Massvaccinering! Socialstyrelsen vill ha flockimmunitet. Skjuter kostnader och problem på framtiden.

Fortsätter att gnöla på om den kommande vaccineringen. Nu ska barn från tre år delta i spektaklet. Ann-Cathrin Engwall som också var med i Debatt har mejlat en intressant kommentar till mig. I programmet satt hon bredvid Socialstyrelsens Ingrid Andersson von Rosen. Engwall är forskare och framrförde i Debatt att man får ett bättre försvar av en genomgången influensa än av vaccinet. Varje höst kommer det nya influensor och frågan är om vi ska vaccinera oss varje gång. Vad händer då med folkets immunförsvar? Jo, det blir försvagat. Vi blir sjukare och skjuter kostnaden framför oss. Jag litar inte på Socialstyrelsen. Här Ann-Cathrins kommentar:

Hittade en intressant rapport från 2007 som troligen delvis ligger till grund för Socialstyrelsens beslut om massvaccinering. Man har ett sk hälsoekonomiskt perspektiv och har kommit fram till att massvaccinering (mer än 70% av befolkningen) skall ge flockimmunitet och kostnadsbesparing map minskade vårdkostnader och minskat produktionsbortfall. Beräkningen förutsätter att vaccinet ger 100% skydd och man tar inte hänsyn till eventuella effekter på längre sikt som t.ex. att den sk flockimmuniteten minskar på längre sikt vilket ju ökar kostnaden i framtiden. Vaccinet kommer i bästa fall ge ett litet skydd för individen men effekten på smittspridning kommer att vara försumbar så 100% är en extrem överdrift. Jag hörde också att Socialstyrelsen vill starta vaccineringen redan innan Läkemedelsverket godkännt vaccinet. Att behandla en så stor del av befolkningen för detta otestade vaccin under en intensiv period känns riskabelt. Vem tar ansvar för eventuella konsekvenser? Det värsta är att man bara följer en sedan 2 år uppgjord plan utan att värdera situationen in nuläget. Det handlar om ekonomisk besparing och politisk prestige snarare än om de som blir svårt sjuka.

Rolf Forslund, sjuksköterska, har skrivit ett intressant inlägg på Newsmill. Folk i branschen tänker inte vaccinera sig. Vad säger det om hela upplägget?

Vårdförbundet har i dagarna låtit medlemmar som besöker deras hemsida uppge om de tänker vaccinera sig. 47 %, som består mestadels av sjuksköterskor har svarat nej. Otacksamt och oansvarigt tänker nog Socialministern. Men liknande trender ser vi i Storbritannien. Där har nästan uppemot 50% av familjeläkarna uppgett att de inte tänker vaccinera sig och ca 30% av sjuksköterskorna. Vad kan detta då bero på ?

Ja, du Rolf! Svaret hittar vi inte hos Socialstyrelsen. Det är då ett som är säkert.

AB DN
——-

Detta inlägg publicerades i Influensan och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

84 kommentarer till Massvaccinering! Socialstyrelsen vill ha flockimmunitet. Skjuter kostnader och problem på framtiden.

 1. Antonia skriver:

  Det klart som korvspad att idag handlar det mesta om pengar. Börjar man med vaccin, jag då får man vackert återvänd varje år. Och det generar enorma visnter för tillverkarna. Visst ska man vaccinera sig om det är nödvändigt i vissa fall. Men massvaccination?
  Det är farligt när folk tror på allt bara för att lärda människor som uttalar sig om saken som om det var en faktum, fast de egentligen inte vet så mycket. Ingen har facit i handen.
  Och visst kan det var en stor epidemi på gång, men det kan också ebba ut. helt plötsligt blir det bara tyst.
  Vaccinet är beställt och ingen är sjuk. Pengarna är slängda i sjön, ja inte i sjön men tillverkarnas fickor.

  Gilla

 2. Znogge skriver:

  Jag är inte alls förvånad över att just den gruppen inte vaccinerar sig! Själv är jag övertygad om att det först och främst är ekonomiska orsaker som styr.

  Gilla

 3. Helena Palena skriver:

  Antonia: Instämmer i allt du skriver. I tillverkarnas fickor var kul.

  Znogge: Det är pengarna. Som alltid.

  Gilla

 4. fairymary skriver:

  Ann-Catrin Engvall tycktes mig som en mycket seriös, reflekterande och trovärdig person. Jag tycker att jag med åren lärt mig hur människor med integrerad kunskap låter och hon var en sån i mina öron.

  Gilla

 5. Bo Engwall skriver:

  Jag mailade, och fick ett svar, från Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.

  ”Hej!

  Vi har alltid haft strategin att inte vaccinera, och den har inte varit speciellt bra. Nu har vi för första gånge chans att göra något annat när vi står inför ett utbrott som kommer att ta unga människors liv. Om nya influensan, i likhet med Asiaten i många länder som hade tidigt topp, kommer tillbaka i februari och då blir betydligt kraftigare kommer vi inte att kunna hantera den press på IVA som det kommer att ge. Man måste vara medveten om att respirator och ECMO inte hade funnits så skulle dödstalen i exv Australien varit 5 gånger så höga som . Asiaten orsakade 500 skolbarns död i NY-området; om vi inte har IVA-platser tillräckligt kan det bli resultatet till våren. Vi som myndigheter har mycket svårt att rekommendera att man ska ta den påtagliga risken baserat på osäkra spekulationer inför framtida immunitetsutveckling, när vi faktiskt genom vaccination kan undvika den.

  En successivt nedgående blandimmunitet (naturlig infektion och vaccination i höst) kommer som jag ser det på sikt att ge mindre epidemier som vi kan klara inom ramen för sjukvårdens resurser, och vi kommer säkert som tidigare att vaccinera riskgrupperna med det som då blir säsongsinfluensa om vi inte har hittat andra, effektivare strategier.”

  Jag svarade sedan följande och får se om hon vill fortsätta :

  Tack för att du svarade !

  Du skrev :

  ”Vi har alltid haft strategin att inte vaccinera, och den har inte varit speciellt bra. ”

  Om du menar att ni inte har tillämpat strategin att massvaccinera så vet ni ju inte hur det hade gått om ni försökt göra det. Av precis det resonemang som Ann-Cathrin Engwall har presenterat i debattartikeln på svd.se följer, om det är sakligt korrekt, att upprepade massvaccineringar kan leda till ett successivt utarmat naturligt immunologiskt skydd hos befolkningen, dvs den s k flockimmuniteten sjunker.

  Flera högriskgrupper och andra som vill har ju tidigare vaccinerats och det är förstås rimligt. Det medför ingen risk för att flockimmuniteten minskar. De som klarat denna aktuella svininfluensa bäst räknat i antal sjukdomsfall, enligt SvD:s återgivna statistik nyligen var de allt äldre, 30 år och uppåt. Dessa åldersgrupper har t ex upplevt Hongkonginfluensan och Asiaten. Det är helt logiskt om man betraktar Ann-Cathrin Engwalls resonemang och inser att 30+ är födda före 1980. De få som dött hittills i denna omgång tillhörde knappast ÅLDERSMÄSSIGA högriskgrupper utan dog egentligen främst av annan grundläggande orsak – även om svininfluensan var utlösande faktor. Åldersgruppen 10-29 år verkade allmänt ha en i storleksordning 4 ggr så hög sjukdromsfrekvens som övriga grupper. Tydligen har de inte upplevt några färska pandemier och det var en påtaglig nackdel !

  Att en del immunologiskt svaga personer tyvärr årligen ändå dör kommer inte att kunna motverkas med massvaccinering enbart i Sverige. Kommer det nya varianter av A/H1N1 får en teoretiskt 100 % massvaccinerad befolkning mot nuvarande variant av A/H1N1 totalt sett ett SÄMRE immunologiskt skydd mot den nya varianten. Det följer av Ann-Cathrin Engwalls artikel som f ö egentligen bara bygger på kända immunologiska omständigheter.

  ”Nu har vi för första gånge chans att göra något annat när vi står inför ett utbrott som kommer att ta unga människors liv. Om nya influensan, i likhet med Asiaten i många länder som hade tidigt topp, kommer tillbaka i februari och då blir betydligt kraftigare kommer vi inte att kunna hantera den press på IVA som det kommer att ge. ”

  I spanska sjukan blev de (alla ?) som insjuknade i första omgången skyddade i den andra omgången !

  Dessutom var första omgången då relativt lindrig (precis som nu). Sedan muterade viruset (den angripna cellens apoptos förhindrades) till andra omgången och mortaliteten steg kraftigt.

  En logisk följd av det är att om dessa istället hade hunnit och kunnat massvaccineras innan smittan hade de som bäst kunnat få ett lika gott immunologiskt skydd mot den andra omgången som de hade fått om de blev smittade eller sjuka och överlevde. I det senare fallet fick de däremot ett mer brett skydd mot viruset som kommer tillsärskild nytta då viruset muterar, eftersom vaccinet endast känner av virusets ytdelar vilka mycket väl kan ha ändrats av mutationen. Det är ju därför, dvs pga förändrad ytstruktur på virus, som vaccin endast normalt ger gott skydd i något år eller så.

  En allmän obeservation om de svåra följderna av spanska sjukan är att den uppkom nära i världskrigets slutkede då säkerligen många hemvändande soldater var försvagade och därför kunde ha flera infektioner samtidigt, och dessutom reste de hem efter en stressituation och smittade andra. Den höga mortaliteten i detta fall borde bero således på de speciella omständigheterna.

  Man måste alltså väga det MÖJLIGA ökade skyddet med vaccineringen mot risken att viruset ändrats så mycket i andra omgången att skyddet minskar eller försvinner helt, mot det naturliga, bredare, skydd som de som smittats i första omgången får. Dessutom erhålls det bredare skyddet alltid i det andra fallet på längre sikt också.

  Hur vet ni att inte detta inträffar nu, dvs att viruset muterar så att vaccinet blir overksamt i den andra omgången och många vaccinerade som inte hann bli smittade faktiskt blir svårt sjuka och/eller dör med betydligt högre dödlighet än nuvarande första omgång ?

  ”Vi som myndigheter har mycket svårt att rekommendera att man ska ta den påtagliga risken baserat på osäkra spekulationer inför framtida immunitetsutveckling, när vi faktiskt genom vaccination kan undvika den.”

  Ni spekulerar ju också med hela befolkningen som insats. Vilka vetenskapliga data stödjer er riskbedömning att massvaccinering är lämplig eller bäst !

  Varför massvaccinerar ni alla och inte följer försiktighetsprincipen, när ni inte VET hur vaccinet kommer verka, t ex i en andra våg ?

  Vad har ni för vetenskapligt underlag som styrker att massvaccineringen, och upprepade sådana, inte försämrar flockimmuniteten mot influensa hos befolkningen ?

  ”En successivt nedgående blandimmunitet (naturlig infektion och vaccination i höst) kommer som jag ser det på sikt att ge mindre epidemier som vi kan klara inom ramen för sjukvårdens resurser, och vi kommer säkert som tidigare att vaccinera riskgrupperna med det som då blir säsongsinfluensa om vi inte har hittat andra, effektivare strategier.”

  Jag förstår inte riktigt vad det betyder, men jag tolkar det som att du förespråkar måttligt med ”påkallade” vaccinationer, dvs främst riskgrupperna, i framtiden, vilket skulle gynna flockimmuniteten på längre sikt jämfört med massvaccinering som minskar den bredare naturliga immuniseringen via smitta. Det är väl helt i linje med Ann-Cathrin Engwalls uppfattning (och min). Man bör försöka väga fördelar och nackdelar med vaccinering i det enskilda fallet.

  Slutligen så är det ju så att de allra flesta hittills bara blivit sjuka i influensa någon eller några gånger med många års mellanrum och det skydd denna successiva immunisering givit har hittills har medfört att ganska få har blivit sjuka eller svårt sjuka av A/H1N1 i Sverige. I Tyskland var det nyligen noll döda.

  MVH Bo Engwall, med hopp om ev fortsatt dialog

  Gilla

 6. Ramona Fransson skriver:

  Intressant att veta vad läkemedelsbolagen tjänar på att vi säger attjo och önskar varann prosit!

  Gilla

 7. Helena Palena skriver:

  Mary: Det har du rätt i. Engwall var behaglig och mycket kunnig. Synd att inte världen lyssnar på henne.

  Bo: Jag har lågt förtroende för våra myndigheter som tänker vaccinera alla och nu med emfas på dom under 30 eftersom det är dom som riskerar att bli mest sjuka. Med andra ord är det dom som inte fått vara sjuka under sin barndom. Som har fått vaccin och pencillin i parti och minut. Som inte fått vässa sitt immunförsvar.

  Vi ska alla vaccinera oss för att vi ska vara solidariska mot svaga och sjuka. Man ska alltså förstöra sitt eget immunförsvar på kuppen. Nä, gör som i andra länder: Vaccinera riksgrupperna!

  Hädanefter blir budskapet från Socialstyrelsen inte 6 – 8 brödskivor om dagen – utan flera Vaccinsprutor åt alla Varje Höst!

  Gilla

 8. Helena Palena skriver:

  Ramond: Gud så rika dom ska bli! Undrar hur många intressenterna är.

  Gilla

 9. fairymary skriver:

  Stort skratt: Socialstyrelsens brödkampanj var en typisk mental vaccinering…..ta budskapen därifrån med humor!

  Tack för påminnelsen!

  Gilla

 10. Ninelin skriver:

  Trevlig ”fredagsmys”!

  Gilla

 11. Antonia skriver:

  Och nu har redan engångs vaccinet är framtaget. Vem, ska då vaccineras 2 gånger? om mna nu vill vaccinera sig?

  Gilla

 12. Helena Palena skriver:

  Mary: Humor var det. Men från Socialstyrelsens sida är det allvar. På riktigt.

  Ninelin: Vad är det? Pizza, chips och vin kanske? Nej, jag myser varje kväll.

  Antonia: Vad menar du? 18 miljonder doser. Två sprutor tillv varje svensk. Det kommer bli massor över. Som inte håller så länge. Pengarna är kastade i sjön. Staten är slarvig. Misshushållar. Huva!

  Gilla

 13. Ninelin skriver:

  Jag plåtar gärna själv, tycker det är kul, att uttrycka mig i både text och bild. . .

  Gilla

 14. Bo Engwall skriver:

  Svar jag fick från Annika Linde :

  Hej!

  Det känns inte rimligt att fortsätta denna diskussion. Du för ett hypotetiskt resonemang om långsiktiga effekter medan vi ser att uppemot 250 unga individer kan dö inom ett år om vi inte vaccinerar. Vaccinet har visats ha bred effekt på många subtyper vid användning mot H5N1, och adjuvanset gör att det sannolikt har betydligt längre effekt än med ”gamla” influensavacciner. Att inte försöka rädda unga människors liv p.g.a. hypotetsika resonemang är ur min synvinkel oansvarigt. När du dessutom uttrycker dig som att om heller skulle låtit bli att vaccinera mot Spanska sjukan med 25000 döda i Sverige, även om du haft ett vaccin, för att de som klarade sig skulle få immunitet tycker jag att det blir nästan skrämmande.

  Hälsningar

  Annika Linde

  Statsepidemiolog/State Epidemiologist

  Chef för Avd. för epidemiologi/M.D. Head Dept of Epidemiology

  Smittskyddsinstitutet/Swedish Institute for Infectious Disease Control

  ————————————————

  Mitt slutsvar (?) :

  Hej Annika

  Jag beklagar att du inte finner det meningsfullt att fortsätta diskussionen. Jag och min fru Ann-Cathrin Engwall förutsätter dock att alla i högriskgrupperna vaccineras. Det är alltså inte dem frågan gäller från vår synpunkt. Du missförstår exemplet med spanska sjukan.
  Ingen ansvarig har heller lyckats visa att ert beslut att försöka massvaccinera alla svenskar inte kommer leda till att desto fler dör i framtiden, allt annat lika, av er egen åtgärd. Denna diskussion gäller en lindrig variant av influensa, svininfluensan A/H1N1. Det är därför som det blir mindre meningsfullt att massvaccinera alla svenskar nu, speciellt med tanke på att nästan inget annat land försöker stoppa smittspridningen och mutationsrisken genom massvaccinering.
  Dessutom är det alldeles för sent i vårt fall, men det är en annan fråga som dock aktualiserar varför ni gör detta ändå och driver detta in absurdum bortom allt förnuft…
  Det kan dock komma att bli värre konsekvenser om det kommer en andra våg, jfr just spanska sjukan där de som smittats i första omgången och tillfrisknade klarade sig i den andra omgången, vilken orsakades av ett muterat virus.
  Om viruset muterar i detta fall, och man innan de blir smittade av A/H1N1 lyckas vaccinera t ex ca 70 % eller omkring 6 miljoner svenskar, riskerar dessa i mycket högre grad att stå med ett försvagat skydd mot en ny aggressivare mer dödlig variant än om samma 6 miljoner personer smittats och på så sätt erhållit ett breddat dvs cellulärt betingad immunitet. Den förhöjda dödligheten i en folkgrupp pga det muterade influensaviruset givet att man smittas av en aggressivare variant måste bero på att dess funktionalitet ändrats. I fallet spanska sjukan hade en mutation ändrat virusets inre delars funktion så att infekterade cellens självdöd, apoptos, förhindras. De som i fallet spanska sjukan hade genomgått en naturlig infektion i den första, omuterade, vågen fick just på detta beskrivna sättet en cellulär immunitet mot viruset, liksom troligen de som genomgått den s k ryska snuvan från slutet av 1800-talet. Dödligheten var avsevärt lägre än i andra omgången då många dog pga ett olyckligt muterat virus och av sekundära bakteriella infektioner. De smittade i första omgången var i princip nästan garanterade att klara sig i den andra vågen.
  I vårt fall får inte heller de som tidigare inte smittats men nu vaccinerar sig i Sverige mot A/H1N1, ett lika gott skydd som de som smittats i denna omgång. Det skulle nämligen förutsätta att viruset inte även har muterat ytdelarna.
  Hur vet förespråkarna för massvaccineringen i Sverige att inte det sker ? Om det sker blir det riskerar många fler döda just pga av att massvaccineringen minskat det cellulära skyddet.
  Hade det varit så att dödligheten i denna första omgång av A/H1N1 vore mycket hög, blir givetvis angelägenheten att massvaccinera innan smittan når hit mycket högre, men så är inte fallet. Tvärtom är ju ”kostnaden” i form av dödsfall, sjukdom och produktionmsbortfall etc hittills avsevärt lägre än vid vanliga säsongsinfluensor, mot vilka man aldrig har massvaccinerat tidigare och förhoppningsvis inte börjar göra.
  Ni spekulerar följaktligen också om och med människors hälsa och liv med denna urskillningslösa åtgärd som tydligen endast även grannen Norge ämnar vidtaga. De flesta andra västländer och deras experter, med potentiella resurser för massvaccinering, resonerar uppenbarligen annorlunda, och verkar väga fördelar/risker med vaccineringsandelen på ett mer genomtänkt och balanserat sätt. T ex min fru som har arbetat på Paul Erlich Institutet i Tyskland har direkta erfarenheter därifrån som tyder på det.
  Några enkla principer för influensavaccinering vid pandemier blir :
  Ju högre sannolik dödlighet och sjukdom i en eventuell andra omgång relativt den första omgången desto mindre anledning till massvaccinering före den första omgången om vaccinet endast får god immunsiserande effekt via influensavirusets ytdelar.
  Ju högre sannolikhet för att det kommer en andra omgång desto större anledning att INTE massvaccinera i en lindrig första omgång.
  Alltså är massvaccinering mest rimligt om det förväntas bli en stor mycket stor skada om man inte massvaccinerar i första omgången och ingen andra våg förväntas – hur nu det senare kan göras…

  Ann-Cathrin Engwall har i debattartikeln på SvD.se Brännpunkt 28 aug på vetenskaplig grund kommit fram till och visat att den framtida flockimmuniteten sannolikt kommer att försämras genom beslutet att sträva efter att massvaccinera alla svenskar, även om massvaccineringen nu dessbättre sker på frivillig grund och försenas. En lite mer detaljrik beskrivning på t ex mekanismerna i interaktionen mellan influensavirus och immunsystemet har hon också sammanställt, men ej publicerad ännu. Den förklarar utförligt varför den naturliga immuniseringen är överlägsen.

  Det är redan konstaterat att gruppen 10-29-åringar i Sverige hittills har en AVSEVÄRT högre insjuknandegrad (storleksordningen 4 ggr enligt preliminär statistik) i svininfluensan jämfört med t ex 30-49 åringarna och i ännu högre grad de ännu äldre.

  Det är miljoner unga människor med relativt dålig immunitet nu mot (komponenter i virusets inre delar) denna svininfluensapandemi som pga massvaccineringen inte kommer få chansen att utveckla ett cellulärt svar. Det beror på att naturlig immunitet (sannolikt från t ex Hongkong och Asiaten som väldigt många äldre utsatts för tidigare) innebär ett cellulärt, dvs betydligt bredare och varaktigare, svar på virusangrepp som även riktas mot virusets inre delar, jämfört med vad vaccinering åstadkommer.

  De som klarar av den matematik och modellbygge som sedan måste tillämpas kommer sannolikt fram till att betydligt fler förväntas dö i nuvarande grupp 10-29-åringar i framtiden, pga massavaccineringen jämfört med om bara högriskgrupperna vaccineras, och jämfört med om de förstnämnda erhållit naturlig immunitet via denna omgång av A/H1N1.

  Det modellbygge och kalkyler som visar att detta påstående är FALSKT är beslutsfattarna i Sverige skyldiga att göra och presentera, men så har inte skett. Man chansar uppenbarligen.
  Alternativt om Sverige lyckas massvaccinera dessa grupper kommande år också kommer problemet med försämrad naturlig immunitet att successivt öka, ända tills en ökad risk för nationell katstrof uppstår när en eventuell AGGRESIV variant utvecklad ur t ex svininfluensan A/H1N1 kommer utifrån. De länders befolkningar som genomgått och tillfrisknat i denna milda första variant utan massvaccinering kommer då ha ett mycket förbättrat immulogiskt skydd mot nya varianter än svenskarna, vilket logiskt framgår av ovanstående.

  Så tyvärr håller inte ditt, Anika Linde, (och som jag förmodar t ex Socialstyrelsens) argument. Däremot håller fortfarande smittskyddsläkaren Staffan Sylvans utsaga i UNT 9 sept :

  ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.”

  Det du, Annika Linde m fl, däremot hävdar kan man hålla med om man enbart bryr sig om vad som händer i DENNA omgång av svininfluensan, men bortser från all framtid därefter. Den skada massvaccineringen åstadkommer kommer sedan, jag uppreper, alltså förvärras om man fortsätter att försöka massvaccinera alla svenskar (förutom högriskgrupperna där vi är överens att nyttan rimligen överväger riskerna för alla som tål vaccin).
  Enbart säsongsinfluensans årligen tusentals utlösta dödsfall (bland högriskgrupper), och spanska sjukans höga dödlighet pga muterat virus (dvs då vaccin riskerar bli overksamt) bland de som inte upplevt första vågen, antyder att förespråkarna för massvaccineringen inte förstått vidden av de risker som ett spel med dessa unga människors ”flockimmunitet”och framtida hälsa och liv eller död innebär, om syftet är att rädda ett avsevärt mindre antal svenskar just i höst/vinter/vår från att dö i A/H1N1.

  Det är mycket oansvarigt och kortsiktighet tillämpad in absurdum.

  MVH Bo Engwall, som kanske tänker ta del av dessa numera offentliga handlingar någon gång i framtiden och berätta för intresserade.

  Gilla

 15. Helena Palena skriver:

  ”Det känns inte rimligt att fortsätta denna diskussion. Du för ett hypotetiskt resonemang om långsiktiga effekter medan vi ser att uppemot 250 unga individer kan dö inom ett år om vi inte vaccinerar”.

  Annika Linde känner sig tydligen trängd efter alla penibla frågor och bra argument mot massvaccinering. Nu drar hon till med 250 unga som ska dö. Varför ska dom unga dö kan man undra? Jo, för dom har ett dåligt immunförsvar p g a all vaccinering och pencillin dom ätit under sin uppväxt. Varför skulle annars dom unga vara riskgruppen?

  Tidigare uttalade sig Linde i media i parti och minut att 30-40 skulle dö. Men nu är det alltså 250. Kanske hennes prognoser är som meteorologernas som man lärt sig ta med en nypa salt.

  Gilla

 16. Stan skriver:

  ”Vaccinet har visats ha bred effekt på många subtyper vid användning mot H5N1, och adjuvanset gör att det sannolikt har betydligt längre effekt än med ”gamla” influensavacciner.”
  säger Annika Linde i sitt mail till Bo Enwall. Det låter som att det är något nytt det här med skvalen då, jag tycker att myndigheterna har försökt få det att låta som att det är vältestat när det gäller skvalenet? Detta är ju den ingrediens, tillsammans med tiomersal (kvicksilver), som det varnas mest för i Pandemrix-vaccinet. Det sägs ju att detta innehåller mycket mer skvalen än det vaccin gjorde som tros ha orsakat att 25% av de amerikanska soldaterna i samband med Gulfkriget 1991 drabbades av Gulfkrigssyndromet. Inte dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket, utan nästan 1 miljon(!) gånger så mycket skvalen som vaccinet från 1991!

  ”As seen on p. 6 of this EMEA document (7), the Pandremix vaccine contains 10,68 mg of squalene per 0,5 ml. This corresponds to 2.136.0000 microgrammes pr. billion microgrammes of water, i.e. one million times more squalene per dose than in (4). There is any reason to believe that this will make people sick to a much higher extent than in 1990/91. This appears murderous to me.”
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14851

  Dessutom! spekuleras det ju om om det verkligen kan uppstå en sån här mix i naturen av fågel/svin/människo-virus eller om det inte måste ha fått hjälp av människor.
  Här påstås det att ett dotterbolag till Astra Zeneca tog patent på just detta virus 2008!
  http://www.fightbackh1n1.com/2009/09/medimmune-patented-h1n1-swine-flu-virus.html

  Gilla

 17. Helena Palena skriver:

  Stan: Det sägs att viruset kommer från tre världsdelar och har limmats ihop med ett fjärde i ett lab. Det tror jag. Naturen har inte själv kommit på det.

  Squalene har vi i våra celler. Att injicera det innebär att vi bildar antikroppar mot något som är bra. Klart människan blir sjuk av det. Men det är väl det som är meningen.

  Gilla

 18. Bo Engwall skriver:

  Ny insändare av Ann-Cathrin Engwall och Bo Engwall

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=28-AV_ID=956083,00.html

  Kommentera gärna där om ni vill, vet iofs inte om det går att göra.

  Gilla

 19. Helena Palena skriver:

  Bra att ni skriver! Ska kolla om det går att kommentera. Hur som sa dom på TV igår att svininfluensan inte har kommit i den utrsträckning man befarat. Nä, det gjorde inte fågelflunsan heller.

  Belinda Olsson sa till Björn Olsen i Debatt att han satt i studion för flera år sen och varnade för fågelinfluensan. På det svarade han att han inte har någon kristallkula.

  Men om man ska lyssna på Socialstyrelsen, Annika Linde & Co så uppför dom sig precis som om dom hade en kristallkula. Det enda med kristall i är väl vaccinet som innehåller kvicksilver.

  Gilla

 20. Helena Palena skriver:

  Nej, det gick inte att kommentera. Vad trött man blir på hemsidor som inte funkar. Mycket bra insändare dock.

  Gilla

 21. Bo Engwall skriver:

  Det lite ironiska är att snabb och utbredd smittspridning i Sverige sannolikt hade varit det bästa nu, eftersom det naturliga skyddet då hade nått desto fler. Dessa smittade hade ju blivit immuna av en EVENTUELL kommande andra våg.

  Om, tyvärr, det ebbar ut snabbt nu men kommer en andra våg senare, finns troligen en viss chans att vaccinet kan göra nytta dvs även om den vågen har ett farligare virus. Men samtidigt innebär ett farligare virus att det har förändrats, kanske så mycket att vaccinet i alla fall ger dåligt skydd pga att ytdelarna ändrats för mycket. I det läget blir det ändå det gamla skyddet från Hongkong och Asiaten etc, som många mer eller mindre har, sannolikt bättre än vaccinet.
  De yngre ligger då mycket dåligt till och skulle verkligen ha tjänat på att smittas nu.

  Kan det vara så att den ”överdrivna” försiktigheten nu hos människorna gjort att smittan, med dess framtida immuniseringseffket, blivit så liten ?

  Förhoppningsvis kommer ingen andra värre våg, men det vet väl ingen…

  Gilla

 22. Bo Engwall skriver:

  Rättelse :

  Dessa smittade hade ju blivit immuna MOT en EVENTUELL kommande andra våg.

  (Bytte ”av” mot ”MOT”)

  Gilla

 23. Helena Palena skriver:

  Försiktigheten har givit effekt. Jag tror som ni. Det är ju sprit och handgel överallt. Kan tycka att det är bra. För tänk hur det har varit på dagis och hur smittspridningen har skett där. Dom har ju inte ens bytt underlägg när dom bytt bajsblöjor på barnen. Bakterier och virus har ju dansat hambo. Huva!

  Gilla

 24. Helena Palena skriver:

  Man ska då ha i beaktande att så många barn i flock som man har på dagis inte är naturligt. Så lite sanering där skadar inte.

  Jag tror det blir platt fall med denna flunsa också. Om tre år sitter vid där och väntar på något ännu värre.

  Gilla

 25. Bo Engwall skriver:

  Ja det känns nog som sannolikast. Spanska sjukan t ex uppkom ju under extrema förhållanden.

  Gilla

 26. Helena Palena skriver:

  Bo: Man kan också undra om det finns någon substans i ryktet som säger att viruset kommer från tre världsdelar och att det limmats ihop med ett fjärde i ett lab. Det kanske är sant.

  Naturen själv skulle inte komma på ett sånt virus som hoppar från fågel till gris och sen till människa. Någon måtta får det allt vara även i den osynliga världen.

  Stan skriver ju att Astra redan 2008 tog patent på detta virus! Hur kan man ta patent på ett virus?

  Gilla

 27. Bo Engwall skriver:

  De frågeställningarna har inte min fru eller jag hunnit fundera över.
  Men mycket verkar generellt vara underligt när det gäller motiven t ex till att just Sverige vill massvaccinera alla och samspelet mellan WHO, läkemedelsindustrin, massmedia m m. Både GlaxoS och Rupert Murdoch lär ha höga poster i vissa organ (tror GS har någon WHO-anknuten styrelsepost såg visst min fru idag). Detta kan kanske bidraga till förståelsen av motiven. Pratet t o m i TVs ”Debatt” att det får ses som ett experiment verkar minst sagt suspekt…

  Gilla

 28. Helena Palena skriver:

  Bo: Mycket suspekt skull jag vilja säga.

  Gilla

 29. Helena Palena skriver:

  På denna länk finns mycket matnyttigt att läsa om svinerier och lögner kring den nya influensan (och gamla):

  http://www.vaccinationsfaran.se/

  Gilla

 30. Bo Engwall skriver:

  Försenat influensavaccin !

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/svininfluensavaccinet-ar-forsenat-1.955157

  På så sätt hinner fler svenskar bli smittade av den relativt milda A/H1N1 och därmed erhåller ett betydligt bredare och långvarigare skydd. Precis som Staffan Sylvan uttalat i UNT 9 sept : ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.”

  Det är också i linje med denna artikel på vetenskaplig grund
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

  Massvaccineringen kommer därmed orsaka mindre negativ effekt än befarat.

  Kanske har de börjat förstå. Jag har ”lobbat” lite i korridorerna…

  Gilla

 31. Helena Palena skriver:

  Bo: Det är förvärvad immunitet som gäller.

  Gilla

 32. Bo Engwall skriver:

  Mail till högre makter som bl a Läkemedelsverket :

  I en andra våg av svininfluensan med mycket högre dödlighet bör följande gälla : Innan är alla grupperna A, B, C och D lika. A enbart vaccination.Grupp B bör delas i 2 grupper, de som först smittas i första vågen (A/H1N1) och senare vaccineras, B1, och de som först vaccineras och det når full effekt innan smitta i första vågen, B2. Grupp C enbart smitta i första vågen. Grupp de varken smitta eller vaccin.Viruset måste ha ändrats i andra omgången. Det kan ha skett genom att ytdelarna ändrats och/eller de inre delarna.

  Grupp A antas genom vaccineringen erhållit ett skydd mot främst ytdelarna på den första vågens virus. Om andra vågens virus har ändrats på ytdelarna så mycket att vaccinet blir verkningslöst kommer grupp A vara i samma läge som den ovaccinerade och likaledes oexponerade grupp D.Det förväntade utfallet beror alltså på hur sannolikt (mellan 0 och 100%) det är att ett farligare virus i andra vågen muterat ytdelarna så mycket att vaccinet blir verkningslöst. Om man inte vet denna sannolikhet kan man ändå rimligtvis utgå från att väntevärdet av antalet som klarar sig i grupp A är större än i Grupp D, men det vet vi inte säkert på förhand, eftersom vi inte ens vet hur det ändrade viruset ser ut på ytdelarna.

  Grupp B1 och C antas båda erhållit det bredast möjliga skyddet genom den första vågen genom att utsätta sig för det mildare viruset, eftersom de båda har kunnat utveckla en naturlig immunitet som uppstår när virus kommer in i cellen och alla dess olika komponenter inkl ytdelarna och dessutom de enzymer virusets arvsmassa kodar för presenteras på cellytan och skapar då ett bra immunsvar. Grupp B1 antas sedan vaccinera sig men det bör inte tillföra något av större värde eftersom det naturliga immunsvaret även reagerar på virusets ytdelar. Därför bör både grupp B1 och C ha erhållet ett mycket bra skydd mot en andra våg. Sannolikheten att så många av komponenterna i den andra vågens virus har förändrats så att det naturliga immunförsvaret blir otillräckligt och det förändrade viruset samtidigt ändå fungerar är mycket låg. T o m efter spanska sjukan var ju de som blev sjuka i första omgången tydligen immuna i andra omgången.

  Så långt : Gruppskyddet i B1 ~ C > A>=D

  Grupp B2 antas ha vaccinerat sig innan de blev smittade i första vågen. Denna grupp har utvecklat ett antikroppssvar tack vare vaccinet och det försvaret riktar sig främst mot virusets ytdelar redan innan viruset tränger in i cellen. Därför kommer inte cellen att infekteras och inget naturligt skydd uppstår, eller i vart fall avsevärt mindre.Därför får grupp B2 ett immunförsvar som är snarlikt A:s eller marginellt bättre. Man försämrar alltså den svenska befolkningens immunitet mot en andra farligare våg genom att börja massvaccinera INNAN smittan i denna första våg har klingat av. Smittan är nyttig för de flesta i populationen eftersom den ökar flockimmuniteten jämfört att hellre vänta till efteråt. Endast höggriskgrupperna bör kunna tjäna på att vaccineras redan nu.

  Sammanfattningsvis : Gruppskyddet i B1 ~ C > B2~A >=D

  De bäst skyddade väntevärdemässigt i en andra farligare våg, är alltså de som smittats i första vågen utan någon vaccination alls och de som smittats i första vågen innan vaccination. De vaccinerade innan första vågen ligger som grupp sämre till eftersom det är osäkert hur vaccinet verkar på ett ändrats virus ytdelar i den andra vågen.

  Beroende på hur farlig en andra våg konstateras vara, det ses utomlands sannolikt om en sådan uppstår, kan det DÅ bli mer motiverat att utnyttja nuvarande vaccin och chansa, om man inte hinner få fram ännu ett vaccin i tid. Dessa slutledningar bygger på de principer och slutsatser min fru Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi redogjorde för i sin debattartikel
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd
  MVH Bo Engwall

  ”På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.” säger smittskyddsläkaren Staffan Sylvan i UNT 9 sept.

  Gilla

 33. Bo Engwall skriver:

  En ny studie för Sverige som refererades igår på nyhetssidor. Av källan verkar framgå att man endast undersökt vaccinationsekonomiska effekten i första vågen men inte långsiktiga effekter.

  http://hygimia69.blogspot.com/2009/09/economic-consequences-to-society-of.html

  Gilla

 34. Helena Palena skriver:

  Men finns det nåon instans som sköter hela Sveriges hushåll? Nej, allt är schatterat och uppdelat på en otrolig mängd instanser som alla bevakar sin makt och sin prestige. Skutan Sverige seglar ryckigt och knyckigt. Många blir illamående.

  Upphandlingen 2007 av 18 miljoner doser var ett hastverk. Men vem kommer att erkänna det.

  Gilla

 35. Bo Engwall skriver:

  Jag har lagt till ett stycke :

  Den bästa strategin bör därför från ett flockimmunologiskt perspektiv i Sverige vara att låta första vågens smitta löpa ut obegränsat så att ett så utbrett naturligt skydd som möjligt uppstår. Därefter kan man låta alla som så önskar vaccinera sig med nuvarande eller ett bättre mer andravågsanpassat vaccin, om man redan har konstaterat att en andra mycket farligare, dödligare, våg har uppstått. I högriskgruppen kan många tjäna på att vaccineras redan innan redan en första våg ebbat ut om så är önskvärt i det individuella fallet.

  ————-

  Med många fler förseningar av starten har de alltså tillämpat rätt strategi, även om det varit dyrt och felmotiverat 😉

  Iofs tvättas det kanske för mycket händer…

  Gilla

 36. Helena Palena skriver:

  Handtvättandet är bra för dagisbarnen i alla fall.

  Gilla

 37. Bo Engwall skriver:

  Kanske, fast det lär ju inte minska ATT smitta sker men att den sprids ut i tiden och därför ”drabbar” de olika barnen vid olika tidpunkt i bästa fall.

  Barnen är i alla fall ingen höggriskgrupp pga åldern.

  Gilla

 38. Bo Engwall skriver:

  Jag har alltså per e-post kommunicerat med olika ansvariga på främst SMI och Socialstyrelsen och inte fått se något argument som talar mot Ann-Cathrin Engwall :s resonemang och slutsatser.

  Min enkla modell för några olika vaccinationsatrategiers effekt på flockimmuniteten inför en potentiell andra våg med ett förändrat farligare influensavirus finns nu på min hemsida.

  Modellen bygger på Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt grundade resonemang som nu i mer detaljerad form finns med som ett appendix.

  Modellen emotsägs inte av smittskyddsläkaren Staffan Sylvans uttalande i UNT 9 sept.

  På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp.”

  Gilla

 39. Helena Palena skriver:

  Bo: Tack för info! Nej, det är inte meningen att smittan ska förhindras. Det är bra med genomgångna sjukdomar. Vad jag menar är att dagis är onaturliga platser med en massa barn i flock – i grupp – med snor och bakterier i omlopp. En unge som går på dagis får en massa onödiga infektioner som på intet sätt förhindrar allergier eller så.

  Det bästa för ett barn är att få växa upp på en gård med kor. Våra sju barnbarn har alla varit i ladugården sen dom föddes. Ingen har allergi.

  Gilla

 40. Pingback: Flunsan gör dig immun-Övervakningen kontrollerar dig : Alliansupproret

 41. Lars Tovinger skriver:

  Intressant diskussion!
  Tror ni de som kommer att avlida i svininfluensan också får bättre immunförsvar efter genomgången gravsättning?

  Gilla

 42. Helena Palena skriver:

  Lars: Har du sett någon flunsa? Det har inte jag. Den har inte kommit än. Det gick inte som dom tänkte.

  Gilla

 43. Re Lars Tovinger

  Nja samhället får ju de lägre pensionskostnader som är av samma ” ekonimiska klass ” som de inbesparade sjuklönekostnader etc som verkar vara ett viktigt motiv enligt Socialstyrelsen o andra myndigheters utredning av massvaccineringen 🙂

  Gilla

 44. Bo Engwall skriver:

  Min fru hittade idag detta färska abstract från en vetenskaplig rapport

  1: J Theor Biol. 2009 Aug 22. [Epub ahead of print] Links
  Qualitative analysis of the level of cross-protection between epidemic waves of the 1918-1919 influenza pandemic.Rios-Doria D, Chowell G.
  Mathematical, Computational and Modeling Sciences Center, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA.

  ”Our results indicate that avoiding a second influenza epidemic is plausible given sufficient levels of cross-protection are attained via natural infection during an early (herald) wave of infection or vaccination campaigns prior to a second wave. Furthermore, interventions aimed at mitigating the first pandemic wave may be counterproductive by increasing the chances of a second wave of infection that could potentially be more virulent than the first.”

  Man talar alltså om att det finns en nytta av att befolkningen har ett naturligt försvar för att motverka ATT en andra våg av influensan uppkommer, vilket iofs är en aspekt som vi inte berör iförsta hand.

  Men man säger dessutom att åtgärder för att begränsa smittspridningen i våg 1 kan vara kontraproduktiva när det gäller effekterna som uppstår i en andra, potentiellt allvarligare, influensavåg.
  Det är exakt det som Ann-Cathrin har fört fram, och vilket jag själv har insett är den logiska slutsatsen av hennes kunskaper.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703472?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

  Gilla

 45. Bo Engwall skriver:

  Anders Tegnell, Socialstyrelsen, intervjuades av Katia Elliott Bendz i ett inslag i 19.30-sändningen av Rapport 29 sept och sa att man inte kan ha någon som helst nytta immunologiskt sett av att genomgå en infektion av svininfluensan.

  Det är obegripligt att någon myndighetsperson kan uttala något sådant och få stå helt oemotsagd. Han verkar inte påläst i immunologi.
  Influensor är liksom förkylningar enormt svåra att utrota har vi sett.
  De som faktiskt genomlevde den första lättare vågen av spanska sjukan blev immuna av den betydligt dödligare andra vågen. De hade alltså en nytta av att smittas i våg 1.

  De äldre som i många fall har genomlevt Asiaten och Hongkonginfluensorna har i denna våg av svininfluensan enligt färsk statistik insjuknat ca 4 ggr eller mer så sällan som 10-29-årsgrupperna. De senare har därför visat sig som grupp ha ett sämre skydd mot dessa influensor. De äldre har således en nytta av tidigare genomgångna influensor och klarar sig mycket bättre i Svininfluensan.

  Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi och utbildad i virologi och immunologi har på vetenskaplig grund förklarat hur det ligger till på SvD Brännpunkt 28 aug :

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd

  Gilla

 46. Helena Palena skriver:

  Bo: Den här insändaren var inne i Hälsingetidningarna den 30/9:

  ”Jag ska inte vaccinera mig. Min generation fick vara sjuk. Vi hade ha barnsjukdomarna och immunförsvaret stärktes. 1973 och 1992 fick jag kraftiga influensor. Jag hade återkommande halsflusser som barn. Sista gången jag hade halsfluss var jag 21 år. Fick aldrig något pencillin. Nu är jag immun. Folk runt ikring mig äter pencillin så fort de får halsfluss. Det är ju så farligt med stafylock B o s v. Men att de är med och förstör resistensen är det ingen som tänker på. Så när vargen verkligen kommer finns ingen bot. Naturen är smartare. Virus och bakterier ligger steget före fast vi inte ser dem.

  Sveriges Kommuner och Landsting beställde vaccin mot svininfluensan till en kostnad av 2 – 3 miljarder. Upphandlingen skedde redan 2007 enligt Göran Stjärnstedt på SKL. Hur kunde de veta redan då att vi skulle få en svininfluensa 2009? Man undrar ju om inte allt är en bluff. Det tror jag. Nåväl, 18 miljoner doser är beställda. Varje person måste ha två sprutor med tre veckors mellanrum. Media skriver inte sanningen om faran med att vaccinera sig. Det får man läsa på annat håll. På nätet bl a. Jag tror mer på det som står där än vad som sägs i media som ensidigt basunerar ut att man ska vaccinera sig.

  För några år sen varnades för fågelinfluensan som inte kom. Det ska bli kul att höra hur tongångarna går om tre år. Dog folk som flugor av svinflunsan eller inte? Insjuknade folk i massor? Mitt svar är att det gjorde de inte. Vaccinet innehåller thiomersal (kvicksilver) och squalen som är hajleverolja. Squalen och thiomersalet utgör förstärkare av antikroppsproduktionen mot influensaviruset. Kvicksilver är ett gift och i USA tror forskarna att det är vaccin som ligger bakom att barn utvecklar autism i ökande grad. Squalen anses vara ett bra antioxidationsmedel om vi äter det. Injicerar vi squalen så bildar vi antikroppar mot squalen, det innebär att vi får ett immunförsvar som vill förstöra squalen som finns normalt i våra cellmembraner. Det kan vara skadligt om vi har antikroppar mot våra egna cellmembraner. Denna information får vi av barnläkaren och biokemisten Björn Hammarskjöld som skriver på Newsmill och han avslutar med: ”Nu förstår jag varför läkemedelsbolagen har begärt och fått en friskrivning från alla eventuella biverkningar och skador orsakade av vaccinet”.

  I sammanhanget måste vi komma ihåg att det ligger mycket pengar i det här och det är Baxter, Roche och läkemedeljätten Glaxo Smithkline som går vinnande ur spelet. Skippa vaccinet! Stärk istället ditt immunförsvar!

  Gilla

 47. Bo Engwall skriver:

  Hej, bra insändare.

  Jag fick nog av Anders Tegnell idag och JO-anmälde hans uttalande i Rapport 29 sept kl 19.43.

  http://svtplay.se/v/1709537/rapport/29_9?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,1711152/sb,p103263,1,f,-1

  Otroligt att man kan blåljuga tittarna i ansiktet på det viset, eller vilseleda pga okunnighet.

  JO-anmälan blir offentlig handling.

  Gilla

 48. Helena Palena skriver:

  Bo: Heja! Heja! Jag har sett den mannen flera gånger i TV och hört honom i radio. Ja, man undrar ju om han har alla getter hemma. Nej, alla är ute och kutar. Dessvärre. Jag ser honom som en nyttig idiot. En lakej.

  Ska kolla upp anmälan när den blir offentlig och skriva om det på bloggen. Roligt att svinflunsan inte kommit som dom befarade. Vi har gudarna på vår sida.

  Gilla

 49. Helena Palena skriver:

  Bo: Här kommer svaret från smittskyddsläkaren i Gävleborg:

  Ta vaccin för mindre smittorisk
  Det viktigaste med att vaccinera sig mot influensa är att vi själva slipper bli sjuka samtidigt som vi minskar smittspridningen så att även andra slipper bli sjuka.

  Visst är det så att kroppens eget immunförsvar är bra. Men ibland behöver det en extra hjälp. En genomgången sjukdom innebär risk för svår sjukdom och att smitta kan spridas. Med vaccinering minskar vi riskerna för detta. Vaccinering har under över hundra år bidragit till att svåra sjukdomar som smittkoppor, mässling och polio, som förr ledde till döden eller svår sjukdom, inte längre är ett hot mot oss människor. Det är en bra utveckling.

  Den nya influensen är ett nytt virus som kan drabba båda helt friska som sjuka personer hårt, även om de flesta som drabbas får lindriga symtom. Vaccinet bidrar till att minska smittspridningen, därför är det min uppmaning till alla att ta vaccinet. Det skyddar inte bara dig utan minskar också smittorisken för din familj och de personer som inte har ett så gott immunförsvar som kanske du har.

  Vaccinet innehåller kvicksilverämnet Tiomersal. Men mängden är mycket liten. Du får i dig mer kvicksilver i en portion fisk. Europeiska och svenska Läkemedelsverket har bedömt mängden kvicksilver som så liten att den inte medför någon risk för de som tar vaccinet. Detsamma gäller andra ämnen i vaccinet.

  Det är sant att det ligger mycket pengar i vaccinationsfrågan. Vaccinerandet innebär inte bara kostnader utan också besparingar. Smittskyddsinstitutet har räknat på detta och kommit fram till att vaccinerandet är värt kostnaden. Det viktigaste med att vaccinera sig mot influensa är att vi själva slipper bli sjuka samtidigt som vi minskar smittspridningen så att även andra slipper bli sjuka.

  Signar Mäkitalo

  smittskyddsläkare i Landstinget Gävleborg

  Gilla

 50. Bo Engwall skriver:

  Re Gävleborgsläkarsvaret

  ”Den nya influensen är ett nytt virus som kan drabba båda helt friska som sjuka personer hårt, även om de flesta som drabbas får lindriga symtom”

  Detta vrus är uppenbarligen inte nyare än att de allra flesta över 30-40 år har hyfsat god immunitet, tack vare tidigare pandemier.

  De yngre som vaccinerar sig innan de annars blivit smittade i våg 1 kommer att få ett sämre immunförsvar på sikt.

  Gilla

 51. Bo Engwall skriver:

  http://www.realtid.se/

  Min fru på tapeten s a s 🙂

  http://www.realtid.se/ArticlePages/200910/02/20091002134131_Realtid995/20091002134131_Realtid995.dbp.asp

  Därför är massvaccinering farligt

  Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi säger att massvaccineringen mot svininfluensa gör att vi blir mer sårbara för andra, svårare influensor i framtiden.

  Gilla

 52. Bo Engwall skriver:

  En ”frilansskribent – analytiker inom Miljö/Hälsoskydd/Energi” har tydligen rdan 25 sept JK-anmält dessa för sin inblandningi svininfluensasåpan. (Lustigt nog JO-anmälde jag Tegnell 2 okt för osant påstående i Rapport 29 sept kl ca 19.43 om att naturlig immunisering är värdelös).

  Regeringskansliet
  Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson
  103 33 Stockholm

  Socialstyrelsen
  Avdelningschef Anders Tegnell
  106 30 Stockholm

  Smittskyddsinstitutet
  Generaldirektör Johan Carlson
  171 82 Solna

  Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  Generaldirektör Helena Lindberg
  651 81 Karlstad

  Läkemedelsverket
  Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman
  Box 26
  751 03 Uppsala

  Klicka för att komma åt jk.pdf

  Länken råkade jag se fanns ett kort tag på SvDs kommentarer till dagens artikel av Inger Atterstam innan den censurerades, märkligt nog.
  ——————————

  Atterstams artikel är f ö motsägelsefull.

  Om A/H1N1 är så harmlös som hittills finns dock ingen vettig anledning att massvaccinera i just Sverige som tydligen hon nu också tycker. Vi massvaccinerar ju inte ens mot de betydligt dödligare säsongsinfluensorna och pandemier kan inte vi här i Sverige stoppa ensamma.
  Dessutom fås en mycket långvarig immuniseringseffekt av att bli smittad nu, vad än Andrers Tegnell påstår i TV. Om inte A/H1N1-viruset helt dör ut har vi nytta av smittan inför framtida ”släktingar”, precis som vi lite äldre som smittades av Hongong nu har. Hur det rent immunologiskt förklaras har Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi förklarat, t ex längst ned på :

  http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

  Gilla

 53. Helena Palena skriver:

  Kolla min insändare i fyra Hälsingetidningar 7 oktober:

  http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.1414150

  Gilla

 54. Helena Palena skriver:

  Här kommer insändaren för den som inte orkar klicka:

  Influensan bästa skyddet

  Betecknande nog är det åldersgruppen 10–29 år som är mest benägen att få denna nya influensa. Varför? Jo, de har ju inget naturligt skydd eftersom den gruppen är mest vaccinerad och har ätit mest penicillin.
  Svar till Signar Mäkitalo (2/10).

  Du skriver att kroppens eget immunförsvar är bra. Ja, mycket och det ska vi vara rädda om. Betecknande nog är det åldersgruppen 10–29 år som är mest benägen att få denna nya influensa. Varför? Jo, de har ju inget naturligt skydd eftersom den gruppen är mest vaccinerad och har ätit mest penicillin. Som smittskyddsläkare är du tvungen att följa politiska beslut inbegripet Socialstyrelsens och andra verks. Men denna massvaccinering har förorsakat två JO-anmälningar. En avser regeringen och andra verk. Och en Anders Tegnell på Socialstyrelsen som sade i Rapport (29/8) att det naturliga immunförsvaret är värdelöst!
  Man kan inte massvaccinera ett helt folk med ett vaccin som inte är testat i vederbörlig ordning. Vi har förbjudit kvicksilver i Sverige men nu får vi in det bakvägen. Denna upphandling 2007 var ett hafsverk. Då sades att gruppen 18–60 år skulle vaccineras. Men nu ska vi till och med vaccinera treåringar. Du skriver att mängden kvicksilver är liten. Som att äta en insjöfisk. Men det måste väl vara två fiskar eftersom varje svensk ska ha två sprutor. Det är stor skillnad på att få ner giftet i magen mot att spruta in det i immunförsvaret. När upphandlingen gjordes beställde man flaskor som innehåller tio doser. Därför måste man ha konserveringsmedel med kvicksilver i. Man hade inte ens förstånd att beställa engångsdoser.

  Fågelinfluensan kom aldrig. Svininfluensan har inte heller kommit. Dock har vaccintillverkarna blivit stormrika. Inger Attestam, medicinjournalist på SvD, sade i Agenda (4/10) att politikerna måste inse att denna massvaccinering är ett misstag. Men att hon inte trodde att företrädarna skulle backa och erkänna sin fadäs. Det är för mycket prestige i det hela. Märk väl – det är bara Sverige som ska vaccinera alla! Vi massvaccinerar ju inte ens mot de betydligt dödligare säsongsinfluensorna och pandemier kan vi inte här i Sverige stoppa ensamma.

  Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi, säger att massvaccineringen mot svininfluensa gör att vi blir mer sårbara för andra, svårare influensor i framtiden. Enligt henne får man ett bättre försvar av en genomgången influensa än av vaccinet. Hon tycker att man bara ska vaccinera riskgrupperna. Varje höst kommer det nya influensor och frågan är om vi ska massvaccinera oss varje gång. Vad händer då med folkets immunförsvar? Jo, det blir försvagat. Vi blir sjukare och skjuter kostnaden framför oss.
  Vårdförbundet har i dagarna låtit medlemmar som besöker deras hemsida uppge om de tänker vaccinera sig. Nej svarar 47 procent, som består mestadels av sjuksköterskor. Liknande trender ser vi i Storbritannien. Där har nästan uppemot 50 procent av familjeläkarna uppgett att de inte tänker vaccinera sig och cirka 30 procent av sjuksköterskorna. Vad säger det om hela grejen?

  Helena Palén Olofsson
  Bjuråker

  Gilla

 55. Helena Palena skriver:

  Här kommer en kommentar från signaturen Y från ett annat inlägg:

  Hei Helena Palena, tack.

  Länderna som har underskrevet avtalen med WHO har forpliktet seg til å sette til siden sine egne lover ved erklært pandemi nivå 6.

  I Staten Massachusetts er loven klar for tvangsvaksinering. Hvis helsepersonell nekter, er det $1000 i bot eller 6 dagers fengelse. Militære kan bistå for å tvinge familier.FEMA Camps venter folk som nekter. Infrastruktur til massetransport er klar. Les mer på Nyhetsspeilet.no om dette.
  Dette er virkelighet.

  I mai omskrev WHO definisjonen av pandemi. Rockefeller står bak opprettelsen og finansieringen av Nasjonalt folkehelseinstitutt i Norge som gir anbefaling av vaksinen til norske myndigheter. De har hemmelige regnskap.

  At vaksinen inneholder en RFID-chip til bruk ved H1N1 ser du her gastlind, er allerede utveklat:

  (Reuters) – Shares of VeriChip Corp (CHIP.O) tripled after the company said it had been granted an exclusive license to two patents, which will help it to develop implantable virus detection systems in humans.

  The patents, held by VeriChip partner Receptors LLC, relate to biosensors that can detect the H1N1.
  The technology will combine with VeriChip’s implantable radio frequency identification devices RFID to develop virus triage detection systems.

  http://www.reuters.com/article/hotStocksNews/idUSTRE58K4BZ20090921

  gastlind, her kan man studere de teknologiske siderne ved nano-RFID innen medisin:
  http://www.freepatentsonline.com/y2009/0220789.html

  Barbara Loe Fisher om vaksineskader:
  http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/August-2009/Gardasil-Swine-Flu-Vaccines-Inconvenient-Truths.aspx

  Mike Adams har god info om hur man styrker sitt immunforsvar på ett naturlig sett med vitaminer og har info om vaksineprodusentens brott på biosafetylevel 3:
  http://www.naturalnews.com/025760.html

  Mercola.com har info om realiteten av å ta vaksinen og som lege massiv info om helse.

  Gilla

 56. Jessica skriver:

  Tydligen pågår forskning enligt denna artikel: http://vishet.se/sm6gqw/f2h/vaccinat.htm
  om att låta myggor samt genforskade grödor innehålla vacciner i framtiden…frågan är ju då förstås om du är extra älskad av myggor det inte finns risk att du får för MYCKET vaccinering med konsekvensen att du får i dig allt för mycket av t ex kvicksilver och andra skadliga miljögifter som dessa vacciner men även andra läkemedel innehåller?
  Eller den som tror sig vara hälsosam som lever i största mån på grönsaker som kost varav allt utan att ”patienten” visste om det innehåller dessa vaccin? Skrämmande tycker i alla fall jag.

  Som född med kroniska defekter där läkarna spontant antydde att det nog berodde på min mors intag av läkemedel som trolig orsak så för jag en kamp om att få folk att förstå att läkemedel inte bara är av godo. Det kan ju naturligtvis ha berott annars på någon form av miljögift likväl och jag hoppas att alla som bidrar i denna diskussion aktivt jobbar för att vi får en miljö så fri från skadliga gifter som möjligt. Programmet på tv2 om vårt mest älskade? läkemedel pencillinets påverkan på att nästan döda planktonet i våra hav säger väl det mesta – restprodukter från de läkemedel vi äter t o m har potentialen att döda andra liv på vår planet. Nu överlevde ju plankton just genom att de är duktiga på att uppfinna motgifter..men kommer det alltid vara så? Frågan man bör ställa sig: är några dagars förkylning så farligt jämfört med att riskera andra arters överlevnad?

  Gilla

 57. Jessica skriver:

  http://www.freewebs.com/cureyourself/
  Denna sida tycker jag har mycket god information om hur du kan förebygga med vanlig kost och kosttillskott (helst från naturen så klart) liksom med den milda medicinen som borde vara mest skonsam för vår miljö: homeopati. För den som anser den allt för utblandad kan jag bara säga att låt den mor som har riktigt små barn att få möjlighet att ge ett mindre farligt medel som är testad sedan årtionden..

  På samma sida står följande:
  How do they know that a virus caused the flu epidemic of 1918, when the first virus was not isolated until 1933?
  They don`t. In fact, many believe that the epidemic was actually a vaccine reaction.
  When Army vaccinations became compulsory in 1911, the death rate from typhoid vaccination rose to the highest point in the history of the US Army. US Secretary of War Henry L Stimson reported that seven men dropped dead after being vaccinated. He also reported 63 deaths and 28,585 cases of hepatitis as a direct result of yellow fever vaccination during only six months of WW1. According to a report in the Irish Examiner, ”The report of the Surgeon-General of the US Army shows that during 1917 there were admitted into the army hospitals 19,608 men suffering from anti-typhoid inoculation and vaccinia. When army doctors tried to suppress the symptoms of typhoid with a stronger vaccine, it caused a worse form of typhoid paratyphoid. But when they concocted an even stronger vaccine to suppress that one, they created an even worse disease Spanish flu.”

  Did the flu strain that caused the 1918 flu ever return?
  Yes.
  The 1918 `Spanish Flu` was first reported in an American military, Camp Funston, Fort Riley, in troops preparing for WW1 and receiving 25 vaccinations. According to the CDC, the same flu strain appeared only one other time: in 1976. This was again at a US army base, Fort Dix, and again, was seen in recently vaccinated troops, and only in them. The virus has not appeared anywhere else.

  At a time the country is grappling with H1N1 virus and Tamiflu tablet is believed to be the only solution, a well-known medical practitioner today claimed that people can have a cost-effective treatment in homeopathy for swine flu.

  ”The people can take some of cost-effective and clinically proved homeopathic medicines for swine flu treatment as well as prevention,” Batra’s Positive Clinic’s chairman and managing director, Dr Mukesh Batra, told PTI.

  Batra recommends `Oscilococcinium 30′ and `Influenzium 200′ for swine flu prevention as well as to improve the immune system among the general public towards the flu.

  ”The homeopathy medicine ‘Gelsemium 30’ has been proved effective clinically in the treatment of swine flu in France a decade back and has been reported in the British journal of Clinical Medicine,” Batra said.

  Att ge unga flickor vaccin för livmoderhalscancer visade sig att även några dödsfall inträffade enligt min länkade artikel ovan..ni föräldrar med döttrar lova mig först åtminstone att kontrollera att era döttrar har en livmodershals för det första..det är först vid 16-18 års ålder som flickor som fortfarande inte fått mens ibland upptäcker att de saknar både livmoder som livmoderhals..vaccin för dessa flickor är ju rätt så onödigt, eller hur? det är nog vanligare än många tror..MRKH eller Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrom är ett medfött syndrom som drabbar en av cirka 4500 kvinnor. Syndromet innebär att vissa organ i livmoderstrakten inte har utvecklats under fosterstadiet. Kvinnor med MRKH har kromosomtypen 46XX, yttre könsorgan samt fungerande äggstockar. En sjukdom som verkar glömts bort i detta sammanhang..då inte alla dessa upptäckts i tidig ålder. Så tänk till lite innan ni agerar och jag vill helst inte tänka på vad risken med detta vaccin skulle kunna innebära för dessa kvinnors fertilitet i framtiden som borde vara en väl så viktig faktor att ta in i sammanhanget.

  http://www.freewebs.com/cureyourself/

  Gilla

 58. Iréne Wärme skriver:

  Sammanfattniningsvis: Så litar jag inte ens på när det gäller hanteringen av svininfluensan att de som går ut med vikten av att hela befolkningen vaccinerar sig/ja förutom då barn under tre år och äggallergiker, – själva tackar ja till ”erbjudandet” i fråga.

  Och så till en fråga som jag lär få söka svaret på hos stärnorna! Till vilka – efter det att fall av ”svininfluensan” – konstaterats här i Sverige – har Tamiflu och Relenza skrivit ut för ca 11 miljoner?
  Ingen här i landet som följt med informationen har nog uppfattat det som att sådana mängder har blivit så allvarligt sjuka av denna influensa att de behövt denna slags behandling för det beloppet!

  Det har ju faktiskt gåtts ut med till ”folket”! att man inte får denna behandling om det inte anses verkligen nödvändigt.
  Det tycks ha varit verkligen nödvändigt för många!

  Hade man inte ett dåligt förtroende tidigare för myndigheter av olika slag så inte har det under de senaste månaderna blivit bättre.

  Avslutar med att säga att jag skulle vilja ha 100% – iga bevis för att de som vill massvaccinera svenska folket detta vaccin.

  Och skulle vilja ha detsamma ”bevis för att de som som vill massvaccinera svenska folket” och gått ut med: se ovan, vad det handlar om rätten till behandling med Tamiflu och Relenza – inte tillhör dem som har fått dessa behandlingar utskrivna till sig utan giltigt skäl därtill.

  Iréne

  Gilla

 59. Jan skriver:

  Världen är verkligen upp och ner. Nu tror börskommentatorer att dom är professorer i virologi också.

  Vaccinera er för att minska smittspridningen och på detta sätt vara solidarisk med riskgrupperna. Allt annat är ren skär egoism.

  Gilla

 60. Jan skriver:

  Vaccin och antibiotika har räddat hundratals miljoner människoliv. Utan upptäckten och användandet av dessa skulle infektionssjukdomar som smittkoppor, mjältbrand, pest, kolera, mässling, polio, epidemisk hjärhinneinflammation och en radda andra livshotande infektionssjukdomar fortfarande härja ute i Europa och homeopatiförespråkare som Jessica kämpa för sitt liv för att hålla infektionerna stången.

  Gilla

 61. Jan skriver:

  ”Varje höst kommer det nya influensor och frågan är om vi ska vaccinera oss varje gång. Vad händer då med folkets immunförsvar? Jo, det blir försvagat. Vi blir sjukare och skjuter kostnaden framför oss”……….Kvalificerat skitprat. Antalet T- och B-lymfocyter som vi har i vårat immunsystem förblir konstant hur många vaccineringar man än tillför kroppen. Efter en infektion skapas minneslymfocyter som minns smittan och blir man exponerad för samma smitta en andra gång så reagerar systemet snabbare. Men att säga att det blir försvagat är rent nonsens. Livsstil kan försvaga immunförsvaret, ingenting annat.

  Gilla

 62. Jan skriver:

  Livsstil och sjukdom kan försvaga immunförsvaret, ingenting annat.

  Gilla

 63. Helena Palena skriver:

  Jan: Välkommen in i vaccineringsbåset! Är du läkare eller läkemedelskonsulent! Klart man ska vaccinera sig. Men inte mot vad som helst!

  Gilla

 64. Jan skriver:

  Helena

  ” Klart man ska vaccinera sig. Men inte mot vad som helst!”

  Ne,j men mot en infektion som kan vara farlig för en stor del människor tillhörande riskgrupperna ska man vaccinera sig.
  Vill man inte det är alternativet att isolera sig de månader smittan finns kvar i samhället.

  Gilla

 65. Helena Palena skriver:

  Jan: Alla biverkningar som människor nu får av vaccinet komer inte fram. Herregud – vilken makaber soppa hela grejen är.

  Smittor finns hela tiden. Varenda gång du tar ett andetag blir du utsatt för en miljon bakterier. Nej, jag tänke rinte isoerla mig och ej heller vaccinera mig.

  Gilla

 66. Marcus Eriksson skriver:

  Hej! Jag heter Marcus Eriksson och studerar naturvetenskap på gymnasiet, andra året.

  I kursen Svenska B har vi fått i uppgift att göra en intervju med en valfri person. Jag har valt att intervjua om den nya influensan och det mycket omtalade vaccinet. I det avsnitt av Debatt som sändes den första september medverkade Ann-Cathrin Engwall, forskare i cellbiologi, och berättade en hel del intressanta saker. Hon lät mycket kunnig och trovärdig inom området.

  Jag har försökt få kontakt med henne länge. Om du har hennes mejladress så skulle jag vara jättetacksam om jag kunde få ta del av den.

  Med vänliga hälsningar
  Marcus Eriksson

  Gilla

 67. Helena Palena skriver:

  Du kan försöka med att kontakta hennes man Bo Engwall. Du hittar hans blogg på min blogroll – Löparn eller Bo Engwall. Skriv en kommentar där. Kolla också på mina andra inlägg om vaccin. Bo Engwall skrev mycket bra kommentarer där om detta igår under inlägget Sverige har fått en ny landsmoder – Annika Linde!

  Gilla

 68. Jan skriver:

  Måste vara ett synnerligen surt äpple att bita i för vissa att så stor del av svenska folket vaccinerar sig och därmed förhindrar omfattande smittspridning som i sin tur tar livet av fler i riskgrupperna.

  Gilla

 69. Marcus Eriksson skriver:

  Hej igen Helena! Jag klickade på hans namn i Blogrollen och kom till ett blogginlägg med adressen http://www.loparn.com/. Dock kunde jag inte se någon som helst ruta där man kan kommentera blogginlägget och inte heller någon kontaktinformation av något slag. Eller är det jag som ser konstigt?

  Med vänliga hälsningar
  Marcus

  Gilla

 70. Leif skriver:

  Marcus

  Inte konstigt alls. Bo Engwall borde nog syssla med det han kanske behärskar, att kommentera börsen. Inte det betydligt svårare ämnet medicin, men han citerar väl sin fru får man förmoda.

  Gilla

 71. Marcus Eriksson skriver:

  Men det borde väl ändå gå att få kontakt med honom även om man bloggar om börsen?

  Gilla

 72. Leif skriver:

  Har man tillstymmelse till sanning i det man påstår så är det nog lugnast att inte vara nåbar…

  Gilla

 73. Helena Palena skriver:

  Marcus! Jag ska kolla om jag får lämna ut deras mejladress? Hav tålamod!

  Gilla

 74. Marcus Eriksson skriver:

  Tack. Jag har mejlat dit nu. 🙂 Hoppas hon vill göra intervjun. 🙂

  Gilla

 75. Bo Engwall skriver:

  Re ”Leif”

  Enligt min fru behärskar jag nu ”cellmedierad” immunologi och influensavirologi bättre än de flesta läkare. Jag tror hon har rätt 🙂

  Jag fick ett svarsinlägg publicerat efter granskning i British Medical Journal, på nätet 1 dec. Rätt OK efter 3 månaders ”träning”

  http://www.bmj.com/cgi/eletters/339/oct21_2/b4335#226379

  Min blogg om naturligt försvar är läsvärd
  http://blogg.expressen.se/naturligtforsvar/

  Re Helena Palena

  Du kan få ta bort min mailadress i inlägget ovan om det går. Jag vill inte riskera få massa skräpmail i onödan 🙂

  Gilla

 76. Maria Jones skriver:

  Hi,
  I am The editor/writer with medicine-worldwide.net. I really liked your site and i am interested in building a relationship with your site. We want to spread public awareness. I hope you can help me out. Your site is a very useful resource.

  Please email me back with your URL in subject line to take a step ahead and also to avoid spam.

  Thank you,
  Maria Jones
  maria.medicineworld@gmail.com
  http://www.medicine-worldwide.net

  Gilla

 77. I am extremely inspired together with your writing skills and also with the structure on your blog.
  Is that this a paid topic or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the excellent quality writing, it is rare to look a nice blog like this
  one today..

  Gilla

 78. I always emailed this webpage post page to all my contacts, because if like to read it then my links
  will too.

  Gilla

 79. My developer is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea
  because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?

  Any help would be really appreciated!

  Gilla

 80. none skriver:

  I think this is one of the most significant information for
  me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is
  wonderful, the articles is really excellent : D.

  Good job, cheers

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.