Barnett! Waidelich! Dags för en ny svensk modell!

Courtenay Barnett är advokat i Karibien. Han undrar hur jag ser på skatter och samhälle – hur Sverige ska styras (sorry Barnett but you have to translate this). I Sverige sugs de ut som inte har någon talan: Barn och gamla. Barngrupperna blir större och Sveriges en miljon fattigpensionärerr lever under existensminimum – måste ha bidrag för att klara sig. Då kan man verkligen undra vad det är som sker. Svaret är enkelt. De som inte har någon talan sugs ut – barn och gamla. Sen borgarna kom till makten 2006 har vi hört Maud Olofssons mantra att vi måste ha fler företagare – fler kvinnliga företagare. Men inget har gjorts för att förenkla för småföretagarna. Det är bara snömos. En kvinna som t ex startar företag och sen blir med barn och som inte hunnit tjäna några pengar i sitt företag får inte föräldra- eller sjukpenning. Hur skulle det vara om man tog och åtgärdade det innan man gafflar om fler företagare.

Vi har ett högt skattetryck i Sverige med en stor offentlig sektor – plus en offantlig till i och med EU till vilket vi är en stor nettobetalare år ut och år in. Men vi är dåliga på att plocka tillbaka pengar. Gunnar Sträng sa 1971 när skatten var 40 procent att den då inte kunde bli högre. Jo, då, man kan pressa ytterligar: idag är den 70 procent!!! Staten tar och ger sen igen i form av bidrag = socialism = full kontroll!

Idag är det företag och karteller som mer och mer bestämmer (börjar med andra ord likna Amerika). Vi ser hur samhällsfunktionerna säljs ut och allt fungerar sämre. Politiker är mer ett formbart gräddmos på tårtan. Allt följer en viss ordning. Det spelar ingen roll om det är moderater eller sossar som styr. Ytterst på änden är det pengarna och lobbying som bestämmer. Viskandet i örat vad som gäller. Därför var det nu kul att det inte blev Leif Pagrotsky som blev ekonomisk talesman utan Tommy Waidelich. Äntligen lite nytt i betongen!

Det blev borgfred på arbetsmarknaden när Saltsjöbadsavtalet skrevs 1938 – Den svenska modellen. Om den kan du läsa här Barnett. Politiken borde inge människor hopp. Politik är att vilja. Självklart! Men politik är också att infria och inte bara snacka goja för att få röster. I Sverige står idag en miljon människor utanför arbetsmarknaden. Och en miljon vantrivs på sina jobb. De kan inte säga upp sig och få en förändring till stånd eftersom det inte finns några jobb att byta till. Istället ökar sjukdomsrisken. Det är mycket allvarligt att ungdomarna inte kommer in på arbetsmarknaden och måste bo hemma. De har inte råd med bostad – men å andra sidan finns det inga bostäder att hyra. På så sätt berövas ungdomen sin naturliga framtidstro. Så skäms politiker från alla håll! Vad gör ni mer än skor er själva blir en bra fråga under rådande läge.

Jobben inte ökar trots stark tillväxt. Varför tar inte de etablerade partierna upp den frågan på bordet till diskussion. Därför att om jobben ska bli fler måste skevheterna på arbetsmarknaden erkännas och de heliga lagarna om anställningsskydd, ledighetslagar och arbetsgivarskyldigheter ifrågasättas. Det innebär inte att människorna ska leva i ett samhället utan social trygghet – men behöver den nödvändigtvis gå genom våra anställningar. Ett anställningförhållande enligt vår svenska modell är ett stort åtagande: inledningen till en djupgående och långvarig relation. De skyldigheter en liten arbetsgivare har är för stora och det är alldeles för dyrt med anställda – det är därför vi jobbar så mycket svart.

I Sverige har vi för hög
skatt på arbete. Den skatten måste sänkas för att få fart på vår stela arbetsmarknad. Waidelich vill sänka den. Bravo! I den manövern ligger nyckeln till riktiga jobb för alla! För att få in mer pengar till statskassan kan man också ta ut mer skatt på flärd som till exempel smink, läsk, chips, cigaretter och sprit. Får människorna i Sverige jobb kommer invandrarna in i vår kultur på ett naturligt sätt. Då måste man börja prata svenska och blir hembjuden på fest till jobbarkompisarna och så vidare och så går resten av sig själv. Det är jobben som är nyckeln till integrationen och välståndet

Bra åtgärder i mitt Sverige:
* Föräldralön (istället för vårdnadsbidrag)

* Skattebefrielse i minst tre år för nystartade ensamföretag

* Rätt att diskutera invandringen och kostnaden för den utan att bli kallad rasist

* De pensionärer som idag lever på 3 000 – 4 000 (de s k fattigpensionärerna som är runt 800 000) och måste ha bidrag för att klara sig ska garanteras minst 8 000 kronor per månad i plånboken sedan skatten är dragen

* Beslut rörande jakten och skogen ska inte tas i EU – de ska tas i Sverige – så nära människorna som möjligt

* Jordbrukspolitiken ska åter bli nationell. Makten ska flyttas från Bryssel och Stockholm tillbaka till kommunerna

* Folkomröstning om EU:s konstitution (tyvärr klubbades Lissabonfördraget igenom utan diskussion)

* Utnämningsmakten fråntas regeringen och ersätts med ett offentligt tillsättningsförfarande med full insyn

* En kraftig gallring görs bland alla de nya myndigheter som inrättats

* Kommunerna ges rätt att införa ett system med direktvalda kommunala ledare (borgmästare)

* Landstinget ersätts med ett mindre antal regionala enheter

* Sänkt skatt på arbete. ROT- och RUT- avdrag

* Lärlingssystem införs

* Arbetsförmedlingen ska utsättas för konkurrens

* Nej till varje form av egen beskattningsrätt i EU

Barnomsorgen:Vi måste införa valfrihet i barnomsorgen. Lyssna på det föräldrauppror som pågår i Sveriges kommuner (se Barnens Rätt till föräldrarnas tid ) för att få detta till stånd. Valfrihet var ordet. De föräldrar som vill vara hemma med sina barn under de viktiga baranåren ska få lön för det. Idag måste båda föräldrarna arbeta eftersom vi har ett sånt högt skattetryck. Dagissubventionen på 120 000 ska följa barnet så kan och då blir det föräldrarna som själva bestämmer vem ska som avlönas för att passa barnet: dagis, mormor eller någon annan.

Arbetsmarknad
Problemet med den svenska modellen är att den är uppbygd för att passa storföretagen. Skattelagstiftningen, sjukkassan, a-kassan, arbetsrätten och kollektivavtalen, allt är utformat för storföretagen och dessa är därför extremt framgångsrika. Nu måste vi få en livskraftig småföretagarsektor – inte minst inom tjänstesektorn – som anställer folk runtom i landet och som gör det lättare att starta nya företag.
Arbetslösheten, speciellt när det gäller ungdomar, är en katastrof. Det måste ändras i regelverket och det måste göras skillnad på små och stora företag. Det går bra för Sverige – men det blir inga fler jobb. Regelverket för småföretagarna måste ändras. Medfinansieringen när det gäller sjukskrivningarna är en katastrof – det är snudd på omoral att företagaren ska vara med och betala om en anställd har skadat sig på fritiden, till exempel har ramlat av en häst och brutit benet.
Enligt en lördag intervju i maj (i P1) med Magnus Sjöberg (kusin till Göran Persson och nytillträdd chef för Arbetsmiljöverket) vantrivs en miljon svenskar på sina jobb. Och eftersom de inte kan gå till andra jobb ökar vantrivseln, sjukdomarna och krämporna och i dess spår sjukskrivningar och rehabiliteringskostnaderna som gigantiska brev på posten.

Svenska småföretagare har Europas lägsta soliditetTio effektiva åtgärder för att stimulera småföretagandet! Nyckeln till riktiga jobb!!

1. Småföretagen befrias från sjuklönekostnader

2. Skattefri kapitaluppbyggnad för småföretag – IKS-metoden

3. Enklare momshantering för småföretag

4. Arbetsgivaravgiften sänks till 5 procent på
småföretagares eget arbete

5. Förmögenhetsskatten avskaffas

6. Nej till lagstiftning om heltidsanställning

7. Avdrag för hushållsnära tjänster

8. Nytt enkelt schablonsystem för mycket små företag

9. Privata företag ges möjlighet att konkurrera inom vård,
skola, omsorg

10. LAS reformeras i samarbete med fackföreningsrörelsen

P.S. Punkt fem och sju har Alliansen infriat så lite nytta och lite skillnad är det allt på blocken. D.S.

Demokratin
Sverige är i akut behov av maktspridning – till regioner, kommuner och medborgare. Så väl Stockholm som Bryssel bestämmer i dag för mycket. Vi borde ha beslutande folkomröstningar i kommunerna vilket vore ett steg i rätt riktning för att förbättra demokratin (men antar att det inte går för sig när vi nu skrivit över all makt till EU).

EU
En paragraf ska skrivas in som säger att Sverige kan lämna EU om folkmajoriteten vill det. EU måste avbyråkratiseras. Unionen blir allt större, men får allt mindre gjort. EU-parlamentets flyttcirkus från Bryssel till Strasbourg, för möte en vecka varje månad, kostar Europas skattebetalare 200 miljoner euro om året. Det är fullständigt orimligt. Låt verksamheten ligga i Bryssel och gör EU-parlamentet i Strasbourg till ett universitet som drivs i EU:s regi. Då gör pengarna bättre nytta.

Import av bidragstagare
Sverige har under de sista 20 aren importerat 1 300 000 mestadels illitterata människor från de så kallade MENA- länderna, som är Mellanöstern och östra Afrika. Beslut om att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land togs av mest socialdemokratiska regeringar men även folkpartiet deltog mycket aktivt.

Denna import har visat sig vara katastrofal för Sverige, och
antalet som bevilljas svenskt uppehållstillstånd bara
ökar för varje år, med godkännande av samtliga sju riksdagspartier
med undantag av Sverigedemokraterna. Nu är antalet beviljade
PUT – på väg mot svenskt medborgarskap – ca 70 000 per ar. Varav endast ca 5 000 är verkliga flyktingar enligt FN:s stadgar. Resten är
socialbidragsturister på livstid. På min och din och våra barns
bekostnad. Efter 10 år i Sverige är endast en bråkdel av flyktingarna
självförsörjande utan lever på alla sorters bidrag. Man måste verkligen säga att svenskarna är ett duktigt litet folk som kan försörja hela världen. Vi ger mest i Sida-bidrag och tar emost mest med flyktingar. Så en ros till Sverige och svenskarna är inte för mycket begärt!

Courtenay Barnetts hemsida!

Gör ett besök i dottern Danielles trädgård på Jamaica!

DN SvD Expr AB

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

22 kommentarer till Barnett! Waidelich! Dags för en ny svensk modell!

 1. Antonia skriver:

  Var skriver jag under?

  Gilla

 2. Helena Palena skriver:

  Antonia: Bra fråga! Får återkomma om det.

  Gilla

 3. Helena – you said a lot there and I read it.
  In summary you seem to desire more local control and greater economic opportunities for the Swedish people accompanied by fair social and economic policies.
  What can I say – people deserve justice. However, there in Sweden, as with everywhere else in the world – they have to fight for it.
  There is an interesting speech given in the New Zealand parliament by a retiring Rastafarian parliamentarian. He speaks globally, but you can relate his thoughts to things you experience locally in Sweden. (http://www.youtube.com/watch?v=YDqnNy3RgU8&feature=related) it is in two parts. Part 2 is of some significance – if you care to listen to the speech. You will find it amusing to watch the conservative member’s face behind him and he changes from amusement to respect as the sense of the words sink in.
  Thank you for your references to my web site(s) and project.

  Gilla

 4. Josef Boberg skriver:

  HelEna – det var ord och inga visor, verkligen… – men likväl utsiktslöst att genomföra – så länge som den globala BankingLigan (video 3 tim 35 min), med familjen Rothschild (video ca 10 min) i spetsen (som ensamma har enväldig makt över ca 50 % av världens alla ekonomiska resurser), styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt, tyvärr tyvärr… 😥

  Därtill – den ”svenska modellen” är den globala BankingLigans flaggskepp – som det mest lyckade i HELA världen – avseende att stjäla folks pengar = att gör folket till socialbidragstagare – istället för att kunna leva som FRIA medborgare i en fri nation.

  Under de senaste ca 30 åren så har de svenska hushållens soliditet = betalningsförmåga = självkänsla MINSKAT med ca 50 % – och ingen jävel ställer sig upp och skriker så att det hörs in i regeringskansliet om det. Statistik på det HÄR (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder”).

  Fy faen (video ca 23 min)… 💡

  Gilla

 5. Mattias skriver:

  Bra förslag! Decentralisering är vad som behövs. Det är globaliseringen som är problemet, med allt från aggressionskrig och finansiell imperialism till invandring.

  Dock har du fel på ett ställe, och det är att PUT inte är medborgarskap. 🙂

  Gilla

 6. Philippe Öhlund skriver:

  Intressant artikel Helena! 🙂

  Det är som Josef antyder främst en fraga om business.

  Nagra jublar och har fatt det mycket bättre, medan det stora flertalet har förlorat köpkraft.

  Utan olika sprak, raser och religioner, skulle världskapitalismen kollapsa.

  Dock vill världskapitalet idag blanda ihop alla folk, länder och religioner.

  Men kommer man vilja det imorgon?

  (Mitt grundtips är de tre huvudraserna: ”iumenta et reptilia et bestias terrae”, 1 Mosebok 1:24).

  Gilla

 7. svensson skriver:

  Jag har för mig du sa Helena att du skulle länka Svenssongalaxen. Jag har iaf länkat dig på Galaxen så what’s stopping you…?

  http://lennart-svensson.blogspot.com/

  Gilla

 8. Madeleine skriver:

  Det finns 65 000 personer i Sverige som har fått ilagakraftvunnit avvisningsbeslut som gömt sig och som nu med alliansregeringens uppgörelse med miljödårarna(Mp) har fri sjukvård av alla sorter och fri skolgång för barnen + att myndigheterna inte ska underrätta polisen även om de vet/förstår att de är hjär illegalt. Notan skickas till de skattebetalande svenskarna.

  Gilla

 9. Helena Palena skriver:

  Courtenay: Yes – we have to fight for it. But it´s not so easy in a so called democracy when you have seven parties who all likes to betray you. Now we have the Swedendemocrats – SD – so maybe we can relay on them. A land is like a ship – if you take aboard too may the ship will sink. But you can also read Josefs comment below and look at his link. Maybey we cannot do anything at all when it´s the money who rules as all. Consider. We all actually live in Dictaturien and we cant find the way out.

  Josef: Den svenska modellen är kanske den utlimata utsugningsprototypen. Det har du alldeles rätt. Men jag får göra som alla andra. Jag får tro att man genom politik kan påverka. Jag får lura mig själv! Hi, hi, hi…. 😛

  Förresten är inte Sverige och Kanada utsedda som socialistiska experminentstater? Hörde något glunkas om det. Tycker det verkar stämma i alla fall.

  Mattias: Nej, det är inte medborgarskap – men det är en god bit på väg mot. Har ändrat. Thanks!

  Philippe: Det skulle kollapsa. Men ändå är det det dom försöker driva det hela till. En valuta – ett språk. Märkligt. Blanda ihop ja! Idag. Vi ser väl hur der ser ut i Sverige. Men i morgon blir det bättre tror du. Vilka tre raser blir kvar kan man undra. Vad säger Bibeln. Orkar inte slå upp och kan inte latin. Förresten – får man verkligen säga ordet ras? 😛

  Madeleine: Det hela är ohemult hundra gånger om. Ska skriva ett inlägg om detta. Ska inte gömmas i en liten kommentar. Eller hur? Hur kan det komma sig att vi svenskar är så dumma? Vi sitter där vid våra köksbord och bjuder alla på kaffe och mat. Kom in! Kom in! Potatismos! Så trevligt! Och blir vi huggna i handen och slagna i fejan går vi in i kammaren och gråter lite så ingen ska se.

  Gilla

 10. Josef Boberg skriver:


  ”Hur kan det komma sig att vi svenskar är så dumma ?”
  ”Hur kan det komma sig att vi svenskar är så dumma ?”

  Gilla

 11. Helena Palena skriver:

  Svensson: Åtgärdat! Bättre sent än aldrig.

  Gilla

 12. Madeleine skriver:

  Palena, briljant kommentar av dig. Den borde du placera även på Berghs blogg för där finns en del bra om detta. http://www.bergsblogg.se

  så skrev du:
  Det hela är ohemult hundra gånger om. Ska skriva ett inlägg om detta. Ska inte gömmas i en liten kommentar. Eller hur? Hur kan det komma sig att vi svenskar är så dumma? Vi sitter där vid våra köksbord och bjuder alla på kaffe och mat. Kom in! Kom in! Potatismos! Så trevligt! Och blir vi huggna i handen och slagna i fejan går vi in i kammaren och gråter lite så ingen ska se.

  Gilla

 13. Josefina Bergfast skriver:

  Helt fantastiskt program Helena Palena! Många mycket bra idéer där, och mycket bra framställda. Inspirerande!

  Gilla

 14. Madeleine skriver:

  ojoj kolla in hur Bergh sågar Telia…
  http://www.bergsblogg.se/

  Gilla

 15. Helena – in contemplating a socio-economic programme, you will have to confront these facts:-

  1. The structure of international banking.
  2. The nature of the global arms and drugs trades.
  3. The deployment of the mass media as a tool of the establishment ( watch this – http://www.blip.tv/file/4523941?utm_source=player_embedded)

  This is not an exhaustive list – but these are some areas that you have to be focused on if you are seriously interested in effecting social and polical change.

  Gilla

 16. Anonym skriver:

  Aaaaaaaaaamen! 😛

  Gilla

 17. Cavatus skriver:

  Helena! Din programförklaring är en utmärkt start. På följande länk finns det fler förslag, varav några redan överensstämmer med dina. Men med er två tillsammans skulle jag vilja säga: go for president!

  http://politisktinkorrekt.info/2011/03/31/gammal-skapmat-inspirerar-%e2%80%93-del-2/

  Gilla

 18. Helena Palena skriver:

  Josefina: Tack för support! Det finns mycket att göra men makten vill inte. När det är så enkelt att göra det bra menar jag.

  Courtenay: Yes I know. John F Kennedy did not abide. He was going to change all that and so he had to go. So I can play a role anyway and pretend I´m in a bad theatre – a bad scene.

  Madeleine: Är du Berghs privatsekreterare eller vad?

  Cavatus: Ska kolla på länken. Men finns PI kvar? Eller, var det bara ett aprilskämt. Svårt att komma in på den där sajten ibland vad det nu beror på.

  Gilla

 19. Cavatus skriver:

  Jag tolkar PIs utspel som rena rama aprilskämtet. De har unnat sig lite ledigt idag, bara, efter skämtet, för att skrämma vettet ur alla läsare och få motståndarna att mysa, för att sedan komma till reträtt och knäppa motståndarna på näsan. Eller vad tror du?

  Gilla

 20. livsglimtar skriver:

  Även jag vill skriva under …

  Gilla

 21. Helena Palena skriver:

  Cavatus: De är kvar på banan. Det var ett skämt. Det kan inte vara lätt att driva sajten. Undrar om dom tjänar något eller kör ideellt. Det kan man ju också göra. Ett tag i alla fall.

  Maggis: Jag ska fixa en lista! 😛

  Gilla

 22. Cavatus skriver:

  PI drivs med hjälp av frivilliga donationer, eller har gjort. Kontot togs bort när Gustaf Jansson dog, men det kommer nog ett nytt konto snart. Pengarna används till driften och de som skriver jobbar ideellt, vad jag har förstått.

  Ni missar väl inte Julia Caesars söndagskrönika idag på Snaphanen. Den handlar om mordet på Elin Kranz och skuldfrågan bakom mordet. Nu när bilder av hennes skändade kropp cirkulerar på nätet efter att en polisman läckt dem, bör vi alla bli medvetna om och faktiskt ta ställning till om och hur många fler sådana offer vi är villiga att offra på mångkulturens altare. Här finns annars en länksamling till samtliga krönikor:

  http://www.korta.nu/jc

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.