100-tals astrofysiker vet att vi inte kan åka till månen! Brage Norin berättar om jordens bluff

Måndlandningen surveyor

På bilden står astronauten Charles ”Pete” Conrad bredvid Surveyor 3 och i bakgrunden syns månlandaren Intrepid. (Apollo 12). Rymddräkter ger inget skydd. Gamma-strålningen steker astronauterna invändigt. De drabbas oundvikligen av cancer – förr eller senare.

Mitt inlägg om månfärden som Jordens bluff läses av och till och har flera hundra kommentarer.  Här kommer det längsta inlägget på denna blogg. Brage Norin, fysiker och klimatforskare från Skogså Tankesmedja berättar varför man inte kan åka till månen. Se CV nedan:

INGEN MÄNNISKA HAR SATT SIN FOT PÅ MÅNEN

Månlandningarna är bara månskenshistorier Historiens mest dyrköpta LÖGN – månlandningarna.

Sagan om att alla djur härstammar från Noas ark trodde vi på i över ett tusen år i stora delar av världen. Hur länge ska sagan om månlandningarna under Nixons presidentperiod i USA hålla? Miljarder dollar har investerats i bluffen. Ett enormt historiskt förtroendekapital står på spel.

Det kalla kriget framkallade mental paranoia. Kriget spred sig till zyberrymden. De fejkade månlandningarna startade på dagen ett halvt år efter Nixons installation som USAs president. En ren skytteltrafik tur och retur mellan jorden och månen med bemannade (!) månfarkoster kom plötsligt igång. Sex resor på ra-ken blev det! Resa på resa gick enligt planerna – utan några tekniska problem.

HÖR OCH HÄPNA! Inte ett enda landningsförsök med obemannade farkoster föregick denna sanslösa rymdtrafik – vilket tekniskt kvantsprång!

Lika plötsligt upphörde månresorna. Gubben på månen lämnades ensam. Nu har han fått vara utan sällskap i nästan ett halvt århundrade. Tro det eller ej – väldigt många tror fortfarande på dessa månskenshistorier.

Hundratals astrofysiker vet att det kommer att dröja flera årtionden innan vi kan landsätta människor på någon annan himlakropp och klara återresan till jorden. En slags kollektiv rädsla blockerar sanningen från att komma fram.

Historierna om Björnligans inbrott i Joakim von Ankas bankvalv är minst lika trovärdiga som storyn om Nixons skytteltrafik mellan månen och jorden. Berättelserna om Björnligan fanns att läsa i Kalle Anka medan historierna om månlandningarna finns att läsa i våra läroböcker. Vi lär ut fantasierna i skolorna! Det är en avgörande skillnad. Det är dags att vakna upp.

NASA-s rymdforskning har tillfört mänskligheten ovärderliga kunskaper om rymden. Men det finns ett mörkt kapitel som måste suddas bort. Min målsättning med artikeln ”Gubben på månen har alltid varit ensam” är att hjälpa till att få bort detta förljugna militära kapitel ur NASA-s historia.

Kort presentation av författaren (CV)
· Doktor – teoretisk fysik – Umeå Universitet 1978
· Undervisat i 30 år i Energiteknik och Fysik vid Luleå Tekniska Universitet
· Forskat om småskalig förbränning av biobränslen och kol i cirka 20 år
· Utsedd till hedersmedborgare i Shanxiprovinsen i Kina 2000
· Honorerats med ett eget laboratorium ”Brage Laboratory” i Shanxi-provinsen
· Koordinerat ett treårigt Svensk-Kinesiskt forskningsprojekt om askrik biomassa
· Erhållit ABB:s välkända energistipendium ”Gunnar Engström-stipendiet” 1996
· Norrbottens landstings miljöpris 2000
· Naturskyddsföreningen i Norrbottens läns Naturvårdspris 2007

Gubben på månen har alltid varit ensam. Månlandningarna var en bluff. Detta påstående chockerar väldigt många människor. San-ningen är att ingen människa har satt sin fot på månens yta, men få känner till detta faktum. Vi har blivit grundlurade. Även om USA, Ryssland och Kina samverkade skulle vi knappast klara av att genomföra en så komplicerad rymdresa inom en tioårsperiod. Det är möjligt att vi rent tekniskt skulle klara det, men vi skulle inte våga göra det. Riskerna är alldeles för stora.

Om vi lyckas skapa världsfred skapas förutsättningar för många fantastiska rymdäventyr. Men om vi fortsätter med den vanvettiga militära rustningen och den enorma överanvändningen av fossila bränslen, kommer förutsättningarna för människans överlevnad på jorden att äventyras. Då kanske vi måste lämna vår planet förr eller senare – enligt Stephen Hawking.

Många tror att Hawking är ”överintelligent” och att han därför måste vara ”knäpp”. I själva verket är det vi vanliga människor som inte tänker klart. Vi bör satsa stora pengar på att lösa problemet med att landa på andra planeter. Marslandare kan visa sig vara viktiga för vår lång-siktiga överlevnad. Om jorden får hög feber skapas ett helvete som ingen kan föreställa sig. Om jordens överhettning inte kan stoppas kanske vi till slut tvingas överge den.

Landningar på en annan himlakropp är inte så himla enkelt. Med en vanlig personvåg kan vi väga vår vikt mätt i kg. Väger vi 98 kg på jorden så väger vi 89 kg på Venus, 37 kg på Mars och 16 kg på månen. Planeterna har olika dragningskraft. Det är naturligtvis lättare att landa på och att återvända från en planet med låg dragningskraft. Det krävs mindre energi för att klara av detta.
Mars och månen har båda låg dragningskraft vilket är en stor fördel. Venus är het som en ugn och det regnar svavelsyra. Dessutom väger vi nästan lika mycket på Venus som på jorden. Bemannade resor till Venus är därför uteslutna.

Det är mycket enklare att landa på Mars än på månen. Planeten Mars har en atmosfär. Detta underlättar landningar högst avsevärt. Fallskärmar kan användas för att bromsa upp hastigheten hos marslandare. Detta förstår alla. Vad som är mera okänt är att det är friktionen i atmosfären som sköter det stora uppbromsningsarbetet. Innan fallskärmar utvecklas måste hastigheten ha minskat dramatiskt – vilket sker automatiskt på grund av friktionen i marsatmosfären.

Ett problem vid landningar på Mars är att fallskärmar har svårt att bromsa upp hastigheten till-räckligt vid själva landningen på planetens yta. Hastigheten bör då vara mycket låg, men detta är svårt att klara eftersom atmosfären är så tunn. Lösningen har blivit stora fallskärmar och lätta farkoster. En teknik som har testats av NASA är olika krockkuddar som dämpar själva nedslaget. För lätta farkoster är denna teknik speciellt intressant..

Ny landningsteknik är under utveckling. Detta är absolut nödvändigt speciellt för tyngre land-ningsfarkoster. Många landare har slagits sönder vid landningar på Mars och vi har förlorat all kontakt med dessa farkoster. Många miljoner dollar har gått förlorade på grund av att vi inte har lyckats utveckla en fungerande landningsteknik på Mars – trots att denna planet har en atmosfär som underlättar landningar högst avsevärt!

Venus har en mycket tät atmosfär. Atmosfären på Venus är så tät att den fungerar bra även vid själva landningen på Venus yta. Först bromsas farten genom friktionen mot atmosfären – innan fallskärmar fälls ut. Fallskär-mar bromsar därefter farkostens hastighet ända fram till landningen. Så genomfördes de för-sta lyckade landningarna på Venus, som genomfördes av Sovjetunionen för drygt fyrtio år sedan. För första gången fick vi då se närbilder av den brännheta ytan på Venus.

När en rymdfarkost befinner sig i en bana runt en planet för att släppa ner någon form av landare, är hastigheten mycket hög. Det handlar om många tusen kilometer per timme. Rymd-stationen ISS som färdas runt jorden på låg höjd, har en fart på nära 28 000 km/h. Skulle far-ten minska faller den så småningom ned på jorden. En farkost runt Mars måste ha en fart på c:a 13 000 km/h för att inte dras ned mot Mars yta. Även om månen är liten måste en farkost som cirkulerar runt månen ha en fart på över 6 000 km/h för att inte falla ner och krascha. Rotationshastigheten hos farkoster som cirkulerar i banor runt planeter är svindlande.

Det är denna enorma horisontella hastighet som är huvudproblemet. Landningar på planeter som saknar atmosfär kräver stora mängder energi. Att sänka ner en landare på exempelvis månens yta kräver en hel del bränsle – men det är den horisontella uppbromsningen före själva landningen som kräver huvuddelen av bränslet. Detta väldiga uppbromsningsarbete får vi nästan gratis genom friktionen mot atmosfären vid landningar på planeter med atmosfär. På månen saknas atmosfär. Precis allt bromsarbete måste därför utföras med bromsraketer. Detta är mycket bränslekrävande.

En rymdresa ”tur och retur – månen” kräver oerhört mycket bränsle. Om månlandaren ska återvända från månen måste den dockas med något slags moderskepp före återfärden till jorden. Då krävs minst den dubbla mängden bränsle jämfört med om landaren bara ska landa på månens yta. Om vi ska återvända till jorden måste vi först klara uppstigningen från månens yta och därefter måste det finnas bränsle kvar för att nå samma hastighet som moderskeppet före dockningen. Denna enorma fartökning kräver den största mängden bränsle. Därför blir en fulltankad månlandare med nödvändighet tung.

Landning med enbart bromsraketer är extremt komplicerat. Den enda säkra teknik för landning av farkoster som enbart använder raketkraft, förutsätter raketmotorer som kan slås på och av mycket snabbt. Då kan vi genom att variera gaspulser-nas längd eller frekvens reglera bromskraften mjukt. Tekniken förutsätter en oerhört snabb elektronisk reglering.

Tack vare den snabba tekniska utvecklingen närmar vi oss nu en fungerande landningsteknik även på himlakroppar som saknar atmosfär. Ett internationellt rymdsamarbete med målet att utveckla en månlandare som klarar av att landa och återvända från månens yta vore oerhört spännande. (Självklart kan vi inte skicka iväg människor innan tekniken fungerar väl).

”Månpresidenten” NIXON. På kvällen 20:e juli 1969 skrev Nixon i sin dagbok Presidenten höll en interplanetär kon-versation med Apollo 11 astronauterna Neil Armstrong and Edwin “Buzz” Aldrin på månen.

Tidigare under dagen hade han ringt upp astronauterna och hållit sitt berömda tal – som sändes ut i nästan hela världen. Tack vare vad ni uträttat har himlarna kommit att bli en del av människans värld. Och när ni talar till oss från Stillhetens hav inspireras vi att fördubbla våra ansträngningar att bringa fred och lugn till jorden.
Den 24 juli fanns Nixon ombord på hangarfartyget Hornet för att hälsa astronauterna välkomna tillbaka till jorden. När presidenten såg dem utbrast han entusiastiskt: Detta är den största veckan i världens historia sedan Skapelsen. Vem var han – Nixon? 1934 började Nixon läsa juridik vid Duke University. Där organiserade Nixon sitt första kän-da inbrott. Han lurade en studiekamrat att bryta sig in i rektorns rum för att kolla sina betyg. Detta avslöjades offentligt flera år efter inbrottet.

Efter examen sökte Nixon jobb på kända advokatbyråer i New York. Han lyckades inte få något jobb. Vid förhör som genomfördes i samband med Watergateskandalen framkom det att Nixon hade uppfattats som ”för lömsk” för advokatyrket. Nixon valde den politiska banan – men denna karriär avslutades genom att han tvingades avgå i förtid som president efter Water-gatehistorien. I september 1974 beviljade den nya presidenten Gerald Ford honom amnesti. Denna amnesti satte stopp för alla möjligheter att inför domstol förhöra Nixon. Fords beslut motiverade han med att en rättegångsprocess riskerade att splittra hela nationen och att beslu-tet var för landets bästa. Ford var tvungen att lägga locket på för att undvika politiskt kaos.

Hela Nixons politiska bana kan beskrivas som en hel serie paranoida lögner och komplotter. Han var den fulländade superskurken. I början av Nixons politiska karriär försökte president Eisenhower få honom avsatt sedan det avslöjats att han stulit pengar ur statliga fonder, men Nixon lyckades trots detta hålla sig kvar vid makten. Nixon erkände aldrig att han gjort något fel. ”Möjligen har jag inte brukat mitt omdöme tillräckligt väl” medgav han.

Den historiska bakgrunden.
I februari 1968 inleddes den så kallade Têt-offensiven. För första gången under Vietnamkriget lyckades Vietnams befrielsefront tränga ända in på amerikanska ambassaden i Saigon. Denna offensiv skakade den amerikanska stridsledningen. De amerikanska förlusterna hade stigit till över 40 000 man och miljoner människor i hela världen protesterade mot USA-s krig.

Opinionen mot kriget hade blivit mycket omfattande även i USA. Lyndon Johnson som blev president sedan Kennedy mördats, kunde inte längre visa sig offentligt utan att mötas av jät-telika demonstrationer. ”How many kids did you kill today” – (”hur många barn dödade du idag”) ropades i demonstrationer över hela USA. Allt fler soldater deserterade från de ameri-kanska förbanden i Vietnam och på hemmaplan brände tiotusentals personer upp sina inkallelseorder. En militär förlust i Vietnam ryckte allt närmare. Att en militär supermakt riskerade att besegras av folket i ett fattigt uland var ett mardrömsscenario för den amerikanska militära ledningen.

Militären måste till varje pris vända den allt starkare världsopinionen mot USAs krig. Någon-ting dramatiskt måste inträffa som höjer USA-s anseende i hela världen. I all hemlighet utar-betades en plan som skulle vända världsopinionen till USA-s fördel. Nu fick Nixon sin chans. Han var precis rätt man. Under sin valrörelse spred Nixon budskapet att han utarbetat ”en hemlig plan” – en hemlig mirakelmedicin för USA.

Nixons ”hemliga plan” – månlandningarna! Nixon lyckades med sin dröm – att bli USA-s nästa president. Nixons presidentperiod varade mellan den 20 jan 1969 fram till 9 aug 1974 då han avsattes i förtid och gjordes oåtkomlig för alla lagar genom Fords amnesti.
20:e juli på dagen ett halvt år efter Nixons installation som president, landade den första bemannade månlandaren. Totalt genomfördes sex bemannade landningar under drygt tre år. En skytteltrafik tur och retur mellan jorden och månen kom plötsligt igång. I december 1972 avslutades det helt sanslösa månäventyret. Nixon har beskrivit denna tid som den lyckligaste perioden i hans liv. Han stortrivdes i rollen som månpresident.

Nästan alla trodde på de välgjorda Science Fiction-filmerna som visade astronauter som hop-par omkring i dammet runt månlandaren. USA vann en stor prestige i världen men trots detta fortsatte opinionen mot USAs krig i Vietnam att växa. Inte ens sex bemannade månfärder på raken kunde vända världsopinionen. Måntrafiken skapade inte den typ av ” fred …till jorden” som Nixon hoppats på – en amerikansk militär seger. Den ”hemliga planen” fungerade inte.

Lika plötsligt upphörde skytteltrafiken till månen och ännu efter 40 år har ingen bemannad rymdfärd till någon annan himlakropp ägt rum. Vi kämpar vidare med att utveckla tekniken för att kunna landa säkert på Mars. Naturligtvis fortsätter vi med obemannade landare innan det kan bli fråga om någon bemannad rymdfärd. Trots att vi bara försöker landa farkoster på Mars och trots att atmosfären underlättar landningarna avsevärt, har vi ännu inte utvecklat en säker landningsteknik. Avancerad bromsraketteknik är ett viktigt forskningsområde om vi ska kunna förverkliga drömmen om att landsätta människor på Mars (eller månen).

Den primitiva arten Homo Sapiens fortsätter att kriga på vår planet jorden. En vacker dag eller en mörk natt – kanske vi trots allt måste behärska tekniken att landa på en annan himla-kropp med människor. Då är det Mars som gäller. Månen är ingen lämplig miljö att leva i om vi till slut tvingas överge vårt enda hem i universum – Terra Matre – moder jord.Gubben på månen väntar fortfarande på besök.

· Under senare delen av sextiotalet fanns knappast datorer. Vi satt med räknesnurror vid universiteten. I det svenska flygvapnet fanns fortfarande ”flygande tunnan” (Saab 29) kvar. Veteranbilarna saknade nästan all elektronisk utrustning. Vi befann oss på elektronikens tidiga stenålder.
· Att halvmanuellt styra en bromsraket som sitter under månlandaren och att under sex månfärder på raken (!) lyckas landa sammanlagt tolv astronauter på månen, det klarar endast Nixon av i sin fantasi. Månlandningarna var och är en gigantisk bluff.
· Astronauterna hade ”soppatorsk” på månen. Endast en kort blick på månlandaren ”Eagle” räcker till för att inse detta. Månlandaren som släpptes från moderfarkosten (som cirkulerade runt månen med en fart på cirka 6 000 km/h) måste bromsas till nästan stillastående över månens yta innan den sänks ner och landar. När landaren sedan ska återvända till jorden måste den göra samma färd baklänges. Det fanns helt enkelt inte bränsle på månlandaren för att klara av detta.
· Månlandaren vägde cirka 12 gånger mindre än ett Boeingplan modell 747 (tomvikt). Men vid farten 6 000 km/h har landaren ungefär tre gånger mera rörelseenergi än ett Boeingplan som färdas med hastigheten 1 000 km/h! Rörelseenergin beror av hastig-heten i kvadrat (6 000 i kvadrat är 36 gånger mera än 1 000 i kvadrat). Rörelseener-gin som först ska ”bromsas bort” före landningen och sedan tillföras när månlan-daren ska dockas med moderskeppet är sex gånger större än rörelseenergin hos ett Boeingplan i full fart. Tro mig, astronauterna hade ”soppatorsk” på månen – aj, aj, aj!
· Månen är pudrad med ett lager damm som bildats vid meteoritnedslag under miljarder år. Kratrar, i hela skalan från pyttesmå till jättelika, finns över hela månens yta. De äldsta är fyllda med måndamm och de yngsta kratrarna har bara ett tunt lager damm. Hela planeten är full med stenar i alla storlekar – från småsten till stora klippblock. Hur kan någon enda person tro på att vi törs landa med bemannade farkoster i en sådan miljö – utan att först ha testat tekniken med obemannade landare?
· Den superhemliga grupp, som skötte informationen om månlandningarna till massmedia i världen, befann sig på minst ett ljusårs avstånd från närmaste fysiker. I sista stund styrdes månlandaren Eagle litet längre bort vid landningen. Den tilltänkta landnings-platsen visade sig vara en kraterkant. Oj, oj, oj – vilken rysare. Det fanns inte bränsle kvar till landningen mer än några få sekunder när Eagle hade landat i Stillhetens hav. Denna historiebeskrivning låter spännande – men den är obegripligt naiv.
· Att sänka ner en månlandare på 14,5 ton i perfekt upprätt ställning på månen med en
bromsraket – för över 40 år sedan – var en oerhörd teknisk utmaning. Men att dessu-tom i sista stund kunna förflytta månlandaren i sidled för att undvika att landa vid en farlig kraterkant – var helt omöjligt. Att klara av att landa sex gånger i sträck utan pro-blem och till råga på allt även lyckas återvända till jorden alla sex gånger utan inciden-ter – den tekniken ligger ännu idag flera årtionden framför oss.
· Nog måste det ha varit roligt att spela golf på månen och köra omkring i månbilar och skutta omkring i måndammet och samla grus i säckar. Astronauterna måste ha haft många glada stunder. Jag vill inte såra någon människa men sanningen är att dessa shower inte filmades på månen. Månlandningarna är bara månskenshistorier!
· Landar man med hjälp av bromsraketer på månen skapas ett dammoln som ingen kan föreställa sig. En yta lika stor som en hel fotbollsplan kommer att blåsas ren. Foton av djupa skoavtryck i måndammet nära landaren är naturligtvis tagna i en studio.
· Det är en tragedi för alla inblandade att tvingas leva med månlögnerna. När vi är unga kan vi luras in i vad som helst, men när vi åldras blir vi visare. Låt alla inblandade och deras närmaste anhöriga slippa ifrån galenskaperna.
· Armstrongs aska spreds nyss från ett hangarfartyg i havet. Varför stod inte hela USA stilla och firade sin hjälte? Om månlandningarna verkligen var sanna så var detta den största framgången i USA-s tekniska historia – en triumf för hela mänskligheten. Det börjar bli pinsamt – det är för många som känner till sanningen. Det är orsaken till varför inte hela USA iakttog en tyst minut för att hedra sin rymdhjälte.
· Situationen har blivit absurd. Den falska informationen om månlandningarna har nått skollitteraturen. Vi måste lära ut sanning och inte lögn i våra skolor. Nu måste folk som känner till sanningen reagera. Den enda förklaringen till att så få träder fram är naturligtvis rädsla. Lögner frodas i en rädd värld. Våra barn måste få andas sanning.

Solen är snäll på jorden men den är brutal på månen.
Solen skickar ut elektromagnetisk strålning i alla våglängder från extremt kortvågigt till extremt långvågigt ljus. Där finns gammastålning, röntgenstrålning, ultraviolett ljus, synligt ljus, infrarött ljus och så vidare. Den kastar även ut skurar av laddade partiklar i rymden. Tack vare jordens magnetfält och jordens atmosfär är vår planet beboelig. I magnetfältet runt jorden fångas huvuddelen av de laddade partiklarna upp och i atmosfären filtreras alla farliga våglängder bort från solljuset – innan snällt och vänligt ljus når ner till markytan där vi lever.

. Att låta astronauter promenera omkring i rymddräkter på månen (som både saknar magnetiskt fält och atmosfär) är att leka med döden. Rymdstationer som är specialkonstruerade för att klara bombardemanget av laddade partiklar och som filtrerar bort all livsfarlig strålning från solen är absolut nödvändiga för att kunna vistas någon längre tid på månen. Det finns många riskfaktorer. Ibland skickas intensiv gammastrålning ut från solen och den kommer utan för-varning. Den kommer med ljusets hastighet. Rymddräkter ger inget skydd. Gammastrålningen steker astronauterna invändigt. De drabbas oundvikligen av cancer – förr eller senare. Ur säkerhetssynpunkt bör ”utomhusvistelse” på månen bara ske i nödfall.

Att skicka ut astronauter som promenerar omkring i måndammet och samlar ihop en massa mångrus – i flera timmar – är att utsätta astronauterna för livsfara. Men detta har naturligtvis inte inträffat. Skytteltrafiken till månen under Nixons presidentperiod är en bluff. Den stora frågan är – hur är det möjligt att tron på månlandningarna fortfarande lever kvar?

Vart tog den lilla månstenen vägen – ingen som vet – ingen som vet. Tidskriften New Scientist listar nio oerhört värdefulla ”skatter” med mycket stort värde för mänskligheten som har gått förlorade genom århundradena. Som nummer tre på listan åter-finns president Nixons månstenar. Över 500 månstenar har ”gått upp i rök”.
Stenar från månen, som för första gången i hela vår historia har förts till jorden av människor, är naturligtvis helt ovärderliga. Personer som vill placera sina förmögenheter på ett säkert sätt betalar astronomiska belopp för sådana ting. Att få äkta månstenar som present kan få vem som helst att känna sig djupt omskakad och oändligt tacksam. Man behöver inte ens vara släkt med någon psykolog för att inse detta.

Aldrig i vår historia har en så exklusiv presentutdelning inträffat. Så snart som astronauterna levererat ”mångruset” till jorden skickade Nixon ut de ovärderliga stenarna till noga utvalda personer och institutioner i hela världen. Inflytelserika politiker och andra viktiga nyckelpersoner i över 130 länder överöstes på kort tid av de extremt värdefulla presenterna. Astronauter åkte världen runt på välgörenhetsturneer och andra viktiga tillställ-ningar för att sprida de otroliga gåvorna. Den grupp på NASA som höll i trådarna för mån-projektet visade en så storslagen vänlighet att världen häpnade. En så exklusiv presentutdelning har aldrig tidigare ägt rum i hela vår historia. Nixon var storbelåten. Han var säker på att hans välgörenhetskampanj skulle försvaga världsopinionen mot USA-s krig i Vietnam. Detta var en viktig del av den ”hemliga planen” – den plan som utarbetades av den amerikanska militära ledningen i samarbete med Nixon. Men snart skulle det dyka upp problem.
”Den falska månstenen” Historien om den falska månstenen härrör från nationalmuseet Rijksmuseum i Amsterdam. Museet fick ärva en månsten från premiärminister William Drees dödsbo. Drees hade fått månstenen i gåva av den amerikanska ambassadören William Middendorf, som i sin tur hade fått stenen från USA-s utrikesdepartement. Detta var en gåva på absolut högsta nivå.
Månstenen på Hollands nationalmuseum hade plockats av amerikanska astronauter under den första månfärden 1969. Tre astronauter från denna rymdresa Neil Armstrong, Michael Collins och Edwin ”Buzz” Aldrin, besökte Holland under välgörenhetsturnén ”Giant Leap” bara några månader efter deras fantastiska rymdfärd. Vid detta tillfälle överlämnades den otroliga gåvan. En exklusiv plakett med astronauternas namnteckningar medföljde.
Efter tips från en rymdexpert såddes misstankar om att stenen inte var äkta. Forskare vid ett universitet i Amsterdam kunde på en halvtimme konstatera att stenen under inga omständlig-heter kunde komma från månen. Det sjuka i historien var att ”stenen” inte ens var en sten utan en förstenad träbit. Träd växer inte på månen. Att det inte uttryckligen stod på astronauternas signerade plakett att stenen kom från månen – dög inte som bortförklaring. Det blev skandal.

Den stora uppstädningen. Vem som helst som får ett föremål som är hundra gånger mera värt än guld är naturligtvis rädd om det. Man behöver inte vara någon Sherlock Holmes för att förstå att det är något skumt om massor av sådana oerhört exklusiva presenter bara försvinner i tomma intet.

2002 avslöjades personer som var anställda vid Nasa (!) när de försökte stjäla månstenar. En stensamlare hade fattat misstankar mot dessa personer och larmade polisen. Den pinsamma historien kom ut till pressen. Enligt amerikanska FBI försökte dessa personer sälja månstenar via en sajt för stensamlare i belgiska Antwerpen. Så galna ”tjuvar” som öppet annonserar i en sajt att de säljer månstenar har aldrig fötts på vår planet. De anställda på NASA var nog inga vanliga tjuvar. Åker man fast när man försöker städa bort falska månstenar från marknaden, måste man spela tjuv om man blir tagen på bar gärning. Så går det till.

Massor av falska månstenar har alldeles uppenbart städats bort. Det finns absolut inga andra förklaringar till varför så oerhört många ”månstenar” har försvunnit från jordens yta. Vi har under årens lopp funnit många meteorer som med stor sannolikhet kommer från månen. Hela månens yta är pepprad av meteoritnedslag och då och då har sten från månen slungats ut i rymden. Flera sådana äkta månstenar har slagit ner på vår jord. Mig veterligen har inte en enda riktig meteor från månen försvunnit.

Stenar från månen är mycket gamla. Vår egen måne bildades efter en våldsam kollision mellan vår tidiga jord och en annan liten planet som vi gett namnet Theia. Theias massa var troligen bara en tiondel av jordens massa men kollisionen var förödande. Det har länge diskuterats om hur stor det av månens massa som kommer från vår tidiga jord och hur stor del som kommer från Theia. Undersökningar av meteorer som kommer från månen, visar en slående likhet mellan stenmaterial från månen och stenmaterial från jorden. Det tyder på att jordens mantel utgör huvuddelen av det material som så småningom bildade månen.

Mycket gamla bergarter på jorden är slående likt stenmaterial från månen. Studier av vissa grundämnen som syre och titan hos meteorer från månen visar nästan identiska egenskaper med jordiska bergarter. Att skilja äkta månstenar från jordstenar är därför inte enkelt. William Hartmann, som är en av upphovsmännen till teorin om månens bildande – kollisionsteorin – skriver ”the isotope ratios of chemicals in earth and moon seem to be virtually the same …”. På enkel svenska betyder det att månsten och jordsten är nästan samma sak. Men hittar vi minsta spår av organiskt material i stenen kommer den garanterat inte från månen. Dyrgripen på nationalmuseet i Amsterdam var förstenat organiskt material – trä.
Egentligen är det en enda sak som vi borde bekymra oss för. Hur kan det komma sig att en så heltokig historia som månlandningarna har blivit allmännt accepterad i hela västvärlden? Varför väljer tusentals forskare som vet – tystnad? Varför skriver bara några få vetenskapsmän att månlandningarna var det kalla krigets äventyr?

Varför talar de inte i klartext?
Det är den förbannade rädslan som förklarar vårt fega beteende. Diktatur och lögn frodas i en rädd värld. Om vi vill leva i ett andligt fängelse ska vi vara tysta – men vill vi det? Det är oer-hört viktigt att så många som möjligt rätar upp sig moraliskt och står upp för sanningen. Ju snabbare vi får städa bort lögnen – desto bättre mår vi alla.

Precis allt har grävts fram om president Nixon. Han var en fulländad notorisk lögnare. Men hans största lögn – månlandningarna – återstår att avslöja. Jag hoppas att jag hjälpt sanningen en bit på vägen. Månlandningarna var ett desperat försök av den amerikanska krigsmakten att vända den växande världsopinionen mot USA-s krig i Vietnam – det är sanningen – ”the truth and nothing but the truth”. The man on the moon has always been alone!

Några korta frågor och svar.
1: Vi har gjort många rymdpromenader utanför rymdstationen ISS. Är det verkligen så farligt att vistas på månens yta i rymddräkt?

SVAR: För att slippa onödiga rymdpromenader har ISS utrustats med flera robotarmar. Man vill undvika att exponera astronauterna för den farliga strålningen från solen. ISS färdas runt jorden på låg höjd och skyddas därför effektivt av jordens magnetfält. Nästan hela paketet av laddade partiklar från solen fångas in av jordens magnetfält. Det är mycket större strålnings-risker på månen än vid ISS eftersom månen saknar magnetfält. Solens intensitet varierar cyk-liskt i 12-åriga ”solfläckscykler”. Alla påstådda landningar på månen 1969 – 1972 ägde rum under ett solmaximum. Då är solen extra farlig. Tack och lov att månbesöken bara var fejk.

2: Har inte ryssarna också landat på månen?

SVAR: Ingen människa – varken amerikan eller ryss – har varit på månen. Det första mänsk-liga besöket på månen äger gissningsvis rum 2035 – 2045. Detta historiska besök organiseras sannolikt av Kina och Ryssland gemensamt. Ingen vet säkert.

3: Ändras maktbalansen även i rymden?

SVAR: Människans rymdäventyr kostar stora pengar. USA-s ekonomi är på väg mot en avgrund. Handelsbalansunderskottet har bitit sig fast på en astronomisk nivå. Den nationella skulden skenar. Pensionsåtagandena är groteska. Den sista militära supermakten USA är på väg mot ekonomisk ruin. Rymdstationen ISS framtida öde är ovisst. Omkring år 2020 går ISS i pension. Det är mycket som talar för att Kina och Ryssland kommer att inleda ett rymdsam-arbete. Historien har bäddat för denna utveckling. Nästa rymdstation – efter ISS – kommer sannolikt att bli kinesisk eller rysk-kinesisk. Makten i rymden förskjuts mot öster.

4: Har ingen människa färdats långt ut i rymden?

SVAR: Jordens magnetfält fångar in flödet av laddade partiklar från solen. I ett inre och ett yttre bälte runt jorden koncentreras dessa partiklar. De infångade partiklarna snurrar runt i banor och studsar mot de magnetiska polerna på jorden. Detta skapar norrsken. Ingen män-niska har färdats genom dessa farliga strålningsbälten. Att utveckla säkra rymdfarkoster som kan transportera människor långt ut i rymden – genom dessa strålningsbälten – är nödvändigt om vi ska kunna skicka bemannade farkoster till Mars eller månen.

5: Är alla månstenspresenter falska?

SVAR: Det är fullt möjligt att någon äkta meteor från månen har krossats och att små bitar har blivit till presenter. Det finns massor av runda genomskinliga plastbollar med ett litet gruskorn i mitten, som gavs bort under Nixon-perioden. Dessa ”månstenar” vägde som regel mindre än ett gram. Det var många som skulle få de ovärderliga månpresenterna i gåva och då kunde man inte ge bort för stora stenar. Hela kampanjen med månpresenterna var en gigantisk politisk mutskandal vars syfte var att dämpa världsopinionenen mot USA-s krig i Vietnam.

6: Om månlandningarna verkligen var en bluff – hur länge dröjer det innan detta avslöjas?

SVAR: Jag personligen kan inte förstå hur man tänker, om man tror att lögnen ska hålla i längden. Varför inte öppet erkänna att det var ett resultat av det kalla kriget – en psykologisk krigföring? Det är många personer som kommer att känna sig avklädda när den falska histo-rien avslöjas. Sanningen är på väg. Ingenting kan hindra detta. Vanliga människor har ingen-ting att skämmas för. Utan nödvändiga fysikaliska kunskaper är det svårt att förstå. Men det är många forskare som kände till sanningen – men som valde tystnad. Detta är mycket sorgligt. För alla som medvetet ljög – och det är många – är sanningen ett stort hot.

7: Varför har ingen avslöjat bluffen tidigare?

SVAR: Det pågår ett rent informationskrig på nätet. Massor av experter av alla slag har för-sökt berätta sanningen, men informationen drunknar i falsk information. Tusentals forskare i världen VET att vi ännu inte behärskar tekniken att landsätta människor på någon an-nan himlakropp i vårt solsystem och vi blir snabbt fler och fler. Våra barnbarn kommer att tro att vi var ”bakom flötet” när vi lät oss luras så grundligt av dessa fejkade månlandningar.

DET ÄR MYCKET HISTORIA SOM MÅSTE SKRIVAS OM

De två imperiebyggande supermakterna som har dominerat efter andra världskriget – USA och Sovjetunionen – delade på Tysklands bästa rakettekniker och den tyska krigsindustrins bästa ingenjörer. Bägge eftersträvade världsdominans. Helt olika historieskrivningar växte fram, men båda var fjärran från sanningen. Bägge supermakternas brottsregister är digert.

Att testa kärnvapen över riktiga städer ansågs av den amerikanska krigsmakten som nöd-vändigt. Albert Einstein vädjade till den amerikanska presidenten att inte göra detta fatala misstag, men sorgligt nog bestämde militären. Det räckte inte med en enda stad. Man måste vara absolut säker på hur det nya massförstörelsevapnet fungerade. Därför testades vapnet både i Hiroshima och Nagasaki. Städerna var fulla av barn, kvinnor och åldringar. De saknade helt militär betydelse. I Sovjetunionen testades vapnet senare direkt på hemmaplan i glesbe-byggda områden. Under stalinperioden var detta vansinne möjligt.

Nu har (före detta) Sovjetunionens historia börjat skrivas om. Många ohyggliga sanningar har grävts fram om det vanvett som präglade stalinperioden. Alla stater som var med i unionen har genomgått liknande processer. Historieböckernas lögner i öst har börjat suddas ut.

Sanningens reningsprocess är på väg även i västvärlden. Den sista militära supermakten USA sjunger nu sin svanesång. Hela västvärldens illusion om att USA var det goda och Sovjetunionen det onda var genomfalsk. Ingen av supermakterna var god, eftersom deras mål var dominans i världen. Frihet och demokrati har härskarna alltid sagt sig kriga för, men sanningen är att alla imperier eftersträvat både ekonomiskt, politiskt och militärt världsherravälde.

Sanningen tränger sig nu på från alla håll och kanter. Mängder av historieförfalskningar kom-mer snart att genomskådas. Extremt smärtsamma sanningar kommer att skaka om oss rejält.
* Flera hundra tusen vietnameser skadades eller dog av biologiska och kemiska vapen som USA använde under Vietnamkriget. Detta är helt ofattbart men det är sant! Endast en proteströst hördes från västvärldens ledande politiker – ”satans mördare” – det var Olof Palmes ord.

* I vissa städer i Irak föds över hälften av barnen med genetiska defekter. USA har återigen använt kemiska vapen. Västvärldens ledare är denna gång kompakt tysta – inte en kritisk röst!
* En annan extremt obehaglig sanning är att det var västvärlden som försåg Saddam Husseins regim med gasstridsmedel. Kemikalierna som användes för tillverkningen av stridsgaserna var levererade från länder i Västeuropa – så barbariskt sjukt. Fredspristagaren Desmund Toto vill att Tony Blair och George Bush ska ställas inför internationella brottmålsdomstolen i Haag. Bägge ljög hela världen rakt i ögonen. De enda massförstörelsevapen som påträffades i Irak var levererade av väst – det är den otroliga sanningen.
* Vi slår av alla mentala kontakter inför det mest skrämmande av alla skeenden. De fossila bränslena är på väg att överhetta hela vår boplanet. Kina och USA släpper tillsammans ut hälften av den koldioxid som nu hotar hela jordens klimat. Militär och ekonomisk makt vilar på fossila bränslen. Mänskligheten sitter fast i en krigarkultur som förstör hela vår värld.
* Till och med vår rymdhistoria måste skrivas om. Vårt jordiska ljugande har spritt sig till månen. Alla vill leva i en värld av sanning. Det är dags att vakna ur vår mentala djupsömn.

EN RYMDFÄRD
I mitt förra liv reste jag ofta i Vintergatan för att studera hur liv hade utvecklats på olika planeter. Höjdpunkterna var alltid de gånger vi upptäckte någon form av intelligent varelse, som lärt sig förstå vetenskap och utveckla teknik. Detta hände sällan.

Vi hade alltid med oss noggrann dokumentation från tidigare expeditioner, vart vi än reste.
En plats i vintergatan som vi en gång skulle besöka, hade våra förfäder besökt en miljon år tidigare. På planeten Tellus, fanns gott om vatten och rikligt med syre i atmosfären. Vid det förra besöket vandrade ryggradsdjur på land och haven var fulla med liv. Men vi var mest intresserade av några apor som klättrade i träd – apor vars hjärna efter födseln kunde bli större än hjärnan var vid födseln.

En fantastisk händelse.
När vi närmade oss planeten satte vi på rymdskeppets skanner, som letade igenom alla tänk-bara elektromagnetiska våglängder. Till vår ofattbara lycka pågick kommunikation inom ett flertal våglängdsområden, vilken enastående lyckträff. Någon eller några av djurarterna hade gjort ett tekniskt genombrott. Vår rymdstation kontrollerade om månen runt Tellus var orörd. Primitivt rymdskrot från den planet vi just skulle undersöka fanns redan på månens yta men inga spår efter några varelser syntes till. Vi beslöt oss för att landa.

Dags för analys av kommunikationen på planeten.
· Kärnvapen finns utplacerade runt hela planeten.
· Krig om oljetillgångar i mellanöstern skapar massdöd och fördrivning av folk.
· Etniska och religiösa konflikter är spridda över hela planeten.
· Planetens atmosfär förändras så att många olika livsformer är på väg att utrotas.

Informationen kom som en chock för rymdbesättningen. Vart är den varelse som gett sig namnet Homo Sapiens på väg? Rymdskeppets trendanalysator kopplades in. Kanske kon-flikterna trots allt är på väg att minska? Svaret var om möjligt ännu mera skrämmande.
· Rasmotsättningar och religiösa konflikter ökar snabbt.
· Narkotikamissbruk, kriminalitet och terror ökar snabbt.
· Föroreningar av land, vatten och atmosfär ökar snabbt.

Analysatorn sammanfattade: Farlig nivå, åtgärder måste vidtas. Homo Sapiens hotar hela planetens organiska liv. Rymdskeppets huvuddator kopplades in och innehållet i samtliga databaser på planeten Tellus matades in för åtgärdsanalys. Vi höll andan. Datorns svar blev en glad överraskning: Inga åtgärder behöver vidtas. Det är alltid sorgligt att tvingas likvidera vissa djurarter, som hotar att förstöra en livsmiljö. Datorns besked gladde oss därför mycket.

Kvinnan har en historisk mission.
De trädklättrande aporna hade utvecklat en mycket stark revirinstinkt. Denna instinkt har under många miljoner år varit avgörande för flockens överlevnad. Evolutionen har premierat
ett mycket starkt revirhävdande manligt könshormon. Homo Sapiens testosteron är inte opti-merat för fredlig konfliktlösning. De historiska bevisen var överväldigande.

Genom det naturliga urvalet har kvinnan fått just de egenskaper som är avgörande för artens överlevnad. Kvinnan är rädd om livet och rädd om naturen som ger familjen mat. Det kvinn-liga könshormonet östrogen är räddningen för livet på Tellus och för Homo Sapiens framtid.

Så var denna feministiska rymdsaga slut. (OBS: Sagan är Science Fiction – inte verklighet !)

Måne och katt större

svd svd dn dn intressant

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

390 kommentarer till 100-tals astrofysiker vet att vi inte kan åka till månen! Brage Norin berättar om jordens bluff

 1. Torbjörn skriver:

  Onekligen det intressantaste jag läst på länge. Det är bortom all fattning att så många fysiker, vilka uppenbarligen sitter med vetskapen om omöjligheten att genomföra månfärder, känner sig tvingade att spela med i lögnen av enda anledningen att USA (ännu) är en supermakt.

  Gilla

 2. PerH skriver:

  Det var en lång historia som slutar i mansförakt.
  ”Homo Sapiens testosteron är inte opti-merat för fredlig konfliktlösning. De historiska bevisen var överväldigande.”
  Misandriskt, så det förslår.

  Får vi tro tidskriften Forskning och framsteg stärker testosteron sinnet för rättvisa.

  Hittade detta hos Aktivarum:

  ”De kvinnor som fått testosteron visade sig vara mer givmilda och hamna i färre konflikter än de som fick sockerpiller.
  Men det fanns också en mycket tydlig effekt av förväntningar. Kvinnor som trodde att de fått testoste­ron blev i stället mindre givmilda, oberoende av om de trodde rätt eller fel.
  – De betedde sig enligt vad folk tror om manligt könshormon: att det gör människor antisociala, aggressiva och riskbenägna, säger Christoph Eisenegger.
  Han menar att en biologisk effekt av testosteron är att sporra en strävan efter status. För en människa kan detta gynna strategier som minimerar risken för ett bakslag i en förhandling.”

  Gilla

 3. Johan skriver:

  Alla kan flyga till månen som vill. Det gäller bara att släppa taget om jorden. 🙂

  Okej att dom kritiserar månlandingarna, mer rör inte min Noaks Ark, säger jag bara. 🙂

  Men Björnligan och Kalle Anka tror jag absolut på. Visst är väl det sant så säj. En sann livsbeskrivning. 🙂

  Fast vem vet om allting egentligen. Men en fascinerande artikel hursomhelst. Tack för den.

  Apropå testosteron , säger jag bara, nedvärderande fördomar hos kvinnorna om män i allmänhet, eftersom de blev mindre givmilda för att de trodde att de skulle bli mer manslika. Och detta var deras skeva uppfattning om män i allmänhet. Medan de som verkligen fick testosteron blev MER givmilda, och detta säger något om sanningen om män i allmänhet. Vi är inte så egoistiska som många kvinnor inbillar sig. Vi är mer generösa och ommtänksamma än de inbillar sig och tycks tro. Sen finns det rötägg såklart. Men det finns i båda könen, och det har med andra faktorer att göra. Som islam t ex.

  Gilla

 4. Josef Boberg skriver:

  ”Alla kan flyga till månen som vill. Det gäller bara att släppa taget om jorden.

  Okej att dom kritiserar månlandingarna, mer rör inte min Noaks Ark, säger jag bara.

  Men Björnligan och Kalle Anka tror jag absolut på. Visst är väl det sant så säj. En sann livsbeskrivning.”

  Jo… – Johan – så är det ju.

  Gilla

 5. Johan skriver:

  Ha ha ha ha. 🙂

  Joooopp. 🙂

  Gilla

 6. Varg i Veum skriver:

  De flesta påståenden som gjorts om en fejkad månlandning har ju debunkats flera gånger. Det där med flaggan, ljuset som föll från ”olika” vinklar, att man inte ser stjärnor osv. osv. Sen att det var en organisation som tror att jorden är platt som först kom med konspitationsteorin gör ju inte saken bättre.

  Alltså, jag älskar konspirationsteorier, men när man får logiska förklaringar så blir de inte så intressanta längre. Då krävs det, för min del i alla fall, lite mer bevis som styrker påståenden. När jag får det kan jag ta konspirationsteorin under nytt övervägande, men än så länge har det inte framkommit annat än spekulationer, som jag förvisso, den lekman och amatör som jag är och inte kan någonting om strålning hit och dit, kan vid en snabb blick tycka låter trovärdigt. Men bara för att jag tycker att någonting låter trovärdigt betyder inte att det är sant. Ge mig lite fakta och tugga på istället.

  Det som är mer skrämmande är att tydligen ”tusentals” forskare och vetenskapsmän ”vet” att det var helt omöjligt att landa på månen och hur alla dessa, även sovjets gamla ditos och glatt spelar med i USAs världskonspirationer.

  Gilla

 7. Varg i Veum skriver:

  Kom och tänka på den om Stanley Kubrik grejen, att han skulle ha regisserat hela jippot. Det gick ju nån ”dockumentär” om det härom året. Men jag hoppas att alla förstår att det var en ”mockumentär”

  Gilla

 8. PerH skriver:

  Åter till Misandin i slutet på storyn: Testosteronet, det onda.

  Det handlar om Normalfördelningskurvan, se länken till Bashflak, en av mina analytiskt inriktade favoriter.
  Saxat, Bashflak formulerar det bra.

  ”Förvånande få debattörer utgår från normalfördelningskurvan när de ska beskriva verkligheten. Eller rättare sagt, de utgår från den utan att känna till den och drar därför felaktiga slutsatser av sina observationer. Könsmaktsordningen som ligger till grund för genusstudier vid universiteten, är ett exempel på det. Feministerna säger ’män har makten’ och menar då den lilla klicken längst ut till höger, där det knappt finns några kvinnor. Den stora majoriteten män som inte har någon makt, känner inte alls igen sig i påståendet. I nästa andetag säger feministen ’män misshandlar och våldtar’ och menar då männen längst ut till vänster på kurvan. ‘Det gör vi så fan heller’, säger alla vi andra.”

  ”Frågan är vilken nytta alla satsningar på att lyfta kvinnor gör? Får vi ett bättre samhälle när medelmåttorna kvoteras in bland eliten? Jag tror det vore bättre satsade medel om man lade alla dessa genusmiljarder på att försöka lyfta männen i botten upp mot mitten, eftersom denna grupp orsakar många samhällsproblem av det slag som feministerna gärna pratar om, t.ex. våldtäkt och partnervåld. Helst bör man identifiera dem redan i grundskolan och satsa där, för senare i livet kan det vara för sent. Det finns förstås hopplösa fall, men de flesta människor kan hitta något de är bra på och utveckla den talangen till något som gör nytta för samhället och skapar ett drägligt liv för individen.

  Gilla

 9. Josef Boberg skriver:

  HelEna… – minns Du det här

  Gilla

 10. Lobas skriver:

  Svårt att avgöra om du menar allvar eller om du försöker med ett sjukt genomarbetat skämt..

  Tänkte delge nedanstående artikel bara. Tycker den passar, eftersom det antyds i texten ovan att han är den ende av oss som ”tänker klart” =)

  http://current.com/shows/upstream/90443977_stephen-hawking-on-the-significance-of-the-apollo-11-landing.htm

  Gilla

 11. Helena Palena skriver:

  Vad det finns! Så här skriver Lasse_kongo 130110 [17:45] på Gnällbänken:

  ”I brist på nyförvärv och fotboll kan jag tipsa om ett spännande blogginlägg! Jag hatar konspirationsteorier men detta får mig att undra om vi landade på månen?
  Läs om ni finner det intressant och så en länk till detta inlägg! Tack Lasse! Nu strömmar fotbollskillarna hit där brottarna byter om!

  Till Gnällbänken:
  http://www.gopeking.net/index.php?option=com_awdwall&view=awdwall&layout=main&Itemid=200

  Gilla

 12. stefan skriver:

  Tänka klart är som att tänkt färdigt eller är det genomskinliga tankar man avser i ett sådant språk?
  Jag är alleles för obegåvad för att veta svaret på det, men är tacksam för den inbildning jag kan få.

  Gilla

 13. Josef Boberg skriver:

  Stefan – apropå ”inbildning” så är det motsatsen till utbildning – som jag ser det.

  Utbildning = det någon/några tidigare har tänkt och vill pracka på oss = den traditionella skolans värld = den egna medfödda VILDA = FRIA tankeförmågan ”mördas”.

  InBildning = det Wi själva kommer på och/eller det Wi lär oss genom wåra HELT egna gjorda erfarenheter genom wåra liv i kött.

  Albert Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har GLÖMT allt man har lärt sig i skolan !”

  Rätt ”träffande” uttryckt – som jag ser det.

  Gilla

 14. Johan skriver:

  Läs om Reinfeldts tivoli -och lurendrejarbakgrund:

  http://mobil.aftonbladet.se/partner/wwwredirect/nyheter/article10963815.ab

  Gilla

 15. stefan skriver:

  Josef fåglar har vi sett som fria ”fri som en fågel” med tanke på det så tänker jag ”det vet-e fåglarna”
  Men hur det en går till slut så har vi kanske kvar förmågan att se det vackra och bygga det i naturen vilket brukar vara nyckel i livs processen så som jag sett det i alla fall och jag har skådat de som följt så ungefär och skapat sina paradis.
  Men då har ju förutsättningarna forfarande funnits vilket vacklar i min syn vad jag skådar idag som inte passar överhetens agenda och därför finns det inte säger de (hur sjuka kan de bli, ja tydligen hur sjuka som helst)

  Gilla

 16. Johan skriver:

  Katarina Mazettis osvenska italienska ursprung. Jag citerar henne själv:

  ”Men är jag egentligen svensk, jag som har namnet Mazetti från en fattig italiensk stenhuggare som kom till Sverige på 1800-talet?”

  Nej, du är inte svensk, eftersom du ger dig på det etniskt kärnsvenska. Denna etniska rena grupp angriper du. Det är ”hets mot folkgrupp”, och åtalbart eftersom du själv är OREN.

  ”Farfar, halvitalienaren? Min far, kvartingen?”

  Du säger det själv så bra. Därför bör du hålla dig lugn. Du som har maffiotiskt degtrillarursprung, och ingen hembygdskultur att tala om som vi.
  Det är du Katarina som har ställt etniciteten i centrum, och gjort vår grupp till en legetim grupp. Vi har ett värde. Vi finns. Vi svenskar, som bygger på svear och götar sen urminnes tider. Detta är vårt folk, och detta är vårt land. Svearnas och Götarnas land. Det är dessa två folk som är landets urinvånnare, Och bildade vårt land. Svea rike. Sverige. Lär dig detta, du osvenske klandrare och skymfare av vår heder som folk. Vi finns och tänker hävda vår rätt som folk.

  Reinfeldt är också osvensk. De osvenska styr landet. Såväl medialt som politiskt. Vi etniska svenskar finner oss inte i att bli angripna nå mer. Vi värnar vårt folk precis som alla andra folk. Respekt och aktning för de vi är. För det förtjänar vi.

  Gilla

 17. Johan den 1:e skriver:

  Förfallet beror på att de osvenska degenererade halvsvenska styr vårt land.

  Det är dags att kämpa för VÅRT Sverige och folk.
  Och vårt folks rättigheter och rätt att finnas till.

  Gilla

 18. Antonia skriver:

  Apollo lättade från jorden den 16 juli. Den 20 juli har den landat på månens yta. Samma år. 😉 Det är fyra dar.
  Snabbt marscherat.
  Ganska så nyligen skickades 2 obemannade farkoster till månen. Färden tog 3 månader. Kanske hade den inte så bråttom som Apollo.
  Även i bilvärden finns ju olika hastigheter vad en bil klarar av. Men först var ju alla bilar rätt så slöa, sen blev de snabbare och snabbare. Jag är ju inte så teknisk, tänker bara logiskt.
  Att människan var på månen är nog lika sannolikt som att det finns Gud. Jag tror inte på honom heller.

  Gilla

 19. Helena Palena skriver:

  PerH: Du tog fasta på hormoner istället för fakta i artikeln. Det här med könskampen är skapad. Den sår split mellan könen. I naturen står mannen och kvinnan på samma nivå. Båda behövs för att få barnet och sedermera flocken att överleva. I begynnelsen dyrkade människorna kvinnan och födandet. Män vet att kvinnan är starkare än mannen. Därför måste hon förtryckas får att ge mannen övertag. Läs Bibeln! Läs Koranen! Kvinnohat överallt som sanktionerar mäns våld mot kvinnor. Feminsiterna tjafsar på men tar inte i den heta stenen: Religionens kvinnosyn. Det törs dom inte. Läs mer på tealogen.wordpress.com

  Antonia: Det var just det! Kineserna skickade upp en robot för ett tag sedan som skulle undersöka om det finns vatten på månen! WOW! Det tog tre månader att komma fram. Men Armstrong och grabbarna for dit på fyra dagar!!! Bra jobbat! Kunde dom inte ha plockat med sig lite vatten därifrån när dom nu ändå var där! Icke sa nicke!

  Gilla

 20. stefan skriver:

  En sak är säkert det skulle vara ytterst eller innerst intressant att veta vad folk tror när de egentligen inte vet något speciellt. Exempel bibeln säger att ingen vet vad Gud är eller dess namn men ändå så säger de honom eller han. Ta inte illa upp men allt ger tecken på ett vetande som är planterat och där finns inget eget personligt tänkande.

  Gilla

 21. Helena Palena skriver:

  Stefan: Jag tar inte illa upp. Har studerat gudomarnas historia och är tealog. Kan det här. De första gudomsbilderna i människans historia är kvinnliga. I söndagsskolan fick vi klistra in bilder på Gud – en han – såg ut som Moses med ett stort skägg. De flesta ser en han när dom hör ordet gud.

  Gilla

 22. rei skriver:

  Om jag inte minns helt fel så placerades det ut speglar på månen under månlandningen. Att man kan skjuta laser mot dessa, få den att reflekteras tillbaka till Jorden är ett bevis på att vi har varit där. Try it, you will like it.

  Gilla

 23. stefan skriver:

  Vargar är vargar och de gör vad de gör. Och får göra vad de göra så klart.

  Gilla

 24. stefan skriver:

  Helena sen står det klart i bibeln att man inte ska se till bilder. Asså jag får inte ihop det hur folk får till det.

  Gilla

 25. stefan skriver:

  Sen mest märkvärdiga är att Jesus inte skrev bibeln med alla översättningar godkända i olika fattningar för olika kungars önskemål. Kristendom?

  Gilla

 26. stefan skriver:

  rei
  Världens ljusstarkaste kommersiella laser har en räckvidd på 140 km
  http://www.elektor.se/nyheter/varldens-ljusstarkaste-kommersiella-laser-har-en.1964651.lynkx

  Avstånd till månen är 384 392 km så vad för laser kan jag prova detta speglande perspektiv med?

  Gilla

 27. rei skriver:

  stefan: tror du man med en sådan kan få rätt vinkel för reflektionen eller ens kan träffa en spegel på månen om du står och riktar den mot himlen? Kolla med din lokala fysiker på ett universitet så kanske de kan hjälpa dig.

  Gilla

 28. Anton skriver:

  Stefan: läs om, läs rätt: världens starkaste HANDHÅLLNA laser, står det i texten.

  Nå: ovan skriver ju Brage Norin några ”tänkvärda” saker. Dock felaktiga, där det gäller. Jag återkommer alldeles snart med kommentarer!

  Gilla

 29. stefan skriver:

  Jag har ingen aning och tror ingen ting om detta med speglar på månen , hur ska man rikta lasern bör man inte veta var den är då först? Det sägs även finnas guldberg på månen som ju kan glimma .-)

  Gilla

 30. stefan skriver:

  Läste för ett tag sedan om en laser som ”teoretiskt” har obegränsad räckvidd men har väldigt svårt att minnas vad som var det specifika med denna konstruktion. Nja nää får nog ingen till gång till någon lokal fysiker med universitet som kan hjälpa mig eller har viljan till det. Så ni grabbar som har så säkra kort kan väl fixa det och visa oss andra ,skulle ju vara rätt balt med laser speglingar att visa upp.

  Gilla

 31. stefan skriver:

  Om man kollar måtten som jämförs med tre fotbollsplaner då skulle man ju faktiskt kunna skåda spelare på denna sten och avståndet denna gång var längre bort en månen fatta jag det som men hitta inget avstånd i skriveriet ,men tanken föll ju månen rör sig i förhållande till jorden inte så fort som denna och då borde det väl vara mer rimligt att kunna skåda spelare på den sida vi kan se härifrån för speglarna är väl inte på baksidan? Har fått fluensa tror jag så jag är lite yr men men tanken var varför behöva laser när man kan se så här klart?

  Gilla

 32. stefan skriver:

  Jag sa ju det yr va! länken….Till stenen ,suck och godnatt.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16054367.ab

  Gilla

 33. Anton skriver:

  Stefan, angående lasern, det finns nåt som heter internet som man kan hitta en hel del på. 😉
  Till exempel:
  http://physics.ucsd.edu/~tmurphy/apollo/basics.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Laser_Ranging_experiment

  Och det är alltså inte nåt som man sysslat med exklusivt på nåt NASA-labb. Bra att hålla i åtanke tills du har möjlighet att prata med någon lokal fysiker.

  Gilla

 34. Anton skriver:

  Jahaja, Brage Norin-texten, då. Först måste jag ju säga att det är ganska magstarkt att hävda att i princip alla astrofysiker är dumma eller ljuger – det påståendet torde för övrigt innefatta en hel massa andra kompetenta människor som kan bedöma trovärdigheten i de ofantliga mängder dokumentation som är fritt tillgänglig om Apolloprojektet – medan man själv tycker sig kunna vända allt uppochner, utan att a) presentera något som helst belägg för denna massiva mörkläggning, utan att b) själv vara just astrofysiker, och utan att c) presentera en enda faktisk uträkning.

  Ty, att vifta med en fysikertitel säger ingenting i sig (särskilt inte när tusentals med liknande titlar säger annorlunda), och att svepande säga ”det krävs en herrans massa bränsle” betyder HELLER ingenting i sig. Brage Norin får allt ta och presentera några KVANTITETER? För har Brage Norin över huvud taget granskat dokumentationen kring månlandningarna? Har han gjort några faktiska uträkningar? Har han kommit fram till exakt VARFÖR de officiella uppgifterna inte kan stämma? Har han räknat ut hur mycket han tror SKULLE behövas?

  Eller utgår han bara från känslor och antaganden?

  Till och med en intresserad lekman som jag kan genast hitta påståenden i hans text som är missvisande eller direkt felaktiga. Till exempel:

  • ”Sex resor på raken utan tekniska problem” – här väljer Norin att helt ignorera Apollo 13, som höll på att gå helt åt helvete. Han är även helt oinformerad om, eller väljer att inte nämna, att det skedde otaliga incidenter av varierande allvarsgrad, på varenda uppdrag. Detta är välkänt och väldokumenterat alltsedan dess. (Och bara det att kalla sju landningsförsök på fyra år för ”skytteltrafik” tänjer lite på vad man kan kalla ärlighet.)

  Norin säger heller ingenting om den ENORMA testapparat som föregick månlandningarna, den rigorösa prövningen av varenda komponent i hela konstruktionen, den ofattbara mängden simuleringar, tester i omloppsbana kring jorden, och även färder till månen där allt man hoppade över var själva landningen.

  • ”Inte ett enda landningsförsök med obemannade farkoster föregick denna sanslösa rymdtrafik” – oinformerat eller lögn. Titta själv längst upp på sidan, där står Pete Conrad vid Surveyor 3, som landade på Månen 1967. I Surveyorprogrammet ingick sju sonder mellan 1966 och 1968, varav fem lyckades landa och två kraschade.
  Det är även värt att komma ihåg det ryska Luna-programmet, som under de tio åren före Apollo 11 lyckades skicka sex sonder till Månens yta (och flera därefter – bland annat två robotbilar). Den första mjuklandningen skedde 1966.

  • Den långa utläggningen om Nixon är… mystisk. Nixon påstås vara mannen bakom denna enorma påstådda bluff, men det sägs inget om HUR han skulle ha kunnat orkestrera detta enorma företag. Apolloprojektet startades 1960, och riktades så att säga mot Månen 1961, i och med John F Kennedys klassiska tal. Två presidenter – båda demokrater – föregick Nixon under Apolloprojektets uppbyggnad; Nixons största del i det hela var väl att lägga ned det. Om Norin vill påstå att Nixon låg bakom de politiska besluten (och Kennedys beslutsamhet) att satsa obegränsade mängder pengar på projektet, får han gärna presentera ordentliga belägg.

  • ”Elektronikens tidiga stenålder” – det brukar vara populärt att jämföra kraften i månlandarnas datorer med dagens mobiltelefoner, men det är grovt missvisande. Dagens datorer byggs för att vara mångsidiga; dåtidens datorer byggdes för specifika syften. Apollodatorerna kunde inte göra många saker, men de kunde göra det som de var avsedda för. Läsning:
  http://www.abc.net.au/science/moon/computer.htm och
  http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
  …gå gärna vidare med dokumentationen som det länkas till nere på Wikipediasidan och förklara vad som inte är trovärdigt.

  • ”Sänka en månlandare i upprätt ställning med en bromsraket…” oinformerat eller påhittat? Grunderna till att stabilisera raketer fanns sedan länge, och landaren hade dessutom attitydraketer som både var datorstyrda och kunde styras för hand. En liten sammanfattning om stabiliteten finns här:
  http://www.clavius.org/techlmstab.html
  …och ett dokument från när det begav sig om det manuella systemet finns här:

  Klicka för att komma åt LM.pdf

  (Dessa är bara exempel, det finns hur mycket dokumentation som helst att hitta. Självklart kan man ifrågasätta källor, men man kan också granska vad de faktiskt innehåller, och undersöka om det håller eller inte.)

  • ”Landar man med bromsraketer skapas ett dammoln som ingen kan föreställa sig…” nej. Det finns ingen omgivande luft som gasen från motorn kan interagera med, så endast de dammkorn som direkt träffas av strålen – som vi kan se senare är relativt svag – kommer att blåsas bort. Området som påverkas är inte alls så stort som man kan tro. (För övrigt är fotspåren inte så djupa som de kanske ser ut, de förstärks t ex av den låga ljuskällan.) Denna sida demonstrerar landarens påverkan på marken under:
  http://www.braeunig.us/apollo/LMcrater.htm

  • Strålning – Norin presenterar ingenting kvantitativt, inget som säger varför rymddräkterna inte skulle räcka som skydd under den tid som astronauterna vistades på Månen; faktum är att han inte visar om han har undersökt någonting om dräkterna över huvud taget. Deras konstruktion finns dokumenterad den med, liksom strålningsmätningar för varenda astronaut har jag för mig. Just nu börjar jag dock bli trött och presenterar bara den här grundläggande sidan om strålning:
  http://www.clavius.org/envradintro.html
  …och den här lite mer specifika:
  http://www.clavius.org/envrad.html

  (Värt att notera: flera av astronauterna har på senare år drabbats av cancer, bl.a. skador på ögonen; inte nödvändigtvis resultat av rymdresorna, men å andra sidan mycket möjligt.)

  Jag börjar bli alldeles för trött för det här nu, men till slut något om vad som verkar vara det tyngsta området för Norin: det här med bränslet, och mängden som behövs för att utföra olika manövrer. Här kommer vi till bitar som egentligen går en bit över mitt huvud, men vid jämförelse mellan Norins svepande påståenden och förklaringar från andra (även de med fina titlar) som faktiskt visar konkreta data, kan till och med lilla jag se att det kanske inte är Norins specialområde detta.
  Utan att ens se några beräkningar kan jag konstatera, bara med min egen kompetens, att han är oinformerad om eller förtiger flera saker: att Månlandaren inte måste bromsas helt och sen sänkas horisontellt (vilket förvisso kanske inte menas, men det är så det ser ut), att den blir bra mycket lättare efter hand eftersom en stor del av dess vikt består av just bränslet, att det endast är den övre delen som ska stiga och docka med kommandomodulen etc.

  Men viktigast är kanske de faktiska siffrorna. Hur mycket krävs egentligen i bränsle? Hur mycket kraft? Vad händer med hastigheten, trögheten? Vad händer EFTER HAND?

  Har Brage Norin granskat loggarna? Har han räknat på bränslemängd? Har han använt Tsiolkovskijs raketekvation? Har han koll på gravitationsförlusten? Har han koll på massan som ska lyftas från Månen?

  Fysikertitel i all ära, men ingår detta verkligen i hans kompetensområde?

  Själv har jag pratat en del med Bob Braeunig, som gjort egna simulatorer för att jämföra med Nasas uppgifter.
  Denna gäller nedstigning:
  http://www.braeunig.us/apollo/LM-descent.htm
  och denna uppstigning:
  http://www.braeunig.us/apollo/LM-ascent.htm

  (mer material här: http://www.braeunig.us/apollo/ )

  Igen, länkarna jag presenterar här är långt, långt, långtifrån allt material som finns, som FÖRKLARAR alla delar av månfärderna som kan vara svåra att förstå. Svaren FINNS där, man kan inte bara klaga på att man inte förstår och dra slutsatsen att det är en bluff.

  Och om man vill spela auktoritetskortet genom att säga att man är fysiker, får man allt ta och presentera faktiska data.

  …det var väl mer i Brage Norins text man kan säga både ett och annat, men nu orkar jag tusan inte mer. Jag har faktiskt presenterat en hel del här ovan som, även om jag själv inte är någon auktoritet på fysik, visar att Brage Norin antingen är uselt påläst vad gäller Apolloprojektet (vilket jag INTE är), eller trixar en del med sanningen. Han kan inte räkna med att revolutionera historieskrivningen med material som detta.

  Gilla

 35. Anton skriver:

  Förresten, det skulle vara intressant att se vad en fysiker som Norin har att säga om till exempel kvarliggande kondensstrimmor från flygplan, eller ännu hellre teorin om den ihåliga jorden. 🙂

  Gilla

 36. Anton skriver:

  Angående hur olika snabbt det kan gå att ta sig till Månen, Helena: jag antar att du inte har gjort det minsta försök att bara ta reda på det? En enkel liten sökning på internet till exempel?

  Jag måste säga att jag har väldigt svårt för den här ”jag förstår det inte, så då tror jag inte på det, och så får det vara med det”-attityden. Som jag nog har sagt tidigare, det är inte bara vetenskapsförakt, det är ett förakt mot kunskap över huvud taget.

  Gilla

 37. stefan skriver:

  Lokal fysiker låter som ett nytt finare namn för lokalvårdare coolt.

  Gilla

 38. Johan den 1:e skriver:

  MÅNEN ÄR I ALLA FALL rund som en apelsin, eller…

  Månen me: 🙂

  Gilla

 39. stefan skriver:

  De hära som då varit på Månen berättar rätt kufiska historier bland dem om utom-jordlingar som varna dem för att göra rymdresor igen. NASA med andra ting av auktoritet kan man följa i denna film vad de sysslar med om detta nu är sant men hur som rätt mycke visar det om hjärntvätt och värt att titta på, men många kommer så klart förneka detta. (synd att det inte är sändag då kanske fler skulle titta på detta) Månen är av ostlig natur

  Gilla

 40. Helena Palena skriver:

  Anton: Oj, vad du kan och skriver! Återkommer med info om hur mycket bränsle man måste ha för en månlandare! Man kan med all sannolikhet säga att det handlar om soppatorsk i många bemärkelser. Tror inte det fanns en Shell-station på månen! Hade behövts! 😛 😛 😛

  Gilla

 41. Anton skriver:

  Helena, lycka till med beräkningarna. Här har du förresten deriveringen av Tsiolkovskijs raketekvation, den kan vara bra att ha:
  http://www.braeunig.us/space/propuls.htm#impulse

  (Och än en gång, nej: en ”Shellstation” på Månen hade säkert förenklat, men den var inte nödvändig. Det var ju det som visades av flera av länkarna ovan.)

  Gilla

 42. Anton skriver:

  Men jag måste ju säga att den där ”sex problemfria resor på raken”-retoriken är lite underhållande. Alltså, tanken att man ska se det hela som ett så självklart absurt påstående – utan att inse det så många gånger absurdare i tanken på ett mer än tioårigt projekt, med flertalet inblandade företag och nästan halvmiljonen anställda, ett komplett utarbetat och konstruerat månprogram, uppskjutning av fullskaliga raketer, tillverkning av timtal efter timtal av i princip fullständigt övertygande film, och tusentals (för de flesta) övertygande bilder, allt i perfekt synk med alla transkriptioner, tevesändningar, ljudupptagningar och övrig dokumentation, och simulerade radiosignaler som av allt att döma verkar komma från Månen, med mera, med mera, allting sammantaget mycket mer övertygande än någon modern filmproduktion, inga uppenbara missar eller kontinuitetsproblem någonstans som inte kan förklaras på ett eller annat sätt, inte en enda visselblåsare bland alla dessa oräkneliga inblandade, och bland alla de med relevant kompetens – människor som jobbar med flyg och rymdfart, raket- och balistikkunniga, astronomer, övriga fysiker, foto- filmproffs… – bland alla dessa, tusentals, världen över, under FYRTIO ÅR, har INGEN kunnat presentera hållbara bevis för att detta enorma projekt skulle vara en (av NIXON hoptotad, av alla mänskor) bluff? ALLA dessa tusentals människor, världen över, inkompetenta eller konspiratörer.

  Ja, bortsett från Brage Norin, då.

  DET ska man tycka verkar rimligt? 😀

  Men visst, han kanske har helt rätt. Men då får han allt visa upp någonting, någonting som kan revolutionera hela historieskrivningen. Man bävar! 😀

  Ärligt talat Helena, ser du inte det minsta lilla problem i att Norin bevisligen far med osanning i många saker i sin text? Eller är det helt enkelt så att du, på klassiskt konspirationsteoretiskt sätt, håller dig till devisen ”my minds made up, don’t confuse me with the facts”?

  Gilla

 43. Helena Palena skriver:

  Anton: Här kommer en kommentar från Brage Norin via mejl. Återkommer om landaren och bränslet.

  Att kraschlanda på månen har vi klarat av sedan flera
  årtionden. Detta klarar vi av även på mars och venus.
  Ryssarna kraschlandade på Venus och lyckades skicka
  bilder från planetets yta innan allt blev överhettat. Med
  primitiv raketteknik kan vi bromsa upp fallhastigheten
  ganska enkelt. Men det behövs lite tur.

  Många kraschlandningar har misslyckats.
  Ingen kontakt har kunnat upprättas med flera av de
  farkoster som landats på mars under senare år. Tek-
  niken fungerar inte. Vi måste utveckla tekniken med
  bromsraketer så att vi kan landa mjukt för att inte
  utrustningen ska slås sönder … (falla omkull etc).

  Att landa lätta speglande konstruktioner på månen
  utan att dessa slås sönder vid landningen är minst
  tusen gånger enklare än att genomföra bemannade
  månfärder tur och retur månen – MINST!

  Det är en enorm skillnad jämfört med att släppa en landare från
  något slags moderskepp (som cirkulerar runt den himlakropp där
  vi avser att landa) och att genomföra en landning – och att därefter
  lyfta med landaren och accelerera ikapp moderfarkosten för att kun-
  na docka denna före återfärden till jorden. Apollofärderna var djä-
  vulskt komplicerade att genomföra. Klarar vi det 100 år senare
  (2069) har vi gjort det bra – om inte ödet bestämt annat.

  Visar det sig att van Allen Bältena samlar på sig enorma
  mängder laddade partiklar efter stora utbrott på solen,
  så ligger all bemannad rymdtrafik illa till. Visar det sig att
  protonerna i det inre strålningsbältet stannar kvar i åratal
  – då verkar det kört för all framtid. Då blir det bara robot-
  rymdresor utanför van Allen Bältena.

  Inom några få år VET vi om bemannade rymdfärder är möjliga.
  Om två år börjar solmaximun att avta och då kommer vi med stor
  sannolikhet att få uppleva stora ”solar flares”. Då har vi flera instru-
  ment som (kanske) ger oss svaren. Om det visar sig att strålnings-
  doserna inte kan fås ner annat än med mycket tunga rymdfarkoster
  så blir nog slutsatsen att bemannade resor blir för dyrt.

  Problemen blir ohanterliga om det inre strålningsbältet visar sig
  koncentrera enorma mängder protoner under flera års tid – efter
  ett riktigt stort utbrott på solen. Vi vet för litet om detta ännu.

  Men ett är säkert – utbrottet i augusti 1972 var kolossalt. Att dra
  iväg till månen några månader senare var ett garanterat självmord.
  Att då slå rekord i antalet timmar att vistas i rymddräkter på månens
  yta är nästa självmord. Allt detta var ju gudskelov spelat in på jorden.

  Alla publicerade data om strålningsdoser hos apollo-astronauterna
  är påhittade.

  PS Googla på presskonferens apolloresa 1969 – jag kom inte ihåg
  exakt. Men du är ju van att leta. (presskonferens armstrong månen
  kanske funkar). Jag såg den värsta show jag sett – den var pervers.
  Tänk om du varit på månen och fått berätta om din upplevelse –
  vilken oändligt mäktig berättelse det hade blivit. Du hade fallit
  i gråt – för upplevelsen måste ha skakat om dig inne i själen.

  Presskonferansen var SJUK!

  Gilla

 44. Anton skriver:

  Tusan att jag lovat mig själv att komma i säng i hygglig tid ikväll, för det där icke-svaret – helt utan ordentliga belägg eller uträkningar, eller kommentarer till de påpekade felaktigheterna; kanske kommer de i nästa svar? – är jag egentligen sugen på att sätta tänderna i genast. Men det är lustigt att se hur lik han är allas vår favorit-geocentrist Snilleblixten i sin argumentation! Jag får se om jag hinner återkomma innan Brage Norin lyckas presentera någonting med lite mer substans.

  Gilla

 45. Johan den 1:e skriver:

  DE SKA PRATA OM DET
  S K NÄTHATET på “Gomorron världen”
  P1 IDAG nu 10.30-11.00 eller ikväll 23.30-24.00.

  Gilla

 46. Johan den 1:e skriver:

  Ny PK-häxa som fick bre ut sig totalt i P1 med sitt sverigehat. Bjurvald heter hon. Jag hörde nämligen det vidriga inslaget, liksom skiten alldeles före. Fy vilken äcklig PK-propaganda. Det är så man mår illa av all avskrädesstank.

  Gilla

 47. Johan skriver:

  u är det KRIG mellan oss PK-kritiker och sverigehatarna. Må de gå under snarast möjligt. Denna vidriga PK-terroristpest.

  Gilla

 48. Johan skriver:

  Med PK-etablissemanget vid makten kommer vi ALDRIG till Månen.

  Gilla

 49. Anton skriver:

  Nu blev det för sent igen men några snabba rader får jag väl plita ned:

  Brage Norin vill påstå att vi knappt vet någonting om strålningen utanför Van Allen-bältena. Då känner han väl inte till att USA från senare delen av femtiotalet och framåt skickade upp fyrtiotalet sonder som mätte strålningen, från låg omloppsbana till interplanetarisk rymd; Pioneer, Vanguard, Injun och framför allt en herrans massa Explorersonder. Så jo, man hade allt ganska bra koll på srålningen.

  Strålningen är högre utanför Van Allenbältena, ja, men inte SÅ mycket högre. Solaktivitet kan öka risken dramatiskt, ja, men inte nödvändigtvis ALLTFÖR mycket. Strålningen var en kalkylerad risk; rent statistiskt var det faktiskt ingen större fara. Solaktiviteten bevakades så att om någonting hände på solen fanns det tid att ta sig in i landaren igen. Dessutom bör det ju påpekas att solaktiviteten det som kastas ut från solen far i en eller annan riktning, så bara för att det händer nåt måste det inte vara någon direkt fara just på månen.

  För en Marsfärd, som pågår i månader, är strålningen ett definitivt problem; för en tripp till månen på några dagar en betydligt lägre. Av alla uppgifter man hade då det begav sig att döma, befanns risken vara acceptabel (bland alla andra risker, och hallå – vi talar om människor vars yrke ständigt innebar höga risker).

  Brage Norin kan förstås hävda att allt detta är fejk och påhitt, att alla officiella uppgifter om strålningsdoser och strålningsskyddens effektivitet är felaktiga, men då får han allt ta och presentera någon sorts belägg.

  Angående presskonferensen, som jag har sett tidigare (AB-/Hare Krishna-bloggaren Snilleblixten var väldigt glad att länka till den, och tyckte sig kunna läsa astronauternas tankar och känslor – gärna även med beskrivningen ”SJUK”, om jag minns rätt), så finns det inget anmärkningsvärt med den. Personerna är inga entertainers, inga poeter, de har gjort sitt riskfyllda arbete och har inte mediatränats nämnvärt eller satts på podiet för att förmedla sina inre uppenbarelser. Om man dessutom är inläst på hela Apolloprogrammets historia (som jag faktiskt är, ganska bra) så finns det inget med deras beteende som faller utanför den gängse beskrivningen av deras personligheter – och hur omvälvande det än kan ha varit så finns det ingenting som säger att de måste falla i gråt framför pressen. Ett sånt fruktansvärt tramsigt påstående.

  Och en liten märklighet:
  ”Ingen kontakt har kunnat upprättas med flera av de farkoster som landats på mars under senare år. ”

  Vad? Vad?
  Curiosity har nyss landat och funkar fint; Vikingsonderna funkade i 3 1/2 resp 6 år; Pathfinder funkade i tre månader (fast den bara var gjord för en månad); Spirit funkade i 5 år (21 ggr så länge som planerat), Phoenix funkade i fem månader (mer än planerat, alla uppdrag utförda); Opportunity som landade 2004 och planerades för c:a 90 dagar ÅKER FORTFARANDE OMKRING OCH JOBBAR.

  Är det så illa pinkat? Eller vill Norin påstå att de är fejkade?

  Nä, kom med nåt bättre. Och förklara gärna de påpekade direkta felaktigheterna i det förra inlägget.

  Gilla

 50. Anton skriver:

  Jag tänkte skriva att det är positivt att det tar lite tid med svar, eftersom då sitter väl Brage och räknar – men sen kom jag på att han måste ju redan ha gjort alla beräkningar för länge sen för att ha förvissat sig om att de officiella uppgifterna inte stämmer?

  Gilla

 51. Helena Palena skriver:

  Anton: Tror inte Norin svarar. Han sysslar med annat skulle jag tro. Men snart kommer ett inlägg från honom om månlandarens status osv. Hang on! Coming up! Stay tuned! 😛

  Gilla

 52. Anton skriver:

  Jaja, det är väl lugnt. Om man väntar på uppgifter som ska skriva om världshistorien får man väl ha lite tålamod, men kanske inte hoppas på för mycket. Han måste ju trots allt kunna presentera någon sorts vetenskapligt underlag som vederlägger befintlig vetenskap och motsäger i princip alla andra fysiker, särskilt de som (till skillnad mot honom själv) faktiskt jobbar med just detta område. Det ska bli intressant!

  Men du själv, Helena, är du inte det minsta bekymrad över att din expert är så väldigt slarvig med sina uppgifter, så pass att han faktiskt (medvetet eller omedvetet) far med osanning? Främjar det verkligen din ståndpunkt i frågan?

  Gilla

 53. Anton skriver:

  Jag hänger kvar, håller in hästarna, men det är allt en jäkla tur att jag inte håller andan. Det kanske skulle hjälpa Brage om jag skickade över uträkningarna som Braeunig skrev till mig? 😉

  Men som sagt, uträkningarna borde han ha gjort för länge sedan. Framför allt borde han kanske ha läst på lite mer om apolloprogrammet (och övrig rymdfart).

  Gilla

 54. Anton skriver:

  Men hörni! Tills vidare kan vi ju titta på den här trevliga och pedagogiska filmen om
  VARFÖR DET INTE VAR TEKNISKT MÖJLIGT ATT FEJKA MÅNLANDNINGARNA:

  Gilla

 55. Pingback: Månbluffen: Pinsam historia med månlandarförsöket! Neil Armstrong sköt ut sig i sista stund | Helena Palena

 56. Carl W. Johansen skriver:

  Norin tycks inte känna till Sovjetunionens Zondprogram (5, där djur för första gången någonsin, innan USA gjort något liknande, skickades till månen och återvände utan några komplikationer vilket då enligt Norin skulle vart omöjligt, samt Zond 6, 7 och 8 som upprepade bedriften), de senare skotten i det sovjetiska Lunaprogrammet (16, 20, 24, som alla landade på månen och hämtade mångrus vilket enligt Norin skulle vara omöjligt), Japans asteroidsond som landade på och hämtade grus från en asteroid för att sedan återvända till Jorden (Hayabusa) och så vidare. Och ett rysk-kinesiskt samarbete? Sällan – Roskosmos, NASA, JAXA, ESA, CSA, CSRO, CNES och kompani formar en samlad trupp _mot_ Kina, så pass att de rent ut sagt mobbar Kinas rymdprogram. Det finns t.o.m. tydliga föreskrifter hos dessa länders respektive rymdflygstyrelser att motverka all sorts samarbete med Kina, direkt eller indirekt. Rysslands Roskosmos har ett flertal månuppdrag planerade och dessa sker antingen på tu man hand eller i gemensam regi med Europas ESA.

  Gilla

 57. Anton skriver:

  Ja du, Carl, det är en hel del som Brage Norin inte verkar känna till. Alternativt skiter i och förtiger. Båda alternativen är väl ungefär lika illa för någon som vill verka som att han kan saker. Och Helena verkar inte bry sig (av tystnaden att döma efter att jag frågat om det åtskilliga gånger). Det enda som verkar vara viktigt är att Norin förnekar månlandningarna och att han kan ståta med en fysikertitel; vad han egentligen kan och skriver verkar vara helt betydelselöst.

  Gilla

 58. Helena Palena skriver:

  Anton: Hade mina dubier innan Norin kom in i bilden. Har dom kvar tills människan far till månen igen. 🙂

  Gilla

 59. Anton skriver:

  Men Helena, då är ju all debatt fullständigt meningslös, eftersom det inte finns någonting bortsett från nya månresor som kan övertyga dig – även om man går igenom punkt för punkt som du är osäker på, och vi har ju redan klarat av ganska många där du bara är oförmögen att ta till dig de uppgifter som presenteras – eftersom det är din övertygelse som styr, inte fakta, inte resonemang. Och din tillit till Brage Norin handlar bara om hans inställning och titel, inte hans kompetens. Snacka om auktoritetstillit!

  Gilla

 60. Anton skriver:

  (Måste bara säga en sak till, angående dina dubier… vissa saker måste man ta reda på, andra kan man kanske tänka några varv extra kring, som till exempel varför det tar så olika lång tid för olika farkoster att komma till månen – allt från några timmar till ett år. Tja, varför tar somliga postförsändelser flera veckor att fraktas från USA till Sverige, medan andra kommer på ett par dagar? Är det nåt lurt med det, eller? Nåt att klura på.)

  Gilla

 61. Helena Palena skriver:

  Anton: ”som till exempel varför det tar så olika lång tid för olika farkoster att komma till månen – allt från några timmar till ett år. ” Hur lång tid tog det för Neil Armstron att åka till månen?

  Gilla

 62. Anton skriver:

  Tre dygn. Kinas Chang’e-1 (2007) tog fem dygn. Sovjetiska Luna 1 (1959) två dygn. ESA:s SMART-1 tog drygt ett år. Det är väldigt stor skillnad, men för väldigt olika farkoster/uppdrag med väldigt olika förutsättningar. Om man nu förundras över skillnaderna i tidsåtgång så kan man ju helt enkelt ta reda på orsakerna. Eller så kan man stirra ut i intet och säga ”oj så skumt, det måste vara nåt fuffens”. Men varför säger man då inte samma sak om till exempel postförsändelser och annan godsfrakt? Varför kan ett brev från USA komma fram på några dagar ELLER ett par veckor? Varför väljer man någonsin det långsamma alternativet? Varför gäller inte samma fraktalternativ för om det är bilar eller människor som ska förflyttas? Varför är det inte lika skumt?

  Förstår du vart jag är på väg med detta?

  Gilla

 63. stefan skriver:

  Ära vare de saktmodiga.

  Gilla

 64. Anton skriver:

  Vid närmare eftertanke borde jag kanske inte ens ha erbjudit nåt annat svar på Helenas fråga strax här ovanför än ”hurså?”.

  Gilla

 65. Anton skriver:

  Tänk! Jag snubblade över en annan svensk, förvisso i exil, på nätet som försöker övertyga folk om att bränslet inte skulle ha räckt vid månfärderna. Och han kallar sig inte ens fysiker – men till skillnad mot Brage Norin kan han faktiskt visa upp UTRÄKNINGAR!

  Helt felaktiga uträkningar, förstås. Han har ingen aning om hur Tsiolkovskijs raketekvation fungerar. Men det har antagligen inte Brage Norin heller? Det får vi väl aldrig veta, han vägrar ju tala med ”fel personer”.

  Dvs de som ber honom om belägg för det han påstår, och motiveringar till varför han ljuger.

  Men den här andra snubben räds i alla fall inte lite diskussion! Även om han inte hajar när han rivs i trasor av de som faktiskt kan nåt om rymdfart. Så nu ska jag kila över till Apollohoax.net igen och fortsätta läsa den långa tråden där han gör sig till underhållande åtlöje.

  http://www.apollohoax.net/forum/index.php?topic=269.0

  Gilla

 66. Pingback: Brage Norin och kolpannorna i Kina – Brage Laboratory! | Helena Palena

 67. Danne skriver:

  Haha, vilken jävla bullshit.. Ja, att vi kanske aldrig varit på månen förnekar jag inte, men att det skulle vara enklare att åka till Mars.. Men herregud.. Vilket flummeri.

  Gilla

 68. Lurq skriver:

  LOL!

  Gilla

 69. Bengt Eriksson skriver:

  Med dagens enorma teleskop på Hubble kan det väl inte vara så svårt att zooma in månbilar och annat material som man säger sig ha lämnat på månen. Men säger ju också exakt var man har varit på månen. Så varför får vi inte se bildbevis?

  Gilla

 70. Helena Palena skriver:

  Bengt Eriksson: Bra fråga! Tänk att man kan lura en hel värld! Otroligt!

  Gilla

 71. Anton Greider skriver:

  Bra fråga, enkelt svar: Hubble har ändå för låg upplösning för att fånga objekt på månen som bara är några kvadratmeter stora. Och medan stjärnorna som teleskopet fotograferar är långt, långt borta, spelar det ändå roll att de är ofantligt mycket större än en månlandare. Dessutom är Hubble inte konstruerat för att observera objekt som rör sig så snabbt förbi, utan vanligtvis koncentrerar det sig på ett särskilt område av himlen under längre tid. Annars skulle det antagligen redan ha tagit en väldig massa fler bilder av månen; nu är det relativt sällsynt.

  Dessutom är det tveksamt vad det skulle göra för nytta – månsonden LRO har redan tagit detaljerade bilder av landningsplatserna, men månlandningsförnekarna säger ju att de är förfalskade. Varför skulle inte Hubblebilder också anklagas för att vara förfalskade?

  Gilla

 72. stefan skriver:

  Å andra sidan om man visste om månen var av ost eller vad så skulle man kunna skilja-ur mycket genom det ljus som reflekteras av övrigt som solen exempelvis i ljusvinklarnas brytande värld. Förutsatt ifall man är utanför vår atmosfär.

  Gilla

 73. Anton Greider skriver:

  Stefan, man vet mycket väl att månen inte är gjord av ost. Vad man vet om månens sammansättning gör inte Hubbles upplösning större.

  Gilla

 74. Helena Palena skriver:

  Anton: ”Dessutom är Hubble inte konstruerat för att observera objekt som rör sig så snabbt förbi, utan vanligtvis koncentrerar det sig på ett särskilt område av himlen under längre tid.” Objekt som rör sig snabbt förbi? Menar du månbilen? Körde dom fort? Fanns Hubble 1969?

  Gilla

 75. Helena Palena skriver:

  Anton och Stefan: Klart månen är en ost! Det är en gubbe också! Och Bob Dylan sjunger: ”and that big fat moon is gonna shine like a spoon”. Månen är t o m en sked. Finns många sagor om månen. Inte så konstigt eftersom allt är så mystiskt som har med himlavalvet att göra. Handen på hjärtat: Vi vet egentligen ingenting !

  Gilla

 76. Anton Greider skriver:

  Jag menar månen. Jämfört med stjärnorna.

  Gilla

 77. Anton Greider skriver:

  ”Handen på hjärtat: Vi vet egentligen ingenting !”

  Det där får väl stå för dig (och Brage Norin). 😉 Om det ska gälla mänsklighetens nuvarande kunskap överlag, så låter det ju lite märkligt att å ena sidan avfärda modern fysik och astronomi samtidigt som man sitter vid en elektronisk minihjärna och uttalar sig bergsäkert om månfärdernas varit-eller-inte-varit…

  Gilla

 78. Jerker skriver:

  Helena, du skriver ”vi vet egentligen ingenting!” – då blir min fråga, hur vet du det?

  Anton argumenterar skickligt och sakligt och du verkar helt ha snurrat fast i din övertygelse som mest verkar vara byggd på tvivel. Eller vad är det som gör dig så säker? Varken du eller Brage har något konkret som motsäger Antons argument. När jag läste den ursprungliga artikeln av Brage slogs jag av hur förlöjligande den var, hur han var så säker på att månlandningarna var fantasier och att det minsann är dags att vakna. Att jag även höll på att bli tokig på den oförståeligt höga andel totalt malplacerade bindestrecken är en annan sak. Det presenterades inte några konkreta bevis för någonting utan mest vilda spekulationer formulerade som sanningar. Inte en enda källa angavs i den ursprungliga texten. Vad jag vill komma till är att det är väldigt lätt att påstå saker samtidigt som det hos många verkar finnas en tendens att göra antaganden till sanning, kanske för att det av någon anledning känns bra. Populism tilltalar denna tendens och är i min mening någonting man ska vara oerhört försiktig med.

  Vill passa på att tacka Anton för välskrivna inlägg med källor till uträkningar och andra påståenden som går bortom min egen kunskap i ämnet.

  Gilla

 79. Helena Palena skriver:

  Jerker: Vi får tacka Anton för att han är så påläst. Men vad jag menar när skriver att vi egentligen inte vet någonting handlar mer om livet. Varför vi är här. Varifrån vi kommer och vart vi ska.

  Att jag är så säker beror att jag känner att vi inte kan åka till månen. Med hela mitt väsen. Och är det förbjudet så hoppar jag upp och ger blanka fan i det. Ska hämta tråd om Hasseblad och filmtekniken på 60-talet från Facebook. Stay tuned. Coming up som dom säger over there.

  Gilla

 80. stefan skriver:

  ”Stefan, man vet mycket väl att månen inte är gjord av ost. Vad man vet om månens sammansättning gör inte Hubbles upplösning större.”
  jag var bara av intresse att se saker genom månen alltså använda de himla kroppen som ett tredje öga.
  Vilket jag inte riktigt förmår med en atmosfär emellan och ska jag lita på fakta av andra så lär ju den vara liksom fakta som är värt fakta menar jag. Just nu tycker jag fakta är lite för lite riktig fakta ifall du förstår vad jag menar jag tror du förstår det.

  Gilla

 81. stefan skriver:

  Jag tror vad jag vet så går det bara beskriva händelser eller uteblivna sådana matematiskt det går ej beskriva vad de är man kan en så länge bara göra antaganden som verkar stämma överens med händelserna, enligt mig utgör själva tiden bara händelserna och ju fler händelser ju fler ting ungefär.

  Gilla

 82. Jerker skriver:

  Helena, jag ser inte hur de existentiella frågorna du tar upp har någonting med månlandningarna att göra.

  Att Anton är påläst behöver vi inte tacka för tycker jag. Personligen uttrycker jag hellre tacksamhet för att han tar sig tid att dela med sig av sin kunskap och intressanta argument. Att du känner att vi inte kan åka till månen tycker jag är en lite märklig känsla att ha. I den utesluter du möjligheten att månlandningarna kan ha ägt rum. Bara för att Anton argumenterar väl och har gott om fakta bakom sina argument är jag inte 100% övertygad om att månlandningarna har ägt rum, även om väldigt mycket talar för det. I min mening känns det betydligt friare att inte knyta upp sig i någon absolutistisk position där man tror sig veta hur någonting är för att det känns som det eller för att man börjat tro på något så pass mycket att det har blivit till en neurotisk övertygelse som spiller över i känslolivet. Varför utesluter du ett kanske?

  Gilla

 83. Anton Greider skriver:

  Folk känner alla möjliga saker med ”hela sitt väsen”, ofta helt motsatta saker; det är knappast något argument för eller emot. Det är förvisso skillnad på om det som man ”känner med hela sitt väsen” har med ens erfarenhet och kompetens att göra, eller om man inte har någon som helst koppling till kunskapsområdena som det handlar om. Men även om man spekulerar inom sitt eget område så vet åtminstone goda vetenskapare att saker mycket väl kan förhålla sig motsatt mot vad man kanske ”känner på sig”.

  Jag har ingenting emot att man ”behåller ett öppet sinne”, och jag kan inte hundraprocentigt VETA att månlandningarna, eller för den delen hela min existens, inte är en enda enorm bluff – men för egen del finner jag dokumentationen av månfärderna klart övertygande, och ”bevisningen” för bluffteorin väldigt skral. Man måste inte hålla med, men det är ändå lite märkligt att… tja, alla dessa frågor som ställs där det verkar ANTAS att det inte finns något vettigt svar, som den om Hubble nyss, ”ja oj oj vad alla är lättlurade” – och varje gång det visar sig att SJÄLVKLART FINNS DET SVAR: ja, då viftas det bara bort med ett ”jaja, men vem vet ändå, man vet ju aldrig” osv.

  Men jag kan för all del förstå att du inte vill ge dig in på någon ingående diskussion eftersom du går på din känsla, vad det nu ska vara värt; mer beklämmande är förstås att Brage Norin, som verkar vilja utge sig för att vara en seriös forskare, inte kan bemöta grundläggande kritik mot hans vetenskapliga resonemang eller rena, RENA, PÅVISBARA faktafel. Med hänvisning till att jag är ”fel typ av mänska att diskutera med”, hur han nu uttryckte det. Och iofs att du ignorerar denna feghet och väljer att fortsätta att tro på hans argument enbart för att de passar din ”känsla”.

  Om riktiga forskare resonerade på det sättet hade det verkligen inte varit överraskande om vi misslyckats med att ta oss till månen, eller konstruera datorer, eller, tja, bygga en ångmaskin eller nåt.

  Gilla

 84. stefan skriver:

  Riktiga forskare krockar händelser för att se vad som händer och sen beskriva det och sen använda de beskrivningarna till nya krockar osv.

  Gilla

 85. stefan skriver:

  Hehe månen gör ju så det händer fler händelser på jorden och antalet timmar är ju sådana och de är i sin tur ju tidsenheter. Tyckte det var lite mys kul på nått sätt.

  Gilla

 86. Kalle R skriver:

  Äsch. Det är klart att månlandningarna har ägt rum. För hur långt sträcker sig apolloförnekarna? Finns raketer? Ja, det håller de nog med om. Fanns Saturn V-raketen? Ja. Fanns Apollokapseln? Ja. Miljoner människor har live sett hur Saturn V-raketer lyfter med en Apollokapsel ombord. Innan själva månlandningen flög flera manskap dels i omloppsbana runt jorden och t.o.m. till månen, men utan att landa.

  Är alla dessa saker bluff? Har människan någonsin varit i rymden? Accepterar man Saturn V-raketen och att människor har lyfts med dem så är man i princip hemma. Det är/var så enastående svårt att bygga själva bärraketen – de var helt makalösa – som tog människor till en omloppsbana runt månen. Och det finns bildbevis från dessa, med foto från månens baksida och hur jorden går upp över månens horisont. Varför är det då så svårt att tro att de verkligen landade på månen? De landade ju senare på jorden, när de kom tillbaka.

  Gilla

 87. Anton Greider skriver:

  Men Kalle R, du vet väl hur uppfinningsrika konspirationsteoretiker kan vara. 🙂 Är det inte den dödliga strålningen i Van Allen-bältena (trots att Van Allen själv sagt att det inte borde vara nåt större problem) så är det så att alla foton är fejk. Osv. De har helt enkelt ingen koll på vilken enorm MÄNGD dokumentation det finns, hur TRANSPARENT det hela är – hur många fler foton det finns än det relativa fåtal som vanligtvis publiceras, hur många timmar film det finns och hur mycket direktsändningar som gjordes som helt enkelt inte KUNDE fejkas när det begav sig, och att själva FYSIKEN (inkl bränsleåtgång) finns fullständigt förklarad, dokumenterad och egentligen bara är att RÄKNA på för den som kan (vilket herr Norin här ovan inte verkar ha gjort). Det har sagts förut men tål att sägas igen: att orkestrera en så massiv bluff som inte bara lyckades lura hela världen då, utan FORTFARANDE lurar till och med forskare som jobbar med rymdfart – det skulle vara enormt mycket svårare än att bara åka till den jäkla månen.

  Men det hindrar inte de som redan bestämt sig…

  Gilla

 88. stefan skriver:

  Men vad var det för vits att åka till månen. Det är väl en vits att åka dit och bygga en bas. I alla fall ser jag det som en vits en rätt så stor vits. En länk då.
  http://swedish.ruvr.ru/2013_01_29/Bemannade-manbaser-ett-forsprang-for-Ryssland/

  Det jag inte förstår är varför har detta inte gjorts i koppling med första månlandningen, det är ju rätt många år sedan och jag kan inte förstå det jag kan bara inte det det är ologiskt. (med tanke på det som sägs i länken och det jag själv värderar mer en vad andra tydligen gör då officiellt)

  Gilla

 89. Anton Greider skriver:

  Stefan, har vi inte diskuterat det här förut? Jag kanske tänker på en helt annan konversation nån helt annanstans. Men hur som helst, kortfattat:
  Apolloprogrammet var i mycket ett propagandaprojekt, ett sätt att vinna en stor symbolisk seger över Sovjetunionen; vetenskapen var mediet att vinna denna seger, och projektet gav också en hel massa vetenskapliga bieffekter. Men beslutet att satsa ofantliga mängder pengar på att sätta människor på månen var inte först och främst vetenskapligt motiverat.
  Månfärderna BLEV en världssensation, men efter några år avtog allmänhetens intresse och då gick det inte längre att motivera de enorma kostnaderna utan planerade turer ställdes in, projektet lades ned (av Nixon, som Brage Norin av outgrundlig anledning och helt utan belägg hävdar låg bakom den påstådda bluffen från början). Den rent vetenskapliga potentialen ansågs inte på långa vägar vara värt att slutföra projektet enligt planerna.
  Och så har det varit sedan dess: visst har många varit intresserade av att människan skulle återvända till månen, men ingen har kommit på hur det skulle kunna motiveras ekonomiskt (jämfört med ”viktigare” saker, som upprätthållande av krigsmakt). Utforskandet av månen har inte stått still för det; en hel massa har åstadkommits med obemannade farkoster, vilket är betydligt enklare och billigare.
  Du får det att låta som att det bara borde ha varit att bygga en bas på månen när man ändå åkte dit, men att komma på hur man skulle åka dit och tillbaka var ETT enormt, svårt och dyrt projekt – att konstruera en fungerande månbas hade varit ett helt separat, väldigt annorlunda projekt.
  Om månfarandet hade fortsatt så hade en månbas säkert varit ett kommande steg (förslag på månbaser fanns även innan Apolloprogrammet), men som sagt – pengar. Och den direkta nyttan av bemannade månbaser är något som helt klart kan diskuteras; särskilt när den vägs mot kostnaden, riskerna och allt elände på jorden som det också kan behövas pengar till.

  Gilla

 90. stefan skriver:

  Händelser skapar händelser så att se pengar som händelserna är inte friskt helt enkelt.
  Anton det där med finanser är inte din grej.

  Gilla

 91. stefan skriver:

  Fast i prokaryoternas nya sköna värld är allt möjligt. I robot.

  Gilla

 92. Anton Greider skriver:

  Stefan, om du inte kan ta med länders och myndigheters faktiska ekonomiska resurser och möjligheter till budgetfördelningar i dina beräkningar, så är det här med att diskutera förutsättningarna för stora teknologiska projekt inte DIN grej.

  Att åka till månen är komplicerat och dyrt. Om inte tillräckligt många kan övertygas om att det är ekonomiskt försvarbart att åka till månen, och om att faktiskt skjuta till de resurser som behövs, så blir det inga månfärder. Konstigare än så är det inte.

  Gilla

 93. stefan skriver:

  Frågan är mer vad består dessa myndigheter av. Men det skulle inte vara så svårt att propagera för värdet av att ha mer vetenskap eller hur. Lösningen är ju bara att anlita dem som kan propagera för den saken och i den media som folk ser mest. Punkt Anton.

  Gilla

 94. Anton Greider skriver:

  Det är SKITSVÅRT att propagera för värdet av mer vetenskap. Det är inte bara att ”anlita någon” för att propagera. Men även om det vore så, så skulle det fortfarande kräva att de som bestämmer och (som det verkar enligt din verklighetsuppfattning) uppenbarligen kan göra precis vad de vill, är intresserade av vetenskap för vetenskapens skull, och att de av någon anledning skulle prioritera månen. Jag, som själv är superintresserad av månen och månfärder, kan ändå se tusen saker som skulle vara minst lika viktiga/nödvändiga/nyttiga som månfärder. Och även om resurserna var obegränsade, varför skulle månfärder vara prioriterade?

  Tror dock inte att den här diskussionen kommer att leda någon vart, då du först frågar varför man inte gjort månbaser i samband med apolloprogrammet men helt skiter i sånt som Nasa:s faktiska budget genom åren (i förhållande till USA:s övriga utgifter, t.ex. på krigföring), behovet av att förankra/försvara utgifter hos befolkningen, och apolloprogrammets plats i historien och världsläget som gjorde det möjligt.

  Gilla

 95. Anton Greider skriver:

  ”Punkt Stefan”.

  Gilla

 96. stefan skriver:

  vad jag vet så behöver alla äta alla behöver bo osv. jag ser inte på något sett att månfärder skulle förminska de andra produkterna. Det är vem som har vinningen av själva produkten pengar som bromsar utvecklingen inte de ”riktiga” resurserna. Anton jag har egna dokument där jag själv är inblandad som säger vad jag säger jag har vad jag säger svart på vitt och dokumenterat på annat håll en hemma för säkerhetens skull.
  Jag vet vad jag pratar om, att det inte verkar så är för att jag inte ägnar så mycket tid eller händelser på att passa in. Vilket jag nog aldrig kommer göra.

  Gilla

 97. stefan skriver:

  Krig å allt det där eländet är ju en faktor men varför är kanske något att gå djupare på och just dessa jävla pengars karaktär ursäkta språket.

  Gilla

 98. stefan skriver:

  Vidgar punkten då lite . Problemet är att stora investeringar visar vem som otjänligt gör pengar på pengar helt enkelt och dessa är de skyldiga till alla dessa krig.

  Gilla

 99. Anton Greider skriver:

  Stefan, jag har ingen aning om vad du pratar om; kanske Helena kan översätta. Men om du försöker säga att man inte kan nämna ekonomi som faktor i en utebliven månutforskning, så – nä, jag vet inte hur vi ska komma vidare med den diskussionen, det kanske står nåt i dina ”egna dokument där du själv är inblandad”? Annars fortsätter jag hellre Hubble-osv-diskussionen med Helena.

  Fast den kanske är slut, den också.

  Gilla

 100. Helena Palena skriver:

  Anton: Nej, det finns inte så mycket att säga egentligen. Det är synd om er som tror på månfärden. Det är en dröm i vitt. Men ni vaknar nog också upp en vacker dag. Insikten kan bara trilla ner som ett stjärnfall rätt vad det är.

  Stefan: Snart kan man nog skriva ut en månfärd i 3D. Skulle inte förvåna mig.

  Gilla

 101. Anton Greider skriver:

  Helena, jag vet inte varför det skulle vara en ”dröm i vitt”? Det är en del av historien, med bra och dåliga sidor. Och jag ser inte att det skulle vara mer synd om oss än om några som mest går på känsla inom områden där de inte har någon som helst egen kompetens, och dessutom inte kan resonera kring direkta lögner som de för vidare.

  Vet inte om det är direkt SYND om någon i det avseendet. Men jag tycker ju definitivt att nån som går på ”känslan i sitt väsen” och förhåller sig så okritisk till någon som Brage Norin – som bevisligen far med osanning – utan att kunna föra sammanhängande resonemang kring faktisk bevisning, är mer, hur ska vi säga… tja, lättlurad.

  Gilla

 102. stefan skriver:

  Ekonomi=hushålla med resurser.
  Pengar beskriver bara händelser och dessa är skuldsättning. Det är fler gäldenärer en det är borgenärer lite lustigt att vår finans minister heter Borg och förespråkar som du att det går skapa mer om man har mer gäldenärer en borgenärer (för det är ju summan av vad pengar beskriver).
  Och till slut räntan tillhör den som skapar pengar och den är inte pengar utan bara minus på mängden pengar och dessutom gillar merparten av fåren läget och då gillar att slicka färre och färre rövhål men rövhålen blir större .Simpel beskrivning på tom bollarnas värld.

  Gilla

 103. Helena Palena skriver:

  Anton: Brage har på fötterna. Han håller föredrag om månlandningen. Han vet allt om vatten och syre och koldioxid – fotosyntesen – naturen. Du borde läsa hans bok Det blir kolsvart innan gryningen. Mycket bra info om Kina och läget i världen. Det enda USA vill är att ha full koll på oljan. Därav alla krig och månfaken. Ville bräcka ryssen. WTF!

  Gilla

 104. Anton Greider skriver:

  Stefan, om du vill hålla diskussionen på en ”verklighetsnivå” där apolloprogrammet inte är beroende av USA:s ekonomi, då kan vi väl lika gärna gå tillbaka till din fråga om varför man inte anlade månbaser i anslutning till första månfärderna och svara ”vaddå, hur vet du att de inte gjorde det?”.

  Gilla

 105. Anton Greider skriver:

  Helena, jag är ledsen men NEJ. Brage Norin har INTE på fötterna I DETTA ÄMNE. Han kan hålla hur många föredrag som helst, om han inte ens kan t.ex. visa upp några beräkningar på varför bränslet skulle vara otillräckligt så är han inte trovärdig. Fotosyntesen har inte ett jota att göra med fysiken bakom att föra en farkost till månen. Tsiolkovskijs raketekvation hade varit mer passande, men om han över huvud taget känner till den vet vi ju inte. Och om han verkligen har på fötterna, varför är det nödvändigt att ljuga och förvränga? Han gör ju BEVISLIGEN det; jag har tidigare påpekat flera saker som helt enkelt inte stämmer – ens om det SKULLE röra sig om en bluff.

  Och det här med att Nixon skulle ligga bakom det hela, var har han fått det ifrån? Många varianter av månbluffsteorin cirkulerar på nätet, men just den här idén tror jag att han är ensam om. Vad har han för belägg?

  Nej du, här är du allt fruktansvärt godtrogen. Och verkar inte bry dig särskilt mycket, eftersom det viktigaste antagligen är att hans teori passar din tro. Inte vilka bevis det finns.

  Gilla

 106. stefan skriver:

  Så länge det finns nyttiga idioter så består rövhålarnas rike mer intakt för varje år för rövarna blir färre men de som finns blir så stora så de kan göra en omslutning om hela planeten.
  Så jag avstår debatt med tombollar tack.

  Gilla

 107. Anton Greider skriver:

  Stefan, tack för den tid som var, det var huvudsakligen goddag, yxskaft i alla fall. 😀

  Gilla

 108. stefan skriver:

  Nej jag tackar dig och dina likar inte för den tid som varit och för all del är. Det är snart över för tombollarna med deras avgudan av rövhål. Och det är bra. Oavsett konsekvenserna.

  Gilla

 109. stefan skriver:

  Å andra sidan är det ju inget stort med att förlora själar…..

  Gilla

 110. anders skriver:

  Det räcker med att lyssna en halvtimme på Bill Cooper för att se saker med nya ögon.

  Gilla

 111. Anton Greider skriver:

  Haha, ja, man ser att hur tokiga konspirationsteorier man än stött på tidigare, finns det alltid tokigare konspirationsteorier runt hörnet… 😉

  Gilla

 112. stefan skriver:

  Konspirationerna lär ju vara värre en teorierna.

  Gilla

 113. Nick Piernik skriver:

  Din kommi fu*k slick putin’s arslet förvirra din folk ge honom valuta för pengarna han betalar dig din fiss doktor.

  Gilla

 114. Jerker skriver:

  Helena,

  förlåt men vad är det du skriver egentligen? ”Han håller föredrag om månlandningen. Han vet allt om vatten och syre och koldioxid = fotosyntesen = naturen.”

  Bara för att man håller föredrag om någonting betyder det inte att man har rätt. Litar du på alla som håller föredrag? Tror för övrigt att det finns betydligt fler som föreläser om det som hände under månlandningarna.
  Och dessutom vet han allt om vatten och syre och koldioxid..osv. Tror du någon vet allt om detta? Isåfall kan vi sluta upp med att forska inom dessa ämnen, det vore ju toppen men tyvärr är det inte fallet. Att du sen skriver vatten och syre och koldioxid = fotosyntesen = naturen, finner jag knappt ord för. Det är en i min mening en mycket klumpig formulering som inte stämmer, fotosyntesen kräver organismer som kan utföra fotosyntes, och att sen sätta ett likhetstecken mellan processen av fotosyntes och naturen blir väldigt märkligt. Oavsett det, har det som Anton påpekar inte något med månlandningarna att göra.

  ”Det enda USA vill är att ha full koll på oljan” Du tror inte det finns åtminstone en eller ett par andra saker USA vill?

  Istället för att bara hänvisa till din egen känsla kunde du testa att argumentera lite utförligare.

  Gilla

 115. Helena Palena skriver:

  Jerker: Ska ändra till bindestreck iställer för likhetstecken! Blev lite fel där. Menade inte så. Vad mer anser du att USA vill mer än att ha kvar makten över sitt petrodollarsystem?

  Tänk den teknik som fanns vid månfärderna. Datorerna var inte utvecklade. Nätet fanns inte. Kamerorna var inte digitala. Hasselbladsfolk har t ex berättat att dåtidens film i kamerorna inte skulle ha funkat på månen. Alltså är bilderna tagna på jorden.

  Gilla

 116. Jerker skriver:

  Helena, vad var det då du menade?

  Vad USA vill är nog inte enda sak, t.ex verkar dem rätt sugna på att samla in hissnande mängder metadata och avlyssna i princip hela världen. Har du hört talas om NSA?

  Jag har inte stenkoll på den teknik som fanns vid månfärderna, men det tror jag å andra sidan inte heller att du har. Så varför inte läsa på lite? T.ex kan du kolla upp Apollo guidance system. Det finns massor med information på wikipedia med ytterligare källhänvisningar, samt att viktiga delar från detta system finns utställda på det datorhistoriska museet i kalifornien.

  Klicka för att komma åt 20090016290_2009014409.pdf

  Tror du inte att det hade krävts datorer för att styra och kommunicera med raketer överhuvudtaget?
  Att inte internet fanns då har väl inte riktigt med saken att göra eftersom man kommunicerade med radio.

  ”Hasselbladsfolk har t ex berättat att dåtidens film i kamerorna inte skulle ha funkat på månen. Alltså är bilderna tagna på jorden.” Nu är vi där igen, bara för att någon har berättat något gör inte att det automatiskt är sanning. Har du överhuvudtaget kollat upp det på egen hand? Vad exakt är det som gör att kamerorna inte skulle fungera? Har du letat efter annan information eller källor som konfirmerar detta?
  Om man läser på lite mer får man reda på att det inte endast var hasselbladskameror som användes, bland annat en helt vanlig tv-kamera samt 16mm Mauer-kameror. Förutom dessa en hel uppsjö av olika kameror som du lätt kan titta på under denna länken.
  http://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/photography/

  Bryr du dig ens om att överhuvudtaget undersöka information du blir presenterad med?

  Gilla

 117. Magnus Högberg skriver:

  Herregud! Hur orkar du ens vara saklig, pedagogisk och tålmodig, Anton?
  Foliehattar som Helena vill man bara slå något hårt i huvudet. De är mer än lovligt korkade. När argumenten tryter så övergår de till att tramsa likt Helena med sina ”månar av ost och vita slöjor”.
  Men jag beundrar dig för ditt överseende och tålamod.

  Gilla

 118. Helena Palena skriver:

  Jerker: ”Vad USA vill är nog inte enda sak, t.ex verkar dem rätt sugna på att samla in hissnande mängder metadata och avlyssna i princip hela världen. Har du hört talas om NSA?” Ett imperium måste spionera för att behålla sin makt! Det ligger i sakens natur. Tror du att du seglar med höns?

  Magnus: Din kommentar får stå kvar fast den är mycket ohövlig i tonen. Den säger mer om dig än om mig! Ha, ha, ha! Rätt åt dig!

  Gilla

 119. Emil skriver:

  Haha! Hittade hit av en slump, så jävla roligt (och lite skrämmande) med människor som drar på sig foliehatten och sen inte får av den igen. Herregud vilka goa typer det finns!

  Gilla

 120. Jerker skriver:

  Helena, du kommenterade endast det absolut minst relevanta i mitt inlägg. Klart att man kan segla med höns, att ha en höna eller två på sin båt är väl inte jättekonstigt i vissa delar av världen? Att behålla makt gäller inte endast petrodollarn utan givetvis på fler områden och det var bara den lilla poäng jag ville göra, men det där spelar ju ingen egentlig roll i sammanhanget. Varför struntade du fullständigt att kommentera nåt av det som faktiskt handlade om månlandningarna och det ursprungliga blogginlägget? Tog mig ändå tid att leta information och posta källor till dig.

  Gilla

 121. Jerker skriver:

  Eller vad hände?

  Gilla

 122. Martin L skriver:

  Anton, tack för att du tog dig tid att föra debatten vidare i ca 10 månader (även om man kan ifrågasätta sig hur mycket av debatt det faktiskt blev). Var ute och letade information om Mars One-projektet och lyckades av någon anledning hamna här. Fick mig ett gott skatt åtminstone, samt en hel del spännande länkar

  Gilla

 123. John skriver:

  Två frågor till er ”utan foliehattar”:

  F1) Hur synkroniserades tidpunkten för skyttelns uppskjutning med moderskeppets ankomst i omloppsbanan?

  Månens massa: 7,347673 × 10^22 kg
  Månens medelradie: 1 737,1 km
  6,6743*7,3476 *10^11 = 4,9*10^12 / 1737,1*10^3 = 4,9*10^6/1,7371 = 2,821*10^6
  Omloppshastighet runt månen = Roten ur 2821000
  =1679 m/s

  Wikipedia: ”Flykthastigheten är alltså oberoende av massan på objektet och blir specifikt för jorden med g (tyngdaccelerationen) satt till 9,81 m/s² och r satt till R (jordradie) 6371 km lika med 11,2 km/s medan den för tex månen blir avsevärt mindre, endast 2,4 km/s.”

  Skytteln ska alltså upp i 2400 m/s för att lämna månen. Eftersom uppskjutningen sker ortogonalt mot omloppsbanan ska sedan skyttelns hastighet regleras till noll i flyktriktningen.

  Sedan ska skytteln gasa upp i 1700 m/s – och samtidigt vara i närheten av och i samma riktning som – moderskeppet i omloppsbana.

  Det här är mycket avancerad reglerteknik. Så frågan är (igen):

  – Hur synkroniserade man skyttelns uppskjutning med moderskeppets ankomst?

  F2) Och vem håller i kameran när skytteln skjuts upp på den här filmen?

  Gilla

 124. Anton skriver:

  John,
  Först justeras kommandomodulens bana så att den passerar över landningsplatsen, och vid en lämpligt framräknad tidpunkt skjuts övre delen av landaren iväg i samma plan och i samma riktning. Den behöver ju inte först stiga rakt upp, bromsa till stillastående och sedan accelerera i en annan riktning – den justerar banan efterhand för att möta kommandomodulen. Det är inte märkvärdigare saker än som tidigare har gjorts i omloppsbana runt jorden, däremot är hastigheterna bara ungefär en femtedel. När de är tillräckligt nära varandra upptäcker landarens radar kommandomodulen – de flyger nu i nästan samma bana, med kommandomodulen ”ovanför” och landaren ”under” – eftersom landaren kretsar i en något lägre omloppsbana färdas den snabbare, och hinner ifatt kommandomodulen. Därefter sker en manöver (”Terminal Phase Initiation”) som beräknas av landarens dator med hjälp av realtidsdata, där landaren förs upp i nivå med kommandomodulen och relativt sett ligger orörlig framför den, och därefter sker själva dockningen.

  Grejen är den att det är inte så att allting måste vara exakt beräknat från själva uppskjutningsögonblicket – landaren måste komma iväg och hamna i samma plan och riktning som kommandomodulen, men utöver det så fnns det en hel del marginaler att anpassa efter hand.

  Detaljer om själva uppskjutningen, ang bränsle, hastighet osv kan studeras här:
  http://www.braeunig.us/apollo/LM-ascent.htm

  Och vad gäller filmningen av uppskjutningen från månen så gjordes den med kameran som var monterad på månbilen och fjärrstyrdes från jorden – med 1,3 sekunders fördröjning, så filmningarna vid Apollo 15 och 16 misslyckades mer eller mindre, men vid Apollo 17 fick man tajmingen rätt.

  Gilla

 125. John skriver:

  Hej Anton och tack för svaret.

  Jag tycker fortfarande att månlandningarnas genomförande är en gåta och ett mysterium, och därför har jag några kommentarer på ditt svar och några till frågor.

  ”Den behöver ju inte först stiga rakt upp, bromsa till stillastående och sedan accelerera i en annan riktning – den justerar banan efterhand för att möta kommandomodulen.”

  – Det krävs fortfarande samma energimängd för att ta sig ut från månens gravitationsfält, eftersom flyktriktningen (mot gravitationen) är vinkelrät (ortogonal) mot kommandomodulen. Minst motsvarande 2400 m/s vid start rakt upp (jämför raketuppskjutningar som går rakt upp från Jorden).

  ”Den behöver ju inte först stiga rakt upp, bromsa till stillastående och sedan accelerera i en annan riktning – den justerar banan efterhand för att möta kommandomodulen. Det är inte märkvärdigare saker än som tidigare har gjorts i omloppsbana runt jorden, däremot är hastigheterna bara ungefär en femtedel. När de är tillräckligt nära varandra upptäcker landarens radar kommandomodulen”

  F3: Hur många styrraketer har kommandomodulen respektive månlandaren?

  – Neil Armstrong säger att månlandarens dator tog över vid månlandningen, och du säger att månlandarens skyttel kunde styra dockningen med kommandomodulen.

  För det första – eftersom det saknar partiklar runt månen att styra mot (jfr flygplansvingar som styr mot luftpartiklar inom Jordens atmosfär), så krävs det minst 4 stycken raketer på månlandaren för att reglera in kommandomodulens riktning och hastighet mot månlandarens.

  Jämför en flygande kub som behöver 6 sidor för att reglera sin hastighet i 3D.

  Om det finns bara två motsatta raketer kan kuben gasa och bromsa i en dimension.
  Om det finns ytterligare två motsatta raketer kan kuben gasa och bromsa i ett plan (två dimensioner).

  Men eftersom vi flyger i 3D runt månen, så behövs (minst) ytterligare två raketer för att kunna reglera in riktning och hastighet i alla tre dimensioner.

  Teoretiskt skulle månlandaren kunna ha blott 4 st raketer och åka i ett plan, och kommandomodulen sköter regleringen i 3D med sina (minst) 6 raketer.

  Kommandomodulen måste som sagt ha 6 st raketer (hur som helst), för att kunna ta ut rätt riktning (i 3D) tillbaka mot Jorden.

  Notera: Den här matematiken och vektoruppdelningen är enkel Linjär Algebra när man läser första året på Tekniska högskolan.

  F4: Hur många datorer fanns i kommandomodulen respektive månlandaren, och vilken datortyp/märke använde man? (länka gärna om du hittar detta nånstans)

  Jag har hittat att datorn PDP-1 introducerades 1961 och vägde 544 kg (1200 lbs). 200 kHz, minne på 18 kB..

  Eftersom månlandningarna bör ha genomförts med hårdvara vars driftsäkerhet kvalitetssäkrats genom några års drift, så förutsätter jag att det var några snarlika datorer som användes.

  Men dels väger dom 500 kg, dels har dom knappt något minne eller processorkraft att jobba med.

  Sedan saknar dom ett realtidsoperativsystem (RTOS), vilket gör att styrregleringen av alla raketer är utelämnad till hur datorns processor och ”call stack” fungerar. RTOS:et VxWorks (känt inom rymdforskningen) lanserades först 1987 enligt Wikipedia.

  Gilla

 126. Anton skriver:

  En raketuppskjutning från jorden börjar förstås rakt uppåt men fortsätter vanligtvis inte så, eftersom syftet brukar vara att nå omloppsbana.
  http://www.google.com/images?q=rocket+launch+long+exposure
  Att det är omloppsbana man är ute efter innebär dessutom att man inte behöver uppnå flykthastighet, utan endast tillräcklig hastighet för att nå just omloppsbana – cirka 1600 m/s vad gäller månen, tror jag.

  Väl i fritt fall behövs bara mindre justeringar. Både uppstigningssteget och kommandomodulen (servicemodulen, om man ska vara noggrann) har vardera fyra ”paket” med fyra attitydraketer var, dvs sammanlagt sexton attitydraketer per farkost. Utöver själva huvudmotorn, då.

  Klicka för att komma åt 19720014237.pdf

  Klicka för att komma åt LM.pdf

  Jag vet inte exakt vad som är datorstyrt och vad som sköts manuellt vid dockningen – det är flera faser som gås igenom där också – men antagligen skiljer det sig inte nämnvärt från vad som redan gjorts tidigare i omloppsbana runt jorden?

  Lösgörandet ur omloppsbanan runt månen görs med kommando-/servicemodulens motor, efter att landaren dumpats.

  Angående nedstigningen så är det väl så att datorn styr huvudsakligen, men i själva landningsfasen kan piloten ta över kontrollen.

  Apollofarkosternas datorer finns precis som allt annat i projektet grundligt dokumenterat och redovisat – så vitt jag vet har ännu ingen på de fyrtio år som gått hittat något fuffens med det?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
  http://www.computerweekly.com/feature/Apollo-11-The-computers-that-put-man-on-the-moon

  Gilla

 127. John skriver:

  Hej Anton,

  Tack för informationen som ger mig möjlighet att kolla vidare på den tekniska kapaciteten vid månlandningarna.

  Utifrån mina flertal år inom utveckling av inbyggda säkerhetskritiska realtidssystem med stora krav på prestanda, gör jag ett resonemang här kring datorkapaciteten i Kommandomodulen och Månlandaren för datorns uppgifter. Med hänsyn till vilka yttre förutsättningar som fanns.
  Men först ett kort resonemang kring manuell styrning vid dockningen.

  DISKUSSION #1 – Manuell styrning vid dockningen:

  Förutsättningar:
  – Mänskliga reaktionsförmågan är 2-3 tiondels sekund.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_reaktionstid
  – Raketerna dröjer 0,3 sekunder innan de reagerar på kommando.
  http://www.netjeff.com/humor/item.cgi?file=ApolloComputer
  – Vindruta saknas (antar jag?) på både Kommandomodul och Månlandare.
  – Realtidsåterkoppling från raketerna saknades till ett grafiskt användargränssnitt som piloten kunde använda (eller?)

  Scenario:
  Vid avfärden ska ”uppstigningssteget” från Månlandaren automatiskt uppfatta att Kommandomodulen är på ingång, och vid bra precis exakt och rätt tidpunkt ska piloten gasa upp Månlandaren i 1600 m/s för att kunna docka med Kommandomodulen.

  Manuell styrning innebär att piloten i BÄSTA FALL kan reglera var 0,2(sek)*1600(m/s)= var 320:e meter! Piloten ska därtill reglera hela 16 attitydraketer och en huvudraket, där alla raketerna har fördröjning i reaktionen på 0,3 sekunder .

  Detta helt i blindo eftersom det saknas vindruta på både Kommandomodulen och ”uppstigningssteget”. Ej heller fanns det återkoppling via sensorer (eller?).

  Det här ska göras för två farkoster som långsamt ska närma sig varandra medan de kör 1600 m/s.
  – Jämför med en Formel 1-bil eller höghastighetståg som ofta kör i 100 m/s (=360 km/h).
  – Eller räkna en sekund i taget och föreställ dig att du åker 1600 m för varje sekund.

  1600 m/s är alltså VÄLDIGT snabbt – och ALLDELES FÖR snabbt för den i sammanhanget långsamma mänskliga reaktionsförmågan på 2-3 tiondels sekund, eftersom en människa då bara kan reglera var 320:e meter.

  Slutsats:
  Manuell dockning är utesluten.


  DISKUSSION #2 – Datorstyrd automatisk dockning:

  Förutsättningar
  – Det finns bara en enda AGC i Kommandomodulen respektive Månlandaren.
  – Raketmotorerna reagerar med fördröjning:
  ”It took 0.3 seconds for the LM’s descent engine to achieve whatever thrust level the computer might request.”
  http://www.netjeff.com/humor/item.cgi?file=ApolloComputer
  – Temperaturvariation påverkar alla elektroniska komponenters beteende, och månens temperatur varierar från -233 °C till +123 °C
  http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nen
  – Solstormar påverkar elektoniska komponenter här på Jorden, och än mer på helt oskyddade månen.
  http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____73370.aspx

  Datorns uppgifter
  – Ta in information från alla radar-kanaler
  o Rendezvous Radar (CM)
  o Landing Radar (LM)
  o Telemetry Receiver
  o Reaction Control System
  – Kontrollera 16 styrraketer
  o Engine Command
  o Reaction Control System
  Reglertekniken är beskriven konceptuellt i

  Klicka för att komma åt LM.pdf

  I praktiken måste datorn göra PID-regleringar i tre dimensioner, och då behövs serieutvecklingar användas för sinus, cosinus och tangens:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Trigonometrisk_funktion
  För detta har man gjort pseudo-instruktioner, se nedan.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer#Software

  – Kontrollera huvudraketen
  o Engine Command
  o Reaction Control System
  – Hantera kontrollpanelen DSKY – se dsrupt
  o DSKY
  – Hantera navigerings-variabler
  o IMU – Inertial measurement unit
  – Hantera handkontrollen
  o Hand Controller

  Datorkapacitet – ungefär som en Commodore 64
  – Det finns bara en enda AGC i Kommandomodulen respektive Månlandaren.
  – RAM-minne: ”approximately 64Kbyte of memory”
  – Processorfrekvens: 2.048 MHz, men “operated at 0.043MHz”
  “Both had cycle times of 11.72 micro-seconds.”
  Men pseudo-instruktionerna som används för trigonometrin tar “24 ms to execute”, se nedan.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer#Software
  http://www.netjeff.com/humor/item.cgi?file=ApolloComputer

  Datorns hårdvaru-arkitektur
  The AGC had five vectored interrupts:
  – Dsrupt was triggered at regular intervals to update the user display (DSKY).
  – Erupt was generated by various hardware failures or alarms.
  – Keyrupt signaled a key press from the user’s keyboard.
  – T3Rrupt was generated at regular intervals from a hardware timer to update the AGC’s real-time clock.
  – Uprupt was generated each time a 16-bit word of uplink data was loaded into the AGC.

  Datorns mjukvara
  – Man använde ett enkelt realtidsoperativsystem, och pseudo-instruktioner för trigonometri
  “The average pseudo-instruction required about 24 ms to execute.”
  – Mjukvaran är specificerad här:

  Klicka för att komma åt 1701.pdf

  Scenario
  Vid avfärden ska ”uppstigningssteget” automatiskt uppfatta att Kommandomodulen är på ingång, och vid bra precis exakt och rätt tidpunkt gasa upp Månlandaren i 1600 m/s för att kunna docka med Kommandomodulen. Kommandomodulen måste också vara i samma position, hastighet och riktning i tre dimensioner.

  Diskussion
  Automatisk styrning innebär att datorn i BÄSTA FALL kan – med hjälp av de trigonometriska pseudo-instruktionerna – reglera blott var 24 ms  0,024*1600(m/s)= var 38:e meter.
  24 ms är lång tid eftersom det här är en reglering i tre dimensioner i 1600 m/s, vilket kräver en mycket kontrollerad reglerprocess vid dockningen. Än mer eftersom det är två farkoster som ska mötas.

  Därtill har var och en av 16 + 1 raketer en fördröjning på 0,3 sekunder = 300 ms till reaktion.
  300 ms tills en av de 17 raketerna reagerar blir 1600*0,3 = 480 meter, vilket är en evighet i sammanhanget.

  Man säger sig ha haft ett realtidssystem, men som egentligen bara var ett multi-trådat system ”cooperative multi-tasking”:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer#software

  “Because a cooperatively multitasked system relies on each process regularly giving up time to other processes on the system, one poorly designed program can consume all of the CPU time for itself or cause the whole system to hang.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_multitasking#Cooperative_multitasking.2Ftime-sharing

  När man ska docka två farkoster i 1600 m/s i tre dimensioner vill man vara absolut säker på att instruktionerna utförs vid exakt rätt tidpunkt.
  Den här bristen på ett deterministiskt realtidsoperativsystem är en mycket svag punkt i datorarkitekturen. Än mer eftersom AGC:n har flera interrupt och flera externa gränssnitt att ta hand om.

  Slutsats – Månlandningarna är ett teknologiskt mysterium:

  Automatisk reglering bara var 38 m (i bästa fall!) i 1600 m/s skulle jag säga är alldeles för sällan för att docka två farkoster i 1600 m/s – och än svårare blir regleringen när det dröjer 0,3 sekunder – eller 480 meter (!) – innan någon av raketerna reagerar.

  Därtill tillkommer flera svåra yttre förutsättningar:
  – AGC:n kör oförutsägbar ”multi-tasking”, samtidigt som AGC:n ska sköta flera gränssnitt
  – kvalitetssäkringen av hela förloppet gjordes blott med en hemmabyggd simulator – utan att testa dockningen i målmiljön på månen först, där alla yttre förutsättningar finns.
  Sammantaget blir teknologin för månlandningarnas genomförande ett mysterium för mig.
  Då är jag ändå civilingenjör med reglerteknik som huvudämne, och jag har jobbat med utveckling av säkerhetskritiska realtidssystem och multi-trådade system.

  Ett mysterium, det är vad månlandningarna är.

  Det skulle vara intressant att göra en simulering med modern datorgrafik och emulering av AGC:n, för att se om en automatiskt styrd dockning av två farkoster i 1600 m/s i tre dimensioner är genomförbar.

  Kanske något för en exjobbare/ett examensarbete med t ex MatLab/SimuLink som verktyg?

  Jämförelse:
  Här är en annan tråd som tar upp och länkar till moderna månlandarförsök:
  https://parnassen.wordpress.com/2013/01/31/manbluffen-pinsam-historia-med-manlandarforsoket-neil-armstrong-skot-ut-sig-i-sista-stund/

  Gilla

 128. Helena Palena skriver:

  John: Suverän framställning. Allt du skriver känner jag. Kan inte sätta ord på det bara. Så man får tacka! 😛

  Gilla

 129. Anton skriver:

  John, du är inne på detaljer som är helt utanför mitt kompetensområde, och som skulle ta mig alllllltför lång tid att leta reda på svar till, så om du verkligen söker svar och vill förstå – och inte bara vill slänga ut tvivel med slutsatsen redan förutbestämd – finns det antagligen betydligt bättre ställen att ställa frågorna på (framför allt http://www.apollohoax.net/forum/ – jag tror att Bob Braeunig, som gjort datorsimuleringarna av landningar/uppstigningar, är aktiv där – eller kanske http://cosmoquest.org/forum/ ). Meddela gärna var i så fall, jag hänger gärna med och läser.

  Men en sak att fundera på är att de sakerna du ställer frågor till här ovan – manuell och datorstyrd styrning med den typen av styrsystem, dockning med liknande procedurer – är saker som man redan hade gjort i åratal i omloppsbana runt jorden, och i högre hastigheter (detalj: när man väl är i fritt fall i mer eller mindre samma omloppsbana är den faktiska hastigheten inte så himla kritisk, utan huvudsakligen de båda farkosternas position och bana i förhållande till varandra – och ballistik var knappast nåt man var gröngölingar på när man började skicka folk till månen) (och nej, ”vindruta” fanns inte direkt, men lämpligt placerade fönster, absolut – du ser några bilder på den här sidan med transkription från en av dockningarna som utfördes under Apollo 11: http://history.nasa.gov/ap11fj/03tde.htm ).

  Jag skulle bli förvånad om du inte kunde hitta svaren på alla dina frågor, bara du ställer dem till rätt personer – du lär knappast vara den första som ställt dem under de här fyrtio åren; det har funnits tid till att nogsamt granska ALLA tveksamheter. Eller hur?

  Gilla

 130. Anton skriver:

  Och angående tråden du länkade till i slutet: jag har sett den, och jag har redan i kommentarerna där pekat på grova felaktigheter i ursprungsartikeln.

  Gilla

 131. John skriver:

  Hej Anton,

  Ja det stämmer att jag känner mig tvivelaktig till månlandningarna, och du har rätt i att det färgar av sig på mitt försök till ett objektivt omdöme.

  Jag trodde länge och väl på månlandningarna, även efter att jag gått Teknisk Fysik, jobbat med realtidsoperativsystem som VxWorks, besökt Kennedy Space Center, samt haft en kollega som börjat på jobba med utveckling på Rymdbolaget och berättat om den sparsamma kvalitetssäkringen där.

  Det var först för nåt år sedan som jag började fundera hur månlandningarna egentligen gick till rent tekniskt, och började kolla upp saker.

  Så jag tror att min subjektivitet kommer sig av känslan av att ha blivit blåst, och nu vet jag inte riktigt vad jag ska tro om rymdforskningen överhuvudtaget.

  Helst skulle jag vilja att de sätter upp en live webb-kamera riktad mot Jorden när de är där ute, så skulle vi kunna t ex släcka en hel stad och verifiera att webb-kameran är där med hjälp av Live-bilderna. Än häftigare vore det om webb-kameran är styrbar och monterad på ett fordon.
  Det skulle vara oemotstridliga bevis eftersom de städer som släcks skulle vara ett slumpmässigt urval.

  Men tills dess ska jag fortsätta hobby-granskningen, bl a genom att kolla vidare på Bob Braunig:s simuleringar om jag hittar dom.

  Just nu har dock jag fullt upp, så det dröjer lite. Hör av mig så snart jag har nån reflektion eller fundering.

  Gilla

 132. Anton skriver:

  John, det låter i alla fall som att du har en grundinställning och en metodik som är tusen gånger seriösare än Brage Norins. 🙂 Och du har mycket material att jobba med, med tanke på hur väldokumenterat Apolloprogrammet är. Och det finns gott om människor att prata med och ställa frågor till, till exempel på tidigare nämnda forum (jag har frågat folk på Nasa om relaterade saker också, de kan vara väldigt tillmötesgående).

  (Bob Braeunigs simuleringar finns f.ö. här: http://www.braeunig.us )

  Men när du inte vet vad du ska tro om rymdforskningen överhuvud taget, betyder det att du tvivlar på alla möjliga tidigare och pågående projekt också? Voyagersonderna, solobservatorierna… Hubble? ISS?

  Du har väl inte missat att de har börjat med livekameror på ISS?
  http://www.sci-news.com/space/science-nasa-live-hd-streaming-earth-iss-01915.html

  Fast jag tror inte att eventuellt tvivel bland jordbundna är tillräckligt stort incitament för att organisera nedsläckning av en stad… 😉 det finns dock gott om andra sätt att verifiera bilderna, med tanke på att stationen hela tiden går att spåra, och – eh, se, med teleskop, osv, alltså, att det finns nåt där går ju knappast att tvivla på?

  Nåja, nåväl. Efterforskningarna kan säkert bli riktigt roliga, jag som inte hyser några tvivel kring rymdforskningen hoppas förstås på att du kan få tillbaka en del av din gamla entusiasm! 🙂

  Gilla

 133. Daniel skriver:

  Så här skriver ”Brage”. ”Månlandaren vägde cirka 12 gånger mindre än ett Boeingplan modell 747 (tomvikt). Men vid farten 6 000 km/h har landaren ungefär tre gånger mera rörelseenergi än ett Boeingplan som färdas med hastigheten 1 000 km/h! Rörelseenergin beror av hastig-heten i kvadrat (6 000 i kvadrat är 36 gånger mera än 1 000 i kvadrat). Rörelseener-gin som först ska ”bromsas bort” före landningen och sedan tillföras när månlan-daren ska dockas med moderskeppet är sex gånger större än rörelseenergin hos ett Boeingplan i full fart. Tro mig – astronauterna hade ”soppatorsk” på månen – aj, aj!”

  För skoj skull så räknade jag ut vilken rörelseenergi månlandaren hade när den började nedstigningen 20,5 GJ och hur stor den måste vara vid dockning 6,3 GJ (modulen väger tre gånger så mycket när landningen påbörjas som vid take-off). Totalt alltså ca 27GJ. Vilket är energiinnehållet i 607 kg bensin (de använde naturligtvis inte bensin men jag har inte hittat energiinnehållet i de bränsle de använde men jag antar att det borde vara i samma storleksordning). Mindre än en kubikmeter alltså. Nu är säkert verkningsgraden betydligt lägre än 1 och dessutom så måste de övervinna lägesenergi också (månlandaren hade därför med sig drygt 11 000 kg bränsle). Men detta visar ändå tydligt att det finns ingen anledning att ”Tro” på Brage.

  Varför gjorde Brage inte den här uträkningen istället för att jämföra med ett Boeingplan och sen tycka att det verkar omöjligt.

  Gilla

 134. Jan-Åke Jönsson skriver:

  Capricorn One https://www.youtube.com/watch?v=zhRIJpWxX3Y En nära återgivning av vad som egentligen hände?

  Gilla

 135. Michael skriver:

  Where is Brage, did he take a trip to the moon?

  Gilla

 136. Josef Boberg skriver:

  4/6-2015 – Föredragshållaren fysikern Brage Norin visar vad som döljer sig bakom kulisserna av månlandningen och att hederliga astrofysiker vet att vi inte kan åka till månen.

  Frågan är varför låtsades man göra det ?

  Föredragshållaren berättar om sina otroliga upptäckter: en av världens största konspirationer !

  Den politiska lögnen kännetecknas av att den är synonym med den politiska sanningen, dvs den politiska korrektheten.

  Gilla

 137. kalla kriget spred sig till ”zyberrymden” 🙂

  Gilla

 138. Daniel skriver:

  Jag tycker inte ni skall lita allt för mycket på Brage Norin. Han tycker verkligen genuint illa om USA. Ett exempel på uttalande från Brage ”Det var USA som stod för nästan alla krig som härjat på vår planet efter det andra världskriget slut. Det är den sanning som kommer att undervisas i våra skolor i framtidens värld.”

  Brage har konspirationsteorier om att CIA ligger bakom i stort sett allt ont som händer i världen. Allt från 9/11 till Malaysia Airlines Flight 17 som sköts ner i Ukraina. Och alltid utan några konkreta bevis. Han letar upp saker som han tycker verkar konstiga och sen drar han slutsatsen att då måste det vara CIA som ligger bakom och alla som inte fattar det är lurade.

  Jag påstår inte att USA aldrig gör fel. Men Brages anklagelser mot CIA och USA är rena konspirationsteorier så länge det inte finns några bevis. Vilket det inte gör.

  När det gäller debattartikeln om månfärden så är den full av felaktigheter från Brages sida. Alla hans påpekande har bemötts och förklarats. Ta t.ex. Brages påstående om att bränslet inte skulle kunna räcka till för att bromsa månlandaren på grund av den stora rörelseenergin. Istället för att räkna på detta så gör Brage en jämförelse med en Jumbojet och skriver ”Tro mig, astronauterna hade ”soppatorsk” på månen”. Men om man räknar på rörelseenergi så ser man att det är inte alls något problem att ha med sig tillräckligt med bränsle för att kunna bromsa månlandaren.

  Gilla

 139. Hans Bodin skriver:

  Kom igen då Daniel och visa din uträkning! Den ska bli väldigt intressant att skåda!
  Mvh! Hans B

  Gilla

 140. Daniel skriver:

  Hans, uträkningen finns här ovan i mitt inlägg den 29/8 2014. Ingen har kommit med några invändningar till mina beräkningar på över ett år.
  Mvh Daniel

  Gilla

 141. Daniel skriver:

  Väldigt mycket är enligt mitt tycke tramsiga spekulationer t.ex. om att riskerna för astronauterna skulle vara för stora. Och att det därför inte kan ha hänt. Klart riskerna var otroligt stora. Det var till och med flera som dog. Men att påstå att man inte skulle ha genomfört det för att riskerna för astronauternas liv var för stora är naivt.
  Han påstår t.ex. också att allt måndam runt landaren skulle ha blåst bort. Men det förutsätter att det finns en atmosfär vilket det inte gör på månen. Därför är det bara dammet rakt under raketerna som blåser bort vilket också skedde.
  När det gäller bränslet så skriver han ”Det fanns helt enkelt inte bränsle på månlandaren för att klara av detta.” Men det är ju bara spekulationer. Om han hade haft rätt så skulle han ju kunna räkna ut hur många km2 som krävs för att bromsa och sen lyfta igen. Och sen beräkna volymen på månlandaren. Och ha ett tydligt bevis för att landningen var omöjligt. Men han gör ju inga sådan uträkningar utan påstår bara att det räcker med ”en kort blick för att inse detta”. Om det är så tydligt att man kan se bedöma att det omöjligt med bara ögat så kan det inte vara så svårt att göra en rimlighetsberäkning. Att han inte gjort en sådan beräkning visar enligt mig att hela artikeln är skräp.
  Och att skylla på Nixon. Hur tänker Brage då? Månprojektet hade pågått i många år innan han tillträdde i slutet av 1968. Skulle Nixon sen styrt om det till en bluff på ett halvår? Som mest jobbade 400 000 människor samtidigt med månprojektet. Och ingen fattade att det var omöjligt? Jag har faktiskt svårt att ta artikeln på allvar.

  Gilla

 142. Hans Bodin skriver:

  Daniel! Om du har bättre kunskaper om bränsle än Brage Norin så har du en väldig hög utbildning!
  Då kan du kanske förklara hur dom fick med sig bilen och var fanns bränslet till farkosten för återföreningen till moderskeppet? Titta även på you tube. Sibriel astronaut gone wildd! Ingen ville lägga handen på bibeln och säga att han varit på månen!
  Mvh! Hans B

  Gilla

 143. Daniel skriver:

  Hej Hans

  Nej, jag har inte bättre kunskap än Brage om bränsle. Jag har en civilingenjörsexamen men Brage har doktorerat. Så även inom fysik i allmänhet har Brage en högre utbildning än mig. Men man har ju ingen nytta av kunskaper om man inte använder dom. Brage har vad jag vet inte räknat ut hur mycket bränsle det skulle gå åt för att bromsa in månlandaren. Han gör en jämförelse med ett Boeingplan påstår sen att det är omöjligt.

  Som jag skrivit ovan så har månlandaren rörelseenergin 21 GJ ((6000/3,6)^2*15 000*0,5) när den påbörjar nedstigning mot månen och måste uppnå rörelseenergin 6,5 GJ ((6000/3,6)^2*4 700*0,5) när den skall docka. Detta motsvarar energiinnehållet i ca 600 kg bensin (44.4 MJ/kg). Månlandaren hade med sig 11 000 kg bränsle. Brages antagande om att bränslet inte kan räcka för inbromsning är alltså fullständigt felaktigt. Och så länge inte Brage eller någon annan kan peka på felaktigheter i mina beräkningar så litar jag mer på mina beräkningar än på Brages antagande. Oberoende av Brages fina CV.

  Det är ju inga svåra beräkningar det handlar om. Rörelseenergin beräknas som Brage vet som (mv^2)/2. Och energiinnehållet i bränsle är ingen hemlighet. Jag vet inte om Brage missat att göra denna enkla enkla beräkning eller om han medvetet vilseleder. Tyvärr tror jag han är förblindad av vad som verkar vara ett hat mot USA. Trovärdig är han i alla fall inte i mina ögon.

  Enligt Wikipedia är det flera astronauter som gick med på att svära med handen på bibeln https://en.wikipedia.org/wiki/Astronauts_Gone_Wild. Jag vet inte om WIki har rätt. Men det spelar egentligen inte någon roll. Det är typisk konspirationsteorier att komma med den här typen av tramsargument. Som att några astronauter inte vill svära på bibeln för en tokstolle som anklaga dem för att vara lögnare skulle betyda något.

  Mvh Daniel

  Gilla

 144. Hans Bodin skriver:

  Hej Igen Daniel! Du glömde att förklara månbilen om hur mycket extra bränsle behövdes och hur den transporterades! Vikopedia finns det felaktigheter i så kolla you tube filmerna istället.
  Mvh.Hans B

  Gilla

 145. John skriver:

  Hej Daniel,

  ”Månlandaren hade med sig 11 000 kg bränsle. ”
  11000 kg bensin med ϱ = 0,75 kg/m3 (15 grader C) blir 14600 liter, dvs nästan 15 kubikmeter. Det är 15 kuber med sidan 1 meter!
  — Var finns plats för dessa 15 kubikmeter?!
  Jämför ritningen ”Lunar Module cutaway illustration”.

  Idealt beräknat med Energi ”som bas” består månlandningen av 4 faser:
  1. Inbromsning efter lossning från moderskeppet från 6000 km/h (omloppshastighet) till 0 i
  omloppsbanans riktning.
  2. Balansera och hålla emot tyngdkraften i nedstigningen till månen.
  3. Uppstigning rakt uppåt till ~8000 km/h dvs flykthastigheten mot tyngdkraften för att ta sig ut från månen (men kan vara mindre ifall moderskeppet flyger på lägre höjd, förstås)
  4. Acceleration till 6000 km/h i omloppsriktningen för att kunna docka i samma hastighet som moderskeppets.

  ”Jag vet inte om Brage missat att göra denna enkla enkla beräkning eller om han medvetet vilseleder.”
  Det är väl snarare din beräkning som är förenklad. Det krävs mer att ta hänsyn till än bara rörelseenergi. Som tyngdkraften och att det är 17 raketer som ska balansera månlandaren hela vägen ner.

  Alltså är det snarare du som vilseleder.. 😉

  Gilla

 146. Michael skriver:

  De här uppgifterna om månstenarna som Nixon ska ha delat ut till höger och vänster tycker jag var underhållande och jag kan tänka mig att det hela är bluff, men det vore bra med lite ordentliga bevis eller fler argument, så kom in i diskussionen Brage!

  Gilla

 147. Daniel skriver:

  Hej Johan och Hans

  Den del av landningsmodulen som lämnades kvar på månen har diametern 4,2 m och höjden 3,2 m. Det ger en volym på 44 m3. Att få plats med 15 m3 bränsle är alltså inte omöjligt.

  Syftet med min uträkning var inte att göra en komplett analys av hela energiförbrukningen. Det har jag inte tillräcklig kompetens för. Jag ville bara visa på att Brages påstående att bränslet inte skulle kunna räcka för att bromsa in rörelseenergin var taget ur luften och felaktigt. I mitt ursprungliga inlägg skriver jag också ”Nu är säkert verkningsgraden betydligt lägre än 1 och dessutom så måste de övervinna lägesenergi också”. Så jag kan inte se på vilket sätt jag vilseleder. Min beräkning kom fram till 600 kg bränsle och de hade med sig 11 000 kg. Så om du är ärlig borde du kunna hålla med om att det är Brages påstående som är vilseledande.

  När det gäller månbilen så var den hopvikt och placerad i den del av landningsmodulen som lämnades kvar på månen.

  Jag tänker inte sitta och kolla en massa Youtube klipp. Ingen har vad jag vet kunnat visa på ett enda hållbart bevis för att månlandningarna är bluff. Alla de så kallade ”bevis” jag hört talas om har bemötts och förklarats många gånger om. Vanligen bygger de på rena antagande som t.ex. ovan att bränslet inte skulle räcka eller att bränslet inte skulle kunna få plats, eller att månbilen inte skulle få plats. Men när man kontrollerar det så är dessa påstående bara antagande tagna helt ur luften. Och när man motbevisat ett så kallat ”bevis” så kommer det direkt ett nytt ”bevis”. Det spelar ingen roll att man kan hitta 1 000 saker som man tycker är konstigt med månlandningen. Om väldigt många människor i efterhand letar efter konstigheter så kommer man också att hitta många konstigheter. Det är detta som är grogrunden till alla konspirationsteorier. Men så länge alla konstigheter har en rimlig förklaring så spelar det ingen roll hur många konstigheter man kan hitta.

  Jag tycker det är väldigt talande att Brage i sin artikel inte har ett enda ”bevis” som inte motbevisats. Hade det funnits något bevis så hade Brage säkert haft med det istället för att berätta om hur hemsk Nixon var. Nixon som var president i ett halvår av de sju år som man jobbade med att komma till månen.

  Mvh Daniel

  Gilla

 148. Daniel skriver:

  Hans

  Jag kan komplettera mitt svar om månbilen med att den bara vägde 210 kg. Med tanke på att landingsmodulen vägde ungefär 15 ton så kan jag inte se hur 210 kg skulle göra någon avgörande skillnad på bränsleförbrukningen.

  mvh Daniel

  Gilla

 149. Daniel skriver:

  Hans

  Här finns en bild på hur månbilen var hopfälld och fastspänd på månlandaren https://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/A17_LunarRover2.pdf. Och här finns till och med en animation av hur det såg ut https://www.youtube.com/watch?v=NBNhUNROV5U#action=share.

  mvh Daniel

  Gilla

 150. Hans Bodin skriver:

  Daniel ! Kan du förklara vilket avanserat regler och datasystem som användes?
  Mvh! Hans B

  Gilla

 151. Daniel skriver:

  Hans
  http://lmgtfy.com/?q=apollo+guidance+computer
  Inte alls avancerat i jämförelse med vad som finns idag men tillräckligt för att klara av uppgiften.
  mvh Daniel

  Gilla

 152. antongreider skriver:

  Skojsigt att det fortfarande är liv i den här gamla tråden! 🙂

  Förstås talande att de som ifrågasätter t.ex. månbilen inte gjort en ansats till att kolla upp saken själv (vi som byggt månlandarmodeller och läst apolloböcker sedan sjuttiotalet har förstås lite bättre koll), och att de ”datorintresserade” inte ens brytt sig om att googla.

  Ett par av mina go-to-länkar när man ska beskriva apollodatorerna är
  http://www.computerweekly.com/feature/Apollo-11-The-computers-that-put-man-on-the-moon
  och
  http://www.ibiblio.org/apollo/links.html

  Mycket nöje!

  Gilla

 153. Daniel skriver:

  Hej Anton

  Måste berömma dig för din sakkunskap och ditt tålamod i dina många svar ovan. Den här tråden följer mönstret från alla andra trådar om fantastiska konspirationer. Någon tycker något är konstigt och skriver i tråden. Att det konstiga sen har finns förklarat på massor av ställen på Internet och ofta även längre upp i samma tråd spelar ingen roll. Och när den tvivlande fått svar så hoppar hen raskt vidare till nästa konstighet. Och så kan det pågå ett tag tills hen tröttnar. Och sen efter ett tag så kommer någon annan och tar upp samma ”konstigheter” igen. Och så börjar allt om igen. Just nu väntar jag bara på att någon skall lägga upp en bild med ”konstiga” skuggor. Tycker det börjar bli dags för det nu 🙂

  Att tråden blivit aktuell igen kan nog delvis bero på att Brage fortfarande är ute och sprider sina antagande och lögner på föreläsningar. Jag har inte orkat titta på hela videon ovan från föredraget men det lilla jag såg var fullt av felaktigheter. Bland annat påstod Brage att om man drar ut linjerna från två skuggor i en bild så kan de inte skära varandra om det bara finns en ljuskälla. Vilket väldigt tydligt motbevisas bland annat av den här lilla simuleringen. https://www.youtube.com/watch?v=tpwlFabRcyk I övrigt gjorda han sig bland annat lustig över hur tokigt det var att tror att man skulle ha kunnat ha en månbil fastspänd i månlandaren. Som vanligt utan några fakta. Man skall helt enkelt bara lita på att Brage vet vad han pratar om. Vilket han bevisligen inte gör. Trots sina fina titlar.

  mvh Daniel

  Gilla

 154. John skriver:

  Hej Anton och Daniel,
  Jag håller med om att komspirationsförespråkarna ofta går på symtom som foton och filmer, och gör påståenden utifrån dom som ofta kan motbevisas.
  Men båda ni två sysslar med exakt samma sak som ni beskyller er motståndare för, nämligen definitiva påståenden byggda på Wikipedia-information – utan att ni riktigt undersökt teknologin bakom. Till exempel:
  Daniel om Apollo-datorn: ”Inte alls avancerat i jämförelse med vad som finns idag men tillräckligt för att klara av uppgiften.”
  Anton: ”..och att de ”datorintresserade” inte ens brytt sig om att googla.”
  Jo Anton, du&jag diskuterade exakt dessa saker här ovan.
  Hur vet ni att datorn är ”tillräcklig för att klara uppgiften”? Har ni programmerat reglerteknik för 17 raketer samtidigt som det behövs interrupt för ett flertal insignaler?
  Ena länken ni hänvisar till innehåller ett allvarligt fel. Computer Weekly påstår att det var ett realtidsoperativsystem som användes, men första realtidsoperativsystemet kom på 80-talet.
  Genast dyker trovärdigheten – vad är sant av den andra informationen i samma artikel?
  Artikeln fortsätter:
  ”Experts cite the AGC as fundamental to the evolution of the integrated circuit. It is regarded as the first embedded computer.
  The importance of this computer was highlighted in a lecture by astronaut David Scott who said: ”If you have a basket ball and a baseball 14 feet apart, where the baseball represents the moon and the basketball represents the Earth, and you take a piece of paper sideways, the thinness of the paper would be the corridor you have to hit when you come back.””
  Ja den var inbäddad (embedded), men som sagt utan ett realtidsoperativsystem (RTOS).
  När jag ser programvaran (1701.pdf) så ser den väldigt komplex ut.

  Klicka för att komma åt 1701.pdf

  Med mina efter 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling så skulle jag säga att det där är dålig kod. Med tanke på hur ofta vi gör kodbyggen idag – varje dag – och hur många buggar som finns i koden, så finns bara ett påstående från er som ”räddar er”.
  Att ni påstår att det är ”NASA magic” eller rättare sagt ”IBM magic” som åstadkom denna fantastiska mjukvara.
  Men det här vet ni egentligen ingenting om, eller hur? (tänker jag eftersom ni gör såna definitiva påståenden)
  Jag saknar i ärlighetens namn vetskap om exakt vad den där koden gör.
  Men den ser verkligen ut som den benämns: ”världens första inbäddade system”
  Kolla in den här tidslinjen för Elektronikutveckling som jämförelse:
  http://www.aef.se/Elektronikutveckling/Artiklar/Tidslinje_teknikutv.htm
  Det finns många senare och enklare inbäddade system som fallerar hela tiden – Windows, mobiltelefoner, godisautomater, tågstyrning, CD-spelare, instrumentpaneler på bilar i blott -15 grader Celsius.
  Vad talar för att just den här röriga kod-versionen på ett tröskverk till dator skulle kunna styra 17 raketer och flera Interrupt, och fungera klockrent en hel månresa?

  Gilla

 155. Hans Bodin skriver:

  Hej alla rymdvänner! Ryssarnas rymdstation finns på en höjd på ca.40 mil ! Högre än så har ingen människa varit och det dröjer minst 10 år till innan en bemannad rymdfärd på ett säkert sätt till ex. Månen kan göras. USA har inte ens haft teknisk utveckling för att skjuta upp en egen rymdstation och den första människan på månen blir knappast en amerikan!
  Det är komiskt att se dessa astrounater när dom konfronteras med bibel på You tube hur dom blir aggresiva eller springer sin väg när dom istället skulle lägga handen på och även förklara hur det gick till när dom landade på månen!
  God Jul på er alla och jag hoppas att ingen vuxen även tror på jultomten!
  Mvh! Hans B

  Gilla

 156. Helena Palena skriver:

  Hans! Heja! Herregud vilka tomtar det finns! Och det på riktigt! Halleluja! 😛

  Gilla

 157. antongreider skriver:

  John, du har rätt, det är inte alls mitt expertområde. Men jag ser det som lite märkligt, med tanke på hur länge de här grejerna har varit kända och hur många som är intresserade – för att inte tala om riktigt ned-nördade i dem – att ingen annan pekat på orimligheterna i datorerna och dess programmering under de fyrtiofem år som gått sedan första månlandningen?

  För egen del ser jag det så att typ resten av världen är medveten om vilken spjutspets Apolloprogrammet var, och hur mycket av dagens teknik som det banades väg för. Inte minst inom rymdforskning. Men ni tror kanske att alla interplanetära sonder är fejk också? Marssonderna? Cassini? New Horizons? Hubble, rentav? 😀

  Men det vore ju intressant om du kunde formulera dina frågeställningar och lägga dem inför ACG-nördarna som gör virtuella sådana. De kanske har svar på dina frågor? I annat fall kanske DE ser hur du revolutionerar synen på datorhistorien? 😀

  Gilla

 158. antongreider skriver:

  Hans Bodin: du menar att Skylab också var fejk, eller?

  Gilla

 159. Daniel skriver:

  Hej Johan

  Jag tycker att jag svarade ganska väl på Hans fråga ”Daniel ! Kan du förklara vilket avanserat regler och datasystem som användes?”

  Jag har ingen möjlighet att bevisa att Apollodatorn var tillräckligt avancerad för att klara uppgiften. Jag har själv jobbat med programmering i 20 år och vet att programkod ofta innehåller buggar från början men programmet är ju givetvis testat innan man åker till månen. Det är ingen som påstått att det var enkelt att åka till månen men man satsade ju otroliga resurser på projektet. Så att det inte var enkelt är inget bevis för att det inte gick att genomföra. Jag undrar också lite hur du förklarar de testflygningar som gjordes på jorden om det inte fanns tillräckligt avancerade datorer. Är de också bluff? Och ja, jag är medveten om att vissa av dessa testflygningar misslyckades, bland annat på grund av vind och felaktigheter i konstruktionen. Men filmerna visar ju ändå att det inte var omöjligt att balansera en sådan farkost.

  Jag inser att det inte går att bevisa att månresorna ägt rum för skeptiker som inte litar på Nasa, Sovjetunionen eller forskarsamhället. Men å andra sidan har jag inte sett ett enda bevis för att människan inte landade på månen. De så kallade ”bevis” för fusk som jag granskat har alla haft en i mina ögon rimlig förklaring. För mig är det helt orimligt att tro att Nasa skulle kunna genomföra och hålla en bluff med så här många människor inblandade hemlig i så här många år utan att det läckt ut ett enda hållbart bevis.

  mvh Daniel

  Gilla

 160. Hans Bodin skriver:

  Skylab hade en hög höjd på 23 mil och det är knappast rymden men ändå ett bra försök av Nasa!
  Mvh! Hans B

  Gilla

 161. antongreider skriver:

  Eh. Vad skulle du kalla Skylab för då? Sist jag kollade drog man gränsen till rymden vid c:a 100 km, så enligt konventionella definitioner var det definitivt en rymdstation.

  Gilla

 162. Brage Norin skriver:

  GAGARINS FÖRSTA RYMDRESA VAR OCKSÅ FEJKAD
  CIA insåg bluffen och skaffade sig övertygande bevis.
  Så inleddes det kalla krigets tragiska period när science fiction och lögner ersatte sanningen.

  Den tidens allra största raketdesigner Koroljev tog ut Gararin ur rymdkapsel strax före start.
  Alla i det ryska kontrollrummet trodde att Koroljev i avskildhet ville säga adjö till sin kamrat.
  Ingen i kontrollrummet fick se vad som hände.

  Koroljev hade att välja mellan en avgörande triumf för Sovjetunionen – den första bemannade
  rymdfärden – eller ett misslyckande med en sannolik tragisk död som följd. Sovjetunionen behövde till varje pris denna historiska triumf. Både Koroljev och Gagarin skulle bli nationalhjältar om färden i rymden lyckades. Jag är personligen övertygad om att även Nikita Chrusjtjov personligen var inblandad. Koroljev och Chrusjtjov var mycket nära vänner.

  Sputniks färd var äkta. Sovjetunionens ära exploderade i hela världen. Den första bemannade
  rymdfärden skulle betyda en ännu större ära för Sovjetunionen, men den blev tyvärr fejkad.

  Gagarin lurades in i fällan under sin triumfatoriska resa runt jorden för att berätta om den
  sovjetiska bedriften. Som vanligt var det en oändligt vacker kvinna som var lockbetet.

  Nixons ”hemliga plan” tog form. Men först måste ryssarna tystas. Bandinspelningar där
  Gagarin öppet erkände sitt fusk för den undersköna kvinnan, spelades upp för den ryska
  ledningen. Det blev tyst. Gagarin hade redan tilldelats Leninorden och ”stod staty” i flera
  ryska städer. Det blev fullständigt tyst.

  Skytteltrafiken till månen kom igång exakt på dagen ett halvt år efter Nixons tillträde som
  president. Att det blev tolv astronauter som landsteg på månen beror på den världskända
  pastorn Billy Graham. Alla Nixons måntal var skrivna av Graham.

  ”Detta är den största händelsen efter skapelsen” utbrast Nixon belåtet. Billy Graham passade på att kommentera Nixons ordval med att säga att detta nästan var för stora ord. Det lät trovärdigt.

  Sex resor på raken med golfspel och bilåkning på månen blev det. Det är vakuum på månen. Även om hela mänsklighetens öde stod på spel skulle vi inte klara av denna bedrift inom tio år – även om Kina, USA, Ryssland och Europa samarbetade.

  Tusentals forskare av alla slag VET detta. Men nästan alla håller käft. Det där är politik säger de unisont. ALLA är tysta!!!!!!!!!!!! Jag känner många forskare som vet – men som föredrar tystnad.
  Även kristna forskare som säger att man ska leva efter mottot – Vägen, sanningen och livet – iakttar kompakt tystnad.

  Vad säger detta om människan? Tänk efter själva.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

  Gilla

 163. Thomas skriver:

  Brage skriver:
  ”Sagan om att alla djur härstammar från Noas ark trodde vi på i över ett tusen år i stora delar av världen.”

  Nej Brage, Djuren härstammar inte från en båt utan från Gud. Och inte bara djuren utan även oss människor, men det visste väl du redan.

  Gilla

 164. antongreider skriver:

  Ha ha, det roliga tar aldrig slut. Jag har nog inte hört tidigare att Gagarinturen skulle ha varit fejkad – är det en äldre teori, eller är den din alldeles egna precis som Nixonteorin? Just Nixongrejen är ju så otroligt intressant eftersom det väl inte är någon annan som hävdar att just Nixon ska ha legat bakom den påstådda Apollobluffen. Han är ju mer känd som presidenten som drog pluggen ur Kennedys månprojekt. Vad finns det egentligen för belägg för att Nixon ska ha orkestrerat bluffen flera år innan han blev el presidente?

  Gilla

 165. Brage Norin skriver:

  Jag gillar religiösa myter. De är så viktiga för vår kultur. Grisen Särimner är min favorit. Oj vad vikingarna gillade grillat fläsk. Det måste finnas en gris i himlen som man kan fixa till på elden varje dag. Endast grillat fläsk är godkänt i himmelriket.

  Att försöka locka folk till asatron med en grillad gris var emellertid inte just. Ännu galnare var Nixons försök att muta hela världen med falska månstenar. Närmare 1 500 personer och makthavare fick ta emot de första stenarna som människan hade plockat ihop på en annan himlakropp. Detta måste slå alla rekord av sinnessjuk amerikansk utrikespolitik. Nixons epok som månpresident var hans lyckligaste period i livet. Han var en mycket märklig rymdmytoman.

  Problemet är att vanligt läskunnigt folk fortfarande tror på detta. Det visar hur ömtålig vår hjärna är. Vi tror på precis vad som helst om lögnen upprepas tillräckligt ofta. Det bränns in minnesbanor
  i hjärnan som låser fast vårt tänkande för evigt. Men oraklet i Skogså lurar dom inte.

  Gilla

 166. John skriver:

  @Daniel: ”Jag undrar också lite hur du förklarar de testflygningar som gjordes på jorden om det inte fanns tillräckligt avancerade datorer. Är de också bluff? Och ja, jag är medveten om att vissa av dessa testflygningar misslyckades, bland annat på grund av vind och felaktigheter i konstruktionen. Men filmerna visar ju ändå att det inte var omöjligt att balansera en sådan farkost.”
  Flygningar på Jorden görs i en väldefinierad testmiljö och testkörningar går att göra om och om igen. Det är lite värre att försöka simulera månens miljö. T ex kom värmekameror först på 90-talet. Så hur hade man koll på hur temperaturen varierade? Temperaturen på månen varierar från -233 °C till +133 °C. Även om på månlandarens skal var superisolerande (hur nu metallen man använde kan vara både tunn, lätt OCH superisolerande….) så påverkas både inbyggda och yttre komponenter av temperaturen.
  Jag har bara hört talas om filmerna du nämner och att provflygningarna tydligen misslyckades. Men en avsevärd skillnad är att det finns luftpartiklar i vår atmosfär som ger direkt återkoppling i reglersystemet. Milsvid skillnad mot 17 st laggande raketer som styrs genom den partikelfria rymden med en enda dator sämre än en Commodore 64.

  ”Det är ingen som påstått att det var enkelt att åka till månen men man satsade ju otroliga resurser på projektet. ”, ”Som mest jobbade 400 000 människor samtidigt med månprojektet. Och ingen fattade att det var omöjligt? ”
  Jag har deltagit i ett mångmiljard-projekt med spjutspets-teknik, och stora projekt är allt som oftast misslyckade. Så även mitt projekt, förutom den lilla del som jag deltog i och som driftas än idag. Ett annat välkänt mångmiljard-projekt som misslyckades är AXE-N.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/AXE-N
  Att ingen fattade att det var omöjligt kanske var just för att projektet var så stort. Ingen hade helheten, så ingen kunde ifrågasätta. Det fenomenet är vanligt även i mindre teknikprojekt. Dock fanns det visselblåsare och ifrågasättare, t ex Bill Kaysing.

  ”Jag inser att det inte går att bevisa att månresorna ägt rum för skeptiker som inte litar på Nasa, Sovjetunionen eller forskarsamhället. Men å andra sidan har jag inte sett ett enda bevis för att människan inte landade på månen.”
  Det här är intressant och något jag behövde förstå bättre – ni verkar alltså utgå från att det Nasa säger är sant för att ni ”litar på dom”. Vilka är Nasa? Hur kan ni lita på ett varumärke utan att ni kollat under huven? Ni förutsätter att det vittnet säger är sant, tills det motbevisas.
  ”Men å andra sidan har jag inte sett ett enda bevis för att människan inte landade på månen.”
  Men var finns bevisen FÖR att vi landat på månen? Det finns några märkliga filmer, 198 st perfekta foton och bara två misslyckade från en av månfärderna, några gubbar som säger att dom minsann varit där men vägrar svära på Bibeln, och 1000 (!?) st så kallade ”månstenar”. Vad vägde dom, förresten?
  Var specificeras den fantastiska tekniken som borde gjort att vi hade gjort rymdfärder till månen många gånger om sen dess? Med det avser jag en erforderlig teknisk specifikation och en projektrapport, som båda är publika och kan granskas/utvärderas.
  Teknisk specifikation: Materiellista, ritningar, elritningar, scheman för pneumatik, hydraulik (eller vad man nu använde), komponentförteckningar, datablad för alla komponenter, manualer, koden för simulatorn osv.
  Projektrapport: Hur kunde man få 400000 personer att samarbeta? Hur kunde man ha snabb och tydlig kommunikation via växeltelefonister och med skrivmaskiner? Hur uppdaterade man ritningarna som gjordes på papper? Hur skrev man alla specar på skrivmaskiner? Hur satte man upp tidplanerna och hur höll man dom? Hur testade man allting? Komponenttester, systemtester, hårdvarutester, granskningar? Hur fick man till att nödvändig teknik som måste fungera samtidigt och hela tiden – latrin, materialteknik, teleteknik, fototeknik, batterier, mat, isolering/termodynamik, radar, raketer, reglersystem, datorteknik …?
  Hur klarade man av att hantera sånt vi forskat fram först på senare år – som de stora temperaturvariationerna på månen, rymdväder och det faktum att en meteor kraschar på månen i 90000 km/h i snitt var 10:e dag (dom orsakar tydligen en kraftig explosion varje gång)?
  Det här blir många frågor, som var och en kräver ett utförligt och konkret svar för att övertyga mig.
  Alternativt kan man genomföra en genomförd landning med live-kamera mot Jorden.
  Det vore väl fantastiskt, och skulle vara en lukrativ affär för ett storföretag – tänk alla besökare till den webbsidan!

  Gilla

 167. Hans Bodin skriver:

  Den riktiga ”rymden” är utanför jordens atmosfärer och som sagt var,människan har hittils endast kommit upp på hög höjd!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

 168. antongreider skriver:

  Hans, du räknar alltså inte ISS som en rymdstation HELLER? Ha, OK. Visst fortsätter exosfären en bra bit ovanför även den, och har ingen skarp gräns, men gränsen till yttre rymden brukar lik förbannat räknas vid Karmanlinjen på 100 km. Sen kan du ju ha dina egna idéer hur mycket du vill. 😀

  Gilla

 169. Daniel skriver:

  Jag har svårt att tro att du är riktigt Brage. Istället för att besvara de som ifrågasatt dina felaktiga påstående så kommer du med nya vilda teorier utan tillstymmelse till bevis.

  Om nu tusentals forskare vet att månfärderna är fejk. Vad är beviset som gör att de kan veta detta? Eller är alla dessa tusentals forskare liksom du orakel som helt enkelt bara vet saker.

  Gilla

 170. antongreider skriver:

  Brage, jättespännande med myter, men nu undvek du min fråga helt och hållet igen. Och kallar Nixon för ”månpresidenten”. Lite märkligt iom att han förlorade mot JFK 1960, och ett par år senare förlorade han guvernörsvalet i Kalifornien. Samtidigt kickstartade Kennedy Apolloprojektet som det pumpades mängder med miljoner in i, och Nixon blev president först när frukterna var redo att skördas. Det trivdes han antagligen med alldeles utmärkt. Men hur menar du att han låg bakom hela projektet, som byggdes upp under Lyndon Johnsons presidentskap? Jobbade (demokraterna) JFK och LBJ åt (republikanen) Nixon? Förlorade Nixon presidentvalet med flit? Hur styrde Nixon Apolloprojektet under sina ”wilderness years”, i Kalifornien och NYC, medan han jobbade som jurist och skrev memoarer?

  Jag frågar igen, vad har du för belägg för att Nixon låg bakom Apolloprogrammet?

  Gilla

 171. antongreider skriver:

  Och, Brage, när du ändå är ”på tråden”: kan du inte svara på en del av den detaljerade kritik jag har skrivit tidigare, som du då bara viftade bort för att jag inte var värdig? 😉

  Till exempel det där om att ”inga obemannade landningsförsök gjordes innan Apollo 11”?

  Gilla

 172. Helena Palena skriver:

  Pojkar: Ta nu och svara på Johns eminenta kommentar istället för att kasta mångrus på budbäraren! Tror Brage helt enkelt menar att Nixon var president under den tiden. Inte att han låg bakom! Men är man bakom flötet så är man!

  Gilla

 173. antongreider skriver:

  Nehej du, Helena, så bakom flötet är jag inte att jag går på den finten. Brage framställer helt klart månlandningarna som Nixons brain child. Se bara på ”Under sin valrörelse spred Nixon budskapet att han utarbetat ”en hemlig plan” – en hemlig mirakelmedicin för USA.
  Nixons ”hemliga plan” – månlandningarna!”

  Som Nixon då förmodligen satte i verket direkt efter tillträde som president genom att låta skapa en tidsmaskin, åka tillbaka åtta år för att skriva Kennedys ”we will go to the moon”-tal. 😀

  Det vore faktiskt på tiden att Brage redde ut vad han menar med det här egentligen, för den här Nixon-månlandningsidén verkar helt och hållet sprungen ur hans eget huvud. Och det är bara en av många saker som påverkar hans trovärdighet i hela diskussionen.

  Men låt mig nu ta en titt på vad John skrev…

  Gilla

 174. Brage Norin skriver:

  ”Antongreider” – jag viftar inte bort någon som jag inte anser vara värdig! Jag kan garantera dig att detta är helt emot min natur. Alla är lika värdiga. Alla människor är våra syskon.

  Nixon var bakom flötet – men han var en värdig människa lika fullt – han hade bara gått sönder inuti. Det var CIA som började planera skytteltrafiken till månen – Nixon måste bara spela med och det gillade han skarpt. Han var ett tomt mänskligt skal – vilket han inte rår för – och han var extremt fantasifull. Han var mytoman – världens första ”rymdmytoman”.

  ISS snurrar runt strax ovanför molnen. Om jorden förminskas till en boll med en diameter på cirka 140 cm – så snurrar ISS runt på några få centimeters höjd över jordytan – ”strax ovanför molnen”.
  Vi har aldrig färdats med bemannade rymdfarkoster ”ut i rymden”. Alla astrofysiker och alla astronauter vet detta. Lika förbannat gratulerar Fugelsang Armstrong efter hans död – för hans första steg på månen. Armstrong led hela sitt liv av att tvingas leva med en lögn. Jag VET detta. Han led svårt över sitt misstag i sin ungdom – att ställa upp på filminspelningarna om påhittade månresor. Fugelsang lämnade inte honom i fred ens i graven. Jag vill kräkas inombords. Jag vill också ha svenska hjältar – men helvetes vilket fall. Jag hisnade.

  Gilla

 175. Brage Norin skriver:

  För att förstå Nixonepokens fejkade månresor behövs det bara logiskt tänkande – inte gudomligt förstånd. För att förstå att det var ryssarna som inledde epoken med rymdlögner behöver man bara litet sunt bondförnuft. Gagarin landade i en fallskärm!!! BARA DETTA RÄCKER!

  SÅ HÄR HAR GAGARINS LANDNING BESKRIVITS
  ”Vostok förlorade fart och gick snart in i de tunnare atmosfärslagren,” berättade Gagarin. ”Genom observationsfönstren kunde jag se flammor. Jag satt i en boll av eld som störtade nedåt.”

  I stort sett gick nedstigningen bra och som planerat. Det ingen väntat sig var att kapseln gick in i rotation och gav Gagarin en karuselltur som han inte direkt uppskattade.

  108 minuter efter nedstigningen landade Gagarin med hjälp av fallskärm i en kohage, dit delar av lokalbefolkningen redan tagit sig för att bevittna landningen.

  GRATTIS GAGARIN – det första fallskärmshoppet från en rymdfarkost!
  Räcker inte detta för att fatta?

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

  Gilla

 176. Daniel skriver:

  Brage, när du nu är här och svara. Kan du inte vara snäll och komma med något konkret istället för meningslösa argument som att ”Alla astrofysiker och alla astronauter vet detta”, ”För att förstå att det var ryssarna som inledde epoken med rymdlögner behöver man bara litet sunt bondförnuft”, ”Jag VET detta”, ”Tro mig – astronauterna hade ”soppatorsk” på månen – aj, aj!” och så vidare. Om du nu vet så mycket varför kan du inte förklara hur du kan veta detta? Eller är tanken att vi bara skall lita blint på allt det allvetande oraklet från Skogså påstår.

  Gilla

 177. Brage Norin skriver:

  Oraklet från Skogså ger upp. Jag har surrat så mycket om månen så att jag blivit less. Det spelar absolut ingen roll för mig vad folk tror om de sex bemannade månresorna tur och retur till månen – för ett halvt århundrade sedan. Jag gillar barn som tror på tomten. Jag själv tror nämligen på tomten.

  Gilla

 178. Hans Bodin skriver:

  Anton och Daniel! Tiomilagränsen är en överenskommen gräns för rymden! Men likt förbannat är det bara hög höjd som vi kan bli tyngdlösa i pga.centripetalkraften och anpassad fart! Nu vill jag gärna att ni svarar på Johns eminenta inlägg!
  Mvh! Hans B

  Gilla

 179. Brage Norin skriver:

  Jag har nyss skrivit till mina bekanta på NASA och tipsat dom om att ryssarna lät Gagarin hoppa ur rymdkapseln med fallskärm rakt ner en kohage. Varför låta rymdfarkoster glödgas så inni helvetet vid återinträdet i jordens atmosfär – för att få ner farten? Nej det är fel teknik. Hoppa ur med en fallskärm – helst bland kor. Det får vara min sista kommentar till debatten om månen. Jag föredrar att fiska. Jag har nått ett stadium där jag har fått mån-allergi. Jag har fått nog.

  Gilla

 180. antongreider skriver:

  Jag kommer garanterat att svara, för nu är det riktigt roligt igen och det finns mycket att säga… och rätta till! 🙂 Men nu är det middagsdags och familjetid ett tag. Lovar absolut att komma tillbaka, jag är inte den som fegar ur och ger upp utan att ens ha haft någonting att komma med. 😉

  Gilla

 181. Kalle skriver:

  Oj, denna debatt har jag missat helt, på Helena Palena.

  Jag har själv ägnat kanske 200 timmar att studera Apollo. Det blev så eftersom jag tidigare forskat om många andra saker och insett att vi också där blivit grundlurade. Jag tänkte då att – ok – jag får kolla på detta också. Min tanke från början var så klart att Apollokonspirationen väl ändå var ”knäppisarnas” bakgård. De ”knäppaste” av ”knäppa”.

  Det tog dock inte så lång tid att förstå att allt inte stämmer det vi får oss berättat och efter 200 timmar så var saken klar. Ingen har varit på månen iaf inte Apollo 1969-1972. För någon som är tekniskt skolad går det säkert mycket snabbare att sätta sig in i frågan.

  Min slutsats efter att ha studerat många s.k. konspirationer eller revisionister om vi tittar på historiska förlopp som te.x. världskrigen och vad som hände där är att det är lätt att köpa en historia eftersom vi matats med den sedan barnsben. Den har, som Brage säger, bränts in i hjärnan. Det är spår där som tankarna gärna följer.

  Jag måste ge Brage mitt helhjärtade stöd och bara säga att Brage har rätt i allt han säger om Apollo och månen såsom jag själv analyserat fram saken.

  NASA säger ju själva nu att man inte vet hur man ska skydda sina astronauter för Van-Allenbältena. Är det inte bara att använda samma teknik som 1969?

  2:54 – 3:47

  Gilla

 182. Daniel skriver:

  Hej Johan

  Johan – ”Men en avsevärd skillnad är att det finns luftpartiklar i vår atmosfär som ger direkt återkoppling i reglersystemet. Milsvid skillnad mot 17 st laggande raketer som styrs genom den partikelfria rymden med en enda dator sämre än en Commodore 64.” Jag kan inte bedöma hur svårt det här var. Men bara föra att det låter svårt så behöver det ju inte vara omöjligt. Och referensen till Commodore 64 är retoriskt effektiv men säger egentligen inte så mycket om man inte kan visa att det inte går att lösa uppgiften med en sådan dator. Man hade ju styrt raketer i rymden även tidigare till och med utan datorer.

  Johan – ”Det här är intressant och något jag behövde förstå bättre – ni verkar alltså utgå från att det Nasa säger är sant för att ni ”litar på dom”. Vilka är Nasa? Hur kan ni lita på ett varumärke utan att ni kollat under huven? Ni förutsätter att det vittnet säger är sant, tills det motbevisas.”
  Du har rätt i att i det här fallet så litar jag på vad Nasa säger. Åtminstone tills någon kan visa på något som tyder på att de ljuger. Och det beror på att jag inte tror att det skulle vara möjligt för Nasa att få stora delar av sin personal att ljuga och hålla en falsk månlandning hemlig. Speciellt inte i så här många år.

  Johan – ”Men var finns bevisen FÖR att vi landat på månen? Det finns några märkliga filmer, 198 st perfekta foton och bara två misslyckade från en av månfärderna, några gubbar som säger att dom minsann varit där men vägrar svära på Bibeln, och 1000 (!?) st så kallade ”månstenar”. Vad vägde dom, förresten?”
  Det finns minst 8 400 foton http://www.theverge.com/2015/10/2/9442951/nasa-apollo-moon-mission-photos-flickr. Det finns kvarlämnade reflektorer som flera oberoende institut studsat laser mot. Det skickades radiosignaler som flera olika källor kunde detektera kom från månens riktning. Det finns oberoende astronomer som såg när raketen lämnade jorden. Det finns nya bilder från Lunar Reconnaissance Orbiter som visar spår från månbilen. Men visst det går säkert att ifrågasätta även dessa bevis. Men för mig är det storleken på en eventuell konspiration det som gör den i mina ögon omöjlig. Man hade gjort något avgörande misstag eller så hade någon läckt. Det är min personliga övertygelse.

  Johan – ”Var specificeras den fantastiska tekniken …..Det här blir många frågor, som var och en kräver ett utförligt och konkret svar för att övertyga mig.” Jag är övertygad om att den dokumentation som du efterfrågar finns. Kanske inte allt är publikt jag vet inte. Men jag har i all fall sett att det finns väldigt mycket teknisk dokumentation tillgängligt.

  Hur som helst kul att diskutera med någon som kan argumentera för sina åsikter och inte bara förutsätter att allt som man inte förstår måste vara bluff.

  mvh Daniel

  Gilla

 183. Daniel skriver:

  Om det inte nappar Brage så kan du kanske svara på varför det var omöjligt för Gagarin att lämna en inbromsad kapsel 7 000 m upp i luften och landa med fallskärm.

  Allt som du inte begriper Brage behöver inte automatiskt vara bluff?

  Gilla

 184. Kalle skriver:

  Om NASA inte vet hur en människa kan passera strålningsbältet Van-Allen 2014, hur kunde man veta det 1969, 7 ggr?

  2:40 – 3:50

  Brage har självklart rätt. 100% rätt. Någon gubbe var aldrig på månen 1969-1972.

  Gilla

 185. Daniel skriver:

  Hej Kalle

  Jag är absolut ingen expert på Van-Allen bältet men vad jag har förstått så innebär det ökad strålning för astronauterna och ökad risk för felaktigheter i elektroniken när man passerar. Men det handlar inte på något sätt om dödliga doser utan bara ökade risker. Ibland får man intrycket att Van-Allen bältet skulle ha varit okänt för Apolloprogrammet. Så var det inte. Man anpassade flygrutterna för att minimera strålningen.

  Skall man idag skicka folk ut i rymden måste man såklart minimera riskerna så mycket som möjligt. Och det är det NASAs ingenjör pratar om. Och med tanke på hur mycket mer elektronik som kommer att finnas på en framtida rymdraket så är riskerna för elektriska fel säkert betydligt större. Dagens elektronik är också betydligt känsligare för störningar eftersom det handlar om lägre strömmar och mycket klenare ledare.

  Jag har svårt för argumentet av typen – Månlandning måste vara bluff eftersom riskerna för astronauterna skulle vara alldeles för stora. Självklart var riskerna stora. Men det handlade dels om en annan tid och dels om testpiloter som vara vanan vid att ta mycket stora risker.

  Vilket ”bevis” för bluff väger tyngst för dig?

  mvh Daniel

  Gilla

 186. Hans Bodin skriver:

  Den okunniges sätt att hävda sig är att märka ord! Jag tar också julledigt från debatten som du Brage! Jag saknar en objektiv debatt från Nasafundamentalisterna, men det är upp till dom att okritiskt tro på månfärderna! Tack för ditt inlägg i debatten Kalle.Nu vet vi!
  God Jul och Gott nytt år till er alla!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

 187. Daniel skriver:

  Hej Hans
  Vem märker ord? Jag tycker det är konstigt att du skriver att du ”saknar en objektiv debatt från Nasa Fundamentalisterna”. Jag tycker både Anton och jag försöker besvara era frågor och visa på när ni har fel. Sen kan jag absolut erkänna att jag är raljant mot Brage men jag tycker faktiskt han förtjänat det eftersom han konsekvent vägrar bemöta framförallt Antons påpekande om faktafel. Istället kommer Brage med nya teorier som han presenterar som sanningar helt utan någon som helst belägg.
  God Jul och Gott Nytt år till dig också!
  Daniel

  Gilla

 188. antongreider skriver:

  Brage, så här skrev du under ditt första mån-inlägg när du ombads presentera uträkningar till stöd för dina påståenden: ”Jag vill inte och har inte lust att debattera frågan om månlandningarna
  med ”fel” personer.” Nu kommer du med mer och mer tramsiga kommentarer och hoppar fortfarande över faktiska faktapunkter. Din korrigering av Nixonhistorien verkar just bara som det: en korrigering av din egen historia, när du märkte att den inte hänger ihop med den verkliga tidslinjen. Du har hela tiden talat om Apollo som Nixons skapelse, nu är det plötsligt CIAs? Klen damage control, minst sagt.
  Du säger fortfarande ingenting om dina rent felaktiga påståenden, som de om bristen på obemannade landningar innan Apollo 11, och du har inget försvar för dina grova förvrängningar, som den om de ”pinsamma fadäserna” med simulatorer.
  Hur du vill ha det med Gagarin vet jag inte, var det en bluff eller ej? Ja, han landade (ej enligt plan) med fallskärm i stället för i kapseln, vad har det för betydelse (bortsett från att det var pinsamt nog för Sovjet att mörka ett bra tag)?

  Att du nu ska skriva din egen definition på vad som ska räknas som rymden eller ej är bara riktigt pinsamt. Ja, om man ”zoomar ut” så verkar ISS bana inte så hög, men vet du om man zoomar ut ännu mer så är det inte så himla långt till månen heller. Jämfört med de sonder som man med stor framgång skickat så långt som till yttersta kanten av vårt solsystem är ju månsonder bara blaha blaha, bemannade eller ej. Men man kan inte relativisera allt. Färderna till månen var inte svåra främst för hur LÅNGT det var; till stor del handlar den biten (liksom när det gäller interplanetariska sonder) bara om fysik och matematik.

  Nädu, Brage. Det håller inte att bara komma med illa underbyggda teorier som man inte gjort tillräcklig research inför, och sen nöja sig med sina intuitiva antaganden och spinna vidare därpå. Och att inte ens kunna presentera ett enda belägg för hela Nixonhistorien, utan i stället hoppa över till att försöka utmåla alla som ifrågasätter som snurriga i huvet? Klent.

  Gilla

 189. antongreider skriver:

  Till Johan, jag kompletterar Daniels svar lite bara:

  ”Flygningar på Jorden görs i en väldefinierad testmiljö och testkörningar går att göra om och om igen. Det är lite värre att försöka simulera månens miljö.”
  Men poängen är ju just den att testfarkosterna simulerade månmiljön genom att kompensera för skillnader i gravitation, i bästa mån korrigera vindpåverkan osv. Svårt, visst, men nån måste vara först – och man kan ju alltid säga ”hur kunde de landa om ingen hade gjort det förut” – det finns en första gång för allting. Övningar som föregår första gången är alltid övningar, icke i skarpt läge. Nån gång måste kirurgen lägga sitt första snitt som kirurg liksom.

  ”så påverkas både inbyggda och yttre komponenter av temperaturen”
  Inte så mycket som man som jordbunden kan tro. Kom ihåg att det inte finns någon atmosfär som leder värme, så enda sätten för värmen att ledas till t.ex. astronauterna är från månytan, inte särskilt effektivt, och via direkt strålning – vilken reducerades kraftigt i o m alla reflekterande ytmaterial.
  Lägg därtill att alla månlandningar skedde vid månens gryning, när solen stod lågt på himlen, dvs ytan hade inte hunnit bli så uppvärmd.

  ”’…för skeptiker som inte litar på Nasa, Sovjetunionen eller forskarsamhället’ […] Hur kan ni lita på ett varumärke utan att ni kollat under huven?”
  Jag vill inte tala för mkt för Daniel här, men jag tror han syftar mest på ”er” sidas automatiska MISSTRO mot NASA, inte att vi automatiskt tror på NASA.
  Däremot kan jag lugnt säga att jag har stort förtroende för NASA. De är inget hemligt litern sällskap som påstår saker till höger och vänster utan att visa upp ordentligt underlag, utan ett vetenskapligt organ med stor öppenhet och stort internationellt samarbete, och dessutom många kritiskt granskande ögon riktade mot sig – och om man har insikt i vetenskapsvärlden så vet man hur man kan bedöma olika sakers trovärdighet med ganska stor säkerhet. En tumregel är ju till exempel att INTE bara acceptera vad någon säger – som till exempel Brage Norins påståenden – utan att kunna fråga efter underlag och beräkningar som ligger till grund för påståendena.

  ”Det finns några märkliga filmer, 198 st perfekta foton och bara två misslyckade från en av månfärderna…” osv
  Som Daniel skrev, det finns TUSENTALS foton. Du har inte gjort särskilt stor efterforskning här, vad? Det filmades även betydligt mer än ”några märkliga filmer”; både timmar av tevedirektsändning (som har konstaterats inte KUNDE fejkas av film/tv-tekniska skäl) och timmar av 16-mm som bl.a. givits ut på dvd (och gjorts fantastisk film av i Al Reinerts ”For All Mankind”, med klassiskt soundtrack av Brian Eno… fast nu kom jag in på ett stickspår här…)

  Den digra listan på efterfrågade bevis hinner jag då inte ta mig an nu, och vete tusan om det är värt arbetet för att FÖRSÖKA övertyga just John. Har du försökt att leta själv, John? Även jag har sett en himla massa material runtom på nätet (alltså en enorm massa om just de tekniker du frågar om finns detaljerat beskrivet), en hel del hos NASA, och det finns gott om böcker och filmer – man kan rentav fråga folk på NASA om man har lust. Men de, och vetenskapssamhället i stort, som alltjämt utnyttjar en rad produkter som är mer eller mindre direkta spinoffer från Apolloprogrammet, bryr sig nog minimalt om huruvida det finns människor här och där som fortfarande inte tror på månlandningarna.

  (Men jag kan komma med den lilla detaljupplysningen att det fördes sammanlagt c:a 380 kg månsten till jorden under Apollofärderna. Sovjetiska Luna-sonder lyckades hämta knappt 350 gram. Brage Norin gör en lång historia av hur stenar givits bort och stulits och förfalskats… och ja, stenar har givits bort och stulits och förfalskats, och de riktiga är ovärderliga och svårtillgängliga men de finns fortfarande kvar, flera av de stulna har återbördats, och det finns inget som tyder på att någonting har ”städats upp” – åtminstone inte med lyckat resultat i så fall, eftersom så mycket finns kvar.)

  Gilla

 190. antongreider skriver:

  Och för att komplettera Daniels svar om ”vi kan inte passera Van Allen-bältena”-filmen, så handlar om arbetet med rymdfarkosten Orion, som är tänkt att fungera längre tider i rymden, t.ex. vid resor till Mars, och är även tänkt att kunna vistas INOM van Allen-bältena. Apollofarkosterna passerade bara hastigt genom dessa, och resorna i sig varade bara ett fåtal dagar. Det var ju naturligtvis ett av skälen till varför det var viktigt att resorna gick snabbt – TILL SKILLNAD mot diverse obemannade sonder som kanske har tagit (BETYDLIGT BILLIGARE) veckor på sig, till somligas förundran.

  Gilla

 191. antongreider skriver:

  Efter en liten snabbkoll kan konstateras att man knappast kan räkna med att hitta procentuellt mycket av ritningarna etc till de olika delarna av Apollofarkosterna på nätet; det är ingen prydlig liten rulle papper som nån skulle ha scannat in utan snarare miljontals papper hos olika tillverkare. Jag har just lärt mig att den samlade dokumentationen kring en nydesignad luftfarkost kan väga mer än farkosten i sig.
  Är man riktigt ambitiös kan man i alla fall t.ex. resa till Marshall Space Flight Center i Alabama och leta reda på ritningarna till Saturn V-raketerna som finns lagrade där – på mikrofilm. Nationalarkiven i Atlanta har c:a 80 kubikmeter Saturn-dokument, och en mängd material finns i arkiven hos f.d. Rocketdyne. Osv, osv. Boeing, Grumman, IBM, Douglas, Lockheed… många ställen får man åka runt till. Visst skulle det vara trevligt för rymdnördar att ha tillgång till allt, men det vore nog ett gigantojobb som ingen har resurser att ta sig an – i alla fall inte bara för att övertyga några som inte tror på’t. Som sagt, teknologin som levr kvar finns ju där och används i alla fall.
  Men en del smakprov kan man ju hitta här och där på nätet…

  Gilla

 192. Kalle skriver:

  @ Daniel och Anton

  Det är i detaljerna som Apollo avslöjar sig. När man ljuger så fungerar det bara om ingen granskar detaljerna. Tack och lov går det inte att undvika att göra misstag. Det kan vara en vinkel i ett foto, en skugga, något man säger eller tekniska ritningar.

  Det går bra att jmf med t.ex. invandringen. Den sägs vara lönsam, tills man studerar detaljerna. Då faller de rapporter man hänvisar till ihop fullständigt. Istället för plus är det 200 miljarder minus. Det är samma media, samma politiker, samma universitet som står bakom både lögnen om massinvandringens förträfflighet och Apollofärderna. De går helt enkelt inte att lita på dem.

  Vad gäller @ Daniels synpunkter på Van-Allen så blir väl den självklara motfrågan: Varför kan man inte göra exakt idag som man gjorde då? Planera så att man undviker Van-Allenbältena?

  Vad gäller Antons synpunkter på att Orion ska vara ute en längre tid så är det inte alls det som denna NASA-person säger. Han säger exakt det han säger: ”vi måste passera på vägen ut, sedan på vägen hem – och vi vet inte ännu helt säkert hur vi på bästa sätt ska skydda våra astronauter.” Han säger inget om någon längre tid.

  NASA-filmen är just en sådan detalj som avslöjar lögnen. Inte den ensam, men när man lägger andra detaljer till detta så växer lögnen sakta fram.

  En bra film är A funny thing happened om the way to the moon. Orkar ni inte se hela så titta från 29 min. Där bevisas hur Niel Armstrong säger att han är halvvägs till månen men det framgår att de bevisligen försöker framställa en jord i det lilla runda fönstret för att lura tittarna att man ser jorden på håll. Riktigt pinsamt.

  29:00 –

  Gilla

 193. antongreider skriver:

  Kalle, det finns folk som har ”granskat detaljerna” i fyrtio år, och ingen har ännu kunnat lägga fram något övertygande case. Och fortfarande drar man fram idiotargument som ”ickeparallella skuggor”?
  Visst, basera alla argument på enstaka youtubefilmer och vad en person ordagrant säger vid ett specifikt tillfälle. Det är ju ETT sätt att ”granska en detalj”. Men det kan ju vara bra att se detaljen i sitt sammanhang också. Och sammanhanget är att de måste lösa strålskyddet för DEN HÄR farkosten. För vilken förutsättningarna är annorlunda än för Apollo, både i vad den ska klara av för astronauternas skull, och för den helt annorlunda och på många sätt känsligare elektroniken. Det räcker med att titta på NASAs sidor om Orion för att hitta den lilla infon.

  Ärligt talat, om ni nu tror att NASA orkestrerat och hållit fast vid den ENORMA bluffen att ha fört ett gäng människor till månen – en bluff som de flesta räknar ut skulle vara både dyrare och mer komplicerad än att bara helt enkelt flyga ett gäng människor till månen – skulle de då låta ett sånt indirekt erkännande, om det vore ett sådant, slippa ut i en välproducerad promovideo för ett rymdprojekt som på så många sätt refererar till Apollo?

  Tja, är man i konspirationsläget kan förvisso allt som stödjer ens teori tyckas rimligt… :-/

  Bra att du tar upp just den där filmen, i alla fall, eftersom den innehåller så många av de dummaste ”bevisen”; bara det de säger just efter 29-minutersstrecket om att de skulle ha kunnat göra fantastiska astronomiska observationer om de tagit med sig ett teleskop? Finns väl inga som helst belägg för det, och inte en astronom som lyfter det argumentet. Och idiotin med att fönstret visar jorden från omloppsbana, beskuren av fönstret? Har de inte sett hur fort jorden passerar under en när man är i omloppsbana? Eller skulle det föreställa att de tog en stillbild? Varför i hela världen skulle de sitta i en rymdfarkost och pyssla med trickfotografi på det viset, när NASA i så fall mycket hellre kunde konstruerat en fejkad bild i förväg? Det är så dumt så det är inte klokt.

  Och hela filmen är ju så, så vitt jag minns den från ett antal år tillbaka. Jag tänker inte se om den i första taget. Men det finns bra sidor på nätet som går igenom alla saker den har fått om bakfoten och ljuger friskt om. Till exempel http://www.clavius.org/bibfunny1.html

  Gilla

 194. Brage Norin skriver:

  FÖRSLAG TILL JULSÅNG.
  ”Jag vill ha min egen månsten – som jag kan visa upp” – resten av texten får ni hitta på själva. Tänk så djävulusiskt sjukt. En tomteverkstad på NASA satte igång att förpacka långt över ett tusen månstenar som presenter till alla inflytelserika personer på jorden. Det blev från början allt möjligt man kunde hitta som förpackades – till exempel gamla förstenade träbitar. Ett sådant avslöjades på Amsterdams Rijksmuseum. Museets dyrgrip som överlämnats av Armstark och en kompis som påstod att han varit ihop med Armstark på månen – visade sig vara en träbit. Träd växer inte på månen – och har aldrig någonsin vuxit på månen.

  Nästan alla förfalskade månstenar har nu rensats bort från jordens yta. Dessa stenar tillhör listan över mänskliga ovärderliga dyrgripar som bara har försvunnit – och icke kan återfinnas.

  Tänk att NIxon försökte muta hela världen med stenar från en annan himlakropp. Då skulle världsopinionen mot USA:s massmord i Vietnam minsann påverkas. Men inte ens ovärderliga stenar från en annan himlakropp – de första som plockats av människan – kunde vända världsopinionen. Nixon och den amerikanska militären trodde inte sina ögon. Så otacksamt!
  Ja så är det – otack är världens lön.

  Gilla

 195. Daniel skriver:

  Kalle – ”Vad gäller @ Daniels synpunkter på Van-Allen så blir väl den självklara motfrågan: Varför kan man inte göra exakt idag som man gjorde då? Planera så att man undviker Van-Allenbältena?” Jag skrev inte att man undvek Van-Allenbältet jag skrev att man anpassade flygrutterna för att minimera strålningen. Man valde de tunnaste områdena med minst strålning. Jag skrev inte heller att det var riskfritt då. Det jag försökte jag få fram är att man inte accepterar lika höga risker idag. Och därför är det ett problem.

  Förklaring till de saker man tar upp i A funny thing happened om the way to the moon finns bland annat på http://www.moonhoaxdebunked.com/p/sample-chapter.html. Bilden av jorden finns med i 6.11.

  Kalle – ”NASA-filmen är just en sådan detalj som avslöjar lögnen. Inte den ensam, men när man lägger andra detaljer till detta så växer lögnen sakta fram.” När väldigt många människor letar efter konstigheter så hittar man också många konstigheter. Det är grogrunden för alla konspirationsteorier. Så kan det gälla allt från Kennedymordet, Palmemordet, 9/11, flat earth society, planeten Niburu till månresan. Om man letar efter sammanträffanden och konstigheter som stärker ens teori om konspiration så hittar man sådana. Givetvis motbevisar detta ju inte konspirationsteorin. Men det är viktigt att förstå att oavsett om det är en konspiration eller inte så kommer det att finnas saker som verkar konstiga och osannolika när man undersöker i efterhand. Och när det gäller detaljerna som är konstiga för månresan så finns det ju i princip alltid en rimlig förklaring. Ser ovan att du t.ex. nämner skuggorna. Det har ju visats hur många gånger som helst att det inte stämmer att skuggor från en ljuskälla alltid är parallella.

  För mig är fortfarande det starkaste beviset mot en konspiration att det skulle vara omöjligt att dölja sanningen i en så här stor konspiration i 40 år. Om det var en bluff skulle det finnas tydligare bevis än skuggor och flaggor som fladdrar efter att någon rört vid dem.

  Gilla

 196. antongreider skriver:

  Brage.
  Din förmåga att förvränga fakta skulle väl göra Nixon stolt. Du får det att låta som att Nixon vräkte förfalskade stenklumpar omkring sig, och sen såg till att de försvann (varför han nu skulle sprida dem från början om han ville hålla deras äkthet hemlig) tills dess att det inte finns några ”månstenar” kvar över huvud taget.
  Nu råkar ju detta vara groteskt förvanskat.

  Månstenarna som skickades ut till olika länder och amerikanska stater var i själva verket FRAGMENT av månstenar; från Apollo 11 c:a 0,05 g per plakett och från Apollo 17 c:a 1 g per plakett. SAMMANLAGT mindre än tvåhundra gram.

  Av de internationella gåvorna har många försvunnit, några genom stöld, andra genom att man bara inte haft koll – men många har också spårats och återbördats. Många finns utställda på museer och liknande. Så även de båda plaketterna som gavs till Nederländerna – den oäkta stenen som kommit fram där (och som är en betydligt större stenbit än kornen på de officiella plaketterna) har en helt annan historia, som sannolikt handlar om ett rent misstag snarare än medvetet bedrägeri, och förmodligen helt utan inblandning av Armstrong et al.

  Det har förekommit andra stölder, ja. Men inte så att alla stenar är borta, precis. Det finns gott om material kvar, av betydligt större dimensioner.
  Och det har förekommit andra förfalskningar, ja. Är det konstigt?
  Innebär en förfalskad Van Gogh att äkta Van Gogh-målningar förlorar sin äkthet?

  Att du hellre skaldar sångtexter än befattar dig med dina egna medvetna eller omedvetna osanningar (som tidigare påpekats) talar ganska mycket, Brage. ”Sex resor utan problem” – tjenare. ”Inga obemannade landningar” – nähädu. ”Ingen kontakt med marslandare” – inte det, nehej. Osv, osv.

  Ja, jag vet då inte hur man ska kommunicera med någon som befinner sig i en alternativ verklighet och bara väljer de uppgifter som passar de egna syftena, och ignorerar allt annat.

  Gilla

 197. antongreider skriver:

  OBS, det skulle stå ”oäkthet” i början av förra kommentaren. Jäkla autocorrect.

  Gilla

 198. Kalle skriver:

  @ Daniel

  Ja, jag förstår vad du säger men vi värderar detta olika. Vi kommer inte vidare här. Är du genuint intresserad av att förstå så tycker jag du ska forska lite mer på djupet. Vi kommer ingen vart om du inte vill sätta dig in i det. Det hjälper inte vad jag skriver eller vilka länkar jag skickar. Det är meningslös tidsspillan. Vill du inte tro att det var en bluff så kan jag inte tvinga dig.

  Gilla

 199. antongreider skriver:

  Kalle, det där med att ”forska på djupet” går ju åt båda hållen. Om man sväljer påståendena i ”A Funny Thing…” utan att ens granska dem tyder inte på att man själv gjort särskild djup eller bred efterforskning.

  Gilla

 200. Daniel skriver:

  Du har säkert rätt Kalle. Vi kommer inte vidare. Jag har mycket svårt att tro att du kan skicka en länk till något som inte redan finns förklarat på Internet. Men jag har full förståelse för de som är tveksamma. Man skall inte tro på allt som påstås. Jag brukar själv vara ganska bra på att ifrågasätta.

  Det jag reagerar kraftigt mot är när Brage kastar ur sig tvärsäkra och raljanta påstående. Som dessutom i många fall enkelt går att visa är helt felaktiga. Det blir extra allvarligt eftersom han har fina titlar. Jag märker ju att det finns folk som litar blint på vad han säger. Egentligen vet jag inte varför jag bryr mig men jag blir otroligt störd av att folk går på hans lögner och påhitt.

  Gilla

 201. Kalle skriver:

  @ Daniel och Anton Jag postade ju en film som ingen hittills har förklarat. Varför man filmar i timmar i ett litet fönster med kameran längst bak på andra sidan? Kan du förklara varför man gör det? Om man nu inte filmar genom ett litet fönster, varför blir jorden liten som en tennisboll när man zoomar ut? Hade man filmat genom ett fönster såsom man säger då hade ingen zoom i världen kunna förminska jorden så mycket. Sedan är ju storleken på jorden i dessa filmer ett skämt. Jag vill påminna om att volymen på jorden är 50 ggr så stor som månen. Är man då ”halvvägs till månen” som man påstår så borde väl jorden vara en rätt så stor del av fönstret när man filmar ut?

  Jag lovar att ingen blir så glad som jag om det visar sig att man inte ljugit om Apollo. Det vore helt underbart för då vore inte världen så sjuk. Så jag välkomnar bevis som är väl underbyggda.

  De länkar som här skickats och postats är som jag ser det inte på minsta sätt ”debunking”, tvärtom de är pinsamma försök att bara bortförklara det uppenbara, att Apollo är en lögn.

  Som tidigare kommunicerats är det inte meningsfullt att debattera om det inte är ett äkta utforskande. Låt oss då göra så här.

  Jag ber Er om att posta ETT ENDA bildbevis som är tagna efter 1972 där man tydligt ser månlandare, flaggor, bilar, o.s.v Vad som helst där det går att se att Apollo har skett. Posta inte de bilder som NASA hänvisar till där man måste peka ut med pilar och förklara. Bilden ska vara självförklarande och bevis ska finnas att den är äkta. Vilken satellit, datum , tid o.s.v.

  Man har Google Earth idag så det vore väl inte så svårt?

  När ni postar bilder här som går att se på, inte länkar, utan bilder så lovar jag att ändra mig om jag blir överbevisad. Jag låter bevisen leda mig och har ingen prestige alls. Tvärtom, välkomnar jag om Apollofärderna verkligen hade ägt rum.

  Gilla

 202. Daniel skriver:

  Kalle – ”Varför man filmar i timmar i ett litet fönster med kameran längst bak på andra sidan?” Vad är det som får dig att tro att man hela tiden filmat med kameran längst bak på andra sidan? Är det slutsekvensen så är ju jorden mycket mindre i den sekvensen vilket tyder på att just den sekvensen inte är filmad på samma sätt som de andra sekvenserna där jorden är mycket större.

  Kalle – ”Om man nu inte filmar genom ett litet fönster, varför blir jorden liten som en tennisboll när man zoomar ut? Hade man filmat genom ett fönster såsom man säger då hade ingen zoom i världen kunna förminska jorden så mycket.” Här förstår jag verkligen inte vad du pratar om. Det är ju exakt så en zoom på en kamera fungerar.

  Kalle – ”Sedan är ju storleken på jorden i dessa filmer ett skämt. Jag vill påminna om att volymen på jorden är 50 ggr så stor som månen. Är man då ”halvvägs till månen” som man påstår så borde väl jorden vara en rätt så stor del av fönstret när man filmar ut?” Nu argumenterar du som Brage. Tycker att något känns orimligt utan att ha några belägg mer än att du tycker det verkar fel. Det är 385 000 km till månen. Jordens diameter är 13 000 km. Halvvägs till månen är alltså jordens diameter ungefär en femtondedel av avståndet. Vinkeln som uppfylls av jorden blir då ungefär 4 grader. Jorden skulle alltså absolut inte fylla upp något fönster.

  Kalle – ”De länkar som här skickats och postats är som jag ser det inte på minsta sätt ”debunking”, tvärtom de är pinsamma försök att bara bortförklara det uppenbara, att Apollo är en lögn.” Jag tycker faktiskt det är väldigt intressant hur olika man ser på saker. Hur man tar det som bekräftar ens uppfattning till sig. För mig är det filmer som ”A funny thing happened on the way to the moon” som är pinsamma och lögnaktiga. I filmen finns det massor av påståenden som bevisligen inte stämmer. De drar också en massa slutsatser helt utan belägg. Bara några korta exempel. De påstår att filmsekvensen när de filmar jorden är ”an old reel disccovered by mistake” och “never before seen or heard” vilket inte stämmer. Hela filmen har funnits tillgänglig länge bland annat på Apollo 11 DVDs från Spacecraft Films. Filmen påstår att det finns en tredje part som talar om vad astronauterna skall säga och göra. Vad finns det för stöd för det? Filmen påstår att de maskar de andra fönsterna bara för att inte få ljus på väggarna. De har till och med lagt till ”so that the inside walls do not show” som ett citat (inom parentes) från astronauterna. Men astronauterna säger aldrig det. De är bara Barts egen tolkning. Astronauterna kan precis lika gärna mena att det inte skall bli reflektioner i fönstret. De påstår att astronauterna tror att de slutat filma när öppnar upp bländaren på slutet. Vad finns de för stöd för det antagandet? Absolut inget. Troligtvis är det istället precis tvärtom eftersom orginalfilmen fortsätter flera minuter efter Bart klippt. Det finns också med i radiokommunikationen med Houston att de backar iväg från fönstret och öppnar upp bländaren för att få med innandömet av kapseln. På slutet drar de sen slutsatsen att filmandet av jorden som man tror är bluff bekräftar att man inte kunde åka igenom Van-Allenbältet. När jag ser en film som så tydligt drar ogrundade slutsatser så har jag väldigt svårt att lita på vad de påstår i övrigt.

  Jag tycker däremot debunkinglänkarna gör ett bra jobb med att förklara vad som är fel med konspirationsteorierna. Har du verkligen läst vad som står på http://www.clavius.org/bibfunny8.html. Vad är det som är pinsamt i deras förklaringar?

  Sen undrar jag hur du ställer dig till påståendet i vilket fall inte skulle kunna fungerar eftersom molnmönstret inte förändras under den 15 minuter långa sekvensen som filmats av jorden. Om kapseln hade varit i bana runt jorden hade den behövt hålla hög hastighet för att stanna kvar i bana runt jorden och då hade jordens yta flyttat sig klart märkbart.

  Kalle – ”Man har Google Earth idag så det vore väl inte så svårt?” Vad har Google Earth med bilder från månen att göra. Större delen av bilderna på Google Earth är fotade med flygplan. Och inte ens på dessa tror jag du skulle kunna se en flagga. I vissa områden finns bara satelitbilder och där är det mycket tveksamt om du skulle godkänna bilder på månlandare och månbil. De skulle förmodligen synas men bara om det fanns pilar som visade var de fanns. Men inte heller detta är relevant eftersom det inte finns några satelliter som snurrar runt månen. Det jag känner till som finns från månen är bilder från NASA:s Lunar Reconnaissance Orbiter men jag antar att du inte godkänner dessa eftersom de kommer från Nasa. De visar heller inga flaggor eller tydliga bilder på månbilar. Men jag tycker att spåren är väldigt tydliga. http://www.nasa.gov/sites/default/files/images/584391main_M168000580LR_ap17_area-nolabel.jpg. Bilden är tagen 14 augusti, 2011. Hur jag skall bevisa att bilden är äkta begriper jag inte. Jag har ingen egen Lunar Recognizance orbiter. Tror man att Nasa har förfalskat bilder från 2011 så är detta såklart inget bevis.

  Även Kineserna har tagit bilder men inte lika högupplösta och enligt länken så har även Kineserna funnit spår från Apollo. Men jag har ingen bra bekräftelse på denna källa. http://www.liveleak.com/view?i=0d8_132862807

  Japanerna har tagit bilder. Inte som visar spår från Apollo men som visar att landskapet stämmer väldigt väl med bilderna från Apolloprojektet. Kolla på https://en.wikipedia.org/wiki/Third-party_evidence_for_Apollo_Moon_landings- SELENE photographs.

  Gilla

 203. Daniel skriver:

  Kalle
  Kolla på den här bilden http://www.ladda-upp.se/bilder/jfrsdgrjllfskt/ med tre klipp från A funny thing happened. Tiden för klippen finns med (men tiden kan skilja i olika versioner av filmen). Den första bilden är innan man öppnar upp bländaren. Den 2:a är när man börjat öppna upp, Den tredje och fjärde är tagna samma sekund och bländaren är nu fullt öppen men i den 4:e så skymmer en hand delvis fönstret.

  Till att börja med så tycker jag det ser ut som om fönstret är fyrkantigt, eventuellt med rundade hörn, om man tittar på bild 2 och 4:a. På bild 3 ser det ut som ett runt fönster (utom till höger där det helt klart är en rak kant. Men jag tror det runda intrycket uppe i bild 3 kan vara en effekt av det starka ljuset. Jag skall experimentera lite med det senare idag.

  Om vi tittar i bild två så tycker inte jag det ser ut som vi ser något av jorden. Vi har börjat blända upp men det är ändå inte lika ljust som på första bilden. Jag tror bara vi ser ljuset från en jorden som är skymd av astronauten.

  I den tredje bilden gör det starka ljuset från jorden så det ser ut som hela fönstret är fyllt. Men i den fjärde bilden ser vi hur det ser ut när en arm skymmer delar av fönstret. Hade jorden fyllt hela fönstret hade skillnaden inte blivit så stor när armen skymmer knappt hälften av fönstret. Men om armen skymmer i stort sett hela jorden så skulle det kunna se ut så här. Och tittar man ovanför och till höger om handen så kan man se lite av jorden. Och med en radie som stämmer ganska väl överens med radien på jorden i den första bilden.

  Jag inser att min tolkning av bilderna säkert kan ifrågasättas men jag tycker den känns mer rimlig än Barts tolkningar. Om du tittar med öppna ögon Kalle.Ser du något i mina tolkningar av bilderna som är fel?

  Gilla

 204. Daniel skriver:

  Kalle
  Nu har jag testat att fota en lampa genom ett fyrkantigt hål. Och det kan bevisligen se ut som ett runt objekt. http://www.ladda-upp.se/bilder/sxrfsgykfpicps/

  Jag har också kollat vidare på bilder och ritningar från kommandomodulen och den har 5 fönster. Bara ett av dessa fönster är runt och det är det som sitter i luckan. http://pics-about-space.com/apollo-12-command-module?p=1#img4357045566378827062. En bild på luckan med det runda fönstret finns här https://www.flickr.com/photos/hanuman/2602217304. Och som du ser så är det inte så det ser ut runt fönstret på den fjärde bilden i mitt förra inlägg. Men det skulle kunna vara det fönstret http://www.ladda-upp.se/bilder/qgsagfwtegafke/

  Så jag tycker det är ganska bevisat att filmen på jorden inte alls är filmad genom ett runt fönster som Bart påstår. Utan tvärtom tycker jag bilderna visar att jorden är mindre än fönstret och rund.

  Jag förstår ärligt talat inte heller vad i Barts film det är som visar att det skulle vara filmat genom ett runt fönster. Speakerrösten påstår det men vad är det i filmen som visar eller ens tyder på att det är så?

  Nu har jag lagt alldeles för mycket tid på det här. Hoppas det kan ha fått åtminstone någon att börja ifrågasätta Bart Sibrels vinklade och felaktiga filmer

  Mvh Daniel

  Gilla

 205. antongreider skriver:

  Jag har väl ingenting att tillägga, mer än att jag väl inte bryr mig vansinnigt mycket om huruvida Kalle blir övertygad eller inte, särskilt när det verkar som att nästan inget mindre än en egen resa till månen skulle duga som bevis. Samtidigt som jag undrar över hans förutsättningar att bedöma eventuella bevis – ”borde” det finnas fler tydliga bilder av landningsplatserna bara för att vi har Google Earth? Fattar inte. Och ”borde” jorden täcka halva bilden när farkosten är halvvägs till månen, bara för att jorden har si och så större VOLYM än månen? Har du ens sett hur liten månen faktiskt blir på bild om man inte zoomar in ganska rejält? Själv blir jag besviken varje gång månen ser cool ut och jag försöker få till ett snyggt foto med vanliga kameran. Månen blir knappt mer än en prick. Så även om jorden är något antal gånger större till den ”synliga ytan”, så… tja. Snurrig utvikning pga att jag är trött, men et är fortfarande inget konstigt med att jorden inte fyller en kamerabild halvvägs till månen.

  Men främst: man kan prata hur länge som helst om varför det inte är konstigt alls att de höll på ett bra tag med att få bra tevebilder av jorden (de hade inte precis ont om tid just då…). Det är ändå outgrundligt hur man kan tycka det låter vettigare med Sibrels version (var han nu ens fått den från?) – att under detta multimiljardprojekt, då man enligt konspirationsteorierna ska ha gjort allt möjligt supertekniologiskt shit, från att konstruera faktiska månraketer och skjutit upp dem, på något sätt fejkat signaler som verkar komma från punkter på väg till/från månen (det fanns fler som spårade farkosterna), tillverkat enorma fejkade månpanoramor som på något sätt matchar japanska sondbilder tagna fyrtio år senare, fejkat timmar av slowmotionmånfilmer, timmar av tevedirektsändningar matchat med timmar av radiodialog, fejkat tusentals av skarpa foton, osv, osv, osv…

  …under detta multimiljardfejkprojekt ska man alltså ha fejkat en tevebild av jorden genom att låta ett FÖNSTER beskära en vy av jorden från låg omloppsbana, och hålla upp EN BIT PAPP för att fejka nattsidan?

  ÄR DET INTE UPPENBART hur absurt det låter?

  Gilla

 206. Daniel skriver:

  Jo, Anton det är uppenbart ☺

  Kalle – Diametern på jorden är 3,6 gånger månens diameter. Hur mycket volymen skiljer spelar ju ingen roll för hur det ser ut. Det missade jag innan.

  Mvh Daniel

  Gilla

 207. John skriver:

  Det här får bli mitt sista inlägg innan julledigheten. Även om det här debatterandet är en intressant hobby så behöver jag koppla av med Kalle Anka & hans vänner nu efter sista julstöket.

  Anton: ”…”er” sidas automatiska MISSTRO mot NASA”:
  Jag håller med flera i debatten att filmer, foton etc är mindre bra bevismaterial för nåndera sidan – sånt används sällan som bevis i rättegångar. Bättre vore om det skulle funnits flera oberoende OCH opåverkade källor som bevittnade månresorna. Då hade jag haft lättare att tro på Månlandningarna, men nu finns tyvärr mest bara NASA:s version och frågan är hur väl Sovjet/Kina KUNDE observera och om dom hade tillräckligt mycket att vinna på att ta debatten – dom hade även saker att förlora som handelsavtal med USA.

  Som jämförelse kan vi ta klimatförändringarna, som det finns många som tror är påhittat.
  Men dels är Jorden väldigt liten, omkretsen är blott 27 ggr Sveriges längd. Dels finns det 1000-tals forskare och mängder med experiment och observationer som tyder på att klimatförändringarna sker.

  Därtill är väl en grön värld värd allt, eftersom mindre föroreningar är bra för alla – utom möjligen för några suboptimerande oljebolag eller hedge-fonder, men deras barnbarn ska andas samma luft som våra, väl? Eller kommer olje- och finansfamiljerna bosätta sig på Mars? 😉

  Samtidigt finns det flera uppklarade skandaler som innan kan ha betraktats som konspirationsteorier:
  – Lance Armstrong, Volkswagen, USA:s friidrottare, Mühlegg, Finlands skidlandslag, Röda Korset, Juventus, IMF/Dominique Strauss-Kahn, FIFA/UEFA, NSA/Edward Snowden, Wikileaks/Julien Assange, Irak-kriget -som handlade om olja, inte kärnvapen, Vietnam-kriget och sist och inte minst Richard Nixon:s Watergate-skandal.
  Dokumentärer på SVT i år har i den ena sagt att Tjetjenien-kriget startades för att dölja och rädda Jeltsin-familjen, som tydligen var i ett svårt ekonomiskt läge.
  Den andra dokumentären sa att en finansgrupp i New York kunde styra Jeltsins avgång.
  Det finns uppenbart mycket fusk och lögner högt uppe i världstoppen.

  På tal om Vietnam-kriget kan jag rekommendera intervjun och dokumentären med Robert S McNamara, som ledde USA:s styrkor (IMDB 8,2):

  Argumentet ”Det saknas pengar” eller ”det saknas motivation” till nya månfärder brukar jag få som orsak till att man slutade göra nya månfärder efter 6 st lyckade.
  Som motargument till det så finns i det närmaste oändligt med pengar skapade med s.k. derivat/CDS:er, och det finns många goda affärer med nya månresor. Webb-sida, teleskop på månen, hämta sällsynta metaller och rymdforskning.

  Men framförallt – om man klarade av 6 st lyckade månfärder, med många svåra och tekniskt krävande moment – så skulle alla komponenter och system behöva vara ENORMT väldokumenterade. Detta för att kunna GÖRA OM samma jättesvåra färd hela 5 gånger till.

  Alltså är nyutvecklingsprojektet redan klart – och som alla vet är det nyutvecklingsprojektet som kostar pengar. Så för att göra nya månfärder behövs bara pengar till material, lite byggande i ett halvår samt bränslen. Då kommer frågan – eftersom nyutvecklingsprojektet redan är betalt OCH väldokumenterat OCH välbeprövat: – Varför görs inga nya månresor?
  Det finns massvis med vågade människor som flyger, klättrar i berg som jag är övertygad om skulle anta utmaningen. Så, varför inte när det vore billigt att återupprepa de tidigare färderna, och det finns så mycket att vinna?

  Angående datorn: ”While the astronauts would probably have preferred to fly the spacecraft manually, only the AGC could provide the accuracy in navigation and control required to send them to the Moon and return them safely home again, independent of any Earth-based navigation system.”

  Jag håller fast vid min tidigare ståndpunkt, att datorarkitekturen som användes är för klen för alla uppgifterna. En enda dator dvs UTAN redundans, 64 kByte (38,912 15-bit words of core memory), 43000 kHz, trådad utan RealTidsOperativSystem (RTOS) – dvs utan att kunna göra saker vid rätt tidpunkt. En till svag länk är att man verkar ha använt den senaste datortekniken istället för den välbeprövade. När vi bygger säkerhetskritiska system (SIL4) så vill vi att CPU:et ska ha driftats i några år och visat sig vara pålitligt. Det verkar man ha missat här.

  Jag har gjort några överslagsräkningar ovan i tråden på vad som skulle krävas, men sammantaget räcker det med ett argument:
  En månresa helt styrd och kontrollerad av en dator kräver ett RealTidsOperativSystem (RTOS). Det saknade man på 60-talet, eftersom RTOS kom först på 80-talet.
  VSB.

  @Anton: ”…och vete tusan om det är värt arbetet för att FÖRSÖKA övertyga just John.”
  Nä, ta det lugnt. Det är snart jul. Men tack för alla fina länkar som du bidragit med i diskussionerna både här och tidigare, du verkar vara en hejare att hitta runt på nätet.
  Vad gäller fönstret mot Jorden (”Och idiotin med att fönstret visar jorden från omloppsbana, beskuren av fönstret? Har de inte sett hur fort jorden passerar under en när man är i omloppsbana?”) –> Håll ett rep med en boll i änden, och snurra bollen runt dig själv. Vart pekar repet=fönstret? 😉

  @Daniel:
  ”..jag skrev att man anpassade flygrutterna för att minimera strålningen. Man valde de tunnaste områdena med minst strålning.”
  Hur gjorde man det här? Vilken dåvarande forskning kan du referera till för att visa att man kunde välja de tunnaste områdena i Van Allen-bältet?
  ”För mig är fortfarande det starkaste beviset mot en konspiration att det skulle vara omöjligt att dölja sanningen i en så här stor konspiration i 40 år.”
  Kanske. Visst krävs det att flera håller tillräckligt tyst. Om man tittar på de bedrövade astronauterna på podiet så borde dom väl snarare varit strålande glada över att fått delta på första månresan i mänsklighetens historia?
  Istället tittar dom ner och ser skamsna ut. Knepigt.
  ”Och referensen till Commodore 64 är retoriskt effektiv men säger egentligen inte så mycket om man inte kan visa att det inte går att lösa uppgiften med en sådan dator. Man hade ju styrt raketer i rymden även tidigare till och med utan datorer. ”
  Retorik och retorik, jag vill helst hålla en ren teknisk diskussion och AGC:n var sämre än en Commodore 64. Och jo, det går absolut att visa att datorn var för klen. Jag har gjort ett resonemang här ovan, som förstärks av mina beräkningar längre upp i tråden.
  Jämför även elektronikutvecklingen här:
  http://www.aef.se/Elektronikutveckling/Artiklar/Tidslinje_teknikutv.htm

  @Brage:
  Jag tror du har fullkomligt rätt i att det är viktigt att vi lever i sanning – inte minst med den krigshets som råder just nu i världspolitiken.
  Det är lätt att bli mörkrädd, t ex när man ser ”Dirty Wars” eller lyssnar på Reagans rådgivare Dr Paul Craig Roberts:

  http://www.svd.se/overtygande-dokument-om-ett-smutsigt-krig
  USA är ett fantastiskt land på många sätt, och som jag älskat sen barnsben.
  Men styrningen verkar löpa amok, och det verkar som inhemska hysterier som ”Mississippi brinner” och ”kommunistskräcken” vandrat ut i världen i och med ”terrorskräcken”.

  Till sist:
  Senast i somras blev Esrange ifrågasatt av Sveriges Radio varför dom skjuter fram sina rymdreseförsök – med målet 100 km höjd. Dom skulle gjort detta i början av 2000-talet men har i omgångar skjutit fram tidplanen och nu siktar man på 2020 om jag förstod rätt.
  Representanten svarade: ”Men det är ju så svårt!”
  Ju längre tiden går utan nya, billiga månresor, desto mer talar för att de var bluff.

  Tack alla för givande diskussioner och inlägg. Sanningen är alltid sanningen – det finns bara en sådan. Nu får vi glädjas åt klimatmötets fina resultat.
  God Jul & Gott Nytt År 🙂

  Gilla

 208. Daniel skriver:

  Hej igen Kalle

  Hoppas du kommer med svar på mina synpunkter ovan. Oavsett om du håller med mig eller inte.I väntan på kommentarer så kunde jag inte låta bli att räkna lite för att se om min förklaring är rimlig. Jag är medveten om att mina beräkningar blir väldigt approximativa men resultatet visar ändå att min teori är fullt möjlig.

  Jag har utgått från klipp från filmen A fynny thing happened om the way to the moon http://www.ladda-upp.se/bilder/acndsgshcfaqpl. I bilden har jag mätt diametern på jorden till 117 pixlar och bredden på fönstret till 218 pixlar.

  Fönstret är i verkligheten 0,3 m och jordens diameter 12 742 000 m. Om vi kallar avståndet mellan kameran och fönstret x och avståndet mellan kamera och jorden y så får vi följande samband.

  y = 218/117 * 12 742 000/0,3 * x

  Om vi antar att avståndet mellan kameran och fönstret är 1,5 m så är avståndet till jorden ungefär 119 miljoner meter enligt sambandet ovan. Det är ungefär en tredjedel av avståndet till månen.

  Detta bevisar såklart inget men jag tycker det stärker min teori om att det är jorden som vi ser lite grann av på den fjärde bilden. Och att större delen av jorden är täckt av astronautens hand. Jorden har också delvis glidit utanför fönstrets synfält.

  mvh Daniel

  Gilla

 209. Helena Palena skriver:

  John: Härligt med killar som kan drämma till! Och det snyggt! God Jul och hela fadderullan på dig själv! Jordens omkrets 1 200 mil! Gode gud vilken liten plutt! Då måste det vara 600 mil till jordens mitt! I min värld i alla fall. Sen får vi inte glömma kylan på månen. Skitakallt! Michelingubbarna frys väl till stoder direkt. Och sist men inte minst: Hur kunde Hasselbladskamerorna klara av denna kyla? 😛

  Gilla

 210. Brage Norin skriver:

  JORDEN ÄR EN FIN PLATS FÖR OSS MÄNNISKOR
  Jag gillar LIKNELSER. Genomtänkta liknelser är ett effektivt pedagogiskt redskap. Jag gillar även FÖRSTORINGAR. Vilka fantastiska bilder vi kan visa från myrornas värld. Men ibland kan även FÖRMINSKNINGAR vara bra.

  MIN FAVORITFÖRMINSKNING. Låt en millimeter motsvara sträckan en mil – skala 1: 10 000 000. Då blir jorden en rund boll med diametern 127,5 cm. Tänk om vi fick ta försiktigt med handen och känna på ytan. Himalaya sticker inte ens upp en enda millimeter över havsytan. Oj vad jorden skulle kännas slät. Titanic ligger bara på några tiondels millimeters djup någonstans där mitt i Atlanten.

  Tänk så lustigt – människan kan inte leva en millimeter över havsytan (en mil). Atmosfären vi andas blir för tunn. Cirka 3,5 cm över jordens yta roterar ”den cirkulerande nattstjärnan” – ISS.
  Tittar man ut från rymdstationen ISS i riktning mot jorden blir det som att titta på en jätteboll från 3,5 centimeters avstånd.

  Om vi behåller skalan 1 mm = 1 mil ligger månen nästan 40 meter bort i rymden från vår runda jord som är drygt en meter i diameter (cirka 127,5 cm). Vilken fantastisk värld vi lever i.

  Jag vill inte att vårt jordiska ljugande ska spridas ut i universum. Jag avskyr instinktivt människor som ljuger sig fram i livet. Jag ryser av obehag inför tanken att ljuga mot betalning. Därför är det självklart för mig att försöka förklara för andra att månresorna var det kalla krigets rymdäventyr –
  precis som många vetenskapsmän redan gjort. Men jag berättar inte en fördold sanning. Jag berättar den nakna sanningen – vi har aldrig varit där. Det är jag mycket stolt över.

  Det absolut viktigaste för mig är att stå för vad jag anser vara sanningen. Jag lovar er – jag har ingen dold agenda. Det är därför jag gärna berättar om hur epoken med kalla krigets rymdlögner startade. Jag tjänar inga pengar på att berätta sanningen – det är precis tvärtom Jag har för första gången i mitt liv hotats för att jag har berättat sanningen.

  Det är absolut ingen prestation att berätta att ingen har varit på månen. Jag har flera vetenskaps-kompisar som visste sanningen om månen långt före mig. Det enda avsnitt i min lilla månskrift som jag är riktigt stolt över är avsnittet i slutet av häftet – ett Appendix om Koroljev och Gagarin.
  Jag själv upplever att detta avsnitt är mitt egentliga bidrag till sanningen om månen.

  Det är roligt att tvista om vetenskapliga frågor. Men man ska inte reta upp sig på småsaker som månar. Det finns så många månar där ute. Fan vilket gräl som skulle bryta ut om ….

  God Jul – önskar jag er alla rage Norin

  Gilla

 211. Hans Bodin skriver:

  Brage! Tack för ditt inlägg! Det blir enklare att förstå avstånden med din förenkling!
  Om du och alla som vill se en ”fars”i julhelgen så rekommenderar jag! Astronaut gone wild på You tube!
  God jul och gott nytt år!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

 212. Daniel skriver:

  Hej John (såg nu att jag kallat dig Johan tidigare ber om ursäkt för det)

  Du har helt rätt i att det finns ”flera uppklarade skandaler som innan kan ha betraktats som konspirationsteorier”. Men ingen är i närheten av samma storlek som en eventuell månlandningkonspiration.

  Att man inte gjorde fler månsresor efter att man gjort 6 stycken är väl inte så konstigt. Vad skulle syftet vara med fler resor? Även om allt var färdigutvecklat så kostade det ändå en hel del pengar att hålla liv i Apolloprogrammet. Att man skulle börja åka idag med samma utrustning som man hade 1969 intressant tanke. Men jag har ändå svårt att se vad man skulle vinna med ett sådant projekt. Hur skulle det motiveras och finansieras?

  John – ”Jag har gjort några överslagsräkningar ovan i tråden på vad som skulle krävas, men sammantaget räcker det med ett argument:
  En månresa helt styrd och kontrollerad av en dator kräver ett RealTidsOperativSystem (RTOS). Det saknade man på 60-talet, eftersom RTOS kom först på 80-talet.”

  Du har helt klart högre kompetens än mig inom reglerteknik. Men du tänker fel när du tar med farkosternas hastighet på 1 600 m/s relativt månen i din analys. Farkosterna ligger i ”fritt fall” i en bana runt månen med samma inbördes hastighet. Det spelar ingen roll att hastigheten är 1 600 m/s jämfört med månen. Det hade varit en annan sak om de de två farkosterna hade behövt köra sina raketer för att kunna hålla hastigheten 1 600 m/s. Men så är det ju inte, 1 600 m/s är vilohastigheten. Jämför t.ex. om du skulle ”docka” två radiostyrda bilar inne i ett flygplan. Det spelar ingen roll om flygplanet står still eller flyger i 700 km/h. Du kan också kolla på den här filmen från en modern dockning https://www.youtube.com/watch?v=rf5MlQYbsCc. Det finns en bra beskrivning i Wikipedi https://en.wikipedia.org/wiki/Space_rendezvous hur dockningen går till. Hur den ena farkosten jagar ifatt den andra. Så dina överslagsberäkningar ovan är inte korrekta.

  Sen undrar jag hur du ställer dig till andra rymddockningar som påstås ha gjorts. T.ex. så påstår Sovjet att de gjorde en automatisk dockning mellan Cosmos 186 och Cosmos 188 October 30, 1967. Och när 1975 när Apollo dockade med Soyuz. Är dessa tillfällen också bluff? För inte heller då fanns det ju tillgång till realtidsoperativsystem.

  John – ”Håll ett rep med en boll i änden, och snurra bollen runt dig själv. Vart pekar repet=fönstret? ;-)” Vet inte om detta bara var ett skämt eller om det är så att du verkligen inte vet hur det fungerar med Low Earth Orbit som Bart påstod att bilderna på jorden fotograferades från. Det är i alla fall så att en farkost som befinner sig i LEO rör sig ganska fort över jorden. Tillräcklig fort för att det tydligt skulle synas på filmen om den var gjord som Bart påstår.

  John – ”Vilken dåvarande forskning kan du referera till för att visa att man kunde välja de tunnaste områdena i Van Allen-bältet?”
  Van Allen Belt upptäcktes av Van Allen i mitten på 50-talet och utforskades bland annat av Explorer 4 (1958), Pioneer 3 (1958) och Luna 1 (1959). En bild på hur banan valdes för att minimera strålningen finns t.ex. här http://www.braeunig.us/apollo/apollo11-TLI.htm.

  Jag vill också passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år.
  Daniel

  Gilla

 213. Daniel skriver:

  Hej Helena
  Det är diametern som är 1 200 mil. Omkretsen är pi gånger längre. Alltså ungefär 4 000 mil. Men det stämmer att är 600 mil till jordens mitt.

  Helane – ”Hur kunde Hasselbladskamerorna klara av denna kyla?” Det beror delvis på att det är vacum på månen. För att förstå hur det fungerar behöver man egentligen känna till hur värme sprids. Vilket kan ske med värmeledning och värmestrålning. Men ett bra exempel som jag sett är att jämföra att bada i nollgradigt vatten med att befinna sig i nollgradig luft. Du kyls ner och dör mycket snabbare i nollgradigt vatten. Detta är eftersom värmen transporteras bort med värmeledning mycket mer effektivt i vatten än i luft. Om man jämför luft med vacum så är det på samma sätt. Är det riktig vacum som det är på månen så kan värme inte transporteras med värmeledning över huvud taget. Det är t.ex. så termosar fungerar. Man försöker ha vacum i utrymmet mellan vätskan och ytterväggen. Värmen från vätskan kan då bara sprida sig med strålning vilket går mycket långsammare än med värmeledning. Minus 200 grader på månen är alltså inte jämförbart med minus 200 grader på jorden.

  Gilla

 214. Kalle skriver:

  @Daniel

  Tack för det stora arbete du lagt ner. Jag kan säga att Apollo är bland de sista konspirationer jag undersökt. Jag var ganska säker på att Apollo var iaf ”knäppisarnas” konspiration men samtidigt hade jag kommit till vissa insikter när det gäller många andra frågor som t.ex. 9/11. Då ligger det också närmare att man inte är främmande för att myndigheter, politiker och andra makthavare inte har några som helst problem att ljuga för oss.

  Det är roligt att läsa dina inlägg för du gör exakt så som jag gjorde. Min familj tyckte nog jag var lite galen när jag släckte ner huset och byggde modeller som jag sedan lyste på med ficklampor för att kolla skuggor eller gjorde skalenliga beräkningar i mörkret på gräsmattan för att få ett begrepp om avstånd och storleken på jorden och månen och dess relationer. Därför är jag helt säker på att vad du än kommer fram till så kommer du också på sikt att komma till vissa insikter.

  9/11 – är den största konspirationen under 2000-talet och den som granskar detaljerna där kan helt enkelt inte komma fram till en annan slutsats än att det inte har gått till som man säger, att bränderna orsakat byggnadernas fall. Vad jag vill säga är att du har bara skrapat på ytan om du inte redan har förstått att vi är lurade. De som bestämmer vill inte att vi ska ställa frågor eller fundera själva. Forska gärna klart på Apollo men missa inte 9/11. Sedan öppnar sig en helt ny värld. Jag känner mig också lite uppgiven i det att vi borde kämpa tillsammans mot lögnerna inte ”strida” om man ljuger för oss eller inte, men man har lyckats otroligt bra med sin propaganda, det måste jag tillstå.

  Så ska vi titta på Apollo då. För det första ser jag att inga bilder har kommit fram och det är för att det inte finns. Så min fråga var lite ”ful”. Poängen gick ändå fram. Mycket riktigt som du själv konstaterar så finns inga bilder. Det finns helt enkelt inga bildbevis efter 1972 på Apollo. Jag tänker att vi har Google Earth och att det kanske inte vore världens dyraste sak att skicka iväg en lite sond i omlopp mycket nära månens yta och ta detaljerade foton. Anton säger att många bilder på GE är flygfoton och det stämmer men samtidigt så har NASA haft satelliter i omlopp runt månen på bara 30 km att jämföra med de 400-700 km som GeoEye och WorldView och 13 andra satelliter som Google använder. Det finns heller ingen atmosfär på månen som försämrar skärpan.

  Vad gäller detaljrikedom är 15 meter standard för GE men ända ner till 2,5 meter. Flygfoton används för större städer och då kan man nå ner till 2,5 cm.

  Så frågan kvarstår varför kan man inte få se några bra bilder från alla Apollofärderna idag med den fina teknik vi har idag? Förresten Kina och Japan har väl haft satelliter som tagit foton? Fram med bilderna då.

  http://www.answers.com/Q/What_altitude_is_Google_Earth_satellite
  https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

  Den första bildserien du visade kan jag inte tolka faktiskt. Är svårt att riktigt se vad det är. Är det en stark sol som lyser in? Är det en jättelik jord som tornar upp i bakgrunden? Så kan tyvärr inte ge något besked där vad det är vi ser där.

  http://www.ladda-upp.se/bilder/jfrsdgrjllfskt/

  Ditt experiment med lampan är intressant men jag tror det är skillnad om man tar en lampa=sol som då skymmer den fyrkantiga öppningen eller om du filmar en jord som är långt bort i fönstret. Jag vet inte riktigt vad jag ska dra för slutsats men det är roligt med experiment.

  Ritningarna på kapseln är intressant för den visar att det finns inga stora fönster. Så det betyder eftersom kameran måste hållas direkt vid fönstret att när man zoomar ut så blir då jorden liten som en apelsin som visas på filmen. Ritningarna visar också det runda fönstret. Om du tittar på filmen noga så ser du kanten på det runda fönstret. Det är ett tjockt glas kan man anta och kanten är kanske 2-4 cm vilket också syns tydligt i kameran.

  Tänk så här. Om du ser månen från jorden så varierar den i storlek beroende på omloppsbana, plats på horisonten och var du befinner dig men vi har ändå en bra uppfattning om ungefär hur stor den är. Vi har sett den många gånger. Så när du då står på månen så borde du se jorden på samma sätt? Det är bara en skillnad och det är att jorden är 50 ggr den volym som månen. Så jorden borde vara betydligt större på alla bilder än månen är på bilder tagna på jorden.
  Hur mycket större? Ja det du ser. Som du påpekar så är diametern 3,6 ggr större (3,6*3,6*3,6=46). Så en uppskattning är då att den borde se 23 ggr så stor ut eftersom vi bara ser halva jorden. Sedan är jorden rund så då försvinner en hel del där. Du ser, teoretisk 23 ggr mer men det försvinner beroende på att det vinkas bort från dig. Brage kan säkert räkna ut det där men nog borde det vara någonstans mellan 13-23 ggr större i synfältet.

  Nu befann man sig enligt Neil Armstrong halvvägs till månen när dessa bilder togs så då borde jorden vara 26-46 ggr större än som månen syns från jorden, i synfältet – utan zoom.

  Kanske kan det hjälpa att tänka sig att skillnaden mellan månens volym och jordens är ungefär samma som skillnaden mellan en tennisboll och en basketboll. I min värld så borde jorden på alla bilder framstå som ett gigantiskt klot, inte minst om man ännu inte hunnit komma till månen.
  Jag får helt enkelt inte ihop dessa relationer. Proportionerna stämmer inte.

  Sedan undrar jag varför Neil & Co inte också visar foton på månen när de närmar sig den. Det finns inte ett enda foto på månen från en enda Apollofärd. Om nu jorden blir liten och försvinner i fjärran borde å andra sidan månen torna upp sig som ett gigantiskt klot. Min tanke är att det togs inga foton på månen från Apollo just därför att man var ju inte på väg till månen utan i omlopp runt jorden. Det är annars helt obegripligt.

  En annan fråga vi måste ställa oss är varför man bara inte körde live? Det var inga problem med kommunikationen, tydligen, man påstår ju att man fjärrstyrde en kamera från jorden som filmade när en Apollokapsel flög iväg från månen. Så varför behövde man öva, kolla vinklar, redigera och bara visa några utvalda delar? Istället skulle man ha visat ”live”. Neil skulle ha tittat ut genom olika fönster ut alla håll, filmat månen, jorden, universum, inne i kapsel, o.s.v.

  Vad gäller Hasselbladkamerorna så var de uppenbarligen helt fantastiska. Bara alla dessa foton och den perfekta funktionaliteten är ett kapitel i sig. Dessa astronauter gick omkring i rymddräkter med ett tryck av 4 psi vilket motsvarar ett cykeldäck. De kunde inte ens se vad de tog för kort eftersom kameran var monterad på bröstet och hjälmen var i vägen. De hade inget autofokus, ingen zoom, ingen automatisk vitbalans, o.s.v.. De lyckades med konststycket att aldrig fotografera en enda stjärna under alla Apollofärderna. Dessa kameror kunde dessutom fotografera i motljus. De klarade av att hantera både kylan och hettan. Filmen var också fantastisk. Den påverkades inte alls av strålningen. Dessa kameror och hur man lyckades ta alla dessa fantastiska bilder är som sagt ett kapitel för sig.

  Avslutningsvis, vi är på ett sluttande plan. Samtidigt som några av oss försöker bara peka på det uppenbara att några gubbar gick aldrig på månen 1969-1972 så censurerar Google nu mycket effektiv alla sökresultat, precis såsom man sagt att man ska göra. För ca: 1 år sedan fick jag 100-tals träffar på vad jag än sökte på Google som rörde Apollo och de som inte tror på den officiella versionen. Idag, till min förfäran, är det otroligt svårt att söka sig fram. Jag får leta långt. långt ner i träfflistorna för att undvika propagandan. Google är uppenbarligen en del i detta. Det är kanske lätt att förstå om man vet att de köpte delar av verksamheten av CIA. Goolges VD vill nu också använda tekniken att sålla bort nationalistiska och invandringskritiska sidor.

  Någon har sagt att det största problemet är inte de som lurar oss utan att det finns så många som låter sig luras och dessa i sin tur är de som mest fanatiskt håller fast vid dessa lögner. Jag har själv varit där för inte så långe sedan så jag kan inte klandra någon. Det är enormt svårt att frikoppla sig från den världsbild man matats med under hela sitt liv. De flesta klarar det helt enkelt inte. Så borde hålla samman och gå emot de som lurar oss, inte tjafsa om vi blir lurade eller inte men problemet är just att du måste först inse att du är lurad innan du ser fienden. Det är därför man till varje pris vill göra till åtlöje alla som ställer frågor om de officiella versionerna av olika händelser. Vi har dock inte så mycket tid på oss. Apollo är definitivt inte den viktigaste insikten. 9/11 är mycket viktigare. Dock hänger de samman eftersom man ljuger oss rakt i ansiktet i båda fallen. Tyvärr tar det tid att ”vakna”. Det är en process som har sin gilla gång.

  Jag har funderat en del på det och jag är rätt så säker på att om du själv inte kan tänka dig att lura någon medvetet har du också mycket svårt att tro att någon vill lura dig. Generellt tror jag svenskar har enormt svårt att ljuga sig fram i livet. Det är också, tror jag, därför vi är så godtrogna och lättlurade.

  Avslutningsvis vill jag önska en God Jul.

  Gilla

 215. Helena Palena skriver:

  Kalle: Tack för din braiga kommentar! Det var just det där med kameran! Fotar mycket och vet hur svårt det var med den gamla tekningen. Fotade tjejer en gång som vinterbadade och badade bastu i månens sken (reportage för en tidning). Och jävla vad kameran immade och hade sig. Det var -98 och jag fick digital kamera först 2002. Men jag fick till det. Och killarna på månen såg ju ingenting i sina Michelindräkter. God Jul!

  Gilla

 216. Daniel skriver:

  Kalle – ”Det finns helt enkelt inga bildbevis efter 1972 på Apollo.” Jag tycker bilden jag länkade till var ett bevis om man inte tror att Nasa fortfarande fejkar bilder så sent som 2011. Tror man det så vet jag inte vem du menar skall ta bilderna. Jag jobbar bland annat med flygbilder fån Lantmäteriet. De är tagna från 2400 m höjd och har en upplösning på 0,25 m eller 0,5 m. Det är dessa bilder som används av Googel Earth i Sverige. I städerna har man i många fall flugit lägre.

  Kina har fotat ja och påstår sig ha sett spår från Apollo. Japanerna har skapat 3D bilder som stämmer med Apollobilderna.

  Kalle – ”Den första bildserien du visade kan jag inte tolka faktiskt.” Håller med om att det är svårt att se vad som visas. Men det finns i alla fall inget stöd i filmen för att jorden är filmad genom ett runt fönster. Fönstret som visas i filmen är helt klart fyrkantigt. Och jorden som syns i första bilden har en diameter på ungefär halva fönstrets bredd. Vilket ungefär stämmer med hur det borde se ut enligt mina beräkningar.

  Kalle – ”Ritningarna på kapseln är intressant för den visar att det finns inga stora fönster. Så det betyder eftersom kameran måste hållas direkt vid fönstret att när man zoomar ut så blir då jorden liten som en apelsin som visas på filmen. Ritningarna visar också det runda fönstret. Om du tittar på filmen noga så ser du kanten på det runda fönstret. Det är ett tjockt glas kan man anta och kanten är kanske 2-4 cm vilket också syns tydligt i kameran.” Förstår inte vad du menar.

  Kalle – ”Du ser, teoretisk 23 ggr mer men det försvinner beroende på att det vinkas bort från dig. Brage kan säkert räkna ut det där men nog borde det vara någonstans mellan 13-23 ggr större i synfältet.” Tvärsnittsarean för jorden är 13,5 gånger större än månen. Volymen har ingen som helst betydelse för vad du ser. Men bilderna på jorden från månen är tagna med vidvinkel. Prova att fota månen från jorden med vidvinkel. Den blir pytteliten.

  Kalle: ”-Kanske kan det hjälpa att tänka sig att skillnaden mellan månens volym och jordens är ungefär samma som skillnaden mellan en tennisboll och en basketboll. I min värld så borde jorden på alla bilder framstå som ett gigantiskt klot, inte minst om man ännu inte hunnit komma till månen. Jag får helt enkelt inte ihop dessa relationer. Proportionerna stämmer inte.” Nu går du på känsla igen. I min beräkning i inlägget ovan visade jag att storleken på jorden stämmer väldigt väl med vad som visas i filmen. Jag tror inte du är någon van fotograf. Hade du varit det tror jag inte du hade tyckt det var något konstigt.

  Kalle: ” Dessa kameror och hur man lyckades ta alla dessa fantastiska bilder är som sagt ett kapitel för sig.” En stor majoritet av bilderna är misslyckade. Alla bilderna finns här https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albums/with/72157659052908231

  Mvh Daniel

  Gilla

 217. Kalle skriver:

  @Daniel

  Du får ursäkta mig men jag håller inte alls med dig.

  ”Jag tycker bilden jag länkade till var ett bevis om man inte tror att NASA fortfarande fejkar bilder så sent som 2011.” Ingen av de bilder du länkar till visar det minsta på någonting som ens liknar Apollo. Kan du inte klistra in dem istället så att vi får se här de fina bilder du har. Jo, ja man fejkar och ljuger varje dag. Om IS, om 9/11 och skjutningar här och var så det har jag inte det minsta svårt att tro.

  ”Det finns i alla fall inget stöd i filmen för att jorden är filmad genom ett runt fönster”. Jo det gör det.”

  o.k. Daniel. Jag postar nu ett sista inlägg och fattar du inte efter att ha sett detta då är det helt utsiktslöst eller så är du helt enkelt ett troll. Titta gärna på hela. Det är NASA’s egen så du kan känna dig trygg. Börja titta några minuter. Gå sedan till 20:00. Gå sedan till 29:40 och efter det till 30:44. Apollo filmar i 1 tim. Samma bild. De talar med Houston om vad som ser bra ut. Neil Armstrong säger i filmen att vi är 130 miles out. Han säger också att i Apollo finns bara ett fönster från vilken man kan se jorden och den är uppfylld med en TV-kamera. Sedan ser du själv, hjälpljuset när de zoomar ut och sedan ser du någon pilot som skymmer fönstret. Hur kan då kameran fylla hela fönstret när man zoomar ut?

  ”Förstår inte vad du menar”. Ritningarna visar ett runt fönster. Det var det man filmade igenom. För att sedan få det att se ut om om man filmade med halva jorden i mörker fick man täcka fönstret med en halvmåne.

  ”Tvärsnittsarean för jorden är 13,5 gånger större än månen”. Jag har ingen aning om vad man hade för vinklar men om man tog filmen från Apollofärden så borde då jorden vara stor när man zoomar ut. 13,6 ggr så stor ggr 2, eller 26 ggr så stor som månen ser ut.

  ”Nu går du på känsla igen”. Nej, jag går inte på känsla. Det är därför jag jämför. En tennisboll och en basketboll. Det är ingen känsla alls. Två personer står och tittar på varandra. En gubbe på månen och en på jorden. Vad ser de? En ser en tennisboll och en ser en basketboll. EN är mycket större än den andra, närmare bestämt 50 ggr så stor och som du säger 13,6 ggr så stor att se på.

  ”En stor majoritet av bilderna är misslyckade”. Ja, det skulle jag tro att de flesta är totalt misslyckade. Hoppa in i en uppblåsbar gummiring, sätt på dig en dykarklocka på huvudet, uppblåsbara handskar, spänn fast en kamera på magen du inte kan titta i. Ha all automatik avstängd och gå sedan runt och knäpp lite kort. Konstig att man inte lyckades fånga en ensa stjärna eller att jorden syntes i fonden på något av korten tillsammans med Apollo eller någon astronaut. Lite underligt att man inte under 7 färder tänkte på att ta kort ut i Universum när man äntligen kunde fota utan att atmosfären försämrade bilderna.

  Jag saknar. som sagt, bildbevisen jag efterlyste. Jag ger dig ett tips. Ödsla inte tid under julen att leta. Du kommer inte hitta några, för de finns inte.

  Gilla

 218. antongreider skriver:

  Plötsligt överhopad av jobb har jag begränsat med tid att skriva här, lyckligtvis håller Daniel ställningarna på vetenskapens attackerade bastioner. 😉 Men ett par saker måste jag bara skriva –

  Brage – det är nästan imponerande hur du kan fortsätta att skriva och skriva och ändå nästan inte skriva någonting alls; inte ett ord om dina egna uppenbart felaktiga uppgifter.

  Kalle – titta på en livesändning från ISS. Håll koll på ett och samma område av jorden under en timme. Går det bra? Nej. Sakta men säkert glider vyn undan efterhand; ändå ser den jord som du påstår filmades genom ett fönster halvt dold med en pappskiva likadan ut under en timme. Det skulle ju kräva en geostationär bana. En sådan kan du ha på ett typ tio gånger så stort avstånd från jorden som en Low Earth Orbit. Alltså. Inte.

  Och angående bildbevis: nej, det är inte hur lätt som helst att skicka en sond till månen för att fota landningsplatserna. (Är det förresten annat som du avfärdar för att det inte finns tredjepartsfotografier? Djuphavsdykningar kanske? Var verkligen James Cameron nere i djupet i sin lilla kapsel?) Det kostar multum och det kräver motivation. Vem skulle pröjsa? Med vilka mål? Att övertyga några konspirationsteoretiker? Tror inte att det räcker. Och nu har ju NASA ändå gjort det, men inte med bara det som syftet förstås. Hjälpte det? Nej. Så skulle då någon annan rymdfarande nation avkrävas att pröjsa för att fota landningsplatserna? Med vilken motivation?

  Och framför allt – om det väl pröjsades och fotades – skulle det övertyga någon som du? Knappast.

  Gilla

 219. Brage Norin skriver:

  OKAY – JAG GÅR ÖVER TILL SOLEN I STÄLLET.

  PYSSELFRÅGOR – under vintersolståndets mörka tid (22 dec 05.48)
  Den 22:a december står solen i zenit över ”horbockens vändkrets” – så sa vi i alla fall i skolan. Denna vändkrets ligger mycket nära 23,5 grader söder om ekvatorn. Befinner man sig på denna sydliga breddgrad får man solen rakt i skallen vid middagstid.

  Solen går rakt upp i horisonten vid sextiden på morgonen och 12 timmar senare går den rakt ner i horisonten på andra sidan. Den går som ett rakt sträck tvärs över himlen. Men hur ser det ut vid nord och sydpol denna tid på året?

  FRÅGOR: Om vi klättrar upp några meter på jordaxeln i Nordpolen och tittar ut över horisonten ser vi ibland polarisen som omger oss. Den ser ut som ett slätt ishav. Nordpolens is är numera ganska tunn. Omkring 70 procent av polarisen i norr är ettårig is, eftersom nästan hela iskalotten i norr smälter bort under sensommaren. Men just vid nordpolen finns det flerårig is kvar. Det är därför man måste klättra upp några meter på jordaxeln för få bra utsikt. (Svar på frågorna nedan finner ni nederst i texten).

  1): När kan vi se polarisen?
  2): Hur långt under horisonten ligger solen?
  3): Om ni skulle kunna se solen – roterar den med- eller moturs?
  4): När på våren – på ett ungefär – börjar solen synas igen i horisonten?
  5): Hur länge – på ett ungefär – är det midnattssol i Nordpolen?
  6): Varför frågar jag inte efter de exakta svaren i fråga 4 och 5?
  7): Om ni befinner er i Sydpolen den 21:a december – hur högt över horisonten står solen?
  8): Roterar solen när vi befinner oss i Sydpolen med- eller moturs?
  9): Varför kan bara några få studenter som besvarat fråga 8 korrekt – förklara sitt svar så att de andra eleverna fattar?
  10): Varför är det så roligt att undervisa studenter om astrofysik?
  11): Varför måste man dricka en starköl till slut?

  Svar 1) När det är norrsken. (3 p)
  Svar 2) Cirka 23,5 grader under horisonten. (3p)
  Svar 3) Den roterar ”medurs” – hela tiden 23,5 grader under horisonten. (3p)
  Svar 4) På vårdagjämningen omkring den 21:a mars. (3p)
  Svar 5) Sex månader – från vårdagjämningen till höstdagjämningen. (3p)
  Svar 6: Därför att solljuset bryts neråt i atmosfären, speciellt när den ligger nära horisonten. Solen syns därför även när solen ligger strax under horisonten i verkligheten. Därigenom är det midnattssol några dagar längre än ett halvår vid både nordpolen och sydpolen. (5p)
  Svar 7): Cirka 23,5 grader över horisonten – dygnet runt. (3p)
  Svar 8): Moturs. (3p)
  Svar 9): Eftersom få studenter kan förklara varför solen ser ut att rotera moturs. (3p)
  Svar 10): Eftersom nästan alla elever tycker att astrofysik är fantastiskt spännande. (1p)
  Svar 11): Därför att ingen orkar surra om solen hur länge som helst. (100p)
  (Det är precis på samma sätt som med månen).
  SKÅL till er alla – Brage Norin Skogså Tankesmedja

  Gilla

 220. antongreider skriver:

  Nämen visst Brage, och jag kan ju börja skriva om fotboll eller nåt.

  Gilla

 221. John skriver:

  Ok då, ett inlägg till. Måste svara på några frågor och tipsa alla om den här filmen ”The Martian”:
  Spola fram till 01:55:00 för att se en dockning styrd med moderna datorer: (fortf bara en film.. 😉 )
  http://swefilm.tv/watch/the-martian_tt9iw/

  @Daniel: ”…Men du tänker fel när du tar med farkosternas hastighet på 1 600 m/s relativt månen i din analys. ”
  Argumentet att det är den relativa hastigheten stämmer om vi kollar på allra sista dockningsfasen, Men det är två farkoster som flyger i 3D och som båda måste hitta tyngdjämvikt och samma hastighet på nästan samma position.

  Vi kan anta att moderskeppet idealt har riktningen 0 grader och flyger i 1600 m/s.
  Då måste datorn som styr ”månmodulen” (kallar den det) accelerera och hitta samma riktning – i 3D – och få samma hastighet i 3D – och vara någorlunda nära i position.

  Reglersystemet måste veta massan på ”månmodulen” för ett reglera hastigheten eftersom kraften F=m*a = massan*accelerationen. Men massan avtar snabbt under tiden eftersom syre och bränsle förbränns, eftersom månmodulen accelera till ~2000 m/s mot månens gravitation och sen till 1600 m/s i omloppsbana. Ursprungsvikten vid ‘take off’ kanske man kunde beräkna, men då behöver man haft en våg med sig och vägt månstenarna med.

  Riktningen för ”månmodulen” måste regleras in mot moderskeppets.
  Först behöver vi veta moderskeppets relativa position mha radar-systemen, och vi måste veta hastigheten – dvs både moderskeppets fart och riktning.
  Hur kunde ”månmodulen”s radar ha koll på moderskeppets relativa fart och riktning, förresten?
  En radar brukar väl bara kunna se positionen?
  Och fanns det AD-omvandlare på 60-talet? (analog till digital-omvandlare)

  Sen behövs beräkning av vinklar i tre dimensioner, dvs tre talserier måste beräknas i varje datorcykel innan ny styrning av raketerna kan göras.
  Jämför: ”sinus är som e och pi det går inte att bestämma exakt bara med väldigt många värdesiffror och eftersom sin hela tiden ändras med storleken på vinkeln x så blir så finns ingen exakt formel för sin och cos utan de är talserier som närmar sig det exakta värdet … dock kan det aldrig bli exakt för en godtycklig vinkel. …”

  Talserierna för vinklarna tar tid att beräkna och det är en av svårigheterna här.
  De höga hastigheterna på moderskeppet och ”månmodulens” i tre riktningar kräver stor noggrannhet dvs många decimaler för alla variabler.

  Men vi har bara ”38,912 15-bit words of core memory” och 64 kHz.

  Jag programmerade talserier på 90-talsdatorer 10+ gånger kraftfullare än AGC:n, och bara en enda talserie beräknades lååångsamt och resultatet tappade noggrannhet pga avrundningsfel.

  Vid regleringen till måndockningen krävs hela 3 talserier i VARJE datorcykel för styrning av raketerna, och AGC:ns 15 bitar kan bara representera decimala talen 0-32768.
  Vid hastigheter som 1600 m/s krävs mycket större noggrannhet än så.
  Man skulle kunna använda två register dvs 30 bitar (0-1073741824), men då blir AGC:n ~hälften så snabb. Även med 30 bitar kommer det ändå bli en massa avrundningsfel, med hög risk för felfortplantning eftersom det tar XXXXXXX+ datorcykler innan dockningen är klar.
  Det blir höga krav på en stackars trådad och ensam Commodore 64, utan ”back up-dator” och utan att kunna kontrollera EXAKT NÄR saker utförs (utan RTOS).
  Men jaja, ni får fundera själva om ni tycker detta är rimligt.

  @Daniel:
  Affärsförslag – En webbsajt med live-kamera mot Jorden, hur många träffar och hur mycket reklampengar tror du den skulle generera? Ersätta Hubble med ett fast teleskop på månen, hur mycket bättre forskning skulle det generera? Redan nu vill man plocka hem sällsynta jordartsmetaller..
  LEO – Får erkänna att jag tänkte lite snabbt och fel där. Jag fick en lustig illustration att Jorden är en bit ifrån och syns hela tiden, men kom efter postat inlägg på att i omloppsbana så blir förstås Jorden väldigt stor. Brages FÖRMINSKNING förtydligade.
  Van Allen-bältena: Går det verkligen att använda en specifik bana enligt en ekvation genom Van Allen-bältena? Borde väl variera med Jordens rotation var det är starkt och svagt?
  ”T.ex. så påstår Sovjet att de gjorde en automatisk dockning mellan Cosmos 186 och Cosmos 188 October 30, 1967. Och när 1975 när Apollo dockade med Soyuz. Är dessa tillfällen också bluff?”
  Bra fråga – osäker på exakt hur man gjorde dessa tidiga dockningar om de stämmer. ”Kosmonauterna” visade att man gjorde en dockning med rymdstationen på 80-talet och kom in helt knasigt men det gick bra ändå. En stor skillnad mot måndockningen är att den gjordes första gången utan provdockning med manskap innan, medan de här kanske genomfördes efter ett flertal varv och efter ett flertal försök innan?
  Har noterat att lyckade dockningar med ISS tas upp i notiser i nyheterna – borde väl vara en enkel rutinsak år 2015, eller?

  Gilla

 222. Brage Norin skriver:

  Om du skriver om fotboll – då skriver jag om kulturen i Norrbotten – bägge frågorna är lika viktiga,
  Jag är intye säker på att ni vet vad äkta kultur är där nere i södra Sverige.

  SKATAMARKS UNGKARLFÖRENINGS ÅRSMÖTE DEN 14 DECEMBER 2015.
  Undertecknad blev kallad som sekreterare till det beryktade årsmötet i Skatamark – trots att jag har en fru. Det var helt enkelt brist på folk som ville skriva protokoll under mötet – därav min nödutryckning.

  Föreningens huvuduppgift har alltid varit att skaffa en passande kvinna till föreningens ordförande. När detta i sällsynta fall lyckas väljs en ny ordförande. En turordningslista till ordförandeskapet beslutas det normalt om vid årsmötet. Mötet urartade snabbt och denna viktiga fråga fick ”bordläggas”. Men inledningen av mötet ingav faktiskt djup respekt.

  Det blev en storstilad entré till möteslokalen – jaktkojan uppe på Middagsberget.
  Mötet skulle egentliga starta 18:00 – men då var bara jag på plats. Jag tände eld i en vedeldad spis och satte på en väldig gryta med älgköttsoppa. Grytan måste ha rymt minst 25 liter. Jag har aldrig sett en så stor gryta i gjutjärn. Köttsoppan behövde bara värmas upp. Soppan var redan färdig och uppkörd till kojan. Jag hade tänt flera ljus så det var faktiskt trevligt och lugnt och mysigt i jaktkojan.

  Cirka 18:30 var lugnet över. Ett sjuhelvetes motorljud tog över friden. Inte mindre än tre skogstraktorer anlände samtidigt till skogskojan. En skogstraktor drog även ett timmersläp efter sig. ”Fick du inte lös släpet” – hörde jag. Det var glada ungkarlar alla tre. Det skrattades mycket glatt i skogen. Några ungkarlar stannade bilarna nere vid vägen och gick genom snön upp till stugan. Det vara bara 20 – 25 cm snö på marken, så det gick bra att gå.

  Ungefär 19:00 inleddes mötet – utan att ordföranden anlänt. Men detta verkade inte störa någon. Jag är god vän med alla medlemmar i föreningen – och alla skålade för att jag tagit på mig uppdraget som sekreterare.
  Jag blev litet yr efter alla skålar.

  Första punkt på dagordningen var trekammarbrunnar. Jag hade hört argumenten tidigare under min tid i föreningen – den tid jag saknade fru. Jag var faktiskt ordförande i föreningen för 15 år sedan. Jag fick min fru. En finare fru har ingen ordförande någonsin fått. Det visade sig att vi var tvillingsjälar. Fy fan vilket flyt jag hade. Det var så märkligt – hon hämtade mig från skogskojan två dygn efter årsmötet i december 1991. Det är mitt livs största vinst. Jag känner stor tacksamhetsskuld till denna ungkarlsförening.

  Tillbaka till trekammarbrunnarna. Många ledamöter upprepade samma sak – kvinnor ogillar fastigheter där trekammarbrunnarna ”sätter igen”. Infiltrationen måste fungera. Alla började bli berusade. Det var som om var och en måste upprepa samma budskap. Det var bara röstläget som var olika, men argumenten var nästan identiska. Infiltrationen måste ske med makadam 16-32. Detta bokfördes jag i protokollet. Fraktionen 8-16 fördömdes i mycket aggressiva ordalag.

  Vi skålade och sjöng sånger av Dan Andersson. Refrängen ”Vi har eld vi har kött vi har brännvin till tröst”- sjöng ungkarlsföreningens medlemmar så att änglarna i himlen hörde vår sång. De drog förmodligen på munnen.

  Men så plötsligt hördes ett motorljud. Klockan var nära nio på kvällen. Ordföranden var på väg. ”Nu kommer han” ropade folk och rusade ut på bron. Ordföranden kom med en väghyvel årsmodell 1942. Den gick på tomgång uppför Middagsberget och små tallar och granar vek snällt åt sidan. Det var en entré som jag aldrig glömmer. Ordföranden gick lugnt ur sin väghyvel och knackade vant på snuslocket. En halv dosa Ettan trycktes elegant in under överläppen. Han tog lugnt en klyvyxa och hackade bort litet is från trappstegen in till hytten i väghyveln. Sedan hälsade han oss alla välkomna till mötet. Så lustigt han kom ju två timmar för sent.

  Det var en värdig entré. Det kändes som om naturen bugade sig. Alla förstod att ordförande skulle få sig en fin fru – en fru utan like. Men vem han än får till fru, har hon inte en chans mot min fru. I vilket fall började kalaset som går till Skatamarks historia – ”det stora älgkalaset på Middagsberget”. Vi var alla hungriga. Vi åt som hungriga djur. Ljudnivån var inte av denna världen och glädjen går inte att beskriva med ord. Endast några få människor i Norrbotten har fått vara med om något liknande. Oj så fin kultur vi har i Norrbotten. Så synd – kulturen är på väg att försvinna. Frågan om månen betyder inte så mycket här uppe i Norrbotten.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja (sekreterare 14 dec 2015 i Skatamarks ungkarlsförening).
  © 2015 Microsoft Villkor Sekretess och cookies Utvecklare Svenska

  Gilla

 223. Daniel skriver:

  Kalle – ”Du får ursäkta mig men jag håller inte alls med dig.” Ser man på något vi kan vara överens om 😉

  Kalle – ”Ingen av de bilder du länkar till visar det minsta på någonting som ens liknar Apollo.” Om det inte är spår från Apollo och inte fejkat av Nasa vad är det då för spår som finns på samma ställe som Apollo påstås ha landat? http://www.nasa.gov/sites/default/files/images/584391main_M168000580LR_ap17_area-nolabel.jpg.

  Jag tror du länkat fel film. Den du länkat verkar vara från 1967.

  Kalle- ”Nej, jag går inte på känsla.” Jo du går på känsla. Du ser en bild på jorden och tycker att jorden borde se större ut. Eftersom jorden borde se 13 gånger större ut än månen. Men du kan bara göra en sådan jämförelse om du har två fotografier ett på månen och ett på jorden och båda filmade med samma objektiv och med känt avstånd. Då kan vi göra en jämförelse. Har vi inte de uppgifterna så blir det en känsla. Och då argumenterar du på Brage och Helenas nivå. Om du berättar i vilken bild jorden ser för stor eller för liten ut så kan jag beräkna vilken brännvidd kamerans objektiv hade. Så kan vi sen kanske enas om detta är en rimlig brännvidd eller inte. Så kanske vi slipper åtminstone diskussionen om jordens storlek sen.

  Gilla

 224. antongreider skriver:

  Brage, poängen är förstås att du skriver om en massa annat i stället för att ta dig an sakfrågor som du har duckat för från första början. Det är väl INGEN annan som gör här, oavsett vad man tror om månlandningarna – John, till exempel, gör ett hundra gånger mer respektabelt intryck även om jag inte är på samma sida som han i själva debatten. Han tar sig an sakfrågorna och argumenterar genom att presentera grunderna för sina argument. Du har tillfrågats gång på gång om flera oklarheter och uppenbara osanningar och i dina texter, och du svarar genom att sväva ut i små kåserier som uppenbarligen kan handla om vad som helst. Slutsaten blir förstås att du verkar ha utgått från några saker du har på känn inte stämmer med din erfarenhet, och sen fabulerat vidare efter egna antaganden utan att kolla upp fakta mer än i nödfall – och i de fall där fakta motsäger din tes ignorerar du dem, och duckar för alla ifrågasättanden gällande dem.

  Gilla

 225. Daniel skriver:

  John, du har onekligen stor kompetens inom reglerteknik och inom datorteknik. Men jag tror fortfarande du överskattar problemet. Nu vill jag vara tydlig med att detta definitivt ligger utanför mitt kompetensområde. Men jag tycker ändå det är intressant att diskutera. Och om jag har fel så blir jag bara glad om någon rättar mig. Du verkar vara inne på att man hela tiden måste kunna beräkna väldigt exakt vinkeln mellan de två rymdfarkosterna för att styra månlandare närmsta vägen till kommandomodulen. Det verkar inte stämma med det jag har läst om rymddockning. Det ena objektet närmar sig långsamt det andra under en period av flera timmar. Det gör inget om närmandet inte följer närmsta möjliga väg. De båda rymdfarkosterna driver genom rymden i ett tyngdlöst tillstånd och närmar sig sakta varandra. Sista stegen i dockningen sker i hastigheter på 3-6 cm/s. Jag tycker detta stämmer dåligt med din beskrivning av hur det går till. Har du läst på https://en.wikipedia.org/wiki/Space_rendezvous hur närmandet går till? Det finns också en simulering av förloppet på http://www.braeunig.us/apollo/LM-ascent.htm. Kan inte påstå att jag förstår den men det kanske du gör.

  John – ”Vid hastigheter som 1600 m/s krävs mycket större noggrannhet än så.” Jag hävdar fortfarande att hastigheten 1600 m/s i relation till månen är irrelevant. Hoppas du inte tar illa upp men jag tycker det faktum att du tar upp den hastigheten igen gör att jag misstänker att du inte har förstått mekanismen bakom rymddockning.

  Här är en beskrivning av hur måndockningen gick till enligt någon som påstår att han jobbade 1963-65 på Grumman Aircraft. ”The CM’s orbit was well known by the time they lifted off, both from Earth tracking and from its own radar system and computer. Launch time was calculated by NASA’s computers on Earth. The LM’s own radar and computer then analyzed how fast they were approaching the CM, using line of sight and range rate. Once within 20 miles, if the computer showed they would miss by more than 5 miles, the on board rocket would fire to bring them closer. In fact, they never were on track to miss by more than three miles, so the on board rocket was not used until they were much closer. Speeds were matched, and docking completed.” Jag kan såklart inte veta om detta är sant men det skiljer sig ju markant från vad som krävs enligt dig John.

  @Daniel:
  ”Affärsförslag – En webbsajt med live-kamera mot Jorden, hur många träffar och hur mycket reklampengar tror du den skulle generera? Ersätta Hubble med ett fast teleskop på månen, hur mycket bättre forskning skulle det generera? Redan nu vill man plocka hem sällsynta jordartsmetaller.” Jag tror inte en sådan webbsajt skulle generera i närheten av tillräckligt med pengar för att finansiera en månresa. Varför skulle Hubble vara bättre på månen än i omloppsbana runt jorden? En nackdel med att ha den på månen borde ju vara att den inte går att rikta lika fritt eller tänker jag fel? Ekonomin i att hämta sällsynta jordartsmetaller ställer jag mig också mycket tveksam till. Men oavsett vilket så har detta väl egentligen inget med Apolloprojektet att göra. Skulle det finnas ekonomi i dessa förslag skulle man väl kunna lösa åtminstone de två första med den teknik man använt i marsprojketet. Eller tror du inte på Marsprojektet heller?

  John – ”Van Allen-bältena: Går det verkligen att använda en specifik bana enligt en ekvation genom Van Allen-bältena? Borde väl variera med Jordens rotation var det är starkt och svagt?” Utanför mitt kompetensområde men det är i all fall så man påstår att man gjorde.

  John – ”Bra fråga – osäker på exakt hur man gjorde dessa tidiga dockningar om de stämmer.” Känns det inte lite väl osannolikt att USA och Sovjet som bittra fiender mitt under det kalla kriget skulle bluffa en gemensam dockning i rymden 1975. Vad skulle syftet med en sådan bluff vara. https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo%E2%80%93Soyuz_Test_Project. Och Nasas första dockning 1966. Om den också var en bluff så skulle alltså Nasa redan 1966 insett att månprojketet var omöjligt och påbörjat arbetet med bluffen. Där faller ju i så fall Brages försök att skylla allt på NiIxon 🙂

  John – ”Har noterat att lyckade dockningar med ISS tas upp i notiser i nyheterna – borde väl vara en enkel rutinsak år 2015, eller?” Ja det är nog ganska mycket en rutinsak. Personalen byts ut ungefär två gånger om året och nya förnödenheter kommer en gång i månaden om jag minns rätt. Nasa dockade delvis manuellt när de kom på besök med rymdskytteln medan ryssarna har ett helautomatiskt dockningssystem.

  Gilla

 226. Brage Norin skriver:

  Julhälsningar till ”antongreider”.
  Det är sådana som du som gör att det skapas debatt. ”Brain Storming” är en ytterst effektiv metod inom all forskning. När man tvingas att skärpa sina argument i en intensiv diskussion uppstår ofta klarhet. Du måste förlåta mig att jag inte går in på detaljer som jag upplever som ”villospår”. Låt mig ta ett exempel.
  FRÅGAN OM BRÄNSLE
  Jag har undervisat vid universitet i hela mitt liv om förbränning. Först s k ”stökiometrisk” förbränning – där gudarna stoppar samman syre med andra reaktiva grundämnen i bränslet. Sedan verklighetens förbränning med luftöverskott. Den mänskliga förbränningen är alltid litet sämre än den gudomliga förbränningen – vi behöver ”luftöverskott”. Sedan över till verkningsgrader. Ska vattenångans kondensation efter förbränningen inräknas i värmevärdet hos bränslet eller ej? Det beror på teknikområde.

  Det tar minst fem tvåtimmars lektioner innan grunderna inom området förbränning är klar.
  Sedan brakar helvetet lös. Om energin från förbränningen ska omvandlas till mekaniskt arbete blir det plötsligt riktigt besvärligt. Om man sysslar med raketdrift handlar det om extremt komplicerade frågor – strömningslära. Kurs efter kurs undervisas vid universiteten om detta.

  VARFÖR ska jag svara på alla frågor om bränsle? Därför att de som ljuger professionellt vill locka mig in i fällan. Ingen hänger med – absolut inte en enda person. Det känns lika galet för mig att svara på frågor om bränslet i kvastarna som kör häxorna till Blåkulla. Det känns bla-ha. Det är precis på samma sätt med en massa frågor som jag upplever är på ”fel planhalva”.

  Jag vill absolut inte såra en enda person i denna världen. Du gör det mycket bra som kämpar vidare på barrikaderna. Du är en underbar människa. Men tro mig – du har fel i sakfrågan. Vi får se framtiden an. Facit kommer snart. Du har de flesta i Sverige med på din sida idag – men vi får
  se hur ställningarna ser ut i övermorgon.

  Kämpa vidare. Vi behöver sådana som du om vi ska kunna vinna djupare insikter. Men tänk på att ingen känd vetenskapsperson offentligt har ifrågasatt mina uppfattningar. En norsk CIA-agent försökte. Han fann faktiskt ett fel i min månskrift – jag tackade och bockade. Det var egentligen en överdrift och jag var medveten om det – så jag ändrade genast min text.

  Absolut inte en enda känd fysiker eller astrofysiker har har offentligt ifrågasatt mitt påstående att ingen människa har satt sin fot på månen – inte en enda. Det är dödstyst – för alla VET.

  Gilla

 227. Helena Palena skriver:

  Brage: Skrattar! Du skriver kul! Ska snart lägga in din månbok på bloggen. Så folk får läsa helt gratis! Alla ska få en julklapp! Det är våra läsare värda! 😛

  Gilla

 228. Brage Norin skriver:

  Helena Palena är en julklapp åt sanningen. Hon släpper även in artiklar i sin blogg där det framförs åsikter som hon inte själv delar. Detta är mycket stort. Tack vare sådana personer som Helena växer äkta demokrati fram – långsamt men säkert. Hon är en av många ”näthjältar”. Utan deras hjälp hade det varit mycket svårare för sanningar att besegra lögner.

  Gilla

 229. antongreider skriver:

  Brage, varför skulle någon känd fysiker eller astrofysiker över huvud taget BRY SIG OM ditt påstående?

  Än en gång undviker du den faktiska diskussionen genom att med falsk blygsamhet referera till din auktoritet; du hyllar diskussionen men påminner om att oj, oj, oj så svårt sånt här är till och med när man studerat det. Själv är du ingen astrofysiker, och det måste du ju inte vara, men till skillnad mot både John och Daniel så visar du inte ens att du gjort ett enda försök till faktiska astrofysiska beräkningar. Svepande antyder du att jordens alla astrofysiker håller tyst (eller är inkompetenta, åtminstone i jämförelse med dig själv) men du presenterar inte precis några belägg för det.

  Och när det gäller Apollo- och NASA-historia i allmänhet verkar du inte vara någon större auktoritet än jag själv. Du kommer inte med ett enda svar då jag gång på gång påpekar hur du förvränger eller utesluter uppgifter som är relevanta oavsett om Apolloprogrammet vore en bluff eller ej (och detta handlar INTE om bränsle). Det är väl rent ohederligt?

  Det är inte villospår det handlar om, det är uppgifter som du själv har tagit upp och som måste tåla att utsättas för granskning. Men du tiger. Pratar vidare om annat, gång på gång.

  Har du ingen respons angående månstenarna? Apollo tog 380 kg med sig, det mesta finns fortfarande kvar, en hel del har använts och bekräftats av forskare utanför NASA. Du lägger enorm vikt vid ”Nixons mutskandal”; att han lät skicka ut ett par hundra gram grus till en massa folk runtom i världen. Och du tror att detta skulle ha någon enorm effekt?

  OCH när det gäller hela den där Nixonhistorien så börjar det bli riktigt löjligt. Du har inte presenterat ett enda belägg för att Nixon skulle kunna ”ligga bakom månlandningsbluffen”, utan det verkar helt och hållet vara hopkokat i ditt huvud, för att du tycker det känns bra, utan att du ens tagit hänsyn till den faktiska tidslinjen och Apolloprogrammets historia. Fysiker må du vara, men du är ingen historiker – du lär inte få någon seriös sådan med dig; faktum är att du väl inte ens har någon annan konspirationsteoretiker med dig? Finns det NÅGON annan som driver tesen att Nixon var ”bluffmånlandningspresidenten”?

  En sak kan jag hålla med dig om: fastän jag inte håller med Helena i mycket hon skriver, så ska hon fortfarande ha en stor eloge för att hon inte blockerar och spärrar hej vilt utan fortfarande släpper igenom kommentarer från en jobbig fan som mig.

  Gilla

 230. Brage Norin skriver:

  Antongreider – vad tror du hade hänt om folk som ifrågasätter någonting bara är tysta? Då hade all debatt också tystnat. Du kanske är en duktig logisk blodhund. Jag kanske är en förvirrad gammal akademiker som surrar runt. Vi är alla olika. Det kallas mångfald. Det är den nakna sanningen att det är sådana som du som håller diskussionen levande.

  I min föreställningsvärld är Nixon-epokens månlandningar ren mytomani. Att Armstrong i sista stund styrde undan månlandaren Eagle från en farlig kraterkant – är för mig en sjuk historia. Att det bara fanns kvar bränsle för några sekunders raketdrift efter landningen låter spännande – men är för mig helgalen rymdmytomani.

  Att Gagarin hoppade från sin rymdfarkost – som rusade fram i ett omgivande eldklot på grund av friktionen mot atmosfären – i EN FALLSKÄRM – är så inni helvetes sjukt att det slår alla rekord. Att landa i en kohage i en fallskärm efter en rymdresa – jag blir faktiskt ordlös.

  För mig är hela det kalla krigets rymdäventyr som att läsa Kalle Anka. Det är faktiskt ännu värre. Det påminner mest om tidningen ”Knasen”.

  Det är min grundinställning till Nixonepokens chartertrafik till månen – som gör att jag tar till ironi för att få folk att vakna. När folk börjar skratta – då börjar många vakna upp. Det tror jag i alla fall. Kanske är min stil litet retsam – men det är inte min mening att reta upp folk.

  Fortsätt kämpa. Tänk om du har rätt? Då ska jag hylla din kamp för sanningen – jag lovar.

  Gilla

 231. Helena Palena skriver:

  Anton: ”Brage, varför skulle någon känd fysiker eller astrofysiker över huvud taget BRY SIG OM ditt påstående?”
  Men herregud! Har Brage påstått det! Nej! Det har han inte. Däremot påtalar han att fysikerna undviker att prata om månfärden i sina skrifter o s v. Varför gör dom det? Kanske för att dom inte vill ståta med lögnen. Vill inte känna sig förljugna. Alltså nämner dom det inte. Så enkelt är det med det. Sluta ropa på svar! Det du får är what you get! Resten får du fixa själv och det gör du ju så bra. Vilka pratar om månlandningen idag? Hör du något i debatten?
  WYSIWYG = What you see is what you get! 😛

  Gilla

 232. Kalle skriver:

  Hur övertygar man någon som inte vill låta sig övertygas? Svar: Det går inte.

  @John mycket glädjande att läsa dina inlägg som visar att du också ser att i detaljerna gömmer sig sanningen. I varje liten detalj från filmen i Hasselbladkamerorna till ventilationshålen i rymddräkterna gömmer sig en berättelse. I alla dessa miljoner detaljer där ingen del får fallera för att inte äventyra projektet. @John jag har gjort egna bränsleberäkningar (är helt okunnig men försöker tänka logiskt) och vore mycket intresserad av din syn på just bränslet.

  Det var ju mycket bränsle som gick åt att åka ut i rymden men mycket mindre som fanns kvar att ta sig hem. Går det att ens teoretiskt få ihop detta? Om vi tittar på Saturn V som skickade iväg rymdkapseln är den ju gigantisk och bara fylld med bränsle.

  http://history.nasa.gov/afj/launchwindow/scrub.html

  Endast lilla toppen där på bilden åkte ju iväg och skulle hålla allt bränsle dit, docka, lossa, bromsa sig ner, vara där under några timmar, ta sig från månen, docka, åka tillbaka och komma rätt in i atmosfären.

  Har du kollat på det?

  Gilla

 233. antongreider skriver:

  Brage, med andra ord kan vi konstatera att du inte HAR några belägg för dina påståenden, och inga förklaringar till varför du t.ex. förvränger vissa uppgifter för att de bättre ska passa din historia?

  Gott så, skönlitteratur är också ett respektabelt tidsfördriv.

  Helena, Brages egna ord: ”Absolut inte en enda känd fysiker eller astrofysiker har har offentligt ifrågasatt mitt påstående att ingen människa har satt sin fot på månen – inte en enda.” Men då kanske han menade någonting annat.

  Gott så.

  Alla de astrofysiker som dagligen jobbar med utgångspunkt i den värld där månlandningarna är en självklar del av historien, och där en del av deras arbetsvardag kanske inbegriper saker som är en direkt konsekvens av de teknologiska landvinningarna från Apolloprogrammet, har å andra sidan ingen anledning att ta upp konspirationsteorierna om att det skulle ha rört sig om en enorm bluff. De har antagligen bättre saker för sig. Så att DE inte nämner ”bluffen” är knappast ett bevis FÖR bluffteorin. Om de inte nämner månfärderna ens som att de har hänt kanske rör sig om att månfärderna i sig inte är relevanta för den aktuella forskningen?

  Men nu tänker jag ju mer så här, vilken forskning är det Brage menar att det borde nämnas i? Och ÄR det verkligen så att de inte görs det i den mån som de kanske borde? Här är ju ännu en sak som borde tittas på noggrannare för att se vad som egentligen ligger bakom Brages påståenden.

  Men jag antar att det är ytterligare en sak som han hellre lämnar därhän.

  Gilla

 234. Daniel skriver:

  Kalle – ”Hur övertygar man någon som inte vill låta sig övertygas? Svar: Det går inte.” Här har du absolut en poäng. Det krävs mycket för att få mig att ändra uppfattning. Någon ny information som inte har någon rimlig förklaring. Människor som är övertygade om något letar i första hand information som bekräftar det de är övertygade om. Och i det här fallet är jag övertygad om vi har åkt till månen. Jag hittar därför argument som stärker min övertygelse på debunkingsidor som du tycker är pinsamma. Men detta gäller såklart lika mycket åt andra hållet för de som är övertygade om att allt är bluff. De ser t.ex. på ”A funny thing happened on the way to the moon”, som jag tycker är pinsam, och blir mer övertygade om de har rätt.

  Kalle – ”@John mycket glädjande att läsa dina inlägg som visar att du också ser att i detaljerna gömmer sig sanningen. I varje liten detalj från filmen i Hasselbladkamerorna till ventilationshålen i rymddräkterna gömmer sig en berättelse. I alla dessa miljoner detaljer där ingen del får fallera för att inte äventyra projektet.”
  Min uppfattning är att det spelar ingen roll om det finns miljoner detaljer som du tycker är konstiga. I nästan alla fall är de konstiga för att du och andra som tror på en bluff inte förstår dem. Inte menat som en förolämpning. Det finns naturligtvis massor av saker som jag inte förstår och som jag tycker är konstiga. Men jag tror att skillnaden mellan dig och mig är att eftersom jag tror på månlandningen så letar jag efter information som kan förklara det jag tycker är konstigt. Och hittills har jag alltid hittat en förklaring som jag tycker verkar rimlig till det som jag från början tyckte var konstigt eller omöjligt. Och ofta finns den rimliga förklaringen på någon av de länkar som du tycker är ”pinsamma försök att bara bortförklara det uppenbara”. Med tanke på ditt tidigare omdöme om dessa länkar misstänker att du inte gör på samma sätt. Men naturligtvis har det också inträffat verkligt osannolika och konstiga saker under Apolloprogrammet. Man kan alltid hitta konstiga och osannolika saker om man granskar något i efterhand. Det är ju t.ex. väldigt osannolikt att vinna på lotto, ändå är det någon som gör det varje vecka. Så bara för att något är osannolikt så betyder det inte att det inta kan ha inträffat.

  Det som mest stärker mig i min övertygelse om att månlandningen var på riktigt är att det inte finns ett enda argument från blufförespråkarna som inte har en rimlig förklaring. Med så många som granskat det otroligt stora material som finns från Apolloprogrammet med bland annat över 8 000 fotografier, massor av film och ritningar så borde någon 40 år senare hittat ett misstag som verkligen bevisar att det är bluff. Jag har försökt fråga er vilket som är ert starkaste bevis för bluff och än så länge har ingen kunnat presentera något som jag tycker håller. Istället kommer saker som att någon inte ser glad ut på en presskonferens och någon annan vill inte svära på en bibel. Visst det finns såklart andra saker också. John är den som kommit klart längst på den här bloggen med sin kompetens inom reglerteknik. Men den skulle behöva kompletteras med någon som kan mer om hur dockning i rymden går till.

  Mitt huvudargument mot bluff är att jag ser det som otroligt osannolikt att en så här stor bluff skulle ha kunnat hållas hemlig i så här många år.

  Jag antar att du ser det som att det finns så mycket som är konstigt så att även om varje enskild sak går att förklara så är det ändå allt för osannolikt att så mycket konstigt skulle kunna inträffa. Rätta mig gärna om jag har fel.

  Kalle – ”Det var ju mycket bränsle som gick åt att åka ut i rymden men mycket mindre som fanns kvar att ta sig hem. Går det att ens teoretiskt få ihop detta? Om vi tittar på Saturn V som skickade iväg rymdkapseln är den ju gigantisk och bara fylld med bränsle.” … ”Endast lilla toppen där på bilden åkte ju iväg och skulle hålla allt bränsle dit, docka, lossa, bromsa sig ner, vara där under några timmar, ta sig från månen, docka, åka tillbaka och komma rätt in i atmosfären.”
  Det finns simuleringar som visar att bränslet räcker. Se t.ex. http://www.braeunig.us/apollo/LM-ascent.htm och http://www.braeunig.us/apollo/saturnV.htm. http://history.nasa.gov/afj/launchwindow/scrub.html. Problemet är att väl antagligen att varken du eller jag förstår dessa tillräckligt bra för att kunna säga om de stämmer. Men om de inte stämmer tycker jag att någon som kan mer än oss borde kunna peka på vad det är som inte stämmer i simuleringarna. Att gå på känsla och jämföra med Saturn V ger nog inte så mycket. Som jämförelse skall Saturn V 10 gånger högre upp i ett 6 gånger så starkt gravitationsfällt vilket innebär 60 gånger så hög lägesenergi om vikten är samma. Hastigheten för Saturn V måste vara 4 gånger så hög vilket innebär 16 gånger så mycket energi om vikten är samma. Och vikten är ju så klar inte samma. Vikten för Saturn V i orbit runt jorden är ungefär 150 gånger högre än vikten för LM accenst stage i orbit runt månen.

  @Kalle Har du rätt länk till filmen som du påstår visar att de filmar jorden genom ett runt fönster?

  @Kalle Hittade du någon bild där jorden enligt dig är för liten?

  Gilla

 235. Kalle skriver:

  @ Brage @ John jag vore intresserad av era bränsleberäkningar. Jag har själv kollat på dem men skulle kunna behöva lite ”second opinion”. Det jag själv kommit fram till är att enligt NASA så behövdes det ca: 0,4% mätt i bränsle alt. kN från det att man lämnade jordens atmosfär. 99,6% av energin gick åt att ta sig ut från jordens atmosfär. Vad säger ni om det? Är det förenligt med vettiga beräkningar? Brage, det är visserligen 1/6 av gravitationen på månen när man ska ta sig därifrån men som du säger det finns ingen atmosfär som bromsar upp. Spontant borde det varit mycket bränslekrävande att bromsa sig ner men hur mycket borde det ha gått åt? Går det verkligen att ta sig 384.000 km t.o.r. docka, broms, landa, åka iväg, docka, tillbaka till jorden, på 0,4% av allt bränsle? Om man delar in förbrukningen i olika delmoment så kanske det går att landa på en uppskattad rimlig siffra?

  Vet Brage att du inte vill ge dig in i detaljerna men vore tacksam om du kunde fundera lite på detta under de kommande månaderna. Vad är egentligen rimligt? 50% att lämna jordens atmosfär och 50% för resten? Eller behövdes det mer energi? Vet att du kan räkna på det så vore mycket intressant att få ta del av dem.

  John, du verkar ha ”råkoll” på tekniska saker. Vore mycket spännande att få ta del av dina tankar hur man ska tänka för att komma fram till en rimlig siffra.

  Gilla

 236. Helena Palena skriver:

  Anton: Man behöver inte ha belägg! Det räcker med ett smart sinne! 🙂

  Gilla

 237. Brage Norin skriver:

  Månresorna är politik . nothing else.
  Jag abdikerar.

  Gilla

 238. Kalle skriver:

  @Daniel Jag delar inte din uppfattning. Det du anser rimligt, är för mig helt orimligt. 🙂 Så vi kommer inte vidare. Jag svarar ändå slutligen på dina frågor.

  Vad gäller NASA-filmen så står det att den är från 1967. Det är den filmen som är med i ”A funny thing….”. Exakt vad det beror på vet jag inte. Det är något konstigt med årtalet där. Den visar iaf allt jag påpekade och är uppenbarligen tagen genom ett runt fönster (har du tittat på filmen?) och i filmen säger Armstrong att hela kameran fyller fönstret, sedan ser man en hand framför kameran. Är handen ute i rymden då utanför kapseln? Han säger också att de är halvvägs till månen. Varför säger han det 1967? Varför håller man på med Goldstone 1967? I en timme för att få en bild att se bra ut. ”pIcture looking good, Goldstone, 130 000 miles out, Goldtone, camera is filling up the window” Är det 1967 som filmen är tagen och man som du påstår inte har tagit genom ett runt fönster så är det ju ännu märkligare då man uppenbarligen är halvvägs till månen, fast det var man ju inte förrän 1969. 1967 var väl året Armstrong höll på att dö då han testflög en 250 kg månlandare med 4 stabiliseringsmotorer. Gick inget vidare.

  Vad gäller bilder på månen så har jag hittat två bilder/filmer som jag tror kan passa dig.

  Satelliten DSCOVR, Källa:NASA som visar jorden och månen på samma bild tagen av satelliten 1 600 000 km ut i rymden. Åtminstone tycker jag mig få en känsla för hur det borde sett ut med en bild på jorden tagen från månen, oavsett vidvinkel.

  http://sservi.nasa.gov/articles/video-from-a-million-miles-away-nasa-camera-shows-moon-crossing-face-of-earth/

  Epoxi 2008 05 29 bilder tagna ca 50 miljoner km bort. Jag kan se mig själv där som gubben på månen med min kamera tittandes på det där stora blåa klotet. Skulle det inte vara det som jag tog en bild på först av allt, kanske inte bara en utan 100 för att vara säker på att den skulle fylla upp hela kameran?

  http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/epoxi_transit.html

  @Daniel Apollo är mest en kul grej att forska om. Det är uppenbarligen en lögn men det finns många större lögner som idag betyder mycket värre saker för oss. Lögner som påverkar oss dagligen, som kriget mot terrorismen t.ex. Eftersom vi inte kommer längre här då vi ser helt olika på vad som är rimligt och inte så undrar jag om du ännu kollat på 9/11. Hittade snabbt en film nu, på 7 minuter. Finns hur många som helst om 9/11 och alla konspirationens delar. Denna då om byggnad 7. Forska lite på det om du inte redan gjort det så kan vi posta om det sedan.

  Gilla

 239. antongreider skriver:

  Brage, abdikerar? Jag ser det som att du gav upp redan när du gasade på med din hypotes utan att bry dig om faktagranskning; du gav upp vetenskapligheten till förmån för kärleken till berättandet. Vilket funkar för berättande, men är bristfälligt som argumentation. Och jo, Helena, man behöver visst belägg. Ett ”smart sinne” kan komma på hur smarta saker som helst utan att för den sakens skull tala sanning eller ha rätt. Det är därför jag aldrig påstår att Brage, eller du, är ointelligent. Rätt eller fel i en faktafråga handlar inte om intelligens.

  Gilla

 240. Helena Palena skriver:

  Anton: Det är sant! Men Brage är nog bara helt enkelt trött på hela mångrejen! Det tycker jag man får vara. Vi får väl se vem som får rätt i framtiden! Du vet väl att månstenen som Armstrong förlänade Holland t ex består av trä efter ingående studium! Fan, växet det trän på månen! WTF!

  Gilla

 241. antongreider skriver:

  Nej, Helena, det stämmer inte, och det har jag redan skrivit om tidigare. Stenen som uppdagats som förstenat trä kom till ett museum via en avliden premiärministers kvarlåtenskap; han fick den inte av Armstrong utan av den dåvarande amerikanska ambassadören, och att den skulle ha påståtts vara en månsten bygger sannolikt på ett missförstånd.
  De pyttesmå månstensfragmenten från Apollo 11 som Nederländerna fick i officiell gåva finns på Museum Boerhaave i Leiden.

  Återigen: faktakoll. Den har betydelse.

  Gilla

 242. Helena Palena skriver:

  Anton: Tro på ditt du så tror jag på mitt!

  Gilla

 243. Bengt skriver:

  Fantastiskt! Nu kan man redan landa tillbaka en raket i upprätt läge….!
  http://www.di.se/artiklar/2015/12/22/musk-lyckades-landa-sin-rymdraket/

  Gilla

 244. Brage Norin skriver:

  MÅNE – JAG VILL SKONA DIG FRÅN ONDSKANS LÖGNER – GOTT NYTT ÅR.

  Den som tror att vi landade på en himlakropp där vakuum råder – med en raket som först kunde
  landa – full med bränsle för att åter skjutas upp med bemanning och insamlat mångrus – och därefter docka en moderfarkost (som snurrade runt månen fort som fan för att inte falla ner) – och efter den lyckade dockningen fara tillbaka för att landa på jorden – sex gånger på raken för ett halvt århundrade sedan – FÅR GÄRNA TRO DETTA FÖR MIG.

  Men visst tar det emot att innerst inne tro på denna science fiction. Att hänga upp bilar under månlandaren och veckla ut dom på månen och köra omkring så att måndammet rykte – då spårade det ur rejält. Golfspelet var däremot ganska kul. Hole in One naturligtvis – månen är full med kratrar. Men att hitta igen golfbollarna i allt damm i kratrarna var nog svårt. Men en kul idé var det. Chartertrafiken till månen 1969 – 1972 ansåg Nixon vara den lyckligaste tiden som president. Vi måste unna alla lycka – även personer som gått sönder.

  Jag älskar barn som tror på tomten. Jag älskar Pippi Långstrumps råstyrka. Jag älskar sagor.
  Vi måste lära oss att älska alla människor – för vi är alla Guds barn

  Gilla

 245. Humor när den ärt som bäst! skriver:

  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!! 😀 😀
  Jag älskar foliehattar och det här är fan bland det bästa jag läst. Snart kommer teorin om att himlen slutar ovanför molnen, att jorden är platt och att solen cirkulerar runt jorden åter att bli aktuella om stollarna får hållas. 😀
  Lööv it! Väntar med spänning på att någon ska ramla över kanten nästa gång Volvo Round the world race avgörs…

  Gilla

 246. Magnus Holmgren skriver:

  Det slår mig att det inte ens är någon som frågat efter namnen på åtminstone några av dessa ”hundratals astrofysiker” som ”vet att vi inte kan åka till månen”. Även om jag bara kan förmoda att samtliga astrofysiker som vet detta är köpta och skulle svara att det visst går om man frågar dem skulle det vara intressant att veta vilka de skulle vara.

  Gilla

 247. Magnus Holmgren skriver:

  Snabb uträkning: Enligt den där simuleringssidan var totala massan vid början av nedstigningen c:a 16,6 ton medan torrmassan vid landning var c:a 7,7 ton. Specifik impuls för raketmotorn var 3050 m/s. Det ger delta-v = 3050 · ln(16,6/7,7) ≈ 2415 m/s = 8694 km/h, vilket är klart mer än de 6000 km/h som det påstods ha varit omöjligt att klara. Men är det tillräckligt mycket mer, då det ju inte bara är omloppshastigheten som ska bromsas bort, utan man måste motverka gravitationen vid landningen också? Tja, gravitationsförlusterna kan inte beräknas på något enkelt sätt, men Brage skriver ju själv att det är den horisontella hastigheten som är huvudproblemet, och där har han rätt. Själva landningsfasen ska ha tagit 160 sekunder, och med en tyngdacceleration på 1,622 ger det gravitationsförluster på max 260 m/s eller 934 km/h, så det bör ha funnits viss marginal även om masskvoten bara skulle ha varit 2.

  Gilla

 248. Magnus Holmgren skriver:

  Några oerhört snabba styrsystem eller raketmotorer som kan pulsas behövdes inte, vare sig vid landning eller dockning; varför skulle det? I vacuum, till skillnad från vid flygning i Jordens atmosfär, med vindar och turbulens, är det synnerligen förutsägbart vart man är på väg. Man räknar ut hur länge man behöver köra raketmotorn och så gör man det. Sen kollar man resultatet, och blev det inte riktigt som man tänkt sig gör man en justering. När man är i omloppsbana har man gott om tid. Vid landning har man inte så gott om tid, men man har förstås en raketmotor med steglöst reglerbart pådrag som man har testat noggrant så att man vet precis hur många procent man ska ställa pådraget på för att tämligen exakt motverka gravitationen.

  Jag kan rekommendera spelet Kerbal Space Program om man vill prova att landa på Månen själv. (Fast vill man simulera en månlandning med verkliga parametrar behöver man installera en samling modifikationer; i grundversionen är hemplaneten bara en tiondel så stor som Jorden för att det inte ska bli för svårt, och raketmotorerna är lite för bra.)

  Gilla

 249. Anton Greider skriver:

  Magnus: ”Det slår mig att det inte ens är någon som frågat efter namnen på åtminstone några av dessa ”hundratals astrofysiker”…”

  Jag är ganska säker på att Brage menar ”ALLA”! Dvs ALLA astrofysiker kan räkna ut att det vore omöjligt, men ALLA är även köpta så du kan inte få NÅGON som ställer upp med namn. HELA VÄRLDENS ASTROFYSIKERKÅR ÄR KORRUPT. Låter det inte smaskigt, så säg?

  Tur då att vi har Brage. Synd att han inte kan ställa upp med egna uträkningar; inga reda bevis som understödjer hans påståenden. Däremot, som vi har sett, en hel del överdrifter, missuppfattningar och rena felaktigheter.

  Hur som helst, lite roligt att se att det skakats lite liv i den här tråden igen. Jag önskar bara att Brage någon gång kunde komma med något underlag till varför han hävdar att just NIXON låg bakom ”månbluffen”. För mån-bluff-troende finns ju i parti och minut, men att just Nixon skulle ligga bakom hela partajet har jag bara sett Brage påstå. Känns inte det lite ensamt?

  Gilla

 250. Kalle skriver:

  @Kalle Köp en bok i astrofysik och räkna på det. Svaret återfinns på deltenta 1 i kursen astrofysik. Tills du klarat den tentan ta inte din egna inkompetens på allt för stort allvar, för ingen annan gör det

  Gilla

 251. Lasse skriver:

  Om någon sk konspirationsteori debunkats så är det väl den om att månfärderna fejkades. laserreflektorer, foton från LRO, mm. Dessutom följdes landningarna noga av Sovjet mfl. Radiotrafiken kunde lätt pejlas och hade varit mkt svårt att fejka. Läste också om att radar användes för att följa landarens färd ner mot månytan. Hade fejk upptäckts så hade med all säkerhet Sovjet avslöjat det eftersom de ju var USAs motpart i rymdkapplöpningen.

  Det gör mig lite ledsen att en annars så bra sida så lätt sväljer denna konspirationsteori.

  Gilla

 252. Bengt skriver:

  ”laserreflektorer, foton från LRO, mm” Detta vore intressant att få mer bevisbar detalj-info om.

  Gilla

 253. mymolly skriver:

  @magnus @lasse @anton @daniel – imponerad av ert tålamod och att ni lagt ner så mkt möda och engagemang. NASA, ESA, Roscosmos gör rätt i att helt ignorera det ni lagt ner så mycket engagemang i. De som tvivlar kan ju åka själva för det är det enda som skulle hjälpa – det är väl det de egentligen skulle vilja eller önskat att de skulle fått. Att försöka överbevisa konspirationsuppdiktare och hängörrands för inte utvecklingen direkt framåt – det skulle då ytterligare bara läggas till deras konspirationsargument såsom fabulerat, fabricerat och framtaget i ngt skumt egenintresse som de skulle älska att nojsa runt i. Jag tackar för intressant läsning och fascineras av egentolkningarnas och enfaldens människor som finns runt omkring. Nu släpper jag detta och går vidare förvissad om att @kalle och @brage och @helena lever kvar i sin uppfattning – även om jag klart är litet, litet frustrerad av enfalden och okunnigheten så lever kvar som det här framstår.
  //Torbjörn

  Gilla

 254. Bengt skriver:

  Lite kul är ju detta….med tanke på jordens ålder.

  107 SVT Text Söndag 18 sep 2016
  INRIKES PUBLICERAD 18 SEPTEMBER

  Kunskapen om månens ålder växer

  Forskning som bedrivits på Natur-
  historiska muséet i Stockholm har
  ökat kunskapen om månens ålder.

  Forskarna har analyserat stenar som
  togs till jorden under månfärderna
  1969-72 med hjälp av nya metoder.

  Enligt tidigare beräkningar är månen
  4.400-4.500 miljoner år gammal.
  Provresultaten kan minska osäkerheten.

  -Min kvalificerade gissning är att
  månen är 4,5 miljarder år gammal. Vi
  kan inte säga med 100 procents säker-
  het ännu, säger professor Martin
  Whitehouse till SVT Nyheter.

  Gilla

 255. Hans Bodin skriver:

  Jordens ålder är också ca. 4,5 miljarder år så dom där stenarna kan Nasa ha plockat i vilken grushög som helst!Mvh

  Gilla

 256. Bengt skriver:

  Hans; Det var just detta som var lite roligtl. De visade ”månstenar” även på TV nyheterna ikväll – som var lika gamla som jorden 🙂

  Gilla

 257. Magnus Holmgren skriver:

  Den ledande hypotesen är ju att Månen bildats av resterna efter en kollision för 4,5 miljarder år sedan mellan Jorden och en annan planet som legat i samma omloppsbana men destabiliserats, så om månstenarna är 4,5 miljarder år gamla bekräftar det bara den hypotesen. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Giant-impact_hypothesis

  Gilla

 258. Anton Greider skriver:

  Nej, stenarna kan INTE plockas i ”vilken grushög som helst”, eftersom jorden sedan dess har genomlevt en rad geologiska processer som månen INTE har gjort. Samt att månen utsatts för ett bombardemang av meteoriter som ser annorlunda ut än för jorden, pga vår atmosfär.

  @Torbjörn/mymolly: Tack! Ja, jönsar som jag kan ju lägga lite tid på sånt här trams, medan de som verkligen jobbar inom de berörda områdena förstås har bättre saker för sig. Och för dem är ju teknologin som är ett direkt resultat av månkapplöpningen vardag, och rymdforskningens historia, och pågående verksamhet, en självklarhet. Problemet i förlängningen är förvisso den allmänna vetenskapsfientligheten (med alla sina absurda paradoxer, som att folk skriver kommentarer om att ”vetenskap är ingenting att ha” på sina fick-stora manicker som manipulerar elektroner och kommunicerar med satelliter), men vad gör man väl…

  Gilla

 259. pelle 3 skriver:

  Jag kan bara säga så här . Vad besviken jag är på dej brage,,,jag har läst o tittat på det du har att säga om månlandningen,,,,,,jag är helt inne på din linje,,,helt,,,,,,,har läst igenom alla kommentarer,,,,,,har sett att det ställts en massa frågor om bränsle och annat som du har ideer om,,,,men du har inte givet ett enda svar,,,,,du är trött på månen säger du?du skriver en massa konstigheter som svar istället att bemöta med fakta,,,,jag är så fruktansvärt besviken på dej ska du veta,,,,,,jag hade räknat med att få lite kunskap serverad,,,själv kan jag inget om astrofysik därför litar jag på nån som kan detta,,,du,brage,,,,nää ,då är du trött på månen???
  Jag har mailat,ringt,sms,at till dej,,,inga svar?,,,jag tror fortfarande att ingen gått på månen.

  Riktigt dåligt av dej,,,ett riktigt svek,,,bara massa påstående
  Pelle

  Gilla

 260. mobacken skriver:

  Det är klart att månladningarna har inträffat. Jag har ju själv sett det på tv, i realtid – möjligen med någon fördröjning.
  Samma sak med t. ex. ”Independence Day” som jag själv sett på bio. Det har också hänt. Jag var där, på bion, så jag vet.(Vad gäller månlandningarna var jag INTE på bio. Jag var i föräldrarnas vardagsrum: där utspelades månlandningarna inför mina sinnen.) Det är jag helt säker på. Tror jag.

  Gilla

 261. Lasse Anckarman skriver:

  Som jag skrivit tidigare, Brage är som bäst när han är på månen!

  Här lägger han fram trovärdig information som är svår att förneka. Lika förbaskat så kommer en mupp (som senare förökas och klonas) som tror han kan vederlägga detta genom att använda en förnekares påståenden (för själv tycks han sannolikt inte veta så mycket) för att Antons cirklar inte får rubbas då hela hans världsbild i så fall raseras. ”-Har jag har blivit lurad?! Omöjligt! Varför skulle de luras om en sån sak?” Men för all del, lite humor mitt i allt allvar skadar inte… 😀

  Undrar om Anton är VoFare? Här är en Anton i samma skepnad med samma översitteri och nonchalans:

  https://chemtrailsisverige.wordpress.com/about/

  http://faktoider.blogspot.se/2013/08/konspirationsteoretikern-och-varlden.html

  http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=20856&start=375

  https://www.facebook.com/anton.greider

  Gilla

 262. Lasse Anckarman skriver:

  På tal om konspirationer och svårigheten att se dessa även med ögonen någorlunda öppna:

  Gilla

 263. David skriver:

  Fantastiskt bra och spännande! Good point!

  Gilla

 264. Jan Kraft skriver:

  Många har verkligen studerat och levt för månresornas varande eller icke varande, det som gör mig rädd är när människor refererar till källor såsom Nasa, IBM, osv de som har allt att vinna på historien. Och tilläger ”jo jag tror på dom”. Det skrämmer när man blir så närsynt att man inte kan se klart eller iaf objektivt på som i detta fall månresors existens, utan ser bara detaljer som tycks passa in och se de gör de för man vill så gärna att de ska. Sen kan det vara som så att om nu Brage som varit med ett tag inte heller kan säga allt eller vill säga allt så måste det väl vara hans fria val, ett val gott nog för oss andra att själva söka med öppet sinne efter svaret och inte bli matade med svaret, då saknar det ju värde. För då liknar det skolornas inmatning av information, och sen ett prov, så att det som ”lärts ut” verkligen fastnat. Ooo jag fick alla rätt!!! I att ha alla fel gällande den riktiga kunskapen. Men du har varit duktig och blir säkert en bra dräng i samhällets kvarnar samt en stolt bärare desinformationen. Samt en bärare av bankmaffians skuldberg, tills räntorna och insikten därav bryter ryggen på dig.Men du jag var bäst i skolan och ifråga satte aldrig vad som matades in i våra unga huvuden. Gällande resornas varande så är det väldigt mycket som talar emot och så lite som talar för, jag var barn och tyckte det var oerhört spännande då det sändes, nu i vuxen ålder så kan jag ej vara annat än skeptisk snacka om att utvecklingen har stannat. På ca. 45 år så borde det vara en ganska enkel match att skicka upp någon racket i veckan då all teknik gått framåt, motorer, datorer, matrial mm. ja även bränslet. Och kostnaderna må väl vara små om man jämför, snacka om att mänskligheten har backat i utvecklingen eller bara blivit dumma som inte kommit längre än så här. Skämmigt när man jämför med utvecklingen inom andra områden tycker en lekman som jag.

  Gilla

 265. Anton Greider skriver:

  Ska jag verkligen behöva svara på det där? Du vill inte tänka efter lite till först?

  Nähä? OK.

  Du vet att saker inte blir mindre på riktigt när de är långt borta, va? Det är PERSPEKTIVET som gör att du kan täcka månen på himlen med din egen tumme – ur din synvinkel – det är inte så att din tumme verkligen är större än månen.

  Nå. Med avstånd minskar perspektivet. Därför är fotot på jorden och månen tillsammans, som är taget från ett avstånd på dryga en och en halv miljoner kilometer – BETYDLIGT mer än de satellitbilder vi är vana vid att se, och fyra gånger så långt som avståndet mellan jorden och månen – lite mer rättvisande vad gäller storleksförhållandet mellan jorden och månen. Med reservation för att månen egentligen hade varit ännu lite mindre om den också hade varit på 1,6 miljoner kilometers avstånd från observatoriet, så är det UNGEFÄR så där stora som de är, jämfört med varandra, från ett visst avstånd – jorden är 3,7 gånger större än månen i diameter.

  Jag tror nu att du kan hålla med mig om att jorden befinner sig på samma avstånd från månen som månen befinner sig från jorden? Alltså är det så mycket större som jorden är, sedd från månen. 3,7 gånger i diameter. Om jorden skulle vara så nära att den skulle fylla upp halva himlen, så skulle även månen vara betydligt, BETYDLIGT större på vår himmel. Men det är den inte: den är trehundraåttiofyratusen kilometer bort.

  Och hur stor den blir på foto beror förstås på zoom, brännvidd osv. Tänk bara på hur besviken man blir varje gång man försöker ta en bild på en imponerande uppgående fullmåne med mobilen; alltid blir det bara en liten fläck.

  Så. Var det något mer?

  Gilla

 266. Magnus Holmgren skriver:

  micael: Hört talas om perspektiv? Låt oss till att börja med slå fast att det är lika långt till Månen från Jorden som till Jorden från Månen. Månens radie är drygt en fjärdedel av jordens, så från månytan skulle jorden se knappt fyra gånger större ut än månen gör från jordytan, absolut inte som i den nedre vänstra bilden. Men det är inte så lätt att uppskatta hur stor Månen är. Nära horisonten och sedd mot t.ex. ett kyrktorn långt borta ser den jättestor ut. Prova att hålla upp en linjal mot fullmånen med utsträckt arm så finner du kanske att den täcker 5-6 mm. Men håller du linjalen närmare dig täcker den kanske bara hälften. Jorden ser väldigt liten ut i den ned nedre högra bilden, men prova att gå längre från flaggan så ser den på samma sätt större ut, trots att den strängt taget är längre bort.

  Gilla

 267. Micael skriver:

  Magnus,

  Det finns inte en bild i Apolloarkivet som visar en bild från Månen, där Jorden ser större ut än vad Månen gör från Jorden, perspektiv eller inte.

  Om dessa nya bilder är äkta så kan dom gamla inte vara det..

  https://www.nasa.gov/topics/journeytomars/images/index.html

  Gilla

 268. Daniel skriver:

  Micael: Det handlar som Magnus skriver delvis om perspektiv. Men ännu mer om brännvidd på kamerans optik. Beroende på om man fotograferar med vidvinkel (t.ex. 28 mm) eller teleoptik (t.ex. 300 mm) så kommer jorden att se väldigt olika stor ut på bilder från månen. På samma sätt som du säkert sett att storleken på månen kan se väldigt olika ut på bilder från jorden.

  För att bedömma om jordens storlek på bilderna från månen stämmer så behöver man veta brännvidden på den optik som användes och hur stor månen är på negativet. Då går det att räkna ut om jorden har ”rätt” storlek eller inte.

  Om du inte litar på mig så fråga någon du känner och litar på som har en systemkamera med olika brännvidder på optiken. Han kommer säkert att kunna bekräfta vad jag skrivit. Du kan kanske till och med be honom ta ett foto på månen med vidvinkel och ett annat med teleotptik så får du själv se vilken otroligt stor skillnad det blir.

  Gilla

 269. lassese skriver:

  Här är en bra film som punkterar fake-argumenten ett efter ett:

  Gilla

 270. micael skriver:

  Anton,
  Dina spydigheter ligger på sandlådenivå.

  Jag har tagit en del foton i mitt liv, även med Månen som objekt.
  Bilden till vänster är givetvis överdriven men jag får inte ihop proportionerna i vilket fall.
  Men det finns så mycket annat som ni redan ältat i denna tråden, bla Johns inlägg om styrsystemets krav, som egentligen borde räcka för att väcka tvivel även hos dig.

  När man ser bilderna från http://www.apolloarchive.com/apollo_gallery.html och kollar på bla landaren http://www.apolloarchive.com/apg_thumbnail.php?ptr=611&imageID=AS11-40-5915 med all sin aluminiumfolie och popnitar kan man inte annat än ifrågasätta verkligheten bakom dessa.

  Samma modell av LM under Apollo 15 visas när den skjuts upp https://www.youtube.com/watch?v=BMBcLg0DkLA och grus och aluminiumfolie som sprutar åt alla håll, det ser rätt löjligt ut faktiskt (med det inte sagt att ni som tror på detta spektakel är löjliga) men kontrasten mot att titta på en bild av en landad LM på Månen med helt intakta aluminiumklädda ben och dammfria fötter http://www.apolloarchive.com/apg_thumbnail.php?ptr=621&imageID=AS11-40-5925 det funkar inte bara, även om bromsraketen och styrraketerna som används inte kräver samma kraft som lyftraketen.

  PÅ detta klipp https://www.youtube.com/watch?v=OlJGQ92IgFk&feature=youtu.be visas inklädnaden av LMs benen och Neils misslyckade flygtur, och på denna https://www.youtube.com/watch?v=LM1wjs5nWXQ&t=29s visas projekt Morpheus som kraschar under en test, inte mycket som ändrats under 45-50 år, så om man fortfarande i nutid ”behöver” krascha för att utveckla så förstår du väl komplexiteten i att landa, lyfta och docka under delvis okända förhållanden för 45-50 år sedan, precis som John beskriver, dessutom 6ggr.. går det ens att räkna på oddsen?

  Denna https://www.youtube.com/watch?v=RlbTx4fo5Tw visar ett lyckat försök med Morpheus autonoma styrsystem Dec 2013, om man tittar på landningssekvensen så ser man att dammet yr omkring, tror du verkligen inte att det skulle finnas grus och damm på LMs ben och fötter om något liknande hade inträffat, http://www.apolloarchive.com/apg_thumbnail.php?ptr=621&imageID=AS11-40-5925, tror du Morpheus är dammfri efter denna landning ?

  Vill man tro att man landade på Månen med en aluminiumklädd ”gräshoppa” för snart ett halvt sekel sedan, så är det helt okey, jag tvivlar dock STARKT på detta.

  /micael

  Gilla

 271. Helena Palena skriver:

  Micael: Har skrivit någonstans i denna långa tråd att månlandaren ser ut som något som Plåt-Niklas mekkat ihop så din kommentar ”aluminiumklädd ”gräshoppa”” är ju bara too passande! 😛

  Gilla

 272. Magnus Holmgren skriver:

  micael, om du har fotograferat så mycket måste du väl ändå veta att och hur du kan framställa bilder där ett visst motiv fyller upp precis så stor eller liten del av ytan som du vill genom att zooma och/eller beskära? Så hur stort eller litet något ”ser ut” på en bild betyder absolut ingenting.
  Jag tycker inte att du visar något intresse av att ordentligt förstå och värdera fakta. Du hänger upp dig på oväsentligheter och enstaka misslyckade tester och avfärdar hela rymdprogrammet baserat på något du tycker ”ser rätt löjligt ut”. Vad spelar det förresten för roll hur det går till när uppstigningsdelen lyfter för hur landarens ben ser ut dessförinnan? Landningen var ju mycket mjukare, som förklaras i dokumentären ovan. Dessutom är ju gravitationen mycket lägre och det finns ingen atmosfär, så det måndamm som hinner sprutas iväg under den relativt korta tid som landaren befinner sig nära ytan innan motorn stängs av borde fortsätta en bra bit bort; det skulle inte virvla omkring och lägga sig på fötterna i någon större mängd.
  Låt oss säga såhär: Man får inga stilpoäng i rymden. Månlandaren konstruerades för att vara så lätt som det bara gick samtidigt som den gjorde sitt jobb. Att kalla månlandaren för ”aluminiumklädd gräshoppa” på ett sådant nedlåtande sätt är bara barnsligt.
  Beräkningarna och simuleringarna är gjorda. Månlandningen var inte enkel, men möjlig givet mängden pengar som spenderades. Överväldigande bevisning finns för att månlandningarna också genomfördes. Att det skulle ha varit möjligt att fejka månlandningarna är däremot extremt osannolikt, oavsett ekonomiska förutsättningar.

  Gilla

 273. micael skriver:

  Magnus,

  På tal om fakta =)
  ”så det måndamm som hinner sprutas iväg under den relativt korta tid som landaren befinner sig nära ytan innan motorn stängs av borde fortsätta en bra bit bort; det skulle inte virvla omkring och lägga sig på fötterna i någon större mängd.”

  Om inte detta ovan är ren spekulation så är inget det, du skriver att det inte skulle lägga sig i någon större mängd, ser du någon mängd alls på bilden, jag kallar det för ”soprent”, kliniskt rent osv, helt omöjligt att lyckas med.

  Vidare,
  Jag vet att man inte får stilpoäng, men det är ingen förklaring till att den ”aluminiumklädda gräshoppan” kunde bromsas in från ca 6000Km /H utan att visa upp några som helst synbara skador på tex aluminiumfolien, den står där på bilden som om den precis levererats från fabriken, färdigputsad för leverans, det är för mig helt orimligt..

  /micael

  Gilla

 274. Daniel skriver:

  Micael,

  Hur mycket damm som skulle landa på fötterna kan vi nog bara spekulera i. Jag tror inte det går att testa på något enkelt sätt här på jorden. Du tror att det är omöjligt att dammet inte skulle synas på bilderna, andra tror annorlunda.

  Mycket annat har man kunnat testa här på jorden som t.ex. hur en flagga vaggar i vakum och då kunnat visat att det som först verkar omöjligt, att det ser ut som flaggan vajjar i vinden, kan förklaras av att det inte finns någon atmosfär som bromsas vaggandet.

  Det är mycket som verkar orimligt när man inte förstår det. Anledningen att månlandaren inte fick några skador vid inbromsning från 6 000 Km/h är att det inte finns någon atmosfär på månen. Utan atmosfär ingen friktion mot luften. Och därför inget som kan slita i sönder månlandaren.

  Daniel

  Gilla

 275. micael skriver:

  Daniel,
  Jag håller med dig gällande grus och damm på fötterna, vi kan bara spekulera och finna det troligt eller inte troligt.

  Detsamma gäller ditt andra exempel, det med flaggan, bara för att man kommer på ett möjligt andra alternativ, utesluter det inte det första, eller hur..

  Så till det du tror jag inte förstår,
  Utan atmosfär krävs vad, kanske en uthållig bromsraket? och vad är det som sliter sönder folien och får gruset att spruta när dom lyfter ”från Månen” under Apollo 15? jo lyftraketen till den övre mindre delen, ”retursteget”

  Så när man efter att ha kopplat loss sig från CSM, vänder hela LM under 6000 Km/H och tänder bromsraketen för att bromsa ner hastigheten, tror du bromsraketen kan ha nån påverkan på sin omgivning, tex folien runt benen? hur troligt är det att den efter detta ser helt opåverkad ut men i uppskjutningsläget trasas sönder i småbitar ?

  /micael

  Gilla

 276. Magnus Holmgren skriver:

  Se http://www.braeunig.us/apollo/LMcrater.htm för en analys av hur energin från utblåset från landningsmotorn kunde blåsa bort damm från månytan. Notera estimatet att partiklarna som blåses bort flyger iväg i minst 1 km/s. Som sagt, inte en chans att de lägger sig ovanpå landningsfötterna i någon märkbar omfattning. En annan sak är påståendet att landningsfötterna borde ha sjunkit ner, men det har också motbevisats.

  Gilla

 277. Magnus Holmgren skriver:

  Nej, nedstigningsmotorn kan inte ha någon som helst påverkan på landningsbenen. Avgaserna expanderar förstås åt sidorna men raketdysan slutar bara någon decimeter ovanför fötterna och hade avgaserna spridit sig i den vinkeln skulle prestandan vara fruktansvärt dålig. Se t.ex. skissen på ovanstående sida. Avgaserna far iväg i c:a 3 km/s relativt farkosten och bromsas inte in så att de kan komma i vägen för farkosten, återigen eftersom det råder vakuum på Månen.

  Gilla

 278. Magnus Holmgren skriver:

  http://www.armaghplanet.com/blog/nasas-lunar-module-everything-you-need-to-know.html visar hur månlandaren byggdes. Som synes har nedstigningssteget huvudsakligen en korsform. Alltihop täcks av isolering, den där ”aluminiumfolien”, i flera lager. Se https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-layer_insulation. Denna isolering klarar sig fint under nedstigningen men när uppdraget på månytan är över behövs den inte längre och då är det inte konstigt att den slits itu när uppstigningsmotorn tänds med fullt pådrag och blåser sina heta gaser rakt på den.

  Gilla

 279. Daniel skriver:

  Micael,
  ”Detsamma gäller ditt andra exempel, det med flaggan, bara för att man kommer på ett möjligt andra alternativ, utesluter det inte det första, eller hur..” Jag tycker det här citatet från dig är intresant. Du har såklart rätt i att båda alternativen är möjliga. Men så länge ingen kan peka på något fakta som inte går att förklara med att de verkligen landade på månen så kommer jag att vara övertygad om att de verkligen landade på månen. Och än så länge har jag inte sett någon sådan fakta som inte har en rimlig förklaring.

  Jag antar att du tänker tvärt om. Så länge det inte finns någon fakta som inte går att förklara med att det är fejk så tror du inte att man landade på månen.

  Själv är jag 100 % övertygad om att det inte är möjligt att genom föra en bluff av den här storleken utan att det skulle finnas 100% bevis för att det var en bluff såhär mer än 40 år senare. Inser du att det fanns 400 000 mäniskor som jobbade med månprojketet?

  Förutom detta finns det ju nu bilder som visar kvarlämnade detaljer från Apolloprogrammet på månen. Förutom från Nassa även från Japan och Kina. Är de också med på bluffen nu 40 år efteråt.

  Gilla

 280. Magnus Holmgren skriver:

  Och enligt dokumentären lassese postade går inte månstenarna att förklara med att det är fejk. Men det förutsätter förstås att man litar på att de som producerade och medverkade i dokumentären inte också är med i konspirationen trots att de inte har något med Apolloprogrammet eller NASA att göra.

  Gilla

 281. micael skriver:

  Magnus,

  Gruset och dammet finns i överflöd i rak linje med landningsfötterna, det ser du på fotspåren, att inget av detta fångats upp av den koppliknande foten är otroligt, den är kliniskt ren på bilden.

  Att uppstigningsmotorn sliter sönder folien är ju uppenbart, att bromsraketen inte påverkar benen är omöjligt, helt opåverkad, direkt från fabrik.

  Är det verkligen den här https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-layer_insulation dom använde ?
  Har du kollat upp det ? =) https://youtu.be/OlJGQ92IgFk?t=20

  /micael

  Gilla

 282. Magnus Holmgren skriver:

  Nej, det är inte alls otroligt. Hur skulle dammet ha hamnat i foten? Förklara! Rita figur! Tänk alltså på att dammet flyger iväg med minst 1000 m/s (utblåshastigheten är över 3 km/s). Det skulle alltså behöva flyga upp i en rätt brant vinkel och studsa på undersidan av landaren och fortsätta ner i ”koppen” utan att studsa ut igen.

  Nej, det är omöjligt att bromsraketen påverkar benen på något sätt som har någon betydelse. Hur skulle den göra det? Förklara! Rita figur! Och ja, månlandaren kom direkt från fabrik. Den var skyddad i mellansteget mellan tredjesteget och servicemodulen och ute i rymdens vakuum finns ingen smuts som kunde fläcka ner den. Måndammet är liksom inte heller fuktigt så att det kunde ha klibbat fast på månlandaren. Jag tror att du har svårt att föreställa dig hur stor skillnad det är mellan miljöerna på Jorden resp. Månen.

  Gilla

 283. micael skriver:

  Magnus/Daniel

  Jag ser det som omöjligt att det skulle vara damfritt i ”kopparna” då dom omringar utblåset, även om miljön på Månen skiljer sig från jorden, när bilen kör runt på ”Månen” https://www.youtube.com/watch?v=rwYLEn0gcao ryker damm och grus omkring, det beter sig i princip som på Jorden, med den skillnaden att det ser ut att landa i slowmotion strax bakom bilen =)

  När Morpheus landar( på en betongplatta), ca 50 sek in i klippet https://www.youtube.com/watch?v=RlbTx4fo5Tw ser man vad som händer med gruset även utanför startplattan, du ser även att hela Morpheus blir täckt av damm o grus som sänker sig tillbaka ner från skyn, om man utfört en liknande landning på månen borde gruset och dammet betett sig ungefär liknande.

  Fotspår runt landningsfötterna tyder på lager av sand/grus/damm motsvarande, detta lager borde med all sannolikhet ha rörts upp och sedan landat ungefär som i ovan klipp av Morpheus, (men visst, kanske i slowmotion =)

  Din variant av att materien innanför benradien, skulle förflytta sig med sådan precision att all materia som virvlats upp försvinner bort utanför benradien utan att något endaste korn blir visuellt kvar på bilden är för mig omöjligt.

  Att folien skulle förblivit opåverkad av bromsraketen under resan från CSM till landning är högst osannolikt, dessutom låg LM i en bana runt månen i 6000 km/H, och risken att träffa på rymdgrus eller måndamm borde varit överhängande.

  Magnus, glömde du detta ?
  ”Är det verkligen den här https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-layer_insulation dom använde ?
  Har du kollat upp det ? =) https://youtu.be/OlJGQ92IgFk?t=20
  Tyckte du kanske inte det var relevant ?

  Daniel,
  Hur många av dessa 400 000 tror du hade behövt veta något om detta, denna siffran inkluderar alla som på något sätt deltagit i projektet, även killen som sopar hangaren eller tillverkat bultarna, jag tror att det sträcker sig till ett fåtal människor som skulle behöva haft hela bilden.

  Bilderna du skriver om är små punkter som kräver pilar för att du ska veta var du ska titta, borde det inte finnas bättre teknik och då klarare bilder av detta idag?

  Ryssarna gick ut 2006 med att dom skulle satsa på att sätta en man på månen 2025, man räknade med att med den teknologin som fanns 2006, skulle det ta ca 20 år innan det gick att lösa det Usa påstår sig ha gjort 35 år tidigare, knappast bra reklam för Ryssarna, men kanske desto ärligare?

  Nasa gick ut med liknande information 2004, dom har inte ännu varit i närheten, ursäkterna är till stor del dessa två:
  1 Man har inte bara Månen som mål
  2 För dåligt med pengar

  På fråga 1 svarar jag, det borde inte vara ett problem, med tanke på att man klarat av delmål ett för snart ett halt sekel sedan, och då haft den tiden på sig att utveckla resten. Nasa gick ju inte i dvala mellan 1972 och 2004 om man tittar på deras budget, och utvecklingen inom teknologi fullkomligt exploderade på alla övriga plan i samhället.

  På fråga 2 svarar jag, Pengar är absolut en faktor, men man behövde inte uppfinna hjulet igen, slå ihop budgeten för rymdresor från 1972 till dags datum så borde väl pengarna ha räckt till att uppdatera den befintliga tekniken, för att åtminstone ha ett transportsystem ToR Månen på normal basis.

  Ta en jämförelse med flygplanets historia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygplan

  ”Bröderna Wright hemlighöll sina flygförsök, och många av de övriga pionjärerna sökte sig fram andra vägar. I Frankrike framträdde brasilianaren Alberto Santos-Dumont med ett flygplan och lyckades 1906 fullborda ett luftsprång av 60 meter i längd, samt kort därefter den första flygningen med en varaktighet av 21 sekunder. 1907 överträffades hans flygning av Henri Farman.[4]

  Efter detta gick utvecklingen raskt framåt. En engelsk tidning satte ut ett pris på 1000 pund till den första som flög över Engelska kanalen. Vinnaren blev fransmannen Louis Blériot som flög sträckan i juli 1909. Efter det började flygindustrin utvecklas i snabb takt. I Sverige byggdes det första planet 1909-1910. År 1919 invigdes det första reguljärflyget som gick mellan London och Paris. 1929 byggdes det första planet drivet av fyra motorer; Junkers G 38. Det kunde ta 19 passagerare och flyga på 3100 meters höjd. Flygplanet fortsatte att utvecklas under världskrigen. Under första världskriget hade man utvecklat plan som kunde komma upp i 200 km/h och under andra världskriget kunde de komma upp i över 650 km/h. Vissa plan, som till exempel Messerschmitt Me 163 (raketplan) tillät hastigheter upp emot 960 km/h.”

  Om vi tänker oss att Louis Blériots flygning över Engelska kanalen är ”Månlandningen”, hur skulle folk ha resonerat om man 40 år senare på 50-talet sagt sig behöva utforska vindarna (van allen belt) över kanalen innan man vill göra det igen, och att man behöver utveckla landningsutrustningen (typ Morpheus) igen, detta hade varit skrattretande..

  Men men, kontentan av det vi har behandlat ovan är att det inte kan kallas vetenskap, Vetenskap handlar om påståenden som kan verifieras, inga av våra frågor går idag att verifiera med Poppers tes.
  Detta handlar om Juridik, vi har olika indicier och med dessa får vi ”döma” efter hur vi uppfattar det som sannolikt eller inte.

  Ha det gott..

  /micael

  Gilla

 284. Magnus Holmgren skriver:

  Man använder sådan där flerlagers isoleringsfolie för att reducera värmestrålning (in eller ut) i rymden. Det är den enda form av värmeöverföring man behöver skydda mot då det inte finns någon atmosfär och därmed ingen konvektion. Sen kan man lösa problemet att skilja lagren åt termiskt på lite olika sätt. Vad spelar det för roll?

  Återigen, jämförelser med tester utförda på Jorden är fullkomligt irrelevanta. I jordens atmosfär bromsas partiklar snabbt in och det uppstår dammoln som kan lägga sig lite varstans. Icke så på Månen. Där gäller verkligen förenklingen från fysiklektionerna att man kan bortse från luftmotståndet. Dessutom är gravitationen bara en sjättedel. Inte 6% mindre, inte en sjättedel mindre – en sjättedel. Så nej, månstoftet borde verkligen inte alls ha ”rörts upp och sedan landat ungefär som i ovan klipp av Morpheus”. Inte så att det blåstes iväg med någon precision, tvärtom, men det var en relativ liten mängd som spreds över mycket stora avstånd, och bara precis vid sättning kan något av det ha haft möjlighet att studsa ner i fötterna.

  Du tänker dig att astronauterna måste ha rört upp en massa måndamm när de gick och (under de senare uppdragen) körde runt kring månlandaren. Det är väl i så fall inte lika otroligt att det gruset kunde ha landat i föttern ­– månbilen rev onekligen upp en del grus – men har du några bilder som visar med tillräcklig tydlighet att de sprätte grus mot månlandaren och bilder som du vet är tagna efteråt utan grus? Om nu alltihop var fejkat och de filmade sprättande av fejkmångrus med fejkmånbilen mot fejkmånlandaren verkar det oerhört klantigt att råka blåsa bort gruset från månlandarefötterna innan de fortsatte, eller hur du nu menar att bilderna bevisar att det är fejk. Och om nu mångruset borde ha betett sig som det på Jorden borde väl i så fall bilder som visar att det inte gjorde det snarare vara bevis för att de *inte* är tagna på Jorden?

  Du tror fortfarande att det är osannolikt att isoleringsfolien påverkades av bromsraketen utan att kunna förklara hur. Du antar också att landaren måste ha träffat på rymdgrus i omloppsbanan, ett löst antagande helt taget ur luften. Har du något som helst grepp om hur tom rymden är? Det hoppar inte bara ut grus från månytan och svävar omkring. Tekniskt sett har månen visserligen ett slags atmosfär bestående av mycket små mängder utströmmande gaser samt atomer som slås loss av partiklar från Solen, men den är en biljontedel av Jordens på solsidan och en biljardtedel på skuggsidan. Materia som till äventyrs skulle ha hamnat i omloppsbana på något sätt (kvar sedan Månen bildades kanske) skulle krocka med vartannat tills allt cirklar i samma plan och därmed bilda ringar, om det inte vore för att Månens gravitation är ojämn och svag, vilket gör att omloppsbanor runt Månen inte är stabila särskilt länge. Eller var menar du att det där rymdgruset skulle komma ifrån?

  Gilla

 285. micael skriver:

  Magnus,

  Jag hade tänkt att lägga ner detta men jag kör en fråga och en länk.

  Menar du att du står på en vetenskaplig grund i de frågor vi haft uppe?

  Sedan rymdgrus kontra foliefilm, ”I rymden utsätts farkosterna för stora temperaturskillnader som växlar från flera hundra plusgrader till flera hundra minusgrader på bara några sekunder. Detta i kombination med ett ständigt bombardemang av rymdgrus i hög hastighet leder till att små sprickor uppstår i skrovet. Med tiden kan detta leda till stora svagheter i konstruktionen,”

  http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/sjalvlakande-rymdfarkoster?page=6

  /micael

  Gilla

 286. Magnus Holmgren skriver:

  Det framgår inte av artikeln vilken typ av farkoster som avses eller vilka tidsperspektiv. Förmodligen tänker man på satelliter eller sonder som ska färdas långt ut i solsystemet. Mikrometeoriter är ett välkänt fenomen som innebär vissa problem i längden för ISS, men den har ju varit uppe i rymden i åratal. Apollo 11 varade i drygt 8 dagar. Viss skillnad. Du uttryckte dig som om månlandaren skulle bli fullkomligt perforerad. Jag kan möjligen tänka mig att någon enstaka mikrometeorit skulle kunna ha träffat, men det är i så fall något man kunnat dimensionera för och väldigt, väldigt långt från den effekt som uppstigningssteget hade på isoleringen. Inga inkonsistenser här alltså.

  Gilla

 287. Micael skriver:

  Magnus,

  Nu talas det om rymdfarkoster och eventuella passagerare, så det borde vara klartlagt.

  Jag tyckte jag uttryckte mig ganska sparsamt, pepprad, Var får du det ifrån?

  Vad uppstigninssteget hade för isolering är oviktigt, och om den kanske var dimensionerad eller inte, vi pratar om hela LM, som om dess ytskikt hade träffats, självklart borde ha uppvisat spår av det, men dom hade väl tur alla sex gångerna =)

  Förövrigt min fråga om vetenskaplig grund tyckte jag var relevant, missade du den med ?

  /micael

  Gilla

 288. Magnus Holmgren skriver:

  Micael,
  Jag är inte rymdexpert, men det är inte du heller. Alla riktiga rymdexperter säger att Apolloprogrammet genomfördes, så du har en del att bevisa. Du kommer mest med lösryckta påståenden utan substans, jag resonerar om varför de är orimliga.

  Om jag har förstått dig rätt är det du påstår åtminstone att isoleringen utanpå nedstigningsstegen, om den slets sönder så häftigt som https://www.youtube.com/watch?v=BMBcLg0DkLA visar, även borde ha skadats av mikrometeorider (rymdgrus) under färden såpass att det syntes på bilder tagna från Månen. Korrekt? Då får du räkna ut hur det konkret skulle handla om. Okej, enligt https://en.wikipedia.org/wiki/Micrometeoroid är såna här partiklar ”extremt vanliga”, men det är ett relativt begrepp. Övre änden av uppskattningen som ges är i storleksordningen 50 ton per dag fördelat över hela jordydan. Den är c:a 510 miljoner km², så 0,1 µg per m² och dag. Nedstigningsdelen var c:a 4,2 m × 4,2 m × 3,2 m. Det blir i storleksordningen 100 m² om man även räknar ovansidan, så vi snackar 10 µg per dygn under c:a 5,5 dygn från ”uppackningen” till att den lämnades på Månen.

  Hittar du några felaktigheter i beräkningarna?

  Gilla

 289. Magnus Holmgren skriver:

  Och Micael, jag bad dig förklara exakt hur bromsraketen skulle kunna påverka benen. Missade du den frågan?

  Gilla

 290. micael skriver:

  Magnus,
  Har du någon källa på ”Alla riktiga rymdexperter säger att Apolloprogrammet genomfördes” =)

  Men du har helt rätt, jag är långt ifrån en rymdexpert, och jag utger mig inte för det heller, sunt förnuft kan räcka långt.

  Mina ”lösryckta påståenden” är precis som jag beskrev ovan indicier i ett ”rättsfall” vi har inga bevis, de som står på den anklagades bänk är personer som hade mycket att vinna, dessa är också de som producerat en stor del av de underlag som används både för och emot, dom övriga indicierna tex, ”varför tar det sådan tid att göra det igen” är ytterligare bara något vi kan spekulera vidare i, det räcker inte bara med en förklaring från ”den anklagades bänk”, dom som från början misstänks ljuga.

  Så till mängden https://en.wikipedia.org/wiki/Micrometeoroid
  Om vi utgår från dina siffror så gäller dessa till att börja med det som landar på jorden, och det gäller dessutom bara micrometeoroider, förutsättningarna för Jorden och Månen är väl inte desamma om jag minns dig rätt?

  Så förutsättningarna du borde presentera är det LM utsätts för från när LM blottas till landningen på månen.

  Det som står i din länk är ”Micrometeoroids pose a significant threat to space exploration”
  Detta tyder väl på en viss risk när man använder ordet ”significant threat” alltså rak översättning ”betydande hot”

  Beskrivningen vad hotet riktas mot länkas hit https://en.wikipedia.org/wiki/Spacecraft
  Hotet riktas alltså mot alla typer av rymdfarkoster.

  Då dom förutsättningarna som gäller är 6 lyckade resor, med landningsmoduler som är beklädda med ett yttersta lager av tunn folie, rör sig med 6000 KM/H runt månen, landar och står uppställd likt nyputsade bilar vid en lansering av ny modell, detta finner jag ologiskt.

  Så till missade frågor, jag har ställt en rak fråga om du tycker dig stå på en vetenskaplig grund, gör du det, ja eller nej ?

  /micael

  Gilla

 291. Magnus Holmgren skriver:

  Jag tror att frågan är irrelevant men jag kan med gott samvete säga att jag står på bättre vetenskaplig grund än dig i alla fall. Om vi ska fortsätta rättegångsanalogin är det du som är självpåtagen åklagare och måste lägga fram konkreta bevis för att historiens största konspiration ägt rum, inte bara vaga och okvantifierade misstankar. Det är inte heller sant att vi inte har några bevis. Du och jag har kanske inte några månstenar fysiskt framför oss utan måste lita på experter, men hur ska man någonsin kunna veta något om man utgår från att alla experter inom alla områden alltid ljuger?

  Efter lite ytterligare läsning av http://static.icr.org/i/pdf/technical/Moon-Dust-and-the-Age-of-the-Solar-System.pdf, som är källan för mängden mikrometeoroider som landar på Jorden, visar det sig att Månen uppskattas ta emot 10 000 ton rymddamm per år, trots att ytan bara är en fjortondedel av Jordens. Det blir alltså knappt en storleksordning mer (jag räknade ju med 20 000 ton för Jorden), eller c:a 0,1 mg/dygn för månlandarna (generöst räknat). Fler invändningar? Vidhåller du att detta är en mängd som borde ha lämnat tydliga spår? Du missade kanske att isoleringen inte bestod av *ett* lager folie utan flera.

  Att mikrometeoroider utgör ett betydande hot mot rymdfärder måste fortfarande sättas i ett sammanhang. Det betyder inte att rymdfärder är omöjliga, bara att man måste skydda sig på rätt sätt, mer ju längre tid man tänker tillbringa i rymden. Det är väl självklart?

  Angående varför ingen varit på månen sedan Apollo 17 undrar jag om du har några mer exakta citat. Du skrev att NASA skyller på att de har andra mål än Månen och för lite pengar. Duger inte det? Under rymdkapplöpningens dagar var den politiska situationen helt enkelt sådan att prestigen gjorde det värt att spendera otroliga mängder pengar på att åka till Månen. Det kanske är billigare att åka till Månen idag. Det betyder inte att det anses vara värt det av dem som håller i pengarna. Framför allt inte att skicka dit människor när i princip all utforskning som behövs redan är klar. Obemannade farkoster har ju skickats dit. Du kanske för en gångs skull kan leta upp lite konkreta siffror i form av NASA:s budgetar och jämföra.

  Lätt för dig som inte tror att någon varit på Månen att kräva att astronauter skickas dit NU!! för att bevisa att det är möjligt.

  Gilla

 292. micael skriver:

  Nej du står inte på någon vetenskaplig grund över huvud taget, inte jag heller, för det vi diskuterar är inte vetenskap, det är fortfarande Juridik.
  Vi kan ha olika starka indicier, och dessa bedöms i ”betraktarens ögon”.

  Mängden rymddamm som kalkyleras fram genom olika antaganden kanske stämmer, det kan varken du eller jag veta, om de antagandena stämmer så stämmer säkert deras kalkyl, tyvärr baseras den ju på uppgifter från dom påstådda månlandningarna och således från den anklagades bänk, så frågetecken uppstår ju givetvis.

  Men trots detta, ja jag anser att om man ser rymddamm som ett betydande hot mot rymdfarkoster av betydligt rejälare kaliber, så bör det rimligtvis varit en överhängande risk att något korn rivit sönder den yttersta tunna folien.

  Jag menar inte att rymdfärder är omöjliga, det jag påstår är att ingen människa har varit på månen, inte än.

  Självklart är risken större ju längre man tillbringar i rymden, det var ju därför man ville ha självläkande ytskikt, men risken ökar ju även beroende på vad man färdas i, Orion ser ju onekligen lite mer stryktålig ut än månlandaren.

  Så till dina siffror, https://en.wikipedia.org/wiki/Budget_of_NASA

  Kollar vi på dessa kan vi uppskatta det till att Nasa under en tioårsperiod (-62 till -72) hade ett snitt på ca 2,5% av F. budget, under denna tioårsperiod, lyckades man de 4 sista åren landa 6 gånger på månen.

  Följande 45 år har man haft ett snitt på ca 0,75% och lyckats 0 gånger med samma bedrift.

  Om man bortser från Apollo13 med sin exploderande syretank, så menar man att man hade 6 lyckade landningar på rad, alltså ett färdigt fungerande koncept, således är utvecklingsfasen relativ klar runt -69 och en stor del av kostnaden borde absolut kunna kapas bort.

  Målet med månen var och är att kunna använda denna som avstamp vidare ut i rymden, detta för att slippa Jordens dragningskraft, att Jordens dragningskraft är problemet kan du kolla om du läser om lyftkapaciteten hos dom olika raketerna som är under utveckling, både hos Nasa och tex Space X.

  Jag har tidningen Teknikens Värld så långt tillbaka som från slutet av 40-talet, och redan från början av 50-talet så var drömmen att upprätta en månbas, teknikens värld var den första tidningen att redovisa rapporten av Eisenhowers rådgivargrupp med Dr James R. Killian Jr i spetsen, ”Operation universum” 1958,

  https://books.google.se/books?id=TgkAAAAAMBAJ&pg=PA186&lpg=PA186&dq=operation+universe+dr+james+r+killian&source=bl&ots=DoPMw00Fc0&sig=YiV-SLIXq7bDzb6Ff2gwbvmE-Uw&hl=en&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi1lMGo5d_SAhWCVxQKHffIC0sQ6AEIPTAH#v=onepage&q&f=false

  Här beskrivs visionen om Rymden och erövringen av månen, och den är idag ca 60 år senare i princip densamma http://www.space.com/7015-40-years-moon-landing-hard.html

  Så med ett snitt av ca 0,75 % av F. Budget i över 40 år har man inte lyckats komma nämnvärt närmare målet, det man visar upp är i princip till utseendet snarlika modeller ur Apolloprojektet, likheterna mellan Morpheus och den gamla Lm är ju slående, över 40 år senare och skiten tom kraschar https://www.youtube.com/watch?v=LM1wjs5nWXQ&t=29s

  Jämför du dagens raketer med Saturn 5 så är dom blygsamma, om man dessutom tänker på att dagens raketer har passerat en era av banbrytande teknologiska framgångar inom alla andra plan så är det skrämmande.

  Så ja, jag betvivlar detta skådespel, det finns alldeles för många indicier som talar emot ett ”frikännande” av Apolloprojektet.

  En rolig detalj, i årgång 1954 av Teknikens Värld står det om en försöksraket som nått den ”väldiga” höjden av 91 000 m, ”på denna väldiga höjd mot den mörka himlen, där stjärnorna är synliga även i fullt solsken” hur var det nu med stjärnorna, har dom bestäms sig än? =)

  Magnus, som jag sagt tidigare är detta Juridik och inte vetenskap, om man kan tro att en myndighet ljuger för att på något sätt tjäna på det, då öppnar sig en annan typ av frågeställning.
  I detta fallet med Månlandningen kan man mycket väl ha använt motiveringen global/nationell säkerhet, det svaret kanske kommer snart, eller kommer det aldrig, vem vet, det verkar i alla fall som om fler och fler vågar sticka ut hakan, tex välmeriterade personer som http://worldnewsdailyreport.com/trump-science-advisor-denies-apollo-moon-landings-ever-happened/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork gör att frågor ställs vilket är bra.

  Det finns väldigt många som opponerar sig mot 9/11, i det fallet finns det en vetenskaplig grund att åtminstone byggnad 7 (CIA) faller på grund av att den sprängs, även om det mest troliga är att alla tre ”sätts ner” kontrollerat.

  Den minsta lögnen som myndigheten kan beslås med är att de sprängs, alla spekulationer och indicier om motiven till detta får man tills vidare bedöma sannolikheten för, den enklaste kan vara att man ville spara liv, det är ju därför man från början har färdigriggat byggnader.

  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_controlled_demolition_conspiracy_theories

  Om du inte varit på denna länk http://www.ae911truth.org/gallery/evidence.html så ta en titt.

  Denna länken http://youtu.be/nC0eQ3_FUs0?list=PLUshF3H0xxH2FFyiA3OZnLA7WfjNxJmcO finns där och den beskriver vetenskapligt det som man med sunt förnuft kan förstå.

  Trevlig helg

  /micael

  Gilla

 293. Helena Palena skriver:

  Micael! Trevlig helg på dig! Vi är i samma omloppsbana du och jag! Och på samma kalas! Keep up! 😛

  Gilla

 294. Magnus Holmgren skriver:

  Att vara i Trumps regering skulle jag inte se som en merit. Vad man nu än tycker om den saken är worldnewsdailyreport.com en uppenbar satirsida (men vid första anblicken inte lika rolig som många andra). Det står t.o.m. på http://worldnewsdailyreport.com/disclaimer_/: ”WNDR assumes however all responsibility for the satirical nature of its articles and for the fictional nature of their content. All characters appearing in the articles in this website – even those based on real people – are entirely fictional and any resemblance between them and any persons, living, dead, or undead is purely a miracle.” ‘Nuff said.

  Gilla

 295. Magnus Holmgren skriver:

  Nej, detta är inte juridik. Detta handlar om att avgöra vad som är sant eller åtminstone mest sannolikt, något som är viktigt även inom juridiken, men det är inte juridik (och jurister är inte alltid så bra på det heller efterdom de är specialister på juridik och inte matematik, statistik eller vetenskaplig metod, så de litar på de sakkunniga och kontrollräknar inte själva).

  Tack för att du kollade upp budgetarna. Som du kan se bekräftar siffrorna hypotesen att NASA fick avsevärt högre prioritet under rymdkapplöpningen och motsäger inte teorin att månlandningarna verkligen genomfördes. Och det är ju det som är själva essensen inom vetenskap, att man ställer upp hypoteser och testar om observationer av verkligheten faller inom felmarginalen för vad man kan förvänta dig om hypotesen är sann.

  Vi har här två motstridiga teorier/hypoteser; dels den vedertagna teorin att Apolloprogrammet verkligen genomfördes och att 12 personer därmed har gått på Månen, dels den alternativa teorin att det hela fabricerades. Låt oss sammanfatta vilka omständigheter som talar *mot* respektive teori:

  Så vad talar emot teorin att Apolloprogrammet är verkligt? Ingenting. Alla observationer är konsistenta med teorin. Alla påstådda anomalier har kunnat visas inte vara några anomalier alls utan precis vad man kan förvänta sig om teorin är korrekt.

  Vad talar då emot den alternativa teorin att månlandningarna fejkades? Flera saker, men främst det material som hämtades hem ifrån Månen och inte kunde ha hittats på Jorden, film- och TV-experten som vittnar om att det var tekniken för att *fejka* månlandningarna som inte fanns vid tidpunkten, det faktum att Sovjet inte protesterade och att radioamatörer kunde lyssna på radiotrafik som kunde konstateras komma från Månen.

  Problemet med er konspirationsteoretiker är att allt som talar emot konspirationsteorin ignoreras eller viftas bort som en del av konspirationen. Jag tänker *inte* ge mig in på 11 september men kan konstatera att mönstret är detsamma där. Konspirationsteorin är alltså inte falsifierbar och därmed distinkt ovetenskaplig. Men där är vi kanske överens – för dig är det juridik, för du bryr dig inte om huruvida du *har* rätt utan bara huruvida du *får* rätt?

  Gilla

 296. Magnus Holmgren skriver:

  För att återvända till rymdgruset – nej, mängden nedfallande rymdgrus på Jorden och Månen kommer inte bara från folk inblandade i Apolloprogrammet. Den första uppskattningen kom ju från en svensk, f. föreståndaren för Oceanografiska institutet Hans Pettersson, som kom fram till 14,3 miljoner ton per år, vilket var definitivt oroväckande men dock visade sig vara helt uppåt väggarna, om inte förr så när Sovjet placerade en landare på Månen utan att den sjönk ner i flera meter damm. Förekomsten av mikrometeoroider har varit en del av förutsättningarna för rymdfärder ända sedan dess, så hade tidigare uppskattningar varit signifikant felaktiga hade de reviderats. Har du hört någon från ESA eller JAXA eller annan rymdstyrelse säga något i stil med ”Hallå där! Det är ju mycket mer mikrometeoroider i rymden än NASA sa under Apollo! De ljög!”.

  Så har du något bättre förslag på vad den riktiga siffran är och vad baserar du i så fall det på?

  Gilla

 297. Micael skriver:

  Magnus,

  Beraätta för oss kreterierna för vetenskap är du snäll..

  När du har gjort det ska jag bemöta ditt inlägg..

  /micael

  Gilla

 298. Magnus Holmgren skriver:

  Att tvivla är en bra början men inte tillräckligt och att tro att en myndighet skulle kunna ljuga om den tjänar på det är inte samma sak som att utgå från att den måste göra det. Det slår mig nu att jag inte riktigt fått klart för mig exakt vad syftet med att fejka månlandningarna skulle vara. https://www.quora.com/If-NASA-had-faked-the-moon-landings-what-would-the-purpose-of-faking-it-be?share=1 har en intressant diskussion. Var det NASA internt som iscensatte månlandningen för att de lovat Kennedy att skicka människor till Månen men insåg att det inte var möjligt, eller var det på order av Nixon, som Brage förelog? Om man nu kommit fram till att det var omöjligt, varför var man rädd att Sovjet skulle hinna före? Om det var en intern grej, vem tjänade på det?

  Vet ni vad, nu vill jag ha en komplett historia! Vem eller vilka personer startade konspirationen, vem pratade med vem och när, vilka fler blev inblandade och hur, särskilt på den sovjetiska sidan som ju som nämnts också måste ha varit involverad, vem tjänade vad och hur förhindrades de NASA-anställda (resten av de 400 000) och andra som hölls utanför från att inse att någon månfärd inte var på tapeten?

  Gilla

 299. michaelnilsson228 skriver:

  Till Magnus Holmgren för ditt påhopp på oss så kallade ”konspirationsteoriker”.

  En studie från 2013 visar att konspirationsteoretiker är mer öppensinnade och mindre fanatiska och aggressiva än konventionalister. Att använda ettiketten konspirationsteoretiker hämmar de kognitiva funktionerna, så att folk i allmänhet tänker sämre. Michael J Wood och Karen M. Douglas vid University of Kent (UK) har presenterat sin forskning i artikeln: ”What about Building 7? – A social psychological study of online discussions of 9/11 conspiracy theories”. Där jämfördes ”konspirationsteoretiker” (d.v.s. positiva till s.k. ”konspirationsteorier”) med “konventionalister” (de som var kritiska till ”konspirationsteorier”, ”konspirationsskeptiker”) genom att studera kommentarer på webbsidor. Av 2174 kommentarer kodades 1459 som positiva till ”konspirationsteorierna”, medan endast 715 var konventionalister. Det handlade bland annat om teorierna om vad som hände 911 och vilka som låg bakom samt om vem/vilka som mördade bröderna Kennedy. En intressant sak de såg var också att konventionalisterna var mer fientliga när det gällde att övertyga sina meningsmotståndare. De var också mer fanatiska anhängare av sina egna teorier. De så kallade konspirationsteoretikerna hade däremot oftast ingen färdig teori utan var öppna för kritiska, sanningssökande diskussioner. De ville gärna diskutera det historiska sammanhanget i större utsträckning än ”konspirationsskeptikerna”. Dessa resultat stärks i en bok, ”Conspiracy Theory in America” av den politiske forskaren Lance de Haven-Smith, som publicerades under 2013. Författaren beskriver också varför människor som kallas konspirationsteoretiker inte trycker om att få den etiketten. Han berättar att etiketten skapades av CIA för att förtala och svärta ner människor som kritiserade den officiella berättelsen om morden på bröderna Kennedy. Det blev ett sätt att förlöjliga och trakassera och tyvärr, skriver författaren, så blev begreppet den mest framgångsrika propagandan genom tiderna.

  Problemet ligger definitivt inte hos oss som söker sanningen, utan hos dem som med alla medel försöker hindra oss att ta del av den.

  Hälsningar från en öppensinnad sanningssökare.

  Gilla

 300. Magnus Holmgren skriver:

  Allting om stjärnors synlighet har nog redan sagts, men: Man kan se stjärnor när det är mörkt helt enkelt. Astronauterna på Månen kunde inte se stjärnorna eftersom det inte var mörkt; de bländades av solljuset som reflekterades från den förvånansvärt ljusa ytan. Det är möjligt att de kunde ha sett stjärnorna om de lagt sig på rygg och tittat rakt upp, men det gjorde de inte vad jag vet. Vet du bättre? Astronauterna på ISS kan se stjärnorna på natten förstås men även på dagen om de tittar bort från Jorden och skärmar av solen (stationen roterar så att cupolan normalt pekar neråt men det måste väl finnas något fönster vänt uppåt också). Mer information behövs. Det är även oklar vad signifikansen av en eventuell diskrepans skulle vara. Om månlandningen hade varit fejkad, skulle inte ”astronauterna” ha sagt att de *kunde* se stjärnorna, eftersom de flesta tror att man kan se stjärnorna hela tiden när det inte finns någon atmosfär som sprider ut ljuset?

  Gilla

 301. Micael skriver:

  Kreterier för vetenskap Magnus, du har ju gjort klart att du åberopar den..

  Gilla

 302. Micael skriver:

  Komedi på hög nivå…

  Gilla

 303. Micael skriver:

  NASAs tidtabell, tidningen Teknikens Värld årgång -70

  https://drive.google.com/open?id=0B5SAtiVDDREVUlo3bkZLVjJDNWc

  Gilla

 304. Magnus Holmgren skriver:

  Lugn, Micael, det var mycket att bemöta. Jag kommer till det.

  Beklagar om michaelnilsson228 kände sig påhoppad. Jag säger bara att det är problematiskt att det aldrig går att motbevisa konspirationsteorierna (eller, det gör det, men det går inte att övertyga konspiracisterna (konspiratisterna?), för att använda Woods och Douglas’ term om det). Spontant skulle jag säga att jag inte är förvånad; konspiracister brukar ju framhålla sig själva som öppensinnade som bara ”väcker frågan” och det är svårt att inte bli frustrerad när redan motbevisade påståenden återkommer gång efter gång.

  Har du läst artikeln (https://kar.kent.ac.uk/36252/1/Wood%20and%20Douglas%202013%20Frontiers.pdf) eller har du bara läst *om* det? Tydligen har det spritts en del missuppfattningar om vad de egentligen kom fram till och din text verkar kopierad från en Newsvoice-artikel (eller annan sida som Newsvoice-artikeln kopierat från) och ni kan nog gissa vad jag har för uppfattning om Newsvoice. Det är riktigt att konventionalisterna var något mer fientliga i de argumentativa kommentarerna (kommentarer som bestod av rena förolämpningar räknades inte, bl.a.). Att de också är ”fanatiska anhängare” är en fri tolkning. Vad författarna förutspådde och fick bekräftat är att konspiracisterna över lag är mer intresserade av att motbevisa den officiella versionen (som konventionalisterna så att säga tvingas förklara) än att argumentera för sin egen. Samma sak tycker jag verkar gälla i den här tråden. Att ”de ville gärna diskutera det historiska sammanhanget i större utsträckning än ”konspirationsskeptikerna” är en direkt felaktig tolkning. Vad man kan säga är att den som tror på en konspirationsteori även är benägen att tro på andra och nämna dem i positiva ordalag.

  Det där med hämmade kognitiva funktioner verkar vara ett rent påhitt. Något sådant nämns inte i artikeln.

  Det har visst gjorts en hel del intressant forskning på varför folk tror på konspirationsteorier. Det finns en hel del samband. Från inledningen: ”Conspiracy beliefs have been shown to be positively correlated with mistrust of other people (Goertzel, 1994) and authorities (Swami et al., 2010); feelings of powerlessness and low self-esteem (Abalakina-Paap et al., 1999); superstition, beliefs in the paranormal, and schizotypy (Darwin et al., 2011); a perceived lack of control (Hamsher et al., 1968; Whitson and Galinsky, 2008); a Machiavellian approach to social interaction (Douglas and Sutton, 2011); and openness to experience (Swami et al., 2010; but see Swami et al., 2011).”

  Se även t.ex. https://conspiracypsychology.com/2013/07/13/setting-the-record-straight-on-wood-douglas-2013/ som reder ut missförstånden.

  Gilla

 305. Magnus Holmgren skriver:

  Nu är det inte jag som bestämmer vad som är vetenskap, men som jag nämnt är falsifierbarhet ett krav. Det betyder att alla hypoteser måste kunna testas, och testet måste utfalla negativt om hypotesen är falsk. För att kunna testa hypotesen måste den vara framlagd i tillräckligt konkreta och kvantitativa termer att det till att börja med går att veta vad det är som ska testas. ”Mikrometeoroider borde ha skadat månlandarens isolering på ett sätt som skulle ha synts på bilderna från efter landning” är väl i.o.f.s. ett testbart påstående, men det måste som sagt även vara möjligt att komma fram till att det är felaktigt (rörelseenergin hos 0,5 mg materia i 10 km/s är 25 kJ, ungefär energin i 1 g etanol). En bättre hypotes hade angett bestämda värden.

  Jag skulle gärna se en definitiv avgränsning av konspirationen. Alla kan inte vara insyltade eller förledda. Vilka är det vi inte kan lita på? Kan vi godta att alla andra förmodligen inte ljuger, så att inte målstolparna blir flyttade hela tiden?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiability
  https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

  Här är en sak jag tycker är lustig. Den som tror på en konspirationsteori tror gärna även på andra som är inkompatibla med den första, som att prinsessan Diana både fejkade sin egen död och blev mördad. (Jag antar att de inte tror att båda alternativen är sanna samtidigt, utan att de inte kan bestämma sig och håller båda för möjliga. Det viktiga är att myndigheterna ljuger.) https://www.academia.edu/1207098/Dead_and_alive_Beliefs_in_contradictory_conspiracy_theories (Wood och Douglas igen, samt Robbie M. Sutton.)

  ”Utan tvivel är man inte klok” sa Tage Danielsson, kanske som parafras på Sokrates enligt Platon, men det räcker som sagt inte att tvivla, man behöver förstå också. Då ser man när saker är i sin ordning och kan fokusera på när de inte är det. ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större” (där ”rätt” inte betyder konformistiskt eller politiskt korrekt utan på så sätt att man kommer fram till sanningen). Don’t worry, be happy! De är förmodligen inte ute efter er.

  Gilla

 306. Magnus Holmgren skriver:

  Kan vi lägga van Allen-bältena åt sidan? Det har redan klarlagts (av bl.a. van Allen själv) att de bara är farliga om man uppehåller sig där länge utan motsvarande skydd, inte om man åker igenom på 8 timmar och då inte genom de mest koncentrerade delarna (banan till Månen var ju inte ekvatorial utan rätt rejält inklinerad). Se t.ex. http://braeunig.us/apollo/apollo11-TLI.htm

  Vad ska NASA:s ”tidtabell” bevisa? Det görs överoptimistiska visioner om framtiden hela tiden. Var är min svävarbil?!

  Gilla

 307. pelle 3 skriver:

  Jag ställer mej helt bakom att människor som försvarar månlandningen osv blir mer aggressiva,,har varit inne på flera forum o upplevt detta,,,,,,
  Orsaken till att nasa fejkade månlandningen var pengar tror jag,,att suga ut så mycket från amerikanska folket som möjligt,,,samma som gäller för vansinniga krig,,,,,om inte van allen bältet en omöjlig uppgift skulle inte nasas medarbetare säga att ,,,när man lärt sej att hantera strålningen så kan man sända människor ut i rymden,,,,

  Det som slår mej är att det inte dammar om månlandarens raketer,,,,,nån som kan förklara detta för mej ?

  Eftersom raketen får månlandaren att lyfta så borde det bli samma tryck på dammet,,,,om sedan en raketmotor kan spjälka sitt eget mothåll är en annan sak,,,nu finns ju dammet på månens yta,o månen som mothåll.

  Skuggorna som tyder på flera ljuskällor är klockrena bevis på fejk tycker jag .

  Jag har fyllt 60 år,,hela mitt liv har jag trott på månlandningen,911,att det är tur att vi har amerika,,,,,sen vaknade jag upp,,,,jag är så tvärsäker u på att det är bluff alltsammans,,,,jag har inga problem att erkänna att jag gick på bluffen,,,jag tycker att du ska besinna dej magnus,,,,det är inte så farligt att ha fel.

  O du magnus,,,,följ pengarna,,,då kommer du fram till sanningen,,,detta har jag lärt mej,,,o det är en naturlag som alltid stämmer .

  Gilla

 308. lassese skriver:

  Det verkar mer och mer bli som en religion detta. Eller mer och mer likt flat earth society där man förnekar helt förkrossande bevis för att istället snöa in på obetydliga detaljer som man tror skall stödja eller bevisa ens teori.
  Att fejka månlandningarna utan upptäckt i snart 50 år skulle varit en större (och dyrare) bedrift än att faktiskt genomföra dem. Och varför i hela friden dessutom göra det 6 gånger?

  Gilla

 309. pelle 3 skriver:

  Utan upptäckt i femtio år ?tycker att det är många som upptäckt att det är bluff,,,,att dom har bluffat sex gånger är för att du ska tro på det,eller hur ?
  Bluffilmerna är offentligt erkända,eller hur ? Fast dessa filmer användes ju inte,haha,,bluffilmerna skulle ju bara användas ifall dom ,,,riktiga,, månlandningarna misslyckats,,,hahaha .

  Att lägga handen på bibeln o svära på att man varit på månen,,samtidigt täppa till truten på tvivlarna,,,och kunna få massor med dollar skänkt till välgörenhet,,,det är just en sån detalj du nämner,,det tar niel armstrong tio sekunder att göra detta inför en kamera,,,

  911,,,,är det massor med folk som upptäck att det är bluff,,,,,hur kan någon vara så naiv att tro att ett flygplan på 110ton lämnar ett litet hål i marken ? Var är planet ? Det är just en sån ,,detalj,,, du nämner
  Att inte bluffarna är den offentliga förklaringen är att media står på bluffarnas sida/ägs av bluffarna ,
  Följ pengarna

  Gilla

 310. Magnus Holmgren skriver:

  Att följa pengarna är en utmärkt princip! Men leder den nån vart i detta fallet? ”Suga ut så mycket från amerikanska folket som möjligt” – kan ”pelle 3” utveckla detta? Jag antar att du menar att de skyldiga genom att fejka månlandningarna skulle spara pengar som de kunde stoppa i egen ficka. Men det råder ju ingen tvekan om att alla Saturn V-raketerna sköts upp – de bevittnades på plats. Det enda som påståtts ha fejkats är färden till Månen och landningen där. Hur mycket pengar skulle ha sparats på detta och hur många skulle ha delat på pengarna? Konkreta siffror och uträkningar, tack!

  Gilla

 311. Magnus Holmgren skriver:

  pelle 3: Det där med skuggorna har redan förklarats tillfredsställande: Skuggornas vinklar beror på markens lutning och dessutom skulle flera ljuskällor ge upphov till flera skuggor från samma objekt.

  Vad menar du med att det inte dammar om månlandarens raketer? Någon särskild bildsekvens som avses? Det finns ju av naturliga skäl inga bilder som visar landningarna på Månen utifrån, däremot uppstigningarna, och där yr det en del, fast kanske inte av mångrus då det är en ett nedstigningssteg mellan den och Månen.

  Gilla

 312. pelle 3 skriver:

  Nasa är väl tvungna att leverera något för att hålla folket som betalar kalas ska hållas lugna,,,,,att skjuta upp några raketer är väl inte gångbart hur länge som helst,,,nää då kom man på att om man säjer att dom ska till månen så slår det bättre,,,,,,jag förstår hur du tänker,,,,om vi ändå tillverkar raketerna o sänder upp dom så kan vi lika gärna låta några gubbar följa med upp,,o när vi ändå har vägarna förbi så kan vi lika gärna stanna till på månen,,det kostar inte så mycket extra,,,,,
  Jag tänker så här,,nasa är en jättegrej som slukar enorma pengar,,,,jag kan tänka mej att det är mycket fulspel där som överallt där det är pengar inblandade,,,,,tillverkning av delar,konsultarvoden,,,,,,,osv,,,det gäller att hålla kranarna öppna ifrån befolkningen,,det är trots allt dom som betalar kalaset.

  Så enkelt är det nog inte att ,,när vi ändå har raketer kan vi lika gärna åka till månen.

  Tänk efter,,har det varit någon människa på andra sidan van allan bältet efter apollo ? Varför är det så ?
  Som jag förstått så har dom harvat under detta bälte i 50 år,men inte varit på andra sidan,,,varför tror du ? Farligt var det ju uppenbarligen inte eftersom man åkte fram o tillbaka redan på sextiotalet,,,o många av dessa ,,,,,påstådda,,,,mångrabbar levde ju väldigt länge .

  911 bluffen,,,vad tjänade det till tror du ?krigsindustrin kanske? Det gick inte att få med sej folk till nya krig,,men när det small i tornen så var det inga problem att lura amerikanska folket att öppna upp plånböckerna,,,dom var ju under atack,,,,hahaha

  Om du tittar vilka som äger media,film o nöjes rancen,,,,o följer pengarnas väg så förstår du lite grand vad som händer i världen,,,,om du börjar i sverige med denna ljug-media,,,,bonnier står bakom den mesta förmedlingen,jag tror tillomed att dom har ett finger med i tt.

  Som jag ser det så är du en perfekt medborgare,,precis så vill wallstreet att en medborgare ska vara,,,,köpa allt som deras propagandamedia trumpetar ut,,,då blir det klirr i kassan .

  Jag har varit exakt som du är nu,,,,det gäller o få en spark i röven så man vaknar.
  ett tips,,,,titta vad reinfelt gjorde med sverige under åtta år,,sen tittar du nu vem han jobbar åt,,,sen kollar du upp vad han gör,vad han tjänar,,,sen kollar du upp vem som äger banken där han jobbar på,,,,sen frågar du dej varför dåren får framträda på tv 4 o sprida sin skit,,,,sen kollar du vem dom äger tv 4,,,,,,,sist men inte minst så ställer du dej frågan,skulle jag vilja anställa fredrik reinfelt om jag ägde en bank ?

  Alltihop är en rik mans trick,,,,det började långt före apollo o 911 o långt före ryska revolutionen ,,,du är lika grundlurad som jag var magnus,,,,,men för fasen magnus ,,nu har du ju internet,,använd detta utmärkta instrument samtidigt som du använder din egen tankeverksamhet o sålla bort allt som är fake,,,,titta på trump,,han retar gallfebern på ljugmedia genom att använda tvitter,,,ljugmedia har inte en chans att förvränga det han säger,,,,,men då krävs det av oss att vi läser det han tvittrar o inte läser skiten som ljugmedia skriver,,,
  Försök att nollställ dej magnus,,,o därifrån skaffar du dej info där du är kritisk från båda håll,,,,då ska du få se att du kommer fram till andra slutsatser än du har nu.

  Gilla

 313. micael skriver:

  Magnus,
  Du skriver :
  ”Nej, detta är inte juridik. Detta handlar om att avgöra vad som är sant eller åtminstone mest sannolikt”

  Är inte det vad Juridik handlar om ?

  Vidare skriver du,

  ”Jag säger bara att det är problematiskt att det aldrig går att motbevisa konspirationsteorierna (eller, det gör det, men det går inte att övertyga konspiracisterna”

  Det beror ju på om det handlar om just Vetenskap eller Juridik, i Apollo är det Juridik, i 9/11 är det vetenskap, när du kan sära på detta har du kommit långt.
  Om någon kan räkna fram att Byggnad 7, utan sprängmedel kan rasa ihop med fritt fall så är det ju en alternativ sanning, nu kan man inte det, därav denna stora mängd arkitekter, sprängare, konstruktörer som påpekar detta, det finns alltså inte två alternativ i frågan om fritt fall.

  Om det vore så att Nasa hade 95% fördelaktiga indicierna för att Apollo genomförts enligt sin egen beskrivning, så betyder inte detta att det är sant, det betyder bara att det är mer sannolikt, eller hur.
  Bara för att du kan räkna fram att något är teoretisk möjligt gör det inte till en sanning, alla dessa indicier som anklagar i Apollofallet är besvärande, en del av dom har jag fått alternativa svar på, alltså en möjlig förklaring, men det tar inte bort möjligheten att det andra alternativet fortfarande är sann, eller hur?

  Så Magnus, 9/11 kan testas, observeras, falsifieras, osv, ditt exempel med LM och Mikrometeoroider är inte falsifierbart, då det kräver att vi tar oss dit och utför liknande manövrar med samma utrustning under lika förhållanden. .

  Jag skrev om hur jag tyckte att det borde synas någonting på LM, från det att den började utsättas för ”rymdgruset” tills det den hade landat i rymddammet på Månen.

  Du kom då bla med en förklaringen ”ute i rymdens vakuum finns ingen smuts som kunde fläcka ner den. Måndammet är liksom inte heller fuktigt så att det kunde ha klibbat fast på månlandaren. Jag tror att du har svårt att föreställa dig hur stor skillnad det är mellan miljöerna på Jorden resp. Månen.”

  Jag ser det fortfarande som osannolikt att inget grus hamnar på fötterna och på LM under landning, lika osannolikt att inte ett märke syns efter inflygning mot och i omloppsbanan runt Månen, NASAs egen beskrivning nedan stärker min uppfattning..”which is dark and sticky”

  ”The first hints of a cloud of dust around the moon came in the late 1960s when NASA cameras aboard unmanned moon landers captured a bright glow during lunar sunsets. Several years later, Apollo astronauts orbiting the moon reported a significant glow above the lunar surface when approaching sunrise, a phenomenon brighter than the sun alone should have been able to create at that location.

  Since the new findings don’t square with the Apollo reports of a thicker, higher dust cloud, conditions back then may have been somewhat different. The dust on the moon — which is dark and sticky and regularly dirtied the suits of moonwalking astronauts — was created over several billion years as interplanetary dust particles incessantly pounded the rocky lunar surface.”

  https://www.nasa.gov/ames/moon-engulfed-in-permanent-lopsided-dust-cloud

  Min länk ”Van Allen Belts” handlar egentligen inte om just VB, det handlar om Alan Beans ”förklaring”, han säger uttryckligen ” Im not sure we went fare enougt out to encounter the Van Allen radiation Belts, maybe we did” detta säger en Astronaut som påstår sig ha gått på månen?

  VB upptäcktes redan 1958 och NASA har senare gett en förklaring att man undvek det värsta av dom medvetet, borde inte han ha järnkoll på detta? resten av klippet är ju dessutom minst sagt lika skrattretande, det är ju uppenbart att han hittar på, du ger inte ens en reflektion över det osannolika i det han säger? varför?

  Mitt lilla inlägg om stjärnor då, ja det är ju bara en detalj i det hela, hur ska dom ha det? varför kunde dom se stjärnorna i fullt solsken -54 ” ”på denna väldiga höjd mot den mörka himlen, där stjärnorna är synliga även i fullt solsken”
  Dom kunde inte se dom på Månen, din förklaring var:

  ”Man kan se stjärnor när det är mörkt helt enkelt. Astronauterna på Månen kunde inte se stjärnorna eftersom det inte var mörkt; de bländades av solljuset som reflekterades från den förvånansvärt ljusa ytan. Det är möjligt att de kunde ha sett stjärnorna om de lagt sig på rygg och tittat rakt upp, men det gjorde de inte vad jag vet. Vet du bättre?”

  Här skriver du massor och inget, Månens yta är inte ”förvånansvärt ljus”, den är enligt NASA ”dark and sticky”, jag skrev dessutom att testraketen -54 kunde se stjärnorna i fullt solsken, du frågar sedan om jag vet bättre? jag vet vad Neil A säger under intervjun, och detta är motsägelsefullt. Du har ingen vettig förklaring för ingen finns..

  Du ger en förklaring på skuggor, ja man har gjort avancerade datorprogram som visar att en del skulle gå att förklara på olika sett, alltså är det alternativa möjligheter.

  Din fråga om NASAs tidtabell anor -70, den bevisar inget, det är bara ytterligare ett frågetecken bland många, det stämmer bara inte att man inte lyckades utföra detta på grund av pengar, enligt tidtabellen skulle man haft en månbas med tre man bara 5 år senare -75, det planerades efter 1970 års budget och även om budgeten minskade, så borde inte förseningen fortfarande vara aktuell, dessutom förmodligen ​10-​20 år bort? eller ser du inget konstigt i detta?

  Pelle skriver ”följ pengarna” visst det är ett hett tips, i detta fallet tror jag det kan handla om flera motiv, man hade bränt massor pengar i tävlingen mot Ryssarna, och när man insåg att målet var onåbart, fejkade man och slog två flugor i en smäll.
  Man gav folket ”tillbaka” det dom spenderat och dom köpte sig tid mot Ryssarna.

  Du kör sedan ett litet förlöjligande över människor som tvivlar, min fråga är om du läser historia? om du inte gör det så börja, om du redan gör det så läs noggrannare, du kommer se att människor har tvivlat på olika händelsers ”sanningar” tidigare.
  Detta gör inte Apollo mer osant, men det borde göra dig mer ödmjuk, ta fallet JFK, om inte ”några” hade opponerat sig mot den första rapporten så hade den stått sig idag, att ”en ensam idiot utförde mordet” hur osannolikt det än var.

  ”In the late 1970s, the U.S. House of Representatives Select Committee on Assassinations (HSCA) launched a new investigation into Kennedy’s death. In its final report, issued in 1979, the HSCA agreed with the Warren Commission’s findings that two bullets fired by Oswald had killed Kennedy and wounded Connally. However, the HSCA also concluded there was a high probability that a second gunman fired at Kennedy, and that the president was probably assassinated as a result of an unspecified conspiracy.”
  http://www.history.com/topics/warren-commission

  Eller varför inte Tonkin, Tonkin handlade om att få stöd till att angripa, likaså när man gick in i Irak, ”dessa massförstörelsevapen, dom var ju såååå hemska” 1 miljon barn i Irak dog på grund av en lögn, och FN hjälpte till, allt handlade om olja, som i Libyen, som i Syrien osv
  Men visst, det har alltid funnits folk som spårar ur och ser EVIL överallt, jag tror dock att de flesta av dessa händelser har precis så enkla förklaringar som ovan.

  Lassese skriver
  ”Att fejka månlandningarna utan upptäckt i snart 50 år skulle varit en större (och dyrare) bedrift än att faktiskt genomföra dem. Och varför i hela friden dessutom göra det 6 gånger?”

  Skulle detta vara fakta? hur kom han (skrev inte du det med ?) fram till att det borde kosta ungefär 272 Tusen miljarder Dollar att hålla denna lögnen vid liv, har han en källa på detta, har han ens kollat NASAs kostnader ? nej, det är bara ett av åtskilliga dåliga argument.

  /micael

  Gilla

 314. Magnus Holmgren skriver:

  Mycket på en gång nu. Jag skulle vilja ta ett steg tillbaka och reda ut om vi pratar om huruvida det var _möjligt_ att landa på Månen eller huruvida Månen faktiskt landades på, resp. huruvida det är _möjligt_ att månlandningarna är fejkade eller huruvida de faktiskt är det. Brages ursprungliga text hävdar ju att det inte är/var möjligt att landa på månen, men jag uppfattar dig så att du håller det teoretiskt möjligt, men inte bevisat, att månlandningarna var verkliga, och anser det mer troligt att de fejkades eftersom det är många frågetecken och mycket som är konstigt. Korrekt?

  Gilla

 315. michaelnilsson228 skriver:

  Här är en bra dokumentär om NASAs rymdprogram;

  Gilla

 316. Micael skriver:

  Magnus,
  Jag har av en högst ansedd vetenskapsman läst, att man kan räkna på oddsen att en ko kan hoppa upp, runt månen, tillbaka och landa på Jorden igen, alltså teoretiskt ska det gå att räkna fram odds för detta.
  I min värld funkar detta inte hur oddsen än ser ut, mitt sunda förnuft skriker ”idioti”

  Jag jämför egentligen inte Månlandningen med exemplet ovan, men det visar, att bara för att något går att teoretiskt räkna ihop blir det inte sant, för du tror väl inte att en ko kan hoppa runt månen? =)

  Så en Månlandning vid tidpunkten för sagt utförande ser jag som otrolig av många olika anledningar, alltså indicier.
  Jag kan inte kolla Brage tes om bränslet, det är hans expertis, men jag finner det högst troligt då detta är ett problem än idag med nuvarande teknologi.

  Lägger man ihop alla dessa indicier så väger det väldigt tungt, ta några exemplen, Astronauten Gus Grissom, NASAs James Webb, kontrollant Ronald Baron, Astronauten Brian Oleary, alla med olika historier, enskilda är det tillfälligheter, tillsammans med allt det andra blir det ett mönster.

  Min slutsats är att det likväl som i fallet med kossan, säkerligen teoretiskt går att räkna ihop det, men osannolikheten är bara för stor.

  Jag skulle uppskatta om du ärligt bemötte de frågeställningar jag gett dig ovan, det behöver inte vara en uppsatts men en ärlig respons borde väl vara på sin plats?

  /micael

  Gilla

 317. Magnus Holmgren skriver:

  Micael, om du ärligt vill komma fram till sanningen måste du beakta bevis/indicier som talar i båda riktningar på samma sätt. Du tycker att det är många saker som är märkliga med månlandningshistorien. Alla har förklarats om du tittar på rätt ställe, men trots det fortsätter du att hänga upp dig på dem. Det är på exakt samma sätt många saker som är märkliga med konspirationshypotesen, men det bryr du dig inte om. Samtidigt finns det många helt definitiva bevis för att människor varit på Månen. Jag nämnde några tidigare och andra har nämnt tidigare, men jag tror att du helt ignorerade dem. Det finns däremot inga konkreta bevis alls för att Apolloprogrammet var en bluff. Det berör dig tydligen inte.

  Vad skulle kunna få dig att acceptera att månlandningarna var äkta? Jag kan säga vad som skulle få mig att acceptera att de var i någon mån fejk: Om det skulle dyka upp dokument, brev eller vittnesmål som direkt indikerar oegentligheter, då skulle saken komma i ett annat läge. Sådant kommer alltid fram, förr eller senare, som nyligen med CIA:s crackingverktyg (”Vault 7”, som du kanske hört om).

  Här är ett 100% definitivt bevis till: Videon på månbilen som du postade förut? Det visar sig att den omöjligen kan vara inspelad på Jorden. Förklaras här: https://youtu.be/ZdfSoWb6W54 och http://www.popsci.com/blog-network/vintage-space/proof-we-landed-moon-dust?dom=PSC&loc=recent&lnk=5&con=proof-we-landed-on-the-moon-is-in-the-dust. Om du inte tror på det, tror du då a) att forskarna som kommit fram till denna slutsats är mutade eller b) att du både är smartare än och vet bättre än de?

  Jag är helt med på att makt, såväl ekonomisk som politisk, missbrukas, krig startas för egen vinning och allt det där. Kennedymordet är nog inte definitivt löst, visst, men det är ju ett mordfall och helt orelaterat. Det finns goda skäl att hålla makten under granskning. Ett visst mått av misstänksamhet och skepsis är påkallad men man kan inte alltid utgå från att den som har ett motiv är skyldig. Du verkar förespråka en rättsordning där den misstänkte anses skyldig tills motsatsen bevisats, men inte nog med det: Motsatsen kan aldrig bevisas eftersom inga bevis godkänns. Skulle du vilja vara misstänkt under de förutsättningarna?

  Gilla

 318. Magnus Holmgren skriver:

  michaelnilsson228: Jag har än så länge bara kommit till den första gubben. Vem är han? Jobbade han verkligen på Rocketdyne? Vad hade han för arbetsuppgifter? Vilka kvalifikationer har han? Han säger att han har sett raketmotorer köras och skapa dammoln på Jorden, överför dessa observationer rakt av på Månen, vilket man som redan nämnts inte kan göra, och gissar att landningen skulle ha skapat en stor krater, vilket är lätt att tro men visar sig vara felaktigt om man RÄKNAR på det.

  Jag skulle tro att han mycket väl kan ha jobbat som vaktmästare eller nästan lika perifer roll som inte gett honom särskilt mycket insikt alls.

  Gilla

 319. micael skriver:

  Magnus,

  Du skriver,
  ”Micael, om du ärligt vill komma fram till sanningen måste du beakta bevis/indicier som talar i båda riktningar på samma sätt”

  I min värld kallas detta att spekulera om något man inte har en aning om, du vet inte vad jag beaktat eller inte.
  Du skriver,
  ”Det är på exakt samma sätt många saker som är märkliga med konspirationshypotesen, men det bryr du dig inte om. Samtidigt finns det många helt definitiva bevis för att människor varit på Månen. Jag nämnde några tidigare och andra har nämnt tidigare, men jag tror att du helt ignorerade dem.”

  Här spekulerar du igen, hur vet du att jag inte bryr mig om det ”märkliga med konspirationshypotesen” ? jag har beskrivit tidigare att det blir en helhetsbild som avgör, det betyder att man vägt för och emot.
  Det finns mängder med skit utlagt om månen av både troll och galningar, oavsett motiv förstör de en öppen dialog om de tvivel och oklarheter som faktiskt finns.

  Så, som jag skrivit tidigare kan ödmjukhet vara på sin plats, eller förutsätter du att alla som inte kommit fram till samma slutsats som dig själv, är oärliga eller inte kapabla att tänka klart?

  Du skriver att det finns ”många helt definitiva bevis för att människan varit på månen”, du skriver att du själv nämnt några, var så snäll och ge mig dom ” helt definitiva bevis” igen, jag måste totalt ha missat dom.

  Detta med LRM hoppas jag du inte menar allvar med, är detta vad du kallar ”helt definitiva bevis”? Den första länken var ju totalt meningslös, dvs om man inte vill få det verifierat hur ”michaelnilsson228” beskrev ”konventionalister,” , kommentarerna består till mesta delen av högfärdiga ryggdunkare som hånar foliehattar.

  Den andra hänvisar till en artikel i en respektabel tidning, helt okey, men dina frågor måste kompletteras.
  Felet du gör är att du stannar vid två alternativ, det finns ju fler, c) dom kan ha räknat fel på de uppgifter (antaganden) dom haft, d) dom kan ha räknat rätt men haft fel uppgifter (antaganden)

  Så mina svar är a) inte för att jag tror detta, men visst kan dom vara mutade. b) nej jag tror inte jag vet bättre om det ämnet än dom, c) visst kan detta ha inträffat, d) visst kan även detta ha inträffat.

  Så för att komma tillbaka till ärlighet som du åberopar i början av ditt inlägg, hur kan du kalla detta ” helt definitiva bevis”, rimligen bör du hålla med om att a,c och d är tre alternativ som knappast skulle vara första gången det inträffade i världshistorien ?

  Du skriver att det skulle behövas ”dokument, brev eller vittnesmål som direkt indikerar oegentligheter” för att du skulle acceptera någon mån fejk, då är det dags att göra det nu, det har kommit fram en hel del oegentligheter.

  Brage har tagit upp detta med bränslet, John tog styrsystemet, båda med med uppenbar kunskap på sitt område, eller varför inte Brian Oleary https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_O%27Leary som i en intervju säger att han inte vet om Apollo genomfördes eller inte, han hade adekvat utbildning och hans åsikt borde väl väcka någon form av frågeställning hos dig.

  Detta är intressant, du skriver,
  ”Du verkar förespråka en rättsordning där den misstänkte anses skyldig tills motsatsen bevisats, men inte nog med det: Motsatsen kan aldrig bevisas eftersom inga bevis godkänns. Skulle du vilja vara misstänkt under de förutsättningarna?”

  Som sagt tidigare, jag bedömer indicier, och tillsvidare väger indicierna tyngre åt att människan inte varit på månen, att motsatsen aldrig skulle kunna bevisas är återigen dina spekulationer, så när du förstår att en alternativ förklaring, (det du kallar bevis) inte per automatik gör det andra alternativet falskt, då är vi på samma bana.

  En bra start för att få vågen att lätta lite, vore om NASA faktiskt gjorde om det man trots orimligt höga odds, fixade 6 ggr för snart 50 år sedan.

  Jag repeterar tidigare inlägg, ”Jag skulle uppskatta om du ärligt bemötte de frågeställningar jag gett dig ovan, det behöver inte vara en uppsats men en ärlig respons borde väl vara på sin plats?”

  /micael

  Gilla

 320. Daniel skriver:

  Micael,
  Angående Brages påstående att bränslet inte skulle räcka för att bromas in så är problemet att Brage inte verkar ha räknat på detta. Istället gör han en jämförelse med Boeing och tycker att det är omöjligt. Och sen skall vi bara ”tro” på honom. När man räknar på det, vilket jag gjort väldigt grovt ovan, och andra gjort med mycket högre nogranhet på andra ställen, så visar det sig att bränslet visst räcker till.
  Jag har bett Brage redovisa sina beräkningar som visar att bränslet inte kan ha räckt men han vägrar.
  För mig är det ett ganska tydligt tecken på att Brage inte har stöd för sitt påstående om bränslet.
  Daniel

  Gilla

 321. Magnus Holmgren skriver:

  Jag kan säga sammanfattningsvis om alla dina frågeställningar att ingenting som anförts av månskeptikerna betyder någonting eftersom de inte innehåller några numeriska värden eller beräkningar. Vilken strålning utsattes astronauterna för i Van Allen-bältet? Räkna på det! Hur många milligram materia skulle ha krockat med månlandaren? Räkna på det! Hur stor skulle kratern ha blivit? Räkna på det! Andra har förstås redan räknat på det och med stor säkerhet kommit fram till att inga problem föreligger. Har de räknat fel? Kontrollräkna och peka ut var de räknat fel! Om du verkligen ska kunna bedöma indicier måste du räkna på allt som går att räkna på. Är det ett problem?

  Om du inte vill ta fram siffror och räkna på dem har du inte mer än din magkänsla att gå på.

  Jag konstaterar att du inte bemöter argumentet om LRV (som jag antar att du menar när du skriver LRM). Du skriver bara att de *kan* ha räknat fel eller ha haft fler uppgifter. Har de det då? Det är ju det jag säger; så länge det inte finns några definitiva bevis kommer du att anta att konspirationen är ett faktum, men inga bevis är definitiva eftersom du avsiktligt lämnar möjligheten öppen att någon räknat fel, och i sista hand finns alltid möjligheten att de är mutade.

  Jag säger att du inte bryr dig om det som är konstigt med konspirationsteorin eftersom du t.ex. inte har svarat på frågan om varför Sovjet inte avslöjade bluffen eller åtminstone protesterade, utan i stället gratulerade USA.

  Visst, om du bara tittar på båda sidornas argument ytligt kan du mycket väl prata om att bedöma indicier och nog komma fram till att en konspiration är mer sannolik, men om man faktiskt granskar argumenten visar det sig att konspirationsteorin faller sönder medan bevisen för att månlandningen. Du inser väl åtminstone att jag kan resonera på exakt samma sätt som du: Oavsett hur mycket indicier som talar för en konspiration tar det inte bort möjligheten att att alternativet är sant, eller hur? Så det enda du kan veta är att det är mellan 0 och 100% sannolikhet att människor gått på Månen.

  Gilla

 322. Magnus Holmgren skriver:

  Aha, https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Kaysing. Så det var han som startade alltihop med sin kandidatexamen i engelska och ”a hunch, an intuition”.

  Men den Richard på telefon kom ju med en festlig variant som jag inte hört förut: NASA fejkade bara *en del* av bilderna, för visst landade de på Månen, men de hittade saker där som NASA ville dölja.

  Gilla

 323. Magnus Holmgren skriver:

  Låt mig även förtydliga att när jag säger ”dokument, brev eller vittnesmål som direkt indikerar oegentligheter” menar jag brev mellan höga NASA-chefer där de uttryckligen diskuterar att fejka en månlandning, ritningar på studion där månscenerna skulle ha spelats in, kameramän som träder fram och erkänner att det var de som stod bakom kameran – sådana saker.

  Gilla

 324. micael skriver:

  Magnus,

  Vi börjar med en sak, du skriver

  ”Vilken strålning utsattes astronauterna för i Van Allen-bältet?”

  ”Om du verkligen ska kunna bedöma indicier måste du räkna på allt som går att räkna på. Är det ett problem?”

  Vi tar exemplet Van Allen Belt, har du själv räknat på detta? Om du har gjort det är jag säker på att du har använt någon annans siffror, dessa siffror litar du i så fall blint på, och som du borde veta betyder eventuell skit in också skit ut.

  Vad det gäller VB så säger den numera kände Mr NASA ingenjör så sent som 2012, att vi måste utforska detta område innan vi skickar människor igenom det, detta har ju tolkats som att det betyder att man har noll koll, men det tror inte jag, däremot tror jag att man vet att man inte vet allt, och att man behöver kolla detta noggrannare, vilket borde göra din egen eventuella räkneuppställning av VB strålning mer ödmjuk, NASA själva är ju uppenbarligen det.

  Så dina ord ”Det har redan klarlagts (av bl.a. van Allen själv) ” är ju helt fel, så sent som 2013 skrev man i Nature detta,

  ”“It was so unexpected that we thought there was something wrong with the instrument,” says Daniel Baker, a space physicist at the University of Colorado in Boulder. ”

  ”Baker says. Nonetheless, he adds, details about the dramatic reshaping of the outer belt and the location of the month-long middle ring cannot be explained by current theory.

  Understanding the three-zone structure “will be a subject of future research by theorists and numerical modellers all over the world”, says Yuri Shprits, a geophysicist at the University of California, Los Angeles, who was not involved with the study.”

  http://www.nature.com/news/ephemeral-third-ring-of-radiation-makes-appearance-around-earth-1.12529

  Börja nu med att bemöta detta och inte vifta bort det bara för att det blir obekvämt, förklara hur du med säkerhet kan räkna hem att detta VB är så ofarligt som du påstått, eller varför inte hur du beräknar kosmisk strålning på månen.

  Ett lite skämtsamt klipp som avslut..

  Gilla

 325. Helena Palena skriver:

  NASA erkänner…

  Gilla

 326. Magnus Holmgren skriver:

  Att räkna ut stråldos från VAB är ett omfattande arbete så du behöver inte räkna på det personligen, Micael, om du bara kan hänvisa till någon som har gjort det. Robert A. Braeunig, som jag länkat till tidigare angående landarkratern, har gjort det: http://www.braeunig.us/apollo/VABraddose.htm. Jag tycker att det ser bra ut. Tänk också på att forskningen kring VAB publicerades som annan forskning och om den visat att VAB vore helt ogenomträngligt hade det varit känt redan innan Apollo drog igång. Vidare hade astronauterna dosimetrar med sig som mätte strålningen. Dem kan man förstås utan vidare avfärda som fabricerade, men jag ser ingen anledning att göra det givet all den bevisning som inte kan avfärdas.

  När NASA säger att VAB presenterar utmaningar för vår generations rymdfarkoster ska man tänka på att de dels byggs med känsligare elektronik, dels ska kunna åka rakt igenom VAB och även klara längre resor bortom Månen, så det är självklart att det är ett nytt problem som behöver lösas.

  Vad gäller Nature-artikeln från 2013 undrar jag exakt vad den ska bevisa. Vad är relevansen? Vad är det logiska resonemanget som den ska stödja? Det artikeln säger är bara att det ibland uppstår smärre tillfälliga variationer i bältenas form.

  Gilla

 327. pelle 3 skriver:

  Ja men magnus,,,det går att ta sej igenom bältet,,,amerikanarna gjorde det ju på sextiotalet,,,,helt ofarligt eftersom astronauterna blev långlivade,,,,förstår inte varför nasa börjar prata om dom stora utmaningarna nu,,,det är ju bevisat många gånger genom apolloprogrammet att bältet är ingen match,,,tänk efter,varför ska dom ändra ett vinnande lag ?det är bara att köra med gammal beprövad teknik,tycker du inte det ?

  Du kommer att falla så tungt magnus,,,,när denna pengagenererande bluff uppdagas,,,skattebetalare som behövde lugnas med något alldeles otroligt,,,,det var vad som hände.

  Hur långt kan du sträcka dej ?är du med på att det spelades in en film om månlandning ifall den riktiga månlandningen skulle misslyckas ? Tror du att det gjordes en reservfilm ? Isåfall är du ju medveten om att nasa kunde tänka sej att ljuga hela världens befolkning rakt i ansiktet .eller förnekar du att man gjorde en sk reservfilm ?

  Om vi kan få ett odiskutabelt erkännande ifrån nasa att det var bluff alltsammans,hur kommer du att reagera magnus ? Kommer du att förneka informationen,,,?

  Gilla

 328. Anton Greider skriver:

  Äh, jag hade tänkt hålla mig borta härifrån men nu kan jag inte låta bli att svara snabbt eftersom det här är en så BUSENKEL sak att frågeställaren borde ha förstått det själv redan (eller så tycker jag bara det för att jag har fått svara på frågan så många gånger förut).

  Gällande frågan ”varför ska dom ändra ett vinnande lag ?det är bara att köra med gammal beprövad teknik”:
  Apollofarkosterna var gjorda för att SNABBT åka igenom Van Allen-bältena, göra en KORT tripp till månen och åka tillbaka igen. Orion är gjord för att användas under LÄNGRE tidsperioder och på längre avstånd från jorden, och måste därmed motstå MER strålning. För att skydda människor OCH känsligare elektronik. Olika förutsättningar, alltså.

  OK? OK.

  Gilla

 329. pelle 3 skriver:

  Mer strålning ? Man ska ju igenom bältet,,,det är väl det som är utmaningen ?det har dom ju gjort med framgång,,,är det mer strålning menar du ?
  När det gäller rymden så är det en riktig mjölkko på skattepengar,,,detta kan du väl inte förneka ?
  Vad vet vi /du om vad som händer i rymden,,,,nasa kan säga vad som faller dom in,,,du o jag kommer aldrig att kunna kolla detta,,,,eller hur ? Under tiden håller dom folket på mattan,,

  Såg du filmen där armstrong erbjuds en skaplig summa pengar om han svor på bibeln att han varit på månen,,,,,för mej säger det allt,,,,,han hade sitt livs chans att tvåla till en reporter o samtidigt håvat in en slant ,men han vägrade att göra detta,,,,,,,,,,om du misstänker att din fru är otrogen anton,,,,,o hon nekar till detta,,,du får en snilleblixt o frågar henne om hon kan svära på bibeln för att bevisa sin oskuld,,,,,,,,,vad säger du anton ?vad skulle du tro om hon vägrade svära ? Tänk på det du anton .

  Vi tar en till,,,,,om din fru misstänker att du är otrogen o du förnekar detta,,,,om hon då ber dej svära på bibeln,,,hur skulle du göra då anton ? Skulle du svära o bevisa din oskuld eller skulle du vägra o frugan får leva i ovisshet ?

  Om jag hade varit i armstrongs kläder så hade jag svurit direkt,,,,om jag hade varit på månen vill säga,,,,,,,men inte annars,,,,,,hur skulle du gjort ?

  I min värld så är detta en av dom största bluffarna på jorden,,möjligtvis att 911 är större,,,,men vad ska man göra,,varken du eller jag vet,,därför får vi plocka ner saker o ting till den nivå vi kan greppa om,,,både du o jag vet väl hur en människa fungerar,,,,så ställ dej frågan,,skulle du tro på frugan om hon vägrade svära?
  Varför ska vi då tro på neil för isåfall ?

  Gilla

 330. Anton Greider skriver:

  Nej, pelle3, att komma igenom bältet är inte utmaningen. Strålningen är högre där, men en snabb passage igenom behöver inte vara något enormt problem. Att vistas där under en längre tid vore ett problem, och att vistas utanför under ännu längre tid är också ett problem (för t.ex. marsfärder, som skulle ta åtskilliga månader jämfört med månfärderna som tagit dagar). Strålningen är ett mindre problem för farkoster som vistas innanför bältena, eller för de som vistas i/utanför under kort tid. Som månfarkosterna.

  Angående ”bibelincidenten”, så var det först och främst Buzz Aldrin det handlade om, inte Armstrong. Vad det innebär att svära på en bibel är ju väldigt olika från person till person. Själv skulle jag inte svära på en bibel eftersom det inte betyder ett skvatt för mig, och om någon annan gör det betyder inte heller ett skvatt för mig, för jag anser inte att en bibel besitter några magiska krafter utan jag tror helt och fullt att till och med en religiös person kan ljuga även med handen på en bibel. Exakt varför Aldrin valde att ge Bart Sibrel en smocka i stället för att svära vet jag inte, men jag kan tänka mig att för någon med den erfarenhet som han har så är bibeln av mindre betydelse än att någon ägnar hela sin tillvaro åt att smutskasta och trakassera honom och hans yrkeskår. Visst, en sån som du ser det då som ”bevis” på att han inte VÅGAR svära på bibeln, men alla som förstår apolloprojektets roll i vetenskapshistorien skiter fullständigt i det; de behöver inte Aldrins ed och de behöver definitivt inte Bart Sibrels godkännande. 😀

  Och fråga dig själv detta: om Aldrin HADE svurit på bibeln, hade du då sett det som ett bevis på att hans månlandning HADE ägt rum? Knappast, va. Så låtsas inte som att det har större bevisvärde än det har, oavsett om det är astronauter, äkta hälfter eller dig själv det handlar om.

  Gilla

 331. pelle 3 skriver:

  Varken du eller jag har en aning om strålningen i rymden,,,så är det,,,du är helt i händerna på vad typ nasa säger
  Därimot så kan vi genom att titta på filmerna bilda oss en uppfattning om vad vi tror om sanningshalten i månpromenaderna .
  Sen kan vi ställa oss frågan varför vi inte har varit på månen efter detta ?
  tror inte att vi varit förbi bältet efter apollo .
  Vet du att filmerna som gjordes i öknen skulle användas ifall månresan strulade,,,,så filmerna finns .
  Nasa har fullföljt sitt uppdrag,,,dom har fått dej o många fler att tro på månlandningen .

  Att neil vägrar att svära på bibeln är klockrent,,,,hur brukar en lögnare som blir ställd reagera ?ilska,,,detta är psykologins grunder,,,,o det vet du med,,,,som sagt om din fru vägrade svära så vet jag vad du skulle tro,,,,o det vet du med .

  Men om hon börjar gapa o skrika om att du ska tro mej ändå,,,då kan du lägga ned äktenskapet ,,,,

  Gilla

 332. Anton Greider skriver:

  ”Varken du eller jag har en aning om strålningen i rymden”

  Varför tror DU då att strålningen skulle vara ett problem? Hur har du fått information om Van Allen-bältena? Varför tror du att DE finns?

  Du verkar ha ganska dålig koll på hur vetenskap fungerar. Vad vi vet om rymden idag är inget som bara kommer från NASA, och NASA är inget litet hemligt isolerat sällskap. Det är en huvudsakligen civil myndighet som samarbetar med människor över hela världen inom en rad områden. Det finns en otrolig massa människor, organisationer, företag och myndigheter som jobbar OCH SAMARBETAR inom både astronomi och rymdfart. Och även om det är ett område som har kommit långt sedan 60-talet, så var det inte heller DÅ så att NASA kunde hitta på vad som helst och få folk att tro på det. De sysslade med vetenskap som går att verifiera på en rad olika sätt. Det finns sanslöst mycket dokumentation från apolloprojektet, mycket mycket mer än den genomsnittlige månlandningsförnekaren har en susning om. Och trots att all denna dokumentation har funnits tillgänglig i 40 år så finns det ännu ingen som har hittat något trovärdigt att ”sätta dit” dem på; ingenting som kan övertyga någon som har gnuttan mer koll. (Brage Norin övertygar sannerligen inte, han är ju inte den som ens försöker lägga fram några beräkningar som bekräftar hans påståenden; hans texter innehåller en rad BEVISLIGA felaktigheter, och han har dessutom en helt egen hypotes om Nixon som jag inte sett någon enda annan konspirationsteoretiker hålla med om.)
  Och som jag nog har sagt tidigare: hela apolloprojektet, med den nya teknik som utvecklades specifikt för projektet och de spinoff-tekniker som blev resultatet, är en del av vetenskapshistorien som har praktiska återverkningar än idag. Folk jobbar ännu med grejer som härstammar från projektet. Det existerade inte i ett vakuum, och all information kom inte från NASA. Det är bara konspirationsteoretikerna med dålig koll på både månlandningarna och vetenskap i stort som tror det.

  Varför vi inte har varit på månen efter detta – har vi inte gått igenom detta här ovan? Kanske i en annan tråd. Det är mycket enkelt: apolloprojektet var ett enormt propagandajippo med vetenskapliga biprodukter; det ÖSTES pengar på det för att vinna en prestigeseger över Sovjetunionen. Men efter några månfärder svalnade allmänhetens intresse, och kapplöpningen var redan vunnen; det fanns inte längre någonting politiskt att vinna på det, och de vetenskapliga förtjänsterna var inte på långa vägar stora nog för att politiskt berättiga kostnaderna. Och sedan dess har ingen hittat starka skäl nog att lägga stora pengar på att skicka människor dit (NASA har inte haft någon stor budget på länge, länge). Det är som sagt både dyrt och farligt. Att skicka obemannade farkoster, däremot, är både lättare och kostnadseffektivare, så DET har man gjort tämligen flitigt.

  Angående videon – my bad, jag hade glömt att Sibrel trakasserade en hel rad med astronauter med den där jäkla bibeln (det är ju Aldrins smocka man minns bäst). Sibrels osympatiska häxjakt vore skäl nog att inte spela spelet på hans villkor, men så vitt jag minns var Armstrong inte särskilt religiös (åtminstone inte kristen?), så vore en ed på en bibel verkligen den bästa sanningsmätaren?

  Strunt samma, låt mig bara fråga detta: OM han eller någon annan astronaut HADE svurit på bibeln att de hade gått på månen, HADE DU DÅ TROTT DEM?

  Gilla

 333. pelle 3 skriver:

  Är inte säker på att bältet finns,,,är du det ?om du är det,,,,hur kan du veta det ? Näää just det,du har inte en aning,,,
  Det är just detta som är problemet,,,,världen är förljugen,,,,allt går ut på o lura till sej så mycket pengar man kan .

  Det är då man kan lura ut själv på vad man tror,,,,

  Filmerna som gjordes i en öken har kissinger o co erkänt,,,dom gjordes för att man skulle ha något att visa upp ifall den ,,riktiga,,, resan skulle gå fel,,,,,,,vad får man ut av detta ? Jooooo att dessa högdjur inte var främmande att ljuga världsbefolkiningen rätt i nosen,,,,,det har dom ju själva erkänt,,,,eller hur ?,,,,jag frågar igen,,,,eller hur ?

  Hur enkelt hade det varit för neil att svära på bibeln,,,psykologi anton,,,,,,,

  Vi säger att jag har varit på månen,,,,o jag har en människa som trakasserar mej,hur skulle jag göra för att täppa till truten på honom ?jooooooo jag skulle svära på bibeln,alla dagar på året,,,,,,,,det jag därimot inte skulle göra är att göra som neil gjorde,,,,då avslöjar jag mej direkt.

  Därimot om jag inte varit på månen o jag påstår detta,då skulle jag göra precis som neil gör,,bli arg,,,,så gör man i ett pressat läge när man ljuger,,,,

  Om neil hade svurit på bibeln så hade jag inte trott honom ändå,,,det erkänner jag,,,,,men det är en större mätare att han inte gör detta,,,,,förstår du min poäng ? Pratar han sanning behöver han inte offra något,det tar honom 10 sekunder att svära,,,o samtidigt täppa till truten på reportern,,,,,sen blev det ju klirr i kassan ,,pengarna kunde han skänkt till en uteliggare.

  Har du sett när neil håller sitt tal,,,det kryptiska han säger i talet,,,,,,det måste du förklara för mej,,vad menade han med dom orden ?
  jag tycker synd åt armstrong,,,om man ser på honom är jag säker på att det var en genom juste kille,,att sen eliten i vita huset fick klorna i honom var inget han hade räknat med,,,,,vad skulle han göra,,,det var säkert förenat med livsfara att försöka backa när han väl var involverad i programmet.

  Kan tänka mej att han hatade sin situation resten av livet,tänk att leva med en lögn

  Gilla

 334. Anton Greider skriver:

  Så du erkänner att en ed på bibeln inte betyder någonting för dig, så länge den inte stödjer din förutfattade tro. Gott så. Då är det ingen idé att jag visar dig de astronauter som faktiskt spelade med i Sibrels trams, och svor eden.

  Men det är heller ingen idé att diskutera vidare med dig: du har ingen koll på eller respekt för hur vetenskap fungerar (trots att du skriver dina ord på en högteknologisk apparat som manipulerar elektroner som är lika osynliga som Van Allen-bältena); du har inget förtroende för den moderna världsbilden eller vetenskapshistorien. Du har dina egna tolkningar och dina egna åsikter om hur folk ”bör” uppträda, och du väljer vilka snuttar du vill tro på från de som stödjer din färdiga tro.

  Själv så HAR jag hygglig koll på både vetenskap i allmänhet och månfärderna i synnerhet; och jag känner flera som jobbar inom angränsande områden till rymdfart. Jag vet att det är en öppen värld som kräver samarbete, samförstånd, insyn och granskning kors och tvärs. Att rymdforskning är ett stort, brett arbetsområde för en enorm massa normala, kunniga människor världen över, där kunskap om till exempel kosmisk strålning och Van Allen-bältena (som skyddar jorden) är essentiell, och där månfärderna och teknologin som den resulterade i är en självklar del. Dessa människor, som jobbar inom det här området varje dag, är inte LURADE, pelle3, och de är heller inte delar av någon enorm konspiration för att lura mänskligheten genom att, vad vet jag, fejka varenda planetsond, satellitteleskop och kometlandare. De vet bara så otroligt mycket mer om forskningsområdet än du.

  Men det finns ju ingenting jag någonsin skulle kunna frammana som skulle kunna förmå dig att ändra åsikt. Eller hur? Så då så.

  Gilla

 335. Micael skriver:

  Magnus,
  Om du inte är en politiker så borde du börja jobba som det.

  Micael

  Gilla

 336. Micael skriver:

  Anton,

  DU kanske har koll på vetenskap i allmänhet, men tyvärr använder den mycket sällan sunt förnuft.

  DU säger dig ha koll på månresorna i synnerhet, det är bra, då vet du att både Usa och Ryssland haft ett uttalat mål att ”återerövra” Månen sedan början/mitten av 2000 talet.

  Sunt förnuft säger att detta borde vara en enkel sak, detta med tanke på utvecklingen inom samtliga områden som på något sätt berör luftfart

  Nasas budget behöver inte räcka till att uppfinna hjulet igen, all tillgänglig teknologi borde finnas, säkerheten för astronauterna borde vara långt större, frivilliga som är villiga att offra livet finns i överflöd, bara att kolla deras utlandsmissioner, osv

  Trots detta så kan man 2017 bara spekulera i när man skall klara detta, skrattretande..

  /Micael

  Gilla

 337. Anton Greider skriver:

  Michael,
  Vad var det Albert Einstein lär ha sagt om ”sunt förnuft”, att det utgörs är de fördomar man har samlat på sig innan arton års ålder? Hur som helst, sunt förnuft har sina användningsområden men är subjektivt och övertrumfar inte fakta och specialkunskaper. Sunt förnuft är inte tillräckligt för att avgöra om det är en ”enkel sak” att när som helst skicka människor till månen.

  Apolloprogrammet var ett ENORMT projekt som slukade enorma mängder pengar, men det fanns motivation bakom. Sedan dess har det inte funnits något mål, syfte, argument som varit tillräckligt övertygande för att politiskt motivera den ENORMA kostnaden att starta upp ett nytt månprojekt. Visst, man hade fått stora nya kunskaper, men man hade fortfarande varit tvungen att sätta igång en ny industri igen – projektet krävde en ENORM infrastruktur – och, som sagt, ingen har kunnat visa att vinsterna av att föra fler månniskor till månen skulle bli tillräckligt stora, särskilt inte politiskt (där propagandavärdet som var den stora motivationen under apolloprojektet). Inte ens ur vetenskaplig synvinkel har det varit självklart att bemannade färder till månen skulle vara det viktigaste att satsa pengar på. Det är helt enkelt inte kostnadseffektivt. Och medan sånt som de fysiska principerna är desamma, så är det en helt annan sak att skicka människor till månen än t. ex. att få upp dem till internationella rymdstationen. Och en helt annan sak att skicka MÄNNISKOR till månen än att skicka obemmanade sonder, som kan utföra en hel massa vetenskapliga uppgifter även om de inte kan förmedla en upplevelse.

  Framför allt, om man tittar på USAs motiverande faktorer: sist jag såg siffror så tror jag att NASAs budget låg på mindre än en trettiondel av den militära budgeten. Och månen har väl i runda slängar NOLL militärt värde i dagsläget. Så länge det militära är så mycket högre värderat än vetenskap, och det dessutom finns gott om ANNAN vetenskap att prioritera, så… (nu kommer dessutom pengarna till NASA (och vetenskap ö.h.t.) att krympa ännu mycket mer under nya, enligt Brage Norin ”av Gud utsedde” (!!!) presidenten Trump.)

  Så man kan lika gärna säga att sunt förnuft säger att det INTE ÄR VÄRT DET att skicka folk till månen när det finns så mycket annat att lägga pengar på (beroende på vem som bestämmer, förstås).

  Gilla

 338. pelle 3 skriver:

  Jag själv skulle inte svära på bibeln om jag ljög,,,,då förstår du att det är av värde ,därimot om någon som inte känner något för bibeln svär så har det inget värde för mej,,då är man ju på ruta ett men därimot om någon vägrar svära,,,det är för mej ett stort tecken på att det är något lurt,,,,,förstår du hur jag menar ?

  Att du känner snubbar bort ikring som jobbar inom detta betyder ingenting,,,,,har du själv mätt upp strålningen ?
  har du inte detta har du inget bevis för strålning eller inte strålning,,,,

  Jaa,dom kan vara lurade .

  Varför la dom ut såna jättepengar för att åka till måne då för ? Vad hade det för värde,,,hur kommer det sej att dom åkte så många gånger för vad fick dom ut av detta ?

  Om du gör ett experiment där du är delaktig o med egna ögon ser vad som händer är en sak,,,men du hör på andra människors uttalanden om vetenskap .

  Gör ett experiment med att kolla om en raket flyttar på damm i en vakumkammare,,,det skulle vara intressant att få reda på vad som händer,,,,,nu har du lite o styra med,,,,,o kom inte dragande med nån gammal myth busters förklaring ,utan gör experimentet själv,,,,,låna någon kemisal av nån skola o pumpa bort luften i vakumkammaren sen har du en krutladdning av någe slag som du tuttar på,,,,,då gör du ju nåt för o få mej att tänka om,,,men genom o dra fram en massa ,,fakta ,,fabricerad av måntroende människor ,det håller inte,,,nää gör experimentet nu,,,,

  Samma med klimatet,,om människans på verkan,,,,jag är skeptiskt till detta på grund av att det finns folk som tjänar pengar på att skrämma upp andra människor .

  Gilla

 339. Micael skriver:

  Anton,

  Med ”enkel sak” menar jag inte enkelt som i att ta på sig kläderna, det är inte enkelt att bygga och flyga ett stridsflygplan idag, trots detta så gör vi det på daglig basis, även med misslyckanden och dödsolyckor, så URSÄKT nr 1 ”säkerheten för Astronauterna” blir därmed löjlig.

  URSÄKT nummer 2, NASAs budget, ja den har minskat, men hjulet är ju enligt er redan uppfunnet, sedan har vi den utveckling som inträffat inom samtliga områden för luftfart, som rimligtvis bör påverka kostnaderna positivt. Dessutom har NASAs budget inte minskat så mycket som man gör gällande, omräknat till dagens penningvärde så hade NASA intäkter mellan 1960-1970 på ca 274 MD, och 2004-2014 hade dom 203MD.

  Anledningen till att jag använder årtalet 2004-2014 är för att URSÄKT nr 3, är att man inte skulle haft några mål med månen, precis som du skrev ovan.
  ”Sedan dess har det inte funnits något mål, syfte, argument som varit tillräckligt övertygande för att politiskt motivera den ENORMA kostnaden att starta upp ett nytt månprojekt.”

  Men Bush deklarerade att man skulle återta Månen 2004,
  President Bush has unveiled a new vision for space exploration, calling on NASA to ”gain a new foothold on the moon and to prepare for new journeys to the worlds beyond our own.”
  https://www.nasa.gov/missions/solarsystem/bush_vision.html

  Jag skrev tidigare om flygets historia
  Wiki:
  ”Bröderna Wright hemlighöll sina flygförsök, och många av de övriga pionjärerna sökte sig fram andra vägar. I Frankrike framträdde brasilianaren Alberto Santos-Dumont med ett flygplan och lyckades 1906 fullborda ett luftsprång av 60 meter i längd, samt kort därefter den första flygningen med en varaktighet av 21 sekunder. 1907 överträffades hans flygning av Henri Farman.[4]

  Efter detta gick utvecklingen raskt framåt. En engelsk tidning satte ut ett pris på 1000 pund till den första som flög över Engelska kanalen. Vinnaren blev fransmannen Louis Blériot som flög sträckan i juli 1909. Efter det började flygindustrin utvecklas i snabb takt. I Sverige byggdes det första planet 1909-1910. År 1919 invigdes det första reguljärflyget som gick mellan London och Paris. 1929 byggdes det första planet drivet av fyra motorer; Junkers G 38. Det kunde ta 19 passagerare och flyga på 3100 meters höjd. Flygplanet fortsatte att utvecklas under världskrigen. Under första världskriget hade man utvecklat plan som kunde komma upp i 200 km/h och under andra världskriget kunde de komma upp i över 650 km/h. Vissa plan, som till exempel Messerschmitt Me 163 (raketplan) tillät hastigheter upp emot 960 km/h.”

  Mitt citat:
  Om vi tänker oss att Louis Blériots flygning över Engelska kanalen är ”Månlandningen”, hur skulle folk ha resonerat om man 40 år senare på 50-talet sagt sig behöva utforska vindarna (van allen belt) över kanalen innan man vill göra det igen, och att man behöver utveckla landningsutrustningen (typ Morpheus) igen, detta hade varit skrattretande..”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygplan

  Så kontentan av detta är, att man säger sig ha passerat utmaningarna för månlandningen och genomfört den, inte en gång utan sex, detta kan du då jämföra med Louis Blériots flygning över Engelska kanalen som ju följdes upp av flera liknande och blev rutin. Flygplanens utveckling har efter detta exploderat på samtliga områden.

  Så med erfarenheten från att ha genomfört det sex gånger, 45 års utveckling samt långt fler kompetenta frivilliga Astronauter att välja på, så bör målet att återerövra engelska kanalen (Månen) vara ”enkelt” och redan genomfört, även om man har lite mindre cash att röra sig med, finner du inget sunt förnuft i detta??

  /Micael

  Gilla

 340. Micael skriver:

  Anton
  Sa inte Einstein även att intuition var väldigt viktigt ?

  /Micael

  Gilla

 341. Anton Greider skriver:

  Pelle,
  Jag upprepar, du har noll koll på hur vetenskap funkar och hur man kan förstå och veta saker utan att upprepa varenda litet experiment själv; hur man kan t. ex. förstå hur en dator fungerar utan att kunna göra sina egna kretskort eller se elektroner med nia egna ögon. Men jag antar att det är bekvämt att avfärda VISSA saker med de argumenten. Diskutera går det i alla fall inte.
  Men varför de la ut jättepengar: för att det pågick ett kallt krig, med propaganda som vapen, och USA var redan inne i en rymdkapplöpning där Sovjet hade blivit först både med att skicka upp satelliter och att skicka upp människor i rymden. Att de sen gjorde det ordentligt var ändå med en långsiktig tanke: att lägga ned så mycket pengar för att skicka dit EN ENSTAKA expedition var, oavsett hur svindyrt det ändå blev, ännu mindre kostnadseffektivt än att passa på att skicka dit flera när man ändå byggt upp hela organisationen. SÅ KLART. Man var ändå tvungen att göra det i en större skala. Men när allmänhetens intresse falnade gick det inte att berättiga kostnaderna längre – det blev politiskt ohållbart – så man lade ned projektet, fast man hade fler turer planerade.

  Ja, det ändrar förstås ingenting för dig. Men du ska ju inte tro att förklaringar saknas, bara för att du inte känner till dem.

  Gilla

 342. Anton Greider skriver:

  Micael, haha, jo, Einstein sa både det ena och det andra, och att granska citat är kanske inte den mest effektiva diskussionsmetoden. Klart är att både intuition och sunt förnuft bygger på erfarenheter och kan vara hur subjektiva som helst; och även om de kan hjälpa till så räcker de inte för att få pålitliga vetenskapliga resultat.

  Din jämförelse mellan utvecklingen av luftfart och rymdfart… ja vad ska man säga. Den haltar ganska rejält. Jag fattar inte ens hur nån kan komma på att göra jämförelsen. Å ena sidan har vi något som bygger på enkla aerodynamiska principer där man delvis knappt ens behöver tillföra så mycket kraft, något som lätt kan repliceras, och som det finns uppenbara, omedelbara förtjänster av (att resa och frakta snabbt, och så kriga förstås). Å andra sidan har vi något som kräver enormt mycket mer resurser och energi bara för att få upp joxet från jorden till omloppsbana, genast enormt mycket farligare för människor, med betydligt färre omedelbara fördelar som kan berättiga finansieringen; och det bara för omloppsbana, vilket är blaha blaha jämfört med en månresa (för att inte tala om Mars). Jag vet inte om det är någon idé att göra någon längre utläggning om du inte redan har sett vilken orimlig jämförelse det är, för de flesta torde det vara uppenbart att det är helt olika saker det rör sig om.

  Att Bush slängde ur sig en plan betyder inte särdeles mycket i det långa loppet. När man har försökt ta fram en ersättare för rymdfärjan så har man självklart försökt tänka långsiktigt, men det blir då också frågan om kostsamma, långdragna projekt som sträcker sig över flera presidentperioder och ständigt objekt för politiska (OCH vetenskapliga) ifrågasättanden. Orion är en rest från det långdragna Constellationprogrammet, till vilket pengarna helt enkelt inte räckte till. Och det är som sagt tänkt att Orion ska funkar både för månresor och marsresor, användas under betydligt längre perioder än apollokapslarna, och inte minst ÅTERANVÄNDAS. Det är HELT andra förutsättningar som gäller, så det räcker liksom inte med att man ”uppfann hjulet” på sextiotalet. Och strålningen ÄR ett av dessa problem som är betydligt större för Orion än Apollo, och som ännu inte är löst. Över huvud taget verkar det som att verkligheten kommit ifatt rymdfarten på så sätt att det mesta har visat sig besvärligare än man drömde om i dess barndom.

  Och vilken skulle den enorma nyttan vara med att ”återerövra månen”? Det KOSTNADSEFFEKTIVA nyttan, som kan övertyga en politisk väljarbas? Inte ens inom vetenskapen är man övertygad om prioriteringen. Visst, månen är jättespännande, och kanske finns det vinster där i det långa, långa, loppet. Men jämfört med ALLT ANNAT som vi har att göra med vår planet? Även om man nu tycker att NASAs budget är stor (vilket den inte är) så ska månfärderna samsas med till exempel ISS och forskning som bedrivs där (bl.a. medicinsk forskning), forskning om jorden, och inte minst klimatforskning, interplanetariska sonder, rymdbaserade teleskop… och sonder till månen, som inte behöver ha med bränsle för hemfärd, inget syre, ingen mat, och de behöver alls inte ha bråttom. Varför skulle det vara PRIORITERAT att skicka dit MÄNNISKOR i dagens läge? När det inte ens är det för forskare (även om de säkert skulle VILJA det), varför skulle det vara det för folk i allmänhet? Så det finns ju inte ens någon propagandaseger att vinna, som under rymdkapplöpningen; ingen konkurrent man måste besegra, inte ens något större intresse.

  I USA är det säkert lättare att få folk att vilja bomba valfritt land i Mellanöstern, och till det har man heller ingen nytta av människor på månen.

  Gilla

 343. pelle 3 skriver:

  Datorn ser o känner jag,,o använder,,,,,slutresultatet är ju att jag vet att datorn fungerar,,,,om jag gogglar så kommer det upp svarsalternativ…..så den jämförelsen är inte värd nåt,,,,du har väl inte sett någon månraket på månen?eller någon radioaktivitet i rymden ? Inte jag heller,,,ska du dra din jämförelse med datorn så ska datorn filmas någonstans med en operatör,,,,han skriver något på datorn o upp kommer svar,,,,,hur kan jag veta att det inte är trickfilmat? Nu ser jag själv att datorn fungerar,,,,,hur den fungerar vet jag inte så mycke om men jag vet att det fungerar.
  Jag är inte ute efter att reta dej,,,men om du skulle förklara för mej hur datorn fungera har jag inte en aning,,,du kan lura mej hur mycke som helst.

  Jag tror inte sett en raket eller gubbe på månen live,,,,
  Du får ursäkta men jag tror inte på månlandningen,,,,jag tycker micaels liknelse med engelska kanalen är logisk,,när jag läser dina förklaringar så upplever inte jag någon aha känsla

  Men som jag säger ett vakumtest skulle vara intressant

  Gilla

 344. Anton Greider skriver:

  Men tror du att elektronerna existerar, Pelle? Går du på vetenskapsmännens bluff om att de inte bara använder magi för att få datorerna att fungera? Tror du att det verkligen finns ett ställe som heter ”Antarktis”? Snurrar jorden verkligen runt solen och inte tvärtom?

  Gilla

 345. Micael skriver:

  ​Anton, ​

  ​Ja var ska man börja ?

  Ditt första stycke om Herr Einsteins påståenden är ju i sak rätt, men som jag skrivit tidigare kan ibland sunt förnuft och logiskt tänkande hjälpa vetenskapen genom att avgöra om något verkligen är möjligt.
  Mitt exempel i ett tidigare inlägg handlar om precis detta och visar att vetenskapen ibland är blind.

  https://parnassen.wordpress.com/2013/01/09/100-tals-astrofysiker-vet-att-vi-inte-kan-aka-till-manen-brage-norin-berattar-om-jordens-bluff/#comment-29654

  ​Ditt andra stycke visar att du ”läser in” din egen betydelse, antingen det eller måste jag varit otydlig.
  Vad var min mening med parallellen flygplanets historia och Månlandningen?
  ​Det var väl knappast att jämföra komplexiteten dem emellan, du har delvis har rätt i ditt påstående om komplexiteten men du missar ju poängen, jag kunde använt en dator eller bil som motsats.

  Syftet var givetvis att visa att vi har avancerat på samtliga områden inom teknologin, och skulle vi nu säga att vi får börja programmera i basic på Vic 64 igen, eller att flygplanen inte kan flyga längre resor än över Engelska kanalen, då hade du nog höjt på ögonbrynen och ställt frågan VARFÖR?

  Sedan till det jag anser vara en form av den här tidens högmod, du får det nästan att låta som om det var en enkel sak att få upp en människa i luften för över hundra år sedan, du verkar totalt missa att vi använder oss av nedärvd kunskap för det mesta idag.
  Så med den tidens kunskaper och teknologi i bakhuvudet, så anser jag att från att ha stått på backen och tittat upp, till att sitta i ett plan och titta ner, var det ett större steg i historien än påståendet med ”one giant leap for mankind”

  Ditt tredje och fjärde stycke handlar om ren spekulation, och du målar upp en sagobild som passar dig, fakta är att man har och alltid har haft ett uttalat mål att använda Månen som avstamp för vidare resor tex mot Mars, fakta är att man inte lyckats för fem öre, inte ens i närheten.

  En parentes, snälla tänk lite, du skriver ”genast enormt mycket farligare för människor” hur relevant är det för de styrande, några få (4-6 st ) människornas liv i förhållande till storleken på projekt Orion? Usa skickar mängder med soldater och agenter över hela jorden, som dör och har dött i tusental. Lämpliga frivilliga finns i överflöd, SLUTA använda detta som något argument och använd sunt förnuft..

  /Micael

  Gilla

 346. Anton Greider skriver:

  Ja den där kossan, ja. Har du någon källa på den där uträkningen? För jag tror att det är en sån grej som skulle gå att peta hål på ganska enkelt, kanske ett roligt tankeexperiment men knappast någonting där ”vetenskapen säger att det BORDE gå”.

  Jämförelsen med luftfart haltar fortfarande. Klart att det inte var direkt ENKELT, men det går ändå att göra i liten skala, och det finns omedelbara vinster med att omsätta i större skala och utveckla. Att skicka upp människor i rymden kräver så enormt mycket mer, i material, kompetens, infrastruktur… bara för det mest grundläggande; ska man sedan bygga upp ett projekt för, säg, kolonisering av Mars så är det så enormt mycket större, och framför allt långsiktigt – det tar årtionden att utföra och man måste planera för årtionden i förväg. Ja, planer finns, drömmar finns, men vari ligger VINSTEN? Vad har ens en ”styrande elit” att vinna på att anlägga en bräcklig bas för ett fåtal människor på en annan planet, eller ens på månen? Och hålla dem vid liv?

  Ja, det går att hitta människor att skicka ut i krig, men det är inte samma sak med att hitta astronauter. Även om man plockar vem som helst, eller vad tusan, skickar soldater, så måste de klara de alldeles speciella förutsättningarna (är det säkert att vem som helt är lämplig? Behövs inte speciella kompetenser?), och de måste FORTFARANDE hållas vid liv. Även en ”styrande elit” skiter fullständigt i de ivägskickades liv, så har de ingenting att vinna på att de dör halvvägs till Mars. Eller efter några veckor på månen. Det är fortfarande INTE EKONOMISKT FÖRSVARBART. Det finns alltför lite att vinna, åtminstone för vetenskapligt ointresserade stofiler som kanske ändå inte skulle leva länge nog att få se människor på mars.

  Att det skett teknologiska framsteg sedan sextiotalet gör det ännu inte LÄTT att skicka folk till månen och så vidare, de ger inga lättvindiga lösningar på de stora problem som fortsätter att vara stora; särskilt om det ska funka i ett långsiktigt perspektiv. Det är stort, dyrt och svårhanterligt, och – även om du kanske ser USA som en enda elitstyrd militärmakt – NASA är en civil myndighet med en rad ansvarsområden som i de flesta fall är både viktigare och mer konstnadseffektiva än bemannade månfärder. Dessutom beror det på ledningen inom NASA vilka prioriteringar som görs, och det är inget som garanterar att myndigheten alltid styrs på bästa sätt. Så det finns en LÅNG RAD skäl till varför vi inte redan har åkt till månen igen, och det är inte spekulation utan historia.

  Gilla

 347. pelle 3 skriver:

  Du förstår inte vad jag menar,,,,,,datorn har jag i min hand,,,jag ser att den fungerar,,,,,,om du sitter en hel dag o förklarar hur det ligger till med funktionen på en dator o internet så skulle jag inte tro på slutresultatet,,,,men u har jag slutresultaten i min hand,jag ser att det fungerar,,då behöver jag inte tro,,,då vet jag att det fungerar,,,,,är du med hur jag menar ?
  Likadant med dej,,,du påstår det o det,,,,hur vet du det ?du har väl inte varit på månen o sett armstrong gå omkring där ?du har sett en usel film där dom påstår att filmen är tagen på månen,,,,,,var är vetenskapen ikring detta ?

  Att du vill att det ska vara så att man har varit på månen är en sak,men ifrån att vilja o till att det är sanning är det långt .

  Det där med att det skulle vara svårt att hitta frivilliga austronauter,,,det är ju inte sannolikt,,,,troligtvis står folk i kö för att få vara i centrum en stund.

  Men som jag sagt,,ett enkelt experiment med raket i vakum,,hur mycke damm rör den upp ?då har du gjort något kreativt,,,,nu förmedlar du bara vad andra sagt o påstått sej gjort.

  Varför kan du inte göra ett sånt test ?

  Gilla

 348. Micael skriver:

  Anton,

  Kossan användes i en av Dawkins böcker.
  För övrigt, nu är det 2017, snart 48 år sedan den första påstådda månlandningen och 45 år sedan den sista, vem vet, om 10 år kanske man verkligen lyckas göra det =) vi får helt enkelt vänta och se.
  Så tills vidare får du leva med den tron att dom lyckats, och jag motsattsen då inga vetenskapliga bevis finns, utan bara indicier som vi tolkar olika.

  En fråga dock, hur länge är du beredd på att vänta på en månlandning innan du börjar ifrågasätta den påstådda, 10, 20 eller 30 år, eller kommer du fortsätta att hävda att det inte finns tillräckliga motiv för de styrande, och att dessa då bromsar möjligheterna för att genomföra detta.

  /Micael

  Gilla

 349. arielspacebook skriver:

  Den här idén med att påstå att månlandningarna aldrig ägt rum är väldigt märklig. Jag följde själv alla månlandningar på TV och i Dagens Nyheter när jag var tonåring. Hela världen inklusive Sovjets underrättelsetjänst följde månlandningarna. Ni som diskuterar på den här sidan, var ni ens födda då? Varför inte vägra tro på allt som hände innan ni föddes? Andra världskriget är kanske också påhittat?
  Jag pratade för några år sedan med en av månastronauterna, Charles Duke. Skulle ni ha fräckheten att säga åt den modige astronauten att han är en lögnare? Vad har ni själva uträttat som kunde finnas med i en historiebok?
  Helena Palena och ni andra som försöker bevisa i era debattinlägg att ni är så oerhört smarta att ni kan genomskåda allehanda historiska bluffar, vad har ni för kriterier för att bedöma sanningshalten i fakta? Kan du Helena ens bevisa att du själv existerar? Tror du att solen existerar?
  Att förneka att månlandningarna ägt rum kan verka oskyldigt, men det är en del av den okunnighet och självgodhet som får människor att förneka miljöhotet, förneka att Putin och Trump sprider lögner, påstå att det var CIA som förstörde World Trade Center osv
  Jag ångrar redan att jag slösat tid på att skriva det här, för jag vet att inga fakta biter på personer som vill sprida konspirationsteorier.

  Vill någon av er månförnekare försöka bevisa för mig att ni existerar? Jag kan ju avslöja att vilka bevis ni än lägger fram så kommer jag inte att godta dem.

  Ariel Borenstein, intresserad och påläst om astronomi och rymdverksamhet

  Gilla

 350. Micael skriver:

  Ariel,

  Finns https://en.wikipedia.org/wiki/False_flag ?
  Finns det teorier som visat sig sanna? om, hur ser du på dessa?
  Du skriver:
  ”påstå att det var CIA som förstörde World Trade Center osv”
  Anser du att dom tre byggnaderna inte sprängdes?
  Om, är du utbildad inom de områden som krävs för att göra den bedömningen ?
  Är du intresserad och öppen, som dessa http://www.ae911truth.org/ är ?
  Om så är borde du se det omöjliga i att tre byggnader far ihop perfekt och med fritt fall.
  Om det var CIA som sprängde? vem vet..

  /Micael

  Gilla

 351. michaelnilsson228 skriver:

  Ariel Borenstein. Vem har gett dig rätten att döma oss som har en annan åsikt än din? Vem är du som tar dig rätten att ge oss massa pekpinnar för att vi tänker lite annorlunda än dig? Att prata om ”konspirationsteorier” och att kalla folk för ”konspirationsteoretiker” är ett sätt att stämpla folk som knäppgökar i syfte att misskreditera dem, och framförallt i hopp om att försöka manipulera andra människor till att inte ens lyssna på de argument som de som belackas med epitetet ”konspirationsteoretiker” anför. Det finns förvisso konspirationsteoretiker och konspirationsteorier som är orimliga och bisarra, men det finns också många seriösa röster som framför rimliga alternativa teorier som påvisar brister i de offentliga versionerna av diverse händelser, och som för detta stämplas som ”konspirationsteoretiker” i syfte att försöka marginalisera dem.
  De som ivrigt konspirationsstämplar andra människor är vanligtvis en av två sorter:
  1. De som har något att dölja och därmed något att förlora på att sanningen kommer fram.
  2. Folk som inte vet bättre.
  En fråga till dig Ariel Borenstein. Är du jude? Om du är det, då förstår jag ditt påhopp på oss.

  Gilla

 352. Magnus Holmgren skriver:

  http://whomadegod.org/2012/04/richard-dawkins-scientific-fallacies/ tar upp den där kossan och det verkar som om Dawkins klivit lite vid sidan av sitt expertområde. Kortfattat: Nej, det är inte bara väldigt osannolikt utan faktiskt omöjligt för en ko att hoppa till månen, ty molekylerna i kon vibrerar inte oberoende av varandra och kan inte ens genom en astronomisk slump råka komma i rörelse åt samma håll samtidigt, och även om de kunde det, och energi sålunda hade skapats ur intet, skulle de inte ha tillräcklig rörelseenergi. Inte heller fungerar kvantmekanik på makronivå.

  Visserligen försöker författaren bevisa att Gud finns, vilket jag inte håller med om, men resonemanget här är sunt, och då spelar det ingen roll vem som gör det. Jag vet inte varför Dawkins gör denna liknelsen då argumentet att såväl livets initiala uppkomst som komplexa organs tillkomst måste ha varit extremt osannolika sammanträffanden brukar vara kreationisters missuppfattningar, men jag saknar antagligen kontext. Detta visar i alla fall att även välrenommerade vetenskapsmän kan vara ute och cykla när de uttalar sig om annat än det de är experter på, och då bör man verkligen ha ordentligt på fötterna innan man hävdar att de som faktiskt är experter har fel!

  Så Micael, är *du* utbildad inom de områden som krävs för att hävda att World Trade Center *inte* kollapsade p.g.a. att flygplan flög in i WTC 1 och 2 och de efterföljande bränderna? Har du ens över huvud taget någon förståelse för den fysik som är inblandad i rymdfart? Man kan inte vara expert på allt, så därför får man nöja sig med att lita på experterna och lära sig att kontrollera vem som är det, och Bill Kaysing var det i alla fall inte.

  Gilla

 353. Micael skriver:

  Magnus,

  Nej jag är inte EXPERT inom något område gällande 9/11, varken inom sprängning, arkitektur, brand, konstruktion osv, men jag har erfarenhet inom området, jag kan med den erfarenheten och logiskt tänkande i bagaget lyssna på två versioner, dels https://www.nist.gov/engineering-laboratory/final-reports-nist-world-trade-center-disaster-investigation och dels, http://www.ae911truth.org/about.html

  I detta fallet sällar jag mig till dom drygt 2800 som kallar sig kompetenta nog att fastslå att byggnaderna behövde hjälp att falla, det som enligt min egen logik och erfarenhet är uppenbart, man behöver sedan inte spekulera om vem som gjorde det utan att det gjordes.

  Ett av argumenten till att stålstommen kollapsade på tornen var att flygbränslet skapade hög värme, många experter vittnar dock om att den inte kan skapa tillräcklig hög värme, hur som helst, hur mycket flygbränsle fanns i byggnad 7 ? varför faller alla tre byggnader som vid en riktad sprängning, sprängexperter vittnar om att det var fantastiskt utfört.
  Om man blundar för dessa och liknade frågor och bara accepterar ”Nist” rakt av är man lättlurad.

  ”Har du ens över huvud taget någon förståelse för den fysik som är inblandad i rymdfart? ”
  En otroligt bred fråga som egentligen inte går att svara ja eller nej på, men jag är inte EXPERT på något av dom områden inom rymdfart som använder fysik.
  Du skriver att Bill Kaysing inte är expert och jag håller med, men hur ser du på Brian O´leary ?

  ”Brian Todd O’Leary (January 27, 1940 – July 28, 2011)[1] was an American scientist, author, and former NASA astronaut. He was a member of the sixth group of astronauts selected by NASA in August 1967.[1] The members of this group of eleven were known as the scientist-astronauts, intended to train for the Apollo Applications Program—a follow-on to the Apollo program that was ultimately canceled.
  O’Leary graduated from Belmont High School, Belmont, Massachusetts in 1957. He received a Bachelor of Arts degree in Physics from Williams College in 1961, a Master of Arts degree in Astronomy from Georgetown University in 1964, and a Doctor of Philosophy in Astronomy from the University of California, Berkeley in 1967.[1]”

  Vad det gäller kossan =) Dawkins är professor i populärvetenskap, så informationen han hämtat om kossan kommer nog knappast från honom själv, skit samma, parallellen handlade om att man kan räkna hem mycket som i verkligheten är väldigt osannolikt, och i princip borde ses som en omöjlighet.

  /Micael

  Gilla

 354. Magnus Holmgren skriver:

  Enligt http://rationalwiki.org/wiki/Brian_O%27Leary och http://www.clavius.org/oleary.html sa O’Leary aldrig att månlandningarna fejkats eller något åt det hållet. Han sa att NASA *rent hypotetiskt* möjligen (men osannolikt) skulle ha kunnat rekonstruera *en del* bildmaterial om det hade kommit bort. Han sa också att om månlandningarna hade fejkats skulle han ha vetat det. Fox valde dock, inte överraskande, att bara ta med delar som ger intrycket att han verkligen tvivlade på att månlandningarna var äkta i ”Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon?”.

  Tror ni på honom om det första får ni minsann även tro honom om det andra, alltså att något fejk inte ägt rum.

  Gilla

 355. Magnus Holmgren skriver:

  Ursäkta, det stod visst att han initialt var skeptisk, men han var definitivt inte skeptisk när ”Conspiracy Theory: Did We Land on the Moon” gjordes, utan ev. citat som antydde detta var som sagt tagna ur sitt sammanhang.

  Gilla

 356. Micael skriver:

  Magnus,
  Tror du dom klippte och klistrade ihop detta https://youtu.be/Y5MVVtFYTSo?list=PLr-UCcAQSW_S4QoMfTnRCT7UDCQthNoag&t=319

  Gilla

 357. Magnus Holmgren skriver:

  michaelnilsson228: Det du har rätt i att det är fel att använda ordet ”konspirationsteoretiker”. Det vore nämligen att ge er alltför stort erkännande, i alla fall när det gäller månlandningsförnekelsen. Det finns nämligen ingen teori, bara en förutfattad slutsats och allmänt auktoritetshat.

  Läs http://www.clavius.org/scale.html och fundera över dess frågeställningar. Hur gick egentligen den enorma mörkningen till? Hur många var invigda i hemligheten? Var leverantörerna det eller ej? Hur mycket pengar kan de ha fått för att hålla tyst? Vem såg till att de inte skvallrade ändå, om inte förr så när de inte längre jobbade på/för NASA? Dessutom räcker det ju inte att ett okänt antal personer i själva Apollo-programmet vore insyltade; alla nutida vetenskapsmän som använder sig av resultaten från det måste antingen vara mutade eller gravt inkompetenta också.

  Det är lätt att tvivla på den gängse förklaringsmodellen, men det behövs en alternativ förklaringsmodell också. Någon sådan får vi aldrig se. Vi har bara fått höra att det typ nog inte behövde vara så många som kände till hemligheten. Det duger inte. Man kan inte bara lämna detaljerna därhän. Jag vill se en riktig teori.

  Jag skulle vilja vända på frågan: Vem har gett *dig* rätten att förringa och förtala tiotusentals astronauter, ingenjörer och vetenskapsmän utan att kritiseras för det? Det stämmer inte att vi inte lyssnar på er. Varje argument granskas, bemöts och motbevisas. Det hade varit en annan sak att utan vidare vifta bort alla argument med att de kommer från en viss typ av personer (även om, som det står i forskningsrapporten du själv hänvisade till tidigare, psykologiforskarna har rätt klart för sig att det är en viss typ av personer som håller på med konspirations-vad-man-nu-ska-kalla-det).

  Gilla

 358. Brage Norin skriver:

  SÅ HÄR INLEDDES DET ”KALLA KRIGETS RYMÄVENTYR”.
  Nikita Chrusjtjov och hans nära vän Sergej Koroljov blev en gång i historien världsberömda. Koroljov var sannolikt världens främsta raketexpert under 50- och 60-talet. De flesta historiker anser att hans förmåga att designa avancerade rymdraketer gav Sovjetunionen ledningen i den s k rymdkapplöpningen med USA. Framgången med Sputnik den 4:e oktober 1957 skakade faktiskt hela världen. Den sovjetiska triumfen i rymden höjde Sovjetunionens politiska anseende högst avsevärt. Chrusjtjov var Sovjetunionens president. Naturligtvis solade han sig i glansen av denna dramatiska rymdframgång.

  Samtidigt med kapplöpningen i rymden hotades USA av ett förödande militärt nederlag i Vietnam. Ett U-land var på väg att besegra världens starkaste militära supermakt. USA:s militära nederlag var nära. Läget såg hopplöst ut. Vietnams folk verkade inte kunna besegras trots enorma satsningar på både biologiska och kemiska stridsmedel. Mängden bomber som vräktes ner över Vietnam och Kambodja översteg den totala mängd bomber som fälldes under hela andra världskriget. Världen kände avsky inför USA:s barbariska krigföring i Ostasien. USA:s anseende i världen sjönk som en sten.

  MÄNSKLIGHETENS FÖRSTA BEMANNADE RYMDFÄRD?
  Den sovjetiska astronauten Gagarin genomförde mänsklighetens första bemannade rymdfärd den 12:e april 1961. Uppskjutningen ägde rum på den ryska rymdbasen i Bajkonur i Kazakstan­. Detta var ännu en stor triumf för Sovjetunionen. Efter denna rymdfärd åkte Gagarin jorden runt och berättade i massor av länder om den lyckade sovjetiska rymdfärden.

  Men det var någonting galet med Gagarins berättelser – någonting som väckte CIA:s intresse. Han berättade vid många framträdanden att eldsflammor omgav landaren när den passerade genom jordens tätare atmosfär – ”Jag satt i en boll av eld som störtade nedåt” berättade Gagarin. Problemet var att Gagarin i slutet av rymdfärden hoppade ut med fallskärm och landade i en kohage till lokalbefolkningens stora förvåning. CIA anade oråd. Hoppar man med fallskärm från en så extremt het landare (nedstigningsmodul)? Många av Gagarins berättelser väckte stor förvåning. Varför togs inga foton från rymdfärden?

  GAGARIN VAR MYCKET FÖRTJUST I KVINNOR.
  Speciellt förtjust i vackra damer blev han när han var berusad. Detta blev hans fall. CIA gillrade fällan och Gagarin fastnade direkt. Han berättade i förtroende sanningen om den fejkade rymdfärden till någon vacker docka. Han berättade sanningen för fel person. Med mycket stor sannolikhet spelades hans berättelse upp på band. Denna bandinspelning kom senare att få stora historiska konsekvenser.

  Leonid Brezjnev utmanövrerade Chrusjtjov 1964 och blev Sovjetunionens nya president.
  Det var inför Sovjetunionens högsta ledning som bevisen lades fram. Exakt när mötet ägde rum, vad som hände och vilka som var närvarande kommer sannolikt att komma fram så småningom. I vilket fall avslöjade CIA den fejkade rymdfärden inför Sovjets nya politiska ledning. Brezjnev chockades – han var garanterat ovetande. Chrusjtjov hade med stor sannolikhet tillsammans med Koroljev kommit på den geniala idén (?) att fejka den första ryska bemannade rymdfärden. Gagarins inblandning från början är osäker – men han ställde till slut upp på det vågade projektet.

  Alla i kontrollrummet på rymdbasen i Bajkonur trodde att Koroljev tog ett adjö till Gagarin före den unika rymdfärden – men under det privata avskedet hände något dramatiskt. Gagarin togs ut ur rymdsonden och slussades iväg till okänd plats. Därifrån skickades Gagarin med flyg en bit från den beräknade nedslagsplatsen varefter han hoppade med fallskärm i en vit rymddräkt. Han hedrades med alla tänkbara hedersbetygelser. Han tilldelades Leninorden och fick titeln ”Sovjetunionens hjälte”. På flera ryska mynt präglades hans porträtt.

  EN STÖRRE RYSK CHOCK GÅR INTE ATT TÄNKA SIG.
  Brezjnev rasade efter avslöjandet att resan var fejkad. Chrusjtjovs. Koroljevs och Gagarins tilltag var ett svärdshugg mot Sovjetunionen. Historien kommer så småningom att berätta den nakna sanningen. Hur länge vi får vänta vet ingen. Men ett är säkert – Sovjetunionen var tyst som en mus under hela Nixonepokens skytteltrafik till månen. Det blev sex bemannade amerikanska rymdfärder till månen tur och retur under en dryg treårsperiod. Människan hade brutit sin isolering i rymden – vilken enastående amerikansk bedrift. Sex lyckade bemannade rymdfärder på några få år – vi hade tagit en annan himlakropp i besittning.

  Den plötsliga rymdtrafiken till månen för ett halvt århundrade sedan väckte stor förundran bland vetenskapsfolk världen över. Den ryska tystnaden förbryllade många. Det kalla krigets månresor är rymdhistoriens sjukaste kapitel. NASA fraktade bilar till månen – rymdbilar som bara hängdes upp under månlandaren och vecklades ut som ett paraply efter landningen. Att landa på månen med bilar upphängda under landaren var en enastående bedrift. Astronauterna körde omkring så att måndammet rök runt däcken. Golfslag prövades – det blev förmodligen ”hole in one” på direkten. Månen har som bekant många kratrar. En sinnessjuk och pervers rymdmytomani dränkte hela västvärlden.

  HISTORIENS MEST GALNA MUTFÖRSÖK.
  Nixon startade en tomteverkstad större än den i tomtens huvudstad i Finland – Rovaniemi. Över 1 500 personer och institutioner i världen fick ta emot mänsklighetens första insamlade stenar från en annan himlakropp i rymden. Sådana gåvor är naturligtvis ofattbart värdefulla. Men Nixon var väldigt generös. Från början var det kaos – även förstenat trä dög som månstenar. Men efter en tid utvecklades ugnar där alla rester av kol gasades bort för att inte skulle vara så enkelt att avslöja de falska månstenarna. (CIA har nu rensat bort det mesta – men skandalerna har avlöst varandra).

  MEN INTE ENS ALLA MÅNPRESENTER RÄCKTE TILL – VÄRLDEN VÄNDE SIG MOT USA:s FOLKMORD I VIETNAM.
  USA besegrades militärt av Vietnams folk. Alla underbara varma människor i hela världen jublade. Den besegrade amerikanska armens sista personal rymde i panik från ambassadernas tak i både Vietnam och i Kambodja. Världen kunde äntligen andas ut. Än idag är närmare 100 000 vietnameser levande bevis på USA:s fruktansvärda krigsförbrytelser. Spåren efter de kemiska och biologiska stridsmedlen är grymma.

  LIKA FÖRBANNAT ÄR DEN FÖRLJUGNA VÄSTVÄRLDENS FORSKARE TYSTA.
  ”Månlandningarna är politik” – det diskuterar jag inte. Så säger en stor majoritet av alla vetenskapsmänniskor som VET. De flesta iakttar bara tystnad. Den nakna sanningen är att de är rädda för konsekvenser om de berättar sanningen helt öppet. Människan är ett flockdjur – in i flockens mitt och säg inte ett pip. Vi anpassar oss alltid till husbonden. Ytterst få står upp för sanningen. Denna kollektiva rädsla är förödande för demokratin. Demokrati kan endast växa i en orädd värld. För våra barns skull borde vi verka för sanningen under våra jordeliv.

  Det är så många bittra sanningar som kommer att avslöjas när Mordors rike kollapsar. Sanningen om terrordådet i New York den elfte september 2001 är en av de mest omskakande. Sanningen om CIA:s jätteprojekt att skapa ISIS är en annan djävulsk berättelse. Sanningen om vem som organiserade Saddam Husseins gaskrig mot Iran är ytterligare en ovanligt grym berättelse. Sanningen om alla CIA/Mossads alla välorganiserade folkslakter i Mellanöstern är det värsta som kan läsas. Mordors rikes kommande fall är mänsklighetens största stund i vår historia.

  Brage Norin – Skogså Tankesmedja.

  Gilla

 359. michaelnilsson228 skriver:

  Tack, Brage! För att du berättar sanningen.

  Magnus Holmgren, du får gärna kalla mig sanningssökare. Efter den 11 september 2001 har jag vigt mitt liv åt att ifrågasätta den officiella versionen av händelser som har hänt före och efter 11 september.

  Gilla

 360. pelle3blogg skriver:

  Brage,,,jag hoppas att du har rätt är det gäller fallet ,,,frågan är om det blir något levande kvar efter detta,,,,ingen dålig makt vi har att tampas med,,,

  Men brage,,,,vet du om det gjorts några experiment i vakumkammare där man låter en raket avfyras mot damm ?

  Som jag tänker så borde det bli en krater men många menar att raketen spjälkar sej själv,,behöver inget mothåll,,, kan du förklara

  Gilla

 361. Brage Norin skriver:

  Att studera det måndamm som virvlar upp vid landning med farkoster på månen var en av uppgifterna för den europeiska månlandare – som aldrig blev skickad iväg. Den Europeiska Rymdfartsorganisationen ESA var tvungen att avbryta projektet – trots att Tyskland betalade en stor del av projektkostnaderna. Att landa i komplett vakuum är extremt komplicerat.

  Däremot fullföljdes projektet att försöka landa på Mars som har en tunn atmosfär. Därigenom kan fallskärmar användas vid landning – i kombination med krockkuddar. Marslandaren Schiaparelli påbörjade nedstigningen, men sedan blev allt tyst. Detta misslyckande ägde rum i oktober 2016. Farkosten kraschade i försöket att landa på Mars yta – precis som tidigare försök genomförda av Storbritannien och Japan. Det misslyckade brittiska landningsförsöket med Beagle 2 ägde rum 2013.

  Det är bara CIA som har landat framgångsrikt på Mars. En CIA-mytoman kör omkring med sin marsfarkost år efter år på Mars Yta. SVT sänder villigt alla USA:s rymdfantasiprogram i svensk television.

  Den kinesiska landnigen på månen i Chang´e3-projektet var mänsklighetens första lyckade mjuklandning på en annan himlakropp. Representanter för ESA gratulerade kineserna för den fantastiska bedriften. Det dröjer minst 50 år innan någon rymdnation vågar landsätta människor på månen eller Mars. De ska tas därifrån också – inte bara landsättas.

  Sådant klarade bara CIA av – när Nixon satt i Vita Huset. Nixon var mentalt helgalen. Djävlar vad han gillade att ljuga om månen.Han var en äkta mytoman.- en ”rymdmytoman”.

  Gilla

 362. Magnus Holmgren skriver:

  Hej Brage! Du berättar bra historier, men jag tror att du fantiserar rätt mycket, för inte har du väl några belägg för t.ex. att månstenarna skulle vara förfalskade? Och om Gagarin erkände att hans rymdfärd också var fejk och erkännandet spelades in på band, då borde väl detta varit allmänt känt?

  Ryssarnas landningsteknik under Vostok, där kosmonauten sköts ut ur den sfäriska kapseln, var lite udda, det får man säga. Men orimlig? Hastigheten i omloppsbana nära Jorden är över 8000 m/s, och den behöver inte sänkas så mycket för att återinträda i atmosfären. Denna fart leder förstås till mycket höga temperaturer när kapseln komprimerar luften framför sig, men när kapseln kommer ner i den tjockare delen av atmosfären och farten sjunkit till runt 200 m/s kyls den förstås av igen i stället. Sen klättrade inte kosmonauten ut utan en katapultstol användes, så även om kapseln var lite varm, varför var det ett problem?

  Nej, det var inget ”galet” med Gagarins berättelser, blir min slutsats.

  Gilla

 363. Micael skriver:

  Ariel, Magnus, Anton

  Ni verkar vara inställda på att allt som kallas konspiration är påhitt, om ni inte sett länken nedan innan så skulle jag skulle vilja be er kolla på den, om ni sedan avfärdar alla dessa experter och vittnesmål från brandmän och civila som motsäger den officiella rapporten NIST, ge mig då en seriös förklaring varför ni gör det.

  Allt annat är bara att stoppa huvudet i sanden för att man inte vågar se det uppenbara.