9/11! Vilka sprängde Tvillingtornen trots att det var omöjligt att evakuera? Bushregimen – megakatastrof för USA

World Trade Centers norra torn (tornet till vänster) var världens högsta byggnad från 1970 till 1973.

World Trade Centers norra torn (tornet till vänster) var världens högsta byggnad från 1970 till 1973.

Brage Norin – fysiker och kinakännare – ger sin syn på vad som hände.

EN DAG SOM SKAKADE VÄRLDEN – ELFTE SEPTEMBER 2001

En frisk kärleksfull människa kan inte förstå mänsklig ondska. Bomberna över Hiroshima och Nagasaki var ondska. Det fanns inte en man i uniform i dessa städer – bara barn, kvinnor och gamla. Bilder från de mest ohyggliga former av tortyr på Abu Ghurayb-fängelset i Bagdad som lades ut på nätet för några år sedan, kan ingen normal människa se på. Vi stöter bort obehaglig information. Det var ondska som organiserade de fasansfulla terrorhandlingarna i New York i september 2001 – men ondskan var inte av islamsk natur.

VAD HÄNDE?

* 08:46 kraschar ett Boeingplan i full fart in i World Trade Centers norra torn.

* 09:03 kraschar ett annat Boeingplan in i World Trade Centers södra torn – i direktsänd TV.

* 09:37 träffas Pentagon av ett tredje Boeingplan.

* 09:57 rasar södra tornet plötsligt ner ”från himlen” ända ner till grunden.

* 10:03 störtar ett fjärde Boingplan i Shanksville Pennsylvania.

* 10:31 faller det norra tornet samman på exakt samma sätt som det södra tornet.

* Sju timmar senare faller plötsligt den 47 våningar höga skyskrapan WTC7 samman.

Fallet fångades på flera filmer. Hela den 101 meter långa och 43 meter breda byggnaden störtar till marken precis på samma sätt som en sten som faller ”fritt”.

Pusselbitar som borde väcka till eftertanke

* Det Boeingplan som påstods ha störtat till marken i Shanksville i Pennsylvania lämnade en tom rykande grop efter sig! Att leta kroppar efter ”flygplanskraschen” var otänkbart. Inget flygplan som störtat till marken i hela mänsklighetens historia har slutat i en tom grop. Det uppenbara faktum att det inte var något Boeingplan som störtat till marken, är för mig en ”absolut säker sanning”.

* Skyskrapan WTC7 (CIA:s högkvarter i New York), som inte träffades av något plan, stod över ett hundra meter bort från tvillingtornen. Sju timmar efter att Boeingplanen kraschat in i de två tvillingtornen föll plötsligt denna jättelika skyskrapa till marken på några få sekunder. Hela byggnaden faller med samma hastighet som om man släpper en sten från skyskrapans tak! Fallet har fångats på film och skyskrapans acceleration har kunnat uppmätas noggrant.

”Spridda bränder” kan under inga omständigheter få hela skyskrapan att plötsligt falla ner från himlen och omvandlas till en enda grushög. Ingen byggnad i hela mänsklighetens historia har fallit samman på detta sätt på grund av brand – inte en lada, inte en villa, inte ett flervånings-hus och absolut inte någon skyskrapa. Det uppenbara faktum att byggnaden sprängdes, är för mig en annan ”absolut säker sanning”.

* Sprängämnet nano-termit har upptäckts i stoftet som täckte hela Manhattan efter den 11:e september. En mycket respekterad forskare i USA professor Steven Jones vid Brigham Young University, var den förste som upptäckte detta. Nu har en grupp forskare sammanställt en noggrann vetenskaplig rapport om denna sensationella upptäckt.

Forskningsrapporten anklagades genast för att vara ”köpt”. Då hände något märkligt. En av de vetenskapliga granskarna, professor David L. Griscom reagerade på det fula angreppet. Han framträdde öppet och deklarerade att han var en av granskarna. Detta är ovanligt. Professor Griscom bedömde dessutom den vetenskapliga rapporten som ”enastående”. Griscom är medlem i American Physical Society och är också en högt aktad vetenskapsman. Därefter har ingen hävdat att den vetenskapliga rapporten var köpt.

Om sprängämnet nano-termit har påträffats på många platser i stoftet vid tvillingtornen och vid skyskrapan WTC7 så måste skyskraporna ha sprängts med detta sprängämne. Detta uppenbara faktum är för mig ytterligare en ”absolut säker sanning”.

I slutet av januari 2011 hade över 400 professorer, 250 piloter, 1 400 ingenjörer och arkitek-ter, 400 läkare – offentligt ställt sig bakom kravet på en ny oberoende utredning. Allt fler artister, musiker och folk som jobbat inom den amerikanska säkerhetstjänsten ställer samma krav. Den enda framkomliga vägen är att tillsätta en sådan utredning. Varför är kravet på en ny utredning så extremt känslig? Därför att sanningen är extremt känslig.

DEN HISTORISKA BAKGRUNDEN

USA hade förlorat kontrollen över oljan i Mellan-östern. Både Irak och Iran var uttalat anti-amerikanska samtidigt som Saudiarabiens oljereserver visade svaghetstecken. Flera fält hade passerat sin egen ”peak oil”. Ett USA med både Iran och Irak emot sig riskerade snart en historisk ”soppa-torsk”. Kontrollen över världens olja hade glidit den amerikanska supermakten ur händerna. Styrkebalansen i Mellanöstern hade förändrats på ett sätt som hotade USA:s intressen.

Saddam Husseins regim var ett militärt hot. Israel var hotat av ett militärt starkt och fientligt Irak. Saddam hade visat sig kapabel att sända robotar in i Israel under kriget i Kuwait. Det var bara en tidsfråga innan Irak förfogade över farligare robotar. Israels militära dominans var för första gången på mycket lång tid hotad. USA såg sin historiska chans att ta kontrollen över Iraks väldiga oljetillgångar, göra sig av med Saddams regim och säkra det militära herraväldet i Mellanöstern – det var många stora flugor i en smäll. Den historiska tärningen kastades. 

Att militärt angripa en suverän stat som inte angripit USA var ur folkrättslig synpunkt helt omöjligt. Inget enda land i världen – och naturligtvis inte FN – hade kunnat stödja ett sådant anfallskrig. USA hade blivit totalt isolerat. USA måste själv anfallas – innan kriget kunde startas. Planeringen sattes igång för att organisera ett terrordåd som var tillräckligt stort för att motivera kriget. En ”katalyserande” historisk händelse var absolut nödvändig. Ingenting var mera symbolladdat än tvillingtornen i New York.

Bushregeringen – en historisk megakatastrof för USA.
Den neokonservativa tankesmedjan Project for the New American Century var mycket nöjd med valet av den ungdomliga och charmiga George Bush till president-kandidat för det republikanska partiet. Al Gore såg först ut att vinna valet, men efter en serie juridiska turer avgjordes valet slutligen till Bushs fördel.

Sexton personer ur denna tankesmedja valdes in i den nya administrationen i Vita Huset. En gestalt som ogärna ville visa sig i offentlighetens ljus – Dick Cheney – tog successivt över den politiska ledningen i Bushadministrationen. Knappast någon politiker har lyckats skaffa sig en sådan makt i hela USA:s historia. Flera böcker har skrivits om detta fenomen.

George Bush hade en svaghet. Han pratade för mycket och han tänkte sig inte för särskilt noga innan han pratade. Dick Cheney trädde så småningom in i rollen som den ”viskande skuggan” som alltid höll sig i presidentens närhet för att styra upp hans uttalanden. Aldrig någonsin har en amerikansk president fått vara med om något liknande.

Det beslutades tidigt att George Bush skulle hållas utanför all planering av det omskakande terrordåd som skulle mobilisera USA inför kriget om Iraks olja. Men Bush var inte ovetande. Flera gånger under det dryga halvår när han var på semester och fiskade/golfade yttrade han ”jag vet att något stort är på gång”. Bush lärde sig aldrig att hålla tand för tungan.

När planeringen av attacken mot World Trade Center var klar, avslutades plötsligt presidentens ofrivilla ledighet. George Bush påbörjade sitt arbete i Vita Huset. Dick Cheney var den som skolade in presidenten när han återvände till Vita Huset. George Bush klarade av att framföra de tal som formulerades åt honom, men hans bästa tal var när han fick använda ordformuleringar som han var bekant med. Han lyste pojkaktigt när han yttrade orden ”Vi ska röka ut rävarna ur lyan”, men republikanernas äldste representant i senaten gick i taket. ”Ett sådant språkbruk är inte värdigt en amerikansk president” dundrade den gamla senatorn. Stackars George Bush – han blev komikernas favorit ”number one”.

Planeringen urartade i en jättetragedi redan i inledningen.
Planeringen av det historiska terrordåd som skulle bli förevändningen för oljekriget mot Irak hade många brister. Redan inledningsvis gick hela terrorattacken snett. I ett av tvillingtornen slogs alla hissar ut efter flygplanskraschen. Många människor som jobbade över de plan som träffades av planet tog sig upp på taket. Den kraftiga rökutvecklingen hindrade helikoptrar från att evakuera dessa personer. Hela evakueringsarbetet urartade till kaos. Beslutet att spränga tvillingtornen trots att evakueringen av människor inte kunde genomföras måste ha varit extremt uppskakande. Alternativet att avblåsa hela operationen var otänkbar.

Ett annat ofattbart misstag var sprängningen av WTC7-skyskrapan. Varför väntade man inte till efter mörkrets inbrott? Då hade det varit mycket svårare att fånga skyskrapans fall på film. Ingen byggnadsingenjör på hela jordens yta kan ens i fantasin föreställa sig att en hel sky-skrapa kan förvandlas till en grushög på några sekunder på grund av ”spridda bränder”. Det haglade uppgifter om att bägge tvillingtornen hade sprängts i amerikanska nyhetsmedia under hela dagen den elfte september. Mängder av vittnen framträdde både i TV och i olika radio-kanaler. Det måste ha varit ett desperat beslut att spränga WTC7 i fullt dagsljus. (Alla dokument om Tvillingtornen förvarades i denna skyskrapa och dessa måste förstöras).

Ännu ett misstag gjordes som tyder på desperation. Det Boeingplan som var på väg mot Pentagon gör plötsligt en loop runt hela New York. Flygrundan fångades på flera radarstationer i huvudstaden. Efter denna cirkulära loop kraschades planet rakt in i Pentagon. Den som påstods ha utfört den komplicerade navigeringen kunde inte ens landa ett Cessnaplan en vecka tidigare enligt den flyglärare som utbildat honom. Om en flygplanskapare hade lyckats kapa planet och bara var någon minut från det begärliga målet Pentagon, hade naturligtvis ingen riskabel flygrunda inletts. Det behövs ingen psykologisk expertis för att inse detta.

Vad hände? Gissningsvis tvingade någon i mycket hög ställning fram en evakuering av någon eller några personer från den sektion av Pentagon mot vilken planet skulle krascha. När ett flygplan kommer ur kurs kopplas omedelbart flygledningscentraler in. Om kontakterna med planet av någon anledning inte fungerar skickas omedelbart ett plan upp i luften för att uppmärksamma piloterna på situationen och eskortera flygplanet till rätt kurs. Allt detta är väl inövat. Det är ren rutin att ta hand om sådana misstag.

Den elfte september 2001 flyger inte mindre än fyra Boeingplan ur kurs. Samtliga kommunikations-förbindelser med flygcentralerna bröts. Inte ett enda försök gjordes för att eskortera något Boeingplan till rätt kurs – trots att felnavigeringen pågick i timmar och att New York uppenbart var målet för tre av planen. Något sådant har aldrig inträffat i USA:s historia. Precis all övervakning var satt ur spel på förmiddagen den 11/9 2001. Alla jaktplan som övervakade luftrummet var av någon mystisk anledning bortkommenderade, vilken ”slump”.

Körkort från en ”kapare” som kraschat rakt in i Tvillingtornen upphittades i Manhattan och över-lämnades till en FBI-agent. Vad tur man hade. Identitetshandlingar upphittades även i Shanksville i Pennsylvania, som turligt nog också var nästan oskadade. Det behövdes ingen undersökning om vad som hände den elfte september eftersom kaparna hade legitimerat sig!

Elementär fysik underlättar att förstå
Många tror att det blir väldigt varmt när stora skyskrapor faller samman och att kombinationen av denna värme och bränder kan smälta stål. Detta är helt felaktigt. Även om all potentiell energi omvandlas till värme när stål faller från 300 meters höjd ökar temperaturen bara några få grader Celsius. Ingen byggnad som någonsin fallit samman i hela Homo Sapiens historia har lyckats skapa smält stål. Det spelar absolut ingen roll om byggnaden brunnit.

Stora stålkonstruktioner rivs effektivast genom en mycket snabb smältning och påföljande sprängning när stålpelarna mjuknat. Nano-termit ”smält-spränger” stålkonstruktioner. Den mängd smält stål som bildades vid basen av skyskraporna kan endast förklaras av att nano-termit användes vid sprängningarna. Ingen annan fysikalisk förklaring är möjlig. När man dessutom har kunnat påvisa förekomsten av detta sprängämne på många platser runt sky-skraporna behöver ingen fundera längre. WTC-skyskraporna sprängdes – alla tre!

Ingenjörer i hela världen som jobbar med konstruktioner av skyskrapor vet att bränder aldrig någonsin har fått eller kan få en skyskrapa att falla samman. Om fallet av WTC7-skyskrapan visade att detta är möjligt, hade hela ingenjörskåren fått lära sig en omskakande läxa. Innerst inne tror ingen kunnig konstruktör på detta. Det är inte för ro skull som över ett tusen fyra hundra ingenjörer och konstruktörer i världen kräver en ny utredning om händelserna i New York 2001. Terrordåden planerades för att kunna starta kriget om Iraks olja. Det är sanningen.

Jag känner mig lika förbryllad som tomten i Viktor Rydbergs dikt, som tyckte ”sig höra tidens ström” och undrade vart den var på väg. Är vi för stressade för att ge oss tid att undra? Har tidens ström blivit så bullrig att vi har slutat tänka? Vart har allt kritiskt tänkande tagit vägen? Vart är vi på väg?

En självklar kinesisk reaktion
Jag jobbade regelbundet i Kina med forskning under perioden 1999 – 2007. Intresset för vad som hände i New York 2001 var mycket stort bland studenter, politiker och andra kineser. Några gånger fick jag frågan – ”är det möjligt att jättelika skyskrapor som Tvillingtornen i New York kan falla rakt ner till grunden om ett Boeingplan körs in i byggnaderna?” Varje gång svarade jag att sannolikheten för att detta kunde hända var NOLL.

Det kinesiska kommunistpartiet tillsatte efter terrordådet i New York flera oberoende grupper av experter vid olika universitet och tekniska högskolor – för att utreda vad som egentligen hände i New York. Självklart ville kommunistpartiet veta sanningen om dessa otroliga historiska händelser. Tvillingtornens konstruktion är välkänd och med hjälp av datorer simulerades alla möjliga inflygningar med Boeingplan mot tornen.

Med all säkerhet var dessa undersökningar hemligstämplade – men information läckte ut.
Vid ett tillfälle – där jag inte själv deltog i diskussionerna – utan fick översatt vad studentarna pratade om, diskuterades resultaten från en sådan datorsimulering (genomförd vid en mycket välkänd teknisk högskola i Kina). Simuleringarna visade att om fyra Boeingplan krockade exakt samtidigt – två från var sin sida av Tvillingtornen – först då kunde tornen falla ner helt symmetriskt ända ner till sina grunden. För att detta skulle vara möjligt måste flygplanens motorer träffa exakt de bärande stålkolonnerna. Ett enda plan som träffar Tvillingtornen kunde inte åstadkomma ett symmetriskt fall – inte ens efter miljoner simulerade krockar. Denna diskussion glömmer jag aldrig.

En ödesfråga
Vem gav order om att spränga Tvillingtornen trots att det inte var möjligt att evakuera tornen? Denna person är USA:s största terrorist genom historien! Närmare tre tusen personer dödades inom några få sekunder. Denna person går fortfarande fri. Alla medskyldiga till detta fasansfulla terrordåd är också fria – och de har stor makt. Vi lever i en mycket sjuk värld.

Brage Norin höjdare

Dr Brage Norin – Skogså Tankesmedja

…….

dn dn dn svd

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

27 kommentarer till 9/11! Vilka sprängde Tvillingtornen trots att det var omöjligt att evakuera? Bushregimen – megakatastrof för USA

 1. Erik skriver:

  ”Om sprängämnet nano-termit har påträffats på många platser i stoftet vid tvillingtornen och vid skyskrapan WTC7 så måste skyskraporna ha sprängts med detta sprängämne.”
  Nej, det finns tusen möjliga förklaringar.

  Alltså, det hade inte spelat någon roll ifall husen rasade eller inte, 4 kapade flygplan som med berått mod flygs in I wtc, pentagon och nåt till hade räckt utmärkt som förevändning för vad som helst. Om ni vill vara konspiratoriska, tank då I litet mer realistiska konspirationer? Som att någon/några delar av mäktiga intressen kände till att en attack var trolig men genast började fundera på hur de kunde ha nytta av den snarare än att söka förhindra den? Eller, möjligen, att någon del av någon organization/etablissemang/konspiration knuffade på ett gang terrorister och hjälpte dem försiktigt med intel och planering?
  Sådana konspirationer är trovärdiga och möjligen också användbara för dess initiatörer, att ha en organization med folk som smyger runt och planterar sprängmedel är inte trovärdigt.

  Personligen kan jag tänka mig att vissa intressen hade viss förhandsinformation. Jag tror också att hälften av lögner och oegentligheter I 9/11 är statsorganisationer I USA som försöker dölja sin egen inkompetens, andra hälften är intressen som är rädda för vad annat ljusskyggt som kan komma I dagen vid en noggrann undersökning.

  Gilla

 2. Helena Palena skriver:

  Erik. Du får läsa inlägget en gång till. Tror du verkligen att fyra plan kan spåra ur utan att världens militärnation märker något. Nej! Självklart inte. ”Terrordåden planerades för att kunna starta kriget om Iraks olja. Det är sanningen.”

  Gilla

 3. Erik skriver:

  Betänk, om det verkligen fanns grupper I/runt amerikanska staten som ägnade sig åt false flags på den här skalan så organisationernas energy ganska snart behöva användas helt till att täcka upp gamla konspirationer. Tysta avhoppare etcetera. Per nödvändighet använder du militärer/våldsexperter för sånt här och militärer blir gamla och bitrra och knepiga. Alltså, jag kan tro på false false operationer I Ukraina under pågående samhällsupplösning, jag kan tro på krypskyttar under den misslyckade motrevolutionen I moskva (93?94?). Fog of war ger konspiratörer skydd, det är kaos ändå och ingen rör sig under sådana tider I sina vanliga hjulspår så att det går forbid en grupp samtränade män som har något fuffens för sig, tja, det gör det ju hela tiden I sådana situationer. Men du får väga kostnaden/risken mot nyttan (ur konspiratörernas synpunkt) och dessutom väga in alternative sätt de kunde åstadkomma samma sak.

  Gilla

 4. Erik skriver:

  ”Tror du verkligen att fyra plan kan spåra ur utan att världens militärnation märker något.”

  Jag vet inte. Vad gör en flygledning när den förlorar kontakten med ett flygplan, hur såg rutinerna för det ut och hur pass väl efterlevdes de? Hur ofta rapporterar flygplan in?
  Vilken nivå av övervakning kommer militären ha over inrikes luftrum, de spanar ju främst ut over gränserna? Alltså, det är svårt att skydda sig mot sånt här, oavsett vad man gör. Man vet ju ej vad hotet är innan det är för sent. Tänk dig själv att du har det föga högprioriterade jobbet att spana på aktiviteter I inrikes luftrum I USA, lägga märke till anamolier bland de tusentals flygningar som sker varje dag (om tusentals ens räcker)? Alltså, om du jobbar med sådan övervakning (hade USAs militär ens en heltidstjänst för det då och hur såg jobbeskrivningen ut) och utsätts för konstigheter varje dag, tja? Världen är complex.

  (ledsen för engelskfelstavningarna, den här datorn har engelska som grundspråk för att jag skall få alla kortkommandon på vänsterhanden, på svenska måste man trycka alt+m o sånt och det går inte att göra med en hand, på engelska är det bara ctrl+w, alt+a etcetera vilket min vänsterhand kan göra på egen hand. Men nu rättas det jag skriver till engelska på vissa forum och har inte brytt mig kolla hur jag åtgärdar det ännu. Men tank själv, i fel tillfälle så skulle min engelska inställning verka mycket misstänkt, ibland har konstiga företeelser enkla och personliga förklaringar)

  Gilla

 5. Benny H skriver:

  Det finns teorier om att ägarna till WTC hade info om terroristernas planer (eventuellt samarbete?) och hade redan placerat ut sprängämnen i alla tre byggnaderna. Sen var det bara att vänta tills planen kraschade in i byggnaderna. Som en ödets nyck ska ägaren till WTC som normalt sett dagligen var på WTC varit på ”sjukbesök” just den dagen! Fantastiskt! Och det är ju så att även om man kör in med att flygplan i skyskrapor av WTC:s storlek så ska de inte rasa enligt de flesta arkitekter och konstruktörer av sådana byggnader. För att göra det än mer förvirrat så ryktas det att WTC var byggda med undermåliga stålbalkar som man köpt billigt från maffiakontrollerade leverantörer, även det vanligt i USA. Det finns alldeles för många diskrepanser i den undermåliga utredning som gjordes och att man har något att dölja bevisas av oviljan att göra en ny oberoende granskning. Mer om alla skumma omständigheter i fallet kan man läsa om på Vineyard Sakers blogg. Där finns ”teorier” om att byggnaderna inte alls träffades av flygplan utan av andra objekt. Flygplanen ska ha lagts på videofilmerna i efterhand vilket ju verkar skumt men någon av filmerna visar faktiskt inga flygplan utan ovala föremål som flyger in i husen och exploderar. Sanningen om vad som egentligen hände lär vi kanske få veta om 50 år eller om man lyckas att göra sig av med maffian som styr USA tidigare.

  Gilla

 6. Erik skriver:

  Benny, tusentals människor tittade på flygplanen. När vi återberättar knäppt trams som ”det var inga flygplan” så ger vi näring till sådant som nedvärderar hälsosamt kritiskt tänkande. Alltså, självklart missbrukas termen ”konspirationsteoretiker” för att misstänkliggöra kritiskt tänkande och granskning. Den kan missbrukas därför att det faktiskt finns människor som har lämnat verkligheten långt bakom sig. Den som vill verka för mer kritiskt tänkande är faktiskt lika beroende av att ha ett ”fack” för de som ej är kirtiskt tänkande, fast åt andra hållet då. Och låta bli att återberätta deras historier.

  Förhandsinformation är något jag kan tänka mig skulle kunna stämma. och då förklara att inte gå till jobbet den dagen, ta ut en extra försäkring eller dylikt. Men för att bedöma sådant bör man försöka se hur det sjukvårdsbesöket bokades, om det var ovanligt, prata med läkaren/läkarsekreteraren etcetera. För att bedöma försäkringen måste ”extraförsäkringen” eller förnyandet av försäkringen bedömas. Vad stod det faktiskt där rent juridiskt? Och vad var alternativet? Det är väldigt litet här I världen som är oförsäkrat så själva startplattan är en försäkring av WTC. Dessutom, det är ett oändligt avstånd mellan att ha förhandsinformation om att någonting kanske ska hända. Och att ha anställda våldsmän som smyger runt och planterar sprängmedel. Det är nästintill omöjligt att bevisa att någon hade förhandsinformation. Det är fullt möjligt att bevisa att någon organiserade bombgrupper. Vad är extranyttan med bombgrupper visavi den förstörelse någon förväntat sig från fulltankade jumbojets? Alltså, att spekulera om bomber när man inte kan bevisa det gör mer skada än nytta. Det är inte en skeptisk hållning. Tycker jag.

  Gilla

 7. Helena Palena skriver:

  Erik: Såg du när Bush satt i en skolsal vid svarta tavlan och någon kom in och viskade i hans öra att attentatet hade hänt? Det syntes tydligt att Bush visste om det hela. Hans roppsspråk och mimik avslöjade allt.

  Gilla

 8. Erik skriver:

  Alltså, du skriver och gör så mycket bra. Gå inte ner dig I det här träsket?

  Gilla

 9. Erik skriver:

  Alltså, man kan ägna hela livet åt sånt här och enda effekten blir att det blir svårare för andra att höra vad du sager?

  Gilla

 10. Benny H skriver:

  Erik, nu är det ju inte jag som yrar om att det inte var flygplan, du kan själv gå in och bilda dig en egen uppfattning från filmerna på Vineyards Blogg. Sen så är det här med att tusentals vittnen såg flygplan krascha in i byggnaderna faktiskt en myt, det var filmerna som folk senare såg som övertygade dem om vad de sett. Det finns tusentals andra vittnen som påstår att man inte såg några plan öht. Jag har också svårt för konspirationsteorier, men säger experter på området att hus av det här slaget ska tåla att köras på av flygplan utan att rasa så tror jag på det. Då kan man ju sätta tilltro till uppgifterna om det undermåliga stålet i byggnaderna och att suspekta materialleverantörer har ett finger med i att alla fakta inte kommer i dagen. Så dessvärre gör du dig själv skyldig till att inte tänka kritiskt då det ju finns mycket i utredningen som inte stämmer eller hålls hemligt.

  Gilla

 11. annonym skriver:

  Se denna film när Judy förklarar, lång och teknisk men mycket lärorik.
  Alla kan se på filmerna att fallen inte orsakas av planen om man tittar på rätt fenomen

  Gilla

 12. annonym skriver:

  För att locka till nyfiken att faktiskt ta reda på vad som hände så tänk på att det fanns grupp brandmän på markplan i North Tower som överlevde. De borde vara begravda skrothög som varit nära nära 100 meter hög. De begravdes aldrig, när raset var över så gick de ut, fanns knappt någon skrothög

  Gilla

 13. pershuvud skriver:

  Behöver man ett nytt Pearl Harbor skaffar man sig det.
  Vad betyder 3 000 liv när det är stora pengar på spel……?

  /Per

  Gilla

 14. anders skriver:

  En liten video med mätningar av horisontell, åt sidan alltså, hastighet på fallande bråte:

  Gilla

 15. Helena Palena skriver:

  Intressant kommentar från nätet:

  För övrigt användes inte ett enda plan:
  Shanxville finns inte en enda del från något plan!
  Pentagon avfyrade en egen missil ur deras eget försvarssystem!
  WTC 1/2 användes inga plan, illusion och ihopklippt av Hollywood!
  WTC 7 hade lite kontorsbrand och 20 min innan det av oförklarliga skäl rasade så gick media ut med att byggnad 7 rasat, trots att i direktsändning stod kvar bakom reportern som hävdat att det rasat!
  Controlled demolition!
  Falseflag!

  Gilla

 16. annonym skriver:

  Helena!

  ”WTC 1/2 användes inga plan, illusion och ihopklippt av Hollywood!”
  Don’t go there!!

  Tänk på att det finns tekniker för att motarbeta eller förvilla så man letar på fel ställe. Plan användes med mycket stor sannolikhet, det behöver inte alls ha varit de kapade planen men det hade aldrig gått att dölja vad som egentligen hände om man även fejkat plan.

  Skyldiga sitter säkra så länge de som ifrågasätter inte tittar åt rätt håll

  Gilla

 17. Matts skriver:

  Man kan skriva mycket om det här men för mig räcker egentligen svar på ett par frågor.

  Pentagon: Flight 77 Om man kollar på bilder från kraschen innan sektionen rasar så uppkommer en seriös fråga: Var är planet och varför finns inga märken i fasaden från ett flygplan?

  Shanksville (Flight 93) samma sak. Var är planet? det enda som finns är ett hål i backen och jag tror inte för ett ögonblick att det gömt sig därnere. Det finns bilder som visar utspridda vrakdelar över ett stort område i skogen samt vittnesmål som tyder på att det sköts ner. Men om det skulle verifieras uppkommer massor med nya frågor.

  Sen den konstigaste av dom alla.
  WTC 7 byggnaden som 7 timmar efter krascherna och som inte ens träffades av ett flygplan faller samman i en fart av fritt fall…
  Det många konstiga saker jag kan ta upp om WTC 7 men 2 räcker.
  Vittnesrapporter live där brandmän varnar reportrar om att byggnaden kommer sprängas och sen ägaren Larry Silberstein som faktiskt erkänner att den sprängdes

  PS: Det här är en goding
  BBC´s Jane Standley som live rapporterar att byggnaden rasat med WTC 7 i bakgrunden och som inte går i backen förrän 20minuter senare

  Ps 2:
  Usama Bin Laden blev ju beskylld för detta men en sak som är riktigt konstig. Den 12/9 (dagen efter) då det är totalt flygförbud tillåts ca 100st Bin Ladens lämna landet under regeringens försorg. Utan någon somhelst förhör innan dom flyger ut ur landet.

  Come on………..

  Om svaret på någon av dessa frågor slår hål på den officiella historien så kommer nya frågor komma upp och till slut kommer den officiella historien falla och då ställs hela västvärlden inför ett helt nytt scenario men det tror jag aldrig kommer ske. Priset är för högt.

  Gilla

 18. Matts detta kan ju med vara ett bevis ” sen ägaren Larry Silberstein som faktiskt erkänner att den sprängdes” Silberstein vilket folkslag är det som heter så? Fast å andra sidan där finns ju 5 miljoner såna så alla kan ju inte vara guilty by association.

  Gilla

 19. Brage Norin skriver:

  En händelse som blev en väckarklocka.
  När jag undervisade i fysik och studenterna var lite trötta, roade jag mig ibland med att ställa en fråga som väckte diskussion. Några gånger visade jag en bild av en skyskrapa och frågade:

  ”Kan en sådan här byggnad falla till marken på samma sätt som en sten som släpps från byggnadens tak”? Snart var det full fart på diskussionerna. Om en jordbävning plötsligt får marken under byggnaden att störta samman, då kommer byggnaden att falla precis som en sten, det måste vara den enda möjligheten. Ungefär så blev studenternas svar.

  ”Om man spränger hela grunden i småbitar, vad händer då” – frågade jag. Eftersom grunden inte finns längre efter en sådan sprängning, faller byggnaden neråt precis som stenen svarade studenterna. ”Kan bränder få en så här stor byggnad att plötsligt falla som en sten från himlen” – frågade jag. Något sådant kan aldrig någonsin ha inträffat i hela historien, det är fullständigt otänkbart – alla studenter är överens.

  Det låter märkligt, men precis detta skedde i New York den elfte september 2001. Händelsen har fångats upp på flera filmer och byggnadens acceleration har kunnat mätas noggrant. Hela byggnaden accelererar som en sten som faller fritt. Skyskrapans grund försvann helt plötsligt. Denna händelse har blivit en väckarklocka för miljoner människor i hela världen.

  Jag har visat fallet av den 47 våningar höga skyskrapan WTC7 för många bekanta. Alla som sett detta utan undantag, är överens om att byggnaden sprängdes. Det spelar ingen roll om man är fysiker eller ej – precis alla som ser byggnadens fall förstår att byggnaden sprängdes.
  Förlåt formuleringen – det räcker med vanligt sunt bondförnuft för att inse detta.

  Vem som helst kan googla på ”WTC7” och se filmer om skyskrapans plötsliga kollaps. Man måste ha kortslutit hela hjärnan i ett jordat uttag om man har sett byggnadens fall – och lika fullt vägrar att tro på att det var en s k kontrollerad sprängning. Alla experter VET att det tar månader att aptera en sådan väldig byggnad med sprängmedel. WTC7-skyskrapan var färdigt apterad minst en månad FÖRE den elfte september 2001. Det är så skrämmande att man blir stum.

  Varför vaknar vi inte? Enligt rapporten om de svarta lådorna som släpptes för ett par dagar sedan fastslogs det att det Malaysiska flygplanet skjutits sönder med massor av högenergiprojektiler. Det betyder alltså att planet INTE sköts ner med en robot från marken – utan av ett stridsflygplan. Varenda expert som undersökt planet begriper detta. Lika förbannat är hela västvärlden TYST!
  OBSERVERA: Separatisterna i Östra Ukraina förfogar inte över flygplan.

  Detta var ännu ett fasansfullt terrordåd. Hela västvärlden skiter fullständigt i att ens diskutera frågan om ansvar i massmedia. Det är TYST. Det är så skrämmande att man blir stum.

  Gilla

 20. Odd Oddsen skriver:

  Ingen flygplan hadde forsvunnet helt og holdent inn i bygningene. Flygplan kan inte penetrera betong og stål. Flygplan er tilverkad i tynn aluminium. Så ja fotoshop som dekker ett missil

  Gilla

 21. Erik skriver:

  Råkade se på byggnad sju kollaps på corbett report. Alltså, ni har rätt i att det SER faktiskt mysko ut. Men det är en fråga för ingenjörerna.

  Gilla

 22. Bob skriver:

  Varför ville dem göra det?

  Gilla

 23. Sofia skriver:

  9/11 var False Flag för att det militär-industriella komplexet skulle ha en ursäkt för att ”bekämpa terrorism” som gjorde att det militär-indusstriella komplexet kunde starta krig i Mellanöstern och införa undantagstillstånd i hela Västvärlden så att NSA kunde spionera på alla medborgare hämningsfritt.

  Gilla

 24. CastoroPollux skriver:

  FEMA övade samma dag terrorangrepp med temat kapade flygplan flyger in i WTC.

  Den allra vanligaste frågan över radio den dagen var ”is this real or exercise?” Den totala förvirringen över vad som pågick denna dag kan bara skapats på hemmaplan och inte i en grotta i Afghanistan.

  Kommer någon ihåg att i London övades det också i samband med terrorangrepp.. Frågan borde ju bli ”is this real or exercise?”.

  NORAD som året innan hade 137 ingripanden av fighterjets intercepting civilian airlines out of the flight corridor, not responding aso, fick inte av FAA en enda varning denna dag och de flesta av jaktplanen som kunde varit beredda var denna dag långt borta på övning? Ytterligare en faktor i sammanhanget att en grottindivid i Afghanistan inte på långa när skulle kunnat orkestrera detta komplett tokiga scenario.. Vi talar alltså om världens mest övervakade luftrum..!

  Som om det inte var nog föll alltså tre skyskrapor denna dag och det var ju den enda dag de kunde göra det när allt annat gick så galet. USA är nummer ett.. Still going strong and horrible wrong..

  Skrev själv och länkade allra mest till Corbett.. Att anspela på en filmtitel är inget skämt. http://wp.me/p1zCpc-7kw1

  Gilla

 25. Pingback: 2 x 11 september | Jan Millds blogg

 26. CastoroPollux skriver:

  En grottbaserad varelse skulle också ha lyckats ta redan på de ytterst ovanliga platser långt utanför flygkorridorerna dit transpondermasterna inte når och där fått alla fyra plan att flyga dit och stänga av sina transpondrar. För att flyga dit borde FAA hunnit ha varnat NORAD minst en gång…

  Alla som sett byggandet av WTC-tornen inser att sgs inget kunde hindra den bastanta inre kärnan av stålbalkar i tornen att stå kvar hundratio våningar upp luften medan våningsplanen stackade sig vid markplan.. Istället syns ytterväggarnas stål vika sig utåt som en blomma eftersom allt som höll tornens väggar samman synkront släppte taget… En kollaps hade alls inte samlat skyskraporna så tätt. Dessutom skulle en kollaps som alltså inte kan ske synkront ha gjort att det vält åtminstone någonstans. Det enda som syntes börja välta är ju de övre våningarna i tornet med masten. Det är då de trycker go eftersom om den delen vält av skyskrapan skulle det blivit en för liten katastrof och ingen katalytisk process av den omfattning grottmänniskorna i US önskade sig.. Saneringen av asbesten hade blivit det dyra helvete de befarade. Nu fick räddningsarbetare och New York-bor var och en sin beskärda del av en mycket intrikat giftblandning i sina lungor.. Hur stora är förresten dödstalen som en konsekvens av utsläppen från demoleringen?

  och detta skulle Al-Qaida m.fl. orkestrerat? Människors uppfattning om musik har en hel del övrigt att önska..

  Gilla

 27. whyliksom skriver:

  Visst är det även mycket konstigt och läskigt att media, alltså TV & Radio lägger locket på detta. Hur mycket man än serverar till dem så blir det tyst. Spelar ingen roll hur uppenbart det är, framför allt WTC7, så är det ändå NIST’s version som gäller, som media berättar till allmänheten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.