Sverige som krigszon! Sverige transitland antingen för USA/Nato eller Ryssland!

USA Hangarkryssare

USA Hangarkryssare

”Gentemot Sverige kommer USA/Nato att hävda det avtal som förra Regeringen undertecknade en av de sista dagarna de satt kvar, vilket är ett Carte Blanche för Nato att invadera Sverige utan krigsförklaring.”

”Om vi står utanför USA/Nato, och vi kan försvara oss mot ett angrepp från norskt territorium och hävda svensk alliansfrihet då kommer vi inte heller att bli anfallna österifrån. Detsamma gäller om vi skulle råka ut för någon form av angrepp från öst där man vill åt vårt territorium. Kan vi hävda vårt land och försvara oss blir vi inte angripna från väst”, skriver Andersson i detta inlägg.

Ett militärt anfall mot Sverige för att erövra och ockupera landet är idag inte ett alternativ för en fiende.

Ett militärt anfall mot Sverige kan komma att ske av i princip endast två orsaker.

1. Säkra Svenskt territorium för passage av egen trupp eller hålla basområden.

2. För att förhindra trupp att röra sig genom vårt land eller hålla basområden här.

De två stora maktblocken som finns i Nordeuropa och dess närhet är USA/Nato och den Ryska Federationens trupper. Att EU:s överenskommelser skulle ha någon som helst betydelse i ett stormaktskrig är uteslutet. EU är ovidkommande.

Om det utbryter ett krig emellan USA/Nato – Ryssland vilket nu denna dag och framöver är mycket troligt då blir Sverige en krigszon. Men inte för att man vill Sverige och dess folk något utan att vi befinner oss där vi är. Vi blir en strategisk zon.

Enligt alternativ ett så kommer Natos trupper i Norge att vilja säkra upp försörjningslinjer till Baltikum via Sverige. Den av USA förhandslagrade marinkårsdivision som finns strax norr om Trondheim (Verdal) är en attackstyrka, och dess uppgift blir att via vägnät och järnväg inta och kontrollera minst ett par svenska hamnar. Därmed säkra Natos försörjningslinje från hamnen i Trondheim via svenska hamnar (mellan Gävle & Sundsvall) och sedan med fartyg runt Åland till de Baltiska staterna överföra militärt underhåll och trupp. Ubåtar från USA/Nato skall blockera Finska viken och kustområdet utanför f.d. Königsberg idag Kaliningrad. Dessa ubåtar måste finnas i Östersjön innan en blockad av inpassagen i sunden stängs. Kriget måste förberedas. Det är i det skeendet vi just nu befinner oss men överföring av förband till Baltikum.

Det här kommer att ske direkt efter eller strax före ett krigsutbrott, och det är att man flyger in från USA till Trondheim (Stjördal airport) via ett 50 tal flighter de 20 000 man som har sin utrustning i ett berg norr om Trondheim. Dessa trupper blir stridsberedda på någon timme efter landning. Avståndet flygplats till bergsförrådet i Verdal är cirka 40 kilometer. Sedan är det bara ytterligare 40 kilometer till svenska gränsen.

Gentemot Sverige kommer USA/Nato att hävda det avtal som förra Regeringen undertecknade en av de sista dagarna de satt kvar, vilket är ett Carte Blanche för Nato att invadera Sverige utan krigsförklaring. Bäst för dem vore ju om de kunde få Sverige att bli en del av angreppsformationen som nu Nato blivit efter Warszawapaktens nedläggning för 20 år sedan. Det vill säga att Sverige blir en del av Nato. Det är detta politiska spel vi nu bevittnar i Riksdagen bl.a.

De andra områdena som Nato sneglar på i Sverige är bland annat flygbasområdet runt Vidsel. I en cirkel på 100 kilometer runt denna bas efter Piteälven finns ytterligare ett 10 – tal viktiga flygfält. Detta basområde ligger också skyddat bakom det finska flygets operationsområde. Nämnas här bör också att vid Bodö i Norge finns en ankringsplats för en amerikansk hangarfartygsgrupp. Även denna är förberedd och runt Bodö finns mycket viktiga installationer för USA/Nato, liksom hela vägen upp efter kusten i Nordnorge.

Den som behärskar Vidselfälten behärskar med sitt flyg hela området väster om Kolahalvön.

Nordnorge med sina djupa fjordar är också ett område där USA och Nato kommer att gömma många av sina ubåtar som då behärskar hela Nordatlanten. Man vill här stoppa de ryska djupgående missilubåtar som finns i Murmanskområdet för att komma nära den Nordamerikanska kontinenten.

Men även Gotland kommer att få stor betydelse i ett framtida krig. Orsakerna är dess läge och Gotland har i ett kommande krig ett strategiskt läge. Gotland blir ett uppmarschområde.

Den som behärskar Stora och Lilla Bälten samt Öresund kan ju stoppa all in- och utfart ur Östersjön, och därför kommer dessa vattendrag att minläggas direkt innan kriget bryter ut. Minor läggs från både flyg, ubåtar och ytfartyg. Ryskt flyg har övat på detta nu under vintern och flugit där utan transpondrar vilket gjort civilflyget upprört.

Enligt alternativ två så kommer de ryska förbanden att på alla sätt försöka att stoppa USA/Natos planer för transportvägar genom Sverige, och att Vidselområdet samt Gotland blir baser för Natos förband. Sverige blir därmed en krigszon. Men bara delar av landet.

Rysslands militära doktrin säger att man direkt går upp i kärnvapenkrig om det nu blir ett krig och det blir det. Då kommer man att vilja förstöra den infrastruktur som USA/Natos trupper vill ha i vårt land.

Vi kan därför förvänta oss mycket avancerade anfall av Spetsnaz förband som förstör elledningar, master för tele, radio mm, broar, vägar, allt som stoppar ett utnyttjande av svenskt territorium. Det här kommer att leda till mycket svårigheter för det civila svenska samhället.

Om dessa insatser inte räcker kan vi förvänta oss riktade attacker med stridsspetsar från de nya vapentyper Ryssland har vilket innefattar kärnvapen men i begränsad taktisk storlek. Dessa vapen sätts då in mot hamnar och andra viktiga infrastrukturella mål.

Skadorna på vårt lands städer i krigszonerna blir mycket stora men lokala. Några få städer får svåra skador i övrigt blir det enorma skador på det civila samhällets infrastruktur som kommer att totalt klappa ihop, och på ett antal dygn bryta ner vårt land helt och hållet. Om el, kommunikationer både fysiska och teledito slutar att fungera bryter de ekonomiska och de sociala samhället snabbt ihop. Ett land som vårt klarar idag inte denna typ av svårigheter.

Min slutsats blir därför följande:

Om vi står utanför USA/Nato, och vi kan försvara oss mot ett angrepp från norskt territorium och hävda svensk alliansfrihet då kommer vi inte heller att bli anfallna österifrån. Detsamma gäller om vi skulle råka ut för någon form av angrepp från öst där man vill åt vårt territorium. Kan vi hävda vårt land och försvara oss blir vi inte angripna från väst.

Vad Sverige därför behöver just nu är en magnifik upprustning och en klar militär doktrin som uttrycker alliansfrihet och neutralitet i krigsförhållanden.

Vi behöver ett mycket starkt eget försvar, och de ekonomiska medel som finns kan frigöras från sådant som idag kostar stora summor. En svensk upprustning kommer att gynna de kommande släktet som slipper att ha haft ett krig i sitt land, men även vi som nu finns. Bara de som varit med om krig vet vad det innebär.

Sverige måste stå själv på egna ben och skydda vårt eget land från alla håll. Utan att göra så kommer vårt land att bli mycket olyckligt, och framtiden kommer att ställa till ansvar våra politiker brutalt hårt.

Andersson

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

20 kommentarer till Sverige som krigszon! Sverige transitland antingen för USA/Nato eller Ryssland!

 1. Tal om hemska TROLL lockar fram dem. FREDEN har varat för länge, USAs vapenfabriker står med sprängfulla lager. Lagren MÅSTE tömmas, ty annars väntar massiv arbetslöshet, social-ekonomisk och Politisk oro, eller snarare PANIK! Lägg därtill att nuvarande ekonomiska system står redan med ”en fot” på andra sidan gränsen till upplösning, kollaps – vilken är totalt ofrånkomlig utan STORKRIG! ALLIANSREGERINGENS SAMTLIGA STATSRÅD M Å S T E ställas inför DOMSTOL – och fällas för LANDSFÖRRÄDERI pga Värdlandsavtalet med NATO!!! Görs inte det, ja då är Sverige totalt LAGLÖST – ett territorium för BROTTSLINGAR, ALLT i Brottets tjänst är då förklarat FRITT FRAM!!!

  Gilla

 2. JR skriver:

  Hela apparaten har förebretts under många år genom nedrustningen av försvaret. Västerut saknas flotta, Säve flygplats har redan stängts av för all civil trafik. För en quisling är det bara att stänga av sjöbevakningsfyrarna under och över vatten innanför Vinga så kan fascisterna stå där vid Älvsborgsbron och hälsa Natos Fredsstyrkor välkomna när de väller in och ska befria folket.

  Gilla

 3. Sammie skriver:

  En profetia från 1968
  ”Invandring och det tredje världskriget
  ”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått.
  Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.

  Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen.
  Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna.
  Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot.
  Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.”
  Läs mer: http://www.flammor.com/profetior/profetia031.htm

  Gilla

 4. Benny skriver:

  Nato förbereder krig mot Ryssland, det tyder alla tecken på! Vem som styr i USA råder ingen tvivel om, det är neocons med krigsförbrytaren Dick Cheney i spetsen. Det märkliga som hänt är att gamla hökar som Kissinger och Brzezinski varnar för att provocera Ryssland, men Nuland och Cheney lyssnar inte, man fortsätter med vanvettet i Ukraina och Obama sprattlar med i cirkusen som den ”lame duck” han är. Man verkar tro att ett krig kommer att föras med konventionella vapen men det har jag svårt att se. Går det dåligt för någon sida så kommer kärnvapnen fram det är säkert. För övrigt så är hangarfartyg rena dödsfällorna vid ett krig och kommer omedelbart att raderas från havets yta. Man kan inte missa så stora mål med moderna vapen. Angående Sveriges läge så blir det inte aktuellt med några trupptransiter från något håll för kärnvapenkrig förs med ICBM:s och ubåtar som kan avfyra kryssningsrobotar från havsbottnen. Nästa storkonflikt blir ett knapptryckarkrig och sedan går de få överlevande en långsam svältdöd till mötes.

  Gilla

 5. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Sverige har i lönndom samarbetat med NATO alltsedan denna organisations skapelse. Kontakterna började redan lite mjukt med de svenska militärattacheer som fanns i London under andra världskriget. Sista jippot med samövningar var i Stockholms skärgård förra året då man jagade ”Moby Dick- den vita valen” som sågs på en suddig bild i pressen. Notera att vi under flera årtionden inte har fått ett enda napp trots alla sjörallyn i skärgården med modern teknologi.
  Anderssons artikel är ett rimligt scenario, inte minst mot bakgrund av att den nuvarande amerikanske ambassadörens fader, Zbigniew Brzezinski, i sin bok ”The Grand Chessboard”
  som kom ut på 1990-talet beskrev det som pågår i Europa idag. På sidan 84-85 beskriver han hur USA ska inringa Ryssland med ett bälte av USA-lojala länder (på en karta finns bl a Polen och Ukraina inritade!) Där står också att ”När NATO lyckats få in Baltstaterna i organisationen så kommer vi också att förmå Finland och Sverige att ansluta sig”. Senaste året har ju de svenska landsförrädarna aktiverat sig med att börja propagera för ett svenskt medlemskap och svenska media underlåter att rapportera detta för svenska folket. Om inte svenska folket reser sig mot
  våra politiska USA/NATO-medlöpare så riskerar vi att få en gruvlig framtid. Författaren Lars Wilderäng har i sin senaste bok ”Stjärnklart” beskrivit hur en samhällskollaps i samband med ett storskaligt teknologiskt och informationsmässigt sammanbrott skulle kunna se ut. Han använder också ett ordspråk från romartiden ”Preparatus Supervivet – Den förberedde överlever”. Vi lever i en turbulent tid, men mycket få svenskar vet hur de och deras närmaste ska klara sig om vår tillvaro plötsligt vänds upp och ner. Det är inte fel att fundera en stund på detta.

  Gilla

 6. Sverige var ju transittland for tyske soldater som skulle til NordNorge under krigen. I dag er USA i allianse med nazistene i Kiev samtidig som de ligger på kne for EU, derfor skal ingen være i tvil om hvor Sverige vil befinne seg i en krigssituasjon der nazialliansen angriper Russland.

  Gilla

 7. InPeace skriver:

  Tror nog att all denna krigshysterin är ett spel för gallerierna. Visst vi kanske få se NATO styrkor använda Sverige men om man går lite djupare ned i vad det verkar handla om så är det att fortsätta frånta människans självbestämmanderätt och samtidigt göra människor så beroende av andra (läs systemet). Det man glömmer är att människor är så hjärntvättade idag. Se bara som exempel hur stor del av den svenska befolkningen används för att övervaka och bestämma över andra svenskar. Dessa jobbar inom myndigheter som Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsmyndigheten, Länsstyrelsen, Polisen och etc.
  Spelar ingen roll vad man än vill göra, utan att det krävs någon form av tillstånd och/eller behörighet och så här ser du ut i majoriteten av de utvecklade länderna. Det är inte meningen att människan skall ta eget ansvar på sätt att bedöma själv. Ett superklart exempel är alla halkolyckor som sker vid minsta lilla ”snökaos”. Vid alla nyhetsredaktioner som egentligen skall förmedla nyheter, har istället ”experter” som skall tala om vad man skall tänka. Snart kommer man kunna med tvång ta dina barn om man inte tillåter vaccination (detta på pågår redan i Frankrike). Listan kan göras hur lång som helst, men steg för steg skjuts positionerna fram.

  Det vi nu ser är en brytpunkt och vi kommer få en tid som framförallt psykiskt kommer vara prövande. Ingen tjänar på ett traditionellt krig, utan ”krigen” kommer se helt annorlunda där vi människor fortsätts att förtryckas ned och enbart blir drönare som eliten kan kontrollera och fortsätta manipulera.

  De som försöker ställa sig någorlunda utanför samhällssystemen idag (typ eget självhushåll, energi, avlopp och etc.) har det mycket svårt att klara sig undan från bli straffad på något sätt. Därav blir alla drabbade hur mycket man än försöker undvika att delta i detta spel.

  Till sist, Idag är det nästan bara psykopater som sitter på alla maktstolar runt om i världen och försvinner en, så står det tusen psykopater åter som gärna tar platsen och det är nog vad ”krigen” handlar om, vi är bara spelbrickor i deras idiotiska maktbegär.

  Gilla

 8. JR skriver:

  Imperiet planerar och manipulerar. Dett är WW3 i Hollywoodtappning, politiska ledare är redan köpta oavsett partillhörighet. Alla invasioner är redan filmade, klippta och klara och antagligen distribuerade till respektive kontakt på nyhetskanalerna. Quisligar i tusental är inte dyra idag i tjänstemannaleden, de säljer sej för ett par pensionspoäng eller fria flyg till Bryssel. Kunde man skicka filmklipp från Pakistan som skulle föreställa terrordåd i Qatar eller Jemen så är det väl inga problem att filma en invasion på Alaskas norra kust i form av en militärövning med ryska uniformer och påstå att ryssen har landstigit på nordkalotten. Köpte den europeiska allmänheten föreställningen den gången kommer den amerikanska, australiensiska och japanska att köpa denna också. Nato sökte för inte så länge sedan rysktalande personal till ”realistiska övningar” som betalades med 20 dollar/tim. Det enda som kommer att stoppa denna utveckling är att folk själva engagerar sej i vad som händer via alternativmedia. De som föreställer hjälptrupper har antagligen ingen aning varför de landstiger, de tror givetvis på det som de serveras i nyhetskanaler. Tro inte heller att du kan kommunicera med dem, det är troligtvis rumänska eller bulgariska trupper. Ungefär som när sovjet rullade in i Prag 1978. Trupperna var från kaukasien och trodde att dom var på övning. Det är bankirer o ekonomi som styr, imperiebyggarna byter bara huvudstad.

  Gilla

 9. Helena Palena skriver:

  Javisst är det bankerna som styr! Som vill ha krig. Som har svårigheter dock att få ihop en hel världs toppar på sitt ränkspel. Kan bli vår räddning. Som Benny skriver: ”Det märkliga som hänt är att gamla hökar som Kissinger och Brzezinski varnar för att provocera Ryssland, men Nuland och Cheney lyssnar inte, man fortsätter med vanvettet i Ukraina och Obama sprattlar med i cirkusen som den ”lame duck” han är.”
  Det är skillnad på Bilderbergarna i Europa och dom i USA. De lever här och ser vilka konsekvenser allt för men sanktioner hit och dig. Det ser inte dom over there på samma sätt. Dessutom tror jag dom mer skiter i vanligt folk. Kör över allt och alla. Politikerna här försöker bromsa lite i alla fall.

  Gilla

 10. Sammie skriver:

  Amerikanska trupper i support för kringliggande länder till Ryssland
  http://edition.cnn.com/2015/03/13/world/army-convoy-through-europe/

  Gilla

 11. Helena Palena skriver:

  Rycker kriget närmare! Varför rapporterar inte Ekot?

  Gilla

 12. Benny skriver:

  Helena, Ekot är en del av sanningsministeriet precis som all MSM-media! Vi vet ju att det är 6 stora mediebolag som styr och ställer i nyhetsflödet här i väst och det är bankerna som äger dessa mediebolag! AB t ex var väl ingen vidare blaska innan men efter att Schibstedt tog över kontrollen så har det blivit bedrövligt. Propagandister som Wolfgang Hansson sitter och fabulerar ihop artiklar fjärran från sanningen. Det viktiga är inte vad som hänt i verkligheten utan vad MSM kan lura i folk att tro vad som hänt. Ukraina, IS är väl typexempel på alla lögner som MSM sprider men som vid en faktakoll helt kan avfärdas.

  Gilla

 13. Maja Dacke skriver:

  Det är bättre att veta än att inte veta.
  Frågan är hur vi kan förbereda oss – vi som bor i städer, mindre eller större tätorter. Beredskapslagren är i praktiken tomma, och om vi klarar livhanken tar maten slut inom en vecka i affärerna, påstås det. Förutsatt att vi öht KAN inta något alls.
  En gång sa en vis människa: Det finns inget helvete på andra sidan döden – det finns här på jorden. Och många bidrar till att det så förblir.
  Varifrån kommer de jävlar som bara vill krig och förintelse? Hur har de själva tänkt undgå detta?

  Gilla

 14. kao skriver:

  Mycket bra inlägg!
  USAs vapenmaffia vill sälja sina vapen till varje pris och och ha terroteriell makt, baser överallt. Vi ska INTE låta dem ha någon bas här! Det försämrar vårt redan dåliga rykte. Och så ska man plocka bort Carl Bildt, som fortfarande far runt i världen och snackar en massa dynga. Han gör definitivt inte vårt land säkert. Vem betalar honom nu för tiden? Varför kan man inte få honom att sluta??? Han representerar endast sej själv och sina rika vänner.

  Kao

  Gilla

 15. Janne skriver:

  Personligen så tror jag att vi redan har fienden inne i vårt land! Under många år så har det importerats enorma mängder muslimer, dom kallas för ”flyktingar, ensamkommande flyktingbarn, kvotflyktingar, anhöriginvandrare” och allt möjligt bara för att lägga dimridåer om vad som egentligen försiggår! Det finns inga säkra uppgifter om hur många dom är eftersom regimen påpassligt nog har lagt locket på! Inget får komma ut, men det finns dock seriösa bedömare som hävdar att den muslimska populationen i Sverige uppgår till nästan 2 millioner! Vilket är dubbelt så mycket som Frankrike har, per capita! Och det är väl heller ingen tillfällighet att dom s.k. ensamkommande barnen inte alls är några barn utan fullvuxna män, mest troligt redan färdigutbildade terrorister!
  Hotet finns således att beskåda inom landets gränser, den trojanska hästen har redan anlänt! Och det har ”våra” landsförrädare till politiker sett till. Dom har förrått sitt eget land och sitt eget folk på det mest hänsynslösa och vidriga sätt. Nu är det bara en tidsfråga innan Sverige förvandlas till en total islamsk stat. Det enda lilla hoppet vi har vore en rysk räddningsaktion, att rena landet från den muslimska varbölden! Hellre lever jag under rysk flagg än att vi förvandlas till en muslimsk skurkstat med sharia laga -något som föresten redan praktiseras i Svenska domstolar. Sveriges undergång är snubblande nära och räddningen oändligt långt borta!
  MVH
  Janne

  Gilla

 16. lassekolja skriver:

  Vadå USA & Ryssland? Sverige är ju under ockupation sedan 80-talet. Sista 15 åren av muslimer från MENA, visserligen utan stridsvagnar men väl med barnvagnar!!!

  Gilla

 17. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Till Maja Dacke: Två bra tips ang dina frågor: ”Hur kan man förbereda sig inför svåra tider” finns det många bra tips på i boken ”Stjärnklart” av författaren Lars Wilderäng som också har en intressant blogg som heter cornucopia.com. Den är lite av värsta scenario-litteratur men ger bra information om hur ett samhälle ser ut där kaos uppstår och de sociala reglerna sönderfaller.
  Jag har sett mycket av sådant i olika kaosländer under mitt liv.

  En annan bok som svarar på de flesta frågor man kan ställa om ”varifrån djävlarna kommer som
  bara vill krig och förintelse heter ”Revolution from Above” av en internationellt högrankad forskare som heter Kerry Bolton. Den innehåller dessutom ordentligt med citat, dokumentation och tips för den som vill lära mer, och man skulle nästan kunna doktorera i ämnet bara efter att ha läst denna bok!

  Om ni vill veta planerna som finns för 2000-talet och som formats av ett antal megabankirer och en klick av internationella råvarumoguler tillsammans med sina köpta storpolitiker från flera länder, så ska ni läsa ”Globaliseringsfällan – Angreppet på demokrati och välfärd” av Hans-Peter Martin och Harald Schumann. Dessa följde den konferens i slutet av 1990-talet i San Francisco
  där globalisternas toppskikt drog upp hur Den Nya Världsordningen skall etableras. Endast 20%
  av jordens befolkning erfordras för att framställa allt som behövs i världen, Resten, 80%, blir därmed s k ”useless eaters”, och medan dom sakta ellimineras genom svält, missväxt, epidemier. inbördeskrig och steriliseringar så ska dom ”sövas” med ”tittytainment” (ett för ändamålet skapat ord som består av engelsk slang för kvinnobröst=tits och entertainment=underhållning).
  Det är lite som romarrikets Bröd och Skådespel: Mat i form av populär färdigmat med ingredienser som har nedbrytande effekter på den mänskliga organismen och tidsfördriv i form av
  t ex serieprogram i TV, gärna med inslag av erotik. Sport och tävlingar av den typ som förekommer i program som ”Gladiatorerna” ingår i planerna.

  Titta också på de målsättningar som globalisterna öppet redovisar på sitt Stone Henge-liknande jättemonument i Georgia, USA. Googla på The Georgia Guidestones och kolla speciellt det första
  ”budordet” på tavlan med riktlinjer för framtiden. En växande skara världen runt börjar sent omsider begripa att ondskefulla planer länge har arbetat i en destruktiv riktning och detta har resulterat i att de som ligger bakom detta nu har lagt in en högre växel för att inte planerna ska omintetgöras. I Sverige går uppvaknandet trögt, men detta borde väl gå att ändra på?

  Gilla

 18. Jan-Ola Gustafsson skriver:

  Rättelse: Nätadressen till Lars Wilderängs intressanta hemsida som jag nämnde i inlägget ovan skall vara: cornucopia.cornubot.se

  Gilla

 19. stefan skriver:

  Krig under avtal är väl i grunden något att fundera över vad det nu är.

  Gilla

 20. Helena Palena skriver:

  In Peace: Kriget mot oss pågår hela tiden. Den stora smällen kommer nog inte för då går alla under. Okey att eliten har bunkrar att gömma sig i men vad fan ska dom göra utan slavar? Ska dom slava åt varandra? Skulle inte tro det. Dessutom kan man undra vad dom ska göra med alla sina luftpengar om inte elen fungera så chipen och korten funkar. Sanningen är nog den att eliten inte vet själva hur allt kan sluta. Dock har dom en plan som J O Gustafsson ofta upplyser oss om.

  Benny: jag var ironisk! Inget som inte först hällts ner i Reuter-Tratten kan hamna i vårt Eko!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.