Vi har ett SVAGT LEDARSKAP i västländerna! Vi lever i mycket osäkra tider!

USAs hangarkryssare Gerald Ford.

USAs hangarkryssare Gerald Ford.

”Kina av idag är en enorm exportmotor av diverse enklare och även mer utvecklad teknik och produkter. Man tjänar mycket pengar då lönerna i landet hålls medvetet nere då inga fackföreningar tillåts som kan ställa krav. Skyddet för arbetskraften är minimal.”

Mr Lain – olje- och säkerhetsanalytiker – svarar på Brage Norins inlägg:

Det Brage skriver om är mycket intressant och han har säkert i det stora hela alldeles rätt. Men som med alla som vill förstå framtiden på det ena eller andra sättet så finns alltid det där ingen tänkt på. Det blir för det mesta något som händer som aldrig någon kunnat förutse.

Jag har aldrig varit i Kina trots det vet jag en hel om både landet, folket och dess politik. Kina är i ekonomisk syn ett Merkantilistiskt politiskt system. Källan till ett lands rikedom är menar merkantilisterna, framför allt utrikeshandeln. Det är genom handeln som nationen får guld och silver, och det är just i ädelmetaller man mäter landets rikedom. Detta är ett förlegat tänkande och leder till stora problem på sikt. Kina har stora mängder guld och de köper mer hela tiden.

Kina är inte ett land utan många länder med olika folk och språk som idag hålls samman genom att ha en enorm inrikes säkerhetsapparat. Detta leder också på sikt till väldiga problem på flera håll, som i Tibet och i nordvästra Kina, där locket bara är kvar så länge tillräckligt många soldater sitter på det.

Kina bygger upp sin krigsmakt med mycket stora resurser för varje år som går. De har ett antal kärnvapen och de har ett rymdprogram, samt en mäktig militärmakt och krigsindustri. Men allt de har är till största delen föråldrad teknologi och teknik jämfört med det enorma försprång USA har på nästan alla vapenslag.

Kinas flygvapen ligger minst 15 år efter USA trots kopior och teknikstölder från USA. Kinas ballistiska robotsystem är hedenhös med det USA förfogar över. USA kan slå ut samtliga städer på mer än en miljon innevånare i Kina vilket är cirka 55 stycken på mindre än 30 minuter efter ett krig börjat. Kina har inget att sätta emot och då har USA ett robotskyddsystem som stoppar Kinas vedergällningsvapen effektivt.

Kinas flotta och marin är av föråldrad uppbyggnad och de saknar de resurser som USA kan mobilisera vilket är 11 äldre hangarfartyg och snart också det nya som heter Gerald Ford. Och som är något extraordinärt när det gäller krigsfartyg. Gerald Ford, den nya hangarkryssaren, motsvarar ensamt samma slagkraft i vapenmängd och system som hela Kinas krigsmakt om man använder fartygets hela kapacitet med sin fartygsgrupp i samverkan.

Kinas ubåtsvapen är inte heller på långt när i paritet med vad USA kan sätta in mot Kina. Något framtida markkrig mellan Kina och USA kommer aldrig att ske.

USA har ytterligare en trumf på hand och det är det nu mobiliserande Japan. Japan bygger nu upp en formidabel krigsmaskin igen och med USA:s goda minne. Kina och Japan är inte på vänskaplig fot och de kommer att utkämpa ett slutgiltigt krig dem emellan över tid. Likaså är Indien en fiende till Kina som aldrig kommer att erkänna Kina som större makt än sitt eget land.

Många analytiker ser de omöjligt att undgå ett Asiatiskt krig där Kina är en part, och USA- Japan – Indien en andra. Men även Vietnam – Filipinerna och i viss mån Indonesien avskyr Kina. Egentligen, de enda vänner Kina har är Nordkorea, och lite i Pakistan. Ryssland kommer aldrig att väta sina fötter för Kina.

Kina av idag är en enorm exportmotor av diverse enklare och även mer utvecklad teknik och produkter. Man tjänar mycket pengar då lönerna i landet hålls medvetet nere då inga fackföreningar tillåts som kan ställa krav. Skyddet för arbetskraften är minimal. Man exporterar allt man kan och som jag tidigare redovisat ligger det här helt i linje med var merkantilismen är för något. Men över tid kommer deras valuta att stärkas. För har man guld är valutan säker och då vill andra ha den. Därmed blir det svårare att hålla igång den egna tillverkningsindustrin. Eftersom fortfarande en stor del av deras befolkning lever under mycket usla villkor blir det politiskt mycket rörligt. Kina kommer att få lida i framtiden på grund av deras enorma vilja att köpa guld och silver idag.

Man offrar sin miljö i denna ekonomiska kamp, och stora delar av Kina har enorma problem med vatten och det kommer att bli värre. Deras städer är för stora och de är för många för att deras resurser i form av mat skall räcka till alla nu när standarden stiger åtminstone i de östra delarna av riket.

Folket saknar politisk frihet och detta leder alltid till någon form av kollaps över tid.
Men det troligaste ändå är att ett krig kommer att avsluta Kina i den form det finns idag. Kriget blir i första led mellan Japan + USA mot Kina, och det blir inte Kina som vinner. Troligen kommer kärnvapen att finnas med i detta krig i rätt stor utsträckning.

1939 när Tyskland anföll Polen var den tyska ekonomin i exakt samma tillstånd som den amerikanska är idag. Tyskland under Hitler hade lånat enbart till den militära upprustningen ofattbara 90 miljarder Riksmark vilket då motsvara en skuldsättning som den USA har idag. Men så hade också Tyskland då Världens största och bästa Krigsmakt. Hade inte Tyskland tagit Polen vilket de gjorde relativt lätt då även Ryssen tog halva Polen från öster så hade den Tyska ekonomin varit i fritt fall under 1940.

Likheterna mellan det fälttåget och det som troligen kommer mot Kina har samma grunder. Man vill ta det man inte har och man vill få bort en konkurrent som satt käppar i hjulet för en själv. Därför, även om USA har mycket stora problem med det mesta i sitt land, så har det något som idag ingen annan har och det är militär hegemoni på vår jord förutom mot de Ryska kärnvapnen. Där är man mer jämställd.

Därför är det troliga som kommer att ske att det handlar om flera stora krig samtidigt och efter varandra. Vi lever i mycket osäkra tider och vi har ett mycket svagt ledarskap i de flesta länderna i väst. Det är nog bara Ryssland som har en stark ledning och som har grepp ordentligt över sitt fögderi.

Mister Lai

dn dn

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Vi har ett SVAGT LEDARSKAP i västländerna! Vi lever i mycket osäkra tider!

 1. Martin skriver:

  Kina är inte expansionistiskt. Har aldrig varit. Kommer aldrig att bli.
  Merkantislistiskt, tja, kanske. Eller så städade kommunistpartiet helt enkelt upp i domstolarna och började garantera äganderätten. Och så drog Kinas disciplinerade och billiga arbetskraft naturligt tillverkningsindustri till sig. Att de samlar på sig guld kanske bara är för att de ser att dollarns dagar är räknade. de försöker säkert säkra frukterna av sitt handelsöverskott på alla sätt de kan. genom att köpa tillgångar i USA, i Afrika och på andra platser.
  Japan var väl liknande en gång i tiden? Vad är det som säger att det är ideologi? Eller det kanske det är, jag har aldrig tänkt så. Men behövs belägg för att det skulle vara ideologi snarare än naturlig process? Eller möjligen ”mentalitet” ”nationalkaraktär”. Merkantilism låter ju ändå som en målmedveten politik?

  Gilla

 2. Sofia skriver:

  Stridshingstledaren intervjuad av BBC:
  http://www.bbc.com/news/uk-politics-29989840

  Gilla

 3. anders skriver:

  Beträffande Tyskland och Polens mellanhavanden före krigets utbrott:
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=106598

  Gilla

 4. Brage Norin skriver:

  DET GÅR ALLT SNABBARE PÅ DEN HISTORISKA ARENAN
  Knappast någon kunde förutspå Sovjetunionens plötsliga kollaps för cirka 25 år sedan.
  Knappast någon kunde förutspå den ”arabiska våren” – som skakade om hela Mellanöstern.
  Allt händer så snabbt nuförtiden.
  I min föreställningsvärld är USA:s militära tänkande landets akilleshäl. Den sista militära supermakten på jorden sitter fast i en kultur som tillhör en svunnen tid. De viktigaste krigen sker inte längre på slagfälten. Det är krigen inom business – på marknaderna – som avgör framtiden.

  Kinesernas hisnande investeringar som rör alla former av industriell verksamhet, infrastruktur (flygplatser, motorvägar, höghastighetståg mm) och inom hela energisektorn är helt sanslösa. USA satsar på militär – landet förfaller. Vinnaren är given på förhand.

  Gilla

 5. Josef Boberg skriver:

  Maria: Du sa någonting innan… – att det är inte intressant att veta vad en människa har gjort i sitt Liv. Men det intressanta är vad människan har lärt sig av det hon gjort.

  Josef: Ja.

  Maria: Vad har du lärt dig av det ?

  Josef: Att det alltid är jag som är chaufför i den bil som jag kör. Och om jag krockar… – så finns det ALDRIG någon anledning att skylla på någon annan att jag krockar. Utan det jag råkar ut för… – ont eller gott… – är någon sorts behov som jag har som jag tillfredsställer på det här viset.

  Maria: Behov av vad ?

  Josef: Behov av att lära mer. Det är ju det Wi gör de första fem åren. Wi bränner fingrarna och Wi ramlar och slår oss och allt det här… – och det är ju absolut nödvändigt för att Wi skall utvecklas. Det är absolut nödvändigt då att göra de här misstagen… – för att så småningom komma fram till hur Wi skall göra. Och Wi kan egentligen aldrig lära oss någonting av andra… – på annat sätt än att dom kan så frön, vara förebilder… – utan Wi måste själva försöka.

  Historien visar ju det också. Wi kan ju läsa tonvis… – höll jag på att säga… – med böcker om krig och elände i världen… – och ändå håller Wi fortfarande på och krigar (i smått och stort). Wi kan inte lära oss någonting av vår historia. Wi måste ALLTID lära oss genom att försöka själva.

  Maria: Men räcker det att bara erfara saker… – om man inte drar slutsatser av det ?

  Josef: Nej… – det är ju det som är… – tycker jag då… – det nya som man inte hör så ofta i någon allmän diskussion. Att det VIKTIGA är ju inte… – som du var inne på och som jag har sagt då… – att Wi berättar vad Wi har gjort. Utan det viktiga är ALLTID… – när Wi träffar människor… – att Wi berättar vad Wi har LÄRT av det Wi har gjort.

  Det är ju det som är ägget. Det är ju därför Wi är här för att lära oss. Och eftersom Wi inte kan lära av vad andra har gjort… – utan BARA lära av det Wi själva gör på vårt sätt… – så måste Wi återföra på något sätt det här i vårt sätt att tänka. Att Wi inte är här för att göra allting rätt. Wi är här för att LÄRA oss göra rätt. Att det inte är något fel i att då göra fel… – eller misstag som jag hellre vill säga. Utan det är NÖDVÄNDIGT… – det är någonting som Wi VILL.

  Och det kan ju kännas fånigt eller tokigt att säga att Wi vill föra krig för att lära oss att fred är det bästa. Men på något sätt ÄR det så.

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här.

  Gilla

 6. Benny skriver:

  USA:s konventionella styrka med hangarfartyg skrämmer knappast länder med precisionsvapen och kärnvapen som Ryssland eller Kina. Ett så stort mål som ett hangarfartyg är en sittande fågel i en storkonflikt och bombas per omgående från havets yta av taktiska kärnvapen. Sen är det nog så att i ett konventionellt krig så vinner den som har flest gubbar att sända in i strid och där är Kina överlägsen alla konkurrenter. Att starta krig med Kina är nog inget som man i USA eller något annat land strävar efter då Kina är omöjligt att ockupera eller kontrollera för en fiende. Ett angrepp på Kina kan endast vara genomförbart om landet faller samman i fraktioner eller delas upp i flera maktcentra och det finns inget som tyder på att kommunistpartiet i Kina tillåter en sådan utveckling inom överskådlig tid.

  Gilla

 7. elina skriver:

  Hur som helst, världens och även vår bästa tid är förbi.

  Gilla

 8. Josef Boberg skriver:

  Elina – apropå ”världens och även vår bästa tid är förbi”

  Nej – det har Wi framför oss – ALLTID !

  Gilla

 9. Pingback: Var Din Egen Vän ! | LIVETS BLOGG

 10. Pingback: GOD OCH INTRESSANT FORTSÄTTNING AV IDAG OSV | LIVETS BLOGG

 11. Pingback: BRIST PÅ ENERGI-BLUFFEN | LIVETS BLOGG

 12. Sofia skriver:

  Talesätt i Norges armé;
  ”Man kan spränga ett berg, leda om en älv,
  men inget folk går under utan att de vill det själva”.

  Gilla

 13. MetalHeadViking skriver:

  Har stor respekt för Mister Lai. Bra källa du har Helena!

  Gilla

 14. Pingback: Rom föll! Det kommer USA också att göra! | Helena Palena

 15. Pingback: MOBIL-IT-SMOG = STRESS = HJÄRNSJUKDOMAR | LIVETS BLOGG

 16. Pingback: 13-TUSENKR-ENIGHET = VÄLFÄRD FÖR ALLA ! | LIVETS BLOGG

 17. Pingback: FINANSKRIS-BLUFFARNA | LIVETS BLOGG

 18. Pingback: BIG BANG = BEVIS FÖR SKAPARKRAFTEN I ORD ? | LIVETS BLOGG

 19. Pingback: REPRESENTATIV DEMOKRATI = MEDBORGARSTYRE ? | LIVETS BLOGG

 20. Pingback: LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV | LIVETS BLOGG

 21. Pingback: VägVisning visavi VägLedning | LIVETS BLOGG

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.