att ha sina styrkor så rörliga att fienden inte kan stoppa trupperna då de inte vet var de finns och hur de rör sig. Manöverkrigsidén är idag lika gammalmodig som Blitzkrigets tankegångar. USA och Natos förberedelser är för ett manöverkrig.

Den som vinner det kommande kriget är den som slår till först och som slår till med ett totalt krig direkt. Alla stridsmedel på en gång – ett förstahandsslags förmåga där inget sparas i reserv. Ett anfall inget mer. Kriget är över på mycket kort tid. Vilka förbereder sig på detta – Kineserna och Ryssarna.

Nästa krig blir ett anfall i rymden mot satelliter av olika slag med laser och missiler. Samtidigt anfall med taktiska kärnvapen mot fiendens försvar. EMP vapen och datorkrig måste synkroniseras med alla andra vapensystem. Det civila samhällets ekonomiska och logistiska funktioner förstörs genom datasabotage. Elsystemen förstörs av EMP chocker och bilar tåg el, info, allt stannar av och tystnar inom bara en minut över slagfältet som i ett nytt krig kommer att vara hela norra halvklotet.

Om detta anfall inom bara några minuter inte visar sig vara det slag man eftersträvat måste man fullfölja anfallet med det Strategiska kärnvapenprogram man har, och det innebär att flera hundra stora städer på norra halvklotet försvinner efter några 10 – tal minuter.

Den som börjar vinner men vad han vinner återstår att fundera över.

I nästa krig måste de befälhavare som skall vinna vara helt självgående och våga fatta beslut. Utbildningen av dessa måste vara att efter en given order gå hela vägen utan att tveka. Ordervägar försvinner och det system som Nato – USA idag har med sina ordervägar och beslutskorridorer kommer inte att vara tillräckligt snabba för att hinna stoppa ett anfall. Kanske inte ens att genomföra en vedergällning.

Den som vinner har också idag redan en mycket kort orderväg.

Den som kommer att vinna har också en decentraliserad orderväg. En order sedan fria händer.

USA och Nato har precis det motsatta systemet idag. De har 100 – tals baser, och de har en flotta över hela Jorden och de har en mängd med olika staber från topp och neråt som skall ges order. Tid för detta finns inte i ett nytt krig. Det som sker de första 30 sekunderna avgör kriget.

Men sen finns ju alltid det här man inte vet………………och vad är nu det i ett kommande krig.

Historikern

…….

Detta inlägg publicerades i Pengar, Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Vad blir motsvarigheten till Tyska Blitzen 1939 – 1942 i det kommande kriget? Little boy! Fat man!

 1. Benny skriver:

  Nu har väl både Ryssland och USA automatiska vedergällningssystem om den egna ledningen skulle slås ut. Kina vet jag inte men det är ganska troligt. Som sagt vem som än börjar kvittar för det man vunnit är en radioaktiv öken och hur man själv ska överleva den påföljande atomvintern är också ett aber. Men det finns galningar som på full allvar faktiskt funderar på hur man ”vinner” ett sådant krig och de flesta av dem galningarna sitter i Pentagon.

  Gilla

 2. Helena Palena skriver:

  Benny: Ja! Klart dom sitter i Pentagon. De är ju dom som har mest att förlora på en ny och bättre värld.

  Gilla

 3. johnnyjern skriver:

  Japan hade inte kapitulerat.

  Gilla

 4. Helena Palena skriver:

  John: Inte på papperet men det var bara en tidsfråga. Så bomberna var helt onödiga.

  Gilla

 5. mirotanien skriver:

  Helena Palena profeterar om krig. Men det kommer inte att bli något krig — inget storkrig, inga kärnvapen. Krigstrenden går ner, för den som har ögon att se med.

  http://www.motpol.nu/princip/2015/08/11/megatrend-no-risk-of-major-war/

  Så är det med den saken. Gläds, om ni vet vad glädje är.

  Gilla

 6. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Inbördeskrig i alla länder – likt det som sprider sig allt snabbare i Mellanöstern och i riktning Europa är också KRIG – och liksom under hela historien så brukar inbördeskrig vara om möjligt grymmare än konventionella krig eftersom hatet och gärningarna drabbar den egna befolkningen.
  Gissa om vi som var med i de svenska FN-trupperna i Kongo i början av 1960-talet såg förfärande och oförglömliga exempel på just sådant!

  Gilla

 7. Helena Palena skriver:

  Miro och JOG: Ett som talar emot ett WW3 är just att det nu är krig överallt och hela tiden. Alltså kanske man inte behöver en big blast för man tjänar pengar hela tiden. Men med tanke på hur onda dom onda är ska man nog inte ropa hej förrän man är över bäcken.

  Gilla

 8. Helena Palena skriver:

  Miro och JOG: Ett som talar emot ett WW3 är just att det nu är krig överallt och hela tiden. Alltså kanske man inte behöver en big blast för man tjänar pengar hela tiden. Men med tanke på hur onda dom onda är ska man nog inte ropa hej förrän man är över bäcken.

  Gilla

 9. Helena Palena skriver:

  Miro och JOG: Ett som talar emot ett WW3 är just att det nu är krig överallt och hela tiden. Alltså kanske man inte behöver en big blast för man tjänar pengar dygnet runt i alla fall. Men med tanke på hur onda dom onda är ska man nog inte ropa hej förrän man är över bäcken.

  Gilla

 10. Pingback: När fan blir gammal blir han klok! Världen är insane! | Helena Palena

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.