Politiskt kaos i USA redan verklighet! Tysklands framtid ligger i Eurasia!

President Barack Obama and Vice President Joe Biden ride in the motorcade from the White House to the Ronald Reagan Building in Washington, D.C., July 21, 2010, to sign the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

President Barack Obama and Vice President Joe Biden ride in the motorcade from the White House to the Ronald Reagan Building in Washington, D.C., July 21, 2010, to sign the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. (Official White House Photo by Pete Souza) 

”Den av USA kontrollerade s k ”Världsbanken” IMF, vars uppgift har varit att roffa av de fattiga i hela världen och ge åt de rika – är också på väg att gå under.”

”Europa måste bryta med USA:s krigspolitik. Detta måste ske fort om ett europeiskt helvete ska kunna undvikas. Antiamerikanska stämningar exploderar nu i hela Europa. Tro mig – Frankrike svänger mycket snabbt mitt framför våra ögon. CIA:s förlamande grepp över Västeuropa är snart över.”

Så skriver Brage Norin – fysiker och kinakännare – i denna analys.

Italiens parlament rekommenderar regeringen att erkänna en palestinsk stat. 300 röster för och 45 emot.
Storbritannien, Frankrike, Irland, Portugal och Spanien har röstat igenom icke bindande resolutioner med uppmaningar att erkänna Palestina. Samma beslut är på väg i Danmark. Den svenska regeringen erkände en palestinsk stat för en tid sedan. Även Belgien meddelar att ett erkännande är på gång. Nu äntligen börjar västvärlden inse att den israeliska ockupationen av palestinsk mark måste få ett slut. Detta är en unik historisk händelse.

Tysklands framtid ligger i öst. En ny allians Berlin-Moscow-Beijing växer fram.

Tysklands export mätt i procent av landets BNP har ökat från cirka 25 % till cirka 50% de senaste 25 åren. Under de senaste tio åren har halva landets tillväxt berott på den ökade exporten. Tyskland är mer och mer beroende av marknaden i öster. Idag går endast 40 % av exporten till EU – och denna siffra sjunker. Den ekonomiska utvecklingen i södra Europa – i första hand i Grekland, Italien, Spanien och Portugal oroar Tyskland. Den tyska exportindustrins framtidsmöjligheter finns i Asien.

Tysklands hårda hållning mot Grekland beror på insikten att södra Europa betyder allt mindre för Tyskland. Framtiden ligger i ”Eurasia” – d v s österut. USA:s krigsplaner i Ukraina frontalkolliderar med Tysklands framtidsplaner. Merkel snabbfixade en politisk allians med Frankrike och åkte till Moskva i ilfart för att få stopp på CIA:s krigsplanering. Storbritannien och USA ställdes helt enkelt åt sidan vid den senaste fredsuppgörelsen i Ukraina. Detta var om något ett ”tecken i tiden”.

Turkiet har ledsnat fullständigt på att hållas på halster utanför EU.

Turkiet välkomnar helt plötsligt Gazproms Sydgasledning. Snacka om en stor geopolitisk händelse. Gasledningarna når Turkiet redan i sommar/höst och därefter till Grekland. Grekerna välkomnar naturligtvis också den ryska gasen. Den amerikanska planeringen att förhindra att Europa och Ryssland binds samman inom energiområdet har misslyckats.

Överallt där USA/NATO farit fram skapas kaos och inbördeskrig. Libyen kokar över och Medelhavet fylls med flyktingar. Hela Europa svämmar över av syriska flyktingar. Snart väller miljoner ukrainare in i Västeuropa. Politiker börjar äntligen vakna upp.

Europa måste bryta med USA:s krigspolitik. Detta måste ske fort om ett europeiskt helvete ska kunna undvikas. Antiamerikanska stämningar exploderar nu i hela Europa. Tro mig – Frankrike svänger mycket snabbt mitt framför våra ögon. CIA:s förlamande grepp över Västeuropa är snart över.
.
Den Nya Utvecklings Banken NDB (”New Developing Bank”) är i funktion redan i slutet av 2015.

Den av USA kontrollerade s k ”Världsbanken” IMF, vars uppgift har varit att roffa av de fattiga i hela världen och ge åt de rika – är också på väg att gå under. I USA har en promille av befolkningen lagt beslag på huvuddelen av landets rikedomar. Stöldgodset, som steg för steg har anrikats hos ett antal stormrika rövare, måste förvaltas väl. Detta är IMF:s huvuduppgift. Världsbanken IMF är girighetens ekonomiska svärd, men den ekonomiska terrorn närmar sig ett slut.

NDB förändrar världen. Många utvecklingsländer ser ett ljus i tunneln. Äntligen kommer fattiga länder som skuldsatts upp över öronen av IMF att kunna gå till en annan bank. Detta är en dramatisk historisk händelse. Grekland bidar sin tid. Land efter land i världen som ruinerats av IMF kommer äntligen att kunna befria sig från IMF:s strypgrepp. Amerikanska statsskuldsväxlar kommer på en kort historisk tid att bli värdelösa. En global finansiell härdsmälta är nära förestående. Nästan ingen förstår hur fort det går. Det finansiella stupet är nära förestående.

God morgon öst – godnatt USA.

Av världens tio största containerhamnar ligger sju i Kina, en i Sydkorea och en i Singapore. Endast en ligger utanför Asien. Kinas gigantiska industriella explosion bara fortsätter i våg efter våg. Indien är på väg i samma riktning. De helt sanslösa ryska tillgångarna på de fossila bränslena kol och naturgas är av strategisk betydelse för världens två mest tättbefolkade länder – Kina och Indien. ”Eurasia” är snabbt på väg att bli världens ekonomiska centrum. Tysklands och Frankrikes snabba utrikespolitiska omsvängning har sina logiska förklaringar.

Den globala finansiella härdsmältan är nära förestående.

Grekland drar medvetet ut på tiden. Tyskland VET vad som är på gång. Den Nya Utvecklings Banken förhandlar redan med Grekland – i smyg. Grekland kommer inom något år att förkunna att landet ställer in betalningarna. Det var bankdirektörer och stenrika redare liksom tusentals korrupta politiker och affärsmän som ruinerade landet. De gick i spetsen för Greklands fall. Amerikanska storbanker försökte dölja sanningen i samband med landets inträde i EU. Grekerna har inget annat val än att säga upp förbindelserna med IMF. Det finns ingen annan väg.

Exemplet Grekland tänder en eld både i Spanien och Italien. Eurosamarbetet skakar snart i sina grundvalar. Exemplet Grekland påverkar även andra delar av världen. Mexiko kommer snart att följa Argentinas exempel och ställa in betalningarna. Detta skeende blir början till slutet för dollarn och IMF.

Ett förödande inbördeskrig i USA är på väg.

Mexikos statskonkurs drabbar USA:s banker. Lavinen har startat. USA:s storbanker förklarar ”Bank Holiday” och stänger. Hamstring och plundring kommer att tömma varubutikerna över hela landet. Många storstäder kommer att sättas i brand. Scener som vi aldrig tidigare bevittnat i västvärlden kommer att chockera oss. Den sista militära supermakten på jorden kollapsar. Det blir ett kaos utan like – men en värld i fred väntar bakom dörren.

När de amerikanska sedelpressarna fortsatte att trycka pengar – trots att amerikanska statsskuldväxlar började tappa trovärdighet – var kraschen oundviklig. Hela flygplanslaster med dollar flögs till Irak och till Afghanistan. Korruptionen exploderade. Varje diktator som gick USA:s ärenden blev stenrik. Värst av alla var Egyptens härskare Mubarak som blev ägare till närmare 500 miljarder dollar. Han blev en av världens rikaste personer. Utgången av det finansiella vansinnet var given på förhand.

Hur kunde det gå så illa?

Det är det amerikanska ”militärindustriella komplexet”, som tog makten i USA när George Bush valdes till president, som störtar USA ner i avgrunden. Denna kommande händelse blir den absolut viktigaste geopolitiska händelsen under detta århundrade. En värld i fred kommer långsamt att födas. Tyskland, Ryssland, Indien och Kina blir ekonomiska stormakter i ”Eurasia”- morgondagens viktigaste ekonomiska marknad. Israel tvingas överge alla ockuperade territorier i Palestina och östra Jerusalem blir Palestinas huvudstad. Nelson Mandelas dröm om ett befriat palestinskt folk kommer att uppfyllas.

En ljusare värld väntar.

I en värld med fred kommer äntligen demokratin att få en chans. Ingen diktator sitter trygg i en fredlig värld. När inga yttre fiender existerar går inte budskapet ”dom och vi” hem längre. De storskaliga militära konflikterna går mot ett slut. De tusenåriga krigens epok går äntligen i graven. Ett fredsrike på jorden är oundvikligt.

Knappast någon inser vad som sker. Vi lyckas blunda för verkligheten – trots att den är så uppenbar. Jag fattar det inte. Pusselbitarna ligger ju på bordet och pusslet är så enkelt att lägga.

USA:s splittring är redan ett faktum.

Den före detta NATO-chefen i Europa Wesley Clark erkänner öppet i en intervju för CNN att ISIS är ett verk av USA:s nära allierade i Mellanöstern. Detta påstående är mycket sensationellt men Clarks uttalande är naturligtvis bara en halvsanning. Den nakna sanningen är att CIA är splittrat. Den mäktiga falang inom CIA som styrde landet under George Bush:s presidentperiod – under Dick Cheneys ledning – jobbar vidare helt ostört. Denna grupp höll i trådarna för ISIS skapande tillsammans med USA:s ”nära allierade”. Det är den nakna sanningen – ”and nothing but the truth”. Det finns igen kraft som törs utmana denna grupp. Ingen styr längre CIA. Splittringen är ett faktum. Det Republikanska partiet är också splittrat. Ett politiskt kaos i USA är redan en verklighet.

Det har gått så långt att chefer för den grupp inom Secret Service som skyddar president Obama – byts ut gång på gång. Beväpnade personer släpps in i samma hiss som Obama – naturligtvis som en varning till presidenten. Ingen president i hela USA:s historia har fått vara med om något liknande. Det politiska kaoset har nått Vita Huset.

Kaoset i USA har till och med nått ut i rymden. Efter katastrofen med rymdfärjorna har Ryssland ensamt ansvarat för resorna till den Internationella Rymdstationen ISS. NASA:s senaste försök att leverera förnödenheter till ISS slutade också i en katastrof. Olycka efter olycka efter olycka drabbar den amerikanska rymdindustrin. Nu tvingas NASA ”se över hela verksamheten”. Det politiska kaoset har även drabbat NASA svårt.

Hela folket är djupt splittrat. Vad som hände i New York den elfte september 2001 skakar USA i sina grundvalar. Filmerna som lagts ut på You Tube om den jättelika skyskrapan WTC7:s fall har splittrat landet. Miljoner ungdomar i USA har sett dessa filmer. WTC7 stod över ett hundra meter från Tvillingtornen och träffades aldrig av något flygplan. Sprängämnet nanotermit har påträffats i stoftet efter skyskrapan. Detta sensationella fynd har bekräftats av flera oberoende laboratorier. Det betyder att skyskrapan apterades med sprängmedel minst en månad före den elfte september. Samma sprängämne har även avslöjats i flera stoftprover från Tvillingtornen.

Terrorattacken i New York var absolut nödvändig för att kunna starta krigen mot Afghanistan och Irak. Ingen nation i världen hade kunnat stödja USA:s anfallskrig om inte ”fienden” först hade angripit USA. Precis alla överenskommelser som reglerar krigföring förbjuder sådana krig. Sanningen om händelserna i New York 2001 har blivit USA:s kvarnsten runt halsen. Det låter helt otroligt men det är ett faktum att miljoner unga amerikaner är fullständigt övertygade om att CIA låg bakom terrorattacken i New York 2001. USA är totalt politiskt paralyserat. Det amerikanska romarrikets fall är nära.

Ett totalt övervakningsvansinne har tagit över i USA – ”the empire of chaos”. Wiki-Leaks avslöjar att CIA avlyssnar hela EU:s politiska ledning. Konferensrum i Bryssel har under flera år avlyssnats av den amerikanska underrättelsetjänsten. Europa är chockat. Övervakningen av Tyskland har samma prioritet som övervakningen av Ryssland och Kina. Övervakningen är på väg att flytta från land upp till himlen. SIM-korten utrustas med krypterade spionprogram som i praktiken gör nästan varje människa telefonavlyssnad. Vilken sjuk värld som det amerikanska militärkomplexet försöker skapa. Ett helvete på jorden är målet. USA:s kommande fall är en befrielse för hela världen.

Det blir kolsvart före gryningen – men en ny och ljusare värld väntar.

Brage Norin höjdare

Brage Norin – Skogså Tankesmedja

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

33 kommentarer till Politiskt kaos i USA redan verklighet! Tysklands framtid ligger i Eurasia!

 1. norrmannen65 skriver:

  Skrämmande…..

  Gilla

 2. Thomas Skogman skriver:

  mycket upprepningar,,på gränsen till tjatigt. är av samma åsikt men skriver du/ni för slarvigt orkar inte folk läsa,,och det vore ju tråkigt 🙂

  Gilla

 3. Sofia skriver:

  Tillräckligt stringent skrivet för att man ska läsa hela texten uppmärksamt!
  Speciellt tyckte jag om det lyckliga slutet som bör finnas i alla bra berättelser.

  Gilla

 4. BRAGE NORIN! Håll HÅÅÅRT För Öronen: JÄTTETACKKKAPLÅDÅSKOOOOOOOOOR för denna så välformulerade, meningsfyllda artikel byggd på OFRÅNKOMLIGA FAKTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Du, Brage & HelenaPalen är ALLTID LÄSVÄRDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Gilla

 5. Hans Nilsson skriver:

  Man får hoppas att detta spännande händelseförlopp för världen kommer att ske i en inte allt för avlägsen framtid. Jag håller med Sven-Erik att Brage och Helena alltid är läsvärda.

  Gilla

 6. Kalle skriver:

  Bra skrivet. Delar i grunden mycket av det du skriver men jag ser framför mig ett mer utdraget förlopp. Sedan har jag så klart några funderingar men kanske inte kan ta alla. En är IMF. Det nya IMF som du beskriver är mycket bra och behövs. Den stora skillnaden som jag ser det är att med IMF följer ofta andra krav såsom privatiseringar, omedelbara budgetsaneringar, demokratisering, o.s.v. IMF och den ”nya” IMF måste nog båda hålla sig till det som inte gör att man ”skänker” bort pengar. Det är dokumenterat att USA efter det att man själva understött koloniernas självständighet var mycket aktiva att istället få in sina egna företag och organisationer inte minst i Afrika. Som ett led gav man möjlighet för ungdomar att få sin utbildning i USA. Jag delar din uppfattning att IMF är en del av USA’s maktambitioner.

  Vad gäller USA’s statsskuldväxlar så blir de inte värdelösa över en natt. De har ännu inte blivit värdelösa trots att vi haft den värsta finanskrisen på 70 år och den största ökningen av den monetära basen någonsin. Dollarn har ännu inte kollapsat utan har istället stigit mot t.ex. kronan och Euron det senaste året. På sikt är det givet det du påstår att USA går en mörk framtid till mötes och att framtiden finns i Asien. Det är dock skeenden som tar generationer eller flera innan man tydligt kan se stora förändringar.

  Det är nog, tyvärr, en önskedröm att världen vaknat upp och nu ser hur den styrs. Historien visar gång på gång att opinionen kan påverkas av händelser och propaganda. T.ex. var 90% emot att USA skulle gå med i första världskriget och 80% emot att USA skulle gå med i andra. Det lyckades ändå med mördande propaganda. Samma sak med 9/11, samma sak med Saddam, opinionen är först emot men sedan händer något och propagandan drar igång och då vänder opinionen. Det är nog fortfarande mest du själv som har insikt. De flesta andra vaknar mycket långsamt, tyvärr. Jag hoppas så klart att du har rätt.

  Gilla

 7. Pingback: Moskva och Stockholm | Jan Millds blogg

 8. InPeace skriver:

  Märkligt att det inte nämns något om BRICS i artikeln som är på väg att bli ett verkligt alternativ till IMF. När total övergång till BRICS sker, bör det väl ställa till kollaps för framförallt Usa?

  BRICS (Ekonomiskt och politiskt samarbete mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika som har som mål att överge dollarn och bli en konkurrent till IMF).

  Gilla

 9. Brage Norin skriver:

  New Developing Bank NDB är BRICS-ländernas nya utvecklingsbank.

  IMF:s politik kan enkelt sammanfattas – Inte behöver vi arméer för att skapa välstånd.
  Det funkar mycket bättre med mutor. En väl fungerande korruption är effektivare. Att döda miljoner afrikaner som inte lyckas skörda tillräckligt med gummi skapar bara hat. Den belgiska kungen som blev stenrik på gummihandel gjorde ett historiskt misstag.

  IMF:s lösning – ”Neokolonianism”.
  Betala en krona åt den som finner en eftertraktad kameleont i Madagaskar. Åt den som lokalt köper upp kameleonten betalar vi tio kronor. Uppköparen har fått låna pengar av IMF för att kunna starta sin rörelse. Denna person blir på sikt förmögen på handeln med de eftertraktade kameleonterna. Även det barn som finner några kameleonter kan köpa en skål ris till föräldrarna. Vilken stolthet barnet ska känna. Lycka skapas överallt. IMF skapar lycka.

  I marknaden i väst kostar kameleonten 1 300 kronor. Att slänga bort elva kronor (1kr+10kr) till folk på Madagaskar betyder mindre än en procent av kundpriset. Alla blir nöjda. IMF ”hjälper” Afrika.

  Tänk om barnet i Madagaskar som fann en eftertraktad kameleont tjänar tio kronor och den lokala uppköparen tjänar lika mycket. Tänk om priset från uppköparen är 200 kronor per kameleont – varav hela 180 kronor gick till skolor och sjukvård!

  Åtminstone på papperet säger sig NDB arbeta på det sättet. Vi kan bara att hoppas på att det stämmer – vilken mardröm för IMF.

  Gilla

 10. Komfortzonprovokatör skriver:

  Suck, som vanligt mycket snack å lite verkstad, fortfarande så har kollektivet traditionella morgonmöten i det sedan länge totalt fallfärdiga kollektivhuset med ruttet tak, sneda väggar och totalt söndervittrad grund, där alla medlemmar oavsett insikt och mental förmåga har ”rätten” att ”tycka” offentligt till vetebullen och euroshopperkaffet där man på fullt allvar har hårda diskussioner om vilken färg det ska vara på fågelholken hängandes snett på den söndervittrade söderväggen.
  IMF och BRICS same shit different name, Goldman Sucks är upphovet till BRICS och den som är enfaldig nog och desperat vill ”tro” att det går att ändra detta sjuka system som plågat deltagarna i detta såkallade jordeliv sen Hedenhös kan se fram emot ett halvjobbigt uppvaknande, majoriteten vet inte om nåt alternativ till pengar, politik och religion och är att jämföra med att ha blivit matad med makaroner morgon, middag och kväll sen födseln, hur bör man då förhålla sig till den inflyttade grannen som bjuder över en på pizzamiddag ?
  Fler å fler tar del av det enorma bedrägeriet som systemet i sig är, men likförbannat så är det tydligen än så länge inte intressant att fokusera på andra potentiella maträtter utan man fokuserar blint på nya innovativa makaronrätter.
  Allt hänger ihop och följdaktligen så räcker det inte att nöjsamt sätta sig in i ett par områden och klappa sig på axeln och inbilla sig att man dragit sitt strå till stacken, sorry det räcker inte.
  Ofullständig info är ofta värre än disinfo oavsett om det är ignorans, lättja eller medveten agenda som ligger bakom.
  Visst, det skadar inte att fortsätta avslöja världens största Maffia aka. Staten men är det inte hög tid kära vänner att parallellt med dessa avslöjanden fokusera på sunda, önskvärda förslag till lösningar som ger alla deltagare samma MÖJLIGHET till ett intressant jordeliv, om man sen som enskild har lust att benytta sig av den möjligheten är väl upp till var och en.
  Följande påståenden är riktade till alla som läser denna blogg som rivit ner många slöjor och slängt merparten av sina ” what’s in it for me ” filter, vad läsare ”tror” om dessa påståenden är egalt och inga hänvisningar kommer att bifogas, allt går att bekräfta för den som vill.
  Eftersom detta är materialismens tidevarv och pengar är dagens största religion så handlar det mesta just om…… pengar, en del ”makt” och en rejäl släng av ren och skär ondska.
  Nåväl nu till påståendena :
  ISS är båg likaså NASA och påstådda rymdresor,
  satteliter i omloppsbanor är båg
  Kärnvapen är båg, kärnkraftverk är dumplaster för vattenkraften och kan jämnställas med världens dyraste vattenkokare.
  Nationer är båg
  FN är båg likaså WHO, NATO, Myndigheter, Auktoriteter i broderade pyjamasar är båg.
  Ekonomi är båg och behövs inte överhuvudtaget, tänk nu MAKARONER, här försöker vi lobba för mer intressanta rätter som finns i överflöd bara man inser att dom existerar.
  Hur många läsare är beredda att göra det som krävs för att som enskild ta fullständigt ansvar för sitt liv och att tillsammans med likasinnade snickra på en gemensam framtid utan ärvda och påtvingade trauman och ersätta dom med kreativitet och äkta livsglädje där vi accepterar vara en DEL av naturen kring oss och inte som inbillade härskare av den samma och fortsätta med en dåres envetenhet ytterligare förstöra nästkommande generationers möjlighet att erfara ett jordeliv utan syrgasmask och skottsäker väst.
  Allt går även om det kräver utflykter bortom ens komfortzon och kan efter lite tillvänjning rent av vara mycket befriande.
  Varma hälsningar till alla hårdhudingar.

  Gilla

 11. Helena Palena skriver:

  Komfort: Hur är det med allt egentligen? Styr Feds och gänget som inte syns hela världen? Ligger dom bakom även Brics? Säkert som amen i kyrkan. Brage Norin skänker i alla fall hopp. Men vet man lite mer så är det nog troligt att dom onda har koll. Dock kan vi trösta oss med att det är svårt att hålla ihop ett imperium. Svårt att döda alla. Det är alltid makt och intriger i topp. Och enligt vad jag erfar är det strid mellan bilderbergarna i Europa och dom i USA. Alltid något. Och varför det? Jo, dom som bor i Europa ser ju konsekvenserna av dom ondas sanktioner mot Ryssland. Som Norin skriver så drabbas Tyskland hårt av detta. Det blir nog inget storkrig eftersom krig pågår mot oss hela tiden från bankerna o s v. De som sitter på pengapåsen gynnas hela tiden. Men påsen kan spricka. Det brukar påsar när göra när luften blir för övermäktig.
  Vi ska fråga experten Lincoln/Michael Thudén vad han har att säga om det hela. Är Brics också en skapelse av dom onda eller inte.

  Gilla

 12. Sofia skriver:

  BRICS var från början en idé från FED-klanen och de diskuterade med BRICS-länderna för flera år sedan. Detta bevisar dock inte att FED-klanen styr idag! Tänk om BRICS-länderna ansåg att det vore en utmärkt idé att de har en egen utveckligsbank och ev. en egen valuta, de kan faktiskt själva ha tagit itu med saken och etablerat egen kontroll över det hela!

  Gilla

 13. Michael Thudén skriver:

  Från BRICS hemsida:
  ”ORIGIN AND EVOLUTION OF BRICS [BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA AND SOUTH AFRICA]

  The BRIC [Brazil, Russia, India and China] idea was first conceived in 2001 by Goldman Sachs as part of an economic modeling exercise to forecast global economic trends over the next half century; the acronym BRIC was first used in 2001 by Goldman Sachs in their Global Economics Paper No. 66, “The World Needs Better Economic BRICs”.

  http://www.brics5.co.za/about-brics/

  Därmed inte sagt att BRICS och i synnerhet Kina har samma mål och vill skapa en parasiterande härskarvaluta som USA gjort med dollarn. Kinas centralbankschef har skrivit at han vill se ett system baserat på Keynes Bancor system med ett internationellt clearinghus där inget enskilt lands valuta ska få härska:

  Klicka för att komma åt r090402c.pdf

  Jag skrev om hur Keynes Bancors skulle kunna fungera med lokala komplementära valutor här med mycket bilder för att göra det lättförståeligt:

  https://parasitstopp.wordpress.com/2013/07/30/hur-keynes-bancorforslag-skulle-kunna-anvandas-med-lokala-valutor/

  Jag håller med Brage Nordin om att det kommer bli en ny bättre värld när dollarn faller. Men vi måste hitta lösninga för hur penningsystemet ska fungera så att inte parasiterna kan suga ut världen igen. Jag tror Brage skulle kunna bidra mycket där med sin grundliga naturvetenskapliga kunskaper i uppbyggnaden av den nya penningmekaniken. Faktiskt har ekonomiprofessor Steve Keen sagt att han tycker att alla ekonomer borde begå harakiri (inklusive han själv) och lämna plats åt naturvetare som kan bygga upp ett vettigt teoribildning och en riktig vetenskap av alkemin som råder idag (faktiskt har fd chefen för Bank of England kallat penning och banksystemet just för alkemi).

  Så det är en lite uppmaning till dig, Brage. Hjälp gärna till med och att bringa ljus på penningmekaniken och hur nya system av clearingar etc ska kunna byggas där parasitismen minimeras (jag kritiserar inte detta inlägg – det var jättebra -men det är bara ett tips på ett område där dina kunskaper troligen skulle vara ovärderliga)

  Jag skrev ungefär det Brage skrev fast utgående från dollarhegemonin i ett inlägg:
  Receptet för att skapa en härskarvaluta, såsom dollarn

  Vi behöver skriva om receptet och till det behövs det bra kockar!

  Gilla

 14. Brage Norin skriver:

  Jag är smickrad av Michaels vänliga råd, men jag är tyvärr helt fel person för att djupdyka i ekonomi. Det tog mig nästan tjugo år att bli skicklig på förbränning av fasta bränslen som kol och biomassa i små ”domestic” pannor. Det tog över tio år innan jag blev en duktig biodlare. Under ett antal år var jag Norrbottens största biodlare. Man måste vara ung och fylld av glödande intresse om man ska bli riktigt bra på någonting. Jag är för gammal.

  Jag tror inte att man behöver vara speciellt begåvad för att kunna lyckas med något komplicerat. Besatthet är mycket viktigare – helst en besatthet som gränsar till galenskap. Då jobbar hela hjärnan år efter år med de problem man försöker lösa. Med besatthet kan en intellektuell medelmåtta lösa vad som helst. Jag är absolut säker på detta.

  Jag är teoretisk fysiker och har varit besatt av vetenskap sedan ungdomsåren. Att inse att den bemannade chartertrafiken tur och retur mellan jorden och månen för snart ett halvt hundrade sedan – är en historisk lögn är någonting helt annat. Då sitter jag redan på de elementära fysikaliska kunskaperna för att inse bluffen. Men ekonomi är gissningsvis mycket svårare.

  Jag har med tiden blivit alltmer desillusionerad.
  Varför är nästan alla fysiker / astrofysiker som VET tysta? Vi undervisar om rymdtramset i våra skolor – men lika förbannat är det ingen känt fysiker som träder fram. Alla som vet skriver att de sex bemannade resorna till månen var ”det kalla krigets” rymdäventyr. Men de skriver inte sanningen rakt ut. Inte ens Hawking talar i klartext. Det betyder att vi lever med lögner – nästan utan undantag. I Hawkings dokumentär som nyss sändes i svensk television, nämndes inte ett enda ord om någon månlandning. Han vägrar att ljuga och det hedrar honom. Men Fugelsang gratulerade Armstrong efter hans bortgång med att påstå att han tog människans första steg på månen! – ingen säger emot!

  Jag har skrivit en bok om månlandningarna men hela 35 bokförlag i Sverige har tackat nej. En portugisisk översättning av boken har spritts på nätet i Brasilien. Jag hoppas på en spansk översättning snart. Då kan sanningen nå ut i hela Latinamerika. Det är min dröm. Men Sverige är ett land som hukar sig för storebror. Under decennier har USA styrt rymdforskningen i västvärlden. Frågan om månen är fortfarande het. Men snart segrar sanningen – tack och lov.
  Oj vilket uppvaknande när den sista militära supermakten på jorden äntligen går under. Massor av lögner kommer att avslöjas. Att ljuga om månen är dessutom väldigt fult.

  Frågan om framtidens valuta får Michael Thudén och andra unga människor lösa. Jag är på tok för gammal. Dessutom gillar jag att fiska vid kusten i Norge. Om folk får känna när en torsk hugger på kroken – då glömmer vi att kriga. Kanske måste vi ut i naturen för att bli hela varma människor.

  Gilla

 15. Varsågoda, här ett HOPP om ljusning, om ett värdigt, meningsfullt, kommande liv, som kommer OSTOPPBART, då det är Mänsklighetens absolut ENDA LIVBOJ för UNDGÅENDE AV FÖRINTELSE:
  HÄST & VAGN & GENUINT SJÄLVHUSHÅLL TILL ALLA FAMILJER PÅ JORDEN!

  Skratta gärna, men det är enda vägen. Jorden återfår hälsan, om hon får vara ifred, sin nu dödssjuka självläkningsförmåga.

  Gilla

 16. Kalle skriver:

  Brage hur kan man få tag på din skrift om månlandningen?

  Gilla

 17. Brage Norin skriver:

  Skicka ett mejl till bragenorin@hotmail.com så bifogar jag min bok ”Ingen människa har satt sin fot på månen” i mitt svarsmejl. Naturligtvis utan kostnad.

  Gilla

 18. Kalle skriver:

  Brage. ”Ingen människa har satt sin fot på månen” finns på nätet om man söker på det. Tack!

  Gilla

 19. Brage Norin skriver:

  Jag har skrivit flera versioner av ”månboken”. Versionerna har utvecklats steg för steg. Jag tror att det är en tidig version som finns på nätet. Den senaste versionen som jag gärna sänder till vem som helst som bifogad fil i ett svarsmejl – ska jag senare göra en del ändringar i. Jag har inte hunnit med detta. Det var i samband med översättningen till portugisiska som några frågor kom upp – som måste tas med i den nya svenska versionen. Det handlar om några få små textavsnitt.
  Om ett enda litet misstag finns i boken kommer all kritik att koncentreras dit. Det är inte enkelt att få till en helt oklanderlig skrift. Men jag gör mitt bästa.

  Gilla

 20. Pingback: Vad är EU värt? | Frihetsportalen

 21. Michael Thudén skriver:

  Brage
  Jag förstår. Men du har fel om att det är så komplicerat – det är ett tvärimpelt bedrägeri som bankerna sysslar med – bankerna ”lånar ut” sina egna skulder. Problemet är att hugga ned alla lögner. Men det är tvärsimpelt att illustrera. Gjorde det med bara tre bilder i mitt senaste blogginlägg.
  Förbjud banken att ”låna ut” bankens egna skulder – illustrerat

  Helena
  Du får gärna slänga upp en länk till mitt blogginlägg på facebook, då jag inte pallar vara på fejan 🙂 . Skulle uppskattas!

  Gilla

 22. ladycobra skriver:

  Många i USA spekulerar om president Obama är muslim och inte kristen. I Obama administration i Vita huset sitter 6 radikala islamister som är medlemmar i Muslimska brödraskapet som bekant är terroriststämplade nu i Egypten. Läs nedan.

  http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2013/04/ar-president-obama-kristen-eller-muslim.html

  Gilla

 23. Ati skriver:

  Angående ”månlandningsbluffen”. Synd att jag är så upptagen med annat för tillfället för att fördjupa mig i vardera argument och motargument. Men mitt första intryck av en tills vidare rätt ytlig läsning av vad Brage skrivit i en annan tråd som dök upp vid googling, lutar åt att det hela mycket troligt kan ha varit en bluff. Man har väl nöjt sig med att allt det där är teoretiskt möjligt, utan att bry sig om de tekniska detaljerna. Den tidens teknik, skurken Nixon, Vietnamkriget och proamerikansk Västmedia, allt det där är tillräckligt för att åtminstone ha ifrågasätt äktheten, men ärligt talat är det först nu jag reflekterar över huruvida månlandningen var äkta eller film. I vilket fall måste jag läsa mycket mer innan jag kan bilda en egen definitiv uppfattning. Men omfattningen av konsekvenserna av ett möjligt avslöjande är fullständigt bortom min föreställningsförmåga.

  Gilla

 24. Kalle skriver:

  Tack Brage för Månboken.

  Vill bara säga att jag delar de uppfattningar du där framför. De argument som framförs är som jag ser det fullständigt trovärdiga, logiska och sannolika. Du tillhör en liten skara men jag vet av erfarenhet att sanningen är ingen majoritetsfråga utan handlar om att gräva och grotta i fakta. En person kan ha rätt och tusen fel, för de senare kanske inte ens har satt sig in i frågan.

  Det är så klart helt oerhört att detta aldrig har hänt men det står helt uppenbart för var och en som sätter sig in i detta att det omöjligt kan ha skett.

  Jag ser fram emot att läsa mer av dina synpunkter här. Månboken stärker definitiv min uppfattning om både dina kunskaper och analysförmåga. Vore roligt att få dina funderingar kring andra naturvetenskapliga frågor. Tror du har många kloka tankar där. Vad säger du om Darwins teorier, Einsteins, o.s.v. Är vi grundlurade även där? Är lite misstänksam eftersom vissa forskare som makten vill lyfta fram kanske tjänar maktens intressen? Andra forskare som kan utmana makten lyfts aldrig fram, såklart.

  En annan fråga är detta med UFO som du löser mycket elegant och , för mig, på ett helt nytänkande sätt. Helt klart har vi stått under observation länge och i förlängningen av det du skriver tänker jag att om dessa farkoster också bemannats kan det mycket väl vara med robotar. Vi kan t.o.m. skapa dem här på jorden med existerande teknologi. Så skulle vi själva göra. Skicka iväg obemannade farkoster.

  Mycket imponerad. Tack!

  Gilla

 25. Brage Norin skriver:

  Utdrag ur ett mejl från en kinesisk kollega mars 2014 (kass engelska): ”Chinese Jade Rabbit was landed on the surface of moon, but the Rabbit did not find any signs of USA astronauts. But now this Rabbit met problems and can not work normally, maybe this breakdown was caused by CIA”.

  De mest högupplösta foton av månen som någonsin tagits från låg höjd över månens yta – som togs av de kinesiska Changé-farkosterna, väckte mycket stor irritation i USA.

  Hör och häpna: USA deklarerade en flygförbudszon över vissa platser på månen strax efter Changé 3:s landning. Detta räcker för att förstå. Varför inte i stället begära av kineserna att få se fina foton från spåren av människans första steg på månen. De amerikanska månbilarna som körde omkring på månen så att måndammet rykte, lämnade säkert mycket tydliga spår efter sig. Oj vad roligt att få se hur spåren såg ut på de kinesiska fotona. Foton från mänsklighetens första besök på en främmande himlakropp måste vara ovärderliga.

  Vi undervisar inte i skolorna om Björnligans inbrott i Joakim von Ankas bankvalv. Detta läser vi i Kalle Anka. Chartertrafiken till månen (sex besök på månen på drygt tre år) för snart ett halvt århundrade sedan, under månpresident Nixons tid vid Vita Huset – undervisar vi om i skolorna! Rymdmytomanin hör hemma i Kalle Anka.

  Vi har blivit hjärntvättade sedan barnsben. Lögnerna sitter fast som ett lim i hjärnan – tyvärr. Men sanningens tidepok är på väg – tack och lov.

  Gilla

 26. Josef Boberg skriver:

  ”Det blir kolsvart före gryningen – men en ny och ljusare värld väntar.”

  Jo… – Brage – så är det – därför att: ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”.

  Gilla

 27. Ati skriver:

  Det ska bli intressant att följa diskussionerna om månlandningen. Ska också bli kul att läsa Brages bok längre fram. Det är fascinerande när den första frågan en del människor ställer är: ”varför skulle de alls bluffa?”. Den frågan brukar dyka upp även i andra sammanhang. Rent psykologiskt betraktat är frågeställandet väldigt intressant. Vad frågan själv avslöjar är ju egentligen ett svårt lämmelbeteende hos mänskligheten. Bakom frågan döljer sig nog en skräck för att ha blivit bedragen. Hela den bakomliggande proceduren, om den består av hjärntvätt eller manipulation etc., håller man fanatiskt ifrån sig. Det räcker med att informationen är serverad, punkt och slut. Det bästa svaret vore egentligen en motfråga: ”varför skulle de inte bluffa”? Och det är samma lämlar som själva annars är så fanatiskt anti-religiösa, som ställer en sådan korkad fråga.
  En annan fascinerande aspekt är: om månlandningen var bara en film, varför har de varit så klantiga och har lämnat så många hål? De utgjorde ju sin tids yppersta vetenskapliga elit både när det gäller teori och teknik.
  En annan fråga är, varför inte förstöra eller förvanska de hemliga dokumenten? Är någon insatt i den byråkratiska biten när det gäller USA? Jag blir själv alltid förvänad över att statskänsliga dokument efter en vis tid överhuvudtaget offentliggörs. Om månlandningen är bluff, så måste den sägas vara förra århundradets, om inte årtusendets största bedrägeri och tillräckligt allvarligt för att straffa USA på ett eller annat sätt (skadestånd eller sådant)? Men eftersom USA egentligen är diktatur kommer de antagligen hellre förstöra de hemliga dokumenten än att efter en bestämd tid låta dem offentliggöras med lagens tvång? Jag är helt oinsatt i sådant här. Och jag hoppas jag har fel i mina farhågor.
  Massmedier brukar förstås formulera sig annorlunda, såsom: ”hur kan det fortfarande finnas dödsstraff i världens största demokrati”? Varför inte ifrågasätta att USA skulle vara en demokrati, i stället för att förutsätta det och därmed övertala genom en sådan ful formulering? Och varför använde man i så fall inte samma sorts formulering när det gällde Sovjet? Det är argumentationsbrott hela vägen. Kommunism i och för sig är inte möjlig och demokrati är endast en strävan efter bättre förhållanden för majoriteten, men såsom ett fast definierbart tillstånd är inte heller den möjlig. Men med en sådan massiv usa-propaganda som har varat i hundra år, är det inte så konstigt att majoriteten av folken består av icke-ifrågasättande lämlar.
  Till sist: om hela månladningen är bluff, vad gör vi av utsagan ”ett litet steg för människan, ett stort steg för mänskligheten”?

  Gilla

 28. Helena Palena skriver:

  Ati: Diskussionerna om månbluffen förs här. Sök på månen och månbluffen så kommer du till fler bra inlägg i denna blogg. Börja med det här:

  https://parnassen.wordpress.com/2011/07/13/jordens-bluff-manniskan-har-aldrig-varit-pa-manen/

  Gilla

 29. Ati skriver:

  Helena: tack för tipset. Jag har nu läst det intressanta inlägget, men kommentarerna får vänta tills vidare. Jag hade redan skummat igenom en annan tråd av Brage, som jag hade planerat att läsa nogare längre fram.

  Gilla

 30. Brage Norin skriver:

  EN HÄFTIG MÅNDISKUSSION (Förordet i min bok – Ingen människa har satt sin fot på månen)
  Jag träffade en gammal vän som trodde att vi hade rest sex gånger på raken – tur och retur – till månen! Han trodde också att vi hade spelat golf på månen och att vi hade transporterat ”månbilar” till månen – elbilar som vi kört omkring med på månens yta. Han berättade att hastighetsrekordet var 16 km/h !!!

  Jag frågade hur ”månbilarna” fraktades till månen. Han svarade att de hängde upp månbilarna under själva månlandaren. Inte var detta något problem – sa han. Jag frågade när detta hade inträffat. Han svarade att alla resorna hade ägt rum under Nixons presidentperiod i Vita Huset 1969 – 1972. (Så otroligt – för nästan ett halvt århundrade sedan!)

  Litar du på den där Nixon frågade jag? Jajamensan – han ringde själv upp astronauterna på månen och gratulerade dem svarade han. På kvällen 20:e juli 1969 skrev Nixon i sin dagbok att han hållit en – ”interplanetär konversation”- med Apollo 11 astronauterna Armstrong och Aldrin på månen. Jag kan allt om månfärderna – sa han.

  Hade han täckning på månen och varifrån ringde han? Jag tror att han ringde från Vita Huset. Självklart hade han täckning på månen – svarade han med viss tvekan i rösten. Jag bara gapade. Jag kunde inte hålla mig. Trots att vi är bästa vänner frågade jag om han var ”rymdmytoman”.
  ”Jag har sett det med egna ögon på TV” – svarade han.

  Om det verkligen är sant att vi drog igång en sådan tur och returtrafik till månen – så var detta mänsklighetens största historiska ögonblick efter skapelsen. Homo Sapiens var inte längre isolerad på en enda himlakropp i universum!

  MEN ÄR DET SANT?

  Skicka bara ett mejl till bragenorin@hotmail.com och meddela om du vill få min skrift om månen.
  Jag bifogar filen i mitt svarsmejl. (Filen är under 5 MB).

  Gilla

 31. Helena Palena skriver:

  Ati: Ja, det är 345 kommentarer under inlägget. Vill man sätta sig in i hur tongångarna går kan man läsa vad folk skriver. Mycket intressant. Men det räcker kanske med att lyssna på Hasselbladsfolket: Våra kameror skulle inte klara av ett äventyr på månen. Och med tanke på hur kallt det är på månen kan man undra om nutidens utvecklade kameror skulle göra det. Tror inte det..

  Gilla

 32. Magnus Johansson skriver:

  ”Ingen president i hela USA:s historia har fått vara med om något liknande.”

  Men så är han heller inte ens laglig som president. Att amerikanerna inte sade ifrån och avstyrde bluffen med Obama redan 2008 är besynnerligt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.